OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony do użytkowania w Polsce. Dostarczone urządzenia muszą być nowe i nieużywane, w oryginalnych opakowaniach producenta, z wyjątkiem urządzeń, w opisie których zrezygnowano z tego warunku. Zamawiający, w ramach gwarancji, zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez polską organizację serwisową producenta. Adres Dostawy: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1 p Warszawa CZĘŚĆ 1 SERWERY 1. Wymagania ogólne LP Wymaganie ogólne 1 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2014 r Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. 8 Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne. 9 Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz. 18

2 2. Serwer typ A 1 szt. Nazwa komponentu, Jednostka centralna serwera Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Architektura i wydajność Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 20 Minimum 256 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill lub równoważnym Pamięć RAM Możliwość rozbudowy do minimum 1024 GB Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM; Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm HotSwap Możliwość rozbudowy do minimum 12 dysków Minimum 5 2-portowych kontrolerów FC 8Gbps, wyposażonych w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps. Dopuszczalne jest alternatywne zapewnienie aktywnych 8 portów 1Gbps (RJ-45) jako portów zintegrowanych z płytą główna serwera lub dodatkowych portów 1Gbps zintegrowanych z kartami 10Gb Ethernet. Kontrolery Minimum 1 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z obsługą standardu RoCE (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet), z portami wyposażonymi w moduły SFP+ Minimum 2 2-portowe kontrolery 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ oraz aktywnymi kablami miedzianymi typu Twinax. Minimum 2 aktywne kable Twinax o długości minimum 5m dla każdego kontrolera. Minimum 9 slotów PCIe gen3, z czego minimum 4 sloty x16 19

3 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/20), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Wirtualizacja Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera Minimum 3-letnia subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego, zapewniająca bezpłatne nowe wersje oraz pomoc techniczną i usuwanie błędów Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. Dodatkowe wymagania W ramach dostawy Wykonawca bezpłatnie przeprowadzi 15 osobodni szkoleń z administrowania zaoferowanym systemem operacyjnym klasy UNIX. Szkolenia powinny być autoryzowane przez producenta systemu operacyjnego klasy UNIX. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 20

4 producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. Konsola zarządzająca Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 1U, z kompletem szyn montażowych Wydajność Wystarczająca do zarządzania minimum 4 serwerami w konfiguracji takiej, jak Serwer typ A Pamięć Minimum 16 GB Dyski Minimum 2 x 500GB w RAID 1 Kompatybilność Możliwość zarządzania serwerami typ A, typ B oraz posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power system 505 ( , S/N 063A03A). Oprogramowanie do przydzielania i zwalniania zasobów partycji utworzonych na serwerach. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 21

5 Pamięć dyskowa do serwera Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 10U, z kompletem szyn montażowych Niezawodność Brak pojedynczego punktu awarii Redundantne zasilacze i wentylatory Zainstalowany moduł zarządzania poprzez sieć LAN Możliwość bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia. Zarządzanie Możliwość monitorowania stanu macierzy za pośrednictwem protokołu SNMP. Możliwość automatyzacji procesu informowania o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną Interfejs zarządzający GUI, CLI nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej. Architektura Minimum dwa kontrolery zapewniające redundancję architektura wewnętrzna macierzy musi wykorzystywać standard SAS 2.0. Porty Minimum 4 porty iscsi, 1 Gbps Minimum 8 portów Fibre Channel 8 Gbps, co najmniej 4 porty obsadzone modułami SFP+ 8Gbps Obsługa dysków 2,5 oraz 3,5 cala Obsługa dysków Obsługa dysków SAS o pojemnościach 146GB (15k), 300GB (15k), 300GB (10k), 600GB (10k), 900GB (10k), 1.2TB (10k) dysków NL-SAS 500GB, 1TB, 2TB, 3TB i 4TB oraz dysków SSD 200GB, 400GB i 800GB. Możliwość mieszania różnych dysków w ramach jednej półki dyskowej. 1) Obsługa poziomów RAID 0,1,5,6,10 2) Obsługa dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie (Thin Provisioning). Musi istnieć możliwość wyłączenia tej opcji dla wybranych woluminów. 3) Obsługa minimum 60 kopii migawkowych. Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kopii do minimum 2000 (np. poprzez zakup dodatkowej licencji). Konfiguracja 4) Kopie typu snapshot muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: kopia pełna kopia wskaźnikowa przyrostowa kopia pełna 5) Możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera 6) Możliwość wykonywania migracji woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających 7) Możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych. 8) Możliwość zmiany typu woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających 9) Możliwość zmiany mikrokodu bez przerywania dostępu do danych 22

6 Skalowalność Możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 120 dysków bez konieczności wymiany kontrolerów Wydajność Macierz musi pracować z pełną dostępną wydajnością (jeśli istnieją licencje odblokowujące pełną wydajność macierzy, muszą być uwzględnione w ofercie) Pamięć cache Minimum 16 GB pamięci cache Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów Minimum 16 dysków twardych 2.5, 300 GB, rpm Dyski Minimum 96 dysków twardych 2.5, 600 GB, rpm Minimum 8 dysków SSD 800 GB Pojemność Pojemność musi być dostępna poprzez zastosowanie jednego zestawu pamięci dyskowej Akcesoria 4 patchcordy światłowodowe, wielomodowe, 50/125 μm LC-LC o długości 7 metrów Dodatkowe wymagania W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi 8 osobodni bezpłatnych szkoleń z administracji i konfiguracji pamięci dyskowej do serwera. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 23

7 3. Serwer typ B 1 szt. Nazwa komponentu, Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Architektura i wydajność Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 20 Minimum 256 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill lub równoważnym Pamięć RAM Możliwość rozbudowy do minimum 1024 GB Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM; Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm HotSwap Możliwość rozbudowy do minimum 12 dysków Minimum 5 2-portowych kontrolerów FC 8Gbps, wyposażonych w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps. Dopuszczalne jest alternatywne zapewnienie aktywnych 8 portów 1Gbps (RJ-45) jako portów zintegrowanych z płytą główna serwera lub dodatkowych portów 1Gbps zintegrowanych z kartami 10Gb Ethernet. Kontrolery Minimum 1 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z obsługą standardu RoCE (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet), z portami wyposażonymi w moduły SFP+ Minimum 2 2-portowe kontrolery 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ oraz aktywnymi kablami miedzianymi typu Twinax. Minimum 2 aktywne kable Twinax o długości minimum 5m dla każdego kontrolera. Minimum 9 slotów PCIe gen3, z czego minimum 4 sloty x16 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Wirtualizacja Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/20), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. 24

8 Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów. Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera Minimum 3-letnia subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego, zapewniająca bezpłatne nowe wersje. Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 25

9 4. Pamięć RAM i Kontroler 10 GB Eth (Rozbudowa pięciu serwerów IBM x3650m4 (S/N KD1V40L, KD0Y95N, KD0Z07D, JD0Y95P, 06GTYD7) 5 kpl. Dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne z ww. rozbudowywanymi serwerami. Komplet (kpl.) zawiera: Nazwa komponentu, Pamięć RAM 8 modułów DIMM 16GB, 2Rx4, 1.35V, 1333MHz dla każdego rozbudowywanego serwera Moduły oficjalnie wspierane przez producenta ww. rozbudowywanych serwerów. Kontroler 10Gb Eth Dla każdego serwera - 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ i pasywnymi kablami miedzianymi DAC, przeznaczony do instalacji w serwerze w sposób nie zajmujący slotu PCIe, obsługujący protokół FCoE i iscsi hardware offload Kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta ww. rozbudowywanych serwerów. Dla każdego serwera dwa pasywne kable DC o długości co najmniej 7m każdy, współpracujące z zaoferowanym kontrolerem 10Gb Eth Dostarczone części muszą zostać objęte gwarancją ww. rozbudowywanych serwerów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 5. Serwer typ C 1 szt. Nazwa komponentu, Obudowa Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19 (maksymalna wysokość 2U), z kompletem szyn montażowych oraz z ramieniem do prowadzenia przewodów, umożliwiającym wysuwanie serwera bez konieczności odłączania przewodów Procesor Minimum 6-rdzeniowy, obsługujący częstotliwość magistrali pamięciowej minimum 1600 MHz, osiągający w teście SPECint_rates2006 wynik Baseline minimum 450 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (dopuszczalna jest większa ilość rdzeni). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Wydruk potwierdzający spełnienie warunku załączyć do Oferty. Liczba procesorów zainstalowanych 1 szt. Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera Pamięć RAM Minimum 48 GB (6 x 8GB), umożliwiająca pracę z maksymalną częstotliwością magistrali pamięciowej udostępnianą przez procesor. Możliwość rozbudowy do 384 GB Kontroler dysków twardych Kontroler SAS/SATA, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID-0, 1, 5, 50, 6, 60, z pamięcią cache min. 512MB flash 26

10 Dyski twarde Minimum 16 dysków (14 zainstalowanych w obudowie serwera oraz 2 dodatkowe jako części zapasowe) 4TB 7.2k NL SATA 3.5 Hot Swap, zainstalowanych wewnątrz obudowy serwera Gniazda rozszerzeń Minimum 3 gniazda PCI-Express, Interfejsy sieciowe 4 porty 1 Gb Ethernet zintegrowane z płytą główną Procedura przewidywania awarii Obejmująca dyski, pamięć, zasilacze, wentylatory, procesory Interfejsy Fibre Channel Minimum 1 2-portowa karta Fibre Chanel 8Gbps. Zaoferowana karta FC musi współpracować z oprogramowaniem QUADstor. Wbudowany moduł zdalnego zarządzania, umożliwiający: Monitorowanie stanu serwera i zarządzanie za pomocą protokołów IPMI 2.0, SNMP 3, CIM, Web Browser, Zdalne zarządzanie Przejęcie zdalnej konsoli, niezależnie od stanu systemu operacyjnego, Możliwość pobrania i przechowania danych z ekranu awaryjnego ( blue-screen ) przed restartem, Mapowanie napędów CD, DVD, FDD oraz portu USB Grafika Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB Zasilacze Minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug o mocy minimum 750 W każdy Wentylatory Zestaw wentylatorów redundantnych Porty Minimum 5 portów USB 2.0, 1x port szeregowy, 1x VGA Systemy operacyjne Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11 Wspierane oprogramowanie VMware vsphere 5 Serwis gwarancyjny musi obejmować okres 36 miesięcy i być świadczony w miejscu producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 27

11 6. Licencje i Moduły SFP+ (Rozbudowa dwóch przełączników IBM SAN24B-4 S/N 10307TW i 10307TH) 2 kpl. Dostarczone moduły muszą być w pełni kompatybilne z ww. rozbudowywanymi przełącznikami. Komplet (kpl.) zawiera: Nazwa komponentu, Licencje Licencja aktywująca 8 dodatkowych portów w każdym przełączniku. Moduły SFP+ 8 oryginalnych modułów SFP+ 8Gbps do każdego przełącznika (w sumie 16 modułów) Dostarczone moduły muszą zostać objęte gwarancją ww. rozbudowywanych przełączników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 28

12 CZĘŚĆ 2 SYSTEM BACKUPU 1. Licencja 1 TB do oprogramowania NetWorker 1 szt. Rozszerzenie obecnego środowiska NetWorker o licencję 1TB z rocznym serwisem producenta w standardzie 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Serwer do Backupu 1 szt. Serwer do backupu musi współpracować z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją EMC Networker. Nazwa komponentu, Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/12/2013 r. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta. Wymagania ogólne Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230V ± 10%, 50 Hz. Oferowane urządzenie musi posiadać minimum: Porty 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST; 2 porty Ethernet 10 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST; 2 porty FC 8GB (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość (przyszła rozbudowa) rozszerzenia o dodatkowe porty. Zamawiający musi mieć możliwość rozszerzenia o dowolną z poniższych opcji: Możliwość rozbudowy portów co najmniej 6 portów Ethernet 10Gb i przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST, OST; co najmniej 12 portów Ethernet 1Gb i przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST, OST; co najmniej 4 porty FC 8Gb i przyjmowania danych protokołami VTL, BOOST, OST. Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami czyli: Protokoły CIFS, NFS, OST, BOOST dla Ethernet, oraz jednocześnie VTL, BOOST, OST dla FC. 29

13 Licencje Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniem, licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST do pełnej pojemności urządzenia. Oferowane urządzenie musi emulować następujące biblioteki taśmowe: StorageTek L180; Emulacja bibliotek Adic Scalar i2000; IBM Jeśli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to te licencje muszą być zawarte w ofercie. Emulacja napędów Oferowane urządzenie musi emulować napędy taśmowe LTO1, LTO2, LTO3, LTO4. Jeśli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to te licencje muszą być zawarte w ofercie. Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. Deduplikacja Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi. Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia), co najmniej następujące aplikacje EMC Networker, HP DataProtector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC, Avamar, Oracle RMAN, IBM BRMS. W przypadku współpracy z aplikacją Oracle RMAN, EMC NetWorker urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. De-duplikacja danych odbywa się na serwerze posiadającym funkcjonalność klienta systemu NetWorker bez konieczności uruchomienia funkcjonalności/licencji Storage Node. De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. W przypadku przyjmowania backupów od aplikacji EMC NetWorker, urządzenie musi 30

14 umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć FC. De-duplikacja w tym przypadku musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć FC tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. Dla aplikacji EMC NetWorker, urządzenie musi pozwalać na łączenie backupów pełnych i inkrementalnych bez odczytu danych z urządzenia. Zarządzanie łączeniem backupów pełnych i inkrementalnych musi być wykonywane z poziomu aplikacji EMC NetWorker Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 160 strumieniami i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 20 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (160 dla zapisu i jednocześnie 20 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). Wzrost danych a wydajność Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. Pojemność netto Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 10TB (podstawa liczenia 10) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów). Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). Replikacja 1) Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację danych (przyszłe rozszerzenie) do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. 2) Moduł replikacji nie musi być zawarty w ramach niniejszej oferty urządzenia. 3) W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. 4) W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy Oracle RMAN / EMC NetWorker muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu replikacja zarządzana tylko jest z poziomu aplikacji backupowej aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach 5) Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. 31

15 RAID Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Wydajność Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 5 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 13 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle OST/BOOST (dane podawane przez producenta). Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot u. Tworzenie SnapShot Odtworzenie danych ze Snapshot u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 500 Snapshotów jednocześnie. 1) Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia). Logiczny podział danych 2) Dla każdej z logicznych części musi być możliwe zdefiniowanie blokady skasowania danych. Blokada skasowania danych musi uniemożliwiać usunięci pliku, modyfikację pliku w zadanym czasie. 3) Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez administratora): Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (compliance) Urządzenie musi weryfikować dane po zapisie. Każda zapisana na dyskach porcja danych musi być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie. Urządzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych da dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi otrzymanymi. Proces ten musi dziać się w locie w trakcie zapisu danych przez urządzenie. Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji)w procesie czyszczenia. Obsługa danych Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracę procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu) Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora) Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia). Musi być możliwość by usuwanie przeterminowanych danych (czyszczenie) odbywało się raz na tydzień minimalizując czas w którym backupy / odtworzenia narażone są na spowolnienie. 32

16 1) Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez Zarządzanie Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) 2) Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu deduplikacyjnym. Szyfrowanie Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia długość klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagania dodatkowe Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych Szkolenia W ramach dostawy Wykonawca bezpłatnie przeprowadzi 15 osobodni szkoleń/warsztatów w zakresie konfiguracji i administracji oferowanym sprzętem. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Zgłaszanie awarii możliwe przez 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, Czas reakcji serwisu do 10 godz. od zgłoszenia w czasie pracy serwisu, Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie, Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw, Czas rozpoczęcia naprawy w miejscu instalacji nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający, w ramach gwarancji, zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez polską organizację serwisową producenta. 33

17 CZĘŚĆ 3 ROZBUDOWA SERWERÓW DELL 1. Kontroler 10 GB Eth (kontrolery posłużą do rozbudowy serwerów Dell PowerEdge R720 - sześć serwerów o S/N: FKS7H5J, GKS7H5J, HKS7H5J, JKS7H5J, CKS7H5J, DKS7H5J) 6 szt. Nazwa komponentu, 1) Dla każdego serwera - 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+, przeznaczony do instalacji w serwerze w slocie PCIe (nie może być to moduł Daughter Card, ponieważ w serwerach Zamawiającego jest on już zajęty). 2) zapewnienie jednoczesnego ruchu między siecią LAN (TCP/IP) oraz siecią SAN z wykorzystaniem następujących protokołów: FCoE (Fibre Channel over Ethernet) z wydajnością 2048 jednoczesnych logowań wraz z 2048 aktywnymi połączeniami; iscsi; Wymagania ogólne 1) wsparcie dla uruchamiania (Boot Support) z sieci LAN oraz SAN; 2) współpraca z serwerami klasy PowerEdge; 3) współpraca z systemami operacyjnymi Red Hat Enterprise Linux, Citrix, VMWare, Windows; 4) możliwość zarządzania przy pomocy konsoli z wykorzystaniem tzw. command-line Interface - CLI oraz tzw. Graphical User Interface - GUI; 5) Kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta. Wymagane jest objęcie modułów gwarancją producenta serwerów posiadanych przez Zamawiającego. 6) Dla każdego serwera dwa pasywne kable DC o długości co najmniej 5m każdy, współpracujące z zaoferowanym kontrolerem 10Gb Eth 7) Kontrolery muszą być w pełni kompatybilne z rozbudowywanymi serwerami. Standardowa gwarancja producenta na okres 12 miesięcy. 2. Kontroler FC do serwera Dell PowerEdge R710 1 szt. Nazwa komponentu, 2-portowa karta FC 8 Gbps magistrala PCIe 2.0a Gen2 (x8) Wymagania ogólne wspierający wirtualizacje N_Port ID (NPIV) do 255 wirtualnych portów kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta serwera Dell PowerEdge R710 kontroler musi być w pełni kompatybilny z serwerem Dell PowerEdge R710 Standardowa gwarancja producenta na okres 12 miesięcy. 34

18 CZĘŚĆ 4 - SERWER DODATKOWY Serwer Dodatkowy 1 szt. Serwer przeznaczony będzie do instalacji niekrytycznych systemów deweloperskich i testowych, jako dodatkowa maszyna testowa oraz do innych bieżących potrzeb zamawiającego. Zaoferowane urządzenie nie musi być nowe i nieużywane. Nazwa komponentu, Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. Wymagania Ogólne Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Serwer musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz. Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Architektura i wydajność Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Kod pola Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 16 Pamięć RAM Minimum 128 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill, Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm Możliwość rozbudowy do minimum 6 dysków Kontrolery Minimum 2 2-portowe kontrolery FC 8Gbps, wyposażone w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps 35

19 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/10), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Wirtualizacja Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera, Minimum roczna subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego. Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. 36

20 producenta na okres 12 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta 37

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM,

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, szafy RACK 42U z wyposażeniem, zasilacza UPS. Część III obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo