Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia"

Transkrypt

1 Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia Dr inż. Radosław Ryńca Kraków PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Agenda Procesy czy koszty? Na co kłaść nacisk w zarządzaniu kosztami? Istota zarządzania procesowego Procesowy rachunek kosztów a podejmowanie decyzji w jednostkach administracji publicznej Metoda poprawy efektywności procesów i działań Warsztaty 2

3 Procesy czy koszty? Na co kłaść nacisk w zarządzaniu kosztami? 1. Działania są żywe, gdyż są tym, co robi organizacja 2. Działania konsumują zasoby 3. Działania są łatwo rozumiane przez różnorodne grupy ludzi 4. Działania podkreślają zależność pomiędzy działami organizacji 3

4 Struktura organizacyjna a proces Przebieg procesu w strukturze organizacji Źródło: Sopińska A., Procesowa organizacja przedsiębiorstwa, W; Procesowe podejście w zarządzaniu TQM, red. Romanowska M., Trocki M., SGH 2004, s.53 4

5 Procesy czy koszty? Na co kłaść nacisk w zarządzaniu kosztami? 1. Działania są żywe, gdyż są tym, co robi organizacja 2. Działania konsumują zasoby 3. Działania są łatwo rozumiane przez różnorodne grupy ludzi 4. Działania podkreślają zależność pomiędzy działami organizacji 5. Działania ułatwiają zrozumienie czynników kosztotwórczych 5

6 Istota zarządzania procesowego Proces- łańcuch działań zmierzający do wytworzenia wartości odpowiadających wymaganiom klienta. Proces- sekwencja wykonywanych działań Działanie- zbiór czynności niezbędnych do zaspokojenia potrzeb klientów Zarządzanie procesowe ma zapewnić zwiększenie efektywności wszystkich działań 6

7 Istota zarządzania procesowego PROCES: Obsługa obywatela D1. Wydanie zgody na wycinkę drzewa D2. Wydanie decyzji w sprawie łącznego wymiaru podatku od osób fizycznych D3. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki D4. 7

8 Istota zarządzania procesowego PROCES: Obsługa obywatela D1. Wydanie zgody na wycinkę drzewa Z1. Wpłynięcie wniosku do wydziału Z2. Weryfikacja wniosku (danych pod kątem ich kompletności i prawidłowości ) Z3. Przeprowadzenie wizji lokalnej Z4. Przygotowanie pozwolenia na wycinkę 8

9 Istota zarządzania procesowego Zarządzanie procesowe pozwala zlikwidować wiele barier w efektywnym wykorzystaniu zasobów poszczególnych działów Dualny charakter efektywności 9

10 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 1. Określenie procesów gospodarczych oraz zdefiniowanie kluczowych i istotnych działań: Działania na styku z klientem Działania generujące wysokie koszty Działanie podstawowe Działania wspierające cele organizacji 10

11 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 2. Zidentyfikowanie klientów, odbiorców produktów działań DZIAŁANIE/ CZYNNOŚĆ Przeprowadzenie wizji w terenie Przygotowanie decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzewa/krzewu Księgowanie wpłat na konto gminy KLIENT DZIAŁANIA/ CZYNNOŚĆ Obywatel Obywatel Inny pracownik? PRODUKT DZIAŁANIA Protokół z wizji Decyzja o pozwoleniu na wycięcie drzewa/krzewu Zapis księgowy wpłaty 11

12 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 3. Analiza wartości tworzonej przez działania 12

13 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 4. Identyfikacja czynników kosztotwórczych DZIAŁANIE/CZYNNOŚĆ CZYNNIK KOSZTOTWÓRCZY Przeprowadzenie wizji lokalnej Obsługa klienta Wydanie zgody na wycinkę drzewa Przyjmowanie i wysyłanie dokumentów Prowadzenie kadr i płac Położenie działki i jej odległość od urzędu Charakter klienta, Kompetencje pracownika Złożoność przepisów Liczba drzew do wycinki Położenie działki i łatwość dojazdu do niej Wielkość wysyłki, Liczba błędów danych teleadresowych, Liczba dokumentów do wysłania Fluktuacja kadr Zmiany przepisów 13

14 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 5. Określenie celów działań i mierników ich efektywności: Produktywność/wydajność (np. średnia liczba roboczogodzin na 1 wydaną decyzję administracyjną) Jakość (np. liczba błędnych wydanych decyzji administracyjnych) Czas wykonania Zadowolenie obywatela/pracownika (np. liczba skarg) Mierniki efektywności powinny być proste, intuicyjne oraz motywujące do właściwych zachowań. 14

15 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 6. Zidentyfikowanie pozostałych atrybutów działań/czynności OPIS I GŁÓWNE SKŁADOWE REALIZACJI DZIAŁANIA/CZYNNOŚCI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA/CZYNNOŚCI PROPONOWANE USPRAWNIENIA I ZGŁASZANE PROBLEMY CZYNNIKI KOSZTOTWÓRCZE DZIAŁANIA/CZYNNOŚCI 15

16 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 6. Zidentyfikowanie pozostałych atrybutów działań/czynności DZIAŁANIE: Wydanie decyzji w sprawie łącznego wymiaru podatku od osób fizycznych CZYNNOŚĆ: Założenie nowej bądź modyfikacja istniejącej pozycji w systemie OPIS I GŁÓWNE SKŁADOWE REALIZACJI DZIAŁANIA: Czynność polega na przerzuceniu danych / dokumentów z e-dokumentu do systemu podatkowego (każdy dokument przerzucany jest osobno. Wprowadzenie nowych danych) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA: Jan Kowalski, Adam Nowak 16

17 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 6. Zidentyfikowanie pozostałych atrybutów działań/czynności DZIAŁANIE: Wydanie decyzji w sprawie łącznego wymiaru podatku od osób fizycznych CZYNNOŚĆ: Założenie nowej bądź modyfikacja istniejącej pozycji w systemie PROPONOWANE USPRAWNIENIA I ZGŁASZANE PROBLEMY: Szybszy dostęp ze strony Starostwa. Dostęp do bazy online ze Starostwa. CZYNNIKI KOSZTOTWÓRCZE DZIAŁANIA/CZYNNOŚCI: Ilość danych istniejących w systemie, ilość dokumentów do przerzucenia obecność aktualnego pliku z danymi ze Starostwa 17

18 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 6. Zgromadzenie danych, niezbędnych do określenia kosztów działań i produktów. Problem 18

19 Analiza działań - struktura raportu 19

20 Istota zarządzania procesowego - analiza działań 6. Zgromadzenie danych, niezbędnych do określenia kosztów działań i produktów. Działanie/ Czynność Weryfikacja danych we wniosku pod kątem ich kompletności i prawidłowości i ustalenia trybu postępowania Poświecony czas pracy [w minutach] Produkt działania/czynności Beneficjent kosztów działania 45 Produkt: 1. Pismo o uzupełnienie 2. Zweryfikowany wniosek Beneficjent: Obywatel 20

21 Istota zarządzania procesowego Efektem analizy działań jest słownik działań SŁOWNIK DZIAŁAŃ (przykład) 21

22 ZASOBY Rozliczenie kosztów zasobów Nośniki kosztów zasobów CZYNNIKI KOSZTOTWÓRCZE DZIAŁANIA MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI Rozliczenie kosztów działań Nośniki kosztów działań OBIEKTY KOSZTOWE DLACZEGO DANA RZECZ KOSZTUJE? Podejmowanie lepszych decyzji 22

23 Przykład liczbowy Wynagrodzenie J.Kowalskiego (opracowuje raporty) Wynagrodzenie A.Nowaka (weryfikuje raporty) 2000 zł zł Ilość opracowanych raportów Czas pracy J.Kowalskiego Czas pracy A.Nowaka Raport A Raport B % 50% proporcjonalnie do ilości raportów

24 Teoretyczne optimum dokładności Tarcza przedstawiająca dokładność obliczeń kosztów Źródło: R.Kaplan, R.Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002, s.137

25 Procesowy rachunek kosztów a podejmowanie decyzji w jednostkach administracji publicznej Procesowy rachunek kosztów jest menedżerskim rachunkiem kosztów dostarczającym informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień 25

26 Procesowy rachunek kosztów a podejmowanie decyzji w jednostkach administracji publicznej Korzyści dla administracji publicznej: Zwiększenie efektywności w zarządzaniu kosztami i poziomem zasobów w organizacji Skuteczne stosowanie outsourcingu zasobów oraz procesów Dopasowanie zasobów do rozmiarów procesów i poziomu świadczonych usług 26

27 Procesowy rachunek kosztów a podejmowanie decyzji w jednostkach administracji publicznej Korzyści dla administracji publicznej: Możliwość skutecznej kontroli i śledzenia kosztów w ujęciu kilkuset działań Zwiększenie efektywności procesów i działań realizowanych w organizacji Możliwość wykorzystania benchmarkingu pomiędzy urzędami, komórkami w zakresie informacji kosztowej 27

28 Doskonalenie procesów zachodzących w urzędzie nie jest samoistnym celem organizacji. Powinno być przyporządkowane przyjętej strategii oraz zgodne z funkcjonującym i odpowiednim dla danej organizacji modelem pomiaru wyników[1]. [1] Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa 2005,s

29 POZIOM DZIAŁAŃ Zapewnienie odpowiednich warunków Wyznaczenie celów dla poszczególnych działań Zapewnienie odpowiedzialności za realizację działań Wyznaczenie mierników dla działania Dokonanie pomiaru Podjęcie odpowiednich działań usprawniających Wybór działania do usprawnienia Analiza działania Porównanie osiągniętych wyników z zalożonymi celami Opracowanie systemu nagradzania za wyniki NIE Czy można zidentyfikować problem? TAK Doskonalenie działania ZKD 29

30 A8 Zrównoważona karta działania jako metoda poprawy efektywności procesów i działań Metoda monitorowania i kontrolowania procesów i działań System pomiaru osiągnięć organizacji PERSPEKTYWA FINANSOWA PERSPEKTYWA KLIENTA PERSPEKTYWA ZADANIOWA PERSPEKTYWA PRACOWNIKA 30

31 Slajd 30 A8 Proszę rozważyć czy nie zrezygnować z tego. Po pierwszej części Pana prezentacji już będą mieli sporą dawkę nowych informacji. Może tylko powiedzieć, że warto się tym zainteresować i odesłać zainteresowanych do naszej bazy wiedzy na stronie projektowej, gdzie umieściliśmy Pana e-booka? ASF;

32 Zrównoważona karta działania jako metoda poprawy efektywności procesów i działań W każdej perspektywie: CELE MIERNIKI POZOSTAŁE ELEMENTY SKŁADOWE ZKD 31

33 Zrównoważona karta działania jako metoda poprawy efektywności procesów i działań 32

34 Zrównoważona karta działania jako metoda poprawy efektywności procesów i działań Elementy składowe ZKD: opis działania czynności składające się na działanie, ze wskazaniem ewentualnych zależności przyczynowoskutkowych między nimi lista osób wykonujących działanie lista wejść i wyjść (produktów) działania lista dostawców wejść dla działania (zwłaszcza wejść kluczowych dla wykonania działania) 33

35 Zrównoważona karta działania jako metoda poprawy efektywności procesów i działań Elementy składowe ZKD: lista odbiorców produktów działania (klientów wewnętrznych), zwłaszcza odbiorców realizujących działania kluczowe z punktu widzenia strategii organizacji; lista klientów zewnętrznych, których dotyczy działanie. 34

36 KARTA DLA DZIAŁANIA KARTA DLA PROCESU KARTA DLA ORGANZIACJI BOTTOM UP BOTTOM UP 35

37 Zrównoważona karta działania w administracji publicznej WARSZTATY 36

38 Dziękuję za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Radosław Ryńca 37

ZRÓWNOWAŻONA KARTA DZIAŁANIA POŁĄCZENIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ ZE ZRÓWNOWAŻONĄ KARTĄ WYNIKÓW

ZRÓWNOWAŻONA KARTA DZIAŁANIA POŁĄCZENIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ ZE ZRÓWNOWAŻONĄ KARTĄ WYNIKÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2006 Dorota KUCHTA* Radosław RYŃCA* ZRÓWNOWAŻONA KARTA DZIAŁANIA POŁĄCZENIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ ZE ZRÓWNOWAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem

Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Dobre praktyki z zakresu zarządzania urzędem Podsumowanie konkursu dla zespołów projektowych z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich realizujących działania w ramach Projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Zarządzanie jakością dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl Literatura Urbaniak M., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2004 r.; Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wstęp Outsourcing to metoda zarządzania polegająca na zawężeniu

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. nzw. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr inż. Teresa Nowogródzka dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 1 / 24 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15.11.2013 roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253) Magdalena Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl BUDŻET ZADANIOWY

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 31.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 1. Cel Przewodnika

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka 2014-12-05 1 Plan wykładu Wprowadzenie Realizacja polityki Zawartość polityki Strategie Sposoby zabezpieczeń Bezpieczeństwo vs. polityka przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo