Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5"

Transkrypt

1 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2015) 8 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci (WODE/1/2013) 11 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci (WODE/1/2014) 13 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci (WODE/1/2015) 15 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (ADBE/1/2013) 17 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (ADBE/1/2014) 20 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (ADBP/1/2013) 23 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (ADBP/1/2014) 26 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (ADB/1/2015) 29 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TDE/1/2013) 32 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TDE/1/2014) 35 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TDP/1/2013) 38 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TDP/1/2014) 41 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TPD/2/2014) 44 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy (TPD/1/2015) 47 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTE/1/2013) 50 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTE/1/2014) 53 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTP/1/2013) 56 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTP/1/2014) 59 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTP/2/2014) 62 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (WOTP/1/2015) 65 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania (CIE/1/2013) 68 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania (CIE/1/2014) 73 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania (CIP/1/2013) 78 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania (CIP/1/2014) 83 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOCE/1/2013) 88 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOCE/1/2014) 93 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOCP/1/2013) 98 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOCP/1/2014) 103 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania (SIL/1/2014) 108 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania (SIL/1/2015) 121

2 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOSI/1/2014) 134 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania (WOSI/1/2015) 142 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania plus (CIEP/1/2013) 150 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania plus (CIEP/1/2014) 157 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania plus (CIPP/1/2013) 165 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania plus (CIPP/1/2014) 171 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego uszczerbku (PDI/1/2014) 178 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego uszczerbku (PDI/1/2015) 184 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku (WODI/1/2014) 190 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku (WODI/1/2015) 195 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCIE/1/2013) 200 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCIE/1/2014) 203 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCIP/1/2013) 207 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCIP/1/2014) 210 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCI/2/2014) 213 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania dziecka (CCI/1/2015) 217 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTDE/1/2013) 221 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTDE/1/2014) 224 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTDP/1/2013) 227 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTDP/1/2014) 230 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTD/2/2014) 233 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji (CTD/1/2015) 236

3 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (ALC/1/2013) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘNOŚCI NA PLUS. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci; 2) suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana w przypadkach określonych w OWUD; 3) umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 4) umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy dodatkowej może zostać objęty Ubezpieczony w umowie głównej, który w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym z tytułu umowy głównej. 4. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej umowy dodatkowej. 5. Zawarcie umowy dodatkowej 1. Do zawarcia umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka ubezpieczeniowego oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia umowy dodatkowej, nie może być krótszy niż 5 lat i nie może być dłuższy niż do rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z umową główną lub w trakcie jej trwania. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia umowy głównej w umowę bezskładkową, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej, 3) śmierci Ubezpieczonego, 4) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 8. Suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej 1. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy zawieraniu umowy dodatkowej. 2. Suma ubezpieczenia z umowy dodatkowej ulega zmianom według takich samych zasad, jak zasady zmiany gwarantowanej sumy ubezpieczenia umowy głównej zawarte w ogólnych warunkach umowy głównej. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia skutkuje zmianą wysokości składki ubezpieczeniowej. Kwota zmiany składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie kwoty zmiany sumy ubezpieczenia, aktualnej częstotliwości opłacania składek, aktualnego wieku Ubezpieczonego, czasu jaki pozostał do końca okresu ubezpieczenia oraz wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany sumy ubezpieczenia. Nowa wysokość składki ubezpieczeniowej: 1) w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia, stanowi sumę dotychczasowej wysokości składki i kwoty zmiany składki ubezpieczeniowej, 2) w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia, stanowi różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością składki, a kwotą zmiany składki ubezpieczeniowej. 9. Składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia z umowy dodatkowej, okresu ubezpieczenia umowy dodatkowej, częstotliwości opłacania składek, wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy dodatkowej oraz wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki należnej z tytułu umowy głównej. 3. Wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej wskazana jest w polisie. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

4 10. Indeksacja 1. Do indeksacji składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej i podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji składki, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące indeksacji składki należnej z tytułu umowy głównej. 2. Obliczenie kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji jest dokonywane na podstawie różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową po indeksacji i przed indeksacją, czasu jaki pozostał do końca okresu ubezpieczenia, wyników oceny ryzyka z dnia zawarcia umowy, aktualnej częstotliwości opłacania składki oraz wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania indeksacji. Nowa wysokość sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej sumy ubezpieczenia oraz kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji. 11. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej zostanie wypłacone świadczenie w kwocie równej sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu jego śmierci. 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 13. Podanie nieprawdy przy zawieraniu lub zawieraniu umowy w przedmiocie zmiany umowy dodatkowej 1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia umowy dodatkowej. 4. Prudential nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w części dotyczącej podwyższonej sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 OWU umowy głównej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w wyniku okoliczności, o które Prudential zapytywał przed wyrażeniem zgody na zmianę umowy ubezpieczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU umowy głównej i które nie zostały podane do wiadomości Prudential albo podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 5. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zmiany umowy dodatkowej zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU umowy głównej. 14. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu umowy dodatkowej 1. Do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego należnego na podstawie umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie umowy głównej, z zastrzeżeniem, że do świadczenia z tytułu umowy dodatkowej nie stosuje się postanowień 37 OWU dotyczących wypłaty zaliczek na poczet świadczenia. 2. Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia Uposażony powinien złożyć wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential. 15. Treść umowy dodatkowej Treść umowy dodatkowej określa polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia umowy głównej. 16. Wejście w życie OWUD OWUD mają zastosowanie do umów dodatkowych zawieranych od dnia 18 lutego 2013 roku. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału ALC/1/2013 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

5 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (ALC/1/2014) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci; 2) Suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana w przypadkach określonych w OWUD; 3) Umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 4) Umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy dodatkowej może zostać objęty Ubezpieczony w Umowie głównej, który w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym z tytułu Umowy głównej. 4. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia Umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej Umowy dodatkowej. 5. Zawarcie Umowy dodatkowej 1. Do zawarcia Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka ubezpieczeniowego oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że okres ubezpieczenia Umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może być dłuższy niż do rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub w trakcie jej trwania. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia Umowy głównej w umowę bezskładkową, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, 3) śmierci Ubezpieczonego, 4) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 8. Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość Sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy zawieraniu Umowy dodatkowej. 2. Suma ubezpieczenia z Umowy dodatkowej może ulegać zmianom niezależnie od zmiany gwarantowanej Sumy ubezpieczenia Umowy głównej. Zasady jej zmiany zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowy głównej. Zmiana wysokości Sumy ubezpieczenia skutkuje zmianą wysokości składki. Kwota zmiany składki jest ustalana na podstawie: 1) kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia, 2) częstotliwości opłacania składek aktualnej na dzień wejścia w życie zmiany, 3) wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zmianę, 4) czasu, jaki pozostał od dnia wejścia w życie zmiany do końca okresu ubezpieczenia, oraz 5) wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia. Nowa wysokość składki: a) w przypadku podwyższenia Sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej wysokości składki i kwoty zmiany składki, b) w przypadku obniżenia Sumy ubezpieczenia stanowi różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością składki a kwotą zmiany składki. 9. Składka z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie: Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

6 1) wysokości Sumy ubezpieczenia z Umowy dodatkowej, 2) okresu ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 3) częstotliwości opłacania składek, wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej oraz 4) wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki należnej z tytułu Umowy głównej. 3. Wysokość składki z tytułu Umowy dodatkowej wskazana jest w polisie. 10. Indeksacja i waloryzacja 1. Do indeksacji oraz waloryzacji składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej i podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji składki stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące indeksacji oraz waloryzacji składki należnej z tytułu Umowy głównej. 2. Obliczenie kwoty podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji jest dokonywane na podstawie: 1) różnicy pomiędzy składką odpowiednio po indeksacji lub waloryzacji i przed indeksacją lub waloryzacją, 2) czasu, jaki pozostał do końca okresu ubezpieczenia, 3) wyników oceny ryzyka z dnia zawarcia umowy, 4) aktualnej częstotliwości opłacania składek oraz 5) wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania indeksacji lub waloryzacji. Nowa wysokość Sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej Sumy ubezpieczenia oraz kwoty podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji. 11. Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej zostanie wypłacone świadczenie w kwocie równej Sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu jego śmierci. 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 13. Podanie nieprawdy przy zawieraniu Umowy dodatkowej lub zawieraniu umowy w przedmiocie zmiany Umowy dodatkowej 1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu Umowy dodatkowej, albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej. 4. Prudential nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w części dotyczącej podwyższonej Sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 OWU Umowy głównej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w wyniku okoliczności, o które Prudential zapytywał przed wyrażeniem zgody na zmianę umowy dodatkowej poprzez podwyższenie Sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU Umowy głównej i które nie zostały podane do wiadomości Prudential albo zostały podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 5. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zmiany Umowy dodatkowej zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU Umowy głównej. 14. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy dodatkowej 1. Do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego należnego na podstawie Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie Umowy głównej, z zastrzeżeniem, że do świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej nie stosuje się postanowień 39 OWU dotyczących wypłaty zaliczek na poczet świadczenia. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

7 2. Wraz z wnioskiem Uposażony powinien złożyć wymagane dokumenty, niezbędne do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential. 15. Treść Umowy dodatkowej Treść Umowy dodatkowej określają polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia Umowy głównej. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: ALC/1/2014 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

8 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (ALC/1/2015) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia stanowiących uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie zawieranych z Prudential, które wskazane są w Polisie. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) Okres ubezpieczenia wskazany w Polisie czas, przez jaki Prudential udziela ochrony ubezpieczeniowej; 2) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci; 3) Polisa wydany Ubezpieczającemu dokument, potwierdzający zawarcie Umowy dodatkowej i zawierający jej szczegóły; 4) Składka kwota wpłacana przez Ubezpieczającego z tytułu Umowy dodatkowej w wysokości i terminach ustalonych przez strony, na rachunek bankowy wskazany przez Prudential; 5) Suma ubezpieczenia kwota określona w Polisie, stanowiąca Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Umowy dodatkowej; 6) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana w przypadkach określonych w OWUD; 7) Ubezpieczający osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Prudential Umowę główną oraz Umowę dodatkową i jest zobowiązana do opłacania Składki; 8) Ubezpieczony osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową w Umowie głównej i w Umowie dodatkowej; 9) Umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 10) Umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential, której uzupełnienie stanowi niniejsza Umowa dodatkowa. 2. Jeżeli OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU Umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy dodatkowej może zostać objęty ubezpieczony w Umowie głównej, który w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje uposażonym z tytułu Umowy głównej. 4. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia w ramach Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w Okresie ubezpieczenia. 5. Zawarcie Umowy dodatkowej 1. Do zawarcia Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Okres ubezpieczenia Umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy Umowy głównej następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub w trakcie jej trwania. 6. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia Umowy głównej w umowę bezskładkową, o ile Umowa główna przewiduje taką możliwość, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, 3) śmierci Ubezpieczonego, 4) najbliższej rocznicy Umowy głównej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 7. Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość Sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy zawieraniu Umowy dodatkowej. 2. Suma ubezpieczenia z Umowy dodatkowej może ulegać zmianom niezależnie od zmiany gwarantowanej sumy ubezpieczenia Umowy głównej. Zasady jej zmiany zostały określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowy głównej w rozdziałach dotyczących gwarantowanego podwyższenia gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz zmian wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia 3. Zmiana wysokości Sumy ubezpieczenia skutkuje zmianą wysokości Składki. Kwota zmiany Składki jest ustalana na podstawie: 1) kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia, 2) częstotliwości opłacania składek aktualnej na dzień wejścia w życie zmiany, 3) wieku Ubezpieczonego aktualnego w dniu złożenia wniosku o zmianę, 4) czasu, jaki pozostał od dnia wejścia w życie zmiany do końca Okresu ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 5) wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

9 4. Nowa wysokość Składki: 1) w przypadku podwyższenia Sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej wysokości Składki i kwoty zmiany Składki, 2) w przypadku obniżenia Sumy ubezpieczenia stanowi różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością Składki, a kwotą zmiany Składki. 8. Składka z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie: 1) wysokości Sumy ubezpieczenia, 2) Okresu ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 3) częstotliwości opłacania Składek, 4) wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej, 5) wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki należnej z tytułu Umowy głównej. 3. Wysokość Składki z tytułu Umowy dodatkowej wskazana jest w Polisie. 9. Indeksacja i waloryzacja 1. Do indeksacji oraz waloryzacji Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej i podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji Składki stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące indeksacji oraz waloryzacji składki należnej z tytułu Umowy głównej. 2. Obliczenie kwoty podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji jest dokonywane na podstawie: 1) różnicy pomiędzy Składką odpowiednio po indeksacji lub waloryzacji i przed indeksacją lub waloryzacją, 2) czasu, jaki pozostał do końca Okresu ubezpieczenia Umowy dodatkowej, 3) wyników oceny ryzyka z dnia zawarcia Umowy dodatkowej, 4) aktualnej częstotliwości opłacania Składek, 5) wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania indeksacji lub waloryzacji. 3. Nowa wysokość Sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej wysokości Sumy ubezpieczenia oraz kwoty podwyższenia Sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji lub waloryzacji. 10. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Umowy dodatkowej W razie śmierci Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej zostanie wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe w kwocie równej Sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu jego śmierci. 11. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem lub nastąpiła w związku z lub podczas: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego z winy umyślnej. 12. Podanie nieprawdy przy zawieraniu Umowy dodatkowej lub zawieraniu umowy w przypadku zmiany Umowy dodatkowej 1. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu Umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej. 4. Prudential nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w części dotyczącej podwyższonej Sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 7, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w wyniku okoliczności, o które Prudential zapytywał przed wyrażeniem zgody na zmianę Umowy dodatkowej poprzez podwyższenie Sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 7 i które nie zostały podane do wiadomości Prudential albo zostały podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 5. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zmiany Umowy dodatkowej. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

10 13. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy dodatkowej 1. Do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy dodatkowej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego na podstawie Umowy głównej, z zastrzeżeniem, że do świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej nie stosuje się postanowień dotyczących wypłaty zaliczek na poczet świadczenia. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału 14. Skargi i zażalenia Do skarg i zażaleń wynikających z Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące skarg i zażaleń określone w Umowie głównej. 15. Treść Umowy dodatkowej Treść Umowy dodatkowej określają Polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia Umowy głównej. The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: ALC/1/2015 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

11 Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (WODE/1/2013) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia START W ŻYCIE. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci; 2) Ubezpieczony Ubezpieczający, który zawarł umowę główną i w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy dodatkowej nie ukończył 61. roku życia; 3) umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 4) umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie START W ŻYCIE. 2. Jeżeli OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej umowy. 4. Zawarcie umowy dodatkowej 1. Do zawarcia pierwszej umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z umową główną lub w trakcie jej trwania. Zapisy dotyczące zawarcia umowy głównej stosuje się odpowiednio do umowy dodatkowej. 5. Warianty umowy dodatkowej 1. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów: 1) z indeksacją składek i sum ubezpieczenia umowy głównej i umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential opłacania składki. Wskaźnik indeksacji stosowany w tym wariancie jest równy 2,5% rocznie, 2) bez indeksacji składek i sum ubezpieczenia umowy głównej i umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential opłacania składki. 2. Wybór wariantu jest dokonywany w momencie zawarcia umowy dodatkowej i nie może zostać zmieniony w trakcie trwania umowy. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia umowy głównej w bezskładkową, 2) rozwiązania umowy głównej lub jej wygaśnięcia, 3) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia, 4) uznania przez Prudential roszczenia z tytułu tej umowy dodatkowej, 5) uznania przez Prudential roszczenia z tytułu innej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składki. 8. Składka z tytułu umowy dodatkowej 1. Wysokość składki należnej z tytułu umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie wariantu umowy dodatkowej, okresu umowy dodatkowej, wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego w umowie dodatkowej, wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy dodatkowej, częstotliwości opłacania składek, wysokości składek z tytułu umowy głównej i pozostałych umów dodatkowych (bez umów dotyczących przejęcia opłacania składek) oraz deklarowanego okresu ubezpieczenia w tych umowach. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy głównej. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

12 9. Zmiana składki z tytułu umowy dodatkowej 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 składki ubezpieczeniowe należne z tytułu umowy dodatkowej ulegają zmianie wraz ze zmianą składki należnej z tytułu umowy głównej i innych umów dodatkowych w zakresie indeksacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwości opłacania tych składek. 2. Składki ubezpieczeniowe należne z tytułu umowy dodatkowej nie ulegają zmianie wraz ze zmianą składek ubezpieczeniowych należnych z tytułu innych umów dodatkowych dotyczących przejęcia opłacania składek, w zakresie indeksacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwości opłacania tych składek. 10. Świadczenie ubezpieczeniowe i jego spełnienie 1. W razie śmierci Ubezpieczonego Prudential spełni świadczenie poprzez przejęcie opłacania składek z tytułu umowy głównej i pozostałych umów dodatkowych należnych od najbliższej daty wymagalności tych składek po śmierci Ubezpieczonego do końca trwania umowy głównej, w wysokości i terminach płatności składek z tych umów. 2. Wraz z wnioskiem o świadczenie Ubezpieczony składa wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential. 11. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 12. Podanie nieprawdy przy zawieraniu umowy dodatkowej 1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia umowy dodatkowej. 13. Treść umowy dodatkowej Treść umowy dodatkowej określa dokument ubezpieczenia oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia umowy głównej. 14. Wejście w życie OWUD OWUD mają zastosowanie do umów dodatkowych zawieranych od dnia 18 lutego 2013 roku. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału WODE/1/2013 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

13 Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (WODE/1/2014) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia START W ŻYCIE. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczają: 1) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składki na wypadek śmierci; 2) Ubezpieczony Ubezpieczający, który zawarł umowę główną i w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy dodatkowej nie ukończył 61. roku życia; 3) Umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 4) Umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie START W ŻYCIE. 2. Jeżeli OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej umowy. 4. Zawarcie umowy dodatkowej 1. Do zawarcia pierwszej Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia Umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub w trakcie jej trwania. Zapisy dotyczące zawarcia Umowy głównej stosuje się odpowiednio do Umowy dodatkowej. 5. Warianty Umowy dodatkowej 1. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów: 1) z indeksacją składek i sum ubezpieczenia Umowy głównej i Umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential opłacania składki; wskaźnik indeksacji stosowany w tym wariancie jest równy 2,5% rocznie, 2) bez indeksacji składek i sum ubezpieczenia Umowy głównej i Umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential opłacania składki. 2. Wybór wariantu jest dokonywany w momencie zawarcia Umowy dodatkowej i nie może zostać zmieniony w trakcie trwania umowy. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia Umowy głównej w bezskładkową, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, 3) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia, 4) uznania przez Prudential roszczenia z tytułu tej Umowy dodatkowej, 5) uznania przez Prudential roszczenia z tytułu innej Umowy dodatkowej przejęcia opłacania składki. 8. Składka z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie: 1) wariantu Umowy dodatkowej, 2) deklarowanego czasu trwania Umowy dodatkowej, 3) wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego w Umowie dodatkowej, 4) wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej, 5) częstotliwości opłacania składek, 6) wysokości składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych Umów dodatkowych (bez umów dotyczących przejęcia opłacania składek) oraz deklarowanego okresu ubezpieczenia w tych umowach. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu Umowy głównej. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

14 9. Zmiana składki z tytułu Umowy dodatkowej 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 składki należne z tytułu Umowy dodatkowej ulegają zmianie wraz ze zmianą składki należnej z tytułu Umowy głównej i innych umów dodatkowych w zakresie indeksacji lub waloryzacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwości opłacania tych składek. 2. Składki należne z tytułu Umowy dodatkowej nie ulegają zmianie wraz ze zmianą składek ubezpieczeniowych należnych z tytułu innych Umów dodatkowych dotyczących przejęcia opłacania składek w zakresie indeksacji lub waloryzacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwości opłacania tych składek. 10. Świadczenie ubezpieczeniowe i jego spełnienie 1. W razie śmierci Ubezpieczonego Prudential spełni świadczenie poprzez przejęcie opłacania składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych Umów dodatkowych należnych od najbliższej daty wymagalności tych składek po śmierci Ubezpieczonego do końca trwania odpowiednio Umowy głównej lub Umów dodatkowych w wysokości i terminach płatności składek z tych umów. 2. Wraz z wnioskiem o świadczenie osoba występująca z roszczeniem składa wymagane dokumenty, niezbędne do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential. 11. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 12. Podanie nieprawdy przy zawieraniu Umowy dodatkowej 1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu Umowy dodatkowej, albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej. 13. Treść Umowy dodatkowej Treść Umowy dodatkowej określają polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia Umowy głównej. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału WODE/1/2014 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

15 Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego WODE/1/ Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie i dożycie START W ŻYCIE. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego oznaczają: 1) Okres ubezpieczenia wskazany w Polisie czas, przez jaki Prudential udziela ochrony ubezpieczeniowej; 2) Polisa wydany Ubezpieczającemu dokument potwierdzający zawarcie Umowy dodatkowej i zawierający jej szczegóły; 3) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci; 4) Składka kwota wpłacana przez Ubezpieczającego z tytułu Umowy dodatkowej w wysokości i terminach ustalonych przez strony, na rachunek bankowy wskazany przez Prudential; 5) Świadczenie ubezpieczeniowe przejęcie przez Prudential opłacania składek w przypadkach określonych w OWUD; 6) Ubezpieczający osoba fizyczna, która zawarła z Prudential Umowę główną oraz Umowę dodatkową i jest zobowiązana do opłacania Składek z tytułu tych umów; 7) Ubezpieczony osoba fizyczna obejmowana ochroną z tytułu Umowy dodatkowej, która w dniu złożenia wniosku o jej zawarcie nie ukończyła 66. roku życia i która jest jednocześnie Ubezpieczającym w Umowie głównej oraz Umowie dodatkowej; 8) Umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 9) Umowa główna umowa ubezpieczenia na życie i dożycie zawierana z Prudential na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie START W ŻYCIE. 2. Jeżeli OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU Umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia Umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego w czasie udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej Umowy. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Umowy dodatkowej W razie śmierci Ubezpieczonego Prudential spełni Świadczenie ubezpieczeniowe poprzez przejęcie opłacania składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych umów dodatkowych, poza umowami dotyczącymi przejęcia opłacania składek, należnych od najbliższego miesiąca ubezpieczenia przypadającego po dniu śmierci Ubezpieczonego do końca trwania Okresu ubezpieczenia odpowiednio Umowy głównej lub umów dodatkowych. 5. Zawarcie Umowy dodatkowej 1. Do zawarcia Umowy dodatkowej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia Umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka oraz daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Okres ubezpieczenia Umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy Umowy głównej następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub w trakcie jej trwania. 6. Warianty Umowy dodatkowej 1. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów: 1) z indeksacją składek należnych z tytułu Umowy głównej i umów dodatkowych o wskaźnik indeksacji równy 2,5% rocznie, podczas przejęcia ich opłacania przez Prudential, oraz w konsekwencji ze wzrostem sum ubezpieczenia z tych umów w tym okresie; 2) bez indeksacji składek i wzrostu sum ubezpieczenia Umowy głównej i umów dodatkowych, podczas przejęcia przez Prudential opłacania składki. 2. Wybór wariantu jest dokonywany w momencie zawarcia Umowy dodatkowej i nie może zostać zmieniony w trakcie trwania Umowy. 7. Ochrona ubezpieczeniowa Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie Umowy dodatkowej rozpoczyna się zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy głównej. 8. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również: 1) z dniem przekształcenia Umowy głównej w umowę bezskładkową, 2) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, 3) z dniem najbliższej rocznicy Umowy głównej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70. roku życia, 4) z dniem śmierci Ubezpieczonego w Umowie dodatkowej, 5) w przypadku spełnienia świadczenia z tytułu innej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek. 9. Składka z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie: 1) wariantu Umowy dodatkowej, 2) deklarowanego przez Ubezpieczającego czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy dodatkowej na podstawie OWUD, 3) wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego w Umowie dodatkowej, Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

16 4) wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej, 5) częstotliwości opłacania Składek, 6) wysokości składek z tytułu Umowy głównej i pozostałych umów dodatkowych (bez umów dotyczących przejęcia opłacania składek) oraz deklarowanego czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z tych umów. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu Składki należnej z tytułu Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki należnej z tytułu Umowy głównej. 10. Zmiana Składki z tytułu Umowy dodatkowej Składki należne z tytułu Umowy dodatkowej ulegają zmianie w wyniku indeksacji lub waloryzacji, podwyższenia, obniżenia lub zmiany częstotliwości opłacania składek należnych z tytułu Umowy głównej i innych umów dodatkowych, z wyjątkiem umów dotyczących przejęcia opłacania składek. 11. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy dodatkowej Po zawiadomieniu o zajściu zdarzenia Prudential, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 7 dni, pisemnie lub drogą elektroniczną, potwierdza otrzymanie zawiadomienia, wskazując jednocześnie dokumenty potrzebne do rozpoznania roszczenia. Lista wymaganych dokumentów jest również dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential, w placówkach Prudential oraz u przedstawiciela Prudential. Wraz z wnioskiem o Świadczenie ubezpieczeniowe osoba występująca z roszczeniem powinna złożyć wymagane dokumenty niezbędne do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia. 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy dodatkowej, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru. 13. Podanie nieprawdy przy zawieraniu Umowy dodatkowej 1. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie zostanie spełnione, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej lub w inny sposób przy zawieraniu Umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej. 14. Treść Umowy dodatkowej Treść Umowy dodatkowej określa polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia Umowy głównej. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału WODE/1/2015 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

17 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (ADBE/1/2013) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oznaczają: 1) nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, nagłą i niezależną od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia; 2) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; 3) suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana w przypadkach określonych w OWUD; 4) stan po spożyciu alkoholu stan organizmu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 5) umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 6) umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy dodatkowej może zostać objęty Ubezpieczony w umowie głównej, który w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym w umowie głównej. 4. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła nie później niż w ciągu 180 dni od daty tego wypadku. 5. Zawarcie umowy dodatkowej 1. Do zawarcia umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka ubezpieczeniowego oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia umowy dodatkowej, nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z umową główną lub w trakcie jej trwania. Zapisy dotyczące zawarcia umowy głównej stosuje się odpowiednio do umowy dodatkowej. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej na podstawie umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia umowy głównej w umowę bezskładkową, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej, 3) śmierci Ubezpieczonego, 4) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 8. Suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej 1. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy zawieraniu umowy dodatkowej. 2. Suma ubezpieczenia z umowy dodatkowej ulega zmianom według takich samych zasad, jak zasady zmiany gwarantowanej sumy ubezpieczenia umowy głównej, zawarte w ogólnych warunkach umowy głównej. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia skutkuje zmianą wysokości składki ubezpieczeniowej. Kwota zmiany składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie kwoty zmiany sumy ubezpieczenia, aktualnej częstotliwości opłacania składek, aktualnego wieku Ubezpieczonego, czasu jaki pozostał do końca okresu ubezpieczenia oraz wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany sumy ubezpieczenia. Nowa wysokość składki ubezpieczeniowej: 1) w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia, stanowi sumę dotychczasowej wysokości składki i kwoty zmiany składki ubezpieczeniowej, Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

18 2) w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia, stanowi różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością składki a kwotą zmiany składki ubezpieczeniowej. 9. Składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej jest ustalana na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia z umowy dodatkowej, okresu ubezpieczenia umowy dodatkowej, częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej, wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej oraz wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Do opłacania, skutków nieopłacenia i zwrotu składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy głównej. 3. Wysokość składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej wskazana jest w polisie. 10. Indeksacja 1. Do indeksacji składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy dodatkowej i podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji składki, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące indeksacji składki należnej z tytułu umowy głównej. 2. Obliczenie kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji jest dokonywane na podstawie różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową po indeksacji i przed indeksacją, czasu jaki pozostał do końca okresu ubezpieczenia, aktualnej częstotliwości opłacania składki, wyników oceny ryzyka oraz wieku Ubezpieczonego w dniu dokonania indeksacji. Nowa wysokość sumy ubezpieczenia stanowi sumę dotychczasowej sumy ubezpieczenia oraz kwoty podwyższenia sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji. 11. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej W razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła nie później niż przed upływem 180 dni od tego wypadku, zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w kwocie równej sumie ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia tego wypadku. 12. Wyłączenia odpowiedzialności Prudential Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego jest skutkiem: 1) samobójstwa, próby samobójczej lub umyślnego samookaleczenia Ubezpieczonego, 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru, 3) działania Ubezpieczonego po spożyciu alkoholu lub narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że zostały one przepisane przez lekarza, z wyjątkiem jednak środków stosowanych w leczeniu uzależnień, 4) podróży Ubezpieczonego w charakterze pasażera statkiem powietrznym innym niż odbywający lot w ramach regularnych przewozów lotniczych lub przewozów czarterowych, 5) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów niebezpiecznych, przez które rozumie się: sporty powietrzne wliczając spadochroniarstwo oraz latanie samolotami ultralekkimi, akrobacje spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, wspinaczkę wysokogórską lub wspinaczkę skałkową, eksplorację jaskiń oraz nurkowanie w jaskiniach, nurkowanie poniżej 30 metrów, skoki na linie oraz BASE jumping, sporty motorowe, żeglarstwo morskie, chyba że zostały podane do wiadomości Prudential. 13. Podanie nieprawdy przy zawieraniu umowy dodatkowej lub zawieraniu umowy w przedmiocie zmiany umowy dodatkowej 1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które Prudential zapytywał we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej lub w innych pismach przy zawieraniu umowy dodatkowej albo podanych niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 2. Jeżeli do naruszenia obowiązku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli, o którym mowa ust. 1, doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 3. Wyłączenie odpowiedzialności Prudential, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od zawarcia umowy dodatkowej. 4. Prudential nie wypłaci świadczenia ubezpieczeniowego w części dotyczącej podwyższonej sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 OWU umowy głównej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w wyniku okoliczności, o które Prudential zapytywał przed wyrażeniem zgody na zmianę umowy ubezpieczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU umowy głównej i które nie zostały podane do wiadomości Prudential albo podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli. 5. Jeżeli do naruszenia powyższych obowiązków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem niepodanych lub nieprawdziwych okoliczności. 6. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego ma miejsce po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zmiany umowy dodatkowej zgodnie z postanowieniami 16 ust. 3 OWU umowy głównej. 14. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu umowy dodatkowej 1. Do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie umowy głównej, z zastrzeżeniem, że do świadczenia z tytułu umowy dodatkowej nie stosuje się postanowień 37 OWU dotyczących wypłaty zaliczek na poczet świadczenia. 2. Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia Uposażony powinien złożyć dokumenty w nim wymienione. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Prudential, za pośrednictwem infolinii Prudential oraz w placówkach Prudential. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential

19 15. Treść umowy dodatkowej 16. Wejście w życie OWUD Treść umowy dodatkowej określa polisa oraz OWUD, a w zakresie w nich nieuregulowanym postanowienia umowy głównej. OWUD mają zastosowanie do umów dodatkowych zawieranych od dnia 18 lutego 2013 roku. Abhishek Bhatia Dyrektor Oddziału The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 182, Warszawa, infolinia: Andrzej Gładysz Zastępca Dyrektora Oddziału ADBE/1/2013 Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do

20 Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (ADBE/1/2014) 1. Postanowienia wstępne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Prudential jako uzupełnienie umów ubezpieczenia EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Definicje 1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oznaczają: 1) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, nagłą i niezależną od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia; 2) OWUD Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; 3) Suma ubezpieczenia kwota określona w polisie, wypłacana w przypadkach określonych w OWUD; 4) Stan po spożyciu alkoholu stan organizmu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 5) Umowa dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWUD; 6) Umowa główna umowa ubezpieczenia na życie zawierana z Prudential na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. 2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, określenia zdefiniowane w OWU Umowy głównej używane są w niniejszych OWUD w tym samym znaczeniu. 3. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy dodatkowej może zostać objęty Ubezpieczony w Umowie głównej, który w dniu złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym w Umowie głównej. 4. Przedmiot i zakres Umowy dodatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Umowy dodatkowej jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia w ramach Umowy dodatkowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła nie później niż w ciągu 180 dni od daty tego wypadku. 5. Zawarcie Umowy dodatkowej 1. Do zawarcia Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące zawarcia Umowy głównej, w szczególności dotyczące trybu zawarcia umowy, obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego związanych z deklaracją ryzyka ubezpieczeniowego oraz daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że okres ubezpieczenia Umowy dodatkowej nie może być krótszy niż 5 lat i nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 2. Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z Umową główną lub w trakcie jej trwania. Zapisy dotyczące zawarcia Umowy głównej stosuje się odpowiednio do Umowy dodatkowej. 6. Ochrona ubezpieczeniowa Do ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Umowy głównej. 7. Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy dodatkowej 1. Do rozwiązania Umowy dodatkowej mają zastosowanie postanowienia dotyczące rozwiązania Umowy głównej. 2. Umowa dodatkowa wygasa lub rozwiązuje się również z dniem: 1) przekształcenia Umowy głównej w umowę bezskładkową, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, 3) śmierci Ubezpieczonego, 4) najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia. 8. Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej 1. Wysokość Sumy ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym przy zawieraniu Umowy dodatkowej. 2. Suma ubezpieczenia z Umowy dodatkowej może ulegać zmianom niezależnie od zmiany gwarantowanej Sumy ubezpieczenia Umowy głównej. Zasady jej zmiany zostały określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowy głównej. Zmiana wysokości Sumy ubezpieczenia skutkuje zmianą wysokości składki ubezpieczeniowej. Kwota zmiany składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie: 1) kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia, 2) częstotliwości opłacania składek aktualnej na dzień wejścia w życie zmiany, 3) wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o zmianę, 4) czasu, jaki pozostał od dnia wejścia w życie zmiany do końca okresu ubezpieczenia, oraz 5) wyników oceny ryzyka dotyczących kwoty zmiany Sumy ubezpieczenia. Obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wniosków złożonych Prudential w okresie od do Prudential 1

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PREMIOPOLISA OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS Spis treści Tabela informacyjna do postanowień umowy 3 Rozdział I. Postanowienia ogólne 4 1. Postanowienia wstępne 4 2. Charakter ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

PEWNY KAPITAŁ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PEWNY KAPITAŁ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNY KAPITAŁ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Spis treści Informacje o produkcie ubezpieczeniowym............................................................ 1 Tabela informacyjna do postanowień Umowy...........................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie Karta Produktu Ubezpieczyciel: TUnŻ WARTA S.A. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Produkt: WARTA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie W Karcie Produktu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ubezpieczającego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Długotrwałej Niezdolności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZAWAŁEM SERCA LUB UDAREM MÓZGU Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO www.pramerica.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO Dokument zawierający informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ...3

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant rozszerzony WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie BŁĘKITNY SPOKÓJ...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci (dalej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO Dokument

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej.

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej. KARTA PRODUKTU W niniejszej karcie produktu, zwanej dalej Kartą produktu, zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego INDEKS ZSOU/13/01/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczna Inwestycja Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

INTER Bezpieczna Inwestycja Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie INTER Bezpieczna Inwestycja Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Moje Życie"... str. 1 Ogólne Warunki Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Ochronie Plus

Z myślą o Ochronie Plus Z myślą o Ochronie Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie ze Zwrotem Składki (kod: TZR65) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo