KURS DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH"

Transkrypt

1 KURS DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH Wrocław, i r. Oferta kursu w formie otwartej Poniższa oferta jest przeznaczona dla osób, które zdecydowały się rozwijać swój warsztat trenerski. W zakresie tego 4-dniowego kursu kształtowane są niezbędne kompetencje potrzebne początkującym trenerom. To pakiet wiedzy na dobry start na stanowisku trenera. INWESTYCJA: 1790, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1900, 00 PLN + 23% VAT).

2 Kurs trenera wewnętrznego W P R O W A D Z E N I E Powtarzalny cykl czterech kroków: DAVID A. KOLB Wiedzę zdobywa się poprzez praktykę i doświadczenie. David A. Kolb (ur. 1939), jest amerykańskim teoretykiem nauczania. Jego główne zainteresowanie i publikacje dotyczą tak zwanego "Modelu Uczenia przez doświadczenie" (ang. Experimental Learning Model) Model ten jest również nazywany Modelem Lewina, z uwagi na ogromny wpływ na pracę Kolba, właśnie Kurta Lewina, jednego z największych teoretyków uczenia się i mnożenia wiedzy w organizacjach. Pewne konkretne doświadczenie skłania do rozumnej obserwacji. Ta refleksja powoduje tworzenie abstrakcyjnych reguł generalizujących, służących nie tyle do opisania danego konkretnego zdarzenia, ale wszystkich jemu podobnych. Powstała w ten sposób wiedza jest następnie weryfikowana przez aktywne eksperymenty czyli sprawdzenie nowego pomysłu w praktyce, co prowadzi do powstania nowych doświadczeń i cykl zaczyna się od początku. Model ten zakłada, że wiedzę zdobywa się głównie poprzez praktykę, bywa za to najczęściej krytykowany. Pomimo umniejszania wagi uczenia teoretycznego i uczenia z samoistnego wyboru, stanowi fundament większości teorii zarządzania wiedzą i organizacji uczącej się.

3 P R Z E S Ł A N I E Doświadczenie jakie zdobywamy podczas zróżnicowanych sytuacji życiowych jest dla nas okazją do rozwoju. Jednak nie wszyscy w równym stopniu wykorzystują te możliwości. Dlaczego? Powodem są różne preferencje uczestnika tych wydarzeń. Ktoś mógłby powiedzieć, że więcej uczy się z książek, ktoś inny, że najlepiej mu wychodzi nauka na błędach innych osób, a jeszcze inna osoba, że najwięcej osiąga aktywnie eksperymentując i testując rozwiązania w praktyce. Ta złożoność podejść stanowi trudność, ale równocześnie jest szansą na zwiększenie potencjału rozwojowego jednostki. Zadaniem trenera jest tworzenie sytuacji wspierających proces uczenia się. To niełatwa rola, bowiem należy uwzględnić różne sposoby uczenia się, odpowiednio dopasować techniki i metody uczenia, ubrać to wszystko w czytelną i atrakcyjną formę, a na koniec wykazać skuteczność zastosowanych rozwiązań. To wszystko jest możliwe pod warunkiem profesjonalnego przygotowania trenera do tej roli. Szkolenie to otwiera uczestnika na nową drogę rozwoju siebie poprzez rozwijanie innych. Niech każdy kogoś uczy powiedział nieznany autor Czy odkrył prawdę absolutną? Zapraszamy do wspólnego zgłębiania warsztatu trenerskiego podczas 4-dniowego kursu trenera wewnętrznego. K O R Z Y Ś C I : sprawdzona wiedza doświadczona kadra standardy etyczne inspirujące formy pracy praktyczne doświadczenia spójność merytoryczna P R O G R A M ( Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y ) Dzień 1. Analiza potrzeb szkoleniowych Odpowiednie rozpoznanie potrzeb szkoleniowych będące pierwszym etapem przygotowania szkolenia ma największy wpływ na cele realizowane podczas szkolenia. Dobra znajomość technik i metod omawianych podczas tych zajęć pozwala na odpowiednie dopasowanie treści do potrzeb uczestników.

4 Cele i zadania etapu IAPS w procesie szkoleniowym; Etapy identyfikacji potrzeb szkoleniowych; Narzędzia identyfikacji potrzeb (analiza dokumentacji, wywiad, kwestionariusze); Analiza wyników badania: szkoleniowe, systemowe, strukturalne; Raportowanie wniosków IAPS; Kwintet szkoleniowy. Dzień 2. Projektowanie szkoleń metodyka uczenia dorosłych Mówienie to jeszcze nie szkolenie, zatem tego dnia kursanci będą rozwijać kompetencje projektowania zajęć w oparciu o metodologię opracowaną przez Davida Kolba, dzięki której nadadzą szkoleniu odpowiednią strukturę, dopasowaną do stylów uczenia się uczestników i jednocześnie realizującą cele szkolenia, jakie wcześniej zostaną opracowane na podstawie wyników IAPS: Definicja kompetencji; Ustalanie celów szkolenia na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw; Cykl Kolba w pracy szkoleniowej; Specyfika uczenia się dorosłych; Style uczenia się; Struktury szkolenia i sposoby konstrukcji zajęć; Projektowanie warsztat praktyczny. Dzień 3. Narzędzia pracy trenerskiej Praca trenera wymaga znajomości narzędzi trenerskich, zatem podczas tych zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowym zestawem narzędzi, przećwiczą to na sobie oraz omówią z trenerem aspekty praktycznego ich stosowania: Etiudy w zakresie prowadzenia narzędzi pracy trenerskiej; Specyfika i zasady stosowania narzędzi trenerskich (praca indywidualna, w parach i w podgrupach; gra szkoleniowa; mini wykład; dyskusja; scenki; odgrywanie ról; prezentacja; symulacja; audio/video; studium przypadku; energizery i anty-energizery; Wykorzystanie dostępnych źródeł i poszukiwanie inspiracji. Dzień 4. Prowadzenie i ewaluacja szkoleń Stosowanie narzędzi trenerskich to kolejna wymagana od trenera umiejętność. Uczestnicy podczas tych zajęć będą mieli okazję zaprezentować wybrane narzędzia w etuidach trenerskich na wybrany temat oraz otrzymają rozwojową informację zwrotną. Ewaluacja zajęć szkoleniowych pomaga trenerowi na bieżąco reagować na potrzeby grupy, jak również, dobrze prowadzona, ułatwia przygotowanie raportu poszkoleniowego, w którym należy przedstawić wyniki szkolenia, dowody na realizację treści merytorycznych oraz poziomu zadowolenia grupy z przeprowadzonych zajęć: Definicja ewaluacji szkoleń; Narzędzia ewaluacji;

5 Kryteria oceny; Perspektywy oraz interesariusze ewaluacji; Model Kirkpatrika; Ewaluatorki ; Raport poszkoleniowy. D O Ś W I A D C Z E N I E P R O W A D Z Ą C E G O T R E N E R A Prowadzący z wieloletnim stażem pracy w zawodzie i tysiącami godzin szkoleniowych, specjalizujący się również w opracowywaniu, przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje trenerskie. Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu, realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu edycje studiów podyplomowych corocznie od 2007 roku, prowadzenie szkoleń Akademia Trenerów Biznesu Laboratorium Skutecznych Szkoleniowców pięć edycji szkoły trenerów (3 podstawowe, 2 zaawansowane), prowadzenie szkoleń Akademia Trenerów Biznesu Szkoła Świadomego Trenerstwa trzy edycje szkoły trenerów (1 podstawowa, 2 zaawansowane), prowadzenie szkoleń Szkoła trenerów w projekcie Trening trenerów. Nauczyć się uczyć innych, realizowanym przez Agencję Rozwoju Innowacji, 3 edycje szkoły (2 podstawowe, 1 zaawansowana), przygotowanie szkoleń i materiałów merytorycznych, prowadzenie szkoleń Wieloletnie doświadczenia w rozwijaniu kompetencji trenerskich (w projektach zamkniętych i otwartych) pracowników takich firm jak: Alior Bank, Bombardier Transportation, Commercial Union, Deutsche Bank, Ergo Hestia, Foster Wheeler, Gefco, Getin Bank, Nordea Bank, PKO BP, PZU SA, PZU Życie SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Ramsat SA, Office Depot, Vision Express, ING Bank Śląski, Wabco Polska, SPAR Polska, TRI Poland, ProfiCredit i innych. BIO trenera Marcin Supranowicz MBA Trener szkoleń, konsultant i praktyk zarządzania. Absolwent Studiów Menedżerskich MBA (program realizowany przez Wyższą Szkolę Bankową we Wrocławiu we współpracy z Franklin University). Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował również psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w programie MOST. Ukończył Szkołę Trenerów Zarządzania Matrik

6 w Krakowie, edycja V. Uzyskał Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Ukończył pierwszą edycję Szkoły Trenerów Fundraisingu prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zgodnie ze standardami EFA European Fundraising Association. Ukończył kurs przygotowujący kandydatów na członków do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2012 roku przeszedł szkolenie certyfikacyjne Green Belt zakończone pozytywnie zdanym egzaminem w Institute for Six Sigma. W 2015 roku przeszedł kurs przygotowujący do certyfikacji Coacha AAC ICF. Posiada doświadczenie zawodowe w branży produkcyjnej (Whirlpool/Polar S.A.), finansowej (Carcade Leasing SA) oraz usługowej (Qubus Hotel Management Sp. z o.o.). Uczestniczył we wdrażaniu Whirlpool Production System (pracując w dziale szkoleń, organizując i prowadząc szkolenia z zakresu metod i technik Lean Manufacturing). W latach był związany z branżą hotelarską, gdzie pracował w obszarach jakości, wdrożeń, szkoleń, optymalizacji procesów uruchamianiu nowych inwestycji. Współautor standardów kwalifikacji zawodowych branży hotelarskiej opracowywanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykorzystuje narzędzia MS Sharepoint do optymalizacji pracy grupowej w złożonych zespołach pracowniczych. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu szkoli organizacje społeczne krzewiąc idee profesjonalizacji trzeciego sektora gospodarki. Doświadczony trener szkoleń. Od 2005 roku realizuje projekty z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, rozwoju umiejętności miękkich, budowania zespołu, motywowania, planowania, organizacji, oceny i kontroli pracy, lean manufacturing w usługach, mapowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, fundraisingu, szkoły trenerów. Opracowuje strategie personalne, doradza oraz konsultuje dobór i dostosowanie nowoczesnych metod wspierających zarządzanie. Tworzy autorskie narzędzia takie jak 8Prozwiązywanie problemów, 4P-obsługa klienta, model PW w prezentowaniu etc. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Opolu, na kierunkach Podyplomowe Studia Trenera Biznesu, Menadżer Sprzedaży, Zakupy w Biznesie, Administracja i innych. Trener w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Prelegent konferencji OK-Poland 2012 (wyróżnienie za najciekawszą prezentację), ISO Katowice 2008, ISO Wrocław Kilkukrotny prelegent Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Obsługi Klienta. Od 2005 roku zrealizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. w: ArcelorMittal, Auchan, AmRest SA; Budimex SA; Brembo; Carcade Leasing SA, Donako SA, Elektrownia Rybnik, Energotest, Fresh Point, Gedia SA Nowa Sól, Industrie Maurizio Peruzzo Comfort-Świdnica, Koltram, Harting Polska, Indesit, Mahle Krotoszyn, NAVO, PBT HAWE, PKO BP Dom Maklerski, Provident Polska, PZU SA, PZL Mielec, Procter &Gamble, SIG, Sygnity, Stock Polska, Toi-Toi, Uni-TRUCK, Wabco Polska, Wojcieszowianka SA, Żabka Polska SA, ZOJM Wrocław oraz wielu organizacji pozarządowych.

7 Prywatnie zwolennik zdrowego trybu życia, prowadzi ekologiczny ogród, amatorsko trenował trójbój siłowy, uwielbia turystykę rowerową, motocyklową i z plecakiem, dwukrotny wicemistrz kraju w cymbergaju grzebieniowym. Gra na cajonie. W swojej praktyce zawodowej nieustannie szuka nowych dróg rozwoju człowieka. W A R U N K I O R G A N I Z A C Y J N E zajęcia zrealizowane będą w wymiarze 28 h dydaktycznych (dwa zjazdy po 2 dni w wymiarze po 7 h dydaktycznych każdego dnia): I sesja r. i II sesja r. zajęcia będą realizowane w Centrum Konferencyjnym WPP, ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu, w nowoczesnej, wyposażonej w potrzebny sprzęt (rzutnik, projektor, flipchart itp.), sali. I N W E S T Y C J A Koszt kursu wynosi 1790, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1900, 00 PLN + 23% VAT). Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach (28 h dydaktycznych), materiały szkoleniowe i piśmiennicze, lunche, przerwy kawowe oraz certyfikat. O P I E K U N K U R S U Iwona Orkisz Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego tel. 071/ , SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Przewodnik po projekcie styczeń 2014 marzec 2015 Witamy w projekcie Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim Szanowni Państwo Z przyjemnością oddajemy w Państwa

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje

TIME FOR CHANGES YPC. przyszłościowy i obszerny rynek pracy. renomowana i polecana szkoła. prestiżowy zawód i przydatne kompetencje TIME FOR CHANGES Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego przyszłościowy i obszerny rynek pracy prestiżowy zawód i przydatne kompetencje renomowana i polecana szkoła elastyczne formy nauczania Pracuj przez 6

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo