Wyjątkowa precyzja regulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjątkowa precyzja regulacji"

Transkrypt

1 REGULTORY TEMPERTURY I PROCESÓW Z SERII R- i D- REGULTORY TEMPERTURY I PROCESÓW Z WYJŚCIEM TRÓJSTWNYM KROKOWYM (ON/ SERVO) Z SERII R- i D- Wyjątkowa precyzja regulacji Duża czytelność i funkcjonalność Duży i czytelny wyświetlacz Łatwa kontrola stanu regulacji przy pomocy -kolorowgo wyświetlacza Uproszczona konfiguracja najczęściej używane nastawy połączone w grupy

2 Duży czytelny wyświetlacz Duży i czytelny wyświetlacz LCD Duży, czytelny wyświetlacz LCD stworzony specjalnie w celu łatwiejszego poglądu procesu regulacji nawet w pełnym świetle i na wolnym powietrzu. Wyświetlacz PV (seria D):.0 x.0mm (H x W). Seria D Tradycyjny JCD- argraf sygnału regulacyjnego lub odchyłki MIKROPROCESORO Z SERII R- MIKROPROCESOROWE RE TRÓJSTWNYM KROKO Z SERII R- - segmentowy bargraf pozwala na jednoczesny podgląd wartości PV, SV i MV, ułatwia ręczne sterowanie sygnałem regulacyjnym. argraf w regulatorach z serii D- i CR- - ułatwia sterowanie zaworem z siłownikiem elektrycznym lub palnikiem w piecach gazowych. (np.) MV 0% Wskazanie MV Zakres wskazań -...%. argraf świeci od lewej strony do prawej zwiększjąc ilość segnentów zgodnie z wartością sygnału regulacyjnego MV. Wskazanie DV W przypadku odchyłki zerowej (0), świecą się dwa centralne segmenty bargrafu. Dla odchyłki dodatniej, bargraf świeci od środka do prawej wraz z rosnącą odchyłką. Dla odchyłki ujemnej, bargraf świeci od środka do lewej wraz z rosnącą odchyłką. (np.) Odchyłka 0 (zero) (np.) MV 0% (np.) Ujemna odchyłka Lepsza widoczność Kolor wyświetlacza PV może być ustawiony jako: czerwony, zielony lub pomarańczowy. Kolor wyświetlacza PV może być również uzależniony od odchyłki pomiędzy PV i SV jak również może sygnalizować stany alarmowe. Tryb ciągłej zmiany koloru PV. Łatwiejszy podgląd wartości SV, PV i nastaw, przy użyciu wyświetlacza - segmentowego LCD. Gdy PV jest wyższa niż ustawiony zakres koloru Gdy PV jest w ustawionym zakresie koloru Gdy PV jest niższa niż ustawiony zakres koloru Wszystkie segmenty świecą SENS RW Wybierany tryb zmiany koloru PV: Kolor wyświetlacza stały: zielony, czerwony lub pomarańczowy Kolor wyświetlacza zmienia się, gdy alarm zostaje aktywowany larm (): kolor zielony, alarm (ON): kolor czerwony larm (): kolor pomarańczowy, alarm (ON): kolor czerwony Kolor wyświetlacza zmienia się sposób ciągły: pomarańczowy zielony czerwony Kolor wyświetlacza zmienia się w sposób ciągły + gdy dowolne wyjście alarmowe zostanie aktywowane(...evt) SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

3 Wielofunkcyjne, proste w obsłudze Funkcja automatycznej zmiany grup nastaw PID WE REGULTORY i D- GULTORY Z WYJŚCIEM WYM (ON/ SERVO) i D- Funkcja umożliwia ustawienie grup nastaw PID, które po zmianie wartości zadanej SV są automatycznie przełączane. Nastawy PID są przełączane w celu zapewnienia optymalnych parametrów regulacji (nie zawsze jest wymagana zmiana nastaw PID po tym jak została zmieniona wartość SV). 0 C 0 C SV (wartość zadana) When Gdy changed zmieniono Grupy nastaw PID Ustawiony zakres grupy PID (00 C) Ustawiony zakres grupy PID (00 C) Zmiana grupy PID z na Jeżeli wartość SV zostanie zmienione z 0 C na 0 C, grupa nastaw PID zostanie automatycznie przełączona na grupę nastaw Prosta i łatwa obsługa regulatorów Uproszczony tryb nastaw zapobiega błędnym nastawom i ułatwia obsługę regulatora. Podstawowe ustawienia i operacje są wykonywane przy użyciu tylko trzech klawiszy (niepotrzebna specjalistyczna wiedza do obsługi regulatora). Konfiguracja bez zasilania przy użyciu US Konfiguracja regulatorów jest możliwa bez podłączania zasilania za pomocą kabla komunikacyjnego z konwerterem US (CM-00 dostarczany na zamówienie). Pozwala to do minimum zredukować konieczność wykonywania połączeń. Oprogramowanie dostarczane razem z kablem SVS- -00M umożliwia konfigurację i monitoring regulatorów z serii R-, R-, D- i D-. Kabel komunikacyjny US (CM-00) Od dołu R- PC Ekrany programu SWS-00M Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego (tylko R- i D-) Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego umożliwia kontrole położenia napędu zaworu regulacyjnego. Wartość sprzężenia zwrotnego jest automatyczne mierzona dla zaworu zamkniętego i otwartego. Opcjonalnie regulator może mierzyć i pamiętany czas potrzebny do pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu (D-, R-). SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

4 Model D- - /M, D- (WxH) R- - /M, R- (WxH) Regulacja PID Trójstawna krokowa (SERVO ON/) larm, Wybierany za pomocą klawiatury R Przekaźnikowe: ab (D - ax) (OUT) Prądowe:...0m S Napięciowe logiczne (SSR): ±% V Napięciowe ciągłe: 0...V Wejście M Uniwersalne - wielozakresowe V (standard) Zasilanie V / EI Wejścia binarne (sterowań) Wyjście alarmowe (zdarzeń) (EVT) Wyjścia alarmowe (zdarzeń) (EVT i EVT) W larm przepalenia -fazowy W grzałki -fazowy DR Przekaźnikowe: a DS Napięciowe SSR: grzanie/chłodzenie D Prądowe;...0m Opcje C kacyjny RS- E...0m E Wejście zdalnego 0...0m EV zadawania 0... EV...V T Wyjście retransmisyjne m TV P Wyjście zasilacza V (OUT) DV Napięciowe: 0...V C Interfejs komuni- RS-C Podczas zamawiania wypełnij pola oznaczone znakami za pomocą powyższych kodów. Podczas dodawania opcji użyj przecinka do ich oddzielenia. Typ alarmu ( typów lub brak działania) i działanie wyjścia wybierany klawiaturą. Typ wejścia (termopary,, napięciowe i prądowe) wybierany klawiaturą. Opcja dostępna tylko dla wersji D- i R Jeżeli opcje EI i C/C są razem dodane, wejścia EI i E nie mogą być użyte. Opcje, D... i P nie mogą być dodane razem. Jeżeli opcje D... lub P są dodane, wyjście alarmowe EVT nie może być użyte. Prąd znamionowy (0, 0) dla jedno lub -fazowego alarmu przepalenia grzałek jest wybierany za pomocą klawiatury. Przekładniki prądowe CT są dostarczane osobno (w zależności od prądu). Opcja niedostępna dla wyjścia analogowego. Standardowym napięciem zasilania jest: 0...0V. Dla napięcia V/ zaznacz w kodzie zamówieniowym po kodzie wejścia. Funkcja regulacji programowej (max. kroków) 00 Temperatura 00 0 Program (max odcinków, funkcja oczekiwania) Czas Czas Funkcja oczekiwania (regulacja programowa) Podczas regulacji programowej program nie przechodzi do następnego kroku aż do momentu, gdy odchyłka pomiędzy PV i SV nie wejdzie w ustawiony zakres (SV ± wartość oczekiwania). Podczas działania funkcji oczekiwania miga kontrolka STEP. Funkcja oczekiwania zostanie wyłączona dla poniższych warunków: Gdy program jest rosnący: PV > SV- wartość oczekiwania Gdy program jest opadający: PV < SV+ wartość oczekiwania 00 C Wartość oczekiwania C T T Typ wejścia (wielozakresowe) Wejście Zakres pomiarowy Rozdzielczość K C -... F C ( F) C F 0. C ( F) J C -... F C ( F) R C...00 F C ( F) S C...00 F C ( F) Termopary 0... C...0 F C ( F) E C -... F C ( F) T C F 0. C ( F) N C -... F C ( F) PL-II C... F C ( F) C(W/Re-) 0... C... F C ( F) P C F 0. C ( F) C F 0. C ( F) C F 0. C ( F) C F C ( F) JPt C F 0. C ( F) C F C ( F) Prądowe...0m 0...0m Napięciowe 0...mV -...mv 0...0mV 0...0mV V...V 0...V (wejście dowolnie skalowane w podanym zakresie z ustawianym przecinkiem) Funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw Jeżeli została wybrana funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw, to za pomocą kombinacji wejść EI EI, może zostać wybrany numer zestawu nastaw. W pamięci regulatora może zostać zapisanych max. zestawów nastaw (każdy po wartości nastaw). Zestaw nastaw obejmuje nastawy: SV, czas kroku, wartość oczekiwania i wartości poszczególnych alarmów. Regulacja może się odbywać poprzez zdalny wybór odpowiedniego zestawu nastaw jak pokazano poniżej. Nr. zestawu nastaw Łączone zaciski (*) [(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O [DI(EVI)-COM] O O O O O O O O (*): Działa jak zestaw pamięci nastaw numer. Funkcja timera Funkcja timera jest dostępna w dwóch wersjach: Timer : timer rozpoczyna działanie automatycznie po przekroczeniu przez wartość mierzoną ustawionej wartości startu timera. Timer : timer rozpoczyna działanie po zwarciu wejścia sterowania EI (start/stop timera) i jest połączone z wyjściem regulacyjnym (OUT), regulacja działa tylko podczas działania funkcji timera. Wejście zdalnego sterowania (EVI) Wyjście timera EVT (z opóźnieniem załączenia (ON)) Wyjście timera EVT (z opóźnieniem wyłączenia ()) DLYON ON DLYON ON ON DLY DLY 0 C Podstawowe dane techniczne Wyświetlacz Wejście Dokładność wejść Próbkowanie Dokładność czasu Czas Wyjście timera EVT (z opóźnieniem załączenia (ON) i wyłączenia ()) PV : - segmentowy, - cyfrowy LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) SV/MV/TIME : - segmentowy, - cyfrowy LCD, podświetlany na zielono, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) argraf : - segmentowy LCD, podświetlany na zielono MEMO/STEP : - segmentowy - cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, D:.0x.0mm (HxW), R:.0x.mm(HxW) Termopary K, J, R, S,, E, T, N, PL-II, C(W/Re-), rezystancja zewnętrzna: max 0Ω, jednak wejście typu, rezystancja zewnętrzna max 0Ω Pt0, JPt0, linia - przewodowa, dopuszczalna rezystancja przewodów: max Ω na przewód Prądowe 0-0m, -0m, impedancja wejścia: 0Ω, dopuszczalny prąd wejścia: max 0m 0-mV, --mv, 0-0mV, 0-0mV, 0-, impedancja wejścia: min MΩ, dopuszczalne napięcie: max V Napięciowe Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: 0-mV: max 0Ω, --mv: max 0Ω, 0-0mV: max 00Ω 0-V, -V, 0-V, impedancja wejścia: min. 0kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia: max, dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 0Ω ±0.% zakresu wejścia ±cyfra, jednak, dla wejścia typu R, S C (- C): ± C ( F) Termopary Wejście, 0 00 C (0 F): dokładność niegwarantowana Wejście K, J, E, T, N, poniżej 0 C ( F): ±0.% zakresu wejścia ±c yfra ±0.% zakresu wejścia ±cyfra Prądowe i napięciowe ±0.% zakresu wejścia ±cyfra ms (0ms: gdy dodane wejście zdalnego zadawania E/E lub EV/EV) ±.0% ustawionego czasu SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

5 Wejście sprzężenia zwrotnego FP (R- i D-) Pomiar czasu otwarcia i zamknięcia zaworu (R- i D-) OUT Regulacja Wyjścia alarmowe (zdarzeń), Złącze komunikacyjne (do CM-00) Zasilanie Pobór mocy Rezystancja izolacji Wytrzymałość elektryczna Warunki otoczenia Materiał/kolor Wymiary, waga Funkcje dodatkowe Wyposażenie standardowe kcesoria opcjonalne Funkcje opcjonalne Wejścia binarne (sterowań) [EI] Potencjometryczne wejście sprzężenia zwrotnego do pomiaru położenia napędu zaworu. utomatyczny pomiar i ustawienie sprzężenia zwrotnego dla zaworu otwartego i zamkniętego (tylko R- i D-). Zakres sprzężenia zwrotnego: 0Ω...kΩ Rozdzielczość wejścia: /00 utomatyczny pomiar czasu pełnego zamknięcia i otwarcia zaworu dla zaworów nie wyposażonych w potencjometryczne wyjście sprzężenia zwrotnego (tylko R- i D-). Zakres pomiaru czasu pełnego otwarcia/zamknięcia zaworu: s D-, R- Przekaźnikowe : ab :, (obc. rezyst),, (obc. induk. cosø=0.), żywotność: 0,000 cykli Napięciowe logiczne (do SSR) : ±%, max 0m (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) Prądowe : 0m (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: max 00Ω Napięciowe ciągłe : 0...V (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: min. kω D-, R- (trójpołożeniowe sterowanie napędem zaworu (ON/ SERWO) Przekaźnikowe : ax:, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.), żywotność: 0,000 cykli PID (z auto-tuningiem); PI, PD, P (z funkcją automatycznego lub ręcznego resetu), ON/ (ustawianą z histerezą) Zakres proporcjonalności (P) : 0 do zakres wejścia C lub F lub % (ON/ gdy ustawiono 0) Czas zdwojenia (I) : 0 00s (, gdy ustawiono 0) Czas wyprzedzenia (D) : 0 0s (, gdy ustawiono 0) Cykl proporcjonalności (*) : s (domyślnie: wyjście przekaźnikowe: 0s, napięciowe: s, prądowe: nie dostępny) RW : 0 0% Histereza ON/ : C ( F) lub (z ustawionym przecinkiem), (domyślnie:.0 C) Górny, dolny limit wyjścia : 0 0% (wyjście prądowe: - %), (niedostępne dla ON/) Górny, dolny limit MV (*) : 0 0%, (niedostępne dla regulacji ON/) Czas otwarcia zaworu (*) : s Czas zamknięcia zaworu (*) : s, czas odpowiadający MV: 0...0% Strefa martwa wyjścia (*) : 0 0% zakresu proporcjonalności Histereza wyjścia (*) : 0 0% zakresu proporcjonalności (*): D- i R-, (*): D- i R- Standardowo regulator jest wyposażony w niezależne wyjścia alarmowe (zdarzeń). Wyjście : przekaźnikowe, ab (przełączny):, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.) Wyjście EVT: takie samo jak wyjście. Jeżeli dodane są opcje DR/DS/D lub P, wyjście EVT jest niedostępne. Wyjście alarmowe (zdarzeń) Typy alarmów : górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależny obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, dolny próg, górna odchyłka z oczekiwaniem, dolna odchyłka z oczekiwaniem, obustronna odchyłka z oczekiwaniem, niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem. Dokładność nastawy : taka sama jak wyświetlania Działanie : ON/ (z ustawioną histerezą) Histereza : wejście termoparowe i : C ( F), wejście prądowe i napięciowe: (z ustawionym przecinkiem) Wyjście : wyjście EVT dla którego alarm został wybrany larm przerwania pętli regulacji Zakres nastawy : czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji: minut zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji : wejście termoparowe i : 0... C ( F), C ( F) wejście napięciowe i prądowe: (z ustawionym przecinkiem) Wyjście : wyjście EVT dla którego alarm przerwania pętli regulacji został wybrany podczas przydziały wyjścia zdarzeń Wyjście timera - powiązane z ustawioną wartością zadziałania timera Wyjście timera - powiązane z wejściem sterowania timera Wyjście alarmu przepalenia grzałki (gdy dodana jest opcja W) Wyjście sygnału czasu Wyjście działania auto-tuningu Za pomocą konwertera komunikacyjnego CM-00 i oprogramowania SWS-00M możliwe są następujące operacje: odczyt i ustawianie wartości zadanej (SV), nastaw PID i pozostałych parametrów, odczyt wartości mierzonej (PV) i stanu działania, zmiana działania funkcji. Protokół komunikacyjny: Shinko Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOSl Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop Prędkość komunikacji: 00bps ity danych:, parzystość: even it stopu: Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego kabla komunikacyjnego - konwertera CM-00. Złącze komunikacyjne i interfejs komunikacyjny nie mogą być używane razem. 0 0V 0/0Hz ( V ), V / 0/0Hz (0 V /) Ok. Min. MΩ, przy 00V Pomiędzy zaciskami zasilania i masy :.kv przez minutę Pomiędzy zaciskami wejścia i masy :.kv przez minutę Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania :.kv przez minutę Temperatura otoczenia: 0 0 C, wilgotność otoczenia: %RH (bez kondensacji) Materiał: trudnopalne tworzywo, kolor: czarny D-, D-: xxmm (WxHxD), R-, R-: xxmm (WxHxD), waga: D: ok. 0g, R: ok. 0g Korekcja czujnika, blokada nastaw, przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczna, regulacja programowa, funkcja rampy, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia (czujnika), wyświetlanie anormalnego stanu wejścia, wskazania startowe, wybór i zmiana koloru PV, funkcja timera, bargraf, funkcja zmiany grupy nastaw PID, złącze komunikacyjne. Uchwyt montażowy - kpl., uszczelka (do montażu pomiędzy regulatorem a tablicą montażową) - szt., instrukcja obsługi - kopia., protokół komunikacyjny - kopia (gdy dodana jest opcja C lub C) Tylko dla R: Wiązka przewodów EVT : szt [gdy jest dodane wyjście zdarzeń (opcja )] Wiązka przewodów W : szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W)] (R-)] Wiązka przewodów W : szt [gdy jest dodany alarm przepalenia grzałki (opcja W)] (R-)] Wiązka przewodów E : szt [gdy jest dodane wejście zdalnego zadawania (opcja E, E, EV, EV)] Wiązka przewodów VT : szt [gdy jest dodane wyjście retransmisyjne (opcja T, T)] Wiązka przewodów FP : szt (R-) Pokrywa zacisków, przekładnik CT dla alarmu przepalenia grzałki (W, W): 0 (CTL-S), 0 (CTL--S-LU), konwerter komunikacyjny US (CM-00) Jeżeli opcja jest dodana razem z interfejsem komunikacyjnym (opcja C, C), wejścia binarne EI i EI nie mogą być użyte. Dostępne są max wejścia binarne (sterowań): Funkcja wejść binarnych jest wybierana za pomocą klawiatury spośród: Sterowania pamięcią nastaw lokada wyjścia regulacyjnego (ON/) Przełączanie regulacji wprost/odwrotne Sterowanie timerem: start/stop timera Wyświetlacz PV zatrzymanie wyświetlania wartości mierzonej PV Wyświetlacz PV zatrzymanie wyświetlania wartości szczytowej PV Włączenie wartości nastawionej wyjścia Regulacja automatyczna/ręczna Zadawanie zdalne/lokalne Regulacja programowa STRT/STOP Regulacja programowa - wstrzymanie regulacji Regulacja programowa - funkcja opuszczenia kroku Wstrzymanie działania całkującego SE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego, - Kraków, tel/fax 0 0 0,

6 Wyjście alarmowe (zdarzeń) EVT [] Zaciski przyłączeniowe D- EVT V / EVT GND 0...0V NC OUT CT CT P OUT/ EVT V EVT 0m EVT (Tylko D-, R-) Jeżeli opcja jest dodana, wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, D, DV) lub wyjście izolowanego zasilacza (opcja P) nie mogą być dodane razem. Wyjścia do EVT używają wspólnego zacisku. Działanie wybierane podczas przydziału funkcji wyjścia alarmowego (zakres nastawy taki sam jak dla i EVT). Wyjścia alarmowe Mogą zostać dodane dodatkowe wyjścia alarmowe (zdarzeń) EVT, EVT. (zdarzeń) EVT i EVT [] Działanie wybierane podczas przydziału funkcji wyjścia alarmowego (zakres nastawy taki sam jak dla i EVT). larm przepalenia grzałki [W] OUT (regulacja trójstawna grzanie/chłodzenie) [DR, DS, D, DV] Interfejs komunikacyjny [C, C] Wejście zdalnego zadawania [E, E, EV, EV] Wyjście retransmisyjne [T, TV] Wyjście izolowanego zasilacza [P] (Tylko dla D-, R-) Monitoruje prąd grzałki za pomocą przekładnika prądowego CT i wykrywa przepalenie gdy mierzony prąd spadnie poniżej ustawioną wartość. Prąd znamionowy: - faza; 0, 0, - fazy; 0, 0 Zakres nastawy: lub Dokładność nastawy: ±% prądu znamionowego grzałki (Tylko dla D-, R-) Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście alarmowe(opcja ) lub wyjście izolowanego zasilacza (opcja P) nie może być dodane razem. Jeżeli to wyjście jest dodane, wyjście alarmowe EVT nie może być użyte. Tryb działania jest wybierany za pomocą klawiatury. Chłodzenie powietrzem: charakterystyka liniowa Chłodzenie olejem:. mocy charakterystyki liniowej Chłodzenie wodą: x moc charakterystyki linowej Wyjście OUT: DR: Przekaźnikowe : a,, (obciążenie rezystancyjne),, (obciążenie indukcyjne cosø=0.)żywotność: 0,000 cykli DS: Napięciowe logiczne (do SSR) : 0... ±%, max 0m (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) D: Prądowe : 0m (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: max 00Ω DV: Napięciowe ciągłe : 0...V (rozdzielczość: /00), rezystancja obciążenia: min. kω Jeżeli opcja C/C i wejścia binarne (opcja EI) są dodane razem, wejścia binarne EI i EI nie mogą być użyte. Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu zewnętrznego komputera (HOST) Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych parametrów Odczyt PV i stanu działania Zmiana działania funkcji Parametry komunikacji: Interfejs komunikacyjny: C(EI RS-C), C(EI RS-) Metoda komunikacji: komunikacja pół-duplex Metoda synchronizacji: synchronizacja start-stop Prędkość komunikacji: 00, 00, 00bps (wybierana z klawiatury) ity danych:, Parzystość: even, odd, no parity it stopu: lub (wybierany z klawiatury) Protokół komunikacyjny: Shinko, Modbus SCII, Modbus RTU (wybierany z klawiatury) Cyfrowe ustawianie wartości zadanej SV za pomocą programowalnych regulatorów Shinko. Regulator otrzymuje wartość zadaną SV za pomocą komunikacji cyfrowej od programowalnych regulatorów Shinko (PC-00, PCD- z opcją SV). Wartość zadana SV jest ustawiana za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego. Sygnały zadające: E : prądowe -0m (max 0m), impedancja wejścia 0Ω E : prądowe 0-0m (max 0m), impedancja wejścia 0Ω EV : napięciowe 0- (max V), impedancja wejścia 0kΩ EV : napięciowe -V (max V), impedancja wejścia 0kΩ Próbkowanie wejścia: 0ms Konwertuje wartość (PV, SV, MV lub DV) na analogowy sygnał napięciowy lub prądowy co (ms). Rozdzielczość: /00 Wyjście: T : prądowe 0m (obciążenie rezystancyjne max 00Ω) TV : napięciowe 0 (obciążenie rezystancyjne min. 0kΩ) Dokładność wyjścia: ±0.% zakresu wyjścia retransmisyjnego Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń (opcja EVT lub wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, D) nie mogą być dodane razem. Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń EVT nie może być użyte (tylko dla D-, R-). Wyjście napięciowe: ±V (dla prądu obciążenia 0m ) Tętnienie napięcia: 00mV (dla prądu obciążenia 0m ) Max prąd obciążenia: 0m 0 m DI (TX) DI RS- Y (RX) DI (RS-C) SG COM V 0 V / R- EVT EVT GND 0...0V OUT NC P OUT/ EVT V 0m CT CT EVT m RS- (RX) (RS-C) V (TX) Y SG DI DI DI COM 0 D- V / GND 0...0V F..P. O OPEN W CLOSE C EVT EVT 0 m DI (TX) DI RS- Y (RX) DI (RS-C) SG COM V 0 V / R- GND 0...0V OPEN CLOSE FP O EVT W C m RS- (RX) (RS-C) V (TX) Y DI DI DI SG COM 0 ŚRODKI EZPIECZEŃ- STW zby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu. zprzyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach i urządzeniach przemysłowych i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych z życiem ludzkim). zwadliwe działanie tych przyrządów mogą spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp.. Co więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja. zprzyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż określono w instrukcji obsługi. OSTRZEŻENIE ZWIĄZNE Z HNDLEM EKSPOR- TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia (np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie zostaną nielegalnie wyeksportowane. Karta została zaktualizowana.0.0, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem. SE Sp. z o.o. iuro : - Kraków, ul. Pachońskiego, POLSK Tel : Fax : URL :

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Spis treści PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R...470 PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9785T, DO9765T...473 PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA pco 5 jest mikroprocesorowym elektronicznym sterownikiem kompatybilnym zarówno pod względem oprogramowania jak również struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY

STEROWNIK PROGRAMOWALNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY Sterowniki o małych, kompaktowych wymiarach, pozwalające realizować rozbudowane systemy automatyki, to wymagania, które stoją już dziś przed układami PLC. Systemy sterowania stają

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC

4 osiowy kontroler Ethernet/CNC 4 osiowy kontroler Ethernet/CNC Instrukcja użytkownika Dotyczy wersji firmware u: v1.200 Wydanie pierwsze, rewizja 1.2 copyright 2012 CS-Lab s.c. Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1 Oznaczenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO PURMO INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI SPIS

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A.

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII serii EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. Rok 2008 Spis treści: 1.- WSTĘP... 2 1.1.- - Warunki pracy licznika....2 2.- CHARAKTERYSTYKA EDMK.... 2 2.1.- Mierzone wielkości...3

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo