Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art pkt 6 kk. Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym *) kolorem zielonym zaznaczono placówki znajdujące się na terenie właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 4. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. M.C. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ w Sokółce ul. Sikorskiego 40, Sokółka Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Białymstoku u. Świętojańska 2a Tel NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień u. Słonimska 15/1 B-stok Tel Terapia Terapia Warsztaty informacyjnoedukacyjne Bezpieczni na drodze Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości Terapia psychokorekcyjna dla kierowców / sprawców przestępstw/- odpłatne - terapia niestacjonarna Terapia psychokorekcyjna dla kierowców / sprawców przestępstw/- odpłatne - terapia niestacjonarna Warsztaty informacyjno-edukacyjne (zajęcia grupowe) Forma: ambulatoryjne Programy korekcyjno-edukacyjne Forma: ambulatoryjne na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Bielsko Biała, Plac Opatrzności Bożej 20, tel. (033) na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Działalność edukacyjna - upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych - upowszechnianie wiedzy z dziedziny ruchu drogowego i kultury prawnej w tym zakresie

2 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu ul. Toruńska Inowrocław Tel. Starostwo Powiatowe w Mogilnie Wydział Komunikacji i/lub KPP Mogilno Brak nazwy programu 4. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie Program edukacyjny dla nietrzeźwych kierowców. W przypadku stwierdzenia problemów z uzależnieniem, zdrowiem lub możliwością utraty kwalifikacji ( istnieje możliwość sygnalizowania w/w instytucjom powyższych problemów skazanego) kierowanie na badania lekarskie i/lub ponowne egzaminy w zakresie weryfikacji posiadanych kwalifikacji do prowadzenia pojazdów; w przypadku negatywnej oceny w/w warunków skazanego wstrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami i/lub kierowanie na terapię przez lekarza ( lub ponowny egzamin kwalifikacyjny Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Cz-wie ul.sikorskiego 78/80 Program korekcyjnoedukacyjny 5. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu Program dla sprawców przestępstw z art. 178a, może być wdrożony jeżeli sądy będą kierować osoby lub innej formy Sposób i zwięzły opis leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne brak brak brak 6. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku lub innej formy Program dla osób będących sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu 2 Sposób i zwięzły opis leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i -Leczenie ambulatoryjne -terapia indywidualna i grupowa, trening umiejętności psychologicznych -grupy edukacyjne

3 Współuzależnienia Przychodnia Leczenia Uzależnień drogowym. Terapia -Leczenie odwykowe ambulatoryjne dla sprawców uzależnionych, program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców nieuzależnionych 7. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół Interwencji Kryzysowej w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 7 Poradnia Zdrowia Psychicznego PARTNER, Gliwice, ul. Wieczorka 22, tel Poradnia Zdrowia Psychicznego FENIKS, Gliwice, ul. Młyńska 8, tel Edukacja i terapia Programy terapeutyczne, leczenie psychiatryczne Programy terapeutyczne, leczenie psychiatryczne Oddziaływania terapeutyczne terapia indywidualna, psychoterapia, psychoedukacja Ambulatoryjnie Ambulatoryjnie 8. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 9. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Punkt Konsultacyjny w Piechowicach Są przygotowani do realizacji programu rozwiązywania problemów z przestrzeganiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym Brak chętnych 10. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 3

4 Urząd Gminy Godziesze Wielkie (Kalisz) Poradnia Leczenia Uzależnień (Ostrzeszów) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - - profilaktyczno- terapeutyczny 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach Terapia dla kierowców (odpłatnie) Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu ul.tarnogórska 3 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Oddział Śląski w Bytomiu ul.chrzanowskiego 19 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu ul.arki Bożka 15a Terapia uzależnienia od alkoholu (dostępny tylko dla mieszkańców Bytomia) Terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych (w tym od alkoholu) Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Bezpłatna oferta dla wszystkich zainteresowanychuzależniona od kontraktu z NFZ Terapia uzależnienia od alkoholu tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne cykl-12 miesięcy tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne cykl-6 tygodni spotkania od poniedziałku do piątku terapia grupowa tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Centrum Psychiatrii w Katowicach ul.korczaka 2 - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach ul.korczaka 27 SP ZLA Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Katowicach ul.zawiszy Czarnego 7a działania terapeutyczne terapeutyczne, program korekcyjnoedukacyjny - Terapia Uzależnienia od Alkoholu - Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Detoksykacji terapeutyczne - organizacja samorządowa, dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu oddział stacjonarny, czynny całą dobę odtrucia, edukacja na temat uzależnienia, poradnictwo, kierowania na dalsze leczenie leczenie, detoksykacja poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, - działanie w zakresie: poradnictwa, terapii osób uzależnionych, diagnoza choroby alkoholowej 4

5 Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień w Katowicach ul.powstańców 31 Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach ul.macieja 10 Miejska Izba Wytrzeźwień - grupa wsparcia Dorosłe Dzieci Alkoholików, - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny - Izba Wytrzeźwień - Ośrodek Terapii Uzależnienie od Alkoholu - Poradnia dla osób z problemem alkoholowym Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin MOPS w Katowicach ul.morcinka 19a Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Katowicach ul.bp Bednorza - Punkt Informacyjno- Konsultacyjny - Klub Abstynenta - Telefon Zaufania - Grupa ALAnion Centrum Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Katowicach ul.marcinkowskiego 17a Terenowy Punkt Pomocy Społecznej terapeutyczne, programy edukacyjne terapeutyczne, program na poziomie podstawowym i pogłębionym terapeutyczne terapeutyczne terapeutyczne, programy edukacyjnodiagnostyczne, readaptacyjne Ja i alkohol Mój plan Poradnik - placówka ambulatoryjna, - zapewniona diagnoza uzależnień, konsultacje psychiatryczne, telefon zaufania, poradnictwo i konsultacje, - metody pracy: behawioralne, poznawcze, praca indywidualna terapia osób uzależnionych, na poziomie podstawowym i pogłębionym - terapia indywidualna i grupowa - porady prawne dla osób uwikłanych w uzależnienia - organizacja pozarządowa, - poradnictwo dla osób z problemami alkoholowymi w rodzinie, diagnoza w zakresie problemu alkoholowego, motywowanie i udzielanie wsparcia - organizacja pozarządowa udziela profesjonalnej pomocy osobom z problemem alkoholowym, uzależnionym i ich rodzinom - spotkania z konsultantem do spraw uzależnienia, poradnictwo, diagnoza w zakresie problemu alkoholowego i sytuacji rodziny - program edukacyjno-diagnostyczny - program dla osób uzależnionych od alkoholu, którego celem jest przekazanie informacji o metodach i formach leczenia, grupach wsparcia - program dla osób pijących 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach 5 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Doznających Przemoc w Realizowany jest

6 Rodzinie, Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego Kielce ul.! Maja 196 tel Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielce ul. J.N.Jeziorańskiego Tel Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień Michałów Starachowice ul. Ostrowiecka 151 tel program profilaktyczny dla sprawców wypadków drogowych Jest realizowany program profilaktyczny dla sprawców wypadków drogowych leczenie i terapeutyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno Psychologiczna Poradnia Terapii Uzależnień i Współ. od Alkoholu Starachowice ul. Hutnicza 2a tel leczenie i oddziaływanie terapeutyczne 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koninie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 14. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, PZP Wałcz Terapia indywidualna Leczenie ambulatoryjne, rehabilitacyjne 15. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie 6 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32 - program prewencyjny MAGNES" PCPR w Wadowicach - konsultacje - terapeutyczne

7 indywidualne, terapie rodzinne 16. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 17. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Urząd Gminy w Głogowie Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Lubin, ul. Parkowa 1 Praca socjalna Program Bezpieczny trzeźwy kierowca Brak programu (sprawcy tego rodzaju przestępstw nie zgłaszają się) 18. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie Poradnictwo, terapia, wsparcie finansowe. Uświadamianie, ulotki, filmy, szkolenia i profilaktyka. 7 Sposób i zwięzły opis [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ul. Janowska 17 Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Szpitalna 53 tel Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i współuzależnienia przy Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Specjalistyczna pomoc medyczna i psychologiczna Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnienia Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnienia Leczenie w zakresie zdrowia psychicznego, pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dzieciom z rodzin alkoholowych, Udzielanie informacji o innych placówkach pomagających w rozwiązywaniu problemu. Leczenie stacjonarne, odwykowe, terapia 6-8 tygodni, całodobowa. Leczenie odwykowe, ambulatoryjne, terapia grupowa i terapia indywidualna.

8 Chełmie ul. Szpitalna 53 tel Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku ul. C.K. Norwida 2 Stowarzyszenie Kontakt Skierki 12 Lublin Rodzina, integracja, praca Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne dla sprawców przestępstw pijących ryzykownie Stowarzyszenie posiada program dla sprawców tego typu przestępstw 1) Grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych 2) Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych program pogłębiony Oddziaływania terapeutyczne w formie 10 indywidualnych spotkań ze sprawcami przestępstw o charakterze korekcyjno-edukacyjnym w wymiarze 30 godzin Aktualnie program nie jest realizowany ponieważ stowarzyszenie nie otrzymuje środków finansowych na realizację programu dot. sprawców przestępstw drogowych 19. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łomży Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży- Poradnia Uzależnień ul. Rybaki 3 Program edukacyjnokorekcyjny dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Program poprzedzony jest diagnozą i konsultacjami indywidualnymi. Realizowany jest ambulatoryjnie 5 spotkań po 2 godziny w grupach 6-12 osobowych. Poradnia Uzależnień w Zambrowie ul. Wojska Polskiego 49 Pracownia Usług Psychologicznych ul. Białostocka 4 w Wysokiem Mazowieckiem Program psychokorkcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Oddziaływanie w formie programu psychologicznokorekcyjnego. Program poprzedzony jest diagnozą i konsultacjami indywidualnymi. Realizowany jest ambulatoryjnie 5 spotkań po 2 godz. W grupach 6-12 osobowych. Forma ambulatoryjna. 20. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi Nazwa placówki lub innej formy 8 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Ul. Partyzancka Pabianice Program Grupa Edukacyjna dla Kierowców niestacjonarne, indywidualny kontakt z terapeutą 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

9 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a Program Psychoedukacyjny Świadomy kierowca 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie Zmniejszenie prawdopodobieństwa powtórnego prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, poprzez zdobycie wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka oraz zwiększenie samoświadomości własnych problemów i możliwości dalszej pracy nad nimi. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Poradnia Lecznictwa uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Szansa w Bartoszycach Poradnia Leczenia Uzależnień w Ełku. Poradnia Leczenia Uzależnień w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu. Grupa terapeutyczna. Grupa terapeutyczna. Oddziaływanie terapeutyczne. Zajęcia edukacyjne pogadanki. 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Opolu Leczenie ambulatoryjne. Oddziaływanie terapeutyczne, program korekcyjno edukacyjny. Oddziaływanie terapeutyczne. Terapia indywidualna i grupowa. Ambulatoryjne. Zajęcia edukacyjne ( 2 godziny ) dla sprawców przestępstw w ruchu drogowym kierowanych przez prokuraturę. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 24. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 9

10 brak brak brak 25. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Program korekcyjny dla nietrzeźwych kierowców 26. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Płocku Uczestnicy programu otrzymują informację o skutkach nieprzestrzegania przepisów w ruchu drogowym. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 27. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Leczenia Uzależnień Stacjonarny PARPA w Warszawie, GKRPA w Gostyniu NOZOZ Specjalistyczna Poradnia Neuropsychiatryczna i Uzależnień EGO w Lesznie ul. Okrężna Nr 20 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Ruchu Drogowego Program terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości Programy dla osób uzależnionych od alkoholu w tym sprawców przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu Bezpieczeństwo i Rozwaga 28. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu Leczenie odwykowe stacjonarne Dwudniowe szkolenia: - autodiagnoza kierowcy - nauka skutecznej samokontroli - weryfikacja postaw leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna i grupowa, programy korekcyjno edukacyjne warsztaty korekcyjno-edukacyjne, których adresatami są osoby osadzone w zakładach karnych za przestępstwa określone w art. 178a kk 10

11 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 29. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Komenda Wojewódzka w Radomiu 30. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie Kursy dodatkowe dla kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Program korekedukacyjny 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach Dwie grupy zamknięte w Zakładzie Karnym w Dębicy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku 11 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne,

12 Program edukacyjny dla NZOZ PROMEDICA Chojnice NZOZ OPUS Chojnice sprawców -psychoterapia Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych 34. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach Stacjonarny, Oddział dzienny ambulatoryjny Oddział dzienny dla osób uzależnionych 4. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny ZOZ w Suwałkach Pododdział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Detoksykacji Niepubliczny ZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia WYBÓR w Suwałkach Terapeuta z Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SPS ZOZ w Suwałkach Poradnia Terapii Uzależnień w Augustowie Edukacja Edukacja Program psychokorekcyjny dla kierowców Program psychologicznokorekcyjny dla kierowników sprawców wypadków Psychoterapia Elementy oddziaływań konfrontujących. Dostarczanie wiedzy osobom uzależnionym od alkoholu Psychoedukacja 35. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie Skazany uczestniczy w programie realizowanym z udziałem psychologa. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie brak specjalnego programu 36. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy zajęcia z policjantem i psychologiem 6 godzin dla osób otrzymujących mandaty oraz punkty karne Program edukacyjny w zakresie alkoholizmu. W 12 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Essere Dzierżoniów, ul. Piastowska 7

13 Filia w Bielawie ul. Wolności 148/10 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kłodzku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Kłodzku Poradnia Odwykowa w Kłodzku Centrum Terapeutyczne w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 C Punkt konsultacyjny przypadku diagnozy potwierdzającej uzależnienie od substancji psychoaktywnych uczestnik zostaje skierowany do Programu Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Leczenie ambulatoryjne; Oddziaływania terapeutyczne; Program korekcyjno-edukacyjny Oddziaływania terapeutyczne; Zajęcia w grupie edukacyjnej oraz w grupie wsparcia; Doradztwo; Konsultacje; Opieka psychologa; Porady prawne Oddziaływania terapeutyczne; Zajęcia w grupie edukacyjnej oraz w grupie wsparcia; Doradztwo; Konsultacje; Opieka psychologa; Porady prawne; Redagowanie pism; Kierowanie do stosownych placówek, instytucji Motywowanie do leczenia odwykowego; Leczenie ambulatoryjne; Oddziaływania terapeutyczne; Program korekcyjno-edukacyjny Punkt konsultacyjny prowadzi niestacjonarne działania pomocnicze w przypadkach, w których nie jest wymagana specjalistyczna pomoc. Trudniejsze przypadki kierowane są do właściwych placówek udzielających specjalistycznej pomocy 37. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Poradnia Leczenia Uzależnień Nisko ul. Wolności 54 Oddziaływania terapeutyczne 38. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie Forma ambulatoryjna Psychoterapia indywidualna i grupowa Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 39. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu 13

14 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodnicy Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Brodnicy Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu Osobiste Programy Terapii Terapia indywidualna dla osób nadużywających alkohol program ogólnokrajowy - Działania interwencyjne - Rozmowy profilaktyczne - Decyzja o zastosowaniu konkretnego sposobu poprzedzona jest diagnozą dotyczącą uzależnienia. - rehabilitacyjne - ambulatoryjne - terapeutyczne 40. na terenie właściwości Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Jagiellońska Warszawa p. Maria Dąbrowska Lorenc Tel.: (022) Program organizowany w Ośrodkach Szkolenia Kierowców Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mariańska 1 Tel.: (022) Europejski Program CLOSE - TO Finansowany z funduszy Unii Europejskiej (zajęcia grupowe) - terapia indywidualna -terapia grupowa 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do młodych sprawców przestępstw drogowych. - edukacyjno-korekcyjne, - terapeutyczne, - program instruktażowy. terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów np.: uzależnienie od szybkiej jazdy, rozpoznanie osobowości borderline 14 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne,

15 brak brak brak 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 44. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu lub innej formy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, SP ZOZ w Biłgoraju Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Terapia indywidualna 45. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Poradnia systemem ambulatoryjnym udziela świadczeń zdrowotnych w formie oddziaływań specjalisty psychiatry i psychologa. lub innej formy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Nowa 4b Zielona Góra forma reedukacyjna terapia indywidualna i grupowa; 15

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo podlaskie

Baza danych województwo podlaskie Baza danych województwo podlaskie 1. Augustów NZOZ. Poradnia Zdrowia Psychicznego-Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia las69@op.pl Ul. Szpitalna 12a, 16-300 Augustów 87 643 28 16 Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE Z dnia.. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym?

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Bezpłatną pomoc oferują : I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie z/s w Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32, tel. 24 261 34

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym w województwie podlaskim Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres działalności Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2014 stanowi realizację

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r.

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWALA NR 111/12/14 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek go województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. 1 l.p. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2004. Z A D A N I A Podmiot realizujący Załącznik do uchwały Nr XVIII/207/04 Rady Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE 'J UCHWALA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Gminy Teresin z dnia 8 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Gminy Teresin z dnia 8 lutego 2008 r. Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Gminy Teresin z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Na pod stawie art.18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zblewo na 2012 rok oraz zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia. 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2018 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo