TEORIA ŻEGLOWANIA I MANEWROWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEORIA ŻEGLOWANIA I MANEWROWANIA"

Transkrypt

1 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 TEORI ŻEGLOWNI I MNEWROWNI Wiatr pozorny jest to:. wypadkowa wiatru rzeczywistego i wiatru własnego. wiatr powstający wskutek dyszowego działania foka. wiatr spływający z żagla Wimpel podczas żeglugi (ruch jachtu pod żaglami) wskazuje kierunek wiatru:. własnego. pozornego. rzeczywistego Jacht przycumowany jest do pomostu. Na jego osprzęt działa:. wiatr własny. wiatr pozorny. wiatr rzeczywisty Wiatr pozorny jest z kierunku:. bardziej ostrego niż rzeczywisty. tego samego co rzeczywisty. bardziej pełnego niż rzeczywisty ajdewind jest to:. lina biegnąca od topu masztu do rufy jachtu. kurs jachtu względem wiatru. rodzaj wiatru lokalnego Fordewind jest to:. żagiel przedni. kurs na wiatr. kurs z wiatrem aksztag to kurs względem wiatru przy kierunku wyczuwanym:. od dziobu. od rufy jachtu do trawersu. prostopadle do burty Ostrzenie jest to:. skręcanie od linii wiatru. skręcanie do linii wiatru. zwiększanie zawietrzności jachtu

2 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Odpadanie jest to:. skręcanie jachtem od linii wiatru. skręcanie jachtem do linii wiatru. zwiększanie nawietrzności jachtu W miarę odpadania jachtu od linii wiatru żagle:. luzujemy. wybieramy. nie zmieniamy pozycji żagli Jacht płynie fordewindem na motyla, o tym jakim płynie halsem decyduje:. położenie foka. położenie grota. burta, na której siedzi sternik W bezwietrzną pogodę jacht płynie na silniku. Na jego osprzęt działa:. wiatr rzeczywisty. wiatr własny. wiatr pozorny Na której burcie będzie leżał grotżagiel jachtu płynącego prawym halsem?. na burcie lewej. na nawietrznej. na burcie prawej by odpaść należy:. wychylić płetwę steru na burtę nawietrzną. wybrać grota i jednocześnie wyluzować foka. wychylić płetwę steru na burtę zawietrzna, jednocześnie luzować tylny żagiel Zmieniając kurs jachtu na bardziej ostry względem wiatru:. wybierasz żagle. luzujesz żagle. pozostawiasz żagle bez zmian Dla kursów ostrych prędkość wiatru pozornego jest:. większa niż wiatru rzeczywistego. mniejsza niż wiatru rzeczywistego. taka sama jak wiatru rzeczywistego Przejście z kursu pełnego do ostrego powoduje:. wyraźny spadek siły wiatru pozornego. zmianę kierunku wiatru rzeczywistego. wyraźny wzrost siły wiatru pozornego

3 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Zwrot przez rufę to:. przejście linii wiatru od kursu baksztag jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu. przejście linii wiatru od półwiatru jednego halsu do półwiatru drugiego halsu. przejście linii wiatru od półwiatru do baksztagu przeciwnego halsu Zwrot przez sztag to:. przejście linii wiatru od kursu baksztag jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu. przejście linii wiatru od półwiatru jednego halsu do półwiatru drugiego halsu. przejście linii wiatru od bajdewindu do bajdewindu przeciwnego halsu Żagle w czasie żeglugi ustawia się biorąc pod uwagę kierunek:. wiatru rzeczywistego. wiatru pozornego. jest to obojętne Wzrost siły wiatru rzeczywistego spowoduje odczuwanie na jachcie płynącego pod żaglami wiatru pozornego jako:. bardziej pełnego i silniejszego. bardziej ostrego i słabszego. wyraźnie silniejszego i zmiennego Refowanie żagla jest to:. zwiększenie powierzchni żagla. zmniejszenie powierzchni żagla i obniżenie jego środka ożaglowania. najczęściej obniżenie środka ożaglowania Wzrost prędkości jachtu płynącego pod żaglami spowoduje odczuwanie wiatru pozornego jako:. bardziej pełnego i słabszego. bardziej ostrego i silniejszego. wyraźnie silniejszego i porywistego o to jest siła aerodynamiczna?. siła nośna która działa na kadłub jachtu. siła powstająca na żaglu wskutek oddziaływania wiatru. opór jaki stawia wiatr płynącemu łodzi W przypadku awarii lub braku urządzenia sterowego na jachcie, aby odpaść od linii wiatru należy:. wyluzować tylny żagiel, po czym gwałtownie go wybrać. wybrać szoty tylnego żagla i przemieścić załogę w kierunku dziobu. wyluzować tylny żagiel i przemieścić załogę w kierunku rufy

4 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Jakie zjawiska występują w czasie żeglugi na żaglu?. tylko nadciśnienie. tylko podciśnienie. nadciśnienie i podciśnienie Sterując gwałtownie przechylającym się jachtem należy:. przesiąść się na burtę zawietrzną. wybrać główny żagiel. luzować główny żagiel Obniżenie środka ożaglowania jachtu ( np. zarefowanie ) ma wpływ na:. zwiększenie stateczności jachtu. zmniejszenie stateczności jachtu. nie ma wpływu na stateczność W jaki sposób można zrównoważyć jacht na kursie pełnym:. zrzucając foka. stawiając genuę w miejscu foka. zrzucając grota przy jednoczesnym postawieniu dwóch foków bliźniaczych by zrównoważyć silną nawietrzność jachtu podczas szkwału należy:. wybrać tylny żagiel. zrzucić przednie żagle. poluzować tylny żagiel Gdy w czasie żeglugi zauważysz, że na grotżaglu, wzdłuż masztu zaczyna układać się fałda oznacza to, że:. fok jest za mocno wybrany. grotżagiel jest za mały. szot grotżagla jest wyluzowany Wybranie ponad miarę żagli przednich przy jednoczesnym wyluzowaniu tylnych:. zmniejsza promień cyrkulacji podczas odpadania. zwiększa promień cyrkulacji podczas odpadania. pomaga szybko wyostrzyć Jacht stoi na kotwicy. Na jego osprzęt działa:. wiatr własny. wiatr pozorny. wiatr rzeczywisty Jaką rolę spełnia miecz?. zwiększa stateczność jachtu. powoduje zmniejszenie przechyłu przy kursach ostrych. zapobiega dryfowi

5 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Na jachcie płynącym bajdewindem zwiększono wybrzuszenie grotżagla spowoduje to:. zwiększenie przechyłu jachtu. zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej. zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej Zbyt mocne wybranie żagli w stosunku do kursu względem wiatru spowoduje:. zwiększenie prędkości jachtu i zwiększenie wartości siły aerodynamicznej. zmniejszenie prędkości jachtu i spadek wartości siły aerodynamicznej. zwiększenie przechyłu jachtu Siła hydrodynamiczna powstająca na zanurzonej części kadłuba jest efektem działania:. wiatru własnego. zafalowania akwenu. siły aerodynamicznej o się stanie z jachtem, gdy przy silnym wietrze na kursie półwiatr schowamy miecz?. jacht prawdopodobnie wywróci się. zmniejszy się dryf. zmniejszy się przechył jachtu i równocześnie zwiększy się dryf Nawietrzność jest to:. tendencja jachtu do odpadania z wiatrem. tendencja jachtu do ostrzenia na wiatr. umiejętność prowadzenia jachtu przy silnych wiatrach Nawietrzność możemy zwiększyć poprzez:. wybranie grota przy równoczesnym wyluzowaniu foka. przechyleniu jachtu na burtę nawietrzną. wybraniu foka przy równoczesnym wyluzowaniu grota Wyluzowanie żagli przednich spowoduje:. wzrost nawietrzności. wzrost zawietrzności. nie wpłynie na stateczność kursową Z powodu złego rozmieszczenia ładunku nastąpiło przegłębienie części dziobowej jachtu. W związku z tym przesunął się środek bocznego oporu. Jacht będzie:. zawietrzny. nawietrzny. zmiana ta jest bez znaczenia na stateczność kursową jachtu

6 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego zęściowe podniesienie miecza podczas żeglugi na bajdewindzie spowoduje:. wzrost nawietrzności. wzrost prędkości jachtu. wzrost dryfu jachtu Nawietrzność jachtu występuje kiedy środek bocznego oporu:. znajduje się przed środkiem ożaglowania. znajduje się za środkiem ożaglowania. takie zjawisko nie występuje Przechył jachtu powyżej 20 powoduje z reguły:. wzrost zawietrzności jachtu. wzrost nawietrzności jachtu. nie wpływa na stateczność kursową Skuteczność żeglugi na wiatr można poprawić przez :. przesunięcie środka bocznego oporu do przodu. przesunięcie środka bocznego oporu do tyłu. podniesienie miecza Jachty małe, mieczowe tracą równowagę gdy przechylą się: powyżej 90 Zwiększenie stateczności jachtu uzyskujemy poprzez:. balastowanie jachtem, luzowanie żagli lub refowanie żagli. wybranie żagli do diametralnej jachtu. utrzymanie płetwy sterowej w diametralnej jachtu by jacht podczas wywrotki nie zanurzył się masztem w dół (nie zrobił grzyba ) należy:. holować jacht do brzegu. stanąć na mieczu zwiększając moment prostujący i próbować postawić jacht. wezwać pomoc i jak najszybciej odpłynąć od jachtu alastowanie załogantów na jachcie podczas żeglugi na wiatr powoduje:. zwiększenie momentu prostującego jacht. poprawę bezpieczeństwa sternika. zwiększenie stateczności kursowej i zmniejszenie zanurzenia jachtu Jachty balastowe ze względu na charakterystykę stateczności ciężaru zaliczamy do:. jachtów szybszych i bezpieczniejszych. jachtów zatapialnych, lecz niewywracalnych. jachtów wywracalnych, lecz niezatapialnych

7 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Wzrost siły przechylającej jacht balastowy powoduje:. zwiększenie momentu prostującego jacht. zmniejszenie zanurzenia jachtu i zwiększenie jego prędkości. ma niewielki wpływ na jacht Ster działa najefektywniej przy wyłożeniu płetwy: O O. więcej niż 60 O W czasie wyłożenia płetwy steru w lewo jacht zakręca w lewo. Jakie siły działają na płetwę steru?. siła bocznego oporu. siła hydrodynamiczna. siła skręcająca i hamująca Komenda ster prawo dotyczy wyłożenia w prawo:. płetwy (pióra) steru. rumpla, rogatnicy. rumpla i płetwy steru o nazywamy ślizgiem:. stan jachtu podczas gwałtownego skrętu. wynurzenie kadłuba z wody dzięki sile dynamicznego wyporu. stan ruchu jachtu w nieznacznym przechyle by wyprostować jacht podczas silnego przechyłu należy:. wybrać żagle. luzować żagle. opuścić do końca miecz Płyniesz prawym halsem w bajdewindzie i zrywa się wanta kolumnowa. o zrobisz?. płyniesz do pomostu i usuniesz usterkę. wyluzujesz żagle i czekasz na pomoc. natychmiast przechodzisz na lewy hals i usuwasz usterkę Kierownik statku powinien znajdować się:. na jachcie podczas wszystkich manewrów. na jachcie tylko podczas wykonywania manewrów pod żaglami. na lądzie podczas manewrów portowych, gdyż lepiej wtedy widzi jacht i załogę W czasie przejścia z napędu żaglowego na mechaniczny powinno się:. zrzucić żagle, następnie włączyć silnik. włączyć silnik, zostawić żagle dla pewności, szczególnie przy wchodzeniu do portu. najpierw włączyć silnik, a później płynąc pod wiatr zrzucić żagle

8 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Stawianie i zrzucanie żagli należy wykonywać:. pod wiatr. w dowolnym kursie. tylko w kursach pełnych Prowadzący jacht przy podchodzeniu do kei powinien:. wybierać szczyt kei, dzięki czemu przy zbyt dużej prędkości będzie mógł zmienić kierunek, w celu uniknięcia uderzenia. starać się płynąć zawsze z wiatrem, z minimum jednym żaglem, najlepiej grotem, aby zachować manewrowość. zawsze mieć postawione żagle Halsowanie jest to:. wyciąganie jachtów z hali. przemieszczanie się pod wiatr, na zmianę prawym i lewym bajdewindem. zmniejszanie powierzchni żagli Kiedy wprowadzając jacht do portu na silniku okazuje się, że płyniemy za szybko, nie możemy już zmienić kursu wówczas:. jak najszybciej dajemy bieg wsteczny. szukamy kotwicy i hamujemy na niej. skaczemy z dziobu na keję i hamujemy jacht w dowolny sposób Nabieranie wysokości to:. wchodzenie na maszt. przemieszczanie się pod wiatr. pływanie głównie baksztagami Kiedy wprowadzamy jacht do portu na silniku należy:. zwolnić, tak aby zachować tylko potrzebną manewrowość. podchodzić w najbezpieczniejsze miejsce i zatrzymać jacht przed keją. obie odpowiedzi są prawidłowe Kiedy wprowadzamy jacht do portu na silniku należy:. nie zwalniać, gdyż duża prędkość jest nam potrzebna przy manewrach portowych. wyłączyć silnik przed dojściem do kei. zawsze dobrze przygotować cumę na dziobie Na czym polega zwrot przez sztag?. przejściu dziobem jachtu przez linię wiatru, z kursu bajdewind jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu. przejściu rufą jachtu przez linię wiatru, z kursu baksztag jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu. przejściu rufą jachtu przez linię wiatru, z kursu bajdewind jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu

9 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Na czym polega zwrot przez rufę?. przejściu dziobem jachtu przez linię wiatru, z kursu baksztag jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu. przejściu rufą jachtu przez linię wiatru, z kursu baksztag jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu. przejściu rufą jachtu przez linię wiatru, z kursu bajdewind jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu Halsowanie wykorzystujemy:. tylko na morzu. przy nabieraniu wysokości, np. płynąć pod wiatr na rzekach. głównie na jeziorze Płyniesz na żaglach i łamiesz rumpel. o robisz?. dzwonisz po ratowników WOPR. wyluzujesz i zrzucasz żagle oraz próbujesz naprawić usterkę. natychmiast rzucasz kotwicę Którą burta podejmujemy człowieka z wody na jachcie mieczowym?. zawietrzną. nawietrzną. nie ma to znaczenia Którą burta podejmujemy człowieka z wody na jachcie balastowym?. zawietrzną. nawietrzną. nie ma to znaczenia Rzucić kotwicę z dziobu można kiedy:. jacht porusza się powoli do przodu. jacht szybko płynie tyłem lepiej zahaczy kotwica. jacht zatrzyma się lub powoli zaczyna się cofać Rzucić kotwicę z rufy można kiedy:. w silnych szkwałach jacht na żaglach płynie z wiatrem do kei. przy słabym wietrze chcemy dobić do kei zawietrznej. jacht porusza się do tyłu Manewr dojścia do boi prawidłowo wykonany jest gdy:. jacht zatrzymał się w linii wiatru, a boja znajduje się przy rufie. jacht zatrzymał się w linii wiatru w odległości skutecznego zasięgu ręki lub bosaka, a boja znajduje się przed dziobem lub do wysokości pierwszych want. jacht płynie w linii wiatru, boję łapiemy bosakiem i wyhamowujemy

10 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Manewr odejścia z boi prawidłowo wykonany jest gdy:. jacht po postawieniu żagli i oddaniu cumy położy się na założonym halsie. jacht po postawieniu żagli i oddaniu cumy położy się na dowolnym halsie. zadzwonimy po bosmana i poprosimy o pomoc W jaki sposób prawidłowo zmniejszymy powierzchnię żagli na mieczowym slupie przy wietrze 5 o :. zrzucimy foka. zrzucimy grota. zarefujemy grota W jaki sposób prawidłowo zmniejszymy powierzchnię żagli na keczu gaflowym (np. DZ) przy wietrze 7 o :. zrzucimy żagle i wezwiemy pomocy dryfując. zrzucimy grota. zrzucimy foka i bezana W jakiej kolejności stawiamy żagle na slupie?. stawiamy foka, następnie grota. stawiamy grota, następnie foka. kolejność jest obojętna W jakiej kolejności zrzucamy żagle na slupie?. w pierwszej kolejności foka, następnie grota. w pierwszej kolejności grota, następnie foka. kolejność zależy od pogody Zwrot przez sztag wykonany jest prawidłowo gdy:. jacht zmienił hals z kursu bajdewind do kursu bajdewind nie tracąc zdolności manewrowej. jacht zmienił hals z kursu bajdewind do kursu baksztag i nie stracił zdolności manewrowej. jacht zmienił kurs z bajdewindu do baksztagu na tym samym halsie Zwrot przez rufę wykonany jest prawidłowo gdy:. jacht zmienił hals z kursu bajdewind do kursu bejdewind. jacht zmienił hals z bajdewindu do baksztagu drugiego halsu. gdy jacht zmienił hals z kursu baksztag do kursu baksztag Jakie czynności należy wykonać przed wyrzuceniem kotwicy z dziobu:. dla bezpieczeństwa zrzucić foka i przygotować linę kotwiczną. płynąć w linii wiatru i poczekać aż jacht zatrzyma się lub zacznie się cofać. obie odpowiedzi są prawidłowe

11 KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) , Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego Jakie czynności należy wykonać, aby stanąć na kotwicy. zbadać głębokość i rodzaj dna, przygotować kotwicę, oraz linę (łańcuch) 3-5 razy dłuższą od znanej nam głębokości, sprawdzić czy wolny koniec liny (łańcucha) jest przyknagowany do jachtu. przygotować oznakowanie jachtu stojącego na kotwicy, zrzucić foka, ażeby nie przeszkadzał w rzucaniu kotwicą. obie odpowiedzi są poprawne W jakim momencie możemy rzucić kotwicę. po zrzuceniu foka jacht powoli posuwa się do przodu. po zrzuceniu foka jacht się zatrzyma i powoli cofa się w linii wiatru. nie ma specjalnego znaczenia w jakiej pozycji jest jacht względem wiatru Prawidłowo wykonany manewr człowiek za burtą jest gdy:. wyznaczono obserwatora i szybko podjęto człowieka w dowolnym kursie. podano środek ratunkowy, podjęto człowieka właściwą burtą przy kursie pełnym z prędkością dwóch węzłów. ogłoszono alarm człowiek za burtą, podano środek ratunkowy, wyznaczono obserwatora oraz podjęto człowieka właściwą burtą przy kursie bajdewind z prędkością do jednego węzła W jaki sposób wyłączysz (odstawisz) silnik. ustawisz dźwignię biegów na luz, manetkę gazu w pozycji min., wciśniesz przycisk przerywacza zapłonu. sprawdzisz czy śruba napędowa obraca się następnie wyciągniesz kabel wysokiego napięcia ze świecy. zamkniesz dopływ paliwa i poczekasz aż silnik zgaśnie W jaki sposób postawisz jacht w dryf. w kursie bajdewind wykonasz zwrot przez sztag bez luzowania foka. z kursu baksztag zrobisz zwrot przez sztag i umocujesz ster do burty. zrzucisz żagle, przymocujesz ster do prawej burty

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 13/13 bardzo poważny wypadek JACHT ŻAGLOWY QATRO wypadnięcie za burtę i utonięcie członka załogi jachtu w cieśninie Głęboki Nurt w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Lp. Pytania Odpowiedzi 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE

PRÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU AERODYNAMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2013, t. I Andrzej Wręczycki Akademia im. Jana Długosza Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe

Umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy jachty wpływają na pole przedstartowe Umiejscowienie łodzi arbitrów Poza znajomością przepisów, istotne jest również umiejscowienie łodzi arbitrów. Gdy arbitrzy nie są w stanie zaobserwować danego incydentu z bliska i pod odpowiednim kątem,

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 International Sailing Federation 2 Opublikowano: ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK International Sailing Federation,(IOM) Ltd. June 2004

Bardziej szczegółowo

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe SZKOLENIA i TURYSTYKA *Niekomercyjne wyprawy morskie na całym Świecie *Rejsy szkoleniowe i stażowe po wodach pływowych *Turystyczne rejsy

Bardziej szczegółowo

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

STS KAPITAN BORCHARDT. organizacja życia i szkolenia

STS KAPITAN BORCHARDT. organizacja życia i szkolenia Rejs na żaglowcu jest formą aktywnego spędzania czasu i wspaniałą okazją do zdobycia nowych umiejętności. Na tradycyjnym ża glowcu nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy załogą. Uczestnicy rejsu biorą udział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B (wg załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 13.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW. samochodem

Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW. samochodem Sportowa jazda O. A. BOGDANOW E. S. CYGANKOW samochodem 1 Dane o oryginale Олег Андеевнч Богданов Эрнеет Сергеевич Цыганков ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА Азбука начинающего автоспортсмена Издатељство ДОСААФ Москва

Bardziej szczegółowo

WWW.MODELARNIA.PL. BETA 1400 Instrukcja obsługi

WWW.MODELARNIA.PL. BETA 1400 Instrukcja obsługi BETA 1400 Instrukcja obsługi BETA 1400 Kit Gotowy do latania model z bezszczotkowym silnikiem (bez radia i elektroniki). BETA 1400 ARF Gotowy do latania model z bezszczotkowym silnikiem ESC i zainstalowanymi

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER YACHTICA C Certyfikat ISSA Inshore Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA

PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2013 2016 International Sailing Federation Polski Związek Żeglarski Opracował: Ryszard Skarbiński Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2013-2016 Jako wiodąca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 700 H1 E 700 H1 TRV EFT 700 H1 Cruiser EFT ! WARNING UNDER

Instrukcja obsługi. 700 H1 E 700 H1 TRV EFT 700 H1 Cruiser EFT ! WARNING UNDER Instrukcja obsługi ATV 700 H1 E 700 H1 TRV EFT 700 H1 Cruiser EFT Zgodnie z zapisami U.S. Consumer Product Safety Commission pozostaw niniejszą instrukcję obsługi w pojeździe. Dokładnie przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&]

dolarów, dwuosobowy 241 (jak 9 wyżej), [&] C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym 251 i najstarszym 251 bo naturalnym 251 źródłem energii 121 jest promieniowanie 111 słońca 121.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ;

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ; 1. PRAWO LOTNICZE Zagadnienia Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji PJ; Przepisy wykonywania skoków spadochronowych; Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 bardzo poważny wypadek morski JACHT ŻAGLOWY HOLLY II wypadnięcie za burtę i utonięcie kapitana jachtu na Zatoce Gdańskiej w dniu 5 lipca

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

hammanbmw Strona 1 z 55 hamman@onet.eu

hammanbmw Strona 1 z 55 hamman@onet.eu hammanbmw Strona 1 z 55 hamman@onet.eu Zanim zaczniemy jakiekolwiek manewry musimy odpowiednio zadbać o naszą maszynę. NaleŜy sprawdzić i w razie potrzeby poprawić: poziomy olejów i ewentualnie ich wiek/przebieg

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

liny alpinistyczne i statyczne informator

liny alpinistyczne i statyczne informator liny alpinistyczne i statyczne informator Spis treści: Rodzaje lin...4 Znaczenie poszczególnych symboli... 8 Testowanie lin alpinistycznych...10 Wybór odpowidniej liny...14 Testowanie lin statycznych...15

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno 2008 1 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2010. e-kwartalnik każdego żeglarza

Styczeń 2010. e-kwartalnik każdego żeglarza Nr 4 Styczeń 2010 e-kwartalnik każdego żeglarza ISSN 2080-2714 2 Czekając na ciepłą bryzę... W nowym roku, białych żagli, Tak wydętych dobrym wiatrem, Byśmy zawsze żeglowali Do archipelagu pragnień...

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo