Warszawa miastem edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa miastem edukacji"

Transkrypt

1 Warszawa miastem edukacji nowoczesnej, otwartej, twórczej, różnorodnej i wysokiej jakości Warszawska oświata o w liczbach (stan na r., etaty średniorocznie) 264 tys. uczniów, w tym 221 tys. uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych, ,56 etatów nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, ,70 etatów pracowników administracji i obsługi w tych szkołach i placówkach, 1019 jednostki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, w tym: 332 przedszkola; 596 szkół: 204 szkół podstawowych, 152 gimnazja, 109 liceów ogólnokształcących w tym uzupełniających, 23 liceów profilowanych, 102 szkoły zawodowe dla młodzieży i dorosłych 1

2 Warszawska oświata o w liczbach - placówki pozaszkolne 5 centrów kształcenia ustawicznego, 1 centrum kształcenia praktycznego, 16 placówek opiekuńczo wychowawczych, 25 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 9 ognisk pracy pozaszkolnej, 8 ogrodów jordanowskich, 7 młodzieżowych domów kultury, 4 międzyszkolnych ośrodków sportowych, 5 burs, 3 internaty przy szkołach, 4 szkolne schroniska młodzieżowe, 6 pozaszkolnych placówek specjalistycznych, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Państwowe Ognisko Artystyczne, Pałac Młodzieży, Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola, Centrum Nauki Kopernik. Warszawska oświata o w liczbach szkoły y niepubliczne Uczniowie i wychowankowie niepublicznych szkół i przedszkoli w Warszawie (stan średnioroczny 2007, dotyczący szkół o uprawnieniach szkół publicznych): wychowanków (157 przedszkola - ogólnodostępne i specjalne), uczniów (67 szkół podstawowych - ogólnodostępnych i specjalnych), 560 uczniów klas 0, uczniów (62 gimnazja - ogólnodostępne i specjalne), uczniów (95 liceów ogólnokształcących - ogólnodostępne i specjalne), 398 uczniów (3 licea profilowane), uczniów (103 szkół zawodowych wszystkich typów), W sumie do 487 placówek niepublicznych uczęszcza uczniów. Niepubliczne placówki oświatowe stanowią 34% wszystkich placówek, 50% wśród szkół zawodowych, 47% - liceów ogólnokształcących, 12% - liceów profilowanych. W niepublicznych przedszkolach i szkołach kształci się 17% ogółu dzieci i młodzieży, w tym w szkołach zawodowych 45%, w przedszkolach 19%. 2

3 Warszawa a inne polskie duże miasta porównanie liczby uczniów (w tysiącach) Warszawa Kraków Łódź Szkoły podstawowe Gimnazja Zasady przyjęte w Polityce edukacyjnej pomocniczości władz miasta w odniesieniu do mieszkańców, decentralizacji i dekoncentracji polegające na zwiększeniu uprawnień dzielnic i szkół, partnerstwa i uczestnictwa samorządu, nauczycieli, uczniów, rodziców i innych partnerów społecznych w przeprowadzaniu zmian w edukacji, jawności i przejrzystości polegających na demokratyzacji decyzji, konsultacjach społecznych i tworzeniu nowych form w komunikowaniu się z mieszkańcami, współpracy i dialogu z różnymi partnerami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wykorzystując doświadczenia innych miast polskich i zagranicznych, autonomii instytucji edukacyjnych, w tym szkół. 3

4 Jaka warszawska szkoła? ( model warszawskiej szkoły samorządowej ) zapewniająca wysokiej jakości edukację autonomiczna różnorodna mądra i przyjazna otwarta i tolerancyjna kreatywna i innowacyjna Nowe akcenty w nowej Polityce edukacyjnej ku całościowemu traktowaniu edukacji (od edukacji małego dziecka do edukacji emerytów) ku uspołecznieniu edukacji (rady młodzieżowe, forum rodziców, klub dyrektora, większa rola organizacji pozarządowych) ku decentralizacji i dekoncentracji w zarządzaniu oświatą (większe uprawnienia dzielnic i szkół, zmniejszanie biurokracji) ku zrównoważonemu modelowi szkoły (liczą się nie tylko wyniki egzaminów, ale innowacyjność, rozwiązywanie problemów edukacyjnych) ku nowoczesnemu szkolnictwu zawodowemu (rozwój szkół zawodowych, doradztwa zawodowego, we współpracy z uczelniami i urzędami pracy) ku współpracy z uczelniami (wspólne programy, umowy o współpracy, promocja uczelni zagranicą) ku europejskiemu otwarciu (rozwój wymiany edukacyjnej, wykorzystanie funduszy europejskich, europejski dom spotkań młodzieży) 4

5 Promocja edukacji w Warszawie hasło Warszawa miastem edukacji edukacja jako jeden z głównych czynników rozwoju miasta, jedna z podstawowych funkcji stolicy, ważny element atrakcyjności miasta warszawska edukacja wspiera budowanie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w stolicy a instytucje samorządowe stają się organizacjami uczącymi się kształtowanie mody na uczenie się wśród młodych warszawiaków, stałe podnoszenie aspiracji edukacyjnych uczniów i ich rodziców propagowanie uczenia się przez całe życie wśród dorosłych warszawiaków, które pomaga osiągać sukcesy zawodowe i osobiste warszawskie wykształcone społeczeństwo obywatelskie gwarantujące i zabezpieczające rozwój miasta wypromowanie zagranicą hasła Study in Warsaw zachęcającego młodzież z innych państw (zwłaszcza europejskich) do studiowania w Warszawie Przykładowe nowe warszawskie inicjatywy Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne Miasteczko Zawodów Alternatywne formy przedszkolne Porozumienia z uczelniami w kształceniu uczniów Study in Warsaw studenci zagraniczni w Warszawie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Europejski Dom Spotkań Młodzieży Młodzieżowa Rada Warszawy, Młodzieżowe Rady Dzielnic Warszawskie Forum Rodziców Warszawski Klub Dyrektora Szkoły Warszawska Gazeta Szkolna 5

6 Przykładowe przedsięwzięcia w szkołach Projektowy i środowiskowy sposób pracy szkół (Program Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne ) Powrót matematyki na maturę, języki obce bliskie uczniom, edukacja kulturalna i sportowa nie tylko w szkole Wychowanie w szkole, w tym współpraca z poradniami, negocjacje rówieśnicze Kampania Warszawskie szkoły szkołami bez korepetycji Multimedia w klasach, internet radiowy w szkole Uczniowie zdolni na uczelniach i dodatkowych zajęciach Szkoły dostępne i przyjazne dla niepełnosprawnych Programy dla szkół w trudniejszych dzielnicach Rodzice i rady rodziców w szkołach Warszawska oświata środki i mienie. Największy bankier i właściciel. Budżet oświatowy Warszawy zaplanowany na 2008 r. wynosi 2,3 mld zł (licząc wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 20% całości budżetu m.st. Warszawy. Majątek bazy oświatowej szacowany jest na kwotę ok. 6 mld zł (budynki, bez gruntów). 174 ha powierzchni użytkowej budynków. 572 ha gruntów, w tym 102 ha boisk. 6

7 Liczba obiektów oświaty publicznej w dzielnicach w 2007 r. Dziesięciokrotne różnice wielkości dzielnic Mokotów Śródmieście Praga Południe Wola Bielany Ochota Targówek Praga Północ Bemowo Wawer Ursus Żoliborz Białołęka Włochy Ursynów Wesoła Rembertów Wilanów Poza Warszawą Publiczne przedszkola w dzielnicach 7

8 Publiczne szkoły podstawowe w dzielnicach Publiczne gimnazja w dzielnicach 8

9 Lokalizacja liceów ogólnokształcących w 2007 r. Model centrum i obwarzanka. Publiczne szkoły zawodowe w dzielnicach 9

10 Lokalizacja placówek edukacji pozaszkolnej w 2007 r. Model pączka. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza w dzielnicach Warszawy w 2007 r. (dane OKE). Różnice w wynikach egzaminów zewnętrznych między warszawskimi dzielnicami 2,5 większe niż między województwami Praga Północ Targówek Ursus Rembertów Wola Praga Południe Wawer Mokotów Białołęka Wesoła Włochy Bemowo Wilanów Bielany Żoliborz Ochota Ursynów Śródmiście 10

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna w dzielnicach Warszawy w 2007 r. (dane OKE). Mamy trudniejsze dzielnice Wola Praga Północ Rembertów Ursus Wawer Praga Południe Wesoła Targówek Bemowo Białołęka Biel any Żoliborz Ochota Włochy Ursynów Mokotów Wilanów Śródmieście Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w dzielnicach Warszawy w 2007 r. (dane OKE). Praga Północ nasza wspólna troska , ,13 30,19 30,21 30,48 30,48 30,49 30,65 30,73 30,79 30,81 31,02 31,03 31,3 31, , , , Praga Północ Wola Tragówek Bielany Praga Południe Rembertów Wesoła Włochy Ursus Wawer Białołęka Mokotów Wilanów Śródmieście Ochota Bemowo Żoliborz Ursynów 11

12 Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer w dzielnicach Warszawy w 2005/2006 r. (dane WUS). Dyskryminacja pozytywna, bon solidarnościowy, mechanizmy wyrównawcze? Praga - Północ Ursus W esoła Targówek Praga - P ołudnie Białołęka Rembertów Bemowo Bielany W łochy Żoliborz Ursynów Mokotów Wola Ochota Wawer Śródmieście Wilanów Prognoza demograficzna dla dzielnic Warszawy dla lat Rosnące obrzeża i suburbanizacja, Warszawa wylewa się na zewnątrz.. 12

13 CECHY POZYTYWNE I NEGATYWNE POSTAWY I PRZYMIOTY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Pod względem intelektu, uczniowie zdolni odznaczają się: łatwością rozumienia złożonych i trudnych treści, logicznością myślenia, trafnością formułowanych uwag, ocen i sądów, dużym zakresem uwagi, wnikliwą obserwacją, dobrą pamięcią, szybkim tempem pracy. Na lekcjach uczniowie zdolni stawiają wiele pytań, mają bogaty zasób słów, łatwo przyswajają symbolikę naukową i właściwie nią operują; posiadają dużą wiedzę ponadprogramową; chętnie rozwiązują zadania z klas starszych; mają szerokie zainteresowania, dobrą orientację w zagadnieniach współczesnego świata. 13

14 Pod względem umiejętności uczniowie zdolni przejawiają: inicjatywę, samodzielność i skuteczność w uczeniu się; ponadprzeciętną zdolność w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów; łatwość skupiania się przez długi czas nad danym problemem; osiąganie rozwiązań jasnych, prostych i ekonomicznych; inicjatywę i umiejętność w organizowaniu koleżeńskich zespołów samokształceniowych; umiejętności dydaktyczne, czyli łatwość i jasność w przekazywaniu wiedzy osobom drugim; selektywność i trafność w doborze książek, czasopism, programów telewizyjnych, radiowych, internetowych. Pod względem charakteru, uczniowie zdolni odznaczają się: poczuciem obowiązku i pracowitością; zapałem do nauki; wewnętrznym zdyscyplinowaniem; silną motywacją; rezygnacją z przyjemności na rzecz obowiązku; silnym dążeniem do osiągnięcia postawionego celu; samoakceptacją i poczuciem własnej wartości; odpowiedzialną postawą za kierowanie własnym rozwojem; silną wrażliwością emocjonalną; małą skłonnością do chwalenia się i przeceniania swojej wiedzy i umiejętności. Uczniowie zdolni często izolowani przez zespoły klasowe, wyśmiewani przez kolegów, nie dostrzegani przez nauczycieli, nie wspierani przez rodziców, samotnie realizują stawiane przed sobą cele poznawcze i dopiero pod koniec nauki szkolnej, na studiach lub w pracy zawodowej ujawniają się ich nieprzeciętne zdolności. 14

15 Pod względem cech negatywnych, możemy u uczniów zdolnych zaobserwować: brak emocjonalnego zrównoważenia; wysoki stopień znerwicowania; łatwość popadania w konflikty z kolegami; duże trudności z przystosowaniem społecznym; samotność skrytość; nadmierna próżność; pełną rezerwy postawę względem otoczenia, przyjmowanie roli obserwatora a nie uczestnika, np. zdarzeń klasowych; skłonność do dominacji; walka o stopnie; agresywność i skrajny krytycyzm obejmujący kolegów i nauczycieli; brak nawyków systematycznej pracy; lenistwo; brak osiągnięć szkolnych. Jak wiadomo, spośród uczniów wybitnie zdolnych rekrutują się także wychowankowie domów poprawczych. Często bowiem młody, zdolny człowiek staje się przebiegłym i zręcznym szefem gangu, stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Zdolności organizatorskie i przywódcze: Uczniowie ze zdolnościami organizatorsko-przywódczymi przejawiają wyjątkowe umiejętności rozumienia procesów zachodzących w grupie rówieśniczej, co daje im możliwość zdobywania uznania i przewodzenia zespołom koleżeńskim. Często posiadają też duży stopień charyzmy, połączony ze znaczącymi osiągnięciami w którejś z dziedzin wysoko cenionych przez uczniów (sport, aktorstwo, muzyka, biznes i in.). Jeśli do tego charakteryzują się postawami wysoce moralnymi, potrafią skutecznie organizować kolegów do dobrej roboty" w zakresie samorządności szkolnej, wspomagania młodszych i słabszych, działalności charytatywnej itp., a w efekcie cieszą się wśród kolegów mianem prawdziwych autorytetów. 15

16 Czy przedsiębiorczość można kształtować? Podejmowanie wyzwań Pokonywanie trudności i przeszkód Radzenie sobie ze stresem Działanie w stresie Praca zespołowa Przewodzenie innym Pewność siebie Poleganie na sobie Optymizm Inicjatywa Rozwiązywanie problemów Pomysłowość Osiąganie celu Energia Zdecydowanie Efektywne zarządzanie zasobami Chęć osiągania sukcesu 16

POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012

POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012 Załącznik Do uchwały Nr.. Rady m.st. Warszawy Z dnia.. POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012 Warszawa, 2008 r. 1 Spis treści Warszawa miastem edukacji... 3 Diagnoza warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016)

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Spis treści 1. Charakterystyka Liceum diagnoza placówki:

Bardziej szczegółowo

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Warszawa, 12 listopada 2008 r. Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy, nauczycieli, organizacji pozarządowych, decentralizacja i lepsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ VIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo