Budowanie sieci powiązań kooperacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie sieci powiązań kooperacyjnych"

Transkrypt

1 Budowanie sieci powiązań kooperacyjnych Konferencja Konin 2 grudnia 2014r. Sieci powiązań kooperacyjnych na przykładzie wybranego klastra z terenu Wielkopolski Stowarzyszenie Klaster Kotlarski Stowarzyszenie Klaster Kotlarski ul. Kaliska 65; Pleszew; tel NIP: ; REGON: KRS: ; BZ WBK O/Pleszew Michał Kuberka 1

2 Skąd jesteśmy? UNIA EUROPEJSKA POLSKA WIELKOPOLSKA POWIAT PLESZEWSKI Powiat Pleszewski: Powierzchnia ogółem 712 km kw. 2,4% udziału w powierzchni woj. Wielkopolskiego Mieszkańcy ,9% udziału w ilości mieszkańców wielkopolski 2

3 Branża kotlarska jest branżą tradycyjną, ale jest także branżą stosującą nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w produkcie, Klaster Kotlarski jest klastrem lokalnym, ale o znaczeniu ponadregionalnym, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klastrów w Polsce i stanowi wizytówkę regionu Wielkopolska Specyfiką Klastra Kotlarskiego jest skupianie wyłącznie MSP i znajduje się w ścisłej czołówce w kraju pod względem koncentracji przedsiębiorstw. O powiecie pleszewskim mówi się, że jest zagłębiem kotlarskim, że istnieje tu jeden z najsilniejszych klastrów w Wielkopolsce pracuje tu ponad 100 firm branży kotlarskiej, Produkt regionalny pod nazwą Kocioł Pleszewski jest znany w całym kraju. Branża kotlarska stała się nie tylko gospodarczą wizytówką Powiatu Pleszewskiego, ale także największym w powiecie pracodawcą. A wszystko dzięki ambitnym przedsiębiorcom z wizją i pomysłami, zdolnym konstruktorom i inżynierom, oraz wysokokwalifikowanej kadrze produkcyjnej 3

4 Poziomy działania: Poziom I Ogólny branżowy KLASTER KOTLARSKI Firmy kotlarskie i współpracujące 65 firm Poziom II Grupa pilotażowa Innowacyjny Kocioł Pleszewski 30 firm Poziom III Grupa pilotażowa Zaawansowane Technologie 10 firm Identyfikacja najlepszych praktyk stosowanych w Klastrze Kotlarskim Powołanie grup celowych w ramach klastra zajmujących się wypracowaniem wspólnej oferty i wprowadzaniem innowacji Klaster kotlarski powołał w ramach swojej struktury grupy celowe (pilotażowe), które mają za zadanie wypracowanie wspólnej oferty oraz poszukiwanie i wprowadzanie innowacji w klastrze.. Powołanie grup celowych pozwoliło ukierunkować działania klastra mające kluczowe znaczenie dla jego rozwoju Bencharking klastrów w Polsce Deloitte Business Consulting S. A. 2010r. 4

5 Grupa branżowa Klastra Kotlarskiego: Liczy 50 firm produkujących kotły grzewcze centralnego ogrzewania i osprzęt sterowniczy do tych kotłów, zatrudniała łącznie w 2004 roku 783 osoby, Uzyskała wartość sprzedaży łącznie w 2004 ponad 67,8 mln. zł, Grupa pilotażowa: Innowacyjny Kocioł Pleszewski Liczy 30 firm produkujących kotły grzewcze centralnego ogrzewania i osprzęt sterowniczy do tych kotłów, Potencjał gospodarczy grupy pilotażowej Innowacyjny Kocioł Pleszewski - 30 firm 2004r. 2007r. Zatrudnienie: 481 osób 591 osób Sprzedaż: 41 mln PLN 75 mln PLN Struktura sprzedaży kraj: 78% 74% (Wyniki badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku) 5

6 Grupa pilotażowa: ZaawansowaneTechnologie Liczy 10 firm liderów produkujących kotły grzewcze centralnego ogrzewania i osprzęt sterowniczy do tych kotłów, Potencjał gospodarczy grupy pilotażowej Zaawansowane Technologie 2008r. Zatrudnienie: 270 osób Sprzedaż: 67 mln PLN Struktura sprzedaży kraj: 75% (Wyniki badań własnych 2009r.) Część I Krótka historia Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego 6

7 Krótka historia (1): 2003r. 1. Uczestnictwo w programie RIS 2. Udział w programie pilotażowym UM woj. Wielkopolskiego Wsparcie produktów regionalnych 3. Uczestnictwo w pracach nad strategią rozwoju eksportu woj. Wielkopolskiego. 4. Uczestnictwo w programie pilotażowym MG Tworzenie konsorcjów eksportowych Praktyczna realizacja uspołecznienia procesu projektowania rozwoju obszarów, Pierwsze spotkanie z firmami dającego się zauważyć skupiska firm produkujących wyrób o charakterze produktu regionalnego, Zasygnalizowanie istnienia skupiska firm i jego potencjału, Powołanie grup roboczych firm, początek pracy w grupie, pierwsze przymiarki do oddziaływania na rozwój grupy, Krótka historia (2): 2004r. Przygotowanie do ewentualnego aplikowania o środki UE, nauka pozyskiwania wspomagania finansowania zewnętrznego dla własnych projektów rozwoju (nieudany start w pierwszym konkursie ZPORR), Ograniczone działania z własnego kapitału składkowego. 7

8 Krótka historia (3): 2005r. realizacja projektu: Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach klastra kotlarskiego w ramach ZPORR działanie 2.6 inicjatywa 2.5 Tworzenie sieci współpracy na poziomie lokalnym i sektorowym, w tym klastry oraz lokalne forum współpracy z udziałem samorządów. pozyskanie wspomagania finansowego dla własnego programu projektu rozwoju, początek realizacji własnego logicznego pakietu działań. Krótka historia (4): 2006r. realizacja projektu: Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach klastra kotlarskiego w ramach ZPORR działanie 2.6 inicjatywa inicjatywa 2.3 Uruchomienie usług transferu technologii, kojarzenia partnerów do współpracy w istniejących ośrodkach wspierania innowacji. pozyskanie kolejnego wspomagania finansowego dla rozwijającego się programu rozwoju, kontynuacja realizacji własnego logicznego pakietu działań, zachęta do podjęcie własnych wspólnych działań przygotowawczych dla potencjalnego przyszłego aplikowania o środki zewnętrzne. 8

9 Krótka historia (5): 2007r. realizacja projektu: Wsparcie rozwoju Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego poprzez zwiększenie jego potencjału innowacyjnego w ramach projektu pilotażowego PARP do POIG Wsparcie na rozwój klastra numer indent. KLA/06 Projekt finansowany z budżetu krajowego realizacja zaawansowanych działań doradczych, kontynuacja realizacji własnego logicznego pakietu działań, uzyskanie pierwszego wspomagania zewnętrznego dla działań inwestycyjnych. Krótka historia (6): 2008r. Ograniczone działania własne klastra kotlarskiego, Przygotowanie do ewentualnego aplikowania do programu PO IG 5.1, Spowolnienie działań, Działania indywidualne firm członków klastra kotlarskiego w tym WRPO 1.1; WRPO 1.2; PO IG 6.1.; bon na innowacje. 9

10 Krótka historia (7): 2009r. Powołanie grupy pilotażowej Zaawansowane Technologie Ustalenie nowego programu działania Uruchomienie procedury prowadzącej do rejestracji Stowarzyszenia Klaster Kotlarski Przygotowanie do aplikowania do programu WRPO działanie 1.6 Przygotowanie do ewentualnego aplikowania do programu PO IG 5.1 Gotowość do partnerstwa w realizacji projektu Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji Udział w spotkaniach i warsztatach tematycznych, Wykonanie analiz, Udział w konsultacyjnych spotkaniach środowiskowych Nadzieja na owocną współpracę w realizacji idei Centrum Zaawansowanych Technologii docelowego i strategicznego partnera Klastra Kotlarskiego Krótka historia (8): 2010r. Rejestracja Stowarzyszenia Klaster Kotlarski w KRS, Praca z grupą pilotażową Zaawansowane Technologie, Ustalenie nowego programu działania w związku z odsunięciem realizacji projektu Centrum Zaawansowanych Technologii dla subregionu kalisko ostrowsko pleszewskiego, Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego: Organizacja spotkań i warsztatów tematycznych, Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji). Spotkanie 1 "Uruchomienie procesu internacjonalizacji firm klastra poprzez podjęcie działań proeksportowych wektorem rozwoju sieci współpracy", Spotkanie 2 Eko-innowacje ważnym obszarem w procesie rozwoju inicjatyw klastrowych rekomendacje dla przyszłości. Realizacja zadań własnych z kapitału składkowego, Przygotowania do ewentualnego aplikowania do programu WRPO działanie

11 Krótka historia (9): 2011r. Praca z grupą pilotażową Zaawansowane Technologie, Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego: Wygranie konkursu Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja spotkań i warsztatów tematycznych Spotkanie 1 Dobra praktyka z zakresie certyfikacji kotłów wodnych, Spotkanie 2 Jak wspólnie organizować sprzedaż innowacyjnego produktu, Spotkanie 3 Innowacyjny produkt marketing produktu, Spotkanie 4 Prawne aspekty rękojmi i gwarancji w kontekście wspólnego produktu, Spotkanie 5 Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności, akceptacja działań grupy roboczej ekspertów - rekomendacje dla przyszłości, Spotkanie 6 Transfer innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych do praktyki przemysłowej na przykładzie kotłów z podajnikiem podsuwowym i retortowym, Spotkanie 7 Transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie design przemysłowego z zachowaniem technologiczności warsztatowej, Wykonanie ekspertyz, Ekspertyza 1 Możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych do kotłów z podajnikiem podsuwowym i retortowym, Ekspertyza 2 Analiza technologiczności designu dla kotłów z podajnikiem podsuwowym i retortowym. Realizacja zadań własnych z kapitału składkowego, Krótka historia (9): r. Uruchomienie, w ramach grupy pilotażowej ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE, wspólnego partnerskiego projektu pt. Opracowanie wspólnego, innowacyjnego produktu rynkowego dla firm Klastra Kotlarskiego otwarciem dla funkcjonowania zaawansowanych procesów w klastrze, w którym w sposób spójny i logiczny wykorzystywane będą działania zrealizowane w konkursie Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności i działania własne grupy firm Klastra Kotlarskiego. Zawarcie umowy KONSORCJUM pod nazwą: ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE - ZAAWANSOWANE PROCESY W KLASTRZE dla realizacji partnerskiej umowy w ramach której zostanie opracowana dokumentacja konstrukcyjna kotłów, wykonane modele, oraz przeprowadzony proces ich badań i certyfikacji. Zadaniem bezpośrednim i celem głównym jest opracowanie nowego, wspólnego dla grupy firm, innowacyjnego kotła z podajnikiem retortowym i posuwowym. Praca z KONSORCJUM nad realizacją projektu w ramach własnego kapitału składowego, Zakończenie realizacji zadania badawczo-rozwojowego objętego umową KONSORCJUM i przekazanie konsorcjantom dokumentacji na wspólny dla grupy firm, nowy, innowacyjny KOCIOŁ GRZEWCZY z automatycznym zasypem paliwa KlasterDuoRt-45 i KlasterDuoPd- 45 pierwszy w Polsce kocioł spełniający wymogi nowej europejskiej normy PN-EN-303-5:

12 Część II Kamienie milowe działań innowacyjnych Klastra Kotlarskiego Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (1): Znak towarowy świadectwo ochronne UP RP nr (zgłoszenie 2005; uzyskanie 2008) Wczesne zgłoszenie i promocja znaku, Uzgodnienie zasad znakowania wyrobów, Uzyskanie ochrony. 12

13 Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (2; 3): Zgłoszenie patentowe UP RP nr P Sposób i kocioł do kontrolowanego spalania paliw Ochrona innowacyjnych rozwiązań kotła wspólnego dla 30 producentów, Uzyskanie docelowej możliwości zestawiania dużych partii jednorodnych wyrobów, Uzyskanie konstrukcji mogącej skutecznie konkurować na rynkach europejskich. Zgłoszenie wzoru przemysłowy UP RP nr Wp Obudowa urządzenia grzewczego Pierwszy profesjonalny proces opracowania wzornictwa dla wyrobu klastera kotlarskiego, Zabezpieczenie praw ochronnych. Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (4): Biblioteka dobrych praktyk 6 zeszytów: Nr 1 Konstrukcja Nr 2 Wzornictwo Nr 3 Certyfikacja Nr 4 Technologia Nr 5 Logistyka Nr 6 Zarządzanie 13

14 Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (5): Wizyty studyjne: Austria: 1. Klaster poszanowania energii Linz; 2. Firmy produkujące kotły benchmarking sektorowy w praktyce Polska: 1. Politechnika Poznańska 2. PolitechnikaŚląska Gliwice: Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej; Instytut TechnikiCieplnej 3. Akademia Rolnicza Poznań 4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze 5. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 6. Centralne Laboratorium UDT Poznań 7. Poznański Park Naukowo-Technologiczny UAM Poznań Bezpośrednie spotkanie nauki z praktyką, Seminaria naukowo-przemysłowe, Wskazywanie możliwości partnerstwa. Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (6): Nowy wspólny innowacyjny produkt: Kocioł RetKlaster 25 PREMIUM realizacja pracy naukowo-badawczo-rozwojowej (n+b+r) w pełnym cyklu, Stworzenie sytuacji do uruchomienia procesów kooperacyjnych i specjalizacyjnych w grupie klastrowej, ekspozycja na MTP INSTALACJE 2008, nominacja do Złotego Medalu targów, wyróżnienie top 10 lider innowacji w Wielkopolsce edycja

15 Kamienie milowe działań innowacyjnych klastra kotlarskiego (6): Zawarcie umów licencyjnych związanych z nowym wyrobem: RetKlaster 25 PREMIUM, z 30 firmami - uwzględniających ochronę własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Nowy produkt znakowany jest chronionym w UP RP znakiem towarowym Kamienie milowe działań innowacyjnych klastera kotlarskiego (7; 8): Utworzenie depozytu aparaturowego Utworzenie zalążka przyszłego Centrum Badań i Rozwoju Klastera Kotlarskiego Nauka premedytacyjnego podejścia do realizacji procesów innowacyjnych w MSP Przygotowanie firm klastra do partnerstwa z zapleczem n+b+r Wspólna promocja i marketing Udział w targach INSTALACJE 2004 nieliczne stoiska rozproszone Udział w targach INSTALACJE 2006 wspólne stoisko wspólne logo Udział w targach INSTALACJE 2008 wspólne stoisko eksponujące wspólny wyrób oznakowany chronionym znakiem towarowym Pokazanie uzyskanych zmian w czasie wspólnych działań Wzmocnienie pozycji firm klastra na rynku 15

16 Identyfikacja najlepszych praktyk stosowanych w Klastrze Kotlarskim Wytypowanie reprezentantów na targi Klaster Kotlarski przygotowując się do wyjazdu na targi wybiera reprezentantów sposród firm należących do klastra. Reprezentanci, oprócz możliwości prezentacji własnych produktów, promują nie tylko wspólne produkty klastra, ale także innych członków klastra swoich konkurentów rynkowych. Każdorazowy wybór innych przedstawicieli firm na reprezentantów klastra wzmacnia kooperacje między członkami i sprzyja integracji..owocuje lepsza współpracą i większą otwartością na wspólne działania. Bencharking klastrów w Polsce Deloitte Business Consulting S. A. 2010r. Kamienie milowe działań innowacyjnych klastera kotlarskiego (9): Opracowanie konstrukcji, wykonanie modeli, przeprowadzenie badań eksploatacyjnych i procesu certyfikacji przez UDT CERT na zgodność z nową normą UE PN-EN-303-5:2012. Realizacja zadania badawczo-rozwojowego objętego umową KONSORCJUM i przekazanie konsorcjantom dokumentacji na wspólny dla grupy firm, nowy, innowacyjny KOCIOŁ GRZEWCZY z automatycznym zasypem paliwa KlasterDuoRt-45 i KlasterDuoPd-45 pierwszy w Polsce kocioł spełniający w całości wymogi nowej europejskiej normy PN-EN-303-5:

17 Kamienie milowe działań innowacyjnych klastera kotlarskiego (9): Kamienie milowe działań innowacyjnych klastera kotlarskiego (9): 17

18 Kamienie milowe działań innowacyjnych klastera kotlarskiego (9): Podsumowanie (1): Można zauważyć różnice miedzy firmami uczestniczącymi aktywnie w inicjatywie Klaster Kotlarski w stosunku do średniej dla wszystkich badanych firm. Firmy uczestniczące aktywnie w inicjatywie Klaster Kotlarski wykazywały się lepszymi wynikami działalności, m.in. częściej notowały wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost liczby zatrudnionych pracowników, wprowadzanie nowych produktów, zakup prac badawczorozwojowych czy wchodzenie na nowe rynki. Wśród firm, które uczestniczyły w działaniach inicjatywy aż 87 proc. firm jest zdania, że wpłynęło to korzystnie na rozwój ich firmy. (Wyniki badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku) 18

19 Elementy trwałości: Zdobyta wiedza Otworzone kontakty w tym z n+b+r Oddziaływanie przykładów zrealizowanych działań, wzmocnienie kreacyjnych postaw firm członków klastra Uruchomienie procesu sieciowania Podsumowanie (2): Potencjał gospodarczy branży kotlarskiej jest znaczący w skali regionu, Zrealizowane działania wobec firm Klastra Kotlarskiego uruchomiły proces konsolidacji i skłonność do wspólnego działania w sieci, Branża kotlarska Klaster Kotlarski posiada potencjał innowacyjny i jest zainteresowany rozwojem w oparciu współpracę z zapleczem naukowym i badawczo-rozwojowym, 19

20 Co cenią MSP: wspólną promocję, ale ze skłonnością na promocję własnych aktualnie wyrobów, wspólne spotkania, ale ze skłonnością do dowiedzenia się niż do poinformowania, niezbędny jest niezależny nie uwikłany moderator, otwieranie kontaktów zewnętrznych MSP potrzebują przygotowanych partnerstw, ale mają skłonność do indywidualnego wykorzystania, wspólna aparatura badawcza, to otwarcie możliwości i ogromna szansa na obniżenie kosztów; tu jest zgoda na wspólnotę; ale występują małe umiejętności do praktycznego korzystania, szczególnym beneficjentem są mikro i małe firmy klastra wyrównywanie szans, otwieranie perspektyw. Podsumowanie (3): zaszczepiliśmy niepokój, pokazaliśmy możliwości, wykonaliśmy profesjonalne praktyczne przykładowe realizacje, zainteresowaliśmy grupy możliwymi do realizacji działaniami, niezbędny jest czas na okrzepnięcie i dokonanie wyboru, utrwalenie się nawyku i przekonanie się, że dotychczasowe formuły funkcjonowania firm się wyczerpują, przygotowania grupy do akceptacji pewnych rozwiązań w przyszłości i pokonania barier mentalnych, Nadal mamy do czynienia z nieumiejętnością funkcjonowania bez wsparcia publicznego: brak nawyku; zbyt szybkie wygaśnięcie wspomagania zewnętrznego, potrzeba większego i praktycznego zaangażowania samorządów wszystkich szczebli. Na dziś samorządy mają swoje życie, priorytety i interesy. Nie ma pionowego systemu samorządowego dla gospodarki, niezbędne jest wsparcie pomostowe dla inicjatyw klastrowych umożliwiające wzmocnienie instytucjonalne, ukierunkowane na systematyczną realizację celów i aktywne bieżące funkcjonowanie. 20

21 Zagrożenia: Nadal nie osiągnięto masy krytycznej potrzebnej do wyzwolenia dalszych procesów rozwojowych, Nadal zbyt niski poziom zaufania i gotowości do współpracy w środowiskach klastrowych, Nadal staramy się zwiększyć ilość klastrów, a nie wzmocnić potencjał istniejących, Spowolnienie działań animacyjnych może oznaczać utratę dotychczasowego dorobku, istotnego dla rozwoju klastrów oraz utratę szans na możliwe pogłębienie procesu rozwoju klastrów, Ubieganie się o dofinansowanie projektów nowego otwarcia dla klastrów wymaga także silnego finansowo zaplecza (zabezpieczenie projektów, finansowa zdolność operacyjna). Konkluzja: Oddzielnie ale razem Koopetycja rywalizacja połączona ze współpracą, współrywalizacja 21

22 Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy Michał Kuberka Mob

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal

Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. Możliwości doradczo konsultingowe klastra wsparciem rozwoju firm z branży odpadowej i recyklingu dr inż. Grzegorz Kowal Plan prezentacji Kim jesteśmy? Czym się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Maciej Dzierżanowski Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Moderator Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia 2015 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia Szczecinek, 24 września 2015 r. Klaster kilka słów teorii Klaster = współpraca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU Źródło wsparcia Terminy składania wniosku Przeznaczenie wsparcia co można sfinansować? Kto może składać wniosek? Poddziałanie 1.2.1 -, Regionalny Program Operacyjny 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii

Dariusz Szewczyk. stworzenia sektora WARSZTATY nowych technologii 2010 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych wsparcia powiązań o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo