Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę zrobić aby się ubezpieczyć? Kiedy Ubezpieczony otrzyma polisę? Ile kosztuje ubezpieczenie? Czy można zmienić pakiet ubezpieczenia? Z kim mogę się kontaktować jeżeli chciałbym coś zmienić w umowie? Co się stanie jak nie będę mógł zapłacić składki? Czy po przejściu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony trzeba wysyłać informację do UNIQA? Jak Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia? W jaki sposób określa się dzień rezygnacji? Co powinna zrobić rodzina (uposażeni) ubezpieczonego w wypadku jego śmierci? W jaki sposób zgłosić roszczenie? Gdzie mogę uzyskać pomoc w odpowiedzi na pytania i wątpliwościń? Czy w przypadku rezygnacji z pobrania składki, złożenia rezygnacji z ubezpieczenia, ale przed rozpoczęciem ochrony, składka będzie zwrócona? Czy rezygnację z ochrony można złożyć telefonicznie? Na jaki adres UNIQA należy wysłać rezygnację z ubezpieczenia? 4 2 Ochrona ubezpieczeniowa Jaki jest zakres ubezpieczenia? Jakie ryzyko działa w okresie karencji? Czy po upływie karencji Ubezpieczony nadal jest chroniony na wypadek zgonu w nieszczęśliwym wypadku? Co to jest karencja? Czy w przypadku służb mundurowych działa ryzyko Utraty życia w następstwie NNW? Czy hospitalizacja musi być przyczyną NNW? Czy hospitalizacja działa po okresie karencji? Czy czerniak jest objęty ochroną w ramach poważnego zachorowania? Jak duża powierzchnia ciała musi ulec oparzeniu aby zachodziła odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Poważnego zachorowania? Czy w ramach Poważnego zachorowania udar jest objęty ochroną? Jakie choroby skutkują wypłatą pieniędzy z ubezpieczenia z tytułu ryzyka Poważnego zachorowania znajdującego się w wariancie II ubezpieczenia? Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie? Kto może być objęty ochroną z tytułu utraty pracy? Czy w przypadku poważnego zachorowania poza okresem karencji występuje inne ograniczenie czasowe dot. wypłaty świadczenia? Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej ubezpieczenie nadal działa i czy będzie przysługiwać świadczenie? Przykłady graficzne karencji i przysługującej w tym czasie ochrony (umowa na czas nieokreślony, określony, umowa zlecenie, umowa o dzieło - przejście na umowy na czas nieokreślony) Jakie są okresy karencji w podobnych produktach innych ubezpieczycieli? Od kiedy liczy się termin odstąpienia i rezygnacji (data stempla pocztowego czy data wpływu - z czego to wynika) Kiedy rozpoczyna się ochrona? Jakie mogą być korzyści z ubezpieczenia dla Klienta? 7 3 Ubezpieczony Kto może przystąpić do umowy? W jakim wieku mogę podpisać umowę? Jakiego rodzaju podmioty mogę wskazać jako uposażonych (uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego)? 8 4 Świadczenia Jak wygląda wypłata świadczenia od utraty pracy? Jak szybko dostanę pieniądze z odszkodowania? Kiedy i w jakiej kwocie będzie wypłacane świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu? Jakie są warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty pracy? Jak Ubezpieczony (przedsiębiorca) ma wykazać, czy firma miała stratę czy zysk? 8 1

2 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę zrobić aby się ubezpieczyć? Do ubezpieczenia można przystąpić tylko telefonicznie w czasie rozmowy z konsultantem telemarketingu Raiffeisen POLBANK. Objęcie ochroną zależy od daty złożenia deklaracji zgody (w tym przypadku jest to data rozmowy telefonicznej) oraz od daty opłacenia składki: do 19 dnia danego miesiąca włącznie i opłacenie składki do 25 dnia miesiąca, ochrona rozpocznie się od następnego miesiąca, np.: przystąpienie , pobrana składka , ochrona od po 19 dniu danego miesiąca i opłacenie składki do 25 dnia następnego miesiąca, ochrona rozpocznie się od drugiego miesiąca po przystąpieniu,np.: przystąpienie , pobrana składka , ochrona od Uwaga: W przypadku, gdy pierwsza Składka za danego Ubezpieczonego nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, to Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a w przypadku nie zapłacenia kolejnych Składek rozpoczęta Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który Ubezpieczający nie zapłacił Składki Kiedy Ubezpieczony otrzyma polisę? W związku z tym, że jest to ubezpieczenie grupowe, to Ubezpieczony otrzymuje dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w formie certyfikatu. Certyfikat zostanie dostarczony przez UNIQA w ciągu 2 miesięcy od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia i opłacenia pierwszej składki Ile kosztuje ubezpieczenie? PAKIET SKŁADKA MIESIĘCZNA W PLN WARIANT I WARIANT II PAKIET KOMFORT PAKIET KOMFORT PLUS Czy można zmienić pakiet ubezpieczenia? Ubezpieczony może zmienić pakiet na inny pakiet, zachowana zostanie ciągłość ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem 90 dni karencji od dnia zmiany pakietu dla ryzyka poważnego zachorowania zapis dotyczy przejścia z pakietu KOMFORT na pakiet KOMFORT PLUS. Nie ma możliwości zmiany wariantów w poszczególnych pakietach oraz pomiędzy pakietami Z kim mogę się kontaktować jeżeli chciałbym coś zmienić w umowie? W sprawie zmian należy kontaktować się bezpośrednio z UNIQA. Numer telefonu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 i w soboty 8:00-16: Co się stanie jak nie będę mógł zapłacić składki? Jeżeli w wyznaczonym terminie składka nie zostanie pobrana z rachunku produktu bankowego, to ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu. Maksymalny czas zawieszenia ochrony wynosi 2 miesiące. W czasie zawieszenia UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie zawieszenia ochrony oraz okres zawieszenia nie jest wliczany do Okresu ubezpieczenia, okresu wyczekiwania oraz Karencji. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej możliwe jest nie wcześniej niż po 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli w okresie pierwszych 6 miesięcy po przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia nie została opłacona przez Ubezpieczającego kolejna Składka, uważa się, że Ubezpieczony zrezygnował z Ubezpieczenia, a Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona Składka. 2

3 1.7. Czy po przejściu z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony trzeba wysyłać informację do UNIQA? Ubezpieczony nie musi informować UNIQA. Dopiero w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na utracie stałego źródła dochodu Ubezpieczony musi przedstawić dokument rozwiązania umowy o pracę, w którym jest informacja o formie zatrudnienia Jak Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia? Ubezpieczony powinien złożyć odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia do Banku (wzór formularza jest na ostatniej stronie OWU, odstąpienie dotyczy 30 dni od złożenia Deklaracji zgody w formie pisemnej lub w przypadku przystąpienia telefonicznego w ciągu 30 dni od otrzymania z UNIQA potwierdzenia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia - Certyfikatu). W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota wpłacona na poczet Składki ubezpieczeniowej zwracana jest Ubezpieczającemu. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia składając UNIQA oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznie z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość. Złożone oświadczenie o rezygnacji powoduje ustanie Ochrony ubezpieczeniowej z ostatnim dniem miesiąca ochrony, w którym je złożono W jaki sposób określa się dzień rezygnacji? Za dzień rezygnacji/odstąpienia uznaje się datę wpłynięcia dokumentu do UNIQA/Banku - w zależności od tego gdzie wpłynie rezygnacja. Za datę przyjęcia przez Bank pisemnego oświadczenia odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia uważany jest dzień nadania listu, zaś w przypadku telefonicznego odstąpienia dzień w którym została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z konsultantem call center Banku. W przypadku rezygnacji za datę otrzymania przez UNIQA rezygnacji uznaje się datę nadania listu Co powinna zrobić rodzina (uposażeni) ubezpieczonego w wypadku jego śmierci? Rodzina lub uposażeni powinni zadzwonić do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA pomogą rodzinie/uposażonym w zgłoszeniu roszczenia Co powinna zrobić osoba ubezpieczona / rodzina / osoba uposażona aby zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia? Osoba ubezpieczona / rodzina / uposażony powinna zadzwonić do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA pomogą w zgłoszeniu roszczenia Gdzie mogę uzyskać pomoc w odpowiedzi na pytania i wątpliwości? Pomoc można uzyskać dzwoniąc do UNIQA na numer Konsultanci UNIQA wyjaśnią wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na pytania Czy w przypadku rezygnacji z pobrania składki, złożenia rezygnacji z ubezpieczenia, ale przed rozpoczęciem ochrony, składka będzie zwrócona? Ubezpieczony może złożyć wniosek o odstąpienie od Umowy ubezpieczenia. Odstąpienie można złożyć w terminie: 30 dni od daty złożenia Deklaracji zgody w przypadku złożenia Deklaracji zgody w formie pisemnej lub 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w przypadku złożenia z oświadczenia o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia w formie ustnej z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia skutkuje tym, że Ubezpieczonemu jest zwracana opłata za ochronę, jaka została wcześniej pobrana. Nie ma znaczenia, czy ochrona się już rozpoczęła, czy jeszcze nie, ważny jest termin 30 dni, o którym mowa wyżej. Po upływie 30 dni, o których mowa wyżej, Ubezpieczony może zawsze złożyć wniosek o rezygnację z ochrony, ale wówczas nie ma zwrotu kosztów ochrony, tylko ochrona wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostania składka. 3

4 1.14. Czy rezygnację z ochrony można złożyć telefonicznie? Tak, warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość. Dane do kontaktu telefonicznego podane są na formularzu odstąpienia, który dołączony jest do ogólnych warunków ubezpieczenia (ostatnia strona) Na jaki adres UNIQA należy wysłać rezygnację z ubezpieczenia? Oświadczenia o rezygnacji (podobnie jak oświadczenia o odstąpieniu) powinny być przesyłane bezpośrednio do Banku. Adres, na jaki należy przesłać oświadczenie, podany jest na formularzu odstąpienia, który dołączony jest do ogólnych warunków ubezpieczenia (ostatnia strona). Jeżeli oświadczenie o rezygnacji zostanie przesłane do UNIQA TU S.A. wówczas UNIQA prześle niezwłocznie drogą elektroniczną do Banku informację o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej danego klienta celem odpięcia tej osoby z grupy ubezpieczonych. Oryginały oświadczeń UNIQA przesyłane do Banku do Departamentu Operacji Detalicznych (na adres podany w formularzu odstąpienia). 2 Ochrona ubezpieczeniowa 2.1. Jaki jest zakres ubezpieczenia? Rodzaj Pakietu Ryzyko ubezpieczeniowe Suma ubezpieczenia Wariant I Wariant II PAKIET KOMFORT Utrata stałego źródła dochodu 800 zł*/ miesiąc 1 600zł*/ miesiąc Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zł 9 600zł Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego 50 zł/dziennie 50 zł/dziennie wypadku PAKIET KOMFORT Utrata stałego źródła dochodu 800 zł*/ miesiąc zł*/ miesiąc PLUS Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku zł zł Hospitalizacja w następstwie Nieszczęśliwego 50 zł/ dziennie 50zł/ dziennie wypadku Poważne zachorowanie zł zł * - podana kwota stanowi górny limit miesięcznego świadczenia dla poszczególnych wariantów 2.2. Jakie ryzyko działa w okresie karencji? Czy po upływie karencji Ubezpieczony nadal jest chroniony na wypadek zgonu w nieszczęśliwym wypadku? Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zgonu w nieszczęśliwym wypadku przysługuje w dwóch przypadkach: 1. w okresie karencji (czyli brak odpowiedzialności UNIQA) dla: Utraty pracy w ciągu 60 dni od daty przystąpienia, Poważnego zachorowania w ciągu 90 dni od daty przystąpienia. 2. W przypadku utraty pracy jeśli ubezpieczony nie podlega temu ryzyku, np. pracuje na czas określony, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, gdy pracodawca jest jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie. 3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zgonu w nieszczęśliwym wypadku nie działa w przypadkach: Po okresie karencji, W przypadku gdy UNIQA odpowiada za ryzyko utraty pracy Co to jest karencja? Karencja jest to okres, w którym UNIQA TU S.A. nie udziela ochrony ubezpieczeniowej; w przypadku ryzyk okres karencji wynosi: 60 dni od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia w przypadku ryzyka utraty stałego źródła dochodu oraz 90 dni od dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia w przypadku ryzyka poważnego zachorowania. W okresie karencji UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Czy w przypadku służb mundurowych działa ryzyko zgonu w następstwie NNW? Nie ma ograniczeń odpowiedzialności związanych z wykonywaniem takich zawodów. Należy jednak mieć na uwadze ogólne wyłączenia odpowiedzialności odnoszące się do wszystkich Ubezpieczonych oraz dodatkowe wyłączenia majce zastosowanie w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 4

5 2.5. Czy hospitalizacja musi być przyczyną NNW? Tak. Hospitalizacja jest nieprzerwanym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni. Pobyt w szpitali musi rozpocząć się i trwać w okresie odpowiedzialności UNIQA Czy hospitalizacja działa po okresie karencji? Tak. Hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie jest ograniczona karencją i działa w całym okresie ochrony Czy czerniak jest objęty ochroną w ramach poważnego zachorowania? Tak, czerniak jest objęty ochroną Jak duża powierzchnia ciała musi ulec oparzeniu aby zachodziła odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Poważnego zachorowania? 20% ciała. Musi to nastąpić w następstwie wypadku Czy w ramach Poważnego zachorowania udar jest objęty ochroną? Nie, udar nie jest objęty ochroną Jakie choroby skutkują wypłatą świadczenia z ubezpieczenia z tytułu ryzyka Poważnego zachorowania znajdującego się w wariancie II ubezpieczenia? UNIQA wypłaci świadczenie w wypadku gdy Ubezpieczony zachoruje na raka; przejdzie zawał serca; będzie miał: niewydolność nerek, porażenia, oparzenia 3 stopnia co najmniej 20% powierzchni ciała; utraci wzrok, mowę lub słuch; zostanie dokonany przeszczep: serca, płuc, wątroby, trzustki, jednej nerki, szpiku kostnego. Dokładne definicje zawarte są w OWU Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie? W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ubezpieczenie trwa 1 miesiąc i jest automatycznie przedłużane na kolejne miesiące, o ile Ubezpieczony nie złoży rezygnacji z ubezpieczenia Kto może być objęty ochroną z tytułu utraty pracy? Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba: zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartego na czas nieokreślony, zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego, prowadząca działalność gospodarczą Czy w przypadku poważnego zachorowania poza okresem karencji występuje inne ograniczenie czasowe dot. wypłaty świadczenia? W przypadku Poważnego zachorowania UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaistniały w wyniku zachorowań, niepełnosprawności, które występowały u Ubezpieczonego, były zdiagnozowane lub były przedmiotem leczenia i diagnostyki w okresie 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Jest to standardowe zabezpieczenie stosowane przy tego typu ryzykach. Na rynku spotykane są nawet dłuższe okresy wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń obejmujące okres przed ubezpieczeniem i okres po zakupieniu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu Ochrona na 5-tkę okres ten obejmuje tylko czas przed przystąpieniem do ubezpieczenia i jest stosunkowo krótki jak na tak istotne ryzyko. Szczegółowy zakres wyłączeń został określony w OWU Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej ubezpieczenie nadal działa i czy będzie przysługiwać świadczenie? Ubezpieczenie działa, o ile będzie opłacona składka ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem, że w tym okresie Ubezpieczony nie spełnia warunków do objęcia go ochroną w zakresie utraty stałego źródła dochodu, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej (choć działalność jest formalnie zarejestrowana). Warunki ubezpieczenia ( 5 pkt 1) mówią o prowadzeniu działalności gospodarczej, a formalne zawieszenie działalności wskazuje, że Ubezpieczony tej działalności czasowo nie prowadzi. W związku z powyższym, w tym okresie jest objęty ochroną z tytułu ryzyka wymiennego, tj. od zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 5

6 2.15. Przykłady graficzne karencji i przysługującej w tym czasie ochrony (umowa na czas nieokreślony, określony, umowa zlecenie, umowa o dzieło - przejście na umowy na czas nieokreślony) Karencja trwa: dla Utraty stałego źródła dochodu 60 dni, dla Poważnego zachorowania 90 dni, licząc od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. Do okresu karencji nie wlicza się dni z okresu zawieszenia. Początek odpowiedzialności UNIQA (początek miesiąca) Złożenie Deklaracji przystąpienia Zgon w wyniku NW Poważne zachorowanie Utrata stałego źródła dochodu Hospitalizacja w wyniku NW Okresy karencji 60 dni 90 dni Jakie są okresy karencji w podobnych produktach innych ubezpieczycieli? Na to pytanie nie można udzielić konkretnej odpowiedzi, gdyż do porównania należałoby wybrać jakieś konkretne ubezpieczenie i poza samym okresem karencji ocenić także inne parametry ubezpieczenia, jak procedury przystępowania do ubezpieczenia, definicje ryzyk, wyłączenia odpowiedzialności czy wysokość składki. W takich ryzykach jak utrata pracy czy poważne zachorowania karencje są stosowane powszechnie przez ogół ubezpieczycieli celem wykluczenia sytuacji, w których dochodziłoby do tzw. pewnych wypłat odszkodowań zaraz po objęciu ochroną ubezpieczeniową. Należy pamiętać, że wypadek ubezpieczeniowy ma być zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Uogólniając, w ubezpieczeniu tym, uwzględniając rodzaje ryzyka, mają zastosowanie względnie niedługie okresy karencji, porównywalne do innych, podobnych produktów Od kiedy liczy się termin odstąpienia i rezygnacji (data stempla pocztowego czy data wpływu - z czego to wynika) Odstąpienie można złożyć w terminie: 30 dni od daty złożenia Deklaracji zgody w przypadku złożenia Deklaracji zgody w formie pisemnej lub 30 dni od daty otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w przypadku złożenia z oświadczenia o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia w formie ustnej z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość Kiedy rozpoczyna się ochrona? Początek ochrony zależy od tego, w którym dniu miesiąca kalendarzowego Klient przystąpi do ubezpieczenia oraz czy zapewni na rachunku środki na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. A. złożenie Deklaracji przystąpienia do 19 dnia danego miesiąca kalendarzowego (Deklaracja zgody wiążąca przez 60 dni) Początek ochrony Złożenie Deklaracji przystąpienia do 19 dnia Początek ochrony 19 IX 19 X 1 IX 1 X 1 XI 5 dni roboczych, od 20 do 25 dnia 5 dni roboczych, od 20 do 25 dnia pobieranie z konta kosztów ochrony 6

7 B. złożenie Deklaracji przystąpienia po 19 dniu danego miesiąca kalendarzowego (Deklaracja zgody wiążąca przez 60 dni) Złożenie Deklaracji przystąpienia po 19 dniu Początek ochrony Początek ochrony 19 IX 19 X 19 XI 1 X 1 XI 5 dni roboczych, od 20 do 25 dnia 5 dni roboczych, od 20 do 25 dnia 1 XII pobieranie z konta kosztów ochrony Jakie mogą być korzyści z ubezpieczenia dla Klienta? 1. Utrata stałego źródła dochodu - zabezpieczenie finansowe dla ubezpieczonego i jego rodziny na wypadek utraty źródła dochodu: Wypłata świadczeń umożliwi regulowanie bieżących zobowiązań i nie zadłużanie się względem banku, spółdzielni, dystrybutorów energii itp., wypłata świadczeń w wielu przypadkach pozwoli zachować dotychczasowy poziom życia do czasu znalezienia nowego źródła dochodu (maks. do 6 m-cy), regularna wypłata świadczeń przez nawet 6 miesięcy daje czas na znalezienie takiego zatrudnienia, które będzie satysfakcjonujące dla klienta, wypłata świadczeń w wielu przypadkach pozwoli zachować odłożone wcześniej oszczędności domowe, wypłata świadczeń uchroni Klienta przed zadłużaniem się / pożyczaniem pieniędzy w czasie braku zatrudnienia, regularna wypłata świadczeń daje duże poczcie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego chroniąc klienta przed pochopnymi decyzjami np. pożyczaniem pieniędzy od parabanków, ubezpieczony / jego rodzina, w okresie otrzymywania świadczenia po utracie pracy, będzie mógł (bez większego uszczerbku na oszczędnościach) kontynuować odpłatne zajęcia, tj. nauka języków, zajęcia rekreacyjne, itp., poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek utraty pracy (komfort psychiczny). 2. Hospitalizacja, Poważne zachorowania - zabezpieczenie finansowe dla ubezpieczonego (i jego rodziny) na wypadek utraty zdrowia: świadczenie z tytułu hospitalizacji pomoże zrekompensować poniesione wydatki np. na zakup leków, dojazdy do placówki medycznej, na dopłaty za pokój w szpitalu o podwyższonym standardzie, za dodatkową opiekę pielęgniarską w szpitalu itp., świadczenie za poważne zachorowanie pomoże w zakupie (lub zrekompensuje poniesione wydatki) droższych pomocy medycznych tj.: wózek inwalidzki, łóżko rehabilitacyjne; droższych leków, ułatwi dostęp do prywatnej opieki lekarskiej, wypłata świadczeń daje realne wsparcie finansowe w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach życiowych tj. choroba czy pobyt w szpitalu, poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek zajścia tych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z utratą zdrowia (komfort psychiczny). 3. Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: ochrona w okresie karencji oraz w okresie, kiedy Ubezpieczony nie podlega ochronie z tytułu Utraty stałego źródła dochodu zabezpieczenie finansowe dla najbliższych. Najbliżsi w tak trudnej chwili otrzymają wsparcie finansowe, niezbędne na zaspokojenie bieżących potrzeb. 3 Ubezpieczony 3.1. Kto może przystąpić do umowy? Klient Raiffeisen POLBANK posiadający konto, kartę kredytową lub kredyt odnawialny, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 67 lat; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; mieszka i pracuje na terytorium RP. 7

8 3.2. W jakim wieku mogę podpisać umowę? Od 18 lat do 67 lat Jakiego rodzaju podmioty mogę wskazać jako uposażonych (uprawnionych do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego)? Można uposażyć każdą osobę fizyczną lub prawną. 4 Świadczenia 4.1. Jak wygląda wypłata miesięcznego świadczenia od utraty pracy? Świadczenie w wysokości 70% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto a zasiłkiem dla bezrobotnych, nie więcej niż 800 zł (Wariant I) lub 1600 zł (Wariant II), np.: Pensja brutto: 3000 zł Zasiłek dla bezrobotnych: 823,60 zł 70% z 3000 zł = 1523,48 Świadczenie dla Wariantu I 800,00 zł Świadczenie dla Wariantu II 1 523,48 zł Świadczenie z tytuły Utraty stałego źródła dochodu wypłacane jest maksymalnie przez 6 miesięcy w 12 miesięcznym okresie Ochrony ubezpieczeniowej Jak szybko dostanę pieniądze z odszkodowania? UNIQA wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, o ile nie umówiono się inaczej Kiedy i w jakiej kwocie będą wypłacane pieniądze z tytułu pobytu w szpitalu? Za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, UNIQA wypłaci świadczenie w wysokości 50 złotych za każdy dzień pobytu, pod warunkiem że pobyt w szpitalu wynosi co najmniej 7 dni, jednak nie więcej niż za 180 dni pobytu w szpitalu w całym okresie ochrony ubezpieczeniowej Jakie są warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać świadczenie z tytułu utraty pracy? Każdorazowo po Utracie pracy: kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego, potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub o odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, dokument finansowy potwierdzający brak strat ponoszonych w ostatnich 3 miesiącach przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia, wypis z KRS lub inne potwierdzenie informujące o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc, oświadczenie Ubezpieczonego, że od chwili Utraty pracy nie wykonuje innej pracy oraz nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innej pracy czy innej działalności gospodarczej. Przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony nadal jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc Jak Ubezpieczony (przedsiębiorca) ma wykazać, czy firma miała stratę czy zysk? Na podstawie przedstawionych PIT-ów do UNIQA. Szczegółowe uregulowania dotyczące wszystkich ryzyk znajdują się w OWU. 8

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni Twoje ubezpieczenie Pakiet Aktywni Pakiet Aktywni Twoje korzyści Kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu zapewnimy ochronę Tobie i Twojej najbliższej

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank:

Karta Produktu. Ubezpieczający : Ubezpieczony: Współubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Bank: Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Zdrowie pod Ochroną Ubezpieczający : osoba fizyczna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A.

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Warszawa, czerwiec 2011 Korzyści dla Klienta i Partnera SprzedaŜy CPI Ubezpieczenie wpływa na wzrost

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2017/2018 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie KARTA BEZ RYZYKA - MOJA FIRMA do kart płatniczych wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający/Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający zawiera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) ,

EDU PLUS. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Oddział Gdańsk, ul. Jagiellońska 13, Gdańsk tel. (58) , DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie.

EDU PLUS. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. ROK SZKOLNY 2016 / Koninie. DYREKCJA, RADA RODZICÓW Szkoła podstaw.. w. Koninie. wwwww. EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Lloyd s Od Utraty Dochodu z Powodu Wypadku lub Choroby

Ubezpieczenie Lloyd s Od Utraty Dochodu z Powodu Wypadku lub Choroby GRAS SAVOYE BROKER UBEZPIECZENIOWY Ubezpieczenie Lloyd s Od Utraty Dochodu z Powodu Wypadku lub Choroby WARSZAWA 2011 Dokument poufny - nie rozpowszechniać Najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu Utraty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Strefa przedsiębiorcy 2016-04-25 Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty ubezpieczenie Firma bez strat przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach z obrotami

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 Optymalna Ochrona Optymalna py Ochrona w pg pigułce CZAS TRWANIA UMOWY Każda umowa zawierana na rok, automatycznie t przedłużana ż na kolejne roczne

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem

Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Karta Produktu GRUPOWE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A. zwany dalej Bankiem Ubezpieczony Osoba fizyczna, będąca Posiadaczem Karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS: POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczony i Ubezpieczający

Ubezpieczony i Ubezpieczający WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Posiadaczem Karty będąca Posiadaczem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo