OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony do użytkowania w Polsce. Dostarczone urządzenia muszą być nowe i nieużywane, w oryginalnych opakowaniach producenta, z wyjątkiem urządzeń, w opisie których zrezygnowano z tego warunku. Zamawiający, w ramach gwarancji, zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez polską organizację serwisową producenta. Adres Dostawy: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1 p Warszawa CZĘŚĆ 1 SERWERY 1. Wymagania ogólne LP Wymaganie ogólne 1 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/01/2014 r Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. 8 Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne. 9 Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz. 18

2 2. Serwer typ A 1 szt. Nazwa komponentu, Jednostka centralna serwera Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Architektura i wydajność Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 20 Minimum 256 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill lub równoważnym Pamięć RAM Możliwość rozbudowy do minimum 1024 GB Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM; Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm HotSwap Możliwość rozbudowy do minimum 12 dysków Minimum 5 2-portowych kontrolerów FC 8Gbps, wyposażonych w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps. Dopuszczalne jest alternatywne zapewnienie aktywnych 8 portów 1Gbps (RJ-45) jako portów zintegrowanych z płytą główna serwera lub dodatkowych portów 1Gbps zintegrowanych z kartami 10Gb Ethernet. Kontrolery Minimum 1 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z obsługą standardu RoCE (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet), z portami wyposażonymi w moduły SFP+ Minimum 2 2-portowe kontrolery 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ oraz aktywnymi kablami miedzianymi typu Twinax. Minimum 2 aktywne kable Twinax o długości minimum 5m dla każdego kontrolera. Minimum 9 slotów PCIe gen3, z czego minimum 4 sloty x16 19

3 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/20), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Wirtualizacja Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera Minimum 3-letnia subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego, zapewniająca bezpłatne nowe wersje oraz pomoc techniczną i usuwanie błędów Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. Dodatkowe wymagania W ramach dostawy Wykonawca bezpłatnie przeprowadzi 15 osobodni szkoleń z administrowania zaoferowanym systemem operacyjnym klasy UNIX. Szkolenia powinny być autoryzowane przez producenta systemu operacyjnego klasy UNIX. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 20

4 producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. Konsola zarządzająca Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 1U, z kompletem szyn montażowych Wydajność Wystarczająca do zarządzania minimum 4 serwerami w konfiguracji takiej, jak Serwer typ A Pamięć Minimum 16 GB Dyski Minimum 2 x 500GB w RAID 1 Kompatybilność Możliwość zarządzania serwerami typ A, typ B oraz posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power system 505 ( , S/N 063A03A). Oprogramowanie do przydzielania i zwalniania zasobów partycji utworzonych na serwerach. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 21

5 Pamięć dyskowa do serwera Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 10U, z kompletem szyn montażowych Niezawodność Brak pojedynczego punktu awarii Redundantne zasilacze i wentylatory Zainstalowany moduł zarządzania poprzez sieć LAN Możliwość bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia. Zarządzanie Możliwość monitorowania stanu macierzy za pośrednictwem protokołu SNMP. Możliwość automatyzacji procesu informowania o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną Interfejs zarządzający GUI, CLI nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej. Architektura Minimum dwa kontrolery zapewniające redundancję architektura wewnętrzna macierzy musi wykorzystywać standard SAS 2.0. Porty Minimum 4 porty iscsi, 1 Gbps Minimum 8 portów Fibre Channel 8 Gbps, co najmniej 4 porty obsadzone modułami SFP+ 8Gbps Obsługa dysków 2,5 oraz 3,5 cala Obsługa dysków Obsługa dysków SAS o pojemnościach 146GB (15k), 300GB (15k), 300GB (10k), 600GB (10k), 900GB (10k), 1.2TB (10k) dysków NL-SAS 500GB, 1TB, 2TB, 3TB i 4TB oraz dysków SSD 200GB, 400GB i 800GB. Możliwość mieszania różnych dysków w ramach jednej półki dyskowej. 1) Obsługa poziomów RAID 0,1,5,6,10 2) Obsługa dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie (Thin Provisioning). Musi istnieć możliwość wyłączenia tej opcji dla wybranych woluminów. 3) Obsługa minimum 60 kopii migawkowych. Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych kopii do minimum 2000 (np. poprzez zakup dodatkowej licencji). Konfiguracja 4) Kopie typu snapshot muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: kopia pełna kopia wskaźnikowa przyrostowa kopia pełna 5) Możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera 6) Możliwość wykonywania migracji woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających 7) Możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych. 8) Możliwość zmiany typu woluminów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających 9) Możliwość zmiany mikrokodu bez przerywania dostępu do danych 22

6 Skalowalność Możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 120 dysków bez konieczności wymiany kontrolerów Wydajność Macierz musi pracować z pełną dostępną wydajnością (jeśli istnieją licencje odblokowujące pełną wydajność macierzy, muszą być uwzględnione w ofercie) Pamięć cache Minimum 16 GB pamięci cache Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów Minimum 16 dysków twardych 2.5, 300 GB, rpm Dyski Minimum 96 dysków twardych 2.5, 600 GB, rpm Minimum 8 dysków SSD 800 GB Pojemność Pojemność musi być dostępna poprzez zastosowanie jednego zestawu pamięci dyskowej Akcesoria 4 patchcordy światłowodowe, wielomodowe, 50/125 μm LC-LC o długości 7 metrów Dodatkowe wymagania W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi 8 osobodni bezpłatnych szkoleń z administracji i konfiguracji pamięci dyskowej do serwera. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 23

7 3. Serwer typ B 1 szt. Nazwa komponentu, Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Architektura i wydajność Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 20 Minimum 256 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill lub równoważnym Pamięć RAM Możliwość rozbudowy do minimum 1024 GB Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM; Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm HotSwap Możliwość rozbudowy do minimum 12 dysków Minimum 5 2-portowych kontrolerów FC 8Gbps, wyposażonych w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps. Dopuszczalne jest alternatywne zapewnienie aktywnych 8 portów 1Gbps (RJ-45) jako portów zintegrowanych z płytą główna serwera lub dodatkowych portów 1Gbps zintegrowanych z kartami 10Gb Ethernet. Kontrolery Minimum 1 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z obsługą standardu RoCE (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet), z portami wyposażonymi w moduły SFP+ Minimum 2 2-portowe kontrolery 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ oraz aktywnymi kablami miedzianymi typu Twinax. Minimum 2 aktywne kable Twinax o długości minimum 5m dla każdego kontrolera. Minimum 9 slotów PCIe gen3, z czego minimum 4 sloty x16 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Wirtualizacja Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/20), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. 24

8 Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów. Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera Minimum 3-letnia subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego, zapewniająca bezpłatne nowe wersje. Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 25

9 4. Pamięć RAM i Kontroler 10 GB Eth (Rozbudowa pięciu serwerów IBM x3650m4 (S/N KD1V40L, KD0Y95N, KD0Z07D, JD0Y95P, 06GTYD7) 5 kpl. Dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne z ww. rozbudowywanymi serwerami. Komplet (kpl.) zawiera: Nazwa komponentu, Pamięć RAM 8 modułów DIMM 16GB, 2Rx4, 1.35V, 1333MHz dla każdego rozbudowywanego serwera Moduły oficjalnie wspierane przez producenta ww. rozbudowywanych serwerów. Kontroler 10Gb Eth Dla każdego serwera - 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+ i pasywnymi kablami miedzianymi DAC, przeznaczony do instalacji w serwerze w sposób nie zajmujący slotu PCIe, obsługujący protokół FCoE i iscsi hardware offload Kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta ww. rozbudowywanych serwerów. Dla każdego serwera dwa pasywne kable DC o długości co najmniej 7m każdy, współpracujące z zaoferowanym kontrolerem 10Gb Eth Dostarczone części muszą zostać objęte gwarancją ww. rozbudowywanych serwerów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 5. Serwer typ C 1 szt. Nazwa komponentu, Obudowa Z możliwością instalacji w szafie przemysłowej 19 (maksymalna wysokość 2U), z kompletem szyn montażowych oraz z ramieniem do prowadzenia przewodów, umożliwiającym wysuwanie serwera bez konieczności odłączania przewodów Procesor Minimum 6-rdzeniowy, obsługujący częstotliwość magistrali pamięciowej minimum 1600 MHz, osiągający w teście SPECint_rates2006 wynik Baseline minimum 450 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (dopuszczalna jest większa ilość rdzeni). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie Wydruk potwierdzający spełnienie warunku załączyć do Oferty. Liczba procesorów zainstalowanych 1 szt. Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera Pamięć RAM Minimum 48 GB (6 x 8GB), umożliwiająca pracę z maksymalną częstotliwością magistrali pamięciowej udostępnianą przez procesor. Możliwość rozbudowy do 384 GB Kontroler dysków twardych Kontroler SAS/SATA, pozwalający na zbudowanie poziomu RAID-0, 1, 5, 50, 6, 60, z pamięcią cache min. 512MB flash 26

10 Dyski twarde Minimum 16 dysków (14 zainstalowanych w obudowie serwera oraz 2 dodatkowe jako części zapasowe) 4TB 7.2k NL SATA 3.5 Hot Swap, zainstalowanych wewnątrz obudowy serwera Gniazda rozszerzeń Minimum 3 gniazda PCI-Express, Interfejsy sieciowe 4 porty 1 Gb Ethernet zintegrowane z płytą główną Procedura przewidywania awarii Obejmująca dyski, pamięć, zasilacze, wentylatory, procesory Interfejsy Fibre Channel Minimum 1 2-portowa karta Fibre Chanel 8Gbps. Zaoferowana karta FC musi współpracować z oprogramowaniem QUADstor. Wbudowany moduł zdalnego zarządzania, umożliwiający: Monitorowanie stanu serwera i zarządzanie za pomocą protokołów IPMI 2.0, SNMP 3, CIM, Web Browser, Zdalne zarządzanie Przejęcie zdalnej konsoli, niezależnie od stanu systemu operacyjnego, Możliwość pobrania i przechowania danych z ekranu awaryjnego ( blue-screen ) przed restartem, Mapowanie napędów CD, DVD, FDD oraz portu USB Grafika Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB Zasilacze Minimum 2 zasilacze, redundantne typu hot plug o mocy minimum 750 W każdy Wentylatory Zestaw wentylatorów redundantnych Porty Minimum 5 portów USB 2.0, 1x port szeregowy, 1x VGA Systemy operacyjne Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11 Wspierane oprogramowanie VMware vsphere 5 Serwis gwarancyjny musi obejmować okres 36 miesięcy i być świadczony w miejscu producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 27

11 6. Licencje i Moduły SFP+ (Rozbudowa dwóch przełączników IBM SAN24B-4 S/N 10307TW i 10307TH) 2 kpl. Dostarczone moduły muszą być w pełni kompatybilne z ww. rozbudowywanymi przełącznikami. Komplet (kpl.) zawiera: Nazwa komponentu, Licencje Licencja aktywująca 8 dodatkowych portów w każdym przełączniku. Moduły SFP+ 8 oryginalnych modułów SFP+ 8Gbps do każdego przełącznika (w sumie 16 modułów) Dostarczone moduły muszą zostać objęte gwarancją ww. rozbudowywanych przełączników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta. 28

12 CZĘŚĆ 2 SYSTEM BACKUPU 1. Licencja 1 TB do oprogramowania NetWorker 1 szt. Rozszerzenie obecnego środowiska NetWorker o licencję 1TB z rocznym serwisem producenta w standardzie 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Serwer do Backupu 1 szt. Serwer do backupu musi współpracować z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją EMC Networker. Nazwa komponentu, Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01/12/2013 r. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta. Wymagania ogólne Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230V ± 10%, 50 Hz. Oferowane urządzenie musi posiadać minimum: Porty 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST; 2 porty Ethernet 10 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST; 2 porty FC 8GB (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość (przyszła rozbudowa) rozszerzenia o dodatkowe porty. Zamawiający musi mieć możliwość rozszerzenia o dowolną z poniższych opcji: Możliwość rozbudowy portów co najmniej 6 portów Ethernet 10Gb i przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST, OST; co najmniej 12 portów Ethernet 1Gb i przyjmowania danych protokołami CIFS, NFS, BOOST, OST; co najmniej 4 porty FC 8Gb i przyjmowania danych protokołami VTL, BOOST, OST. Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami czyli: Protokoły CIFS, NFS, OST, BOOST dla Ethernet, oraz jednocześnie VTL, BOOST, OST dla FC. 29

13 Licencje Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniem, licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, BOOST, OST do pełnej pojemności urządzenia. Oferowane urządzenie musi emulować następujące biblioteki taśmowe: StorageTek L180; Emulacja bibliotek Adic Scalar i2000; IBM Jeśli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to te licencje muszą być zawarte w ofercie. Emulacja napędów Oferowane urządzenie musi emulować napędy taśmowe LTO1, LTO2, LTO3, LTO4. Jeśli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji, to te licencje muszą być zawarte w ofercie. Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. Deduplikacja Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi. Oferowane urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia), co najmniej następujące aplikacje EMC Networker, HP DataProtector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC, Avamar, Oracle RMAN, IBM BRMS. W przypadku współpracy z aplikacją Oracle RMAN, EMC NetWorker urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. De-duplikacja danych odbywa się na serwerze posiadającym funkcjonalność klienta systemu NetWorker bez konieczności uruchomienia funkcjonalności/licencji Storage Node. De-duplikacja w wyżej wymienionych przypadkach musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. W przypadku przyjmowania backupów od aplikacji EMC NetWorker, urządzenie musi 30

14 umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć FC. De-duplikacja w tym przypadku musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć FC tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. Dla aplikacji EMC NetWorker, urządzenie musi pozwalać na łączenie backupów pełnych i inkrementalnych bez odczytu danych z urządzenia. Zarządzanie łączeniem backupów pełnych i inkrementalnych musi być wykonywane z poziomu aplikacji EMC NetWorker Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 160 strumieniami i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 20 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST, BOOST) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (160 dla zapisu i jednocześnie 20 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). Wzrost danych a wydajność Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. Pojemność netto Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 10TB (podstawa liczenia 10) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów). Proponowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). Replikacja 1) Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację danych (przyszłe rozszerzenie) do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. 2) Moduł replikacji nie musi być zawarty w ramach niniejszej oferty urządzenia. 3) W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. 4) W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy Oracle RMAN / EMC NetWorker muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu replikacja zarządzana tylko jest z poziomu aplikacji backupowej aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach 5) Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. 31

15 RAID Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6. Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Wydajność Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 5 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 13 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle OST/BOOST (dane podawane przez producenta). Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot u. Tworzenie SnapShot Odtworzenie danych ze Snapshot u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 500 Snapshotów jednocześnie. 1) Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia). Logiczny podział danych 2) Dla każdej z logicznych części musi być możliwe zdefiniowanie blokady skasowania danych. Blokada skasowania danych musi uniemożliwiać usunięci pliku, modyfikację pliku w zadanym czasie. 3) Blokada skasowania danych musi działać w dwóch trybach (do wyboru przez administratora): Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (compliance) Urządzenie musi weryfikować dane po zapisie. Każda zapisana na dyskach porcja danych musi być odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie. Urządzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywać sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych da dysk oraz rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. Każde zapisane na fizycznych dyskach dane muszą być odczytane i porównane z danymi otrzymanymi. Proces ten musi dziać się w locie w trakcie zapisu danych przez urządzenie. Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji)w procesie czyszczenia. Obsługa danych Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracę procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu) Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora) Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia). Musi być możliwość by usuwanie przeterminowanych danych (czyszczenie) odbywało się raz na tydzień minimalizując czas w którym backupy / odtworzenia narażone są na spowolnienie. 32

16 1) Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez Zarządzanie Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) 2) Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu deduplikacyjnym. Szyfrowanie Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia długość klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagania dodatkowe Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych Szkolenia W ramach dostawy Wykonawca bezpłatnie przeprowadzi 15 osobodni szkoleń/warsztatów w zakresie konfiguracji i administracji oferowanym sprzętem. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. producenta na okres 36 miesięcy na poniższych warunkach: Zgłaszanie awarii możliwe przez 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, Czas reakcji serwisu do 10 godz. od zgłoszenia w czasie pracy serwisu, Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji jeżeli nie możliwe jest świadczenie serwisu zdalnie, Zamawiający nie dopuszcza przemieszczania sprzętu poza siedzibę w celu dokonania napraw, Czas rozpoczęcia naprawy w miejscu instalacji nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający, w ramach gwarancji, zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez polską organizację serwisową producenta. 33

17 CZĘŚĆ 3 ROZBUDOWA SERWERÓW DELL 1. Kontroler 10 GB Eth (kontrolery posłużą do rozbudowy serwerów Dell PowerEdge R720 - sześć serwerów o S/N: FKS7H5J, GKS7H5J, HKS7H5J, JKS7H5J, CKS7H5J, DKS7H5J) 6 szt. Nazwa komponentu, 1) Dla każdego serwera - 2-portowy kontroler 10Gb Ethernet, z portami przystosowanymi do współpracy z modułami SFP+, przeznaczony do instalacji w serwerze w slocie PCIe (nie może być to moduł Daughter Card, ponieważ w serwerach Zamawiającego jest on już zajęty). 2) zapewnienie jednoczesnego ruchu między siecią LAN (TCP/IP) oraz siecią SAN z wykorzystaniem następujących protokołów: FCoE (Fibre Channel over Ethernet) z wydajnością 2048 jednoczesnych logowań wraz z 2048 aktywnymi połączeniami; iscsi; Wymagania ogólne 1) wsparcie dla uruchamiania (Boot Support) z sieci LAN oraz SAN; 2) współpraca z serwerami klasy PowerEdge; 3) współpraca z systemami operacyjnymi Red Hat Enterprise Linux, Citrix, VMWare, Windows; 4) możliwość zarządzania przy pomocy konsoli z wykorzystaniem tzw. command-line Interface - CLI oraz tzw. Graphical User Interface - GUI; 5) Kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta. Wymagane jest objęcie modułów gwarancją producenta serwerów posiadanych przez Zamawiającego. 6) Dla każdego serwera dwa pasywne kable DC o długości co najmniej 5m każdy, współpracujące z zaoferowanym kontrolerem 10Gb Eth 7) Kontrolery muszą być w pełni kompatybilne z rozbudowywanymi serwerami. Standardowa gwarancja producenta na okres 12 miesięcy. 2. Kontroler FC do serwera Dell PowerEdge R710 1 szt. Nazwa komponentu, 2-portowa karta FC 8 Gbps magistrala PCIe 2.0a Gen2 (x8) Wymagania ogólne wspierający wirtualizacje N_Port ID (NPIV) do 255 wirtualnych portów kontrolery oficjalnie wspierane przez producenta serwera Dell PowerEdge R710 kontroler musi być w pełni kompatybilny z serwerem Dell PowerEdge R710 Standardowa gwarancja producenta na okres 12 miesięcy. 34

18 CZĘŚĆ 4 - SERWER DODATKOWY Serwer Dodatkowy 1 szt. Serwer przeznaczony będzie do instalacji niekrytycznych systemów deweloperskich i testowych, jako dodatkowa maszyna testowa oraz do innych bieżących potrzeb zamawiającego. Zaoferowane urządzenie nie musi być nowe i nieużywane. Nazwa komponentu, Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub normą równoważną. Wymagania Ogólne Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Serwer musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10%, 50 Hz. Obudowa Umożliwiająca instalację w standardowej szafie rack 19, o maksymalnej wysokości 2U, z kompletem szyn montażowych Architektura i wydajność Serwer o architekturze 64 bitowej SMP z procesorami typu RISC. Wydajność nie mniejsza niż SAPS (SAP ERP 6.0 EP5 lub nowszy). Wydajność potwierdzona oficjalnym testem SAP, którego wyniki są opublikowane na stronie (SAP SD Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration). W przypadku braku oficjalnego wyniku testu dopuszczalne jest wyliczenie (przeskalowanie) wydajności na podstawie istniejącego wyniku testu oraz danych o wydajności względnej serwera publikowanych przez producenta w sposób ogólnodostępny (np. w sieci Internet). W takim wypadku istniejący wynik testów użyty do wyliczeń musi być zgodny z oferowanym rozwiązaniem w zakresie co najmniej modelu serwera, producenta, technologii procesora i systemu operacyjnego. Wynik oficjalnego testu oraz opis sposobu przeliczenia wydajności należy dołączyć do oferty. Kod pola Ilość rdzeni procesorowych Maksymalnie 16 Pamięć RAM Minimum 128 GB pamięci fizycznej z mechanizmem Chipkill, Aktywny mechanizm kompresji danych przechowywanych w pamięci, powodujący zwiększenie efektywnej (widocznej z poziomu aplikacji) pamięci RAM Dysk systemowy Minimum 2 x 146GB SAS 15k rpm Możliwość rozbudowy do minimum 6 dysków Kontrolery Minimum 2 2-portowe kontrolery FC 8Gbps, wyposażone w moduły SFP+, Minimum 2 4-portowe kontrolery Ethernet 1Gbps 35

19 Serwer w dostarczonej konfiguracji musi posiadać mechanizmy tworzenia partycji wirtualnych oraz dedykowanych. Partycje wirtualne muszą umożliwiać dynamiczne przydzielenie do pojedynczej partycji części procesora (z dokładnością do 1/10), części pamięci operacyjnej, dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Partycje dedykowane muszą umożliwiać przydzielenie dowolnej liczby procesorów, pamięci operacyjnej oraz dedykowane adaptery FC, SCSI, LAN, jak i wirtualne adaptery SCSI i LAN. Przenoszenie zasobów pomiędzy partycjami musi odbywać się bez przerywania pracy aplikacji. Wirtualizacja Serwer musi umożliwiać automatyczne zarządzanie partycjami (rozkładanie mocy serwera między partycjami). Każda partycja musi pracować pod kontrolą własnej instancji systemu operacyjnego. Serwer musi umożliwiać jednoczesne instalowanie w partycjach zarówno systemu UNIX oraz Linux. Ponadto musi występować możliwość instalacji różnych wersji sytemu oraz poprawek systemowych na poszczególnych partycjach. Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) dynamicznego przenoszenia partycji wirtualnych między serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy aplikacji Musi istnieć możliwość (np. poprzez późniejsze dokupienie odpowiedniej licencji) współdzielenia pamięci RAM między partycjami wirtualnymi w celu optymalizacji wykorzystania zasobów serwera Redundantne zasilacze i wentylatory, z możliwością wymiany bez przerywania pracy serwera (HotSwap) Niezawodność Dynamiczna dealokacja uszkodzonych procesorów Dodatkowy procesor serwisowy automatycznie powiadamiający organizację serwisową producenta o awarii System klasy UNIX z licencją na nieograniczoną ilość użytkowników, obejmującą wszystkie rdzenie procesorowe oferowanego serwera, System operacyjny Rozwijany przez producenta serwera, Minimum roczna subskrypcja i wsparcie producenta na całość oprogramowania systemowego. Kompatybilność Możliwość współpracy w klastrze wysokiej dostępności z posiadanym przez Zamawiającego serwerem IBM Power System 505 ( , S/N 063A03A). Rozwiązanie musi być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania klastra oraz producentów serwerów klastra. 36

20 producenta na okres 12 miesięcy na poniższych warunkach: Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu instalacji, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek oprogramowania w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, o ile są one dostępne, Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do nowych wersji oprogramowania, w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy, Firma serwisująca musi posiadać wdrożony i stosowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub normą równoważną na świadczenie usług serwisowych w ramach gwarancji (dokument potwierdzający spełnienie warunku dołączyć do oferty). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalną organizację serwisową producenta 37

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo