a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu"

Transkrypt

1 1. Dla jachtu balastowego moment prostujący osiąga największą wartość przy kącie: 5. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) stopni b) 90 stopni c) 60 stopni 2. Na rysynku kurs względem wiatru oznaczony literą A to: a) bajdewind b) baksztag c) to linia wiatru 3. Aby zrównoważyć silną nawietrzność jachtu podczas szkwału należy: a) wybrać tylny żagiel b) zrzucić przednie żagle c) poluzować tylny żagiel 4. Nawietrzność jachtu występuje kiedy środek bocznego oporu: a) znajduje się przed środkiem ożaglowania b) znajduje się za środkiem ożaglowania c) takie zjawisko nie występuje a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu 6. Zwiększenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie grota b) zrzucenie foka c) przemieszczenie załogi na rufę 7. Zmniejszenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) przemiszczenie załogi na dziób b) przemieszczenie załogi na rufę c) zrzucenie foka 8. Płynąc w przechyle luzujemy żagle, przechył jednak się nie zmniejsza co robimy: a) odpadamy od wiatru b) ostrzymy do wiatru c) wybieramy żagle 9. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) opadamy c) odpadamy

2 10. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu mówimy, że: a) opadamy b) odpadamy c) ostrzymy 11. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą D to: 16. Refowanie żagla jest to: a) zwiększenie powierzchni żagla b) zmniejszenie powierzchni żagla i obnizenie jego środka ożaglowania c) najczęściej obniżenie środka ożaglowania 17. Czy wybrzuszenie żagla ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie 18. Na jachtcie typu slup zrzucenie grota spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) szybszy 19. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą C to: a) fordewind b) bajdewind c) baksztag 12. Stoisz jachtem na kotwicy. Odczuwasz wówczas: a) wiatr własny b) wiatr pozorny c) wiatr rzeczywisty 13. Stateczność kształtu jachtu mieczowego ma wpływ na: a) kąt przechyłu jachtu b) wybranie żagli c) nie ma wpływu na żeglugę 14. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego na silniku podczas bezwietrznej pogody wskazuje: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr pozorny c) wiatr własny 15. Prawy hals to: a) kurs jachtu, gdy wiatr wieje z lewej burty b) kurs jachtu, gdy główny żagiel znajduje się na lewej burcie c) wiatr wiejący od prawej burty a) półwiatr b) baksztag c) bajdewind 20. Maksymalne wychylenie płetwy sterowej spowoduje: a) maksymalny wzrost siły skręcającej b) zwiększenie promienia skrętu jachtu c) wzrost siły hamującej 21. Na jachcie typu slup zrzucenie foka spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej nawietrzny b) bardziej zawietrzny c) zdecydowanie szybszy

3 22. Zmieniając kurs jachtu na bardziej ostry względem wiatru: 28. Przedstawiony jacht: a) wybierasz żagle b) luzujesz żagle c) pozostawiasz żagle bez zmian 23. Żagle w czasie żeglugi ustawia się biorąc pod uwagę kierunek: a) wiatru rzeczywistego b) wiatru pozornego c) jest to obojętne 24. Częściowe podniesienie miecza podczas żeglugi kursem bajdewind spowoduje: a) wzrost nawietrzności b) wzrost prędkości jachtu c) wzrost dryfu jachtu 25. Zwiększenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie foka b) zrzucenie grota c) przemieszczenie załogi na dziób 26. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu fodewind tego samego halsu mówimy, że: a) odpadamy b) ostrzymy c) opadamy 27. Fordewind to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru, który odczuwamy: a) skośnie od strony rufy b) centralnie od strony rufy c) centralnie od strony dziobu a) żegluje kursem pełnym b) żegluje kursem ostrym c) żegluje fordewindem 29. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku rufy a) wyluzowanie żagli tylnych i wybranie żagli przednich b) zrzucenie żagli tylnych c) zrzucenie żagli przednich 30. Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu: a) stopni b) stopni c) stopni 31. Zmniejszenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na dziób b) przemieszczenie załogi na rufę c) zrzucenie grota 32. W miarę odpadania jachtu od linii wiatru żagle: a) luzujemy b) wybieramy c) nie zmieniamy pozycji żagli 33. Bakszatg to: a) kurs jachtu z wiatrem b) kurs jachtu pod wiatr c) lokalny wiatr

4 34. Zbyt mocne wybranie zagli w stosunku do kursu względem waitru spowoduje: a) zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej b) zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej c) zwiększenie przechyłu jachtu 35. Grot jachtu płynącego prawym halsem znajduje się: a) na burcie lewej b) na nawietrznej c) na burcie prawej 36. Wyluzowanie żagli przednich spowoduje: a) wzrost nawietrzności b) wzrost zawietrzności c) nie wpłynie na stateczność kursową 37. Ślizg to: a) stan jachtu podczas gwałtownego skrętu b) wynurzenie kadłuba z wody dzięki sile dynamicznej wyporu c) stan ruchu jachtu w nieznacznym przechyle 38. Wskaźnik wiatru jachtu stojącego na kotwicy wskazuje: a) wiatr pozorny b) wiatr własny c) wiatr rzeczywisty 39. Wyznaczając środek ożaglowania dla jachtu typu slup bierzemy pod uwagę: 42. Punkt zaczepienia wypadkowej siły aerodynamicznej nazywamy: a) środkiem bocznego oporu b) środkiem ożaglowania c) statecznością 43. Środek ożaglowania to: a) miejsce przyłożenia siły hydrodynamicznej b) miejsce przyłożenia siły aerodynamicznej działającej na żagiel c) miejsce, w którym fok zachodzi na grota 44. Wybranie ponad miarę żagli przednich przy jednoczesnym wyluzowaniu tylnych: a) zmniejsza promień cyrkulacji podczas odpadania b) zwiększa promień cyrkulacji podczas odpadania c) pomaga szybko wyostrzyć 45. Zwiększenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie grota b) przemieszczenie załogi na dziób c) przemieszczenie załogi na rufę 46. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego pod żaglami wskazuje: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr własny c) wiatr pozorny 47. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą B to: a) środek ożaglowania tylko foka b) środek ożaglowania tylko grota c) środek ożaglowania obydwu żagli 40. W jakim kursie względem wiatru siła ciągu będzie równa sile aerodynamicznej: a) w bajdewindzie b) w baksztagu c) w fordewindzie 41. Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu: a) b) c) 90 a) baksztag b) bajdewind c) półwiatr

5 48. Na rysunku przedstawiono sposoby: 52. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) wybieramy b) nic nie robimy z żaglami c) luzujemy 53. Przedstawiony na rysunku jacht ma: a) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy b) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu 49. Zawietrzność jachtu to: a) tendencja jachtu do ostrzenia b) tendencja jachtu do odpadania c) tendencja jachtu do płynięcia prosto 50. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu żagle: a) tendencję do płynięcia prosto b) tendencję do odpadania c) tendencję do ostrzenia 54. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania dla dwóch żagli: a) luzujemy b) wybieramy c) nic z żaglami nie robimy 51. Przedstawiony na rysunku jacht ma: a) prawidłowo b) nie prawidłowo 55. Przechodząc z kursu bakszatg jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) tendencję do odpadania b) tendencję do ostrzenia c) tendencję do płynięcia prosto a) wybieramy b) luzujemy c) nic z żaglami nie robimy

6 56. Stateczność poprzeczna jachtu mieczowego zależna jest od: a) długosci jachtu b) rodzaju żagli c) kształtu kadłuba 57. Wiatr pozorny to: a) wiatr wypadkowy wiatru rzeczywistego i własnego b) wiatr wypadkowy wiatru rzeczywistego i wiejącego c) wiatr odczuwany tylko skośnie od dziobu jachtu 58. Przechodząc z kursu fordewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) luzujemy b) wybieramy c) nic z żaglami nie robimy 59. Przesunięcie środka ożaglowania w stosunku do środka bocznego oporu w kierunku dziobu spowoduje: a) zmiejszenie zawietrzności jachtu b) zwiększenie zawietrzności jachtu c) zwiększenie nawietrzności jachtu 60. Na rysunku przedstawiono sposoby: 62. Zmniejszenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na rufę b) zrzucenie grota c) zrzucenie foka 63. Półwiatr to: a) kurs jachtu względem wiatru, gdy wiatr odczuwamy skośnie od strony dziobu jachtu b) lokalny wiatr c) kurs jachtu względem wiatru, gdy wiatr odczuwamy prostopadle do jachtu 64. Przechodząc z kursu baksztag jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) odpadamy c) zaostrzamy 65. Przy słabych wiatrach wybrzuszenie żagla powinno być: a) większe b) mniejsze c) nie ma to wpływu na wielkość siły aerodynamicznej 66. Przejście z kursu pełnego do ostrego powoduje: a) wyraźny spadek siły wiatru pozornego b) zmianę kierunku wiatru rzeczywistego c) wyraźny wzrost siły wiatru pozornego 67. Odpadanie jest to: a) zmiana kierunku żeglugi jachtu od linii wiatru b) zmiana kierunku żeglugi jachtu do linii wiatru c) zwiększanie nawietrzności jachtu 68. Czy smukłość żagla wpływa na siłę aerodynamiczną: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy 61. Nawietrzność możemy wywołać a) wyluzowanie grota, wybranie foka b) pochylenie masztu do przodu c) zrzucenie foka, wybranie grota a) tak b) nie 69. Na jachcie typu slup zaferowanie grota spowoduje, że jacht stanie się: a) zdecydowanie szybszy b) bardziej zawietrzny c) bardziej nawietrzny

7 70. Płetwa mieczowa służy do: 78. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) zatrzymywania jachtu na głębokiej wodzie b) zmniejszenia dryfu jachtu c) usztywnienia części podwodnej kadłuba 71. W żeglarstwie siłę aerodynamiczną możemy rozłożyć na dwie składowe: a) siłę przechylającą i siłę wyporu b) siłę ciągu i siłę przechylającą c) siłę ciągu i siłę wyporu 72. Balastowanie załogantów na jachcie podczas żeglugi na wiatr powoduje: a) zwiększenie momentu prostującego jacht b) poprawę bezpieczeństwa sternika c) zwiększenie stateczności kursowej i zmniejszenie zanurzenia jachtu 73. Przegłębienie jachtu na rufę spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) bardziej stabilny 74. Wzrost prędkości jachtu płynącego pod żaglami spowoduje odczuwanie wiatru pozornego jako: a) bardziej pełnego i słabszego b) bardziej ostrego i silniejszego c) wyraźnie silniejszego i porywistego 75. Czy przebrany żagiel ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie 76. Nawietrzność jest to: a) tendencja jachtu do odpadania z wiatrem b) tendencja jachtu do ostrzenia na wiatr c) umiejętność prowadzenia jachtu przy silnych wiatrach 77. Wiatr własny to: a) przepływ powietrza powstający kiedy poruszamy się b) przepływ powietrza, który odczuwamy stojąc c) wypadkowa wiatru rzeczywistego i pozornego a) przesunięcia środka bocznego oporu w stronę rufy b) zwiększenie nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu 79. W przypadku awarii lub braku urządzenia sterowego na jachcie, aby odpaść od linii wiatru należy: a) wyluzować tylny żagiel, po czym gwałtownie go wybrać b) wybrać szoty tylnego żagla i przemieścić załogę w kierunku dziobu c) wyluzować tylny żagiel i przemieścić załogę w kierunku rufy 80. Na jachcie typu slup zmniejszenie powierzchni foka spowoduje, że jacht stanie się: a) zdecydowanie szybszy b) bardziej zawietrzny c) bardziej nawietrzny 81. Środek ożaglowania dla żagla trójkątnego (bermudzkiego) geometrycznie znajduje się na przecięciu: a) środkowych b) środkowych kątów c) symetralnych 82. Przy silnych wiatrach wybrzuszenie żagla powinno być: a) większe b) nie ma to wpływu na wielkość siły aerodynamicznej c) mniejsze

8 83. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku dziobu a) zrzucenie żagli przednich b) wybieranie żagli tylnych i wyluzowanie żagli przednich c) wybranie żagli przednich i wyluzowanie żagli tylnych 84. Optymalne wyłożenie płetwy sterowej to: a) 0-20 stopni b) stopni c) więcej niż 60 stopni 85. Wimpel podczas żeglugi (ruch jachtu pod żaglami) wskazuje kierunek wiatru: a) własnego b) pozornego c) rzeczywistego 86. Bajdewind to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru odczuwanym: a) skośnie od strony dziobu b) skośnie od strony rufy c) prostopadle do jachtu 87. Zwiększenie stateczności jachtu uzyskujemy a) balastowanie jachtem, luzowanie żagli lub refowanie żagli b) wybieranie żagli do diametralnej jachtu c) utrzymanie płetwy sterowej w diametralnej jachtu 88. Droga hamowania jachtu maleje w przypadku: a) braku fali na akwenie b) słabszego wiatru c) dużego zafalowania akwenu 89. Kąt martwy to: a) kąt, w obszarze którego jacht żaglowy nie porusza się za pomocą żagli b) kąt, w obszarze którego jacht żaglowy porusza się bardzo szybko c) nie jest to określenie związane z żeglarstwem 90. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca jest najmniejsza: a) w baksztagu b) w półwietrze c) w bajdewindzie 91. Wzrost siły przechylającej na jachcie balastowym powoduje: a) zwiększenie momentu prostującego jacht b) zmniejszenie zanurzenia jachtu i zwiększenie jego prędkości c) ma niewielki wpływ na jacht 92. Przechył jachtu balastowo-mieczowego powyżej 20 stopni powoduje z reguły: a) wzrost zawietrzności jachtu b) wzrost nawietrzności jachtu c) nie wpływa na stateczność kursową 93. Bajdewind jest to: a) lina biegnąca od topu masztu do rufy jachtu b) kurs jachtu względem wiatru c) rodzaj wiatru lokalnego 94. Płynąc w przechyle luzujemy żagle, przechył jednak się nie zmniejsza co robimy: a) wybieramy żagle b) odpadamy od wiatru c) zrzucamy grota w celu zarefowania go 95. Stateczność ciężaru: a) dotyczy tylko jachtów mieczowych b) zapewniona jest z reguły dla jachtów balastowych c) zapewniona jest z reguły dla jachtów mieczowych 96. Przechodząc z kursu fordewind jednego halsu do kursu bakszatg tego samego halsu mówimy, że: a) zaostrzamy b) odpadamy c) ostrzymy 97. Obniżenie środka ożaglowania jachtu (np. zarefowanie żagli) ma wpływ na: a) zwiększenie stateczności jachtu b) zmniejszenie stateczności jachtu c) nie ma wpływu na stateczność

9 98. Dla kursów ostrych prędkość wiatru pozornego jest: a) większa niż wiatru rzeczywistego b) mniejsza niż wiatru rzeczywistego c) taka sama jak wiatru rzeczywistego 99. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania: 104. Jacht przycumowany jest do pomostu. Na jego osprzęt działa: a) wiatr własny b) wiatr pozorny c) wiatr rzeczywisty 105. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) prawidłowo b) źle 100. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu 106. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu fordewind tego samego halsu żagle: a) poprawnie b) źle 101. Jacht płynie kursem fordewind w taki sposób że grot jest po prawej burcie a fok po lewej: jacht płynie halsem: a) prawym b) lewym c) nie można tego określić 102. Przechył jachtu możemy zmiejszyć a) wybieranie żagli b) dostawienie dodatkowych żagli c) wyluzowanie żagli 103. Przesunięcie środka ożaglowania w stosunku do środka bocznego oporu w kierunku rufy spowoduje: a) wybieramy b) luzujemy c) nic z żaglami nie robimy 107. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu bajdewind tego samego halsu żagle: a) luzujemy b) nic nie robimy z żaglami c) wybieramy 108. Na wielkość siły aerodynamicznej wpływa też: a) kształt kadłuba b) kształt żagla c) kształt płetwy sterowej 109. Czy przeluzowany żagiel ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie a) większą zawietrzność jachtu b) większą nawietrzność jachtu c) mniejszą nawietrzność jachtu

10 110. Skuteczność żeglugi na wiatr można poprawić przez: a) przesunięcie środka bocznego oporu do przodu b) przesunięcie środka bocznego oporu do tyłu c) podniesienie miecza 111. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) odpadamy c) opadamy 112. Siła aerodynamiczna to: a) siła powodująca, że jacht się zanurza b) siła powodująca, że jacht płynie c) siła powodująca, że jacht hamuje 113. Zwiększenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na rufę b) zrzucenie foka c) przemieszczenie załogi na dziób 114. Wiatr pozorny odczuwany jest z kierunku: a) bardziej ostrego niż rzeczywisty b) tego samego co rzeczywisty c) bardziej pełnego niż rzeczywisty 115. Zmianę położenia środka ożaglowania możemy uzyskać przez: a) podniesienie miecza b) luzowanie lub wybieranie żagli c) opuszczenie płetwy sterowej 116. W jakim kursie względem wiatru dryf jachtu jest najmniejszy: a) w baksztagu b) w półwietrze c) w bajdewindzie 117. Jachty małe, mieczowe tracą "równowagę", gdy przechylą się: a) stopni b) stopni c) powyżej 90 stopni 118. Nawietrzność możemy zwiększyć a) wybranie grota przy równoczesnym wyluzowaniu foka b) przechylenie jachtu na burtę nawietrzną c) wybranie foka przy równoczesnym wyluzowaniu grota 119. Linia wiatru to: a) najlepsze do żeglugi ustawienie jachtu względem wiatru b) linia, w której jacht znajduje się pod wiatr c) linia, w której jacht znajduje się bokiem do wiatru 120. Po zrzuceniu foka na jachcie typu slup jacht będzie: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) zrównoważony 121. Kąt krytyczny jachtu mieczowego to: a) moment, w którym moment prostujący wynosi 0 b) moment, w którym moment prostujący osiąga największą wartość c) moment, w którym moment prostujący wynosi Baksztag to kurs względem wiatru przy kierunku wyczuwanym: a) od dziobu b) skośnie od rufy jachtu c) prostopadle do burty 123. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca nie występuje: a) w fordewindzie b) w półwietrze c) w bajdewindzie 124. Na jachcie płynącym bajdewindem przy sile wiatru 4B zwiększono wybrzuszenie grota - spowoduje to: a) zwiększenie przechyłu jachtu b) zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej c) zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej

11 125. Podczas wyłożenia płetwy steru lewo na burt jacht zakręca w lewo, na płetwę steru działają siły: a) siła bocznego oporu i hamująca b) siła hydrodynamiczna c) siła skręcająca i hamująca 126. Lewy hals to: a) wiatr wiejący od prawej burty b) kurs jachtu, gdy wiatr wieje z prawej burty c) kurs jachtu, gdy żagiel główny znajduje się na prawej burcie 127. Zawietrzność jachtu zależy od: a) kierunku wiatru rzeczywistego b) prędkości wiatru pozornego c) wzajemnego położenia Środka Bocznego Oporu i Środka Ożaglowania 128. Wzrost siły wiatru rzeczywistego spowoduje odczuwanie na jachcie płynącego pod żaglami wiatru pozornego jako: a) bardziej pełnego i silniejszego b) bardziej ostrego i słabszego c) wyraźnie silniejszego i zmiennego 129. Kąt martwy i kąt graniczny: a) nie ma żadnej zależności miedzy nimi b) kąt martwy jest równy sumie dwóch kątów granicznych c) to takie same wartości kątów ale różnie nazwane 130. Siła hydrodynamiczna to: a) siła działająca na żagle b) siła działająca na zanurzoną część jachtu c) siła, która w żeglowaniu nie ma znaczenia 133. Aby odpaść należy: a) wychylić płetwę steru na burtę nawietrzną b) wybrać grota i jednocześnie wyluzować foka c) wychylić płetwę steru na burtę zawietrzną, jednocześnie luzować tylny żagiel 134. W bezwietrzną pogodę płyniesz jachtem na silniku. Odczuwasz wówczas: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr własny c) wiatr pozorny 135. Nawietrzność jachtu to: a) tendencja jachtu do ostrzenia b) tendencja jachtu do płynięcia prosto c) tendencja jachtu do odpadania 136. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu fordewind tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) opadamy c) odpadamy 137. Płetwa mieczowa na jachcie: a) zwiększa stateczność jachtu b) powoduje zmniejszenie przechyłu przy kursach ostrych c) zapobiega dryfowi 138. Wielkość siły aerodynamicznej zależy m.in. od: a) długości jachtu b) wielkości żagla c) wielkości kąta martwego 131. Siła aerodynamiczna to: a) siła nośna, która działa na kadłub jachtu b) siła powstająca na żaglu wskutek oddziaływania wiatru c) opór jaki stawia wiatr płynącej łodzi 132. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku dziobu a) zrzucenie żagli przednich b) zrzucenie żagli tylnych c) wybranie żagli tylnych i wyluzowanie żagli przednich

12 139. Na rysunku przedstawiono sposoby: 144. W jakim kursie względem wiatru dryf jachtu jest największy: a) w fordewindzie b) w półwietrze c) w bajdewindzie 145. W jakim kursie względem wiatru dryf nie występuje: a) w bakszatgu b) w fordewindzie c) w półwietrze 146. Zarefowanie grota na jachcie typu slup spowoduje: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku rufy 140. Przy silnym wietrze na kursie półwiatr schowamy miecz, spowoduje to, że: a) jacht prawdopodobnie wywróci się b) zmniejszy się dryf c) zmniejszy się przechył jachtu i równocześnie zwiększy się dryf 141. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku rufy a) wyluzowanie żagli tylnych i wybranie żagli przednich b) wyluzowanie żagli przednich i wybranie żagli tylnych c) zrzucenie żagli tylnych 142. Stateczność jachtu jest to: a) zdolność jachtu do powrotu do pozycji początkowej b) czynnik nie mający wpływu na bezpieczeństwo żeglugi c) zdolność jachtu do utrzymania kursu 143. Zmniejszenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zwiększenie nawietrzności b) zwiększenie przechyłu c) zmniejszenie nawietrzności i przechyłu 147. Bajdewind to: a) wiatr lokalny b) kurs jachtu z wiatrem c) kurs jachtu pod wiatr 148. Jacht płynie fordewindem "na motyla", o tym jakim płynie halsem decyduje: a) położenie foka b) położenie głównego żagla c) burta, na której siedzi sternik 149. Przegłębienie jachtu na dziób powoduje, że jacht staje się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej stabilny c) bardziej nawietrzny 150. Siła hydrodynamiczna powstająca na zanurzonej części kadłuba jest efektem działania: a) wiatru własnego b) zafalowania akwenu c) siły aerodynamicznej a) zrzucenie foka b) przesunięcie balastu na dziób c) częściowe podniesienie miecza

13 151. Na rysunku przedstawiono sposoby: 157. Kąt krytyczny jachtu mieczowego wynosi: a) stopni b) stopni c) 90 stopni 158. Półwiatr to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru, który odczuwamy: a) skośnie od strony dziobu b) prostopadle do jachtu c) równolegle do jachtu 159. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca jest największa: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku rufy c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu 152. Ostrzenie jest to: a) zmiana kierunku żeglugi jachtu od linii wiatru b) zmiana kierunki żeglugi jachtu do linii wiatru c) zwiększanie zawietrzności jachtu 153. Środek ożaglowania: a) jest zawsze w tym samym miejscu b) zmienia swe położenie w zależności od pracy żaglami c) nie jest istotny przy żeglowaniu 154. Wiatr rzeczywisty to: a) przepływ powietrza powstający kiedy poruszamy się b) przepływ powietrza, który odczuwamy stojąc c) wypadkowa wiatru własnego i pozornego a) w fordewindzie b) w bakszatgu c) w bajdewindzie 160. Fordewind to: a) wiatr lokalny b) kurs jachtu z wiatrem c) kurs jachtu pod wiatr 161. Aby zrównoważyć jacht na kursie pełnym należy: a) zrzucić foka b) postawić genuę w miejscu foka c) zrzucić grota przy jednoczesnym postawieniu dwóch foków 162. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu bajdewind tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) zaostrzamy c) odpadamy 163. Na rysunku przedstawiono sposoby: 155. Wiatr pozorny jest to: a) wypadkowa wiatru rzeczywistego i wiatru własnego b) wiatr powstający wskutek dyszowego działania foka c) wiatr spływający z żagla 156. Aby wyprostować jacht podczas silnego przechyłu należy: a) wybrać żagle b) luzować żagle c) opuścić do końca miecz a) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy b) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu c) zwiększenie nawietrzności jachtu

14 164. Z powodu złego rozmieszczenia ładunku nastąpiło przegłębienie części dziobowej jachtu. W związku z tym przesunął się środek bocznego oporu. Jacht będzie: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) zmiana ta jest bez znaczenia na stateczność kursową jachtu 165. Czy smukłość żagla wpływa na stateczność kształtu jachtu: a) tak b) nie 166. Żagle najlepiej pracują gdy: a) są bardziej wybrane b) na granicy łopotu c) są bardziej wyluzowane 167. Wielkość siły aerodynamicznej zależy od: a) szybkości wiatru rzeczywistego i powierzchni żagla b) kąta natarcia, kąta hamującego c) obie odpowiedzi są prawidłowe 168. Sterując gwałtownie przechylającym się jachtem należy: a) przesiąść się na burtę zawietrzną b) wybrać główny żagiel c) luzować główny żagiel 169. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą E to: a) baksztag b) fordewind c) bajdewind

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2013, t. I Andrzej Wręczycki Akademia im. Jana Długosza Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe Umiejscowienie łodzi arbitrów Poza znajomością przepisów, istotne jest również umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy arbitrzy nie są w stanie zaobserwować danego incydentu z bliska i pod odpowiednim kątem,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 bardzo poważny wypadek JACHT ŻAGLOWY QATRO wypadnięcie za burtę i utonięcie członka załogi jachtu w cieśninie Głęboki Nurt w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 International Sailing Federation 2 Opublikowano: ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK International Sailing Federation,(IOM) Ltd. June 2004

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&]

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&] C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym 251 i najstarszym 251 bo naturalnym 251 źródłem energii 121 jest promieniowanie 111 słońca 121.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Lp. Pytania Odpowiedzi 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2013 2016 International Sailing Federation Polski Związek Żeglarski Opracował: Ryszard Skarbiński Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2013-2016 Jako wiodąca

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe SZKOLENIA i TURYSTYKA *Niekomercyjne wyprawy morskie na całym Świecie *Rejsy szkoleniowe i stażowe po wodach pływowych *Turystyczne rejsy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ;

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ; 1. PRAWO LOTNICZE Zagadnienia Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji PJ; Przepisy wykonywania skoków spadochronowych; Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA Zakład Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych PROJEKTOWANIE OKRĘTÓW I OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH Materiały pomocnicze do projektu

Bardziej szczegółowo

Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW. samochodem

Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW. samochodem Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW samochodem 1 Dane o oryginale Олег Андеевнч Богданов Эрнеет Сергеевич Цыганков ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА Азбука начинающего автоспортсмена Издатељство ДОСААФ Москва

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno 2008 1 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie. skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY

Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie. skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY Kurs kajakarstwa nizinnego i górskiego WAKK Habazie skrypt szkoleniowy SPRZĘT KAJAKOWY do użytku wewnętrznego Warszawa 2012 Notka od "autora" "Autor" Skryptu pragnie zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo