Zarządzanie procesami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami"

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami w koncepcji BPR BPR Business Process Re-engineering Inne nazwy BPR: BUSINESS PROCESS REENGINEERING REINŻYNIERING PROCESÓW przebudowa kluczowych procesów (ang. core process redesign ), restrukturalizacja działalności przedsiębiorstwa (nie!!!) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 2 Początki Hammer Michael: Re-engineering work: don t automate, obliterate (Harvard Business Review, June, 1990) Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Davenport T.H., Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1993 Definicja BPR (wg Hammera i Champy ego) Całkowite przeprojektowanie i radykale zaprojektowanie procesów przedsiębiorstwa, aby osiągnąć znaczne udoskonalenie w krytycznych, współczesnych miernikach wykonania, takich jak koszty, jakość, usługi i szybkość Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 4 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 1

2 Założenia BPR W dzisiejszych czasach, na silnie konkurencyjnych rynkach, stopniowe zmiany przeprowadzane w firmie nie wystarczają, by mogła ona się utrzymać Aby dogonić konkurencję musi być fundamentalnie przemyślana dotychczasowa działalność oraz muszą być przeprowadzane radykalnie zmiany w organizacji, które dramatyczne podniosą wskaźniki (jakości, kosztu, czasu) Fundamentalne zmiany Nie: jak to robimy? a Dlaczego w ogóle to robimy? Zerwanie z błędnymi regułami, przestarzałymi założeniami, metodami Rozsadzenie starych struktur (podział pracy) i zastąpienie ich nowymi 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 6 Radykalne zmiany Przełomowe zmiany, nie kosmetyczne. Dotarcie do korzeni - odrzucenie dotychczasowych sposobów. Ponowne zaprojektowanie organizacji. Dramatyczne efekty Przełomowe zmiany, prowadzące do spektakularnych efektów: Spadek kosztów, Wzrost jakości, Skrócenia czasu Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 8 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 2

3 Korzyści wdrażania BPR (wyniki badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych- Anglia) Spadek cyklu zamawiania z 33 dni do 3 dni. Redukcja czasu rozwoju produktu z 48 miesięcy do miesiąca, Wzrost produktywności o 60% Zarządzanie procesami 9 Korzyści wdrażania BPR (wyniki badań w przedsiębiorstwach sektora finansowego- Anglia) Spadek kosztów administracyjnych o 40%, Spadek zatrudnienia o 58%, Spadek odszkodowań zw. z reklamacjami o 5% Wdrożenie nowych przedsięwzięć biznesowych o 20%, Wzrost produktywności o 100% Spadek czasu odpowiedzi na reklamacje z 28 dni do 4 dni, Spadek liczby połączeń telefonicznych z inicjatywy klientów o 80% Zarządzanie procesami 10 Kto wdraża BPR? Firmy mające poważne kłopoty (zdesperowane) duże koszty, Firmy nie borykające się jeszcze z trudnościami, ale nimi zagrożone nowi konkurenci, zmiany w branżach, Firmy będące w rozkwicie Zarządy ambitne i agresywne. Sposób doskonalenia procesów w koncepcji BPR (1) Zakłada przeprowadzenie jednorazowej zmiany Zmiany rewolucyjne Wyczyszczenie - wyrzucenie wszystkiego i rozpoczęcie wszystkiego od nowa (całkowite, totalne przeprojektowanie) Cykl procesu BPR wynosi ok..: ok miesięcy na zaprojektowanie rozwiązań związanych ze stanem przyszłym; następne 18 miesięcy do wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań. Nastawia się jedynie na kluczowe procesy biznesowe Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 12 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 3

4 Sposób doskonalenia procesów w koncepcji BPR (2) Rozpoczyna się od ustalenia potrzeb klientów i cały czas są nastawione na klientów (ale tylko zewnętrznych). Nastawienie przede wszystkim na klientów zewnętrznych. Wewnętrzni klienci są źródłem zakłóceń. Początkowy impuls: Rozpoczyna się od paniki i zewnętrznego nacisku od klientów, konkurencji i udziałowców. Aktywator wdrażania - system informacyjny (informatyczny) Inne cechy charakterystyczne Zmiany przebiegają z góry w dół. Wymaga kompletnej zmiany kultury organizacyjnej, z takiej, która całkowicie zrywa z tradycyjną hierarchiczną kierowaniem i kontrolą organizacji Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 14 5 Faz reinżynieringu Fazy wdrażania reengineeringu 1. Planowanie 2. Analiza procesu 3. Badanie najlepszych praktyk (procesów) 4. Przeprojektowanie 5. Wdrożenie 1. Wybór procesu do reengineeringu, 2. Zdefiniowanie celu doskonalenia, 3. Rozwój wizji, która obejmowałaby definicję przyszłych celów procesu, 4. Zdefiniowanie czynnika początkowego, który może zostać zastosowany do transformacji procesów (np. IT), 5. Zastosowanie jednej metody projektowania potencjalnych, przyszłych rozwiązań, 6. Pilotowe (symulacyjne) rozwiązanie i w oparciu o jego wyniki przyjęcie poprawionej wersji projektu, 7. Przeprowadzenie analizy kosztów/korzyści, 8. Wdrożenie rozwiązania mającego nastąpić w przyszłości, 9. Zmierzenie rezultatów Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 16 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 4

5 Wybór procesu do reinżynieringu 1. Nieprawidłowo funkcjonujące procesy Obszerna wymiana informacji, zbędne dane i powtórne wpisywanie danych do komputera, Zapasy bufory i inne środki, Znaczna przewaga sprawdzania i czynności kontrolnych nad pracami zwiększającymi wartość produktu, Powtórnie i wielokrotnie wykonywanie pracy, Duża złożoność procesów, dużo wyjątków i przypadków szczególnych. 2. Duża waga procesów (wpływ na klientów zewnętrznych) 3. Zasięg procesów (wykonalność). Zasady BPR (wg Hammera, Hammera i Champy ego) 1. Organizuj proces wokół wyjść (rezultatów, celów) nie zadań. Punkt wyjścia - potrzeby klienta 2. Połącz działalności (czynności) w naturalnym porządku ich występowania i wykonaj je równolegle. Upraszczaj procesy 3. Pracownicy podejmują decyzje 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 18 Zasady BPR c.d 4. Twórz wielokrotne wersje procesu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba (na potrzeby innego rynku) Odejście od standaryzacji 5. Praca wykonywana jest w najbardziej dogodnym miejscu Wykonuj pracę, tam gdzie to ma sens, czyniąc częścią tego procesu także podejmowanie decyzji, przetwarzanie informacji, sprawdzanie i kontrole (np. w innym dziale). Zlikwiduj bariery między działami Zasady BPR c.d 6. Mniej kontroli i sprawdzania 7. Minimalizacja uzgadniania 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 20 Zdobądź właściwą informację bezpośrednio u źródła już za pierwszym razem. 8. Menedżer prowadzący sprawę służy za jeden punkt kontaktowy Połącz kilka czynności w jedną i przydziel menedżera przypadku (zadania, projektu), albo zespołu (zadaniowego, projektowego), który stałby się jednym punktem kontaktowym. 9. Traktuj geograficznie rozproszone zasoby tak, jakby był one scentralizowane tworząc hybrydową scentralizowano - zdecentralizowaną organizację. Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 5

6 Przykład IBM Credit Corporation Przykład IBM Credit Corporation Proces przed zmianami: Krok 1- pracownik IBM dzwoni z prośbą o finansowanie. Osoba przyjmująca zgłoszenie zapisuje prośbę na kartce papieru. Krok2- Zaniesienie kartki do działu kredytu, specjalista wprowadza dane do komputera, sprawdza wiarygodność kredytową pożyczkobiorcy, wyniki zapisuje na kartce i przesyła kartkę do działu postępowania handlowego Krok 3- pracownik działu postępowania handlowego modyfikuje standardowe warunki umowy kredytowej (jeżeli klient tak sobie życzył) i dołączą dane dotyczące specjalnych do formularza wniosku kredytowego. Krok 4- osoba zajmująca się cenami wpisuje dane do arkusza kalkulacyjnego, wylicza oprocentowanie i przekazuje wyniki na kartce urzędnikom. Krok 5- Administrator opracowuje list z wszystkimi informacjami i przesyłą Za pośrednictwem Federa Expres klientowi 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 22 Problem Cały proces zajmował 6 14 dni. Klienci nie potrafili otrzymać informacji o losach wniosku kresytowego Konkurenci IBM Proces rozpatrywania wniosków: 4 dni Przykład IBM Credit Corporation Sposób pierwszy poprawy procesu: Wprowadzenie stanowiska kontrolnego pracownik udzielający informacji o statusie przesłanych kontraktów (powrót wniosku po każdej operacji do kontrolera), Analiza przebiegu procesu: rzeczywisty czas trwania procesu: 90 minut Śr.7 dni dokument przemieszczany był pomiędzy działami 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 24 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 6

7 Przykład IBM Credit Corporation Sposób drugi poprawy procesu: Reengineering procesu: zamiana specjalistów na pracowników ogólnych ( generalistów = projektant kontraktu) Zmiana założenia, ze każdy wniosek jest unikalny, trudny w realizacji i wymaga pracy specjalistów. Wprowadzeni nowego systemu komputerowego (zawierał wskazówki dla generalistów) W przypadkach trudnych specjaliści przychodzą do generalistów. Przykład IBM Credit Corporation Efekt reengineeringu skrócenie czasu procesu do 4 godzin (90% redukcji cyklu), Wzrost liczby jednorazowo załatwianych kontraktów 100 razy (!!!) Nie o 100%, ale 100 razy!!! Utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia (niewielki spadek zatrudnienia) 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 26 Zmiany w organizacji pod wpływem reengineeringu Tradycyjne komórki funkcjonalne zastępowane są przez zespoły odpowiedzialne za dany proces. Zespoły zadaniowe Lider organizacji K L I E N C I ZMIANY w strukturze organizacyjnej: Proste zadania są zastępowane złożoną pracą wielowymiarową. Struktury hierarchiczne ulegają spłaszczeniu. Stanowiska kontrolowane są zastępowane stanowiskami z odpowiedzialnością i autonomią. Centra doskonaleni 2012 Zarządzanie procesami 27 a 2012 Zarządzanie procesami 28 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 7

8 Zmiany w zarządzaniu pracownikami Zmiana wartości Szefowie przekształcają się z nadzorców w animatorów Kierownicy z arbitrów przekształcają się w liderów. Otwarcie na klienta zastępuje protekcjonalizm. Przygotowanie do wykonania zawodu ewoluuje: miejsce szkolenia zajmuje edukacja. Zmieniają się kryteria awansowania: decyduje przydatność, a nie osiągane wyniki. Kryteria wynagradzania odnoszą się w większym stopniu do efektów niż do aktywności Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 30 Technologia informatyczna jako czynnik umożliwiający zmiany Nowe reguły Informacja może znajdować się jednocześnie w dowolnej liczbie miejsc Pracownik ogólny może wykonywać prace eksperta. Organizacja może korzystać jednocześnie z dobrodziejstw centralizacji, jak i decentralizacji Korzyść centralizacji: obniżka kosztów (rabaty), podejście systemowe Korzyść decentralizacji: szybsze podejmowanie decyzji Plany są modyfikowane błyskawicznie i cały czas Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 32 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 8

9 Podejmowanie decyzji staje się częścią pracy każdego pracownika dostęp do odpowiednich danych Personel terenowy może nadawać i odbierać informacje z dowolnego miejsca. Najlepszy jest skuteczny kontakt z potencjalnym klientem. Interaktywne dyski optyczne Rzeczy same mówią gdzie są Automatyczna identyfikacja wyrobów Problemy wdrażania BPR 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 34 Wyniki badań przeprowadzane w USA wykazują, że 50-70% inicjatyw w zakresie reengineeringu upada przed osiągnięciem korzyści z jego wdrożenia Dlaczego? Wady BPR BPR jest wyzwaniem dla paradygmatów zarządzania i istniejącej kultury organizacyjnej Masowy rozkład organizacji Wąski zakres, nakierowanie tylko na procesy biznesowe Dostarcza zamkniętą liczbę usprawnień Nakierowanie na procesy operacyjne prowadzi w pewnym momencie do zmniejszenia skupienia uwagi na klientach 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 36 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 9

10 Pułapki wdrażania BPR Podejście z góry na dół, które pogarsza kierowanie i kontrolę Rewolucyjna natura zmian może być bardzo stresująca i wyczerpująca Zaniedbywanie albo nie zważanie na wymiar ludzki, np. system nagród, pomiar, zarządzanie, indywidualne wierzenia i kulturę organizacyjną Podejście to ignoruje ludzi. Nie przygotowuje organizacji i ich pracowników na przegrupowanie (przerzucenie) nadwyżki pracowników, gdyż w wyniku zmian zasoby ludzkie mogą być zredukowane nawet o 60-90%. W wyniku tego, proces BPR jest czasowo zwalniany, lub zaniechany, a ludzie organizują się by torpedować działalność BPR. Skupienie na czasie i koszcie, które prowadzą do osiągania w miarę szybkich korzyści i braku siły na realizację strategii. Rezultaty BPR są tylko liczone w kosztach i cyklach realizacji. Nie uwzględnianie takich czynników, jak: koszty wdrożenia, czy ryzyka związanego z przyszłymi rozwiązaniami jakie niesie nowy proces. Czasami po uwzględnieniu tych czynników okazuje się, że wymierne korzyści zakładane na początku wdrożenie BPR nie są ich warte. Pułapki związane z cyklem wdrażania (1-1,5 roku): zespół wdrażający BPR traci zaangażowanie i wizję wdrożenia, i w końcu rozwiązanie nie zostaje wdrożone w takiej postaci jak zostało zaplanowane. Zastosowana technologia może się zmienić, a późniejsze rozwiązania mogą nie nadążyć za zmianami technologicznymi Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 38 Przykład FORD MOTOR Wczesne lata osiemdziesiąte. 500 osób w dziale rozliczeń zakupów Ford North American Zadania: Regulowanie rachunków przedstawionych przez dostawców FORDA. Zakładane zmiany doskonalące: założenie: spadek redukcji zatrudnienia o 20% (do 400 pracowników) 2012 Zarządzanie procesami 39 Konkurent:Mazda - 5 osób w dziale rozliczeń Ford-500 osób, Mazda-5 osób Skąd ta różnica? Czy rzeczywiście wystarczy zmniejszyć zatrudnienie o 20%, aby być konkurencyjnym? 2012 Zarządzanie procesami 40 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 10

11 Wniosek: Nie wystarczy zmienić działu rozliczeń, należy zmienić proces rozliczeń! Czy różni się dział rozliczeń od procesu rozliczeń? Proces zaopatrywania u Forda przed zmianami: Proces nabywania części: Wysłanie przez Dział zaopatrzenia do sprzedawcy zamówienia i wysłania do Działu rozliczeń zakupów kopii tych zakupów, Przybycie towarów Wypełnienie przez urzędnika z terminala przewozowego formularza o przybyciu towaru i przesłanie do Działu rozliczeń zakupów. Sprzedawca wysyła do Działu rozliczeń zakupów fakturę. W Dziale rozliczeń zakupów porównywanie trzech dokumentów: Zamówienia Formularza przyjęcia towaru Faktury Wydanie decyzji o płatności gdy zgodność w dokumentach (Zasada: Płacimy, gdy otrzymujemy fakturę ) lub gdy nie zgadzały się wyjaśnianie i śledzenie rozbieżności (to trwało tygodniami!!!) 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 42 Proces nabywania części u Forda po zmianach: Obecnie 125 pracowników w dziale rozliczeń (zamiast 500). Zamawiający wystawia fakturę i wprowadza ja jednocześnie do bazy danych, Sprzedawca sprawdza dane z zamówieniem, Zgadza się: przyjmuje towar i wprowadza dane do terminala komputerowego, automatyczne wystawienie czeku, Nie zgadza się: nie przyjęcie przesyłki, odnotowanie tego w bazie, odesłanie przesyłki. ZMIANA ZASADY: Płacimy, gdy otrzymujemy fakturę na: Płacimy gdy otrzymamy towar Dziękuję za uwagę! 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 44 Opracowała: dr inż. Anna Dobrowolska 11

1 Miejsce procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1 Miejsce procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wstęp W dzisiejszym zmiennym i dynamicznym otoczeniu rynkowym tylko najsprawniejsze przedsiębiorstwa mają szansę w starciu z globalną konkurencją. Skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl KPMG W POLSCE Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu 3 Spis treści 1 Czy istnieje recepta na sukces? Jaką obrać drogę? 5 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU? Justyna Maria Myszak Uniwersytet Szczeciński, Poland

BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU? Justyna Maria Myszak Uniwersytet Szczeciński, Poland ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. Nr. 2 (26). Research papers. BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR): PRZYSZŁOŚĆ CZY PRZESZŁOŚĆ BIZNESU?

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach.

Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. MeTODY Audyt procesowy Michael Hammer Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. Zarządzanie procesami stało się powszechnie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji Primum non prodigere Recepta na sukces organizacji Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Wstęp Zmiany stały się dominującą częścią rzeczywistości a więc umiejętność wprowadzania zmian w organizacji i naszego

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium.

Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium dr inż. Rafał Klaus Instytut Informatyki Politechnika Poznańska rafal.klaus@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rklaus Literatura podstawowa J. Płodzień, E. Stemposz,

Bardziej szczegółowo

Metoda organizacji procesów biznesowych Six Sigma

Metoda organizacji procesów biznesowych Six Sigma Zeszyty Naukowe nr 713 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Metoda organizacji procesów biznesowych Six Sigma 1. Uwagi wstępne Procesy jako kategoria stosowana

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo