TECHNOLOGIE BAZ DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE BAZ DANYCH"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 3 Diagramy związków encji. Funkcje agregujące. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Copyright E. Busłowska. 1 DIAGRAMY ZWIĄZKÓW ENCJI (DZE) Metoda graficznej prezentacji tabel i kolumn. Obrazują podstawowe składniki bazy danych i związki między nimi. Encja zbiór obiektów reprezentowanych za pomocą jednakowej struktury (odpowiednik tablicy w finalnej bazie danych). Atrybuty - charakteryzują encje. Związek - określa wzajemne powiązania między encjami. W DZE encje zazwyczaj są opisywane rzeczownikami, atrybuty przymiotnikami i rzeczownikami, natomiast związki czasownikami. Copyright E. Busłowska. 2 Przyjęta konwencja zapisu relacji Proces projektowania DZE Analiza problemu, pojawiające się często rzeczowniki, sugerują encje, które powinny wystąpić w diagramie. Dla każdej encji identyfikuje się atrybuty. Wykryć użycie tej samej nazwy dla dwóch różnych encji albo użycie dwóch różnych nazw dla tej samej encji. Zidentyfikować atrybuty tworzące klucze. Encje - prostokąty Atrybuty Obowiązkowe (wartość musi być zawsze określona) poprzedzone kółkiem. Opcjonalne (atrybut nie musi mieć wartości) poprzedzone okręgiem. Unikalne identyfikatory dla encji lub wchodzące w jego skład poprzedzone #. Związki Opcjonalność oznaczona linią przerywaną. Stopień wiele" oznaczony kurzą stopką. Należące do unikalnych identyfikatorów oznaczone poprzeczną kreską. Copyright E. Busłowska. 3 Copyright E. Busłowska. 4 Związki i ich symbole Oznaczenia: Jeden do jeden Jeden do wielu Związki jeden do jeden dla każdej instancji (przypadku) jednej encji istnieje dokładnie jedna instancja drugiej encji pozostająca z nią w rozważanym związku. Wiele do jeden Wygląd Preferuje Wiele do wielu Copyright E. Busłowska. 5 Copyright E. Busłowska. 6 1

2 Związki jeden do wielu dla każdej instancji jednej encji istnieje n instancji drugiej encji. Związki wiele do jednego dla wielu instancji jednej encji istnieje dokładnie jedna instancja drugiej encji. Wnosi Opłatę Cechy Ma Copyright E. Busłowska. 7 Copyright E. Busłowska. 8 Związki wiele do wielu - wielu wartościom jednej encji odpowiada wiele wartości drugiej encji Uproszczenie związku wiele do wielu przez dodanie encji Wybiera Wybiera Lista preferencji Występują w Copyright E. Busłowska. 9 Copyright E. Busłowska. 10 Związki rekurencyjne związki wiele do wielu lub jeden do jednego między jedną encją Każdy klient może być skojarzony z innym klientem Każdy klient może być skojarzony z wieloma klientami # IdPreferencji o Nazwa występują a # IdPreferencji # Idklienta Przykładowe encje wybiera Oplaty # IdOplaty ο Idklienta ο DataOplaty ο Wielkosc wnosi # Ida ο Nazwisko ο Imie ο Adres ο Telefon Copyright E. Busłowska. 11 Copyright E. Busłowska. 12 2

3 Problemy pojawiające się przy tworzeniu DZE Każda encja powinna być powiązana bezpośrednio z co najmniej jedną encją oraz każda encja powinna być powiązana pośrednio z każdą inną encją. Modelując należy wybiegać w przyszłość. Ważne jest jakie informacje są potrzebne aby odpowiedzieć na spodziewane pytania. Należy dążyć do jak najprostszego diagramu za pomocą zmniejszania do minimum liczby encji i związków. Funkcja podmieniająca znaki TRANSLATE(przekształcany_napis,zbiór_przeszu kiwania,zbór_podstawienia) podmienia znaki w napisie które określa drugi argument na odpowiadające im znaki trzeciego argumentu, REPLACE(podany_napis,jak,na_co) - wystąpienie w podany_napis ciąg jak zostanie zastąpione przez ciąg na_co Copyright E. Busłowska. 13 Copyright E. Busłowska. 14 Funkcje matematyczne POWER(liczba,n) - liczba do podanej potęgi, SQRT(liczba) - pierwiastek kwadratowy z podanej liczby, ABS(liczba) - wartość bezwzględna, MOD(liczba1, liczba2) - reszta z dzielenia. Copyright E. Busłowska. 15 Funkcje trygonometryczne przykłady Select sin(60/180* ) from dual; sin(60/180* ) Select cos(60/180* ) from dual; cos(60/180* ).5 Select tan(60/180* ) from dual; tan(60/180* ) Copyright E. Busłowska. 16 Funkcje operujące na datach SQL> SELECT SYSDATE FROM dual; SYSDATE /10/15 SQL> SELECT MONTH_BETWEEN(SYSDATE, Datazatr), ADD_MONTHS(Datazatr,6) FROM pracownicy; Konwersja między tekstem a liczbą TO_CHAR(wartość [,maska do formatowania]) przekształca argument wartość na jej postać znakową. SQL> SELECT NEXT_DAY(SYSATE, Monday ) FROM dual; SQL> SELECT LAST_DAY( 14/10/15 ), LAST_DAY( 14/10/14 ) FROM dual; Copyright E. Busłowska. 17 Copyright E. Busłowska. 18 3

4 Wyrażenia agregujące i funkcje grupowe Count([distinct] wyrażenie ) zlicza wiersze Min([distinct] wyrażenie ) wylicza minimalną wartość Max([distinct] wyrażenie ) - wylicza maksymalną wartość Avg([distinct] wyrażenie ) - wylicza średnią wartość Sum([distinct] wyrażenie ) wylicza sumę Copyright E. Busłowska. 19 SQL> SELECT AVG(sal) ; AVG(SAL) 2133,33333 SQL> SELECT MIN(sal) Min_Wyn 3 WHERE job = 'CLERK'; MIN_WYN 800 Copyright E. Busłowska. 20 SQL> SELECT COUNT(*) Ile, AVG(sal) Sred, MIN(sal) Min_Wyn, MAX(sal) Maks_Wyn FROM emp; ILE SRED MIN_WYN MAKS_WYN , Podać sumę zarobków wszystkich pracowników z pierwszego stopnia płacowego. SQL> SELECT SUM(sal), salgrade 3 WHERE salgrade.grade = 1 AND sal BETWEEN losal AND hisal; SUM(SAL) 2850 Copyright E. Busłowska. 21 Copyright E. Busłowska. 22 Podział krotek na grupy - klauzula GROUP BY Obliczyć średnie zarobki na każdym ze stanowisk pracy SQL> SELECT job, AVG(sal) 3 GROUP BY job; JOB AVG(SAL) ANALYST 3000 CLERK 1037,5 KEEPER 2975 MANAGER 2758,33333 PRESIDENT 5000 SALESMAN 1400 Podział krotek na grupy i podgrupy Obliczyć średnie zarobki na każdym ze stanowisk pracy w każdym departamencie SQL> SELECT deptno, job, AVG(sal) 3 GROUP BY deptno, job; DEPTNO JOB AVG(SAL) CLERK MANAGER PRESIDENT ANALYST CLERK KEEPER MANAGER CLERK MANAGER SALESMAN wierszy zostało wybranych. Copyright E. Busłowska. 23 Copyright E. Busłowska. 24 4

5 Klauzula having Podać średnie zarobki tylko tych departamentów, które zatrudniają więcej niż trzech pracowników. SQL> SELECT deptno, AVG(sal), COUNT (*) 3 GROUP BY deptno 4 HAVING COUNT (*) > 3; DEPTNO AVG(SAL) COUNT(*) , , Klauzula having Podać tylko te stanowiska, na których średnie zarobki wynoszą 3000 lub więcej SQL> SELECT job, AVG(sal) 3 GROUP BY job 4 HAVING AVG (sal) > =3000; JOB AVG(SAL) ANALYST 3000 PRESIDENT 5000 Copyright E. Busłowska. 25 Copyright E. Busłowska. 26 Wyrażenia w klauzuli having Podać numery departamentów i różnice miedzy najwyższą i najniższa pensją w poszczególnych departamentach. Wyeliminować grupy z różnicą mniejszą od SQL> SELECT deptno, MAX(sal) - MIN(sal) Diff 3 GROUP BY deptno 4 HAVING MAX(sal) - MIN(sal)>=2000; DEPTNO DIFF Copyright E. Busłowska. 27 5

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS Marcin Orchel Spis treści 1 LIKE 2 2 BETWEEN 4 3 IN 5 4 EXISTS 6 5 WYRAŻENIA CASE 7 6 Zadania 9 1 Rozdział 1 LIKE Predykat LIKE jest testem dopasowującym wzorzec łańcucha. Składnia

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas i obiektów

Diagramy klas i obiektów Diagramy klas i obiektów zastosowanie do modelowania w języku UML Agnieszka Niegowska & Grzegorz Widziszowski Klasy Klasa jest miejscem przechowywania cech obiektów, które są niezmienne (inwariantów).

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Proces rozproszony 1

Proces rozproszony 1 Proces rozproszony 1 Plan wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo