SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju, nr ref. ZP/PN/SZP/24/2011. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych zwanych w dalszej części SIWZ usługami telekomunikacyjnymi oraz usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci Internet zwanych w dalszej części SIWZ dostępem do Internetu. 1. Miejsce świadczenia usług: obiekt Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój. 2. Zakres świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmuje połączenia wychodzące lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, inny ruch do sieci publicznej taki, jak: serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów oraz świadczenie usług faksowych, itp. w naliczaniu sekundowym: a. usługa doprowadzenia sygnału analogowego do 18 stacji telefonicznych końcowych z punktem styku w miejscu świadczenia usług (miejsce wskazane przez Zamawiającego w przyziemiu obiektu), b. cyfrowych linii - 2*ISDN PRA (30B+D) z 300 numerami telefonicznymi w usłudze DDI, za pomocą ziemnych, światłowodowych przyłączy do miejsca świadczenia usług (miejsce wskazane przez Zamawiającego w przyziemiu obiektu). Połączenie z centralą miejską Wykonawcy odbywać się będzie za pomocą dwóch traktów ISDN 30B+D. 3. Zakres świadczenia usługi dostępu do Internetu obejmuje symetryczne łącze do sieci Internet o prędkości 2 x 2Mbit/s zrealizowane za pomocą ziemnych, światłowodowych przyłączy, 1 x 14 Mbit/s łącze symetryczne wykonane za pomocą 1

2 ziemnych przyłączy oraz 1 x 6 Mbit/s / 512 kbit/s łącze asymetryczne wykonane za pomocą ziemnych przyłączy. Wykonawca przydzieli Zamawiającemu minimum 64 zewnętrzne adresy IP. Należy przewidzieć możliwość rozszerzenia usługi o kolejne łącza symetryczne i asymetryczne w trakcie obowiązywania umowy. 4. Wykonawca w celu realizacji usług telekomunikacyjnych zainstaluje w miejscu świadczenia usług telekomunikacyjnych (miejsce wskazane przez Zamawiającego w przyziemiu obiektu) przełącznicę optyczną (ODF), której będzie dysponentem, połączoną z pozostałą częścią wewnętrznej sieci. W miejscu świadczenia usług Wykonawca zainstaluje odpowiednią ilość multiplekserów SDH realizujących protekcję sygnału i udostępni na tych Multiplekserach odpowiednią ilość łączy PRA ISDN (30B+D). 5. Wykonawca w celu realizacji usługi dostępu do Internetu zainstaluje w miejscu świadczenia usług (miejsce wskazane przez Zamawiającego w przyziemiu obiektu) wszystkie niezbędne urządzenia w celu dostarczenia dwóch symetrycznych łączy 2x2 Mbit/s zakończonych interface em V.35 mając na uwadze, dalszą bezproblemową rozbudowę o kolejne łącza oraz niezbędne urządzenia w celu dostarczenia jednego łącza symetrycznego 1 x 14 Mbit/s i jednego łącza symetrycznego 1 x 6 Mbit/s mając na uwadze dalszą bezproblemową rozbudowę o kolejne tego typu łącza. 6. Usługi telekomunikacyjne nie mogą być świadczone z użyciem technologii takich jak np.: a) internet ze względów bezpieczeństwa, b) drogą radiową ze względu na dużo większą podatność na wszelkiego rodzaju zakłócenia oraz gorszą jakość połączeń. 7. Zamawiający wymaga zachowania dotychczasowej numeracji telefonicznej (numery do pozostawienia): a. 74/ , 074/ , 074/ , b (od 400 do 700) 8. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez zamawiającego, które wyszczególniono w 2

3 punkcie 7, bez powodowania przerw w pracy, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) oraz 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. (Dz. U. Nr 42 poz. 290) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych warunek nie dotyczy dotychczasowego Operatora. Wykonawca zapewni uruchomienie wszystkich usług objętych przedmiotowym postępowaniem w sposób gwarantujący zachowania ciągłości tych usług i bez powodowania przerw w pracy. 9. Szacunkowe dane wykonanych przez Zamawiającego połączeń w ciągu jednego miesiąca. Zamawiający zastrzega, że podane dane mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie zobowiązuje się do utrzymywania ruchu na określonych kierunkach. Kierunek Czas połączeń (w godzinach) do sieci komórkowych 27 strefowe /lokalne 31 międzystrefowe 24 międzynarodowe 0,5 10. Zamawiający wymaga sekundowego rozliczania połączeń w każdym rodzaju ruchu bez opłaty inicjacyjnej za rozpoczęte połączenia. 11. Zamawiający wymaga przesyłanie bilingów do Zamawiającego pocztą elektroniczną, lub możliwość pobrania bilingów ze strony WWW Wykonawcy. Bilingi muszą zawierać informację o łącznym czasie połączeń w rozbiciu na poszczególne numery DDI. 12. Wykonawca zapewni 24 godzinny dostęp do serwisu technicznego za pośrednictwem infolinii. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów (przez Zamawiającego) związanych z rozbudową infrastruktury Wykonawcy, o ile zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 14. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy nowych rozwiązań abonamentowych lub technologicznych, Wykonawca zaoferuje dostęp do nich Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że nowe rozwiązania abonamentowe lub technologiczne muszą być tożsame z przedmiotem zamówienia, nie mogą być gorsze 3

4 niż wynikające z zawartej umowy oraz nie mogą powodować zmian umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą powodować wzrostu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 15. Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniać świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w zakresie: 1) połączeń strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych, międzynarodowych; 2) uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; 3) zapewnienia przez Wykonawcę pomocy konsultanta dostawcy usług przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych; 4) uzyskania informacji o numerach telefonicznych, dostępu do spisów abonentów, korzystania z połączeń z numerami niegeograficznymi. 16. Usługa musi być świadczona za pomocą kabla doziemnego. 17. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego. 18. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości linii oraz zmianę lub ograniczenie usług wymienionych w SIWZ bez ponoszenia kar finansowych. 20. Kable teletechniczne niezbędne do świadczenia opisanych przez Zamawiającego usług telekomunikacyjnych oraz internetowych należy doprowadzić do miejsca świadczenia tych usług (miejsce wskazane przez Zamawiającego w przyziemiu obiektu) od strony północno-zachodniej obiektu Centrum Badań i Rozwoju (od strony GPZ Podzamcze). Doprowadzenie należy zrealizować poprzez kanalizację teletechniczną 2-otworowa wykonaną z rur DVR 110, która istnieje na terenie obiektu CBiR. Na terenie CBiR posadowione zostaną także 2 studnie typu SKO-2g. (Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przez Wykonawców wizji lokalnych terenu w celu zapoznania się z lokalizacją wyżej opisanej infrastruktury). W obiekcie na odcinku od miejsca wprowadzenia kanalizacji teletechnicznej do budynku do miejsca doprowadzenia kabli teletechnicznych (pomieszczenie w przyziemiu obiektu) zaplanowana została trasa na potrzeby poprowadzenia kabli teletechnicznych. Aktualnie do budynku doprowadzone się kable teletechniczne 4

5 umożliwiające korzystania przez Zamawiającego z usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet (kable doprowadzone zostały przez Telefonię Dialog S.A.). 21. Wszelkie ewentualne prace powodujące konieczność ingerencji budowlanej na terenie budynku oraz obszaru przyległego znajdującego w granicach nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego, należy uzgodnić z Zamawiającym. 22. W przypadku połączeń do Biura Numerów Zamawiający dopuszcza sposób taryfikacji polegający na jednorazowym pobraniu opłaty za to połączenie niezależnie od czasu trwania tego połączenia. 5

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku..

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Numer ogłoszenia: 308546-2012;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY:

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY: Załącznik nr do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/203 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: Lp. Nazwa opłaty Cena jednost. netto (zł) I OPŁATY: Wartość netto (zł) za m-c [ 3 x 4 ] miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890. Rozporządzenie. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na zapewnieniu łączy i usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2013 GTS

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo