Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art pkt 6 kk. Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie *) kolorem zielonym zaznaczono placówki znajdujące się na terenie właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 Tel w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10 A Tel Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim ul. Jagiellońska 32 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 w Siemiatyczach Ul. Legionów Piłsudskiego Siemiatycze /085/ w. 315 Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10 A Tel Poradnia Leczenia Uzależnień ul. M.C. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ w Sokółce ul. Sikorskiego 40, Sokółka, Punkt Pomocy w Sokółce Sokółka, ul. Grodzieńska 4 Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii w Białymstoku ul. Włókiennicza 7 Tel Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KROKUS w Białymstoku ul. Sienkiewicza 3 Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców w rodzinie raz osób przejawiających zachowania agresywne Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców w rodzinie i przejawiających zachowania agresywne Terapia indywidualna i zajęcia grupowe Terapia indywidualna i zajęcia grupowe Terapia indywidualna i zajęcia grupowe Poradnia dla ofiar Terapia Terapia Program ogólnokrajowy wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie, Terapia Poradnictwo Program korekcyjno-edukacyjny obejmuje okres trzech miesięcy od października do grudnia 2008 roku Zajęcia prowadzone są przez psychologa i specjalistę pracy z rodziną Forma: ambulatoryjne Oddziaływania terapeutyczne Forma: ambulatoryjne Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Forma: ambulatoryjne Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Forma: ambulatoryjne Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Forma: ambulatoryjne Oddziaływania terapeutyczne Forma: ambulatoryjne Terapia uzależnień i współuzależnień / etap wstępny i pogłębiony/,indywidualna terapia dla współuzależnionych, terapia psychokorekcyjna dla kierowców/sprawców przestępstw/- odpłatne, konsultacje lekarskie, - terapia niestacjonarna. Terapia uzależnień i współuzależnień /etap wstępny i pogłębiony/, grupy terapeutyczne AA, indywidualna terapia dla współuzależnionych, terapia psychokorekcyjna dla kierowców /sprawców przestępstw/- odpłatne, konsultacje lekarski, - terapia niestacjonarna Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, prawne doradztwo dotyczące problemów rodzinnych, opiekuńczych, w rodzinie, zajęcia edukacyjne, szkolenia, warsztaty, wykłady na wybrany przez uczestników temat. Forma: ambulatoryjne Diagnoza, konsultacje i terapia dla rodzin z problemem, oddziaływania prowadzone w systemie otwartym Zajęcia terapeutyczno edukacyjne organizowane w systemie otwartym adresowane do osób z problemem domowej

2 Tel Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 9 Tel Kryzysowej w Białymstoku Ul. Włókiennicza Białystok /085/ , Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Białymstoku ul. Dziesięciny 15 Tel Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Białymstoku ul. Świętojańska 2a Tel Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Białymstoku ul. Borsucza 2 B-stok Tel Terapia Program korekcyjnoedukacyjny, oddziaływania terapeutyczne Oddziaływania terapeutyczne Warsztaty informacyjnoedukacyjne Gotowi do zmiany, Przemiany współczesnej rodziny Oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne (wyłącznie dla osób z ziemskiego powiatu białostockiego 15 miejscowości) Terapia grupowa, programy korekcyjno edukacyjne realizowane w systemie ambulatoryjnym kierowane do osób z problemem w rodzinie. Programy korekcyjno-edukacyjne, oddziaływania terapeutyczne (terapia indywidualna i grupowa) Forma: ambulatoryjne Oddziaływania terapeutyczne (rozmowy indywidualne, praca grupowa) Forma: ambulatoryjne Warsztaty informacyjno-edukacyjne (zajęcia grupowe), oddziaływania terapeutyczne (zajęcia grupowe) Forma: ambulatoryjnie Oddziaływania terapeutyczne (terapia indywidualna), programy edukacyjno-korekcyjne Forma: ambulatoryjne na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Środowiskowe Centrum Pomocy Bielsko Biała, Stojałowskiego 19 Społecznej Bielsko Biała Biała Podlaska Komenda Miejska Policji Bielsko Biała Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii KONTAKT w Cieszynie Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie Ul. Ks. Pr. St. Słonki Żywiec Tel. (033) Psychoedukacja Niebieska Karta Program autorski, pt.. Przestań być wrogiem a zostań przyjacielem. Niebieska Karta Program pomocy psychologicznej i prawnej Program pomocy socjalnej i psychologicznej edukacyjny dla sprawców domowej na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - rozwój umiejętności psychospołecznych, - samokontrola agresywnych zachowań, - uznanie faktu stosowania ; - praca socjalna - pomoc materialna Miniwykłady, - warsztaty, - ćwiczenia, - treningi edukacyjne, - dyskusje grupowe, - projekcja filmów. Sesje indywidualne, - sesje grupowe, - praca nad zmianą postaw. Forma ambulatoryjna: interwencja kryzysowa; mediacja, terapia rodzin, terapia małżeństw Forma ambulatoryjna i stacjonarna: grupy spotkaniowe, grupy edukacyjne, indywidualny kontakt psychologiczny, warsztaty Program wsparcia dla sprawcy domowej i dla rodzin 2 Stowarzyszenie BEZPIECZEŃSWTO DZIECKA ul. Traugutta 5; - Education Groups For Men Who Batter The Duluth Model ( Program interwencyjny dla Zajęcie odbywać się mogą w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub na wolności, dla skazanych z wyrokami w zawieszeniu: - uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc,

3 Bydgoszcz Tel./fax Tel. kom Kontakt: P. Robert Lubrant Centrum Pomocy Stowarzyszenie MEDAR ul. E. Gierczak Bydgoszcz Tel./fax Kontakt: P. Maria Jankowska Polus Społecznej ul. Ogrodowa 9 Bydgoszcz Tel Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny ul. Dunikowskiego Bydgoszcz Tel Kontakt: Adam Matuszak Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Stawowa 1 Bydgoszcz Tel. kom Kontakt: dyrektor Dr Wojciech Kosmowski Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 Bydgoszcz Tel. kom Kontakt: Ewa Raj Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. B. Krzywoustego Inowrocław interia.pl Tel./fax Tel. kom Kontakt: Irena Grankowska Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci TKOPD ul. B. Krzywoustego Inowrocław Kryzysowej TKOPID ul. B. Krzywoustego Inowrocław Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w /SOW/ ul. B. Krzywoustego Inowrocław w Mogilnie ul. Narutowicza Mogilno Tel sprawców nadużyć w rodzinie), - Punkty Konsultacyjne, - Bezpieczny dzień kolonisty, - Kolonie Dzieciństwo bez, - Rodzina Wspólna Sprawa. - zapobieganie patologiom społecznym ( alkoholizmowi, w rodzinie, narkomanii, przestępczości nieletnich) - prowadzenie grupy liderów młodzieżowych animatorów zdrowego stylu życia - realizacja programu Rządu Polskiego i UNDP ONZ Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse m.in. prowadzenie hotelu dla osób doznających w rodzinie Brak danych Brak danych Brak danych SOW realizuje zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w na lata Realizowane programy: - Bezpiecznie i syto - Wyrzuć przemoc, strach z dziecięcych, fajnych lat, - Im więcej miłości, tym mniej samotności, - Mama i ja, - Nie jesteś sam/a, - Jesteśmy razem, - Można inaczej - program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców Program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie - uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, - rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, - opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającemu użyciu siły i, - nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji, - naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych, - naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. - Punkt Konsultacyjny ( psycholog, pedagog socjoterapeuta, kurator rodzinny, policjant, mediator sądowy), - Telefon Zaufania ( współpraca z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w ), - Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), - Grupy wolontariuszy ( młodzież licealna i studenci), - Hostel dla ofiar w rodzinie, - Szkolenia dla różnych grup zawodowych. Hotel dla ofiar w rodzinie i osób w sytuacji kryzysowej ( kobiety i dzieci). Pomoc specjalistyczna ambulatoryjna psycholog, pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik. - Wykłady - warsztaty - ćwiczenia - treningi edukacyjne, - psychodramy Leczenie farmakologiczne i terapeutyczne. Zgłoszenia indywidualne. Oddziaływania terapeutyczne. edukacyjny. - schronienie dla kobiet z dziećmi doświadczającymi w rodzinie ( pobyt w hotelu - 10 miejsc całodobowych do 3 m-cy), - pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna, socjalna, pielęgniarska, - konsultacje psychiatryczne, - grupy wsparcia dla ofiar w rodzinie, - grupy psychoedukacyjne, - program korekcyjno-edukacyjny Można inaczej dla osób stosujących przemoc wobec członków rodziny stosowany do osadzonych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Od stycznia 2009 r.: a/ ten program ma być stosowny w stosunku do przebywających na wolności, b/ uruchomiony ma być Niebieski Pokój. Spotkanie grupowe przez okres 3-4 miesięcy (20 spotkań, 48 godzin) niestacjonarne; realizacja programu interwencyjnokorekcyjnego-edukacyjnego dla sprawców w rodzinie, mającego usunąć zachowania przemocowe i motywować do zaprzestania uzależnień. 3

4 Kontakt: Dyrektor P. Maria Konkiewicz Pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień. Punkt pomocy psychologicznej w Szp. Pow. ZOZ Mogilno ul. Kościuszki Mogilno Tel Urząd Gminy w Dąbrowie Punkt Konsultacyjny ul. Kasztanowa Dąbrowa Tel Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich Punkt Konsultacyjny Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie Tel Kryzysowej w Strzelnie Punkt Konsultacyjny ul. Cieślewicza Strzelno Tel w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195a, Świecie Tel w Tucholi ul. Kopernika Tucholi Tel Kontakt: P. Joanna Janczewska Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w w Tucholi ul. Przemysłowa Tuchola Tel Tel. Kom Gminny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin w Tucholi ul. Plac Zamkowy Tuchola Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnień i Profilaktyki ZDL BONUS Sępólno Krajeńskie ul. Szkolna Jeziora Wielkie Tel Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych w Gąsawie ul. Półwiejska 1, Gąsawa Tel Urząd Gminy w Gasawie ul. Żninska 8 Kontakt: P. Barbara Krygier Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim ul. Strzelecka Janowiec Wlkp. Tel Kontakt: P. Joanna Malak Brak nazwy programu Brak nazwy programu Brak nazwy programu Brak nazwy programu Program edukacyjno korekcyjny dla sprawców w rodzinie Porozumienie bez Przemocy Brak danych Programy psychoedukacyjne. Gminny Program Profilaktyki i Alkoholowych Gminy Gąsawa na rok Brak oddzielnego programu dotyczącego w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminy Janowiec Wielkopolski na rok Brak oddzielnego programu dotyczącego zjawiska. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość udzielania pomocy wobec sprawców ; poradnictwo; motywowanie do podjęcia dłuższej terapii. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość udzielania pomocy wobec sprawców ; poradnictwo; motywowanie do podjęcia dłuższej terapii. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość udzielania pomocy wobec sprawców ; poradnictwo; motywowanie do podjęcia dłuższej terapii. W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość udzielania pomocy wobec sprawców ; poradnictwo; motywowanie do podjęcia dłuższej terapii. Brak danych Grupa korekcyjno-edukacyjna, konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych, objętych dozorem kuratora z tytułu stosowania wobec najbliższych. Dyżury specjalistów: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog: - usługi interwencyjne, - usługi w zakresie potrzeb bytowych, schronienie dla ofiar w hotelu / 8 miejsc całodobowych do 3 m-cy / - usługi w zakresie terapeutyczno-wspomagającym, - oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie Terapia indywidualna, grupowa dla osób doznających i terapia grupowa dla sprawców w rodzinie. Programy psychoedukacyjne, 3 (trzy) etapy: I BLOU faza motywacyjna, II BLOU faza leczenia podstawowego, III BLOU faza leczenia pogłębionego. Program realizują specjaliści terapii, którzy ukończyli studium terapii uzależnień. Pomoc psychologa i prawnika. Terapia indywidualna dla ofiar i sprawców ; pomoc prawnika dla ofiar ; pomoc psychologa, pracownika socjalnego. Grupa terapeutyczna dla uzależnionych i sprawców ( ul. Gnieźnieńska 6 w Janowcu Wielkop0olskim) 4

5 1 1 Punkt Konsultacyjny dla ofiar Przemocy w Żninie (dla mieszkańców Gminy Janowiec Wlkp.) ul. 700-lecia Żnin Tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Punkt Interwencji Kryzysowej w Rogowie Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rogowie ul. Kolejowa Rogowo Tel Społecznej w Żninie Punkt Interwencji Kryzysowej w Żninie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin ul. 700-lecia Żnin Tel Kontakt: P. Jadwiga Jeziorna Tel Gminny Program Profilaktyki i Uzależnień i Przemocy w na rok 2008 w Gminie Rogowo. Gminny Program Pomocy Dziecku i na lata Gminny Program Profilaktyki i Uzależnień i Przemocy w na rok Brak oddzielnego programu dotyczącego zjawiska. Terapia indywidualna dla ofiar i sprawców ; pomoc prawnika dla ofiar ; w zależności od potrzeb pomoc psychologa, pracownika socjalnego. Bazę lokalową stanowi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz mieszkanie pogotowie w Paryżu gm. Żnin. Osoby dotknięte przemocą objęte są profesjonalną pomocą terapeutyczną, psychologiczną, prawną socjalną. W przypadku koniecznego natychmiastowego odizolowania ofiary od sprawcy, możliwe jest krótkoterminowe zamieszkanie w mieszkaniu pogotowiu w Paryżu. W przypadku konieczności natychmiastowej interwencji osoba dyżurujaca w Punkcie Interwencji Kryzysowej informuje o zaistniałej sytuacji policję, prokuraturę. MOPS. Terapia indywidualna dla ofiar i sprawców ; pomoc prawnika dla ofiar ; w zależności od potrzeb pomoc psychologa, pracownika socjalnego. Grupa terapeutyczna dla uzależnionych i sprawców. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie Kryzysowej w Cz-wie ul. Rejtana 7b Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Cz-wie ul. Sikorskiego 78/80 Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców Punkt konsultacyjny dla ofiar domowej Zajęcia dla sprawców jeden raz w tygodniu w poradni rodzinnej w Częstochowie przy ul. Sportowej 34a Prowadzi grupę wsparcia dla ofiar w rodzinie, telefon zaufania niebieska linia, poradnictwo prawne Centrum Pomocy i Interwencji Kryzysowej Marianka Rędzińska ul. Srebrna 25 gm. Rędziny Udziela schronienia ofiarom domowej spowodowanej kryzysem rodziny Centrum świadczy pomoc ofiarom w rodzinie w zakresie motywowania do przezwyciężania problemów życiowych, Zapewnia okresowo miejsca pobytu Punkt Konsultacyjny Lubliniec ul. Piłsudskiego 9 Terapia grupowa dla rodzin Pomoc psychologiczna, prawna, konsultant ds. uzależnień od alkoholu i narkomanii Ul. Partyzantów Myszków Tel. (034) Powiatowe Centrum Pomocy Zawiercie Wykłady, ćwiczenia, rozmowy indywidualne, Mikroedukacje: burza mózgów, wizualizacje, refleksja indywidualna, zadania do indywidualnego wykonania, analiza zadań domowych, informacje zwrotne, ćwiczenia umiejętności, dyskusje, kwestionariusz historii, plan bezpieczeństwa, kwestionariusz, obserwacji objawów złości, wywiad alkoholowy Behawioralno-poznawczy model terapii (terapia indywidualna, terapia grupowa); Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, prowadzone przez kobietę i mężczyznę (zasada pary) Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Przystań ul. Powstańców Śląskich 6 Punkt Konsultacyjny w Siewierzu ul. Żwirki i Wigury 16 Punkt przeciwdziałania w rodzinie Poradnictwo, pomoc prawna Punkt przeciwdziałania w rodzinie Dla osób uzależnionych doświadczających w rodzinie 5

6 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu 10. lub innej formy oddziaływania 6 leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne Pl. Piłsudskiego Braniewo Tel. (055) Fax. (055) Społecznej Braniewo ul. Rzemieślnicza 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Grunwaldzka Działdowo Tel. (023) Ul. Komeńskiego Elbląg Tel. (055) Społecznej, Ul. Winna Elbląg Tel. (055) , Fax: Poradnia Terapii Uzależnień w Iławie Ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie, Tel. (056) , w, ul. Grunwaldzka 3, Nowe Miasto Lubawskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie- Klub Integracji Społecznej, ul. Podleśna 1, Mszanowo, Nowe Miasto Lub. Urząd Gminy w Biskupcu Pomorskim- Klub Integracji Społecznej, ul. Rynek 1, Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców. Przemoc w rodzinie. Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc (aktualna edycja do końca listopada br., następnie w zależności od uzyskania funduszy będzie ponownie rozpoczęty w przyszłym roku). Roczny program psychoterapii uzależnienia. Partner Psycholog Od bierności do aktywności. Nadzieja na lepsze jutro - psycholog terapeuta. Program trzymiesięczny, spotkania z terapeutami jeden raz w tygodniu od 3 do 4 godzin. Współpraca z policją, sądem i prokuraturą. Spotkania pracowników socjalnych ze sprawcami i ofiarami. Celem jest wyeliminowanie zachowań przemocowych. Cele realizowane są poprzez: Zajęcia psychoedukacyjne( indywidualne i grupowe) dostarczające wiedzy na temat zagadnień prawnych, psychospołecznych dotyczących zjawiska. Zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia poprzez oddziaływania terapetyczne. Program realizowany jest przez okres 3 miesięcy, według struktury: diagnoza psychologiczna sprawcy cykl spotkań grupowych 1 raz w tygodniu po 3 godziny Trzy maratony: - praca nad złością, praca nad asertywnym wyrażeniem emocji i potrzeb, praca nad budowaniem hierarchii wartości. Skierowany do osób stosujących przemoc wobec partnerów, które zameldowane są lub zamieszkują na teranie powiatu ziemskiego elbląskiego. Stworzony przez specjalistów PCPR w oparciu o Program z Duluth. Ma charakter sesji grupowych trwających łącznie przez 6 miesięcy. Uczestnictwo jest bezpłatne-z możliwością sfinansowania dojazdów przez ośrodki pomocy społecznej dla osób spoza Elbląga. Nie ma konkretnego programu korekcyjno-edukacyjnego. Oddziaływanie terapeutyczne, psychoterapia odbywa się podczas spotkań indywidualnych z psychologiem. Program działań zakłada spotkania dwa razy w tygodniu przez okres co najmniej 6 miesięcy i obejmuje m.in.: - diagnozę mechanizmów działania sprawców, - wypracowanie mechanizmów kontroli mechanizmów spustowych. Oddziaływanie terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne. Porady psychologiczne. Oddziaływanie terapeutyczne, programy korekcyjno edukacyjne. Programy korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne. Przygotowanie do zawodu: - opiekunki

7 1 1 1 Biskupiec Pom. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostródzie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie Ul. Sienkiewicza Ostróda Tel. (089) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień w Morągu, ul. Warmińska 23 Zajęcia psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne. Zajęcia psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne. - kucharza małej gastronomii - obsługa kas fiskalnych. Terapia indywidualna, lecznictwo ambulatoryjne, rehabilitacyjne. Terapia indywidualna, treningi dla sprawców w rodzinie, lecznictwo ambulatoryjne. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku lub innej formy oddziaływania 7 leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu Stowarzyszenie Samopomocy Krąg Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Zespół Placówek Socjalistycznych im. K. Lisieckiego Dziadka w Gdyni, zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Gdyni Kryzysowej w Gdyni Społecznej Ul. Armii Krajowej Gdynia Tel w Kartuzach Centrum Interwencji 10. Kryzysowej w Kartuzach Poradnia Psychologiczno - 1 Pedagogiczna w Kościerzynie Stowarzyszenie Klub 1 Abstynenta w Kwidzyniu Przychodnia Leczenia 1 Uzależnień w Kwidzynie Stowarzyszenie na Rzecz 1 Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Kwidzynie 1 1 Kryzysowej w Kwidzynie Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Fundacja Nadzieja Ul. Puławskiego 17/5 Terapia Terapia Terapia Poradnictwo m.in. program dla uzależnionych sprawców Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców Konsultacje i terapia indywidualna Program Przeciwdziałania Przemocy w powiecie kartuskim na lata uchwała nr XVIII/184/08 rada Powiatu Kartuskiego z roku Terapia indywidualna Konsultacje psychologa Psychoterapia - konsultacje psychologa - zajęcia korekcyjne Program pomocy terapeutycznej dla sprawców Zatrzymaj się - pomoc w odnajdowaniu więzi rodzinnych - psychoedukacja rodzin - program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie - udziela pomocy psychologicznej, prawnej terapeutycznej w zakresie problemu występującej w rodzinach z problemem alkoholowych - prowadzi poradnictwo dla osób doświadczających w rodzinie z problemem alkoholowym - placówka prowadzi poradnictwo dla ofiar - prowadzi terapię indywidualną dla ofiar i sprawców - udziela poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego (również w zakresie przeciwdziałania domowej) - leczenie ambulatoryjne, -terapia, -trening umiejętności psychologicznych, -grupy edukacyjne - leczenie ambulatoryjne - program edukacyjno - korekcyjny - spotkania indywidualne i grupowe -ambulatoryjne - oddziaływania terapeutyczne Powiatowy program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Można inaczej. Uchwała nr XIX 196/08 Rady Powiatu Kartuskiego z r. Głównym celem projektu jest: - wykształcenie u sprawców społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami - nauczenie sprawców kontroli zachowań i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób - zmniejszanie u sprawców prawdopodobieństwa ryzyka powrotu do zachowań agresywnych - oddziaływania terapeutyczne -Wsparcie psychologiczne -Program korekcyjno - edukacyjny w ramach leczenia odwykowego ambulatoryjnego -zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla sprawców w rodzinie metodą DULUTH -Program korekcyjny (wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, spotkania terapeutyczne). - oddziaływanie terapeutyczne - stacjonarne - program korekcyjno - edukacyjny ( grupy stałe i dochodzące) - zajęcia korekcyjno - edukcyjne Spotkania (środa 16-19)

8 Nowy Staw Tel Centrum Psychiatrii w Malborku Ul. Nowowiejskiego 48, Malbork tel , w każdy poniedziałek i czwartek od Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Szewałd nr Malbork w środy od 100, Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Zakład Karny Ul. Nowowiejskiego Sztum tel Centrum Interwencji Kryzysowej Ul. Wojska Polskiego Tczew Tel. kom w Tczewie Społecznej w Wejherowie Punkt Pomocy w Wejherowie - Pomoc ofiarom w rodzinie - terapia dla sprawców - Interwencja kryzysowa - terapia - pomoc psychologicznoterapeutyczna - porady prawne prawnik Realizatorzy kuratorzy zawodowi: Pani Elżbieta Sawicka tel , Pan Waldemar Laprus tel , -Terapia psychologiczna -Program dla sprawców Spotkania w każdy piątek od 00 do Kierowanie do lekarzy, na terapię, - Pomoc materialna Psycholog, terapeuta na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach 8 Kryzysowej Ul. Świętokrzyska Gliwice Tel. (032) lub 59 Dziecku i Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 tel: (przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Izba Wytrzeźwień, Gliwice ul. Okopowa 6 Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Piłsudskiego Jastrzębie Zdrój Tel. (032) , Ul. Bpa Nankera Piekary Śląskie Tel. (032) , Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego PERSONA Racibórz ul. Karola Miarki 7/1 Kryzysowej Ul. Poniatowskiego Ruda Śląska Tel. (032) , Kryzysowej i Psychoterapii Ul. Bolesława Chrobrego 16, Rybnik Tel. (032) Program z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach Programy wyłącznie dla mieszkańców powiatu gliwickiego. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody dyrektora placówki. Punkt konsultacyjny (inicjatywa samorządowa) program korekcyjno edukacyjny dla sprawców domowej Program korekcyjno - edukacyjny edukacyjny Grupa korekcyjno edukacyjna PARTNER dla mężczyzn realizowana na podstawie amerykańskiego programu DULUT Programy korekcyjno edukacyjne (od XII/2008 prowadzone także z osadzonymi na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach) Programy korekcyjno edukacyjne, oddziaływania terapeutyczne, konsultacje Program realizowany jest z wykorzystaniem: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych Działalność edukacyjno profilaktyczna, pomoc psychologiczna, motywowanie do podjęcia terapii grupowej Programy korekcyjno - edukacyjne wykłady, ćwiczenia, warsztaty, projekcie filmów, praca analityczna, w ramach zajęć indywidualnych i grupowych analizowanie mechanizmów własnych zachowań zadania domowe Terapia indywidualna i grupowa sprawców domowej, - diagnoza psychologiczna, wywiad, analiza dokumentacji, kwestionariusze, Wykład, ćwiczenia, warsztaty prezentacje multimedialne, analiza przypadków, relaksacja, analiza dokumentacji, otwarta dyskusja, praca z indywidualnym doświadczeniem, projekcje filmowe, treningi umiejętności społecznych Poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa - program opracowują terapeuci z Poznania i z Krakowa; - program obejmuje korektę i naukę prawidłowego zachowania - grupa ma charakter otwarty

9 Ośrodek Pomocy Psychologii i Psychoedukacji S.C. Tarantowicz i Tarantowicz, ul. Mikołowska 94 Rybnik Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 24 Rybnik, Ul. Sienkiewicza Tarnowskie Góry Tel. (032) Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień Tarnowskie Góry ul. Karuszowiec 11 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w, Ul. Wałowa Wodzisław Śląski Tel. (032) Ośrodek Pomocy Dziecku i w Górze Włodowskiej Ul. Żarecka Włodowice Tel. (034) , Zespół Interwencji Kryzysowej w Zabrzu ul. Wyzwolenia 7 Ul. Roosvelta Zabrze Tel. (032) Kryzysowej w Żorach ul. Boryńska 13 Grupa Bez terapia kobiet ofiar Terapia Punkt konsultacyjny edukacyjny; Punkt konsultacyjny Psychoterapia edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie edukacyjny zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców Obecnie grupa zakończyła się w listopadzie 2008 roku (trwała przez 3 miesiące) Poradnictwo Terapia grupowa dla sprawców Poradnictwo dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw i Terapia indywidualna dla sprawców oddziaływania korekcyjno edukacyjne (indywidualne i grupowe), oddziaływania obejmują uczestnictwo w 36 sesjach grupowych lub indywidualnych oraz 2 sesjach podsumowujących; oddziaływania terapeutyczne wobec sprawców w rodzinie, odbywających kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym w Zabrzu Mikroedukacja, burza mózgów, praca w małych grupach, praca indywidualna na tle grupy, informacje zwrotne, modelowanie umiejętności przez prowadzących, nabywanie umiejętności, ćwiczenia Spotkania psychoedukacyjne indywidualne i grupowe na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 9 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar w rodzinie w Gorzowie Wlkp. Ul. Okrzei 39, Gorzów Wlkp. Tel w Gorzowie Wlkp. Ul. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp. Tel Gorzowskie Centrum Pomocy i Polityki Społecznej ul. Kościuszki Drezdenko tel w Międzyrzeczu Ul. Przemysłowa 2, Międzyrzecz Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców w rodzinie Partner Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej Partner Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców domowej Partner Edycja Programu obejmuje 60 godzin, w trakcie 12 spotkań grupowych. Forma ambulatoryjna. Program opracowany na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Indywidualne konsultacje, -analiza doświadczeń -omawianie przypadków -mini-wykłady -pogadanki -prezentacje - burza mózgów -gry psychologiczne -plastyczne formy ekspresji Wykłady, warsztaty, dyskusja, odnoszenie się do własnych doświadczeń, świadczenie technik zastępowania agresji oraz radzenia sobie ze złością Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Program ma charakter edukacyjno korekcyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Program realizowany jest w siedzibie PCPR w Drezdenku ul. Kościuszki 31 w każdy wtorek w godz edukacyjny Ćwiczenia, warsztaty, pogadanki, wykłady, analiza scenek, omawianie przypadków

10 Tel w Słubicach Ul. Sienkiewicza 28, Słubice Tel w w Sulęcinie, Ul. Szpitalna 9, Sulęcin Tel Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sulęcinie ul. Dutka 1 w Świebodzinie, Ul. Żaków 3, Sulęcin Tel Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców w rodzinie Partner edukacyjny dla sprawców w rodzinie Partner Forma oddziaływania indywidualnego, program terapii podstawowej, warsztaty, Program Praca ze sprawcą w rodzinie wyd. przez Fundację Będziesz z Poznania Forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne, spotkania z psychologiem, w tym trening zastępowania agresji Program jest prowadzony od września 2008 roku, w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Forma ambulatoryjna Pogadanki -wykłady -prezentacja i omawianie scenek z filmów edukacyjnych -warsztaty na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Nazwa placówki, instytucji lub Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu,grupa terapeutyczna Czynność Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień przy Woj. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Stowarzyszenie przeciw RAZEM w Bolesławcu Program ogólnokrajowy wynikający z realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości Jw. Jw. Program ogólnokrajowy, wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie Leczenie odwykowe, ambulatoryjne, oddziaływania terapeutyczne, edukacja w zakresie uzależnień i w rodzinie. Leczenie odwykowe, stacjonarne Leczenie odwykowe, ambulatoryjne, oddziaływania terapeutyczne Program korekcyjno-edukacyjny, forma ambulatoryjna MOPS Szklarska Poręba Punkt konsultacyjny Oddziaływania terapeutyczne niestacjonarne Poradnia Psychologiczno- Pomoc głównie osobom Programy korekcyjno-edukacyjne (oddziaływania Pedagogiczna w Jeleniej Górze małoletnim i członkom rodziny terapeutyczne) Gminny program profilaktyki i Punkt Konsultacyjny w rozwiązywania problemów Leczenie ambulatoryjne i w grupach terapeutycznych Piechowicach w rodzinie Punkt konsultacyjny w Starej Konsultacje i kierowanie do właściwych placówek leczniczoterapeutycznych poza gminą. Autorski program terapeutów Kamienicy Centrum Interwencji Autorski program terapeutów Terapia indywidualna Kryzysowej w Jeleniej Górze Kryzysowej, Jelenia Góra, ul. Słowackiego 13 dolnośląskie Tel.: Punkt konsultacyjny dla ofiar w rodzinie w Jeleniej Górze Punkt konsultacyjny pomocy rodzinie przy Urzędzie Gminy w Podgórzynie Punkt Konsultacyjny w Centrum Kultury w Kamiennej Górze Punkt Interwencji Kryzysowej przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zgorzelcu Autorski program terapeutów Autorski program terapeutów Autorski program terapeutów Autorski program terapeutów 10. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu Miniwykłady, praca indywidualna praca w diadach, praca w grupach, ćwiczenia, warsztaty społecznych umiejętności. Terapia indywidualna i grupowa Konsultacje i kierowanie do właściwych placówek leczniczoterapeutycznych poza gminą Pomoc dla ofiar domowej Terapie dla osób ofiar domowej, i sprawców agresji 10

11 PCPR Kryzysowej Ul. Szubinianki Jarocin Tel. (062) Ul. Zamkowa Pleszew Telefon (062) Kryzysowej Ul. Zielona Pleszew Tel. (062) Charytatywne Stowarzyszenie Życie - Kalisz ul. Lipowa 5 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kalisz ul. Warszawska Urząd Miasta Kalisz Centrum Interwencji Kryzysowej Ul. Graniczna Kalisz Tel. (062) do 65 Punkt Konsultacyjny dla ofiar w rodzinie i osób uzależnionych Kalisz ul. Śródmiejska 23 Urząd Gminy Koźminek (Kalisz) Urząd Gminy Godziesze Wielkie (Kalisz) Kryzysowej Oś. Sikorskiego Krotoszyn Tel. (062) Krotoszyn / Ośrodek PCK Aleja Słowackiego 1c Ostrów Wlkp. Telefon (062) i Ostrzeszów Partner terapia dla sprawców w rodzinie i ich ofiar - grupa edukacyjno- korekcyjna dla sprawców w rodzinie - interwencje - edukacja - konsultacja - motywowanie do podjęcia leczenia Program warsztat terapeutyczny dla sprawców w rodzinie z problemem alkoholowym po przebytej terapii odwykowej radzenie sobie ze złością i agresją - wszelkie formy pomocy dla osób z problemem uzależnienia Nasze Okno na Świat Gminna Strategia Przeciwdziałania Przemocy program korekcyjno- naprawczy dla sprawców w rodzinie zajęcia 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców leczenie ambulatoryjne w formie kompleksowej pomocy i wsparcia osobom doznającym w rodzinie - ambulatoryjnie - terapia grupowa - program edukacyjno- korekcyjny - ambulatoryjnie - terapia indywidualna - warsztat terapii podstawowej po przebytej terapii odwykowej; - warsztat dla sprawców z problemem alkoholowym - warsztat z elementami pogłębionej terapii - warsztat zachowań konstruktywnych (realizują programy w określonym czasie przy współpracy różnych partnerów ) - warsztat terapii podstawowej po przebytej terapii odwykowej; - warsztat dla sprawców z problemem alkoholowym - warsztat z elementami pogłębionej terapii - warsztat zachowań konstruktywnych - terapeutyczne - profilaktyczne - terapeutyczne - profilaktyczne - forma : niestacjonarne - program edukacyjno korekcyjny Konsultacje indywidualne, rozmowy, symulacje zachowań, prezentacje multimedialne, warsztaty, wykłady, ćwiczenia, analiza prac domowych, ambulatoryjne - pośrednictwo, terapia, szkolenie indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla sprawców Praca indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności, mikroedukacja, projekcje filmów 11 Ul. Krasickiego Będzin Tel. (032) Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Ul. Tarnogórska Bytom Tel. (032) lub Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w w ramach Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców w rodzinie (dostępny tylko dla mieszkańców Bytomia) Przychodnia Terapii program Dulu tryb-ambulatoryjny forma stacjonarna realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-program korekcyjno-edukacyjny cykl-3 miesiące

12 Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu ul. Arki Bożka 15a Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie ul. Katowicka 77 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w w Chorzowie ul. 3-go Maja 4 Ośrodek Wsparcia Rodziny Ul. Siemianowicka Chorzów Tel. (032) Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Ul. Sikorskiego 78/ Częstochowa Tel. (034) Kryzysowej, Ul. Rejtana 7 b Częstochowa Tel. (034) , Społecznej, Ul. Skibińskiego Dąbrowa Górnicza, Tel. (032) , Kryzysowej, Ul. Jagiellońska Jaworzno Tel. Czasowo brak Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Przystań w Świętochłowicach ul. Zubrzyckiego 36 Społecznej, Ul. Katowicka Świętochłowice Tel. (032) , Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych program koordynowany przez Kryzysowej Wojewódzki Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Katowicach ul. Drozdów 21 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach ul. Okrzei 4 Kryzysowej MOPS w Katowicach ul. Mikołowska 13 Stowarzyszenie Zmiana w Mikołowie, ul. Krawczyka 16 program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców (w tym w rodzinie) aktualnie niezrealizowany; możliwość wprowadzenia do realizacji złożona oferta Program terapeutyczny dla sprawców pomoc poradniczoinformacyjna, pomoc psychologiczna, opieka stacjonarna, pomoc prawna EDUCATION GROUPS FOR MEN WHO BATTER THE DULUTH MODEL (Program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie ) Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców w rodzinie program przeciwdziałania w rodzinie oddziaływanie terapeutyczne oddziaływanie terapeutyczne oddziaływanie terapeutyczne program korekcyjno-edukacyjny 12 oddziaływanie-program korekcyjnoedukacyjny cykl-12 miesięcy specjalistyczna psychoterapia grupowa i indywidualna dla osób stosujących przemoc wobec swoich najbliższych Spotkania diagnostyczne i terapeutyczne, konsultacje indywidualne, miniwykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, zadania domowe, spotkania integracyjne dla uczestników programu wraz z rodzinami, wyjazdy edukacyjnoterapeutyczne terapia dla sprawców - Warsztaty, ćwiczenia m.in. poprzez prowadzenie otwartej dyskusji oraz prace z indywidualnymi doświadczeniami Miniwykłady, prezentacje, prezentacje scenek z udziałem uczestników, ćwiczenia na forum gruntujące przekazaną teorię, autodiagnoza burza mózgów, analiza przykładów z życia uczestników, modelowanie postaw uczestników - mini wykłady, warsztaty, odgrywanie scenek psychodramatycznych, wypełnianie arkuszy samoobserwacyjnych, praca w parach, stoliki zadaniowe, rundka, dyskusja, prace pisemne ankiety, kwestionariusz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie (terapia grupowa i indywidualna) program korekcyjno-edukacyjny - placówka państwowa zajmująca się problematyką, seksualnej - placówka państwowa zajmująca się problematyką, seksualnej - organizacja samorządowa zajmująca się problematyką, seksualnej - grupa wsparcia dla osób doznających domowej, - porady prawne w zakresie problemów rodzinnych, opiekuńczych, - program resocjalizacyjno-terapeutyczny dla sprawców w środowiskach rodzinnych, - konsultacje dla osób dotkniętych przemocą domową, - udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla członków rodzin dotkniętych problemami uzależnień i, a także innymi dysfunkcjami, - terapia małżeńska i rodzinna każdy poniedziałek i ostatni czwartek miesiąca godz dyżury policjantów Komendy Powiatowej

13 Ul. Chopina Łaziska Górne Tel. (032) Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4 Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Ul. Gwarków 24, Mysłowice Tel. (032) , Ul. Lędzińska Lędziny Tel. (032) Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny w Pszczynie ul. Antesa 1 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Kilińskiego 5a Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Klilińskiego 5a, Ul. Dworcowa Pszczyna Tel. (032) Centrum Leczenia Uzależnień Ośrodek Zdrowia w Woli ul. Poprzeczna 1 Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny, Ul. Kraszewskiego Sosnowiec Tel. (032) w Lędzinach Gminne Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Bieruniu Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Siemianowice Śląskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS-SANA S.C. w Tychach program Dialog program Dialog program korekcyjno - edukacyjny program korekcyjno edukacyjny - oddziaływania terapeutyczne wobec rodzin z problemem - oddziaływania terapeutyczne wobec rodzin z problemem - oddziaływania terapeutyczne wobec rodzin z problemem - program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców - oddziaływania terapeutyczne względem ofiar i sprawców program pomocy osobą uwikłanym w przemoc domową, program dla sprawców program korekcyjno-edukacyjny Gminny Program Profilaktyki i Uzależnienia dla przeciwdziałania w rodzinie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w trening radzenia sobie ze złością i agresją Policji w Mikołowie terapia, program edukacyjny program dla sprawców - zajęcia grupowe - porady indywidualne - zajęcia grupowe - zajęcia indywidualne - pomoc w przeciwdziałaniu domowej, doradztwo i mediacje w kryzysach rodzinnych porad udziela P.Barbara Witoszek - czynne-wtorek i diagnozowanie - wczesna interwencja - czynne od poniedziałku do piątku, godz diagnozowanie - wczesna interwencja - czynne od poniedziałki godz program dla sprawców w rodzinie (i ich żon), - czas trwania 15 tygodni, - spotkania 1 raz w tygodniu - w ramach oddziaływań terapeutycznych 4 bloki tematyczne: przemoc fizyczna, emocjonalna, ekonomiczna i seksualna - diagnozowanie - oddziaływania terapeutyczne -oddziaływania terapeutyczne dla sprawców, -praca z rodzina uwikłaną w przemoc domową - realizacja programów terapeutycznych, profilaktycznych i integracyjno-terapeutycznych, - tworzenie grup wsparcia i samopomocy indywidualne spotkania z rodziną przez okres 3 miesięcy w ilości 60 godzin miesięcznie oddziaływanie terapeutyczne Ćwiczenia, - warsztaty, wykłady. działania o profilu edukacyjno-profilaktycznym oddziaływania terapeutyczne forma ambulatoryjna 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach 13

14 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Doznających Przemoc w, Dział Pracy i Poradnictwa Rodzinnego Kielce ul. 1 Maja 196 tel Formy pracy realizowane w placówce ośrodek udziela pomocy w sytuacji: przemoc, problemy alkoholowe, kryzys małżeński i osobisty; Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo prawne, konsultacje medyczne ( internista, psychiatra) interwencja kryzysowa, praca socjalna, doradztwo i edukacja, terapia małżeństw, warsztaty psychologiczne, program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej., Ul. Studzienna Kielce Tel. (041) Ośrodek Korekcyjno Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w, Ul. Wiśniowa Kielce Tel. (041) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielce ul. J.N.Jezioranskiego 65 Tel leczenie ambulatoryjne i grupowe Program profilaktyczny Veto wobec leczenie indywidualnie i grupowe Ul. Staszica Końskie Tel. (041) , program korekcyjny dla sprawców oraz osób doznających, realizacja rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej terapia uzależnień Rozmowy indywidualne, wykłady, ćwiczenia, warsztaty, dyskusje Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Lokalny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej grupa korekcyjno-edukacyjna Ul. Konarskiego 20 Skarżysko Kam. Tel. (041) Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień Michałów Starachowice ul. Ostrowiecka 151, tel Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia Psychiatryczno- Psychologiczna. Poradnia terapii Uzależ. i Współ od Alk. Starachowice ul.hutnicza 2a,tel Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców program korekcyjno- edukacyjny Sesje indywidualne, praca nad zmianą postaw, praca nad zatrzymaniem zjawiska, ćwiczenia, warsztaty, dyskusje, treningi edukacyjne oddziaływania terapeutyczne dla sprawców przestępstw w rodzinie oraz ich rodzin oddziaływania terapeutyczne dla sprawców przestępstw w rodzinie oraz ich rodzin 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koninie 14 w Koninie Sekcja Interwencji Kryzysowej ul. Staszica 17, Konin Konińskie Towarzystwo Trzeźwość Program pracy ze sprawcą w rodzinie. Program Bezpieczeństwo w rodzinie Cele programu : motywowanie sprawcy do zmiany postaw i zachowań, uświadamianie sprawcy czym jest przemoc, uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającemu użyciu siły i, nabycie nowych umiejętności służących rozwiązaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez użycia agresji, nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych, nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. Forma pracy: zajęcia grupowe i spotkania indywidualne. Odbywają się 24 spotkania trwające po dwie godziny. Cele programu: uświadamianie mocnych i słabych stron, panowanie nad emocjami, respektowanie norm społecznych,

15 Konin, ul. PCK 13 reintegrowanie się z rodziną, aktywizacja zawodowa. Formy pracy: poradnictwo i cykliczny udział w zajęciach psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych ofiar i sprawców. Raz w tygodniu odbywają się trzygodzinne zajęcia z psychologiem. i Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny Ul Łąkowa 1, Turek Telefon (063) Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie Ślesin, ul. Kościelna 46 Program pracy ze sprawcą Cele programu: zmiany przekonań agresora i jego wyobrażeń na temat, dostarczanie wiedzy dotyczącej konsekwencji stosowania, zmobilizowanie agresora do pogłębiania świadomości głównie w sprawie przeżywania emocji, opanowanie sposobów radzenia sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności gniewu. Formy pracy: indywidualne spotkania terapeutyczne, warsztaty konkretnych umiejętności, dyskusja, miniwykłady. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy ul. Dąbska 40, Koło Ośrodek obecnie realizuje m. in. programy: Sposób na dorosłość Program skierowany jest dla młodzieży w wieku lat, przejawiającej zachowania agresywne, w zaburzonej w sferze emocji, o niskim poczuciu własnej wartości, mających problemy z nawiązywaniem relacji interpersonalnych. Cele edukacyjne programu: - wspomaganie procesu nabywania wiedzy o innych, - uczenie rozumienia świata społecznego, - uczenie nabywania i wyrażania uczuć, Cele rozwojowe: - zaspokajanie podstawowych potrzeb uczestników, - podejmowanie i wyjaśnianie zagadnień stosownych do wieku młodzieży, - stymulowanie rozwoju własnej osobowości. Cele terapeutyczne: -wyrażanie napięć emocjonalnych, - dostarczanie nowych doświadczeń przeciwstawnych do doświadczeń urazowych, - ćwiczenie i powtarzanie nowych sposobów zachowań i radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Program jest realizowany w cyklu 15 spotkań, przebiegających raz w tygodniu zamkniętych w blokach: integracja, ja i moje emocje, komunikacja oraz poczucie własnej wartości. Trening zastępowania agresji Trening ten jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Jest to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania młodzieży niedostosowanej. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, ich rodziców i opiekunów, oraz pracowników edukacji, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i straży miejskiej, służb penitencjarnych organizacji pozarządowych. Trening ten składa się z trzech komponentów: - trening umiejętności zachowań prospołecznych, - trening kontroli złości, - trening zasad etycznych ( wartości). Uczestnicy szkolenia są przygotowani do uczenia dzieci i młodzieży podstawowych umiejętności prospołecznych, które mają im ułatwić przystosowanie się do wymogów życia codziennego i zastąpić zachowania społecznie szkodliwe. 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie 15 WOTUW Stanomino Terapia Oddziaływanie terapeutyczne Wojewódzka Przychodnia Uzależnień i Współuzależnień Ul. Krótka 1, Białogard Program korekcyjno-edukacyjny Oddziaływanie terapeutyczne Tel. (094) Gminna Strategia Urząd Gminy Świdwin GOPS Świdwin Społecznych Realizacja od Program korekcyjno-edukacyjny, pomoc psychologa, pedagoga r. Gminny Ośrodek Pomocy Program korekcyjno-edukacyjny Działania profilaktyczno-psychologiczne, terapeuta, kurator

16 Społecznej, Ul. Kolejowej Sławoborze tel. (094) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ul. 22 Lipca Połczyn Zdrój tel. (094) w Świdwinie Połczyn Zdrój Urząd Miasta w Świdwinie Urząd Miasta w Świdwinie Drawsko Pomorskie Punkt konsultacyjnyinformacyjny dla ofiar w rodzinie Drawsko Pom Gminne Centrum Profilaktyki Pl. Konstytucji Drawsko Pomorskie Tel. (094) , Społecznej, Dział Poradnictwa Specjalistycznego, Ul. Monte Cassino 2A, Koszalin, tel. (094) Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Miasta w Koszalinie Ośrodek Leczenia Uzależnień ANON, Ul. Monte Cassino Koszalin tel.(094) Jednostka Budżetowa Oświaty i Kultury, Rąbino 29a, tel. (094) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie 1 Urząd Gminy Biesiekierz Gmina Darłowo Gminna Komisja ds. Alkoholowych Gmina Malechowo Ośrodek Wspierania Rodziny Szansa, przy Urzędzie gminy Malechowo Gmina Manowo Urząd Gminy w Manowie Tel Manowo 40 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie Gmina Mielno Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy przy GOPS Mielno, ul. Chrobrego 10, Mielno Gmina Polanów MGOPS Polanów ul. Polna 4, Polanów Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Zespół Interdyscyplinarny ds. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Gminny Punkt Poradnictwa przeciwko w rodzinie. Punkt funkcjonuje w ramach rządowego programu razem bezpieczniej Program Przeciwdziałania Przemocy w POMOCNA DŁOŃ - program kierowany do osób wykluczonych społecznie Program RPA 16 Obowiązek nakładany przy wyroku z art. 207 kk spotkania indywidualne, grupowe, pogadanka heurystyczna, metoda warsztatowa, scenki sytuacyjne, praca z kwestionariuszem kontrolowania, ćwiczenia technik pozwalających na uniknięcie ataku złości. Pomoc prawna i edukacyjna dla ofiar Pomoc prawna, edukacyjna i oddziaływania terapeutyczne Program korekcyjno edukacyjny, wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi edukacyjne, dyskusje grupowe, Sesje indywidualne grupowe, psychoterapia indywidualna nakierowana na zatrzymanie zjawiska, praca nad zmianą postaw Program korekcyjno - edukacyjny Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, poradnictwo rodzinne, interwencja w środowisku, grupa wsparcia dla ofiar, terapia indywidualna dla ofiar w rodzinie. Kierowanie do ośrodków specjalistycznych. Monitorowanie środowisk patologicznych i reagowanie na sprawców w rodzinie Kierowanie na leczenie, terapie i rozmowy ze specjalistami w przewidzianym zakresie, motywowanie do życia zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, pomoc w znalezieniu pracy i rozwiązywaniu problemów życiowych. Umieszczanie sprawcy w Ośrodku dla Nietrzeźwych, kierowanie na terapie dla sprawców. Program korekcyjno edukacyjny. Wypracowywanie i realizacja strategii przeciwdziałania, koordynacja i realizacja programów profilaktycznych,, edukacja prawno psychologiczna społeczności, koordynacja i realizacja programów terapeutycznych dla ofiar i sprawców domowej, integracja działań interwencyjnych w zakresie zatrzymania i przeciwdziałania Zapobieganie, kontrola, edukacja, zabezpieczanie Kierowanie sprawców na terapie odwykowe. Program korekcyjno-edukacyjny. Koordynacja i realizacja programów terapeutycznych dla ofiar i sprawców domowej. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz pobudzanie aktywności mieszkańców gminy, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do tworzenia samodzielnej ścieżki życiowej. Pomoc prawna, podejmowanie interwencji oraz poradnictwo. Osoby uzależnione sprawcy kierowane na leczenie odwykowe.

17 Gmina Sianów Urząd Miasta i Gminy ul. Armii Polskiej Sianów w Sławnie Punkt Konsultacyjno- Informacyjnym ds. Uzależnień Ul. Rapackiego 10, Sławno, tel. (059) , Ul. Kamienna Kołobrzeg Tel. (094) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Patronka Ul. Lelewela 11, Szczecinek tel. (094) PZP w Wałczu 2 Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej, Ul. Południowa 10 b Wałcz tel. (067) Gminny Program Profilaktyki i Alkoholowych Program korekcyjno-edukacyjny wobec sprawcy domowej. a)zajęcia korekcyjno edukacyjne dla sprawców b)psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych Terapia grupowa Terapia indywidualna Uzależnienia alkoholowe narkotykowe. Działalność profilaktyczna, pomoc psychologiczna. Program korekcyjno-edukacyjny funkcjonujący od października 2008 roku. Utworzona 1 grupa 5-osobowa. Uczestnicy wyłącznie na zasadach dobrowolności. Zajęcia realizowane przez dwójkę terapeutów. 4,5-godzinne spotkania odbywają się w każdą sobotę. Program ma trwać 3 miesiące. Po jego zakończeniu ma być kontynuowany w ramach nowej grupy. Mini wykłady, ćwiczenia warsztatowe, krótkie interwencje psychologiczne, diagramy historii życiowych, sesje indywidualne, grupowe, psychoedukacja Leczenie rehabilitacyjne,jest prowadzone w formie ambulatoryjnej poprzez oddziaływania terapeutyczne, stosowany program korekcyjno- edukacyjny trwający 4 miesiące. Leczenie rehabilitacyjne,jest prowadzone w formie ambulatoryjnej poprzez oddziaływania terapeutyczne. Dowolny czas wejścia i wyjścia w program. Leczenie odwykowe, ambulatoryjne Leczenie odwykowe, ambulatoryjne 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie 17 Al. Słowackiego Kraków tel Ośrodek dla Ofiar Przemocy w, os. Krakowiaków 46 Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b Społecznej, Ul. Józefińska Kraków, tel , - Społecznej, Filia Nr 1, Ul. Rzeźnicza 2 Kraków Tel Społecznej, Filia Nr 3 Ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Kraków, Tel Grupa dla sprawców domowej - terapia sprawców, grupy wsparcia - pomoc ofiarom w rodzinie w formie udzielenia schronienia - pomoc psychologicznopedagogiczna - konsultacje - pomoc psychologiczna dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego - poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne, - psychoterapia indywidualna i rodzinna Program korekcyjno-edukacyjny ambulatoryjny Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, praca indywidualna obejmująca konsultacje indywidualne, motywowanie, diagnozowanie problemu, zawieranie kontraktu - terapia indywidualna - oddziaływania terapeutyczne - terapia dla sprawców - grupy wsparcia - stacjonarne - interwencja kryzysowa - pomoc psychologiczna - poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne - ambulatoryjne - Indywidualne konsultacje psychologiczne, - zajęcia grupowe

18 Społecznej, Filia Nr 8 Ul.Jerzmanowskiego 37 Kraków Tel Społecznej, Filia Nr 8 Oś. Teatralne 24 Kraków Tel Schronisko i Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Soltysowska 13 c GPOS Luborzyca 97 PCPR Koszyce, Ul. 3 Maja Proszowice tel AI.KO-MKD. os. Młodości Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. J.Babińskiego MOPS ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Ośrodek Terapii i Poradnictwo Rodzin, os. Krakowiaków 2 Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin ul. Krupnicza 38 Punkt Interwencji Kryzysowej Przy Powiatowym Centrum Pomocy, Ul. Topolowa 16, Chrzanów Tel Punkt informacyjnokonsultacyjny. GOPS ul. Szpitalna 1, Miechów Kryzysowej, Ul. K. Wielkiego Myślenice, tel Punkt Interwencji Kryzysowej Przy Powiatowym Centrum Pomocy Ul. Piłsudskiego Olkusz tel Ul. Bema Oświęcim tel Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 3 Koalicja ds. w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców domowej Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców domowej - program korekcyjny dla sprawców domowej - program korekcyjno - edukacyjny pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową, - poradnictwo rodzinne i indywidualne, pedagogiczne, prawne psychologiczne i socjalne - poradnictwo rodzinne i terapia rodzina systemowa w miejscu zamieszkania rodziny lub w Ośrodku - terapia dla sprawców w rodzinie - oddziaływania terapeutyczneofiara-sprawca - programy korekcyjnoedukacyjne dla sprawców w rodzinie - program autorski na podstawie Educations Groups For Men Who Batter the Duluth Model - zajęcia korekcyjno edukacyjne Praca nad zmianą postaw, Program pn. Educations Groups For Men Who Batter the Duluth Model -program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie - program korekcyjno - edukacyjny 18 - stacjonarny - współpraca z Policją, Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Poradnią Zdrowia Kocmyrzów i Luczyce - oddziaływania terapeutyczne ambulatoryjne - ambulatoryjny - ambulatoryjny - konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla ofiar sprawców - ambulatoryjny - ambulatoryjny - program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców odbywających karę w ZK w Trzebini - sesje indywidualne - sesje grupowe Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, - Wykłady, - warsztaty, - ćwiczenia - terapia indywidualna, - terapia grupowa - wykłady, - warsztaty, - ćwiczenia. - leczenie psychiatryczne - ambulatoryjne program korekcyjno - - działania psychologiczne, edukacyjne i socjalizujące

19 , Ul. Kościelna 5b Sucha Beskidzka tel. (033) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Ul. Batorego Wadowice tel Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Wieliczka ul. Pocztowa 1 Pełnomocnik Burmistrza ds.przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii IMiC Skawina edukacyjny dla osób stosujący przemoc w rodzinie - poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne - terapia indywidualna, rodzinna - oddziaływania terapeutyczne - konsultacje specjalistyczne, indywidualne, terapeuta rodzinny - program Przemoc nie kończy się sama" - Gminy Program Profilaktyki i Alkoholowych - terapia pod kątem w rodzinie, oddziaływania terapeutyczne ambulatoryjne - terapia dla sprawców, terapia indywidualna i grupowa - punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców domowej 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Brzozowie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w SOS w Lesku, Ul. Jana Pawła II 18 B Lesko tel. 013/ , fax 013/ w Krośnie Radzenie sobie ze złością Przemoc w rodzinie Wsparcie psychologiczne 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy Terapia indywidualna i grupowa Terapia indywidualna Sesje indywidualne, sesje grupowe, praca nad zmianą postaw Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi edukacyjne, dyskusje grupowe, psychodramy, projekcje filmów Terapia indywidualna 19 Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Powstańców Śląskich Legnica Kryzysowej, ul. Stefana Okrzei 9, Legnica, tel Pomoc psychologa Terapia poznawczo - behawioralna Urząd Gminy w Głogowie Dzieci kontra przemoc Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie Punkt terapeutyczny dla sprawców domowej przy Klubie Abstynenta Skarbnik Miejsko - Gminna Komisja ds. Alkoholowych w Przemkowie Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Przemkowie Realizacja programu na rok 2008 Brak konkretnych programów Programy edukacyjnoterapeutyczny Współuzależnienie i ofiary Oddziaływania w ramach Porady konsultacje Dot. wiedzy o uzależnieniu oraz zmian zachowań, oddział dziecięcy-8 tyg. Indywidualne spotkania informacyjne, wkłady prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców w rodzinie. Uświadamianie, ulotki, filmy edukacyjne, szkolenia, profilaktyka. Pomoc dla ofiar, grupa edukacyjno terapeutyczna dla kobiet ofiar, świetlice terapeutyczne dla dzieci z rodzin przemocowych Indywidualne spotkania z terapeutą. Konsultacje indywidualne dla ofiar. Spotkania z terapeutą. Rozmowy interwencyjno- motywujące, działania

20 Gminna Komisja Alkoholowych i Narkomanii w Kotli Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w Górze Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Parafialne koło Caritas przy kościele w Gaworzycach Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu działająca przy Przychodni Rejonowej w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10 Poradnia Rodzinna w Jaworze działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, ul Moniuszki 7 Klub Abstynenta Arka Lubin, ul. Orla 32 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Lubin, ul. Parkowa 1 Społecznej, Lubin, ul. Kilińskiego 25a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Lubin, ul. Łokietka 6a, Polkowice, ul. Spółdzielcza 2 Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Polkowice, ul. Kominka 7 - Poradnia Leczenia Uzależnień - Poradnia Psychologiczna - Poradnia Zdrowia Psychicznego Stowarzyszenie Charytatywne Pomocna Dłoń w Polkowicach Przy Ośrodku Pomocy Społecznej Polkowice, ul. Lipowa 1 Chocianowskie Centrum Profilaktyki Chocianów, ul. 3-go Maja 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej Rudna, ul. Ścinawska 4, Lubin, ul. Składowa 3 Grupa Remont przy Ośrodku Pomocy Społecznej Polkowice, Ul. Lipowa 1 Grupa AA przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski Polkowice, Ul. Kominka 1a Procedury Niebieskiej Karty Realizacja gminnego programu na rok 2008 Program dla sprawców Oddziaływania w ramach Procedury Niebieskiej Karty Oddziaływania edukacyjno - wspierające Oddziaływania edukacyjnonaprawcze Oddziaływania wspierające Oddziaływania terapeutyczne Oddziaływania terapeutyczne Brak konkretnych programów Brak programu konsultacje Program Niebieska karta Od stycznia 2009 r. rusza program pomocy sprawcom wszelkich przestępstw z użyciem Centrum udziela pomocy ofiarom i prowadzi profilaktykę, ale jeżeli zajdzie potrzeba zostanie stworzony program terapeutyczny dla sprawców w rodzinie Indywidualny program prowadzony przez psychologa 20 profilaktyczno-naprawcze. Zajęcia indywidualne, rozmowy interwencyjno - motywujące do podjęcia leczenia. Planowany początek realizacji programu: styczeń 2009r. Rozmowy interwencyjno motywujące, działania profilaktyczno naprawcze. Terapia, poradnictwo, spotkania z rodzinami Rozmowy wspierające, udzielanie porad prawnych, kierowanie do KPP w Polkowicach Udzielanie wsparcia Praca prowadzona z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Forma-wyznaczone spotkania na których prowadzone są oddziaływania terapeutyczne Praca prowadzona z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Forma-wyznaczone spotkania na których prowadzone są oddziaływania terapeutyczne Zajęcia polegają na spotkaniach grupy AA wzajemnej współpracy i udzielaniu wsparcia, pośrednio poprzez prowadzenie terapii odwykowej poruszają problemy związane z przemocą w rodzinie W przypadku zgłoszeń indywidualnych sprawców w rodzinie indywidualne porady konsultacyjno - terapeutyczne W Punkcie Interwencji Kryzysowej osoby zgłaszające się mogą korzystać z porad i konsultacji. Konsultacje, grupy wsparcia, terapia Konsultacje, porady Leczenie farmakologiczne, konsultacje Grupa wsparcia Oddziaływania psychologiczne i terapeutyczne odbywają się co 2 tygodnie Grupa wsparcia Grupa wsparcia 2 Grupa AA przy Parafii Św. Grupa wsparcia

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164 Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan - lipiec 2015r. Lp. Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu Nr...z dnia... PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 ZAMOŚĆ - SIERPIEŃ 2008 Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok Załącznik do sprawozdania z działalności PCPR za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2007 rok System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi Tabela 1 BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków:

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków: POLICJA INFORMUJE Wykaz powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych, wobec

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY.

MIEJSCA, W KTÓ RYCH MÓŻ NA UŻYSKAC PÓMÓC NA TERENIE M.ST. WARSŻAWY. WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Formy Dział Interwencji Kryzysowej Punkt Interwencyjny Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. 6 Sierpnia 1/5 02-843

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku I. Informacje ogólne. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Łask funkcjonuje na

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r.

UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym?

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Bezpłatną pomoc oferują : I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie z/s w Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32, tel. 24 261 34

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek go województwa

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy- podstawa prawna Celem programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej jest psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego

Bardziej szczegółowo

Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim

Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim Program Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji interwencje w przemocy domowej w Powiecie Gorlickim Barbara Litwa ZAŁOŻENIA PROGRAMU Podniesienie efektywności pomocy rodzinom dotkniętym przemocą

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA Załącznik Uchwały Nr XV/164/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 grudnia 2016 roku PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2017-2020

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. 1 l.p. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. Z A D A N I A Podmiot realizujący Załącznik do uchwały Nr XVIII/207/04 Rady Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon dla świadczeniobiorców

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon dla świadczeniobiorców Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Telefon dla świadczeniobiorców 1 SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 pawilon nr V (budynek poradni przyszpitalnych);

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim

Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim W województwie śląskim przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z pomocy w specjalnie w tym celu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo