Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art pkt 6 kk. Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym *) kolorem zielonym zaznaczono placówki znajdujące się na terenie właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 4. Poradnia Leczenia Uzależnień ul. M.C. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ w Sokółce ul. Sikorskiego 40, Sokółka Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Białymstoku u. Świętojańska 2a Tel NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień u. Słonimska 15/1 B-stok Tel Terapia Terapia Warsztaty informacyjnoedukacyjne Bezpieczni na drodze Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości Terapia psychokorekcyjna dla kierowców / sprawców przestępstw/- odpłatne - terapia niestacjonarna Terapia psychokorekcyjna dla kierowców / sprawców przestępstw/- odpłatne - terapia niestacjonarna Warsztaty informacyjno-edukacyjne (zajęcia grupowe) Forma: ambulatoryjne Programy korekcyjno-edukacyjne Forma: ambulatoryjne na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Bielsko Biała, Plac Opatrzności Bożej 20, tel. (033) na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Działalność edukacyjna - upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych - upowszechnianie wiedzy z dziedziny ruchu drogowego i kultury prawnej w tym zakresie

2 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu ul. Toruńska Inowrocław Tel. Starostwo Powiatowe w Mogilnie Wydział Komunikacji i/lub KPP Mogilno Brak nazwy programu 4. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie Program edukacyjny dla nietrzeźwych kierowców. W przypadku stwierdzenia problemów z uzależnieniem, zdrowiem lub możliwością utraty kwalifikacji ( istnieje możliwość sygnalizowania w/w instytucjom powyższych problemów skazanego) kierowanie na badania lekarskie i/lub ponowne egzaminy w zakresie weryfikacji posiadanych kwalifikacji do prowadzenia pojazdów; w przypadku negatywnej oceny w/w warunków skazanego wstrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami i/lub kierowanie na terapię przez lekarza ( lub ponowny egzamin kwalifikacyjny Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Cz-wie ul.sikorskiego 78/80 Program korekcyjnoedukacyjny 5. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu Program dla sprawców przestępstw z art. 178a, może być wdrożony jeżeli sądy będą kierować osoby lub innej formy Sposób i zwięzły opis leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne brak brak brak 6. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku lub innej formy Program dla osób będących sprawcami przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu 2 Sposób i zwięzły opis leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i -Leczenie ambulatoryjne -terapia indywidualna i grupowa, trening umiejętności psychologicznych -grupy edukacyjne

3 Współuzależnienia Przychodnia Leczenia Uzależnień drogowym. Terapia -Leczenie odwykowe ambulatoryjne dla sprawców uzależnionych, program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców nieuzależnionych 7. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół Interwencji Kryzysowej w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 7 Poradnia Zdrowia Psychicznego PARTNER, Gliwice, ul. Wieczorka 22, tel Poradnia Zdrowia Psychicznego FENIKS, Gliwice, ul. Młyńska 8, tel Edukacja i terapia Programy terapeutyczne, leczenie psychiatryczne Programy terapeutyczne, leczenie psychiatryczne Oddziaływania terapeutyczne terapia indywidualna, psychoterapia, psychoedukacja Ambulatoryjnie Ambulatoryjnie 8. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 9. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Punkt Konsultacyjny w Piechowicach Są przygotowani do realizacji programu rozwiązywania problemów z przestrzeganiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym Brak chętnych 10. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 3

4 Urząd Gminy Godziesze Wielkie (Kalisz) Poradnia Leczenia Uzależnień (Ostrzeszów) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - - profilaktyczno- terapeutyczny 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach Terapia dla kierowców (odpłatnie) Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu ul.tarnogórska 3 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków. Oddział Śląski w Bytomiu ul.chrzanowskiego 19 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu ul.arki Bożka 15a Terapia uzależnienia od alkoholu (dostępny tylko dla mieszkańców Bytomia) Terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych (w tym od alkoholu) Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Bezpłatna oferta dla wszystkich zainteresowanychuzależniona od kontraktu z NFZ Terapia uzależnienia od alkoholu tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne cykl-12 miesięcy tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne cykl-6 tygodni spotkania od poniedziałku do piątku terapia grupowa tryb-ambulatoryjny oddziaływanie-terapeutyczne Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Centrum Psychiatrii w Katowicach ul.korczaka 2 - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach ul.korczaka 27 SP ZLA Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Katowicach ul.zawiszy Czarnego 7a działania terapeutyczne terapeutyczne, program korekcyjnoedukacyjny - Terapia Uzależnienia od Alkoholu - Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Detoksykacji terapeutyczne - organizacja samorządowa, dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu oddział stacjonarny, czynny całą dobę odtrucia, edukacja na temat uzależnienia, poradnictwo, kierowania na dalsze leczenie leczenie, detoksykacja poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, - działanie w zakresie: poradnictwa, terapii osób uzależnionych, diagnoza choroby alkoholowej 4

5 Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień w Katowicach ul.powstańców 31 Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach ul.macieja 10 Miejska Izba Wytrzeźwień - grupa wsparcia Dorosłe Dzieci Alkoholików, - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny - Izba Wytrzeźwień - Ośrodek Terapii Uzależnienie od Alkoholu - Poradnia dla osób z problemem alkoholowym Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin MOPS w Katowicach ul.morcinka 19a Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Katowicach ul.bp Bednorza - Punkt Informacyjno- Konsultacyjny - Klub Abstynenta - Telefon Zaufania - Grupa ALAnion Centrum Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Katowicach ul.marcinkowskiego 17a Terenowy Punkt Pomocy Społecznej terapeutyczne, programy edukacyjne terapeutyczne, program na poziomie podstawowym i pogłębionym terapeutyczne terapeutyczne terapeutyczne, programy edukacyjnodiagnostyczne, readaptacyjne Ja i alkohol Mój plan Poradnik - placówka ambulatoryjna, - zapewniona diagnoza uzależnień, konsultacje psychiatryczne, telefon zaufania, poradnictwo i konsultacje, - metody pracy: behawioralne, poznawcze, praca indywidualna terapia osób uzależnionych, na poziomie podstawowym i pogłębionym - terapia indywidualna i grupowa - porady prawne dla osób uwikłanych w uzależnienia - organizacja pozarządowa, - poradnictwo dla osób z problemami alkoholowymi w rodzinie, diagnoza w zakresie problemu alkoholowego, motywowanie i udzielanie wsparcia - organizacja pozarządowa udziela profesjonalnej pomocy osobom z problemem alkoholowym, uzależnionym i ich rodzinom - spotkania z konsultantem do spraw uzależnienia, poradnictwo, diagnoza w zakresie problemu alkoholowego i sytuacji rodziny - program edukacyjno-diagnostyczny - program dla osób uzależnionych od alkoholu, którego celem jest przekazanie informacji o metodach i formach leczenia, grupach wsparcia - program dla osób pijących 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach 5 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Doznających Przemoc w Realizowany jest

6 Rodzinie, Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego Kielce ul.! Maja 196 tel Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Kielce ul. J.N.Jeziorańskiego Tel Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień Michałów Starachowice ul. Ostrowiecka 151 tel program profilaktyczny dla sprawców wypadków drogowych Jest realizowany program profilaktyczny dla sprawców wypadków drogowych leczenie i terapeutyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno Psychologiczna Poradnia Terapii Uzależnień i Współ. od Alkoholu Starachowice ul. Hutnicza 2a tel leczenie i oddziaływanie terapeutyczne 1 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koninie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 14. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, PZP Wałcz Terapia indywidualna Leczenie ambulatoryjne, rehabilitacyjne 15. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie 6 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32 - program prewencyjny MAGNES" PCPR w Wadowicach - konsultacje - terapeutyczne

7 indywidualne, terapie rodzinne 16. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 17. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Urząd Gminy w Głogowie Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Lubin, ul. Parkowa 1 Praca socjalna Program Bezpieczny trzeźwy kierowca Brak programu (sprawcy tego rodzaju przestępstw nie zgłaszają się) 18. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie Poradnictwo, terapia, wsparcie finansowe. Uświadamianie, ulotki, filmy, szkolenia i profilaktyka. 7 Sposób i zwięzły opis [leczenie rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ul. Janowska 17 Oddział Terapii Uzależnienia od alkoholu- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ul. Szpitalna 53 tel Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i współuzależnienia przy Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Specjalistyczna pomoc medyczna i psychologiczna Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnienia Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnienia Leczenie w zakresie zdrowia psychicznego, pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dzieciom z rodzin alkoholowych, Udzielanie informacji o innych placówkach pomagających w rozwiązywaniu problemu. Leczenie stacjonarne, odwykowe, terapia 6-8 tygodni, całodobowa. Leczenie odwykowe, ambulatoryjne, terapia grupowa i terapia indywidualna.

8 Chełmie ul. Szpitalna 53 tel Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku ul. C.K. Norwida 2 Stowarzyszenie Kontakt Skierki 12 Lublin Rodzina, integracja, praca Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne dla sprawców przestępstw pijących ryzykownie Stowarzyszenie posiada program dla sprawców tego typu przestępstw 1) Grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób uzależnionych 2) Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych program pogłębiony Oddziaływania terapeutyczne w formie 10 indywidualnych spotkań ze sprawcami przestępstw o charakterze korekcyjno-edukacyjnym w wymiarze 30 godzin Aktualnie program nie jest realizowany ponieważ stowarzyszenie nie otrzymuje środków finansowych na realizację programu dot. sprawców przestępstw drogowych 19. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łomży Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży- Poradnia Uzależnień ul. Rybaki 3 Program edukacyjnokorekcyjny dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Program poprzedzony jest diagnozą i konsultacjami indywidualnymi. Realizowany jest ambulatoryjnie 5 spotkań po 2 godziny w grupach 6-12 osobowych. Poradnia Uzależnień w Zambrowie ul. Wojska Polskiego 49 Pracownia Usług Psychologicznych ul. Białostocka 4 w Wysokiem Mazowieckiem Program psychokorkcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Oddziaływanie w formie programu psychologicznokorekcyjnego. Program poprzedzony jest diagnozą i konsultacjami indywidualnymi. Realizowany jest ambulatoryjnie 5 spotkań po 2 godz. W grupach 6-12 osobowych. Forma ambulatoryjna. 20. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi Nazwa placówki lub innej formy 8 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Ul. Partyzancka Pabianice Program Grupa Edukacyjna dla Kierowców niestacjonarne, indywidualny kontakt z terapeutą 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

9 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a Program Psychoedukacyjny Świadomy kierowca 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie Zmniejszenie prawdopodobieństwa powtórnego prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, poprzez zdobycie wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka oraz zwiększenie samoświadomości własnych problemów i możliwości dalszej pracy nad nimi. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Poradnia Lecznictwa uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Szansa w Bartoszycach Poradnia Leczenia Uzależnień w Ełku. Poradnia Leczenia Uzależnień w Lidzbarku Warmińskim Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu. Grupa terapeutyczna. Grupa terapeutyczna. Oddziaływanie terapeutyczne. Zajęcia edukacyjne pogadanki. 2 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Opolu Leczenie ambulatoryjne. Oddziaływanie terapeutyczne, program korekcyjno edukacyjny. Oddziaływanie terapeutyczne. Terapia indywidualna i grupowa. Ambulatoryjne. Zajęcia edukacyjne ( 2 godziny ) dla sprawców przestępstw w ruchu drogowym kierowanych przez prokuraturę. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 24. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 9

10 brak brak brak 25. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Program korekcyjny dla nietrzeźwych kierowców 26. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Płocku Uczestnicy programu otrzymują informację o skutkach nieprzestrzegania przepisów w ruchu drogowym. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 27. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, 4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Leczenia Uzależnień Stacjonarny PARPA w Warszawie, GKRPA w Gostyniu NOZOZ Specjalistyczna Poradnia Neuropsychiatryczna i Uzależnień EGO w Lesznie ul. Okrężna Nr 20 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Ruchu Drogowego Program terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości Programy dla osób uzależnionych od alkoholu w tym sprawców przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu Bezpieczeństwo i Rozwaga 28. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu Leczenie odwykowe stacjonarne Dwudniowe szkolenia: - autodiagnoza kierowcy - nauka skutecznej samokontroli - weryfikacja postaw leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna i grupowa, programy korekcyjno edukacyjne warsztaty korekcyjno-edukacyjne, których adresatami są osoby osadzone w zakładach karnych za przestępstwa określone w art. 178a kk 10

11 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 29. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Komenda Wojewódzka w Radomiu 30. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie Kursy dodatkowe dla kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Program korekedukacyjny 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach Dwie grupy zamknięte w Zakładzie Karnym w Dębicy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 3 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku 11 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne,

12 Program edukacyjny dla NZOZ PROMEDICA Chojnice NZOZ OPUS Chojnice sprawców -psychoterapia Program intensywnego leczenia terapią dla uzależnionych 34. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach Stacjonarny, Oddział dzienny ambulatoryjny Oddział dzienny dla osób uzależnionych 4. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny ZOZ w Suwałkach Pododdział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Detoksykacji Niepubliczny ZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia WYBÓR w Suwałkach Terapeuta z Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SPS ZOZ w Suwałkach Poradnia Terapii Uzależnień w Augustowie Edukacja Edukacja Program psychokorekcyjny dla kierowców Program psychologicznokorekcyjny dla kierowników sprawców wypadków Psychoterapia Elementy oddziaływań konfrontujących. Dostarczanie wiedzy osobom uzależnionym od alkoholu Psychoedukacja 35. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie Skazany uczestniczy w programie realizowanym z udziałem psychologa. Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie brak specjalnego programu 36. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy zajęcia z policjantem i psychologiem 6 godzin dla osób otrzymujących mandaty oraz punkty karne Program edukacyjny w zakresie alkoholizmu. W 12 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Essere Dzierżoniów, ul. Piastowska 7

13 Filia w Bielawie ul. Wolności 148/10 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kłodzku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Kłodzku Poradnia Odwykowa w Kłodzku Centrum Terapeutyczne w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 C Punkt konsultacyjny przypadku diagnozy potwierdzającej uzależnienie od substancji psychoaktywnych uczestnik zostaje skierowany do Programu Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Leczenie ambulatoryjne; Oddziaływania terapeutyczne; Program korekcyjno-edukacyjny Oddziaływania terapeutyczne; Zajęcia w grupie edukacyjnej oraz w grupie wsparcia; Doradztwo; Konsultacje; Opieka psychologa; Porady prawne Oddziaływania terapeutyczne; Zajęcia w grupie edukacyjnej oraz w grupie wsparcia; Doradztwo; Konsultacje; Opieka psychologa; Porady prawne; Redagowanie pism; Kierowanie do stosownych placówek, instytucji Motywowanie do leczenia odwykowego; Leczenie ambulatoryjne; Oddziaływania terapeutyczne; Program korekcyjno-edukacyjny Punkt konsultacyjny prowadzi niestacjonarne działania pomocnicze w przypadkach, w których nie jest wymagana specjalistyczna pomoc. Trudniejsze przypadki kierowane są do właściwych placówek udzielających specjalistycznej pomocy 37. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Poradnia Leczenia Uzależnień Nisko ul. Wolności 54 Oddziaływania terapeutyczne 38. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie Forma ambulatoryjna Psychoterapia indywidualna i grupowa Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 39. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu 13

14 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodnicy Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Brodnicy Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu Osobiste Programy Terapii Terapia indywidualna dla osób nadużywających alkohol program ogólnokrajowy - Działania interwencyjne - Rozmowy profilaktyczne - Decyzja o zastosowaniu konkretnego sposobu poprzedzona jest diagnozą dotyczącą uzależnienia. - rehabilitacyjne - ambulatoryjne - terapeutyczne 40. na terenie właściwości Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Jagiellońska Warszawa p. Maria Dąbrowska Lorenc Tel.: (022) Program organizowany w Ośrodkach Szkolenia Kierowców Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mariańska 1 Tel.: (022) Europejski Program CLOSE - TO Finansowany z funduszy Unii Europejskiej (zajęcia grupowe) - terapia indywidualna -terapia grupowa 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do młodych sprawców przestępstw drogowych. - edukacyjno-korekcyjne, - terapeutyczne, - program instruktażowy. terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów np.: uzależnienie od szybkiej jazdy, rozpoznanie osobowości borderline 14 Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne,

15 brak brak brak 4 na terenie właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, brak brak brak 44. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu lub innej formy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, SP ZOZ w Biłgoraju Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Terapia indywidualna 45. na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Poradnia systemem ambulatoryjnym udziela świadczeń zdrowotnych w formie oddziaływań specjalisty psychiatry i psychologa. lub innej formy Sposób i zwięzły opis (stacjonarne, ambulatoryjne), terapeutyczne, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Nowa 4b Zielona Góra forma reedukacyjna terapia indywidualna i grupowa; 15

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

Podmioty, do których mogą być kierowani sprawcy przestępstw związanych z przemocą w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Konsultacje, terapia, wsparcie. Leczenie rehabilitacyjne. Leczenie odwykowe ambulatoryjne Wykaz placówek i instytucji realizujących zadania w zakresie leczenia oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno edukacyjnych na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach Sprawcy przestępstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Informacje. 1. Sprawcy przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Załącznik Informacje Dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjnoedukacyjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji

Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p ko bezpieczeństwu w komunikacji Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM

SPRAWCY PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLIZMEM Wykaz podmiotów zajmujących się leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym sprawców przestępstw w celu realizacji art.72 1 pkt.6 kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki.

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania. Program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz uzaleŝnionych od alkoholu + narkotyki. Wykaz placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów, w których są prowadzone programy lecznicze, korekcyjno edukacyjne dla realizacji art. 72 1 pkt 6 i 6a kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Dane jednostki Miejsca noclegowe Lp. Nazwa Gmina Ulica Numer Telefon(y)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Załącznik do uchwały nr../. /13 Rady Miasta Bolesławiec z dnia listopada 2013 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE BOLESŁAWIEC NA ROK 2014 Przygotował : Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr 659 Rady Miasta Konia z dnia 30 października 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA KONINA NA 2014 ROK "... profilaktyka to proces, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/145/12 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo