ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości zgodnie z materiałem GUS. 1. WOJEWÓDZTWA Tabela 1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w województwach, stan na 31 grudnia 2013 r. Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy? Posiada Posiada, ale jest w trakcie zmiany Nie posiada, ale studium jest w trakcie sporządzania Nie posiada i nie przystąpiła do sporządzania studium POLSKA Miasta na prawach powiatu - RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

2 Tabela 1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w województwach, stan na 31 grudnia 2013 r. Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagających zmiany przeznaczenia Koszt sporządzenia zmian studium w 2013 r. [w tys. zł] gruntów rolnych na cele nierolnicze gruntów leśnych na cele nieleśne w ha POLSKA Miasta na prawach powiatu - RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

3 Tabela 1.3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w województwach, stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Liczba planów ogółem w tym na podst. ustawy z 2003 r. ogółem Powierzchnia w tym na podst. ustawy z 2003 r. Łączna powierzchnia, dla których zmieniono przeznaczenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze gruntów leśnych na cele nieleśne Koszt sporządzenia planów uchwalonych w 2013 r. (w całym okresie ich sporządzania) ogółem w przeliczeniu na 1 ha planów w ha zł zł POLSKA Miasta na prawach powiatu - RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

4 Tabela 1.4a. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WPŁYWY PROGNOZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wpływy do budżetu gminy (dochody) PROGNOZOWANE RAZEM, opłaty planistycznej, wzrostu podatku od nieruchomości, z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych spra- wozdawczym inne ujęte w prognozie skutków finansowych, POLSKA Miasta na prawach powiatu- RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

5 Tabela 1.4b. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WPŁYWY ZREALIZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wpływy do budżetu gminy (dochody) ZREALIZOWANE RAZEM, opłaty planistycznej przed rokiem, wzrostu podatku od nieruchomości, z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, inne ujęte w prognozie skutków finansowych, POLSKA Miasta na prawach powiatu - RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

6 Tabela 1.5a. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WYDATKI PROGNOZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wydatki (koszty) PROGNOZOWANE RAZEM, 130 z tego tytułu wykup gruntów pod drogi gminne budowa dróg gminnych budowa infrastruktury technicznej,,, tj. do dnia inne ujęte w prognozie skutków finansowych , POLSKA Miasta na prawach powiatu- RAZEM Gminy miejskie RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

7 Tabela 1.5b. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WYDATKI PONIESIONE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wydatki (koszty) PONIESIONE RAZEM, tj. do dnia wykup gruntów pod drogi gminne przed rokiem, budowa dróg gminnych, z tego tytułu budowa infrastruktury technicznej, inne ujęte w prognozie skutków finansowych, POLSKA Miasta na prawach powiatu- RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

8 Tabela 1.6. DOCHODY UZYSKANE / PROGNOZOWANYCH (w %)stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wpływy do budżetu gminy (dochody) RAZEM, tj. do dnia opłaty planistycznej, r wzrostu podatku od nieruchomości, r z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. do dnia inne ujęte w prognozie skutków finansowych, tj. do dnia POLSKA 19,0 25,8 5,2 3,1 34,3 47,5 79,8 96,6 9,2 17,7 Miasta na prawach powiatu- RAZEM 9,4 201,1 2,5 3,6 19,6 47,3 186,2 89,8 3,0 11,3 Gminy miejskie - RAZEM 33,4 38,8 2,3 1,3 69,1 43,3 152,6 302,4 18,3 51,2 Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM 20,4 28,8 4,0 3,5 36,3 65,8 29,0 77,0 6,6 4,7 Gminy wiejskie - RAZEM 26,5 20,5 11,9 3,5 35,4 40,5 72,8 58,3 25,3 15,9 Województwa: dolnośląskie 17,9 26,0 2,5 2,6 39,0 90,0 63,4 40,2 9,8 12,7 kujawsko-pomorskie 73,7 129,0 4,4 3,4 248,1 795,0 142, ,0 8,7 15,1 lubelskie 7,6 2,2 3,7 18,0 6,7 0,6 63,9 850,7 6,5 4,6 lubuskie 8,5 20,9 5,3 14,7 6,6 13,3 4,8 14,7 9,6 27,7 łódzkie 35,0 50,8 4,8 0,9 37,5 106,4 126,9 129,8 46,2 44,7 małopolskie 12,9 31,5 3,8 10,1 29,9 47,1 82,0 475,9 2,1 25,8 mazowieckie 16,7 17,9 3,8 2,1 28,0 32,5 35,3 93,8 1,7 1,4 opolskie 7,8 16,9 1,5 1,2 3,9 25,5 44,5 248,7 13,6 1,1 podkarpackie 4,2 38,0 4,9 4,8 4,2 15,6 3,9 11,0 4,0 74,2 podlaskie 33,9 13,3 2,9 1,1 45,3 10,5 89,0 429,0 29,6 17,3 pomorskie 19,0 27,6 10,9 3,3 31,4 59,7 116,9 286,9 14,8 28,4 śląskie 12,3 19,1 6,1 1,5 12,6 40,1 306,1 80,2 11,4 24,0 świętokrzyskie 58,4 9,0 12,5 2,9 73,5 6,7 63,1 5,7 65,5 26,5 warmińsko-mazurskie 15,9 34,6 4,4 2,2 53,2 83,1 157,4 39,2 3,4 12,0 wielkopolskie 23,3 35,5 4,4 1,0 80,6 81,7 86,4 67,3 6,6 20,0 zachodniopomorskie 14,4 32,6 3,5 2,5 34,7 117,1 328,9 391,0 0,8 0,8 132

9 Tabela 1.7. WYDATKI PONIESIONE / PROGNOZOWANYCH (w %), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wydatki (koszty) RAZEM, wykup gruntów pod drogi gminne, r budowa dróg gminnych z tego tytułu, r budowa infrastruktury technicznej, r inne ujęte w prognozie skutków finansowych, r POLSKA 15,1 39,1 8,2 12,9 13,1 54,8 23,1 38,1 10,1 10,9 Miasta na prawach powiatu- RAZEM 4,3 16,9 4,6 7,0 5,0 26,6 3,7 17,6 2,5 1,9 Gminy miejskie - RAZEM 26,2 39,3 22,7 39,7 28,3 35,6 25,5 59,2 17,1 10,8 Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM 33,0 100,3 11,7 24,7 19,2 177,2 52,4 39,9 49,8 15,6 Gminy wiejskie - RAZEM 19,9 32,5 12,7 17,1 18,6 21,3 20,8 43,6 44,6 104,9 Województwa: dolnośląskie 17,1 68,4 12,8 15,1 19,1 101,3 13,6 43,6 21,6 63,9 kujawsko-pomorskie 22,4 26,1 19,1 39,9 28,0 53,1 19,2 15,7 19,8 17,1 lubelskie 19,7 30,4 6,5 75,8 18,6 24,4 22,5 42,0 33,1 15,8 lubuskie 7,0 46,7 15,7 77,4 6,7 54,4 6,3 31,9 8,1 24,2 łódzkie 19,6 23,4 10,5 11,8 16,5 16,2 28,3 39,6 10,5 68,8 małopolskie 41,1 65,5 5,5 2,6 16,6 79,0 97,5 200,0 32,9 23,0 mazowieckie 10,8 15,3 3,8 9,9 10,8 14,0 21,9 37,6 7,7 0,9 opolskie 15,3 18,7 4,5 18,2 13,1 16,7 14,6 23,0 91,7 25,6 podkarpackie 11,2 16,0 10,5 24,3 8,8 14,4 21,4 22,7 2,5 5,5 podlaskie 21,2 13,8 35,4 26,3 20,7 9,9 27,4 46,4 7,6 1,4 pomorskie 21,6 16,6 23,6 9,2 24,6 11,9 19,2 32,2 11,1 64,3 śląskie 13,2 35,2 8,2 9,2 11,1 46,5 19,0 39,9 13,6 5,1 świętokrzyskie 25,0 10,9 5,5 2,1 36,9 13,3 6,8 14,3 114,1 6,3 warmińsko-mazurskie 12, ,7 17,2 44,5 6, ,4 13,0 50,2 31,0 12,5 wielkopolskie 13,8 18,0 17,0 20,2 13,9 15,1 13,0 14,2 11,2 45,0 zachodniopomorskie 2,2 4,8 4,2 27,9 2,4 2,1 2,8 9,7 0,3 0,2 133

10 Tabela 1.8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w województwach oraz na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w województwach, stan na 31 grudnia 2013 r. Liczba projektów planów Powierzchnia ogółem w tym planów, których sporządzanie trwa dłużej niż 3 lata ogółem w tym dla terenów objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w ha POLSKA Miasta na prawach powiatu - RAZEM Gminy miejskie - RAZEM Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM Gminy wiejskie - RAZEM Województwa: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

11 Tabela 1.9. Wydane pozytywne decyzje lokalizacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w województwach, stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ogółem Decyzje o warunkach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 135 w tym dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej innej Łączna powierzchnia terenów (działek własnościowych lub innych powierzchni), dla których wydano decyzje pozytywne Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzje o warunkach zabudowy w ha POLSKA , ,7 Miasta na prawach powiatu - RAZEM , ,1 Gminy miejskie - RAZEM , ,0 Gminy miejsko-wiejskie - RAZEM , ,1 Gminy wiejskie - RAZEM , ,5 Województwa: dolnośląskie , ,2 kujawsko-pomorskie , ,8 lubelskie , ,2 lubuskie , ,4 łódzkie , ,1 małopolskie , ,2 mazowieckie , ,0 opolskie ,3 745,6 podkarpackie , ,1 podlaskie , ,7 pomorskie , ,5 śląskie , ,1 świętokrzyskie , ,8 warmińsko-mazurskie , ,5 wielkopolskie , ,9 zachodniopomorskie , ,6

12 2. MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW Tabela 2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, stan na 31 grudnia 2013 r. Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy? Nie posiada, Nie posiada i nie Posiada, ale ale studium przystąpiła do Posiada jest w trakcie jest w trakcie sporządzania zmiany sporządzania studium Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wlkp. Grudziądz Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn Opole Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra 136

13 Tabela 2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, stan na 31 grudnia 2013 r. Czy gmina posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy? (1 -, 2 - w trakcie zmiany) Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych na cele nierolnicze w ha gruntów leśnych na cele nieleśne Powierzchnia przeznaczenia terenów pod funkcję (% powierzchni gminy) wymagających zmiany przeznaczenia mieszkaniowe wielorodzinne mieszkaniowe jednorodzinne usługowe produkcyjne komunikacyjne infrastruktury technicznej Użytkowania rolniczego ogółem w tym tereny zabudowy zagrodowej % powierzchni gminy (z dokładnością do 0,1%) suma=100%* zieleni i wód inne Rok uchwalenia ostatniej zmiany studium Koszt sporządzenia zmian studium w 2013 r. [w zł] Białystok Bielsko-Biała ,0 25,1 12,6 4,0 7,9 0,8 0,0 0,0 42,4 1, Bydgoszcz ,5 12,3 7,5 10,2 9,6 3,0 4,4 0,0 41,1 2, Bytom ,5 11,9 9,6 9,4 7,1 1,6 0,0 0,0 42,4 3, Chorzów Częstochowa ,9 20,0 19,2 12,3 9,5 0,0 11,1 0,0 22,5 0, Dąbrowa Górnicza ,2 6,9 1,8 11,0 4,8 0,8 37,4 11,3 8,3 26, Elbląg Gdańsk ,0 9,0 15,0 15,0 20,0 10,0 10,0 0,0 13,0 0, Gdynia Gliwice ,0 14,7 24,5 2,0 11,2 0,4 0,0 0,0 34,3 1, Gorzów Wlkp Grudziądz ,0 24,0 4,0 12,0 13,0 9,0 1,0 0,4 14,0 2, Jastrzębie-Zdrój ,8 21,3 3,2 4,6 3,7 0,3 35,7 0,0 22,1 6, Jaworzno

14 Kalisz Katowice ,0 16,0 10,7 4,6 9,6 0,0 0,6 0,0 51,8 0, Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn ,0 10,6 10,8 9,7 7,4 1,4 2,0 0,0 48,2 0, Opole Płock ,5 20,4 11,5 14,9 0,0 0,3 0,0 0,0 41,4 5, Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk ,7 0,0 8,3 7,7 17,2 1,0 0,0 0,0 15,4 6, Sosnowiec Szczecin ,7 11,1 12,1 6,7 6,3 1,1 2,9 0,1 51,0 2, Tarnów Toruń Tychy ,6 22,1 7,8 8,1 7,5 0,7 2,8 0,0 46,4 0, Wałbrzych ,0 13,5 4,3 5,0 0,1 0,7 8,0 0,0 44,0 7, Warszawa ,3 28,2 13,2 4,3 12,5 0,9 0,0 0,0 27,6 0, Włocławek ,7 14,2 8,5 12,3 5,0 1,5 4,0 1,5 39,7 7, Wrocław ,0 11,8 12,1 4,2 16,0 5,2 0,0 0,0 32,8 4, Zabrze Zielona Góra * w niektórych wierszach dane nie sumują się do 100% ze względu na niepodanie przez gminy pełnej informacji. 138

15 Tabela 2.3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Liczba planów Powierzchnia Łączna powierzchnia, dla których zmieniono przeznaczenie Łączna powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 139 Koszt sporządzenia planów uchwalonych w 2013 r. (w całym okresie ich sporządzania) zabudowy zabudowy usługowej rolniczo użytkowanych gruntódowy zabu- gruntów w tym w tym infra- w przeli- mieszkaniowej Jednostka w tym na terytorialna rolniczych usług niczno- ogółem w tym tech- w tym na podst. leśnych zabudowy zabu- i wód nikacji ry tech- 1 ha pla- tereny Zieleni komustruktuczeniu na ogółem podst. ustawy z na cele ogółem na cele ogółem ogółem pu- ogółem pro- ustawy z 2003 r. nieleśnro- zagro- wielodownicznenów nierolnicznycnebliczdukcyj r. dzinnej dowej w ha % powierzchni planów miejscowych obowiązujących w gminie (z dokładnością do 0,1%). Suma =100%* zł w zł Białystok ,4 9,5 21,8 3,8 7,3 0,0 5,8 13,6 27,0 1, Bielsko-Biała ,0 2,0 21,9 5,0 1,3 0,0 5,6 25,4 13,2 1,6 0 0 Bydgoszcz ,0 8,9 14,1 6,8 0,3 0,0 13,1 28,6 18,3 1, Bytom ,3 16,5 25,1 7,3 0,0 0,0 14,0 22,0 9,1 4, Chorzów ,1 14,1 14,9 2,2 2,6 0,0 13,9 34,8 11,9 0, Częstochowa ,1 2,3 6,9 3,1 15,5 0,0 13,2 34,2 6,9 0, Dąbrowa Górnicza ,1 6,3 18,5 10,3 11,8 8,6 9,8 11,5 11,3 8, Elbląg ,2 5,2 21,9 2,3 13,1 0,0 10,9 21,1 14,8 2, Gdańsk ,0 0,0 27,9 0,0 16,0 0,0 28,0 9,0 6,0 0,1 0 0 Gdynia ,4 9,3 14,4 3,5 4,8 0,2 9,1 21,3 20,6 2,0 0 0 Gliwice ,8 6,5 16,0 1,3 17,0 0,0 11,6 15,8 15,3 0,8 0 0 Gorzów Wlkp ,4 4,0 22,9 16,0 8,0 1,8 18,8 23,7 11,6 3, Grudziądz ,6 5,8 29,8 7,0 1,7 0,8 4,0 19,9 19,5 6, Jastrzębie-Zdrój ,0 2,8 4,1 1,3 34,0 0,0 9,5 21,1 4,0 0,3 0 0 Jaworzno ,6 0,5 4,0 0,6 21,0 0,0 7,1 36,2 7,0 1, Kalisz ,2 1,6 23,2 0,4 1,3 1,0 8,5 8,2 14,5 0, Katowice ,9 10,2 19,2 5,0 0,9 0,0 10,3 12,8 16,4 2,

16 Kielce ,7 2,2 16,5 1,5 4,1 0,0 2,8 30,8 19,6 0,5 0 0 Koszalin ,9 8,0 13,8 6,8 11,2 1,1 9,7 19,0 17,6 1, Kraków ,2 4,2 9,6 2,1 20,9 0,0 4,9 27,1 10,9 1, Legnica ,5 12,8 10,7 2,3 1,1 0,0 16,8 19,6 22,8 0, Lublin ,0 13,5 8,5 2,8 13,2 0,7 18,0 10,0 21,3 1,0 0 0 Łódź ,4 6,4 14,0 3,8 2,5 0,0 12,6 19,1 20,7 4,7 0 0 Olsztyn ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Opole ,4 5,4 15,1 1,7 8,6 0,2 13,7 24,6 18,5 1,1 0 0 Płock ,9 4,2 13,7 2,3 2,2 0,8 29,0 15,0 17,8 3, Poznań ,4 3,2 9,9 1,2 9,4 0,2 2,0 49,3 12,4 1,6 0 0 Radom ,9 7,4 25,8 4,8 8,6 0,0 8,2 13,0 16,1 2, Ruda Śląska ,1 8,0 7,6 1,3 3,2 0,2 10,0 46,4 12,3 1,4 0 0 Rybnik ,7 0,3 4,4 0,0 3,1 0,0 4,1 3,5 11,1 0, Rzeszów ,5 5,6 23,2 2,4 0,5 0,0 9,3 18,7 20,6 5,2 0 0 Słupsk ,0 16,0 24,0 12,0 2,0 0,0 11,0 8,0 20,0 7, Sosnowiec ,0 2,1 10,0 1,0 2,3 1,0 29,0 30,0 18,0 0,7 0 0 Szczecin ,3 6,0 11,0 1,8 0,5 0,1 9,0 44,9 15,1 3, Tarnów ,6 5,1 10,7 1,1 10,0 0,0 22,8 28,4 8,5 2, Toruń ,3 18,0 24,6 5,0 2,0 0,0 4,0 23,0 23,5 0,6 0 0 Tychy ,1 1,7 10,7 1,5 24,8 0,1 8,3 16,8 7,3 2, Wałbrzych ,0 15,8 6,3 6,3 7,3 0,0 11,3 45,9 0,6 0, Warszawa ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Włocławek ,0 21,0 30,0 7,0 3,0 1,0 15,0 5,0 5,0 1,0 0 0 Wrocław ,9 8,1 13,0 0,0 1,0 0,0 4,8 47,4 13,3 1,6 0 0 Zabrze ,1 0,4 26,5 6,8 13,0 0,0 6,0 13,6 10,0 1, Zielona Góra ,2 8,1 15,4 4,5 0,2 0,0 6,9 35,6 14,0 2, * w niektórych wierszach dane nie sumują się do 100% ze względu na niepodanie przez gminy pełnej informacji. 140

17 Tabela 2.4 a. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WPŁYWY PROGNOZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wpływy do budżetu gminy (dochody) PROGNOZOWANE RAZEM, opłaty planistycznej, r 141 wzrostu podatku od nieruchomości, r z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, inne ujęte w prognozie skutków finansowych, Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wlkp Grudziądz Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn

18 Opole Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra

19 Tabela 2.4 b. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WPŁYWY ZREALIZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Wpływy do budżetu gminy (dochody) ZREALIZOWANE RAZEM opłaty planistycznej z tego tytułu wzrostu podatku podatku od czynności od nieruchomości cywilnoprawnych inne ujęte w prognozie skutków finansowych kiem spra- przed ro-, sprawozdawdawczym, sprawozdawdawczym, sprawozdawdawczym, sprawoz- sprawoz- sprawoz- czym czym czym wozdaw- czym r Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wlkp Grudziądz Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn Opole

20 Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra

21 Tabela 2.5 a. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WYDATKI PROGNOZOWANE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Jednostka terytorialna Wydatki (koszty) PROGNOZOWANE RAZEM, wykup gruntów pod drogi gminne, 145 z tego tytułu budowa infrastruktury budowa dróg gminnych technicznej,, tj. do dnia inne ujęte w prognozie skutków finansowych, Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wlkp Grudziądz Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn

22 Opole Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra

23 Tabela 2.5 b. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WYDATKI PONIESIONE (w zł), stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Jednostka terytorialna Wydatki (koszty) PONIESIONE RAZEM, wykup gruntów pod drogi gminne, 147 budowa dróg gminnych, tj. do dnia z tego tytułu budowa infrastruktury technicznej, tj. do dnia inne ujęte w prognozie skutków finansowych, Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Gorzów Wlkp Grudziądz Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Kalisz Katowice Kielce Koszalin Kraków Legnica Lublin Łódź Olsztyn

24 Opole Płock Poznań Radom Ruda Śląska Rybnik Rzeszów Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnów Toruń Tychy Wałbrzych Warszawa Włocławek Wrocław Zabrze Zielona Góra

25 Tabela 2.6. DOCHODY UZYSKANE / PROGNOZOWANYCH (w %)stan w dniu 31 grudnia 2013 r. Jednostka terytorialna Wpływy do budżetu gminy (dochody) RAZEM, opłaty planistycznej, wzrostu podatku od nieruchomości 149, z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, inne ujęte w prognozie skutków finansowych, tj. do dnia Białystok 36,5 39,2 4,2 87,8 2,1 0,0 0,0 0,0 57,0 93,2 Bielsko-Biała 51,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 Bydgoszcz 0,4 0,2 1,2 0,5 0,0 0, ,3 0,2 Bytom 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 - Chorzów 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Częstochowa 0,2 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,5 Dąbrowa Górnicza 4,0 2,4 0,4 105,3 0,0 0, ,4 0,0 Elbląg 0,6-6,3-0,0-0,0-0,0 - Gdańsk 135,1 9,6 104,3 9, ,0 Gdynia 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Gliwice 0,8-1,9-0,0-15,3-0,0 - Gorzów Wlkp. 0,1 0,0 3,4-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grudziądz 1,6 4,9 10,2 16,8 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Jastrzębie-Zdrój 1,6-4,3-0,0-0,0-0,0 - Jaworzno 7,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Kalisz 3,2 0,0 22,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Katowice 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 - Kielce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koszalin Kraków 1,1 24,1 1,4 27,6 0,0 0,0 0,0-1,6 39,6 Legnica 0,3 0,4 6,5 2,5 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Lublin 3,9 5, ,0 0, ,0 0,0 Łódź 3,8 0,0-0,0 0,0 0, ,0 0,0 Olsztyn 0,0 0,0 0,0-0, ,0 0,0 Opole 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 - Płock 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poznań 0,5 0,0 6,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie za rok 2015

Planowanie przestrzenne w gminie za rok 2015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa gminy i adres urzędu gminy URZĄD MIASTA HELU PZP-1 Planowanie przestrzenne w gminie za rok 2015 Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego

Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego Statystyka a planowanie przestrzenne Alina Bieńkowska Urząd Statystyczny we Wrocławiu a.bienkowska@stat.gov.pl Wrocław, 23 maja 2019 r. 1 Co

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2018 r. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM stan na 31.12.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 402 w tym na 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.698 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.045 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 445 w tym na 2014 9 141 na 2015 21 888 na 2016 27 085 na 2017 26 539 na 2018 25 792 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 70.738 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.132 na 2017: 12.421 na 2018: 156 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 76.160 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 13.094 na 2018: 4.952 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.711 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.058 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

RANKING POLSKICH MIAST ZRÓWNOWAŻONYCH ARCADIS. Konferencja Innowacyjna Gmina 12/06/2018

RANKING POLSKICH MIAST ZRÓWNOWAŻONYCH ARCADIS. Konferencja Innowacyjna Gmina 12/06/2018 RANKING POLSKICH MIAST ZRÓWNOWAŻONYCH ARCADIS Konferencja Innowacyjna Gmina 12/06/2018 O Arcadis Wiodąca, globalna firmą projektowo-doradcza dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Węzeł Sośnica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg)

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg) Amsterdam 08:05 08:05 08:05 08:05 1-6 G 1-6 G 1-5 G 135 G Berlin 08:05 08:15 7 G przez: Bremen, Hamburg 1-5 G 16:30 Bremen 16:30 Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Elbląg przez: Bremen, Szczecin 16:30,

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli Terminarz spotkań Uwaga. Zaproszenia na spotkanie wyślemy Państwu drogą elektroniczną. dolnośląskie 28. 02. 2017, godz. 15:00 Legnica 01. 03. 2017, godz.

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH D Zachodniopomorskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Stały wzrost rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców.

Stały wzrost rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. Stały wzrost rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. W 2017 r. zarejestrowano 46 557 podmiotów w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. Oznacza to spadek o 8,95% w stosunku do rekordowego

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

liczba rejestracji przedsiębiorców w KRS

liczba rejestracji przedsiębiorców w KRS Kolejny rok spadku rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w II pierwszych kwartałach 2018 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

l.p. miasto skala rok wydania

l.p. miasto skala rok wydania l.p. miasto skala rok wydania 1. Amsterdam 1:12 500 brak(nowa) 2. Baghdad brak brak 3. Bełhatów,Opoczno, Piotrk. Tryb. 1:20 000 2007 4. Berlin 1:17 500 2007 5. Biała Podlaska brak 1978 6. Białystok 1:17

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey

Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr Maciej Zathey Konferencja Inteligentna specjalizacja jako zaleta dla konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw Koncepcja strategii rozwoju społeczno gospodarczego Polski Zachodniej Dr hab. Wojciech Dziemianowicz Dr

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego

Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego Warszawa 31-03-2011 Informacja dotycząca realizacji programu Szklanka mleka przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego 1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012

VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012 VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W ZESPOŁOWYCH GRACH HALOWYCH Kołobrzeg, 7-13.06.2012 Piłka siatkowa dziewcząt 1 str. Piłka siatkowa chłopców 6 str. Piłka ręczna chłopców 11 str. II część Gimnazjady: 10-13.06.2012

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w branży budowlanej. Bartłomiej Sosna Spectis

Sytuacja w branży budowlanej. Bartłomiej Sosna Spectis Sytuacja w branży budowlanej Bartłomiej Sosna Spectis Sytuacja w branży budowlanej w Polsce Marzec 2019 Dynamika realna PKB (%, r/r) 4,6% 4,2% 5,4% 5,0% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% 2019 2019

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:27:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:27:02 Numer KRS: Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2017 godz. 14:27:02 Numer KRS: 0000286383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu

Raport z realizacji projektu Raport z realizacji projektu I EDYCJA SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH PSPA Z ZAKRESU USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH pspa.com.pl Elektromobilność w praktyce zakończona sukcesem! 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku marzec 2008 r. Ogółem na sprawdzian 8 kwietnia 2008 roku zgłoszonych zostało 427 999 uczniów z 13 105 szkół. W poniższej tabeli prezentujemy liczbę uczniów i szkół zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. ROZKAZ NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10419 Poz. 1064 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia

Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Instrukcja do sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia Sprawozdania statystyczne z zakresu ochrony zdrowia za rok 2016 r. dostępne są w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). W celu wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Mocny spadek rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Mocny spadek rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców Mocny spadek rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców W II pierwszych kwartałach 2017 r. zarejestrowano 23 438 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jeżeli ten trend liczby rejestracji

Bardziej szczegółowo