Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni"

Transkrypt

1 Twoje ubezpieczenie Pakiet Aktywni

2 Pakiet Aktywni Twoje korzyści Kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu zapewnimy ochronę Tobie i Twojej najbliższej rodzinie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Poczucie bezpieczeństwa finansowego Wybrana przez Ciebie ochrona to wsparcie fi nansowe w trudnych chwilach, które pozwoli Ci utrzymać standard życia i uporać się z przeciwnościami losu. Główne zalety Twojego ubezpieczenia prosta i szybka forma objęcia ochroną brak badań lekarskich ochrona w Polsce i za granicą, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę możliwość objęcia ochroną Ciebie i Twoich bliskich w ramach promocji na start otrzymujesz nawet do trzech miesięcy ochrony w cenie jednej składki miesięcznej składka za ochronę pobierana automatycznie z Twojego konta osobistego Pakiet Aktywni to dwa wygodne warianty: Wariant Indywidualny dla Ciebie Wariant Rodzinny dla Ciebie, Współmałżonka i Waszych Dzieci Złoty Srebrny Brązowy Złoty Srebrny Brązowy 1

3 Zakres świadczeń i sumy ubezpieczenia Zakres świadczeń Złamania kości w następstwie : Wariant Indywidualny Pobyt w szpitalu w następstwie Sumy ubezpieczenia (PLN) Złoty Srebrny Brązowy Grupa I Grupa II Grupa III PLN 100 PLN 50 PLN Śmierć w następstwie Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego Śmierć Równowartość kwoty wpłaconych składek maksymalnie za okres 12 miesięcy Zakres świadczeń Złamania kości Ubezpieczonego Głównego, Współmałżonka oraz Dzieci w następstwie : Wariant Rodzinny Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego Głównego oraz Współmałżonka w następstwie Sumy ubezpieczenia (PLN) Złoty Srebrny Brązowy Grupa I Grupa II Grupa III PLN 100 PLN 50 PLN Pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie Śmierć Współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku Śmierć Ubezpieczonego Głównego w następstwie wypadku komunikacyjnego Śmierć Współmałżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego Śmierć Ubezpieczonego Głównego PLN 50 PLN 25 PLN Równowartość kwoty wpłaconych składek maksymalnie za okres 12 miesięcy 2

4 Grupy złamań Grupa I Grupa II Grupa III Pozostałe złamania kości niesklasyfi kowane w grupach złamań II oraz III kości piętowej kości podudzia kości ramiennej lub przedramienia kości rzepki kości czaszki (wyłącznie podstawy), z wyjątkiem sklepienia i twarzoczaszki kości miednicy (z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej oraz ogonowej) kości w obrębie stawu biodrowego (panewki stawu, nasady bliższej kości udowej, krętarzy, złamania pod- i nadkrętarzowe) oraz kości talerza biodrowego kości kręgosłupa (wyłącznie kompresyjne złamania kręgu), z wyjątkiem wyrostków kolczystych i poprzecznych kości udowej 3

5 Nie musisz pamiętać o finansowaniu składki Miesięczna składka za ochronę pobierana jest automatycznie z Twojego rachunku na podstawie udzielonej przez Ciebie na to zgody przy objęciu ochroną. Składka będzie pobierana 5. dnia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Realizacja płatności będzie możliwa pod warunkiem, że na dzień przed terminem jej pobrania na Twoim rachunku będą dostępne odpowiednie środki pieniężne. Miesięczna składka Złoty Srebrny Brązowy Wariant Indywidualny 34 zł 25 zł 17 zł Wariant Rodzinny 63 zł 43 zł 29 zł wyrażasz zgodę na objęcie ochroną ochrona obowiązuje już od następnego dnia I składka II składka składka 5. dnia każdego miesiąca STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ kolejne miesiące ochrony 1 stycznia 2 stycznia 5 marca 5 kwietnia NAWET DO TRZECH MIESIĘCY W CENIE JEDNEJ SKŁADKI (szczegóły w par. 5 Wysokość składki w Szczególnych warunkach ubezpieczenia) a jeśli zapomnisz o zapewnieniu środków na rachunku Jeśli 5. dnia miesiąca suma środków na Twoim rachunku nie pozwoli na sfi nansowanie składki, wciąż będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową, a Bank ponowi kilkakrotnie w ciągu miesiąca próbę pobrania składki. Jeśli składka za dany miesiąc nie zostanie opłacona, ochrona ubezpieczeniowa ulegnie zawieszeniu. Jeżeli składka nie zostanie opłacona za dwa następujące bezpośrednio po sobie miesiące ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie przywrócona szczegóły znajdziesz w SWU. 4

6 Sprawdź, jak wskazać uposażonego na wypadek śmierci Przygotuj pisemne oświadczenie zawierające: datę złożenia oświadczenia swoje dane (jako Ubezpieczonego Głównego): imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL dane osoby, którą wskazujesz jako uposażonego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. W przypadku uposażenia więcej niż jednej osoby określ dodatkowo, w jakiej części (%) ma być wypłacone świadczenie każdej ze wskazanych osób dopisek Pakiet Aktywni Złóż czytelny podpis Oryginał oświadczenia wyślij do AXA Życie TU S.A. Twoja dyspozycja zostanie przyjęta w momencie otrzymania pisemnego oświadczenia przez AXA. Potwierdzenie wskazania osoby uposażonej otrzymasz listem poleconym. 5

7 Sprawdź, jak zgłosić roszczenie Wypełnij formularz Wniosku o wypłatę świadczenia, który znajdziesz na końcu tej broszury lub na stronie internetowej Getin Banku Dołącz do niego wymagane dokumenty wykaz dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i we Wniosku o wypłatę świadczenia Wniosek wraz z dokumentami wyślij do AXA Życie TU S.A. Zgłoszenie roszczenia powinno być przesłane do AXA niezwłocznie. Roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem 3 lat. AXA Życie TU S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa Obszar Bancassurance i Programów Partnerskich AXA Centrum Obsługi Klienta AXA poniedziałek piątek w godz Sprawdź, kiedy otrzymasz wypłatę świadczenia Bezsporną część świadczenia AXA Życie TU S.A. wypłaci w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości okazało się w tym termie niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Świadczenie jest wypłacane przelewem albo w formie przekazu pocztowego, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej do odbioru świadczenia. 6

8 Zobacz przykładowe wyliczenia wysokości świadczeń w przypadku różnych zdarzeń losowych Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego Przykład 1: Przy założeniu, że Ubezpieczony Główny przez rok był objęty ochroną Pakiet Aktywni w wariancie Rodzinnym Złotym, w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego wypłacana jest suma świadczeń z tytułu: śmierci 756 zł* śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku zł śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego + + = zł wysokość wypłaconego świadczenia zł * w przypadku śmierci Ubezpieczonego Głównego zostanie wypłacone świadczenie w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wpłaconych składek za danego Ubezpieczonego, maksymalnie za okres 12 miesięcy. Przykład 2: W wariancie Rodzinnym Złotym, w przypadku śmierci Współmałżonka w następstwie wypadku komunikacyjnego wypłacana jest suma świadczeń z tytułu: śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku zł śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego + = zł wysokość wypłaconego świadczenia zł 7

9 Złamanie kości w następstwie Złamania zaklasyfikowane do różnych grup wypłacane świadczenie jest sumą świadczeń z każdej grupy złamań Przykład 1: W wariancie Indywidualnym Srebrnym, w przypadku złamania kości podudzia oraz kości kręgosłupa wypłacane świadczenie jest sumą świadczeń z tytułu: złamanie grupy II kości podudzia 400 zł złamanie grupy III kości kręgosłupa + = zł złamanie kości w następstwie zł Złamania zaklasyfikowane do tej samej grupy niezależnie od liczby złamań świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia odpowiedniej dla danej grupy złamań Przykład 2: W wariancie Rodzinnym Srebrnym, w przypadku złamania kości piętowej oraz kości rzepki przez Współmałżonka wypłacane jest świadczenie z tytułu: złamanie grupy II kości piętowej i kości rzepki 400 zł = złamanie kości Współmałżonka w następstwie 400 zł Przykład 3: W wariancie Rodzinnym Złotym, w przypadku złamania kości czaszki przez Ubezpieczonego Głównego oraz kości miednicy przez Współmałżonka wypłacane świadczenie jest sumą świadczeń z tytułu: złamanie grupy III kości czaszki (Ubezpieczonego Głównego) zł złamanie grupy III kości miednicy (Współmałżonka) + = zł złamanie kości Ubezpieczonego Głównego i Współmałżonka w następstwie zł 8

10 Pobyt w szpitalu w następstwie Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu zostanie wypłacone, gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 dni Przykład 1: W wariancie Rodzinnym Złotym, w przypadku pobytu w szpitalu Dziecka przez 10 dni w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest świadczenie z tytułu: pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie 8 dni x 100 zł 800 zł do wyliczenia wysokości świadczenia nie wlicza się dwóch pierwszych dni pobytu w szpitalu łącznie w ciągu jednego roku liczba dni pobytu w szpitalu, za które przysługuje świadczenie, nie może przekroczyć 180 Przykład 2: W wariancie Indywidualnym Brązowym, w przypadku pobytu w szpitalu Ubezpieczonego Głównego przez 190 dni w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest świadczenie z tytułu: pobyt w szpitalu Ubezpieczonego Głównego w następstwie maks. 180 dni x 50 zł zł Kiedy wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa Twoja i Twoich bliskich? Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w momencie, gdy Ty lub Twoi bliscy osiągnięcie określony wiek. Ubezpieczony Główny Współmałżonek Dzieci 70 lat 70 lat 25 lat Gdy Twój Współmałżonek lub Twoje Dziecko osiągnie określony powyżej wiek, jego ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie. Natomiast, gdy Ty ukończysz 70. rok życia, ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem. 9

11 Jak możesz zrezygnować z ubezpieczenia? W ciągu pierwszych 30 dni od momentu objęcia ochroną ubezpieczeniową masz prawo zrezygnować z ubezpieczenia, nie ponosząc żadnych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie z końcem dnia, w którym doręczysz swoje oświadczenie do Banku. Po upływie 30 dni od dnia objęcia ochroną możesz w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, a ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, w którym o swojej rezygnacji powiadomisz Bank. Za okres świadczonej ochrony składka ubezpieczeniowa będzie należna. Aby zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, skontaktuj się z Infolinią Banku lub złóż oświadczenie na piśmie w najbliższej placówce Banku. Getin Noble Bank S.A. Centrum Operacji Bankowych Przegródka pocztowa nr Wrocław 59 Infolinia Getin Banku dni w tygodniu w godz

12 axa.pl ubezpieczenia inwestycje emerytury AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , fax , Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 41216, NIP , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Twoja Ochrona PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CZIP41 Numer polisy: Kontakt do przedstawiciela PZU: Dla kogo przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Pewne Wsparcie Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 8000KW15 Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OGÓLNA ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

CZĘŚĆ I OGÓLNA ARTYKUŁ 1 DEFINICJE SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NA WYPADEK ŚMIERCI LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO DLA KLIENTÓW SYGMA BANK CZĘŚĆ I OGÓLNA ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo