Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji"

Transkrypt

1 do Sztucznej Inteligencji woparciuo: S. Russel, P. Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach Przemysław Kobylański Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 1 / 155

2 Plan wykładu 1 2 Inteligentni agenci (2g) 3 Rozwiązywanie problemów przez przeszukiwanie (4g) 4 Nieklasyczne sposoby przeszukiwania (4g) 5 Przeszukiwanie z adwersarzem (4g) 6 Problem spełnienia ograniczeń (2g) 7 Logiczni agenci (4g) 8 Planowanie akcji (4g) 9 Planowanie i działanie w rzeczywistym świecie (4g) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 2 / 155

3 Literatura Lektura podstawowa 1 S. Russel, P. Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Pearson Education Inc., I. Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Addison-Wesley Publishing Company Inc., Lektura uzupełniająca 1 W.F. Clocksin, C.S. Mellish. Prolog. Programowanie. Helion,2003. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 3 / 155

4 Wykład 1 Wprowadzenie w oparciu o: S. Russel, P. Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 4 / 155

5 Wprowadzenie co to jest sztuczna inteligencja? podstawy sztucznej inteligencji historia sztucznej inteligencji P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 5 / 155

6 Co to jest sztuczna inteligencja? Thinking Acting Humanly "The exciting new effort to make computers think...machines with minds, in the full and literal sense." (Haugeland, 1985) "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such decision-making, problem solving, learning..." (Hellman, 1978) "The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990) "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich and Knight, 1991) Rationally "The study of mental faculties through the use of computational models. (Charniak and McDermott, 1985) "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act." (Winston, 1992) "Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole et at, 1998) "AI...is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 6 / 155

7 Co to jest sztuczna inteligencja? Ludzkie działanie Test Turinga zaproponowany przez Alana Turinga w roku przetwarzanie języka naturalnego reprezentacja wiedzy automatyczne wnioskowanie maszynowe uczenie Pełny test Turinga komputerowe widzenie robotyka P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 7 / 155

8 Co to jest sztuczna inteligencja? Ludzkie myślenie Jak działa ludzki umysł? Example poznawanie przez introspekcję eksperymenty psychologiczne obrazowanie mózgu Allen Newell i Herbert Simon opracowali w 1961 roku program GPS (General Problem Solver). Byli bardziej zainteresowani porównaniem sposobu rozwiązywania problemów przez ich program i przez człowieka niż tylko poprawnością działania ich programu. Interdyscyplinarna kognitywistyka (nauki kognitywne, cognitive science) łączy komputerowe modele z AI oraz techniki eksperymentalne z psychologii aby stworzyć precyzyjną i sprawdzalną teorię ludzkiego umysłu. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 8 / 155

9 Co to jest sztuczna inteligencja? Racjonalne myślenie Podejście oparte o prawa poprawnego rozumowania. Sylogizm Arystotelesa dostarczają wzorce wnioskowania, które zawsze dostarcza poprawne wnioski z poprawnych przesłanek (np. "Sokrates jest człowiekiem, wszyscy ludzie są śmiertelni; zatem, Sokrates jest śmiertelny"). Badanie praw poprawnego rozumowania zainicjowało dziedzinę nazywaną logiką. Od 1965 roku istnieją programy, które potrafią rozwiązać każdy rozwiązywalny problem opisany w języku logiki (jeśli nie istnieje rozwiązanie, to taki program może wpaść w nieskończoną pętlę). Nawet problemy opisane kilkuset faktami mogą wykraczać poza możliwości współczesnego komputera, jeśli nie dostarczy się mu wskazówek które kroki wnioskowania wykonać w pierwszej kolejności). P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 9 / 155

10 Co to jest sztuczna inteligencja? Racjonalne działanie Agent to coś co działa. Każdy program komputerowy coś robi, ale oczekuje się, że agent komputerowy działa autonomicznie, postrzega środowisko, utrzymuje się przez dłuższy czas, adaptuje się do zmian, wyznacza i osiąga cele. Racjonalny agent to taki, który działa tak aby osiągnąć najlepszy wynik albo, w przypadku niepewności, najlepszy oczekiwany wynik. Książka Russela i Norviga (AIMA) koncentruje się na ogólnych zasadach racjonalnych agentów oraz na komponentach do ich tworzenia. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 10 / 155

11 Podstawy sztucznej inteligencji: filozofia Czy można użyć formalne reguły do wyprowadzania poprawnych wniosków? Jak umysł wyłania się z fizycznego mózgu? Skąd bierze się wiedza? Jak wiedza prowadzi do działania? * sylogizm Arystoteles p.n.e.; projekt mechanicznego kalkulatora Leonardo da Vinci ; pierwszy kalkulator Wilhelm Schickard ; kalkulator dodający i odejmujący Blaise Pascal ; kalkulator dodający, odejmujący, mnożący, pierwiastkujący Gottfried Wilhelm Leibniz *racjonalizmrenedescartes(kartezjusz) *empiryzmfrancisbacon ;zasadaindukcjidavidhume ;logiczny pozytywizm Ludwig Wittgenstein , Bertrand Russell i Rudolf Carnap *logicznyzwiązekceluiwiedzyowynikachakcjiarystoteles p.n.e;gpsnewellisimon P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 11 / 155

12 Podstawy sztucznej inteligencji: matematyka Jakie są formalne reguły wyprowadzania poprawnych wniosków? Co może być obliczone? Jak wnioskować na podstawie niepewnej informacji? *rachunekzdańgeorgeboole ;rachunekpredykatówpierwszegorzędugottlobfrege ; relacja między obiektami w logice a obiektami rzeczywistego świata Alfred Tarski * procedura dowodząca każde prawdziwe twierdzenie z logiki pierwszego rzędu oraz twierdzenie oniezupełnościkurtgödel ;pojęcieobliczalnościalanturing ;problemy wielomianowe i ponadwielomianowe Cobham 1964 i Edmonds 1965; NP-zupełność Steven Cook 1971 i Richard Karp 1972 *ideaprawdopodobieństwagerolamocardano ;jakprzewidywaćwynikgry hazardowej i oczekiwaną wygraną Blaise Pascal ; metody statystyczne James Bernoulli i Pierre Laplace ; wyliczanie prawdopodobieństwa na podstawie obserwacji Thomas Bayes P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 12 / 155

13 Podstawy sztucznej inteligencji: ekonomia Jak powinniśmy podejmować decyzje aby zmaksymalizować zysk? Jak powinniśmy to robić gdy inni nie współdziałają z nami? Jak powinniśmy to robić gdy zysk będzie odległy w przyszłości? * początek ekonomii Adam Smith ; teoria użyteczności Leon Walras , Frank Ramsey 1931, John von Neumann i Oskar Morgenstern *teoriagierjohnvonneumannioskarmorgenstern *formalizacjadecyzyjnychprocesówmarkowarichardbellman1957 P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 13 / 155

14 Podstawy sztucznej inteligencji: neurobiologia Jak mózg przetwarza informację? Superkomputer 1 Komputer osobisty 2 Mózg człowieka 3 Jednostka obliczeniowa 10 4 CPUs 4 CPUs neuronów tranzystorów 10 9 tranzystorów Jednostka pamięci bitów RAM bitów RAM neuronów bitów na dysku bitów na dysku synaps Cykl czasu 10 9 sekundy 10 9 sekundy 10 3 sekundy Operacje/sekundę Aktualizacji pamięci/sek IBM BLUE GENE 2 Typowy komputer w 2008 roku. 3 Dane o mózgu są stałe, natomiast dane o komputerach rosną o rząd co 5 lat. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 14 / 155

15 Podstawy sztucznej inteligencji: neurobiologia Każdy neuron składa się z ciała komórki zawierającej jądro. Z komórki wystaje pewna liczba wypustek nazywanych dendrytami i jedna długa wypustka nazywana aksonem. Typowy akson ma długość 1 cm ale może osiągać do 1 metra. Neuron tworzy połączenia z 10 do 100,000 innymi neuronami za pomocą synaps. Sygnały są przekazywane z jednego neuronu do drugiego przez skomplikowaną reakcję chemiczną. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 15 / 155

16 Podstawy sztucznej inteligencji: neurobiologia Axonal arborization Axon from another cell Synapse Dendrite Axon Nucleus Synapses Cell body or Soma P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 16 / 155

17 Podstawy sztucznej inteligencji: psychologia Jak ludzie i zwierzęta myślą i działają? * początki psychologii Hermann von Helmholtz i jego uczeń Wilhelm Wundt ; behawioryzm zwierząt Herbert Spencer Jennings ; behawioryzm John Watson ; kognitywna psychologia postrzegająca mózg jako urządzenie przetwarzające informacje William James ; podstawy agentów opartych na wiedzy Kenneth Craik 1943 P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 17 / 155

18 Podstawy sztucznej inteligencji: inżynieria komputerowa Jak możemy budować efektywne komputery? *pierwszaprogramowalnamaszynatkackajosephmariejacquard ;maszyna analityczna 4 Charles Babbage ; * elektromechaniczny komputer do łamania kodu Enigmy Heath Robinson z zespołu Alana Turinga 1940; pierwszy ogólnego zastosowania komputer lampowy Colossus zespół Alana Turinga 1943; pierwszy programowalny komputer Z-3 Konrad Zuse 1941 * z AI wywodzą się takie paradygmaty programowania jak programowanie symboliczne, funkcyjne, deklaratywne czy obiektowe 4 Pierwsza programowalna maszyna obliczeniowa. Pierwsze programy pisała Ada Lovelace córka poety Lorda Byrona. Przewidywała ona również, że maszyna analityczna mogłaby w przyszłości grać w szachy albo komponować muzykę. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 18 / 155

19 Podstawy sztucznej inteligencji: teoria sterowania i cybernetyka Jak artefakty 5 mogą działać pod własną kontrolą? * zegar wodny - pierwsza samokontrolująca się maszyna Ktesibios z Aleksandrii ok. 250 p.n.e.; teoria sterowania Norbert Wiener ; idea inteligencji jako homeostatycznego urządzenia zawierającego pętlę sprzężenia zwrotnego dla osiągnięcia stabilnego zachowania adaptacyjnego William Ross Ashby 1940; optymalne sterowanie stochastyczne Andriej Kołmogorow 1941, Rudolf Kalman Przedmioty stworzone ludzką ręką. P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 19 / 155

20 Podstawy sztucznej inteligencji: lingwistyka Jak się ma język do myśli? * behawioryzm Burrhus Frederic Skinner ; struktury syntaktyczne Noam Chomsky; przetwarzanie języka naturalnego; reprezentacja wiedzy P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 20 / 155

21 Historia sztucznej inteligencji: "ciąża" sztucznej inteligencji Warren McCulloch i Walter Pitts (1943) stworzyli model sztucznego neuronu, w którym każdy neuron charakteryzuje się byciem "włączonym" albo "wyłączonym" przełączenia do stanu "włączony" odbywa się przez stymulację wystarczającej liczby sąsiednich neuronów pokazali, że każda obliczalna funkcja może być policzona przez pewną sieć połączonych neuronów każdy logiczny spójnik (i, lub, nie itp.) może być wyrażony przez prostą sieć neuronów zasugerowali, że sztuczna sieć neuronów mogłaby się uczyć P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 21 / 155

22 Historia sztucznej inteligencji: "ciąża" sztucznej inteligencji Donald Hebb (1949) zaproponował prostą regułę aktualizacji wag połączeń między neuronami umożliwiającą uczenie się sieci Hebbian learning stosowane jest do dziś Marvin Minsky i Dean Edmonds (1950) zbudowali pierwszą sztuczną siecią neuronową Snarc (3000 lamp elektronowych i sieć 40 neuronów symulowanych mechanizmem autopilota z bombowca B-52) Alan Turing (1947) wygłosił wykład oparty o własny artykuł Computing Machinery and Intelligence wprowadził w nim Test Turinga, uczenie maszynowe, algorytmy genetyczne i uczenie z pozytywnym wzmocnieniem zaproponował symulowanie umysłu dziecka zamiast symulowania umysłu dorosłego P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 22 / 155

23 Historia sztucznej inteligencji: narodziny sztucznej inteligencji 1956 John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon i Nathaniel Rochester (1956) zorganizowali dwumiesięczny workshop w Dartmouth College McCarthy po raz pierwszy użył nazwę Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence) Allen Newell i Herbert Simon z Carnegie Tech (obecnie Carnegie Mellon University CMU) przedstawili swój program LogicTheorist (LT), który miał możliwość symbolicznego myślenia (opracowali język przetwarzania list IPL, w którym zaimplementowali LT) program LogicTheorist był w stanie udowodnić większość twierdzeń z drugiego rozdziału Principia Mathematica Rusella i Whiteheada workshop spowodował, że sztuczna inteligencja przez następne 20 lat była zdominowana przez pracowników i studentów MIT, CMU, Stanford i IBM P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 23 / 155

24 Historia sztucznej inteligencji: wczesny entuzjazm, wielkie oczekiwania CMU: Newell i Simon (1957) opracowali General Problem Solver (GPS), który w przeciwieństwie do LogicTheorist od początku miał naśladować ludzkie podejście do rozwiązywania problemów IBM: Herbert Gelernter (1959) stworzył Geometry Theorem Prover IBM: Arthur Samuel (1952) stworzył serię programów grających w warcaby, które nauczyły się grać na wysokim poziomie amatorskim(szybko grały lepiej niż ich twórca) MIT: John McCarthy (1958) stworzył język LISP, który przez następne 30 lat stał się dominującym językiem programowania w Sztucznej Inteligencji MIT: John McCarthy uruchamia AI lab na Stanford University Rice University: John Alan Robinson (1965) odkrywa zasadę rezolucji P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 24 / 155

25 Historia sztucznej inteligencji: wczesny entuzjazm, wielkie oczekiwania MIT: Minsky promuje serię prac studenckich: James R. Slagle (1963) program SAINT całkujący na poziomie kursu Analiza 1 Tom Evans (1968) program ANALOGY rozwiązujący zadania z testów IQ dotyczące analogii geometrycznych Daniel Bobrow (1967) program STUDENT rozwiązujący proste zadania z algebry zadane językiem naturalnym Terry Winograd i Jack D. Cowan (1963) pokazali jak duża liczba współdziałających elementów może wspólnie reprezentować indywidualne pojęcia jednocześnie zwiększając równoległość i odporność Bernard Widrow i Ted Hoff (1962) tworzą sieć sztucznych neuronów nazwaną Adaline Frank Rosenblatt (1962) tworzy perceptron P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 25 / 155

26 Historia sztucznej inteligencji: wczesny entuzjazm, wielkie oczekiwania Blue Red Green Red Green Blue Green Red P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 26 / 155

27 Historia sztucznej inteligencji: dawka rzeczywistości coś co sprawdza się na małych przykładach najczęściej nie zadziała w praktyce dla większej liczby obiektów (planowanie akcji) automatyczne dowodzenie twierdzeń nie sprawdziło się dla kilkudziesięciu faktów (dowodzenie twierdzeń) naiwna wiara, że serią małych mutacji kodu programu można tworzyć programy rozwiązujące dowolne zadania (ewolucja maszynowa) zbyt prosta reprezentacja uniemożliwia osiągnięcie często najprostszych wyników (perceptron o dwóch wejściach nie potrafi wykryć czy są one różne) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 27 / 155

28 Historia sztucznej inteligencji: systemy oparte na wiedzy system ekspercki DENDRAL wnioskujący o strukturze molekularnej na podstawie danych ze spektrometru (Buchanan et al. 1969) system ekspercki MYCIN do diagnozowania zakażeń krwi (Feigenbaum et al. początek lat 70-tych) w regułach systemu MYCIN zastosowano współczynniki pewności aby wyrazić niepewne wnioskowanie do reprezentacji wiedzy zastosowano koncepcję ram opracowaną przez Minsky ego P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 28 / 155

29 Historia sztucznej inteligencji: AI staje się przemysłem 1980-teraz system ekspercki R1 opracowany przez firmę DEC do wspomagania konfigurowania komputerów VAX-11/780 (rocznie 40 milionów dolarów oszczędności) w 1981 Japonia ogłasza projekt komputerów piątej generacji (opracowanie komputerów z Prologiem jako językiem maszynowym) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 29 / 155

30 Historia sztucznej inteligencji: powrót sieci neuronowych 1986-teraz wpołowielat80-tychconajmniejczteryróżnezespołynanowo odkryły algorytm uczenia sieci oparty na wstecznej propagacji (odkryty przez Brysona w roku 1969) badania nad sieciami neuronowymi podzieliły się na dwa obszary: opracowanie architektury i algorytmów oraz zrozumienie ich matematycznych własności modelowanie empirycznych własności rzeczywistych neuronów i ich sieci P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 30 / 155

31 Historia sztucznej inteligencji: AI adaptuje metody naukowe 1987-teraz ukryte modele Markowa (HMM) zastosowane do rozpoznawania mowy i pisma ręcznego z takich obszarów jak statystyka, rozpoznawanie wzorców i maszynowe uczenie wyłonił się nowy obszar badań jakim jest eksploracja danych (data mining) na potrzeby wyrażania i operowania niepewną informacją opracowano sieci bayesowkie (Bayesian network) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 31 / 155

32 Historia sztucznej inteligencji: pojawienie się inteligentnych agentów 1995-teraz opracowanie architektury SOAR dla inteligentnych agentów (John Laird, Allen Newell, Paul Rosenbloom 1987) internet jako jedno z najważniejszych środowisk dla inteligentnych agentów (tzw. boty) Human Level Artificial Intelligence (HLAI) na fali rozczarowania osiągnięciami w zakresie sztucznej inteligencji zaproponowano powrót do jej korzeni, czyli do prac nad maszynami, które myślą, uczą się i tworzą Artificial General Intelligence (AGI) poszukiwania uniwersalnego algorytmu na uczenie się i działanie w dowolnym środowisku P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 32 / 155

33 Historia sztucznej inteligencji: dostępność wielkich zbiorów danych 2001-teraz główny obiektem dotychczasowych badań informatyki był algorytm, jednak w ostatnich badaniach z zakresu sztucznej inteligencji sugeruje się, że dla wielu problemów ważniejsze byłoby martwienie się o dane niż o wybór odpowiedniego algorytmu internet źródłem ogromnej liczby danych (10 12 słów i 10 9 obrazów) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 33 / 155

34 Wprowadzenie The State of the Art Autonomiczny samochód projekt STANLEY (Stanford University) projekt BOSS (CMU) Rozpoznawanie mowy rezerwacja lotu w United Airlines Autonomiczne planowanie i harmonogramowanie REMOTE AGENT (NASA) autonomiczny program planujący sterowanie w statkach kosmicznych MAPGEN (NASA) planowanie operacji w Mars Exploration Rovers MEXAR2 (ESA) planowanie logistyczne i naukowe dla misji European s Space Agency s Mars Express Granie w gry komputer IBM DEEP BLUE był pierwszym komputerem, który pokonał arcymistrza Garry Kasparova wynikiem 3.5 : 2.5 Zwalczanie spamu systemy uczące się rozpoznawania spamu Sahami et al 1998, Goodman iheckerman2004 P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 34 / 155

35 Wprowadzenie The State of the Art Planowanie logistyczne projekt DART (Dynamic Analysis and Replanning Tool) dla automatycznego planowania i harmonogramowania na potrzeby transportu dla 50,000 pojazdów (Konflikt w Zatoce Perskiej 1991) Robotyka sprzedano ponad dwa miliony robotów Roomba, które odkurzają mieszkania (The irobot Corporation) roboty PackBot wykorzystane w Iraku i Afganistanie do obsługi materiałów niebezpiecznych, rozbrajania min i pułapek, identyfikacji położenia snajperów (The irobot Corporation) Tłumaczenie maszynowe program do automatycznego tłumaczenia z języka arabskiego na angielski (program oparty na modelach statystycznych, sam uczy się na podstawie przykładów, żaden z członków zespołu nie zna języka arabskiego) P. Kobylański Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji 35 / 155

Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW

Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW Rozdział 1 GENEZA I ROZWÓJ TECHNOLOGII WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW Our ultimate objective is to make programs that learn from their experience as effectively as humans do. We shall say that a program has common

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ

SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ SIMULATED ANNEALING 30 LAT PÓŹNIEJ CZYLI JAK DALEKO NAM DO MYŚLĄCYCH MASZYN Lewandowski Krzysztof Jedynak Mirosław 1. Wstęp W pieśniach starożytnego rzymianina Horacego możemy odnaleźć hasło, które dla

Bardziej szczegółowo

1 Sztuczna Inteligencja

1 Sztuczna Inteligencja 1 Sztuczna Inteligencja Większość programów komputerowych nie zachowuje się szczególnie inteligentnie. Wszędzie tam, gdzie znamy dokładny algorytm działania, prowadzący do wykonania interesującego nas

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Konspekt do kursu wykładów 2000/2001 Teoria Sztucznej Inteligencji

Konspekt do kursu wykładów 2000/2001 Teoria Sztucznej Inteligencji Konspekt do kursu wykładów 2000/2001 Teoria Sztucznej Inteligencji Witold Marciszewski 1.1. Teoria Sztucznej Inteligencji (TSI) ma za cel wytwarzanie, w zakresie oprogramowania i sprzętu, urządzeń (elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło HOMO INFORMATICUS czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Informatyki i Automatyki PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA SYMULACJA FUNKCJONALNEGO SYSTEMU KWANTOWEGO NA RÓWNOLEGŁYCH KOMPUTERACH KLASYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia NAUKA 3/2004 21-56 ROMAN SŁOWIŃSKI Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia Informatyka jest nauką badającą procesy algorytmiczne, które opisują i przetwarzają

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning)

Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning) Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P8) Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning) Praca nr 08300046 Gdańsk, 2006 Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań

Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań Systemy ekspertowe w nauczaniu na odległość. Przykłady zastosowań Jolanta Szulc Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

w edukacji ponadpodstawowej

w edukacji ponadpodstawowej S. Dylak G. Barabasz D. Hejwosz-Gromkowska Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych) NA PRZYKŁADZIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 2 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY - podręcznik

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE Ekspertyza Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Piotr Fulmański

Wstęp do informatyki. Piotr Fulmański Wstęp do informatyki Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie złożonych kolonii agentów z użyciem maszyn Boltzmanna

Modelowanie złożonych kolonii agentów z użyciem maszyn Boltzmanna UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Leszek Rybicki nr albumu: 146-975 Modelowanie złożonych kolonii agentów z użyciem maszyn Boltzmanna Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN Walter Pitts, Warren McCulloch (94) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich wynalazek

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB

Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

"Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii"

Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Piotr Kotlarz "Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii" Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem doc. dr. hab. Zbigniewa Kotulskiego

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania

Języki Programowania Języki Programowania materiały uzupełniające do wykładów 19 maj, 2006 Wojciech Sobieski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 10-957 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition Adam Dziendziel Praca magisterska wykonana w Zakładzie Technologii Informatycznych pod

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4

Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4 Pozna«skie Forum Kognitywistyczne TEKSTY POKONFERENCYJNE NR 4 Studenckie Koło Kognitywistyczne Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji Poznań 2010 Patronat: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne Zakład Logiki

Bardziej szczegółowo