Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę zrobić aby się ubezpieczyć? Kiedy Ubezpieczony otrzyma polisę? Ile kosztuje ubezpieczenie? Czy można zmienić pakiet ubezpieczenia? Z kim mogę się kontaktować jeżeli chciałbym coś zmienić w umowie? Co się stanie jak nie będę mógł zapłacić składki? Czy po przejściu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony trzeba wysyłać informację do UNIQA? Jak Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia? W jaki sposób określa się dzień rezygnacji? Co powinna zrobić rodzina (uposażeni) ubezpieczonego w wypadku jego śmierci? W jaki sposób zgłosić roszczenie? Gdzie mogę uzyskać pomoc w odpowiedzi na pytania i wątpliwości? 3 2 Ochrona ubezpieczeniowa Jaki jest zakres ubezpieczenia? Jakie ryzyko działa w okresie karencji? Czy po upływie karencji Ubezpieczony nadal jest chroniony na wypadek zgonu w nieszczęśliwym wypadku? Co to jest karencja? Czy w przypadku służb mundurowych działa ryzyko Utraty życia w następstwie NNW? Czy hospitalizacja musi być przyczyną NNW? Czy hospitalizacja działa po okresie karencji? Czy czerniak jest objęty ochroną w ramach poważnego zachorowania? Jak duża powierzchnia ciała musi ulec oparzeniu aby zachodziła odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Poważnego zachorowania? Czy w ramach Poważnego zachorowania udar jest objęty ochroną? Jakie choroby skutkują wypłatą pieniędzy z ubezpieczenia z tytułu ryzyka Poważnego zachorowania znajdującego się w wariancie II ubezpieczenia? Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie? Kto może być objęty ochroną z tytułu utraty pracy? 5 3 Ubezpieczony Kto może przystąpić do umowy? W jakim wieku mogę podpisać umowę? Jakiego rodzaju podmioty mogę wskazać jako uposażonych (uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego)? 5 4 Świadczenia Jak wygląda wypłata świadczenia od utraty pracy? Jak szybko dostanę pieniądze z odszkodowania? Kiedy i w jakiej kwocie będzie wypłacane świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu? Jakie są warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty pracy? Jak Ubezpieczony (przedsiębiorca) ma wykazać, czy firma miała stratę czy zysk? 6 1

2 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę zrobić aby się ubezpieczyć? Do ubezpieczenia można przystąpić tylko telefonicznie w czasie rozmowy z konsultantem telemarketingu Raiffeisen POLBANK. Objęcie ochroną zależy od daty złożenia deklaracji zgody (w tym przypadku jest to data rozmowy telefonicznej) oraz od daty opłacenia składki: do 19 dnia danego miesiąca włącznie i opłacenie składki do 25 dnia miesiąca, ochrona rozpocznie się od następnego miesiąca, np.: przystąpienie pobrana składka ochrona od po 19 dniu danego miesiąca i opłacenie składki do 25 dnia następnego miesiąca, ochrona rozpocznie się od drugiego miesiąca po przystąpieniu,np.: przystąpienie pobrana składka ochrona od Uwaga: W przypadku, gdy pierwsza Składka za danego Ubezpieczonego nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, to Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a w przypadku nie zapłacenia kolejnych Składek rozpoczęta Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który Ubezpieczający nie zapłacił Składki Kiedy Ubezpieczony otrzyma polisę? W związku z tym, że jest to ubezpieczenie grupowe, to Ubezpieczony otrzymuje dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w formie certyfikatu. Certyfikat zostanie dostarczony przez UNIQA w ciągu 2 miesięcy od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia i opłacenia pierwszej składki Ile kosztuje ubezpieczenie? PAKIET SKŁADKA MIESIĘCZNA W PLN WARIANT I WARIANT II PAKIET KOMFORT PAKIET KOMFORT PLUS Czy można zmienić pakiet ubezpieczenia? Ubezpieczony może zmienić pakiet na inny pakiet, zachowana zostanie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem 90 dni karencji od dnia zmiany pakietu dla ryzyka poważnego zachorowania zapis dotyczy przejścia z pakietu KOMFORT na pakiet KOMFORT PLUS. Nie ma możliwości zmiany wariantów w poszczególnych pakietach oraz pomiędzy pakietami Z kim mogę się kontaktować jeżeli chciałbym coś zmienić w umowie? W sprawie zmian należy kontaktować się bezpośrednio z UNIQA. Numer telefonu czynne od poniedziałku do piątku w godz.8:00-19:00 i w soboty 8:00-16: Co się stanie jak nie będę mógł zapłacić składki? Jeżeli w wyznaczonym terminie składka nie zostanie pobrana z rachunku produktu bankowego, to ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu. Maksymalny czas zawieszenia ochrony wynosi 2 miesiące. W czasie zawieszenia UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie zawieszenia ochrony oraz okres zawieszenia nie jest wliczany do Okresu ubezpieczenia, okresu wyczekiwania oraz Karencji. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest nie wcześniej niż po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w okresie pierwszych 6 miesięcy po przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia nie została opłacona przez Ubezpieczającego kolejna Składka, uważa się, że Ubezpieczony zrezygnował z Ubezpieczenia, a Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona Składka. 2

3 1.7. Czy po przejściu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony trzeba wysyłać informację do UNIQA? Ubezpieczony nie musi informować UNIQA. Dopiero w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na utracie stałego źródła dochodu Ubezpieczony musi przedstawić dokument rozwiązania umowy o pracę, w którym jest informacja o formie zatrudnienia Jak Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia? Ubezpieczony powinien złożyć odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia do Banku (wzór formularza jest na ostatniej stronie OWU, odstąpienie dotyczy 30 dni od złożenia Deklaracji zgody w formie pisemnej lub w przypadku przystąpienia telefonicznego w ciągu 30 dni od otrzymania z UNIQA potwierdzenia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia - Certyfikatu). W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota wpłacona na poczet Składki ubezpieczeniowej zwracana jest Ubezpieczającemu. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia składając UNIQA oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznie z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość. Złożone oświadczenie o rezygnacji powoduje ustanie Ochrony ubezpieczeniowej z ostatnim dniem miesiąca ochrony, w którym je złożono W jaki sposób określa się dzień rezygnacji? Za dzień rezygnacji/odstąpienia uznaje się datę wpłynięcia dokumentu do UNIQA/Banku-w zależności od tego gdzie wpłynie rezygnacja. Za datę przyjęcia przez Bank pisemnego oświadczenia odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia uważany jest dzień nadania listu, zaś w przypadku telefonicznego odstąpienia dzień w którym została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z konsultantem call center Banku. W przypadku rezygnacji za datę otrzymania przez UNIQA rezygnacji uznaje się datę nadania listu Co powinna zrobić rodzina (uposażeni) ubezpieczonego w wypadku jego śmierci? Rodzina lub uposażeni powinni zadzwonić do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA pomogą rodzinie/uposażonym w zgłoszeniu roszczenia Co powinna zrobić osoba ubezpieczona / rodzina / osoba uposażona aby zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia? Osoba ubezpieczona / rodzina / uposażony powinna zadzwonić do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA pomogą w zgłoszeniu roszczenia Gdzie mogę uzyskać pomoc w odpowiedzi na pytania i wątpliwości? Pomoc można uzyskać dzwoniąc do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA wyjaśnią wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na pytania. 2 Ochrona ubezpieczeniowa 2.1. Jaki jest zakres ubezpieczenia? Rodzaj Pakietu Ryzyko ubezpieczeniowe Suma ubezpieczenia Wariant I Wariant II PAKIET KOMFORT Utrata stałego źródła dochodu 800 zł*/ miesiąc 1 600zł*/ miesiąc Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zł 9 600zł Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego 50 zł/dziennie 50 zł/dziennie wypadku PAKIET KOMFORT Utrata stałego źródła dochodu 800 zł*/ miesiąc zł*/ miesiąc PLUS Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zł zł Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego 50 zł/ dziennie 50zł/ dziennie wypadku Poważne zachorowanie zł zł * - podana kwota stanowi górny limit miesięcznego świadczenia dla poszczególnych wariantów 3

4 2.2. Jakie ryzyko działa w okresie karencji? Czy po upływie karencji Ubezpieczony nadal jest chroniony na wypadek zgonu w nieszczęśliwym wypadku? Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zgonu w nieszczęśliwym wypadku przysługuje w dwóch przypadkach: 1. w okresie karencji (czyli brak odpowiedzialności UNIQA) dla: Utraty pracy w ciągu 60 dni od daty przystąpienia Poważnego zachorowania w ciągu 90 dni od daty przystąpienia 2. W przypadku utraty pracy jeśli ubezpieczony nie podlega temu ryzyku, np. pracuje na czas określony, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, gdy pracodawca jest jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie. 3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zgonu w nieszczęśliwym wypadku nie działa w przypadkach: Po okresie karencji W przypadku gdy UNIQA odpowiada za ryzyko utraty pracy 2.3. Co to jest karencja? Karencja jest to okres, w którym UNIQA TU S.A. nie udziela ochrony ubezpieczeniowej; w przypadku ryzyk okres karencji wynosi: 60 dni od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia w przypadku ryzyka utraty stałego źródła dochodu oraz 90 dni od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia w przypadku ryzyka poważnego zachorowania. W okresie karencji UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Czy w przypadku służb mundurowych działa ryzyko zgonu w następstwie NNW? Nie ma ograniczeń odpowiedzialności związanych z wykonywaniem takich zawodów. Należy jednak mieć na uwadze ogólne wyłączenia odpowiedzialności odnoszące się do wszystkich Ubezpieczonych oraz dodatkowe wyłączenia majce zastosowanie w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku Czy hospitalizacja musi być przyczyną NNW? Tak. Hospitalizacja jest nieprzerwanym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni. Pobyt w szpitali musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności UNIQA Czy hospitalizacja działa po okresie karencji? Tak. Hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie jest ograniczona karencją i działa w całym okresie ochrony Czy czerniak jest objęty ochroną w ramach poważnego zachorowania? Tak, czerniak jest objęty ochroną Jak duża powierzchnia ciała musi ulec oparzeniu aby zachodziła odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Poważnego zachorowania? 20% ciała. Musi to nastąpić w następstwie wypadku Czy w ramach Poważnego zachorowania udar jest objęty ochroną? Nie, udar nie jest objęty ochroną Jakie choroby skutkują wypłatą świadczenia z ubezpieczenia z tytułu ryzyka Poważnego zachorowania znajdującego się w wariancie II ubezpieczenia? UNIQA wypłaci świadczenie w wypadku gdy Ubezpieczony zachoruje na raka; przejdzie zawał serca; będzie miał: niewydolność nerek, porażenia, oparzenia 3 stopnia co najmniej 20% powierzchni ciała; utraci wzrok, mowę lub słuch; zostanie dokonany przeszczep: serca, płuc, wątroby, trzustki, jednej nerki, szpiku kostnego. Dokładne definicje zawarte są w OWU Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie? W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ubezpieczenie trwa 1 miesiąc i jest automatycznie przedłużane na kolejne miesiące, o ile Ubezpieczony nie złoży rezygnacji z ubezpieczenia 4

5 2.12. Kto może być objęty ochroną z tytułu utraty pracy? Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba: zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartego na czas nieokreślony zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego prowadząca działalność gospodarczą Czy w przypadku poważnego zachorowania poza okresem karencji występuje inne ograniczenie czasowe dot. wypłaty świadczenia? W przypadku Poważnego zachorowania UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaistniały w wyniku zachorowań, niepełnosprawności, które występowały u Ubezpieczonego, były zdiagnozowane lub były przedmiotem leczenia i diagnostyki w okresie 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Jest to standardowe zabezpieczenie stosowane przy tego typu ryzykach. Na rynku spotykane są nawet dłuższe okresy wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń obejmujące okres przed ubezpieczeniem i okres po zakupieniu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu Ochrona na 5-tkę okres ten obejmuje tylko czas przed przystąpieniem do ubezpieczenia i jest stosunkowo krótki jak na tak istotne ryzyko. Szczegółowy zakres wyłączeń został określony w OWU. 3 Ubezpieczony 3.1. Kto może przystąpić do umowy? Klient Raiffeisen POLBANK posiadający konto, kartę kredytową lub kredyt odnawialny, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 67 lat; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; mieszka i pracuje na terytorium RP W jakim wieku mogę podpisać umowę? Od 18 lat do 67 lat Jakiego rodzaju podmioty mogę wskazać jako uposażonych (uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego)? Można uposażyć każdą osobę fizyczną lub prawną. 4 Świadczenia 4.1. Jak wygląda wypłata miesięcznego świadczenia od utraty pracy? Świadczenie w wysokości 70% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto a zasiłkiem dla bezrobotnych, nie więcej niż 800 zł (Wariant I) lub 1600 zł (Wariant II), np.: Pensja brutto: 3000 zł Zasiłek dla bezrobotnych: 823,60 zł 70% z 3000 zł = 1523,48 Świadczenie dla Wariantu I 800,00 zł Świadczenie dla Wariantu II 1 523,48 zł Świadczenie z tytuły Utraty stałego źródła dochodu wypłacane jest maksymalnie przez 6 miesięcy w 12 miesięcznym okresie Ochrony ubezpieczeniowej Jak szybko dostanę pieniądze z odszkodowania? UNIQA wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, o ile nie umówiono się inaczej Kiedy i w jakiej kwocie będą wypłacane pieniądze z tytułu pobytu w szpitalu? Za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, UNIQA wypłaci świadczenie w wysokości 50 złotych za każdy dzień pobytu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu wynosi co najmniej 7 dni, jednak nie więcej niż za 180 dni pobytu w szpitalu w całym okresie ochrony ubezpieczeniowej. 5

6 4.4. Jakie są warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty pracy? Każdorazowo po Utracie pracy: kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego, potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub o odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, dokument finansowy potwierdzający brak strat ponoszonych w ostatnich 3 miesiącach przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia, wypis z KRS lub inne potwierdzenie informujące o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc, oświadczenie Ubezpieczonego, że od chwili Utraty pracy nie wykonuje innej pracy oraz nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innej pracy czy innej działalności gospodarczej, Przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony nadal jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych; dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc; 4.5. Jak Ubezpieczony (przedsiębiorca) ma wykazać, czy firma miała stratę czy zysk? Na podstawie przedstawionych PIT-ów do UNIQA. Szczegółowe uregulowania dotyczące wszystkich ryzyk znajdują się w OWU 6

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty ubezpieczenia indywidualnego

1. Podmioty ubezpieczenia indywidualnego TF Bank Polska Wyciąg z ogólnych warunków ubezpieczenia spłaty zadłużenia PPI (Payment Protection Insurance) z dnia BFTFP1211. Niniejsze warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy grupowego ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

CACI T&C cash loan 2015.03.05. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

CACI T&C cash loan 2015.03.05. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH VISA BANKU BPH S.A. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Z OPCJĄ KREDYTU RATALNEGO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB KTÓRE ZAWARŁY Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A., UMOWĘ POŻYCZKI W RACHUNKU 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo