a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu"

Transkrypt

1 1. Dla jachtu balastowego moment prostujący osiąga największą wartość przy kącie: 5. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) stopni b) 90 stopni c) 60 stopni 2. Na rysynku kurs względem wiatru oznaczony literą A to: a) bajdewind b) baksztag c) to linia wiatru 3. Aby zrównoważyć silną nawietrzność jachtu podczas szkwału należy: a) wybrać tylny żagiel b) zrzucić przednie żagle c) poluzować tylny żagiel 4. Nawietrzność jachtu występuje kiedy środek bocznego oporu: a) znajduje się przed środkiem ożaglowania b) znajduje się za środkiem ożaglowania c) takie zjawisko nie występuje a) zwiększenia nawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu 6. Zwiększenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie grota b) zrzucenie foka c) przemieszczenie załogi na rufę 7. Zmniejszenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) przemiszczenie załogi na dziób b) przemieszczenie załogi na rufę c) zrzucenie foka 8. Płynąc w przechyle luzujemy żagle, przechył jednak się nie zmniejsza co robimy: a) odpadamy od wiatru b) ostrzymy do wiatru c) wybieramy żagle 9. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) opadamy c) odpadamy

2 10. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu mówimy, że: a) opadamy b) odpadamy c) ostrzymy 11. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą D to: 16. Refowanie żagla jest to: a) zwiększenie powierzchni żagla b) zmniejszenie powierzchni żagla i obnizenie jego środka ożaglowania c) najczęściej obniżenie środka ożaglowania 17. Czy wybrzuszenie żagla ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie 18. Na jachtcie typu slup zrzucenie grota spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) szybszy 19. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą C to: a) fordewind b) bajdewind c) baksztag 12. Stoisz jachtem na kotwicy. Odczuwasz wówczas: a) wiatr własny b) wiatr pozorny c) wiatr rzeczywisty 13. Stateczność kształtu jachtu mieczowego ma wpływ na: a) kąt przechyłu jachtu b) wybranie żagli c) nie ma wpływu na żeglugę 14. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego na silniku podczas bezwietrznej pogody wskazuje: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr pozorny c) wiatr własny 15. Prawy hals to: a) kurs jachtu, gdy wiatr wieje z lewej burty b) kurs jachtu, gdy główny żagiel znajduje się na lewej burcie c) wiatr wiejący od prawej burty a) półwiatr b) baksztag c) bajdewind 20. Maksymalne wychylenie płetwy sterowej spowoduje: a) maksymalny wzrost siły skręcającej b) zwiększenie promienia skrętu jachtu c) wzrost siły hamującej 21. Na jachcie typu slup zrzucenie foka spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej nawietrzny b) bardziej zawietrzny c) zdecydowanie szybszy

3 22. Zmieniając kurs jachtu na bardziej ostry względem wiatru: 28. Przedstawiony jacht: a) wybierasz żagle b) luzujesz żagle c) pozostawiasz żagle bez zmian 23. Żagle w czasie żeglugi ustawia się biorąc pod uwagę kierunek: a) wiatru rzeczywistego b) wiatru pozornego c) jest to obojętne 24. Częściowe podniesienie miecza podczas żeglugi kursem bajdewind spowoduje: a) wzrost nawietrzności b) wzrost prędkości jachtu c) wzrost dryfu jachtu 25. Zwiększenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie foka b) zrzucenie grota c) przemieszczenie załogi na dziób 26. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu fodewind tego samego halsu mówimy, że: a) odpadamy b) ostrzymy c) opadamy 27. Fordewind to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru, który odczuwamy: a) skośnie od strony rufy b) centralnie od strony rufy c) centralnie od strony dziobu a) żegluje kursem pełnym b) żegluje kursem ostrym c) żegluje fordewindem 29. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku rufy a) wyluzowanie żagli tylnych i wybranie żagli przednich b) zrzucenie żagli tylnych c) zrzucenie żagli przednich 30. Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu: a) stopni b) stopni c) stopni 31. Zmniejszenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na dziób b) przemieszczenie załogi na rufę c) zrzucenie grota 32. W miarę odpadania jachtu od linii wiatru żagle: a) luzujemy b) wybieramy c) nie zmieniamy pozycji żagli 33. Bakszatg to: a) kurs jachtu z wiatrem b) kurs jachtu pod wiatr c) lokalny wiatr

4 34. Zbyt mocne wybranie zagli w stosunku do kursu względem waitru spowoduje: a) zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej b) zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej c) zwiększenie przechyłu jachtu 35. Grot jachtu płynącego prawym halsem znajduje się: a) na burcie lewej b) na nawietrznej c) na burcie prawej 36. Wyluzowanie żagli przednich spowoduje: a) wzrost nawietrzności b) wzrost zawietrzności c) nie wpłynie na stateczność kursową 37. Ślizg to: a) stan jachtu podczas gwałtownego skrętu b) wynurzenie kadłuba z wody dzięki sile dynamicznej wyporu c) stan ruchu jachtu w nieznacznym przechyle 38. Wskaźnik wiatru jachtu stojącego na kotwicy wskazuje: a) wiatr pozorny b) wiatr własny c) wiatr rzeczywisty 39. Wyznaczając środek ożaglowania dla jachtu typu slup bierzemy pod uwagę: 42. Punkt zaczepienia wypadkowej siły aerodynamicznej nazywamy: a) środkiem bocznego oporu b) środkiem ożaglowania c) statecznością 43. Środek ożaglowania to: a) miejsce przyłożenia siły hydrodynamicznej b) miejsce przyłożenia siły aerodynamicznej działającej na żagiel c) miejsce, w którym fok zachodzi na grota 44. Wybranie ponad miarę żagli przednich przy jednoczesnym wyluzowaniu tylnych: a) zmniejsza promień cyrkulacji podczas odpadania b) zwiększa promień cyrkulacji podczas odpadania c) pomaga szybko wyostrzyć 45. Zwiększenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zrzucenie grota b) przemieszczenie załogi na dziób c) przemieszczenie załogi na rufę 46. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego pod żaglami wskazuje: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr własny c) wiatr pozorny 47. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą B to: a) środek ożaglowania tylko foka b) środek ożaglowania tylko grota c) środek ożaglowania obydwu żagli 40. W jakim kursie względem wiatru siła ciągu będzie równa sile aerodynamicznej: a) w bajdewindzie b) w baksztagu c) w fordewindzie 41. Największy moment prostujący jachtu mieczowego występuje przy kącie przechyłu: a) b) c) 90 a) baksztag b) bajdewind c) półwiatr

5 48. Na rysunku przedstawiono sposoby: 52. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) wybieramy b) nic nie robimy z żaglami c) luzujemy 53. Przedstawiony na rysunku jacht ma: a) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy b) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu c) zwiększenia zawietrzności jachtu 49. Zawietrzność jachtu to: a) tendencja jachtu do ostrzenia b) tendencja jachtu do odpadania c) tendencja jachtu do płynięcia prosto 50. Przechodząc z kursu bajdewind jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu żagle: a) tendencję do płynięcia prosto b) tendencję do odpadania c) tendencję do ostrzenia 54. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania dla dwóch żagli: a) luzujemy b) wybieramy c) nic z żaglami nie robimy 51. Przedstawiony na rysunku jacht ma: a) prawidłowo b) nie prawidłowo 55. Przechodząc z kursu bakszatg jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) tendencję do odpadania b) tendencję do ostrzenia c) tendencję do płynięcia prosto a) wybieramy b) luzujemy c) nic z żaglami nie robimy

6 56. Stateczność poprzeczna jachtu mieczowego zależna jest od: a) długosci jachtu b) rodzaju żagli c) kształtu kadłuba 57. Wiatr pozorny to: a) wiatr wypadkowy wiatru rzeczywistego i własnego b) wiatr wypadkowy wiatru rzeczywistego i wiejącego c) wiatr odczuwany tylko skośnie od dziobu jachtu 58. Przechodząc z kursu fordewind jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu żagle: a) luzujemy b) wybieramy c) nic z żaglami nie robimy 59. Przesunięcie środka ożaglowania w stosunku do środka bocznego oporu w kierunku dziobu spowoduje: a) zmiejszenie zawietrzności jachtu b) zwiększenie zawietrzności jachtu c) zwiększenie nawietrzności jachtu 60. Na rysunku przedstawiono sposoby: 62. Zmniejszenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na rufę b) zrzucenie grota c) zrzucenie foka 63. Półwiatr to: a) kurs jachtu względem wiatru, gdy wiatr odczuwamy skośnie od strony dziobu jachtu b) lokalny wiatr c) kurs jachtu względem wiatru, gdy wiatr odczuwamy prostopadle do jachtu 64. Przechodząc z kursu baksztag jednego halsu do kursu półwiatr tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) odpadamy c) zaostrzamy 65. Przy słabych wiatrach wybrzuszenie żagla powinno być: a) większe b) mniejsze c) nie ma to wpływu na wielkość siły aerodynamicznej 66. Przejście z kursu pełnego do ostrego powoduje: a) wyraźny spadek siły wiatru pozornego b) zmianę kierunku wiatru rzeczywistego c) wyraźny wzrost siły wiatru pozornego 67. Odpadanie jest to: a) zmiana kierunku żeglugi jachtu od linii wiatru b) zmiana kierunku żeglugi jachtu do linii wiatru c) zwiększanie nawietrzności jachtu 68. Czy smukłość żagla wpływa na siłę aerodynamiczną: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy 61. Nawietrzność możemy wywołać a) wyluzowanie grota, wybranie foka b) pochylenie masztu do przodu c) zrzucenie foka, wybranie grota a) tak b) nie 69. Na jachcie typu slup zaferowanie grota spowoduje, że jacht stanie się: a) zdecydowanie szybszy b) bardziej zawietrzny c) bardziej nawietrzny

7 70. Płetwa mieczowa służy do: 78. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) zatrzymywania jachtu na głębokiej wodzie b) zmniejszenia dryfu jachtu c) usztywnienia części podwodnej kadłuba 71. W żeglarstwie siłę aerodynamiczną możemy rozłożyć na dwie składowe: a) siłę przechylającą i siłę wyporu b) siłę ciągu i siłę przechylającą c) siłę ciągu i siłę wyporu 72. Balastowanie załogantów na jachcie podczas żeglugi na wiatr powoduje: a) zwiększenie momentu prostującego jacht b) poprawę bezpieczeństwa sternika c) zwiększenie stateczności kursowej i zmniejszenie zanurzenia jachtu 73. Przegłębienie jachtu na rufę spowoduje, że jacht stanie się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) bardziej stabilny 74. Wzrost prędkości jachtu płynącego pod żaglami spowoduje odczuwanie wiatru pozornego jako: a) bardziej pełnego i słabszego b) bardziej ostrego i silniejszego c) wyraźnie silniejszego i porywistego 75. Czy przebrany żagiel ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie 76. Nawietrzność jest to: a) tendencja jachtu do odpadania z wiatrem b) tendencja jachtu do ostrzenia na wiatr c) umiejętność prowadzenia jachtu przy silnych wiatrach 77. Wiatr własny to: a) przepływ powietrza powstający kiedy poruszamy się b) przepływ powietrza, który odczuwamy stojąc c) wypadkowa wiatru rzeczywistego i pozornego a) przesunięcia środka bocznego oporu w stronę rufy b) zwiększenie nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu 79. W przypadku awarii lub braku urządzenia sterowego na jachcie, aby odpaść od linii wiatru należy: a) wyluzować tylny żagiel, po czym gwałtownie go wybrać b) wybrać szoty tylnego żagla i przemieścić załogę w kierunku dziobu c) wyluzować tylny żagiel i przemieścić załogę w kierunku rufy 80. Na jachcie typu slup zmniejszenie powierzchni foka spowoduje, że jacht stanie się: a) zdecydowanie szybszy b) bardziej zawietrzny c) bardziej nawietrzny 81. Środek ożaglowania dla żagla trójkątnego (bermudzkiego) geometrycznie znajduje się na przecięciu: a) środkowych b) środkowych kątów c) symetralnych 82. Przy silnych wiatrach wybrzuszenie żagla powinno być: a) większe b) nie ma to wpływu na wielkość siły aerodynamicznej c) mniejsze

8 83. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku dziobu a) zrzucenie żagli przednich b) wybieranie żagli tylnych i wyluzowanie żagli przednich c) wybranie żagli przednich i wyluzowanie żagli tylnych 84. Optymalne wyłożenie płetwy sterowej to: a) 0-20 stopni b) stopni c) więcej niż 60 stopni 85. Wimpel podczas żeglugi (ruch jachtu pod żaglami) wskazuje kierunek wiatru: a) własnego b) pozornego c) rzeczywistego 86. Bajdewind to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru odczuwanym: a) skośnie od strony dziobu b) skośnie od strony rufy c) prostopadle do jachtu 87. Zwiększenie stateczności jachtu uzyskujemy a) balastowanie jachtem, luzowanie żagli lub refowanie żagli b) wybieranie żagli do diametralnej jachtu c) utrzymanie płetwy sterowej w diametralnej jachtu 88. Droga hamowania jachtu maleje w przypadku: a) braku fali na akwenie b) słabszego wiatru c) dużego zafalowania akwenu 89. Kąt martwy to: a) kąt, w obszarze którego jacht żaglowy nie porusza się za pomocą żagli b) kąt, w obszarze którego jacht żaglowy porusza się bardzo szybko c) nie jest to określenie związane z żeglarstwem 90. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca jest najmniejsza: a) w baksztagu b) w półwietrze c) w bajdewindzie 91. Wzrost siły przechylającej na jachcie balastowym powoduje: a) zwiększenie momentu prostującego jacht b) zmniejszenie zanurzenia jachtu i zwiększenie jego prędkości c) ma niewielki wpływ na jacht 92. Przechył jachtu balastowo-mieczowego powyżej 20 stopni powoduje z reguły: a) wzrost zawietrzności jachtu b) wzrost nawietrzności jachtu c) nie wpływa na stateczność kursową 93. Bajdewind jest to: a) lina biegnąca od topu masztu do rufy jachtu b) kurs jachtu względem wiatru c) rodzaj wiatru lokalnego 94. Płynąc w przechyle luzujemy żagle, przechył jednak się nie zmniejsza co robimy: a) wybieramy żagle b) odpadamy od wiatru c) zrzucamy grota w celu zarefowania go 95. Stateczność ciężaru: a) dotyczy tylko jachtów mieczowych b) zapewniona jest z reguły dla jachtów balastowych c) zapewniona jest z reguły dla jachtów mieczowych 96. Przechodząc z kursu fordewind jednego halsu do kursu bakszatg tego samego halsu mówimy, że: a) zaostrzamy b) odpadamy c) ostrzymy 97. Obniżenie środka ożaglowania jachtu (np. zarefowanie żagli) ma wpływ na: a) zwiększenie stateczności jachtu b) zmniejszenie stateczności jachtu c) nie ma wpływu na stateczność

9 98. Dla kursów ostrych prędkość wiatru pozornego jest: a) większa niż wiatru rzeczywistego b) mniejsza niż wiatru rzeczywistego c) taka sama jak wiatru rzeczywistego 99. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania: 104. Jacht przycumowany jest do pomostu. Na jego osprzęt działa: a) wiatr własny b) wiatr pozorny c) wiatr rzeczywisty 105. Na rysunku przedstawiono sposoby: a) prawidłowo b) źle 100. Na rysunku wyznaczono środek ożaglowania: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu 106. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu fordewind tego samego halsu żagle: a) poprawnie b) źle 101. Jacht płynie kursem fordewind w taki sposób że grot jest po prawej burcie a fok po lewej: jacht płynie halsem: a) prawym b) lewym c) nie można tego określić 102. Przechył jachtu możemy zmiejszyć a) wybieranie żagli b) dostawienie dodatkowych żagli c) wyluzowanie żagli 103. Przesunięcie środka ożaglowania w stosunku do środka bocznego oporu w kierunku rufy spowoduje: a) wybieramy b) luzujemy c) nic z żaglami nie robimy 107. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu bajdewind tego samego halsu żagle: a) luzujemy b) nic nie robimy z żaglami c) wybieramy 108. Na wielkość siły aerodynamicznej wpływa też: a) kształt kadłuba b) kształt żagla c) kształt płetwy sterowej 109. Czy przeluzowany żagiel ma wpływ na wielkość siły aerodynamicznej: a) tak b) nie a) większą zawietrzność jachtu b) większą nawietrzność jachtu c) mniejszą nawietrzność jachtu

10 110. Skuteczność żeglugi na wiatr można poprawić przez: a) przesunięcie środka bocznego oporu do przodu b) przesunięcie środka bocznego oporu do tyłu c) podniesienie miecza 111. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu baksztag tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) odpadamy c) opadamy 112. Siła aerodynamiczna to: a) siła powodująca, że jacht się zanurza b) siła powodująca, że jacht płynie c) siła powodująca, że jacht hamuje 113. Zwiększenie zawietrzności jachtu uzyskamy a) przemieszczenie załogi na rufę b) zrzucenie foka c) przemieszczenie załogi na dziób 114. Wiatr pozorny odczuwany jest z kierunku: a) bardziej ostrego niż rzeczywisty b) tego samego co rzeczywisty c) bardziej pełnego niż rzeczywisty 115. Zmianę położenia środka ożaglowania możemy uzyskać przez: a) podniesienie miecza b) luzowanie lub wybieranie żagli c) opuszczenie płetwy sterowej 116. W jakim kursie względem wiatru dryf jachtu jest najmniejszy: a) w baksztagu b) w półwietrze c) w bajdewindzie 117. Jachty małe, mieczowe tracą "równowagę", gdy przechylą się: a) stopni b) stopni c) powyżej 90 stopni 118. Nawietrzność możemy zwiększyć a) wybranie grota przy równoczesnym wyluzowaniu foka b) przechylenie jachtu na burtę nawietrzną c) wybranie foka przy równoczesnym wyluzowaniu grota 119. Linia wiatru to: a) najlepsze do żeglugi ustawienie jachtu względem wiatru b) linia, w której jacht znajduje się pod wiatr c) linia, w której jacht znajduje się bokiem do wiatru 120. Po zrzuceniu foka na jachcie typu slup jacht będzie: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) zrównoważony 121. Kąt krytyczny jachtu mieczowego to: a) moment, w którym moment prostujący wynosi 0 b) moment, w którym moment prostujący osiąga największą wartość c) moment, w którym moment prostujący wynosi Baksztag to kurs względem wiatru przy kierunku wyczuwanym: a) od dziobu b) skośnie od rufy jachtu c) prostopadle do burty 123. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca nie występuje: a) w fordewindzie b) w półwietrze c) w bajdewindzie 124. Na jachcie płynącym bajdewindem przy sile wiatru 4B zwiększono wybrzuszenie grota - spowoduje to: a) zwiększenie przechyłu jachtu b) zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej c) zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej

11 125. Podczas wyłożenia płetwy steru lewo na burt jacht zakręca w lewo, na płetwę steru działają siły: a) siła bocznego oporu i hamująca b) siła hydrodynamiczna c) siła skręcająca i hamująca 126. Lewy hals to: a) wiatr wiejący od prawej burty b) kurs jachtu, gdy wiatr wieje z prawej burty c) kurs jachtu, gdy żagiel główny znajduje się na prawej burcie 127. Zawietrzność jachtu zależy od: a) kierunku wiatru rzeczywistego b) prędkości wiatru pozornego c) wzajemnego położenia Środka Bocznego Oporu i Środka Ożaglowania 128. Wzrost siły wiatru rzeczywistego spowoduje odczuwanie na jachcie płynącego pod żaglami wiatru pozornego jako: a) bardziej pełnego i silniejszego b) bardziej ostrego i słabszego c) wyraźnie silniejszego i zmiennego 129. Kąt martwy i kąt graniczny: a) nie ma żadnej zależności miedzy nimi b) kąt martwy jest równy sumie dwóch kątów granicznych c) to takie same wartości kątów ale różnie nazwane 130. Siła hydrodynamiczna to: a) siła działająca na żagle b) siła działająca na zanurzoną część jachtu c) siła, która w żeglowaniu nie ma znaczenia 133. Aby odpaść należy: a) wychylić płetwę steru na burtę nawietrzną b) wybrać grota i jednocześnie wyluzować foka c) wychylić płetwę steru na burtę zawietrzną, jednocześnie luzować tylny żagiel 134. W bezwietrzną pogodę płyniesz jachtem na silniku. Odczuwasz wówczas: a) wiatr rzeczywisty b) wiatr własny c) wiatr pozorny 135. Nawietrzność jachtu to: a) tendencja jachtu do ostrzenia b) tendencja jachtu do płynięcia prosto c) tendencja jachtu do odpadania 136. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu fordewind tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) opadamy c) odpadamy 137. Płetwa mieczowa na jachcie: a) zwiększa stateczność jachtu b) powoduje zmniejszenie przechyłu przy kursach ostrych c) zapobiega dryfowi 138. Wielkość siły aerodynamicznej zależy m.in. od: a) długości jachtu b) wielkości żagla c) wielkości kąta martwego 131. Siła aerodynamiczna to: a) siła nośna, która działa na kadłub jachtu b) siła powstająca na żaglu wskutek oddziaływania wiatru c) opór jaki stawia wiatr płynącej łodzi 132. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku dziobu a) zrzucenie żagli przednich b) zrzucenie żagli tylnych c) wybranie żagli tylnych i wyluzowanie żagli przednich

12 139. Na rysunku przedstawiono sposoby: 144. W jakim kursie względem wiatru dryf jachtu jest największy: a) w fordewindzie b) w półwietrze c) w bajdewindzie 145. W jakim kursie względem wiatru dryf nie występuje: a) w bakszatgu b) w fordewindzie c) w półwietrze 146. Zarefowanie grota na jachcie typu slup spowoduje: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) zwiększenia nawietrzności jachtu c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku rufy 140. Przy silnym wietrze na kursie półwiatr schowamy miecz, spowoduje to, że: a) jacht prawdopodobnie wywróci się b) zmniejszy się dryf c) zmniejszy się przechył jachtu i równocześnie zwiększy się dryf 141. Środek ożaglowania możemy przesunąć w kierunku rufy a) wyluzowanie żagli tylnych i wybranie żagli przednich b) wyluzowanie żagli przednich i wybranie żagli tylnych c) zrzucenie żagli tylnych 142. Stateczność jachtu jest to: a) zdolność jachtu do powrotu do pozycji początkowej b) czynnik nie mający wpływu na bezpieczeństwo żeglugi c) zdolność jachtu do utrzymania kursu 143. Zmniejszenie nawietrzności jachtu uzyskamy a) zwiększenie nawietrzności b) zwiększenie przechyłu c) zmniejszenie nawietrzności i przechyłu 147. Bajdewind to: a) wiatr lokalny b) kurs jachtu z wiatrem c) kurs jachtu pod wiatr 148. Jacht płynie fordewindem "na motyla", o tym jakim płynie halsem decyduje: a) położenie foka b) położenie głównego żagla c) burta, na której siedzi sternik 149. Przegłębienie jachtu na dziób powoduje, że jacht staje się: a) bardziej zawietrzny b) bardziej stabilny c) bardziej nawietrzny 150. Siła hydrodynamiczna powstająca na zanurzonej części kadłuba jest efektem działania: a) wiatru własnego b) zafalowania akwenu c) siły aerodynamicznej a) zrzucenie foka b) przesunięcie balastu na dziób c) częściowe podniesienie miecza

13 151. Na rysunku przedstawiono sposoby: 157. Kąt krytyczny jachtu mieczowego wynosi: a) stopni b) stopni c) 90 stopni 158. Półwiatr to kurs względem wiatru przy kierunku wiatru, który odczuwamy: a) skośnie od strony dziobu b) prostopadle do jachtu c) równolegle do jachtu 159. W jakim kursie względem wiatru siła przechylająca jest największa: a) zwiększenia zawietrzności jachtu b) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku rufy c) przesunięcia środka bocznego oporu w kierunku dziobu 152. Ostrzenie jest to: a) zmiana kierunku żeglugi jachtu od linii wiatru b) zmiana kierunki żeglugi jachtu do linii wiatru c) zwiększanie zawietrzności jachtu 153. Środek ożaglowania: a) jest zawsze w tym samym miejscu b) zmienia swe położenie w zależności od pracy żaglami c) nie jest istotny przy żeglowaniu 154. Wiatr rzeczywisty to: a) przepływ powietrza powstający kiedy poruszamy się b) przepływ powietrza, który odczuwamy stojąc c) wypadkowa wiatru własnego i pozornego a) w fordewindzie b) w bakszatgu c) w bajdewindzie 160. Fordewind to: a) wiatr lokalny b) kurs jachtu z wiatrem c) kurs jachtu pod wiatr 161. Aby zrównoważyć jacht na kursie pełnym należy: a) zrzucić foka b) postawić genuę w miejscu foka c) zrzucić grota przy jednoczesnym postawieniu dwóch foków 162. Przechodząc z kursu półwiatr jednego halsu do kursu bajdewind tego samego halsu mówimy, że: a) ostrzymy b) zaostrzamy c) odpadamy 163. Na rysunku przedstawiono sposoby: 155. Wiatr pozorny jest to: a) wypadkowa wiatru rzeczywistego i wiatru własnego b) wiatr powstający wskutek dyszowego działania foka c) wiatr spływający z żagla 156. Aby wyprostować jacht podczas silnego przechyłu należy: a) wybrać żagle b) luzować żagle c) opuścić do końca miecz a) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku rufy b) przesunięcia środka ożaglowania w kierunku dziobu c) zwiększenie nawietrzności jachtu

14 164. Z powodu złego rozmieszczenia ładunku nastąpiło przegłębienie części dziobowej jachtu. W związku z tym przesunął się środek bocznego oporu. Jacht będzie: a) bardziej zawietrzny b) bardziej nawietrzny c) zmiana ta jest bez znaczenia na stateczność kursową jachtu 165. Czy smukłość żagla wpływa na stateczność kształtu jachtu: a) tak b) nie 166. Żagle najlepiej pracują gdy: a) są bardziej wybrane b) na granicy łopotu c) są bardziej wyluzowane 167. Wielkość siły aerodynamicznej zależy od: a) szybkości wiatru rzeczywistego i powierzchni żagla b) kąta natarcia, kąta hamującego c) obie odpowiedzi są prawidłowe 168. Sterując gwałtownie przechylającym się jachtem należy: a) przesiąść się na burtę zawietrzną b) wybrać główny żagiel c) luzować główny żagiel 169. Na rysunku kurs względem wiatru oznaczony literą E to: a) baksztag b) fordewind c) bajdewind

TEORIA ŻEGLOWANIA I MANEWROWANIA

TEORIA ŻEGLOWANIA I MANEWROWANIA KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 TEORI ŻEGLOWNI I MNEWROWNI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bardziej szczegółowo

501 892 942, SJM PZŻ/8211,

501 892 942, SJM PZŻ/8211, Teoria Żeglowania Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942, Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334, Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor ISSA: SEA 00394 http://www.pro-skippers.com/skipper/343

Bardziej szczegółowo

5. Przy prawidłowo postawionym foku, najbliżej sztagownika znajduje się róg:

5. Przy prawidłowo postawionym foku, najbliżej sztagownika znajduje się róg: 1. Schowek na dziobie to: a) achterpik b) forluk c) forpik 2. Kausza jest to: a) drobny element, który służy do mocowania przednich lików sztaksli b) otwór w burcie lub okucie, przez który przechodzą cumy

Bardziej szczegółowo

Żagle: Stawianie 1.Polecenie przygotowujące - Przygotować żagle do stawiania Odpowiedź Jest przygotować żagle do stawiania

Żagle: Stawianie 1.Polecenie przygotowujące - Przygotować żagle do stawiania Odpowiedź Jest przygotować żagle do stawiania KOMENDY I POLECENIA NA SLUPIE BERMUDZKIM obowiązujące w programie na stopień żeglarza jachtowego. Żagle: Stawianie 1. przygotowujące - Przygotować żagle do stawiania Jest przygotować żagle do stawiania

Bardziej szczegółowo

KOMENDY ŻEGLARSKIE. Żagle:

KOMENDY ŻEGLARSKIE. Żagle: KOMENDY ŻEGLARSKIE POLECENIE, ODPOWIEDŹ, MELDUNEK Przykład: 1. POLECENIE: Przygotuj cumę dziobową do podania na keję! 2. ODPOWIEDŹ: Jest przygotuj cumę dziobową do podania na keję. 3. MELDUNEK: Cuma dziobowa

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok Zakład Sport Wodnych Instytut Sportu PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: Żeglarstwo osób starszych, Kierunek Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie stacjonarne, rok 1. CELE NAUCZANIA: wyposażenie studentów w

Bardziej szczegółowo

STER PAGAJE. ZRZUCANIE ŻAGLI Jest przygotować żagle/ grota / foka do zrzucenia. DOŚĆ!- przerwanie komendy WRÓĆ!- odwołanie komendy

STER PAGAJE. ZRZUCANIE ŻAGLI Jest przygotować żagle/ grota / foka do zrzucenia. DOŚĆ!- przerwanie komendy WRÓĆ!- odwołanie komendy DOŚĆ!- przerwanie komendy WRÓĆ!- odwołanie komendy Ster zero Jest ster zero Ster lewo / prawo Jest ster lewo / prawo Ster lekko lewo / prawo Jest ster lekko lewo / prawo Ster lewo / prawo na burt Jest

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Część pierwsza :

MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Część pierwsza : MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO Część pierwsza : Strona 1 1. UPRAWNIENIA 2. BUDOWA I OBSŁUGA JACHTU 3. TEORIA ŻEGLOWANIA 4. KOMENDY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKIz dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe Umiejscowienie łodzi arbitrów Poza znajomością przepisów, istotne jest również umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy arbitrzy nie są w stanie zaobserwować danego incydentu z bliska i pod odpowiednim kątem,

Bardziej szczegółowo

Krótka i zwięzła teoria manewrowania slupem śródlądowym.

Krótka i zwięzła teoria manewrowania slupem śródlądowym. Krótka i zwięzła teoria manewrowania slupem śródlądowym. Kilka uwag wstępnych: Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie zawsze, gdy przebywamy na jachcie trzymamy się czegoś minimum jedną ręką (wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY TEORIA ŻEGLOWANIA

ŻEGLARZ JACHTOWY TEORIA ŻEGLOWANIA Wiatr. Kursy jachtu względem wiatru ŻEGLARZ JACHTOWY TEORIA ŻEGLOWANIA Wiatr rzeczywisty (WR) jest to ruch powietrza wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu w odniesieniu do nieruchomego

Bardziej szczegółowo

pwd. Bartosz Pawełczyk

pwd. Bartosz Pawełczyk RETMANAT DRUŻYN WODNYCH HUFCA ZHP PABIANICE PORADNIK DLA KADRY PROWADZĄCEJ SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO pwd. Bartosz Pawełczyk PABIANICE 2006 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS System Szkolenia Żeglarskiego HALS www.hals-sitz.org.pl ver.05, 4 listopada 2011 r. Zgodnie z uchwałą nr 2/11 z dnia 1 lutego 2011 r. Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów

Bardziej szczegółowo

Marek Ryłko, Marek Mach KOMENDY DLA ŻEGLARZY

Marek Ryłko, Marek Mach KOMENDY DLA ŻEGLARZY Marek Ryłko, Marek Mach KOMENDY DLA ŻEGLARZY YACHT KLUB POLSKI BIELSKO 2014 Konsultacja wydania pierwszego oraz drugiego Norbert Szymała. Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione na podstawie wydania pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny napęd żaglowo słoneczny o sztywnych żaglopłatach, wspomagany agregatem prądotwórczym.

Ekologiczny napęd żaglowo słoneczny o sztywnych żaglopłatach, wspomagany agregatem prądotwórczym. Ekologiczny napęd żaglowo słoneczny o sztywnych żaglopłatach, wspomagany agregatem prądotwórczym. Poniżej zaproponowano perspektywiczny, zgłoszony do Urzędu Patentowego ekologiczny napęd żaglowo słoneczny

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje balastu 2. Jachty meczowe przekroje kadłuba a) Rodzaje mieczy

1. Rodzaje balastu 2. Jachty meczowe przekroje kadłuba a) Rodzaje mieczy I. Co to jest jacht II. Podział A. Kategorie konstrukcyjne B. Kategorie konstrukcyjne C. Stateczność 1. Rodzaje balastu 2. Jachty meczowe przekroje kadłuba a) Rodzaje mieczy III. Rodzaje dziobów i ruf

Bardziej szczegółowo

Krótka i zwięzła teoria manewrowania słupem śródlądowym. Kilka uwag wstępnych: 1. Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie zawsze, gdy przebywamy na

Krótka i zwięzła teoria manewrowania słupem śródlądowym. Kilka uwag wstępnych: 1. Jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie zawsze, gdy przebywamy na ZWROT PRZEZ SZTAG Z bajdewindu jednego halsu przechodzimy do bajdewindu drugiego halsu przecinając dziobem linię wiatru. Przed wykonaniem zwrotu należy upewnić się czy mamy odpowiednią ilość miejsca i

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2013 2016 International Sailing Federation Polski Związek Żeglarski Opracował: Ryszard Skarbiński Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2013-2016 Jako wiodąca

Bardziej szczegółowo

Żeglarstwo. Kierunek: Jednostka organizacyjna: turystyka i rekreacja. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: TR-L-32. Nazwa przedmiotu: Punkty ECTS

Żeglarstwo. Kierunek: Jednostka organizacyjna: turystyka i rekreacja. Kod przedmiotu: Rodzaj studiów i profil: TR-L-32. Nazwa przedmiotu: Punkty ECTS Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/13 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ JACHTU.

WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ JACHTU. Patryk Richter Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska, Gdańsk DOI: 10.17814/mechanik.2015.10.505 WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO I STERNIKA JACHTOWEGO 1. Ramowy program szkolenia na stopnie żeglarskie PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO 1. Przepisy a) prawo drogi na wodach śródlądowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY USTAWIANIA FOKA W KLASIE 470 W ŻEGLUDZE NA WIATR (praca trenerska)

PODSTAWY USTAWIANIA FOKA W KLASIE 470 W ŻEGLUDZE NA WIATR (praca trenerska) AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Im. Jędrzeja Śniadeckiego Paweł Nowakowski PODSTAWY USTAWIANIA FOKA W KLASIE 470 W ŻEGLUDZE NA WIATR (praca trenerska) Praca napisana: W Zakładzie Teorii i Metodyki

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S Z K O L E N I A

S Y S T E M S Z K O L E N I A S Y S T E M S Z K O L E N I A POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE System zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium PZŻ w dniu 12 marca 2007 r. Na podstawie art.53a ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S Z K O L E N I A

S Y S T E M S Z K O L E N I A S Y S T E M S Z K O L E N I A POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE System zaaprobowany przez Prezydium PZŻ i zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki w dn. 17 czerwca 2008 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER Certyfikat ISSA Inland Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura

Bardziej szczegółowo

Rys. 11.11. Przeciągniecie statyczne szybowca

Rys. 11.11. Przeciągniecie statyczne szybowca Cytat z książki: MECHANIKA LOTU SZYBOWCÓW Dr inż. WIESŁAWA ŁANECKA MAKARUK 11.5. LOT NA KRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA Przeciągnięcie" szybowca. Lot szybowca na ytycznym kącie natarcia i powyżej niego różni

Bardziej szczegółowo

komora wy pornościowa balas t

komora wy pornościowa balas t DELPHIA 24 ONE DESGN 1 Klasa ta powstała dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24, oraz stoczni jachtowej Delphia Yachts Kot. Gremium to, ściśle związane z żeglarstwem, opracowało

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

JACHTOWY TEORIA I PRAKTYKA

JACHTOWY TEORIA I PRAKTYKA Zbigniew Klimczak żeglarz JACHTOWY TEORIA I PRAKTYKA Zgodny z programem PZŻ Rysunki, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Bezdroża sp. z o.o. ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków, pochodzą z nieosiągalnej już książki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I OBSŁUGA JACHTU

BUDOWA I OBSŁUGA JACHTU KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 UDOW I OSŁUG JHTU 1. 2. Jachty mieczowe, posiadające

Bardziej szczegółowo

Przepisy Klasy Omega Standard

Przepisy Klasy Omega Standard 2009-2012 Stowarzyszenie ZwiĄzek Klasy Omega Wstęp Omega Standard jest jachtem turystyczno regatowym, którego pierwowzorem jest projekt Juliusza Sieradzkiego z roku 1942, który za zgodą autora jest rozwijany

Bardziej szczegółowo

System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie

System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie System zaaprobowany przez Prezydium PZZ i zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki w dn. 17 czerwca 2008 r. Na podstawie art.53a

Bardziej szczegółowo

( o b o w i ą z u j e w s e z o n i e 2 0 1 3 ) P R Z E P I S Y

( o b o w i ą z u j e w s e z o n i e 2 0 1 3 ) P R Z E P I S Y - 1 - F O R M U Ł A P O M I A R O W A K W R 2 0 1 1 ( o b o w i ą z u j e w s e z o n i e 2 0 1 3 ) P R Z E P I S Y 1. WSTĘP 1. Przepisy formuły pomiarowej Klubowego Współczynnika Regatowego KWR są zbiorem

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2013, t. I Andrzej Wręczycki Akademia im. Jana Długosza Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (ok. 90 h)

Program szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (ok. 90 h) Załącznik 1.1. Programy szkolenia na stopnie Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ Szkolenie na stopnie instruktorskie może być realizowane w formach przewidzianych w Systemie

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 bardzo poważny wypadek JACHT ŻAGLOWY QATRO wypadnięcie za burtę i utonięcie członka załogi jachtu w cieśninie Głęboki Nurt w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

CARGO-JACHTY. Konstrukcje...

CARGO-JACHTY. Konstrukcje... Konstrukcje... Sposób na życie? CARGO-JACHTY Jak połączyć umiłowanie pływania pod żaglami z równoczesnym zarobkowaniem? Otóż jest kilka sposobów łączenia przyjemności żeglowania ze zdobywaniem grosza.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: : 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU

SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU śeglarskiego NA STOPNIE śeglarskie Na podstawie art.53a ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj.dz.u z 2001r. nr 81 poz.889 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY ŻEGLARSKIEJ KUŹNIA ŻEGLARSKA

KONKURS WIEDZY ŻEGLARSKIEJ KUŹNIA ŻEGLARSKA KONKURS WIEDZY ŻEGLARSKIEJ KUŹNIA ŻEGLARSKA Termin i miejsce 16 maja 2013- zapisy drużyn Szkoły Podstawowe 10:40-11:10 Gimnazjum 11:10-11:50 Zakończenie i rozdanie nagród godz. 16:00 Przystań żeglarska

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASY OMEGA (WERSJA SZCZECINEK 2001) KADŁUB 1. Materiał dowolny. 2. Długość całkowita min. 6150, max. 6250 bez li tew odbojowych i okuć. 3. Szerokość całkowita min. 1750, max. 1850 bez li tew

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Majchrzak

Opracowanie: Maria Majchrzak Opracowanie: Maria Majchrzak Cel nadrzędny Realizacja jednego z zadań programu wychowawczego szkoły i wychowania fizycznego z uwzględnieniem edukacji ekologicznej Cel główny - pogłębienie wiedzy o Regionie

Bardziej szczegółowo

Przepisy Pomiarowe Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2006

Przepisy Pomiarowe Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2006 Przepisy Pomiarowe Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2006 Niniejszy dokument stanowi zbiór propozycji dla organizatorów regat jachtów kabinowych, opracowanych przez Zespół ds Przepisów Pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Spis tres ci Od Autora 1. Wybo r drogi 1.1. Drogi oceaniczne 1.3. Okres lenie pozycji

Spis tres ci Od Autora 1. Wybo r drogi 1.1. Drogi oceaniczne 1.3. Okres lenie pozycji Spis treści Od Autora... 13 1. Wybór drogi... 17 1.1. Drogi oceaniczne... 17 1.1.1.1 Jak rodzi się wiatr... 17 1.1.2. Cisze i pasaty... 19 1.1.3. Monsuny... 21 1.1.4. Końskie szerokości i wiatry zachodnie...

Bardziej szczegółowo

Żeglarz jachtowy Materiały szkoleniowe. Zbigniew Toroński

Żeglarz jachtowy Materiały szkoleniowe. Zbigniew Toroński Żeglarz jachtowy Materiały szkoleniowe Zbigniew Toroński czerwiec 2000 Spis treści 1 Budowa jachtu................................... 1 1.1 Klasyfikacje jachtów............................ 1 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZATONIĘCIE s/y NEMEA NA BAŁTYKU w dniu 28 maja 2009r. zalanie wodą wnętrza jachtu i utrata pływalności. II. STAN FAKTYCZNY:

ZATONIĘCIE s/y NEMEA NA BAŁTYKU w dniu 28 maja 2009r. zalanie wodą wnętrza jachtu i utrata pływalności. II. STAN FAKTYCZNY: 1 ZATONIĘCIE s/y NEMEA NA BAŁTYKU w dniu 28 maja 2009r. /Wyciąg z orzeczenia Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z dnia 30 października 2009r., sygnatura akt WMS 7/09./ I. Przyczyną zatonięcia

Bardziej szczegółowo

Prosty model silnika elektrycznego

Prosty model silnika elektrycznego Prosty model silnika elektrycznego Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Elektronika\Silniczek2.cma Cel ćwiczenia Pokazanie zasady

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS - JUNGA & KADET www.hals-sitz.org.pl Zgodnie z uchwałą nr.. z dnia.. Zarządu Stowarzyszenia wprowadzony zostaje do realizacji - JUNGA & KADET. Ostatnia korekta tego dokumentu miała miejsce 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Żeglarstwo - klarowanie 470ki

Żeglarstwo - klarowanie 470ki Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Żeglarstwo - klarowanie 470ki W związku z licznymi pytaniami, postanowiliśmy opublikować podstawowe informacje na temat klarowania 470 - tki. Kombinacji otaklowania większości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY.

Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY. Załącznik 1. PROGRAMY SZKOLENIA 1. ŻEGLARZ JACHTOWY. a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: - wybrane definicje - prawo drogi - sygnały wzrokowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our products without notice. Please get in touch with your distributor

Bardziej szczegółowo

a) wysoka kłębiasta b) niska kłębiasta c) średnia kłębiasta

a) wysoka kłębiasta b) niska kłębiasta c) średnia kłębiasta 1. Przy przechodzeniu frontu chłodnego występują chmury: a) stratus, cumulus b) cumulus, cirrus c) cumulonimbus 2. W skali Beauforta 11 to wiatr określany a) bardzo silny wiatr b) gwałtowny sztorm c) huragan

Bardziej szczegółowo

Holowanie ratownicze 2

Holowanie ratownicze 2 Holowanie Holowanie ratownicze 2 Holowanie przez inny statek handlowy Zasadą jest, że wypór statku holującego powinien być większy od wyporu statku holowanego. 3 Fazy holowania unieruchomionego statku:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie www.jachty.org Podczas kursu przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności zawarte w niżej prezentowanym programie szkolenia PZŻ. PROGRAM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej KE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 (Dz.U.nr 105 poz.

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej KE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 (Dz.U.nr 105 poz. 4. ORGANIZACJA EGZAMINÓW NA STOPNIE śeglarskie 4.1. Komisja Egzaminacyjna Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej KE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 (Dz.U.nr 105

Bardziej szczegółowo

Żeglarz i sternik jachtowy

Żeglarz i sternik jachtowy Żeglarz i sternik jachtowy Andrzej Kolaszewski Piotr Świdwiński Wybrane Fragmenty 3.1.2. Prawo drogi (zasady ruchu żeglugowego) Przepisy ogólne (wyjątki) 84.2. Określenie kierunku w górę" na rzekach, łącznie

Bardziej szczegółowo

GŁOWACKI W OKOLICACH PORTU CUXHAVEN

GŁOWACKI W OKOLICACH PORTU CUXHAVEN WEJŚCIE NA MIELIZNĘ s/y KAPITAN GŁOWACKI W OKOLICACH PORTU CUXHAVEN (Niemcy) w dniu 23 sierpnia 2009r. w okolicach portu /Wyciąg z orzeczenia Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z dnia 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. zajęć realizowanych na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym żeglarskim. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

P R O G R A M. zajęć realizowanych na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym żeglarskim. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli P R O G R A M zajęć realizowanych na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym żeglarskim Autor programu: Jarosław Ryhanycz Jerzy Silny Szczecin, 2010

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA

ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA Osoba posiadajaca stopień żeglarza uprawniona jest do: 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych. 2. Prowadzenia jachtów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 WARSZAWA Warszawa, dn. 1 października 2012 r. Uwagi do Projektu Rozporządzenia MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej Korekty w 3. Należy przeredagować cały 3. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o jachtach morskich. Opracował: Marek Waszczuk

Wiadomości o jachtach morskich. Opracował: Marek Waszczuk Wiadomości o jachtach morskich Opracował: Marek Waszczuk Schemat wykładu Główne części jachtu przypomnienie wiedzy śródlądowej Kadłub jachtu morskiego Ożaglowanie Olinowanie Drobny osprzęt Urządzenia Urządzenia

Bardziej szczegółowo

2 Zależności geometryczne i wzory wytrzymałościowe

2 Zależności geometryczne i wzory wytrzymałościowe dr inż. Witold Kurski Instruktor Sportu w Żeglarstwie Nr 3259/I/S/99 Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ Nr 29 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O MECHANICE MASZTU ŚLIZGU LODOWEGO GDAŃSK PAŹDZIERNIK 2007 Materiały

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni - windsurfing KOD WF/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni - windsurfing KOD WF/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz letni - windsurfing KOD WF/I/st/39 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Fenomen klasy Moth, czyli jak skutecznie pozbyć się kadłuba. technika Tajemnice żeglowania. Żagle kwiecień 2013

Fenomen klasy Moth, czyli jak skutecznie pozbyć się kadłuba. technika Tajemnice żeglowania. Żagle kwiecień 2013 technika Tajemnice żeglowania Simon Crowther / Henri Lloyd Fenomen klasy Moth, czyli jak skutecznie pozbyć się kadłuba W sierpniowych Żaglach z 2006 roku dr Jerzy Pieśniewski pisał o tym, jak konstruktorzy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O ŻYCIU OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

UMOWA CZARTERU JACHTU ŻAGLOWEGO

UMOWA CZARTERU JACHTU ŻAGLOWEGO UMOWA CZARTERU JACHTU ŻAGLOWEGO Zawarta w dniu... r. pomiędzy firmą INVEST Jarosław Szurman, Gołębia 6, 41-800 Zabrze, NIP PL 648-194-84-76, REGON 360364861, która prowadzi SAIL ZONE Szkołę Żeglarstwa

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo i bezpieczeństwo na jachcie

Ratownictwo i bezpieczeństwo na jachcie Ratownictwo i bezpieczeństwo na jachcie Przed wyjściem na wodę Przed każdym wyjściem z portu zawsze należy: Sprawdzić stan techniczny jachtu zawleczki, ściągacze, ster, olinowanie stałe i ruchome, instalacje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU. PRACA DYPLOMOWA Andrzej Majsterek

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU. PRACA DYPLOMOWA Andrzej Majsterek AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRACA DYPLOMOWA Andrzej Majsterek Żeglarstwo jako wspomaganie nauczania szkolnego i wychowania młodzieży Gdańsk 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bawarki na Bałtyku TECHNIKA PREZENTACJA JACHTU. Włodzimierz Kluczyński

Bawarki na Bałtyku TECHNIKA PREZENTACJA JACHTU. Włodzimierz Kluczyński 62 Bawarki na Bałtyku Włodzimierz Kluczyński Tak też najczęściej kojarzone są te jachty jako lekkie, mieszkalne, raczej do żeglugi w Chorwacji lub między wyspami Morza Egejskiego. Gdzie im tam do surowego

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O śyciu OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER YACHTICA C Certyfikat ISSA Inshore Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora:

Bardziej szczegółowo

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Janusz Kośmider Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Zielona Góra 2010 Spis treści Słowo wstępne..................................... 5 1. Dopływ płynów złożowych do odwiertów...................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DO GRY NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI. egzemplarz bezpłatny

PODRĘCZNIK METODYCZNY DO GRY NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI. egzemplarz bezpłatny PODRĘCZNIK METODYCZNY DO GRY NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sternik Jachtu Morskiego Minimum jeden morski rejs Brak 16 lat 40 godzin szkolenia (minimum 6 dni) Morze. Instruktor żeglarstwa morskiego ISSA Poland

Sternik Jachtu Morskiego Minimum jeden morski rejs Brak 16 lat 40 godzin szkolenia (minimum 6 dni) Morze. Instruktor żeglarstwa morskiego ISSA Poland Inshore Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura składania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

Jacht żaglowy Hobby Engine University Club RtR

Jacht żaglowy Hobby Engine University Club RtR Jacht żaglowy Hobby Engine University Club RtR Instrukcja obsługi Nr produktu: 229349 Aby zapewnić najlepszą wydajność swojego jachtu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn wypadków jachtowych na przykładzie wydarzeń ostatniej dekady

Analiza przyczyn wypadków jachtowych na przykładzie wydarzeń ostatniej dekady Bogdan Matowski Analiza przyczyn wypadków jachtowych na przykładzie wydarzeń ostatniej dekady Porozumienie, w którym miałem skromny udział, tzw. notatka słupska z 1991 r. otworzyło możliwość żeglowania

Bardziej szczegółowo

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt) Kołowrót -11pkt. Kołowrót w kształcie walca, którego masa wynosi 10 kg, zamocowany jest nad studnią (rys.). Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka, której górny koniec przymocowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu.

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu. Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych laboratorium (ćw. nr 1) Zad.1 Samochód osobowy o masie całkowitej 1600 kg wjeżdża na wzniesienie na biegu IV ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 0.8 m/s 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ I WOLNA BURTA 2015 styczeń GDAŃSK PRZEPISY klasyfikacji i budowy statków śródlądowych opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE 1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze

Bardziej szczegółowo