Wyjątkowa precyzja regulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjątkowa precyzja regulacji"

Transkrypt

1 REGULTORY TEMPERTURY I PROCESÓW Z SERII R- i D- REGULTORY TEMPERTURY I PROCESÓW Z WYJŚCIEM TRÓJSTWNYM KROKOWYM (ON/ SERVO) Z SERII R- i D- Wyjątkowa precyzja regulacji Duża czytelność i funkcjonalność Duży i czytelny wyświetlacz Łatwa kontrola stanu regulacji przy pomocy -kolorowgo wyświetlacza Uproszczona konfiguracja najczęściej używane nastawy połączone w grupy

2 Duży czytelny wyświetlacz Duży i czytelny wyświetlacz LCD Duży, czytelny wyświetlacz LCD stworzony specjalnie w celu łatwiejszego poglądu procesu regulacji nawet w pełnym świetle i na wolnym powietrzu. Wyświetlacz PV (seria D):.0 x.0mm (H x W). Seria D Tradycyjny JCD- argraf sygnału regulacyjnego lub odchyłki MIKROPROCESORO Z SERII R- MIKROPROCESOROWE RE TRÓJSTWNYM KROKO Z SERII R- - segmentowy bargraf pozwala na jednoczesny podgląd wartości PV, SV i MV, ułatwia ręczne sterowanie sygnałem regulacyjnym. argraf w regulatorach z serii D- i CR- - ułatwia sterowanie zaworem z siłownikiem elektrycznym lub palnikiem w piecach gazowych. (np.) MV 0% Wskazanie MV Zakres wskazań -...%. argraf świeci od lewej strony do prawej zwiększjąc ilość segnentów zgodnie z wartością sygnału regulacyjnego MV. Wskazanie DV W przypadku odchyłki zerowej (0), świecą się dwa centralne segmenty bargrafu. Dla odchyłki dodatniej, bargraf świeci od środka do prawej wraz z rosnącą odchyłką. Dla odchyłki ujemnej, bargraf świeci od środka do lewej wraz z rosnącą odchyłką. (np.) Odchyłka 0 (zero) (np.) MV 0% (np.) Ujemna odchyłka Lepsza widoczność Kolor wyświetlacza PV może być ustawiony jako: czerwony, zielony lub pomarańczowy. Kolor wyświetlacza PV może być również uzależniony od odchyłki pomiędzy PV i SV jak również może sygnalizować stany alarmowe. Tryb ciągłej zmiany koloru PV. Łatwiejszy podgląd wartości SV, PV i nastaw, przy użyciu wyświetlacza - segmentowego LCD. Gdy PV jest wyższa niż ustawiony zakres koloru Gdy PV jest w ustawionym zakresie koloru Gdy PV jest niższa niż ustawiony zakres koloru Wszystkie segmenty świecą SENS RW Wybierany tryb zmiany koloru PV: Kolor wyświetlacza stały: zielony, czerwony lub pomarańczowy Kolor wyświetlacza zmienia się, gdy alarm zostaje aktywowany larm (): kolor zielony, alarm (ON): kolor czerwony larm (): kolor pomarańczowy, alarm (ON): kolor czerwony Kolor wyświetlacza zmienia się sposób ciągły: pomarańczowy zielony czerwony Kolor wyświetlacza zmienia się w sposób ciągły + gdy dowolne wyjście alarmowe zostanie aktywowane(...evt) SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

3 Wielofunkcyjne, proste w obsłudze Funkcja automatycznej zmiany grup nastaw PID WE REGULTORY i D- GULTORY Z WYJŚCIEM WYM (ON/ SERVO) i D- Funkcja umożliwia ustawienie grup nastaw PID, które po zmianie wartości zadanej SV są automatycznie przełączane. Nastawy PID są przełączane w celu zapewnienia optymalnych parametrów regulacji (nie zawsze jest wymagana zmiana nastaw PID po tym jak została zmieniona wartość SV). 0 C 0 C SV (wartość zadana) When Gdy changed zmieniono Grupy nastaw PID Ustawiony zakres grupy PID (00 C) Ustawiony zakres grupy PID (00 C) Zmiana grupy PID z na Jeżeli wartość SV zostanie zmienione z 0 C na 0 C, grupa nastaw PID zostanie automatycznie przełączona na grupę nastaw Prosta i łatwa obsługa regulatorów Uproszczony tryb nastaw zapobiega błędnym nastawom i ułatwia obsługę regulatora. Podstawowe ustawienia i operacje są wykonywane przy użyciu tylko trzech klawiszy (niepotrzebna specjalistyczna wiedza do obsługi regulatora). Konfiguracja bez zasilania przy użyciu US Konfiguracja regulatorów jest możliwa bez podłączania zasilania za pomocą kabla komunikacyjnego z konwerterem US (CM-00 dostarczany na zamówienie). Pozwala to do minimum zredukować konieczność wykonywania połączeń. Oprogramowanie dostarczane razem z kablem SVS- -00M umożliwia konfigurację i monitoring regulatorów z serii R-, R-, D- i D-. Kabel komunikacyjny US (CM-00) Od dołu R- PC Ekrany programu SWS-00M Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego (tylko R- i D-) Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego umożliwia kontrole położenia napędu zaworu regulacyjnego. Wartość sprzężenia zwrotnego jest automatyczne mierzona dla zaworu zamkniętego i otwartego. Opcjonalnie regulator może mierzyć i pamiętany czas potrzebny do pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu (D-, R-). SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

4 Model D- - /M, D- (WxH) R- - /M, R- (WxH) Regulacja PID Trójstawna krokowa (SERVO ON/) larm, Wybierany za pomocą klawiatury R Przekaźnikowe: ab (D - ax) (OUT) Prądowe:...0m S Napięciowe logiczne (SSR): ±% V Napięciowe ciągłe: 0...V Wejście M Uniwersalne - wielozakresowe V (standard) Zasilanie V / EI Wejścia binarne (sterowań) Wyjście alarmowe (zdarzeń) (EVT) Wyjścia alarmowe (zdarzeń) (EVT i EVT) W larm przepalenia -fazowy W grzałki -fazowy DR Przekaźnikowe: a DS Napięciowe SSR: grzanie/chłodzenie D Prądowe;...0m Opcje C kacyjny RS- E...0m E Wejście zdalnego 0...0m EV zadawania 0... EV...V T Wyjście retransmisyjne m TV P Wyjście zasilacza V (OUT) DV Napięciowe: 0...V C Interfejs komuni- RS-C Podczas zamawiania wypełnij pola oznaczone znakami za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj przecinka do ich oddzielenia. Typ alarmu ( typów lub brak działania) i działanie wyjścia wybierany klawiaturą. Typ wejścia (termopary,, napięciowe i prądowe) wybierany klawiaturą. Opcja dostępna tylko dla wersji D- i R Jeżeli opcje EI i C/C są razem dodane, wejścia EI i E nie mogą być użyte. Opcje, D... i P nie mogą być dodane razem. Jeżeli opcje D... lub P są dodane, wyjście alarmowe EVT nie może być użyte. Prąd znamionowy (0, 0) dla jedno lub -fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego. Standardowym napięciem zasilania jest: 0...0V. Dla napięcia V/ zaznacz w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia. Funkcja regulacji programowej (max. kroków) 00 Temperatura 00 0 Program (max odcinków, funkcja oczekiwania) Czas Czas Funkcja oczekiwania (regulacja programowa) Podczas regulacji programowej program nie przechodzi do następnego kroku aż do momentu, gdy odchyłka pomiędzy PV i SV nie wejdzie w ustawiony zakres (SV ± wartość oczekiwania). Podczas działania funkcji oczekiwania miga kontrolka STEP. Funkcja oczekiwania zostanie wyłączona dla poniższych warunków: Gdy program jest rosnący: PV > SV- wartość oczekiwania Gdy program jest opadający: PV < SV+ wartość oczekiwania 00 C Wartość oczekiwania C T T Typ wejścia (wielozakresowe) Wejście Zakres pomiarowy Rozdzielczość K C -... F C ( F) C F 0. C ( F) J C -... F C ( F) R C...00 F C ( F) S C...00 F C ( F) Termopary 0... C...0 F C ( F) E C -... F C ( F) T C F 0. C ( F) N C -... F C ( F) PL-II C... F C ( F) C(W/Re-) 0... C... F C ( F) P C F 0. C ( F) C F 0. C ( F) C F 0. C ( F) C F C ( F) JPt C F 0. C ( F) C F C ( F) Prądowe...0m 0...0m Napięciowe 0...mV -...mv 0...0mV 0...0mV V...V 0...V (wejście dowolnie skalowane w podanym zakresie z ustawianym przecinkiem) Funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw Jeżeli została wybrana funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw, to za pomocą kombinacji wejść EI EI, może zostać wybrany numer zestawu nastaw. W pamięci regulatora może zostać zapisanych max. zestawów nastaw (każdy po wartości nastaw). Zestaw nastaw obejmuje nastawy: SV, czas kroku, wartość oczekiwania i wartości poszczególnych alarmów. Regulacja może się odbywać poprzez zdalny wybór odpowiedniego zestawu nastaw jak pokazano poniżej. Nr. zestawu nastaw Łączone zaciski (*) [(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O (*): Działa jak zestaw pamięci nastaw numer. Funkcja timera Funkcja timera jest dostępna w dwóch wersjach: Timer : timer rozpoczyna działanie automatycznie po przekroczeniu przez wartość mierzoną ustawionej wartości startu timera. Timer : timer rozpoczyna działanie po zwarciu wejścia sterowania EI (start/stop timera) i jest połączone z wyjściem regulacyjnym (OUT), regulacja działa tylko podczas działania funkcji timera. Wejście zdalnego sterowania (EVI) Wyjście timera EVT (z opóźnieniem załączenia (ON)) Wyjście timera EVT (z opóźnieniem wyłączenia ()) DLYON ON DLYON ON ON DLY DLY 0 C Podstawowe dane techniczne Wyświetlacz Wejście Dokładność wejść Próbkowanie Dokładność czasu Czas Wyjście timera EVT (z opóźnieniem załączenia (ON) i wyłączenia ()) PV : - segmentowy, - cyfrowy LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) SV/MV/TIME : - segmentowy, - cyfrowy LCD, podświetlany na zielono, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) argraf : - segmentowy LCD, podświetlany na zielono MEMO/STEP : - segmentowy - cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) Termopary K, J, R, S,, E, T, N, PL-II, C(W/Re-), rezystancja zewnętrzna: max 0Ω, jednak wejście typu, rezystancja zewnętrzna max 0Ω Pt0, JPt0, linia - przewodowa, dopuszczalna rezystancja przewodów: max Ω na przewód Prądowe 0-0m, -0m, impedancja wejścia: 0Ω, dopuszczalny prąd wejścia: max 0m 0-mV, --mv, 0-0mV, 0-0mV, 0-, impedancja wejścia: min MΩ, dopuszczalne napięcie: max V Napięciowe Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: 0-mV: max 0Ω, --mv: max 0Ω, 0-0mV: max 00Ω 0-V, -V, 0-V, impedancja wejścia: min. 0kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia: max, dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 0Ω ±0.% zakresu wejścia ±cyfra, jednak, dla wejścia typu R, S C (- C): ± C ( F) Termopary Wejście, 0 00 C (0 F): dokładność niegwarantowana Wejście K, J, E, T, N, poniżej 0 C ( F): ±0.% zakresu wejścia ±c yfra ±0.% zakresu wejścia ±cyfra Prądowe i napięciowe ±0.% zakresu wejścia ±cyfra ms (0ms: gdy dodane wejście zdalnego zadawania E/E lub EV/EV) ±.0% ustawionego czasu SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

5 Wejście sprzężenia zwrotnego FP (R- i D-) Pomiar czasu otwarcia i zamknięcia zaworu (R- i D-) OUT Regulacja Wyjścia alarmowe (zdarzeń), Złącze komunikacyjne (do CM-00) Zasilanie Pobór mocy Rezystancja izolacji Wytrzymałość elektryczna Warunki otoczenia Materiał/kolor Wymiary, waga Funkcje dodatkowe Wyposażenie standardowe kcesoria opcjonalne Funkcje opcjonalne Wejścia binarne (sterowań) [EI] Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego do pomiaru położenia napędu zaworu. utomatyczny pomiar i ustawienie sprzężenia zwrotnego dla zaworu otwartego i zamkniętego (tylko R- i D-). Zakres sprzężenia zwrotnego: 0Ω...kΩ Rozdzielczość wejścia: /00 utomatyczny pomiar czasu pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu dla zaworów nie wyposażonych w potencjometryczne wyjście sprzężenia zwrotnego (tylko R- i D-). Zakres pomiaru czasu pełnego otwarcia/zamknięcia zaworu: s D-, R- Przekaźnikowe : ab :, (obc. rezyst),, (obc. induk. cosø=0.), żywotność: 0,000 cykli Napięciowe logiczne (do SSR) : ±%, max 0m (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) Prądowe : 0m (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: max 00Ω Napięciowe ciągłe : 0...V (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: min. kω D-, R- (trójpołożeniowe sterowanie napędem zaworu (ON/ SERWO) Przekaźnikowe : ax:, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.), żywotność: 0,000 cykli PID (z auto-tuningiem); PI, PD, P (z funkcją automatycznego lub ręcznego resetu), ON/ (ustawianą z histerezą) Zakres proporcjonalności (P) : 0 do zakres wejścia C lub F lub % (ON/ gdy ustawiono 0) Czas zdwojenia (I) : 0 00s (, gdy ustawiono 0) Czas wyprzedzenia (D) : 0 0s (, gdy ustawiono 0) Cykl proporcjonalności (*) : s (domyślnie: wyjście przekaźnikowe: 0s, napięciowe: s, prądowe: nie dostępny) RW : 0 0% Histereza ON/ : C ( F) lub (z ustawionym przecinkiem), (domyślnie:.0 C) Górny, dolny limit wyjścia : 0 0% (wyjście prądowe: - %), (niedostępne dla ON/) Górny, dolny limit MV (*) : 0 0%, (niedostępne dla regulacji ON/) Czas otwarcia zaworu (*) : s Czas zamknięcia zaworu (*) : s, czas odpowiadający MV: 0...0% Strefa martwa wyjścia (*) : 0 0% zakresu proporcjonalności Histereza wyjścia (*) : 0 0% zakresu proporcjonalności (*): D- i R-, (*): D- i R- Standardowo regulator jest wyposażony w niezależne wyjścia alarmowe (zdarzeń). Wyjście : przekaźnikowe, ab (przełączny):, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.) Wyjście EVT: takie samo jak wyjście. Jeżeli dodane są opcje DR/DS/D lub P, wyjście EVT jest niedostępne. Wyjście alarmowe (zdarzeń) Typy alarmów : górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależny obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem. Dokładność nastawy : taka sama jak wyświetlania Działanie : ON/ (z ustawioną histerezą) Histereza : wejście termoparowe i : C ( F), wejście prądowe i napięciowe: (z ustawionym przecinkiem) Wyjście : wyjście EVT dla którego alarm został wybrany larm przerwania pętli regulacji Zakres nastawy : czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji: minut zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji : wejście termoparowe i : 0... C ( F), C ( F) wejście napięciowe i prądowe: (z ustawionym przecinkiem) Wyjście : wyjście EVT dla którego alarm przerwania pętli regulacji został wybrany podczas przydziały wyjścia zdarzeń Wyjście timera - powiązane z ustawioną wartością zadziałania timera Wyjście timera - powiązane z wejściem sterowania timera Wyjście alarmu przepalenia grzałki (gdy dodana jest opcja W) Wyjście sygnału czasu Wyjście działania auto-tuningu Za pomocą konwertera komunikacyjnego CM-00 i oprogramowania SWS-00M możliwe są następujące operacje: odczyt i ustawianie wartości zadanej (SV), nastaw PID i pozostałych parametrów, odczyt wartości mierzonej (PV) i stanu działania, zmiana działania funkcji. Protokół komunikacyjny: Shinko Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOSl Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop Prędkość komunikacji: 00bps ity danych:, parzystość: even it stopu: Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego kabla komunikacyjnego - konwertera CM-00. Złącze komunikacyjne i interfejs komunikacyjny nie mogą być używane razem. 0 0V 0/0Hz ( V ), V / 0/0Hz (0 V /) Ok. Min. MΩ, przy 00V Pomiędzy zaciskami zasilania i masy :.kv przez minutę Pomiędzy zaciskami wejścia i masy :.kv przez minutę Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania :.kv przez minutę Temperatura otoczenia: 0 0 C, wilgotność otoczenia: %RH (bez kondensacji) Materiał: trudnopalne tworzywo, kolor: czarny D-, D-: xxmm (WxHxD), R-, R-: xxmm (WxHxD), waga: D: ok. 0g, R: ok. 0g Korekcja czujnika, blokada nastaw, przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczna, regulacja programowa, funkcja rampy, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia (czujnika), wyświetlanie anormalnego stanu wejścia, wskazania startowe, wybór i zmiana koloru PV, funkcja timera, bargraf, funkcja zmiany grupy nastaw PID, złącze komunikacyjne. Uchwyt montażowy - kpl., uszczelka (do montażu pomiędzy regulatorem a tablicą montażową) - szt., instrukcja obsługi - kopia., protokół komunikacyjny - kopia (gdy dodana jest opcja C lub C) Tylko dla R: Wiązka przewodów EVT : szt [gdy jest dodane wyjście zdarzeń (opcja )] Wiązka przewodów W : szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W)] (R-)] Wiązka przewodów W : szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W)] (R-)] Wiązka przewodów E : szt [gdy jest dodane wejście zdalnego zadawania (opcja E, E, EV, EV)] Wiązka przewodów VT : szt [gdy jest dodane wyjście retransmisyjne (opcja T, T)] Wiązka przewodów FP : szt (R-) Pokrywa zacisków, przekładnik CT dla alarmu przepalenia grzałki (W, W): 0 (CTL-S), 0 (CTL--S-LU), konwerter komunikacyjny US (CM-00) Jeżeli opcja jest dodana razem z interfejsem komunikacyjnym (opcja C, C), wejścia binarne EI i EI nie mogą być użyte. Dostępne są max wejścia binarne (sterowań): Funkcja wejść binarnych jest wybierana za pomocą klawiatury spośród: Sterowania pamięcią nastaw lokada wyjścia regulacyjnego (ON/) Przełączanie regulacji wprost/odwrotne Sterowanie timerem: start/stop timera Wyświetlacz PV zatrzymanie wyświetlania wartości mierzonej PV Wyświetlacz PV zatrzymanie wyświetlania wartości szczytowej PV Włączenie wartości nastawionej wyjścia Regulacja automatyczna/ręczna Zadawanie zdalne/lokalne Regulacja programowa STRT/STOP Regulacja programowa - wstrzymanie regulacji Regulacja programowa - funkcja opuszczenia kroku Wstrzymanie działania całkującego SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

6 Wyjście alarmowe (zdarzeń) EVT [] Zaciski przyłączeniowe D- EVT V / EVT GND 0...0V NC OUT CT CT P OUT/ EVT V EVT 0m EVT (Tylko D-, R-) Jeżeli opcja jest dodana, wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, D, DV) lub wyjście izolowanego zasilacza (opcja P) nie mogą być dodane razem. Wyjścia do EVT używają wspólnego zacisku. Działanie wybierane podczas przydziału funkcji wyjścia alarmowego (zakres nastawy taki sam jak dla i EVT). Wyjścia alarmowe Mogą zostać dodane dodatkowe wyjścia alarmowe (zdarzeń) EVT, EVT. (zdarzeń) EVT i EVT [] Działanie wybierane podczas przydziału funkcji wyjścia alarmowego (zakres nastawy taki sam jak dla i EVT). larm przepalenia grzałki [W] OUT (regulacja trójstawna grzanie/chłodzenie) [DR, DS, D, DV] Interfejs komunikacyjny [C, C] Wejście zdalnego zadawania [E, E, EV, EV] Wyjście retransmisyjne [T, TV] Wyjście izolowanego zasilacza [P] (Tylko dla D-, R-) Monitoruje prąd grzałki za pomocą przekładnika prądowego CT i wykrywa przepalenie gdy mierzony prąd spadnie poniżej ustawioną wartość. Prąd znamionowy: - faza; 0, 0, - fazy; 0, 0 Zakres nastawy: lub Dokładność nastawy: ±% prądu znamionowego grzałki (Tylko dla D-, R-) Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście alarmowe(opcja ) lub wyjście izolowanego zasilacza (opcja P) nie może być dodane razem. Jeżeli to wyjście jest dodane, wyjście alarmowe EVT nie może być użyte. Tryb działania jest wybierany za pomocą klawiatury. Chłodzenie powietrzem: charakterystyka liniowa Chłodzenie olejem:. mocy charakterystyki liniowej Chłodzenie wodą: x moc charakterystyki linowej Wyjście OUT: DR: Przekaźnikowe : a,, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.)żywotność: 0,000 cykli DS: Napięciowe logiczne (do SSR) : 0... ±%, max 0m (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) D: Prądowe : 0m (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: max 00Ω DV: Napięciowe ciągłe : 0...V (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: min. kω Jeżeli opcja C/C i wejścia binarne (opcja EI) są dodane razem, wejścia binarne EI i EI nie mogą być użyte. Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu zewnętrznego komputera (HOST) Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych parametrów Odczyt PV i stanu działania Zmiana działania funkcji Parametry komunikacji: Interfejs komunikacyjny: C(EI RS-C), C(EI RS-) Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop Prędkość komunikacji: 00, 00, 00bps (wybierana z klawiatury) ity danych:, Parzystość: even, odd, no parity it stopu: lub (wybierany z klawiatury) Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus SCII, Modbus RTU (wybierany z klawiatury) Cyfrowe ustawianie wartości zadanej SV za pomocą programowalnych regulatorów Shinko. Regulator otrzymuje wartość zadaną SV za pomocą komunikacji cyfrowej od programowalnych regulatorów Shinko (PC-00, PCD- z opcją SV). Wartość zadana SV jest ustawiana za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego. Sygnały zadające: E : prądowe -0m (max 0m), impedancja wejścia 0Ω E : prądowe 0-0m (max 0m), impedancja wejścia 0Ω EV : napięciowe 0- (max V), impedancja wejścia 0kΩ EV : napięciowe -V (max V), impedancja wejścia 0kΩ Próbkowanie wejścia: 0ms Konwertuje wartość (PV, SV, MV lub DV) na analogowy sygnał napięciowy lub prądowy co (ms). Rozdzielczość: /00 Wyjście: T : prądowe 0m (obciążenie rezystancyjne max 00Ω) TV : napięciowe 0 (obciążenie rezystancyjne min. 0kΩ) Dokładność wyjścia: ±0.% zakresu wyjścia retransmisyjnego Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń (opcja EVT lub wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, D) nie mogą być dodane razem. Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń EVT nie może być użyte (tylko dla D-, R-). Wyjście napięciowe: ±V (dla prądu obciążenia 0m ) Tętnienie napięcia: 00mV (dla prądu obciążenia 0m ) Max prąd obciążenia: 0m 0 m DI (TX) DI RS- Y (RX) DI (RS-C) SG COM V 0 V / R- EVT EVT GND 0...0V OUT NC P OUT/ EVT V 0m CT CT EVT m RS- (RX) (RS-C) V (TX) Y SG DI DI DI COM 0 D- V / GND 0...0V F..P. O OPEN W CLOSE C EVT EVT 0 m DI (TX) DI RS- Y (RX) DI (RS-C) SG COM V 0 V / R- GND 0...0V OPEN CLOSE FP O EVT W C m RS- (RX) (RS-C) V (TX) Y DI DI DI SG COM 0 ŚRODKI EZPIECZEŃ- STW zby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu. zprzyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach i urządzeniach przemysłowych i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych z życiem ludzkim). zwadliwe działanie tych przyrządów mogą spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp.. Co więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja. zprzyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż określono w instrukcji obsługi. OSTRZEŻENIE ZWIĄZNE Z HNDLEM EKSPOR- TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia (np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie zostaną nielegalnie wyeksportowane. Karta została zaktualizowana.0.0, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem. SE Sp. z o.o. iuro : - Kraków, ul. Pachońskiego, POLSK Tel : Fax : URL :

Z SERII ACS-13A Różnorodność funkcji. Głębokość zabudowy 56mm Zmiana koloru PV w zależności do stanu regulacji

Z SERII ACS-13A Różnorodność funkcji. Głębokość zabudowy 56mm Zmiana koloru PV w zależności do stanu regulacji REGULATORY TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII ACS-13A Różnorodność funkcji Kompaktowa obudowa Głębokość zabudowy 56mm Zmiana koloru PV w zależności do stanu regulacji Możliwość konfiguracji i monitoringu za

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A = MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY I PROCESÓW Z SERII PCD-33A Instrukcja obsługi. Prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem użytkowania. SPIS TREŚCI 1. OZNACZENIE.... 5 1.1. MODEL I NAZWA....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy regulator temperatury (DIN 48x24) z programowalną krzywą

Kompaktowy regulator temperatury (DIN 48x24) z programowalną krzywą Kompaktowy regulator temperatury (DIN 48x24) z programowalną krzywą WŁAŚCIWOŚCI 1. Dziewięcio punktowa programowalna krzywa pracy. Mimo niewielkich rozmiarów możliwy jest wybór regulacji na podstawie programowalnej

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

Aparatura kontrolno-pomiarowo-sterująca GEFRAN: Regulatory temperatury i ciśnienia

Aparatura kontrolno-pomiarowo-sterująca GEFRAN: Regulatory temperatury i ciśnienia Aparatura kontrolno-pomiarowo-sterująca GEFRAN: Regulatory temperatury i ciśnienia 1 Regulatory temperatury i ciśnienia: 40T72 PID pojedyńcze wyświetlanie - wymiar 72x36 mm uniwersalne wejścia wyjścia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E 1. CHARAKTERYSTYKA REGULORA. Regulatory tej serii są przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

to więcej jak tylko regulator

to więcej jak tylko regulator 1 ntuicyjna obsługa ożliwość prowadzenia rejestracji ktywacja funkcji przez telefon raficzna reprezantacja procesu ptymalna cena do możliwości i więcej funkcji to więcej jak tylko regulator 2 Obsługa i

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR503

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR503 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok założenia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Miernik Mikroprocesorowy

Uniwersalny Miernik Mikroprocesorowy Instruments for Process Control Uniwersalny Miernik Mikroprocesorowy rozbudowane funkcje matematyczne i logiczne, komunikacja RS485 Modbus RTU, uniwersalne wejście do pomiaru temperatury i dla sygnałów

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne Moduły Sterowania Procesem. kondycjonowanie sygnałów, akwizycja danych, regulacja PID, sygnalizacja alarmowa PRZYKŁADOWE APLIKACJE

Uniwersalne Moduły Sterowania Procesem. kondycjonowanie sygnałów, akwizycja danych, regulacja PID, sygnalizacja alarmowa PRZYKŁADOWE APLIKACJE Instruments for Process Control Uniwersalne Moduły Sterowania Procesem kondycjonowanie sygnałów, akwizycja danych, regulacja PID, sygnalizacja alarmowa Uniwersalne wejście analogowe (20 bit) Wejście dla

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART 20 kanałów pomiarowych 16 kanałów obliczeniowych 4 wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

VIGOTOR VZO-12 1. OPIS OGÓLNY: 2. ZASTOSOWANIA 3. OBUDOWY. Bloki zasilająco odczytująco sterujące. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan Bloki zasilająco odczytująco sterujące 1. OPIS OGÓLNY: Bloki VZO 12 są wielofunkcyjnymi urządzeniami elektronicznymi zasilanymi z sieci prądu zmiennego 230 V 50 Hz, przeznaczonymi do współpracy z przetwornikami

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM

REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM REGULATOR TEMPERATURY AI-208 PID Z AUTODOSTRAJANIEM D2 48 x 48 D 72 x 72 E 48 x 96 A 96 x 96 F 96 x 48 I. INFORMACJE OGÓLNE AI-208 to seria atrakcyjnych cenowo i łatwych w obsłudze inteligentnych regulatorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI WSKAŹNIK CYFROWY SERIA SD16A. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI WSKAŹNIK CYFROWY SERIA SD16A. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI WSKAŹNIK CYFROWY SERIA SD16A tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...4 1. Wprowadzenie...6 1.1 Sprawdzenie przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Regulator DPC III INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Spis treści 1. Zastosowanie... str. 2 2. Opis urządzenia... str. 2 3. Dane techniczne.. str. 3 4. Montaż i podłączenie..... str.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy, model DI25

Wyświetlacz cyfrowy, model DI25 Instrukcje obsługi Wyświetlacz cyfrowy, model DI25 Instrukcje obsługi DI25 WIKA WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg/Niemcy Telefon (+49) 93 72/132-0 Faks

Bardziej szczegółowo

precyzyjny pomiar ciśnienia mas plastycznych, rozbudowane funkcje pomiarowe, komunikacja RS485 Modbus RTU PRZYKŁADOWE APLIKACJE

precyzyjny pomiar ciśnienia mas plastycznych, rozbudowane funkcje pomiarowe, komunikacja RS485 Modbus RTU PRZYKŁADOWE APLIKACJE Instruments for Process Control Mikroprocesorowy Miernik Ciśnienia precyzyjny pomiar ciśnienia mas plastycznych, rozbudowane funkcje pomiarowe, komunikacja RS485 Modbus RTU Wejście dla czujników ciśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, imp., ON/OFF, ciśnienia Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo