komora wy pornościowa balas t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komora wy pornościowa balas t"

Transkrypt

1

2 DELPHIA 24 ONE DESGN 1 Klasa ta powstała dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24, oraz stoczni jachtowej Delphia Yachts Kot. Gremium to, ściśle związane z żeglarstwem, opracowało założenia projektowe czerpiąc wiedzę z doświadczeń klasy 730. Nauczeni doświadczeniem postanowili stworzyć jacht monotypowy charakteryzujący się następującymi walorami: 1.- jacht ten powinien wypełniać lukę pomiędzy wyczynowymi jachtami mieczowymi, a balastowymi jachtami sportowymi. 2.- stanowić popularny jacht sportowy przeznaczony do szkolenia i regat meczowych i flotowych. 3.- spełniać wymagania żeglarstwa rekreacyjnego. 4.- jacht powinien być tani, łatwy w transporcie indywidualnym i zbiorowym. 5.- powinien być bezpieczny, łatwy w obsłudze i prowadzeniu, oraz przyjazny żeglarzowi. 6.- produkcja jego powinna być absolutnie powtarzalna i nieskomplikowana. 7.- jacht ten powinien przetrwać conajmniej 3 sezony regatowe w pełnej sprawności, oraz conajmniej 7 sezonów treningowych, szkoleniowych i rekreacyjnych. 8.- użyte materiały powinny być ogólnie dostępne i tanie, lecz wysokiej jakości. Założenia projektowe Projektowanie takiego jachtu nie jest proste. Postawiłem jeden warunek, a mianowicie taki, że będę go projektował swobodnie i bez ograniczeń. Stocznia wykona prototyp, a eksperci ze stowarzyszenia po testach podejmą decyzję o uruchomieniu klasy, lub nie. Machina ruszyła, gdyż lubię takie wyzwania. Precyzyjne analizy rynku, technologii, tendencji projektowych, preferencji i nawyków regatowych, pozwoliły mi podjąć konkretne decyzje. Najważniejszą decyzją było usytuowanie tego jachtu na ustalonym już rynku regatowym. Wielu żeglarzy wyczynowych, po zakończeniu kariery w klasach olimpijskich, staje przed poważną barierą. Zkomercjalizowane, wyczynowe żeglarstwo morskie oferuje zbyt mało miejsc dla tej grupy żeglarzy. Niewielu z nich stać na zakup wyrafinowanego i bardzo drogiego sprzętu. Nawet znakomicie funkcjonująca klasa MELGES o zbliżonych parametrach do Delphii 24 stawia poważne bariery finansowe. Delphia 24 daje szanse tym grupom żeglarzy zawieszonych w powstałej próżni. Koszty związane z zakupem i eksploatacją Delphii 24 mogą być nawet o 60% mniejsze. Taktyka żeglowania na tym jachcie i praca załogi są bardzo bliske żeglarzom z klas olimpijskich, jednocześnie umożliwia nabywanie nawyków związanych z uprawianiem typowego żeglarstwa morskiego na jachtach balastowych. Koncepcja Delphii 24 poszerza szanse płynnego przejścia żeglarzom z wyczynu olimpijskiego do elitarnego żeglarstwa regatowego morskiego. Klasa Delphia 24 może wydajnie wspierać rozwój, nie tylko klasy MELGES, poprzez stałe dostarczanie dobrze wyszkolonych żeglarzy.

3 2 Założenia konstrukcyjne Kadłub jachtu postanowiłem zbudować z trzech współpracujących ze sobą konstrukcyjnie elementów wykonanych z laminatów poliestrowo-szklanych, zbrojonych tkaninami rowingowymi usztywnionymi miejscowo przekładkami z lekkich pianek PCV. Dla zachowania powtarzalności, wytrzymałości i trwałości wyrobu zaproponowałem technologię infuzji w formach negatywowych. Ze względów na koszty zdecydowałem się na maszt i bomy z profili aluminiowych, ożaglowanie natomiast z tkanin poliestrowych tkanych. Ster pawężowy, z blokowaną podczas żeglugi płetwą, wydał mi się najlepszym rozwiązaniem, gdyż po odblokowaniu można go uchylić dla zmniejszenia zanurzenia przy slipowaniu. System zamontowania balastu żeliwnego w kadłubie wymusza konieczność mechanicznego zablokowania go na stałe przed postawieniem żagli. Dzięki temu jacht ten w czasie żeglugi jest jachtem balastowym. System ten uniemożliwia żeglugę z podniesionym nawet o 5cm balastem. Podczas wpływania do płytkiego portu, slipowania i transportu lądowego balast można podnieść do góry z pozycji kokpitu jachtu za pomocą specjalnej windy. Balast można też wyjąć i transportować osobno. komora wy pornościowa komora wy pornościowa balas t Bezpieczeństwo Szczególną wartością każdego jachtu jest jego bezpieczństwo. W związku z tym postanowiłem poddać go powszechnym kryteriom Norm Europejskich ISO. Dzięki temu jacht ten zyskuje swobodę żeglugi bez asekuracji zewnętrznej. Oznacza to, że może nim żeglować każdy kto ma na to ochotę, lecz w określonych warunkach nawigacyjnych. Kategoria projektowa C, według EN ISO, jednoznacznie określa takie warunki. Jacht posiadający kategorię C ma zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru 6 Beauforta, lub mniejszej i towarzyszącej mu znaczącej wysokości fali 2m, oraz może przetrwać ostrzejsze warunki. Takie warunki mogą wystąpić na otwartych wodach wewnętrznych, ujściach rzek i morskich wodach przybrzeżnych w umiarkowanych warunkach pogodowych, gdy prędkość wiatru w szkwale nie przekracza 17m/s. Dla osiągnięcia takiego stanu bezpieczeństwa, jacht musi spełniać wszystkie kryteria norm EN ISO. Dla osiągnięcia wymaganych warunków bezpieczeństwa, wszystkie parametry jachtu zostały poddane szczegółowej optymalizacji. komora wy pornościowa komora wy pornościowa Każdy człowiek czuje się dobrze, gdy ma świadomość, że jego jacht pod nim nie zatonie. Delphia 24 wyposażona jest w szczelne komory wypornościowe o obiętości 1.65m3.

4 3 Warto przyjżeć się krzywej ramion prostujących Gz. Wynika z niej jednoznacznie taktyka prowadzenia jachtu na różnych kursach. 0.6 G z (m) Max.Gz63 = 0.512m Gz90 = 0.374m Gz122 = 0.00m Przechył do 15 zapewnia wysoką efektywność pracy żagli przy kursie na wiatr. Siła prostująca jacht gwałtownie rośnie w zkresie przechyłu od 0 do 10, rośnie dalej, ale już w mniejszym stopniu do kąta przechyłu 60, od tego kąta siła prostująca maleje i zanika przy kącie przechyłu 122. Praktycznie przechył powyżej 60 może się wydażyć przy żegludze na genakerze lub spinakerze przy wietrze powyżej 5 Beauforta i fali wyższej niż 1m. Tylko wtedy, gdy załoga popełni duży błąd w prowadzeniu jachtu i spowoduje klasyczną wywrotkę, a genaker lub spinaker zanurzy się pod wodę. Przy prawidłowej reakcji załogi (wyluzowanie fału genakera) jacht wyostrzy pod wiatr i sam wstanie umożliwiając dalszą żeglugę. Należy sobie uświadomić, że prezentowany powyżej wykres Gz przedstawia stateczność jachtu w bardzo rygorystycznych pod względem bezpieczeństwa warunkach narzuconych przepisami EN ISO. W tych warunkach Delphia 24 w przechyle 60 podnosi umieszczony na topie masztu ciężar ponad 47kg, a w przechyle 90 prawie 35kg. W rzeczywistości, gdy jacht jest obciążony pracującą załogą i parciem wiatru na żagle siły te są 30 do 50% większe. 4x75kg 47kg 4x75kg kg 275kg 275kg Zwiększający się przechył powoduje zmniejszającą się siłę ciągu żagli. Przy przechyle 60 ta siła praktycznie zanika, gdyż przechylony kadłub zasłania większą powierzchnię żagli. Na przechylony kadłub napiera wiatr i odwraca jacht dziobem w jego kierunku. 60

5 4 Sprawność Założenia grupy inicjatywnej i moje decyzje projektowe spowodowały istotny dla jachtu regatowego problem podwyższonego ciężaru w stosunku do super lekkich, budowanych z drogich materiałów jachtów. Jak wiemy, na sprawność jachtu regatowego wpływają trzy podstawowe czynniki: czynnik ludzki, sprawność kadłuba, sprawność napędu. Czynnik ludzki Zawsze uważałem go za najważniejszy. To od człowieka załeży, czy będzie chciał żeglować, a tymbardzej żeglować regatowo. Jacht regatowy musi wywoływać w nim adrenalinę i chęć sprawdzenia się. Jednocześnie musi budzić zaufanie, dyskretnie korygować błędy i dawać możliwości. Najlepsi wykorzystują sprawność jachtu najwyżej w 70%. Postanowiłem zaprojektować jacht przyjazny człowiekowi. Jak najmniej wysiłku, jak najmniej walki z wiatrem i wodą, a szczególnie z jachtem i plątaniną lin, jednocześnie żeglujący sucho i bezpiecznie. Delphia 24 wyposażona jest skromnie, lecz wystarczająco do bardzo sprawnego prowadzenia jachtu. Jednosalingowy takielunek masztu samoczynnie reaguje na gwałtowne uderzenia wiatru. Preferencja napędu na żagle przednie na wszystkich kursach, wywołuje efekt samosterowności jachtu.tak skomponowany napęd jest wyjątkowo elastyczny jak nowoczesny silnik w dobrym samochodzie. Załoga będzie się czuła dobrze w bardzo dużym kokpicie umownie podzielonym na stanowiska manewrowe. Wszyscy żeglują w kokpicie twarzą do jachtu, co zdecydowanie podwyższa sprawność jachtu, a co najważniejsze integruje załogę. Sprawność kadłuba Sprawność kadłuba w żegludze pod wiatr stawia inne wymagania, niż w żegludze z wiatrem. Te wymagania, niestety, są z sobą w konflikcie jak ogień i woda. Dobry kadłub, podczs żeglugi pod wiatr, powinien wykazywać maksymalną sprawność wprzechyle do 10 i żeglować dobrze w krótkotrwałych przechyłach do 15 wywołanych szkwałem. Jego stateczność, wraz z przechyłem, powinna rosnąć. Niewielkie zafalowanie powinien pokonywać płynnie, bez bryzgów dziobowych i rozkołysu wzdłużnego. Do pokonania większego zafalowania dodatkowo potrzebna jest dobra sterowność. Wytrenowani żeglarze dobrze o tym wiedzą.

6 5 Delphia 24. dzięki specjalnemu ukształtowaniu kadłuba, wszystkie te cechy posiadła. 15 Wraz z wzrastającym przechyłem od 0 do 15 wydłuża się linia wodna, ulega zwężeniu i jednocześnie przesuwa na zawietrzną stronę jachtu. Korzystnie zmienia się też oś kadłuba zanurzonego w wodzie. 15 4x75kg kg Dzięki tak ukształtowanemu kadłubowi, znaczna część bocznego oporu zostaje przeniesiona z płetwy balastowej na zanurzoną powierzchnię burty. Mechanizm ten przenosi boczny opór wyżej i jednocześnie w kierunku rufy. Zapobiega to nadmiernemu wzrostowi nawietrzności jachtu przy powiększaniu się przechyłu. Zmiana kąta osi kadłuba zmoczonego powoduje zmniejszenie dryfu. Uwolniona od naporu wody płetwa balastowa zwiększa automatycznie swoim ciężarem stateczność jachtu. Wszystko to odbywa się płynnie i niezauważalnie dla załogi. Delphia 24: w przechyle 10

7 6 Kadłub, żeglujący bardzo sprawnie pod wiatr, musi tak samo sprawnie żeglować z wiatrem. Musi też żeglować bezpiecznie w ślizgu. Przejście z żeglowania wypornościowego w stan ślizgu powinno odbtwać się płynnie i niezauważalnie dla załogi. Pokonywanie doganianych przez jacht niwielkich fal powinno odbywać się możliwie łagodnie, bez bryzgów dziobowych i rozkołysu wzdłużnego. Do pokonania większego zafalowania dodatkowo potrzebna jest dobra sterowność jachtu. Dobrze żeglujący z wiatrem jacht nie może wyskakiwać z pokonywanej fali i po chwili, z dużą szybkością, uderzać w falę następną. Najczęściej kończy się to wywrotką, oraz bardzo poważnymi awariami i kontuzjami załogi. Podwyższony ciężar jachtu, w porównaniu do konstrukcji super lekkich, okazał się pomocny w rozwiązaniu tych problemów. Dobór odpowiędniej masy jachtu, precyzyjne jej rozłożenie w stosunku do wyporności nadwodnej kadłuba, oraz odpowiedni dobór napędu żaglowego, zaowocowały takim a nie innym kształtem kadłuba, a szczególnie jego burt. Delphia 24 one design w ślizgu - pierwsza faza pokonywania fali. Delphia 24 one design w ślizgu - druga faza pokonywania fali.

8 16kn 7 Sprawność jachtu Prototyp Delphii 24 został zbudowany i przetestowany na wiosnę 2005r. i natychmiast wszedł do seryjnej produkcji. "Nie musieliśmy walczyć z łódką" taka opinia załóg testujących bardzo mnie satysfakcjonowała. Postanowiliśmy testowąć ten jacht przez dwa sezony regatowe tylko po to, by zaoferować jacht w 100% sprawny. Kilkanaście Delphii 24, pod różnymi załogami i w różnych warunkach dostarczyło nam bardzo wiele doświadczeń i jeden podsawowy wniosek: nic nie zmieniać! Jacht okazał się wyjątkowo sprawny i przyjazny załogom o bardzo różnych umiejętnościach. "Delphia sama jedzie" tak bez wyjątku mówią wszyscy. A o to przecież chodziło. Jeszcze w fazie projektowej przeprowadziłem pierwsze testy sprawdzające szybkość Delphii 24 przy użyciu oprogramowania komputerowego. Wyglądało to zupełnie nieźle. Wystarczy popatrzyć na krzywe biegunowe zaprezentowane poniżej kn kn 8kn 10kn 14kn 2 12kn S peed kn kn 6 8kn 8 10kn 10 12kn 11 14kn kn Wind 20kn Krzywe biegunowe przedstawiają spodziewany, lecz przybliżony obraz sprawności Delphii 24 przy różnych szybkościach wiatru (6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 węzłów). W rzeczywistości, dobrze prowadzona, i z dostrojonym takielunkiem i ożaglowaniem, żeglowała zdecydowanie lepiej na kursach 150 do 160 w stosunku do kierunku wiatru. Delphia 24 one design w ślizgu z szybkością 22 węzłów.

9 8 Transport Kadłub jachtu jest konstrukcyjnie bardzo sztywny i przygotowany do transportu różnymi metodami. Transport indywidualny może odbywać się na wózku drogowym. W zestawie producent dostarcza łoże transportowe do zamontowania na wózku. Dostarcza też specjalne stelaże metalowe montowane na pokładzie do przewozu 2 masztów i 2 bomów, windę do podnoszenia balastu i wkładki do jego blokowania. Transport zbiorowy może się odbywać w specjalnym stelażu, umożliwiającym jednoczesny transport 2 kadłubów. Taki zestaw o ciężarze około 1300kg ma wymiary 7.4m / 2.5m / 2.3m. W razie potrzeby może on być ustawiony w kontenerze na boku. Krok do przodu Po doświadczeniach 2 sezonów regatowych i licznych zapytaniach, postanowiliśmy rozszerzyć ofertę programową Delphii 24 one design o wersję Delphia 24 match. Popularnie nazywamy ją "damską". To jest ten sam jacht, trochę inaczej wyposażony. Zamiast genakera stawia się na nim spinakera, oraz mniejszego, inaczej ukształtowanego grota. Praktycznie Delphia 24 może być wyposażona jednocześnie w obydwa systemy ożaglowania. Delphia 24 match będzie zdecydowanie łatwiejsza w prowadzeniu. Znakomicie może służyć do treningów i szkolenia początkujących żeglarzy. Można też swobodnie pożeglować na niej dla przyjemności. Nie wyklucza to startu w profesjonalnych regatach w klasie monotypowej Delphia 24 match. DELPHIA-24-one design: długość 7.30m szerokość 2.50m zanyrzenie 1.60m wysokość masztu 9.50m ciężar 850kg balast 275kg grot 21.00m2 fok 10.00m2 genaker 45.00m2 załoga 2-4 osoby katergoria projektowa "C" DELPHIA-24-match: długość 7.30m szerokość 2.50m zanyrzenie 1.60m wysokość masztu 9.50m ciężar 850kg balast 275kg grot 17.80m2 fok 10.00m2 spinaker 38.00m2 załoga 2-4 osoby katergoria projektowa "C"

10 9 Organizacja i przepisy Organizacją zajmującą się działalnością klas: Delphii 24 one design oraz Delphia 24 match w Polsce jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24. Organizacja ta ustanowiła odpowiednie przepisy. Przepisy pomiarowe monotypu Delphia 24 one design / match 1. -Postanowienia ogólne Jacht spełniający niniejsze przepisy, uzyskuje miano Monotypu Regatowego DELPHIA 24 one design Oznaką zewnętrzną monotypu regatowego jest znak monotypu umieszczony na żaglu głównym Oznaką formalną monotypu jest certyfikat jachtu Postanowienia szczegółowe Znak monotypu musi być wykonany zgodnie z podanym wzorem (rys. Nr 1) i umocowany do żagla głównego (grota) dwustronnie w sposób trwały w określonym niniejszymi przepisami miejscu (rys. Nr 4) Wzorcem jest wytworzony przez producenta pierwowzór jachtu według projektu Andrzeja Skrzata p.n. DELPHIA 24 one design / match. Opis wzorca w postaci dokumentacji znajduje się w posiadaniu projektanta i producenta W skład wzorca wchodzi: kadłub jachtu składający się z skorupy kadłuba, skorupy wkładki konstrukcyjnej, skrzyni szybrowej z blokadą w pozycji opuszczonej szybra, skorupy pokładu, pokrywy luku, podwięzi want, sztagu i achtersztagu, pilersu podmasztowego, worka genakera / spinakera, oraz urządzeń genakerbomu / spinakerbomu urządzenie sterowe składające się z jarzma steru z zawiasami, płetwy sterowej i rumpla płetwa balastowa takielunek stały, w którego skład wchodzi maszt, bom oraz genakerbom ze wszystkimi okuciami, sztag, wanty i achtersztag maszt, bom i genakerbom / spinakerbom muszą być wykonane ze stopów aluminium Wszystkie elementy wymienione w 2.4. muszą być wykonane według niezmiennego wzorca, oraz oznakowane w sposób trwały przez wytwórcę jako zgodny z wzorcem. Muszą mieć nadany numer fabryczny oraz wpis tego numeru do certyfikatu jachtu Napęd jachtu: Żagiel główny (grot): musi być wykonany zgodnie z rysunkiem Nr 2. Dozwolone jest stosowanie na cały żagiel wyłącznie jednego rodzaju surowca płaskiego, tkanego, jednowarstwowego. Dozwolone jest stosowanie przezroczystych okien w żaglu o pow. sumarycznej max. 0,8m Żagiel przedni (fok): musi być wykonany zgodnie z rysunkiem Nr 2. Dozwolone jest stosowanie na cały żagiel wyłącznie jednego rodzaju surowca płaskiego, tkanego, jednowarstwowego. Dozwolone jest stosowanie przezroczystych okien w żaglu o pow. sumarycznej max. 0,8m2. Żagiel ten musi być mocowany do sztagu, lecz nie w sposób ciągły. Dopuszcza się stosowanie dowolnego typu raks. Zabrania się stosowania owiewek, sztywnych sztagów oraz rolerów Żagiel dodatkowy (genaker / spinaker): musi być wykonany zgodnie z rysunkiem Nr 3. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie jednego rodzaju surowca płaskiego, tkanego, jednowarstwowego. Punkty mocowania rogów tego żagla nie mogą zmieniać położenia w czasie żeglugi Takielunek ruchomy, rodzaj materiału użyty do jego wytworzenia i zastosowane systemy obsługi, nie podlegają ograniczeniom.

11 L 2 L P L P 10 Przepisy pomiarowe 3. - Postanowienia dodatkowe Dla uzyskania wymaganego ciężaru jachtu, dopuszcza się stosowanie ciężaru tarującego o wadze nie większej niż 15 kg, umocowanego w miejscu i w sposób określony wzorcem Zabrania się stosowania systemu stawiania genakera / spinakera za pomocą tzw. tubusa Wszelkie zmiany konstrukcyjne są zabronione Regulacja takielunku stałego może być dokonywana w czasie regat jedynie za pomocą sztagu talią podpokładową Zabrania się stosowania trapezów zaburtowych i kokpitowych Grot może być wyposażony jedynie w 5 szt. listew usztywniających, przy czym trzy górne mogą dochodzić do liku przedniego, a pozostałe nie mogą być dłuższe niż 1,5 m każda Grot może być wyposażony w refbanty Dopuszcza się usztywnienie liku tylnego foka jedynie trzema listwami, jednak lik tylny foka nie może być wypukły Zabrania się usztywniania listwami lików i głowic genakera Dopuszcza się stosowanie trymlinek lików we wszystkich żaglach Jedynym upoważnionym do produkcji seryjnej monotypu DELPHIA 24 one design jest DELPHIA YACHTS KOT Jedynym upoważnionym do kierowania działalnością organizacyjną i sportową jest Stowarzyszenie Regatowe DELPHIA Dopuszcza się następujące powierzchnie reklamowe (rys. Nr 4) Powierzchnie przeznaczone dla sponsora klasy Powierzchnie przeznaczone dla sponsora jachtu. rys. Nr.1 800mm /2L 1/2L 2 1/2L L 3 E 1 E 2 rys. Nr.2 1/4 L T 1/4 L T E 2 E 1 90 G 90 E 3 E 3 L 4 L J T J L /2L /2L 2 1/2L 2 L 1 E 4 LP =< 8.65m L =< 9.45m L 4 =< 9.00m E 1 =< 0.85m E 2 =< 1.82m E 3 =< 2.60m E 4 =< 3.18m E 5 =< 3.60m E 5 1/4 L T 1/4 L T E 4 LP =< 8.65m LT =< 9.35m E 1 =< 0.18m E 2 =< 1.29m E 3 =< 2.21m E 4 =< 2.91m E 5 =< 3.45m E 5 JL =< 7.80m JD =< 2.75m JT =< 7.35m G =< 0.05m J D

12 Przepisy pomiarowe rys. Nr.3 1/2S L 2 1/2S L 1 1/2S L 2 S L 2 S MG S L 1 S L 2 S MG S L 1 1/2S L 2 S L1 =< 11.00m S L 2 =< 8.85m S F =< 6.00m S MG <= 6.10m 1/2S L 1 1/2S L 2 S L 1 =< 8.75m S L 2 =< 8.75m S F =< 4.80m S MG <= 5.80m S F S F rys. Nr s pons or klas y sponsor jachtu S L S L sponsor jachtu s pons or klas y sponsor jachtu

13 12 Organization: Delphia 24 Racing Association POLAND Warszawa ul. Urocza 80A Promotion: Promo Sailing Group Adam Liszkiewicz POLAND Olsztyn ul. Dożynkowa 94 Producer: Delphia Yachts Kot POLAND Warszawa ul. Okrąg 3 Designer: Andrzej Skrzat POLAND Warszawa ul. Żeglarska 1

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 International Sailing Federation 2 Opublikowano: ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK International Sailing Federation,(IOM) Ltd. June 2004

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 bardzo poważny wypadek JACHT ŻAGLOWY QATRO wypadnięcie za burtę i utonięcie członka załogi jachtu w cieśninie Głęboki Nurt w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ. Maciej Gucma. Jakub Montewka. Antoni Zieziula

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ. Maciej Gucma. Jakub Montewka. Antoni Zieziula FUNDACJA ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ autorstwa: Maciej Gucma Jakub Montewka Antoni Zieziula Szczecin 2005 Rozdział 3, Automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Krótka i zwięzła teoria manewrowania słupem śródlądowym. Kilka uwag wstępnych: 1. Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie zawsze, gdy przebywamy na

Krótka i zwięzła teoria manewrowania słupem śródlądowym. Kilka uwag wstępnych: 1. Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie zawsze, gdy przebywamy na ZWROT PRZEZ SZTAG Z bajdewindu jednego halsu przechodzimy do bajdewindu drugiego halsu przecinając dziobem linię wiatru. Przed wykonaniem zwrotu należy upewnić się czy mamy odpowiednią ilość miejsca i

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&]

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&] C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym 251 i najstarszym 251 bo naturalnym 251 źródłem energii 121 jest promieniowanie 111 słońca 121.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie MAGAZYN FIRE-MAX ISSN 1899-3796 Wydanie VIII 1/2013 Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie Drabina M 42 L-AS zbudowana w najnowszej technologii pojedynczo wysuwanego pierwszego przęsła (Uwaga! Premiera!).

Bardziej szczegółowo

Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie. skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY

Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie. skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY do użytku wewnętrznego Warszawa 2012 Notka od "autora" "Autor" Skryptu pragnie zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu

Bardziej szczegółowo

a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu

a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu 1. Dla jachtu balastowego moment prostujący osiąga największą wartość przy kącie: 5. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) 30-45 stopni b) 90 stopni c) 60 stopni 2. Na rysynku kurs względem wiatru oznaczony

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2010. e-kwartalnik każdego żeglarza

Styczeń 2010. e-kwartalnik każdego żeglarza Nr 4 Styczeń 2010 e-kwartalnik każdego żeglarza ISSN 2080-2714 2 Czekając na ciepłą bryzę... W nowym roku, białych żagli, Tak wydętych dobrym wiatrem, Byśmy zawsze żeglowali Do archipelagu pragnień...

Bardziej szczegółowo

SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS*

SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS* SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS* www.albikrosno.pl e-mail : biuro@albikrosno.pl 1 tel. : 502 250 349 Wstęp Swobodne przebywanie pod wodą było marzeniem człowieka od tysięcy lat. Dopiero na przełomie

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Inżynier budownictwa wrzesień 2014

Inżynier budownictwa wrzesień 2014 9 2014 dodatek Inżynier budownictwa wrzesień 2014 Systemy wentylacji pożarowej w budynkach Wojciech Węgrzyński Grzegorz Krajewski Paweł Sulik Zakład Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej Systemy

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z firmą ASSECURO specjalizującą się w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796 MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796 Wydanie V 1/2010 NOWOŚCI INTERSCHUTZ 2010 POŻARNICZE W numerze m.in.: z płytą DVD! Str 4 IVECO MAGIRUS - Festiwal nowości Str 8 IVECO MAGIRUS

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy nowe. KIEROWANIE JEDNYM PALCEM Biuro na kołach Mistrz wagi ciężkiej. Zbudowane dla zabudowujących Obietnica na wagę złota

Przedstawiamy nowe. KIEROWANIE JEDNYM PALCEM Biuro na kołach Mistrz wagi ciężkiej. Zbudowane dla zabudowujących Obietnica na wagę złota Przedstawiamy nowe KIEROWANIE JEDNYM PALCEM Biuro na kołach Mistrz wagi ciężkiej Zbudowane dla zabudowujących Obietnica na wagę złota Spodoba się Twoim kierowcom Księgowemu też Nowe Volvo FM uszczęśliwia

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

energeto - wyjątkowe okna nareszcie w Polsce

energeto - wyjątkowe okna nareszcie w Polsce Profiokno profesjonalnie o oknach NR (3) 1/2010 ATRAKCYJNE KONKURS N A G R O D Y energeto - wyjątkowe okna nareszcie w Polsce Wprowadzanie okien do obrotu Wymogi polskich i europejskich norm Siła kompleksowych

Bardziej szczegółowo