Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2"

Transkrypt

1 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 MS Excel arkusze, zeszyty, pliki

2 ISBN Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna część tego podręcznika nie może być bez pisemnej zgody Wydawcy lub Autora powielana bądź też rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie czy też jakimikolwiek technikami elektronicznymi bądź mechanicznymi. Dotyczy to wykonania kopii dowolną metodą poligraficzną, kserograficzną czy fotograficzną oraz utrwalania na filmowym, magnetycznym, optycznym (m.in. CD-ROM i DVD-ROM) lub jakimkolwiek innym nośniku. Autor oraz Wydawnictwo Studio em dołożyli wszelkich starań, by opracowanie niniejsze było rzetelne i kompletne, ale nie biorą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji czy też za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych bądź autorskich. Autor oraz Wydawnictwo nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym podręczniku. Wymienione w podręczniku nazwy produktów oraz marek są znakami handlowymi bądź towarowymi, przynależnymi ich prawowitym właścicielom.

3 Spis treści Wprowadzenie Do kogo kurs jest adresowany? Czego się nauczysz z tego podręcznika? Jak możesz używać tego podręcznika? Porządek omawianego materiału O autorze Funkcje definiowane przez użytkownika Działanie funkcji Używanie funkcji w formułach MS Excel Używanie funkcji w kodzie VBA Tworzenie własnych funkcji Aby przygotować kod funkcji Aby użyć własnej funkcji w podprocedurze Aby użyć własnej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi Aby utworzyć funkcję z argumentami opcjonalnymi Tworzenie dodatków bibliotek funkcji Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (XP/2003) Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (XP/2003) Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (2007) Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (2007) Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (2010) Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (2010) Aby odinstalować dodatek użytkownika (do wer. 2003) Aby odinstalować dodatek użytkownika (wer. 2007) Aby odinstalować dodatek użytkownika (2010) Formuły struktura obliczeń w arkuszu Adresowanie względne w formułach

4 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Wpisywanie formuł do komórek arkusza Aby zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego Aby zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej Zestawienie właściwości dotyczących formuł wpisywanych do komórki Arkusze Odwołania do arkuszy Aby sprawdzić ilość arkuszy w zeszycie Aby odwołać się do arkusza przez numer Aby sprawdzić numer aktywnego arkusza Aby sprawdzić nazwę aktywnego arkusza Aby odwołać się do arkusza przez nazwę Aby zmienić nazwę arkusza Zabezpieczanie arkuszy Aby sprawdzić, czy arkusz jest ukryty Aby ukryć arkusz Aby odkryć arkusz Aby włączyć ochronę arkusza (z hasłem) Aby wyłączyć ochronę arkusza (z hasłem) Odwołania do arkuszy oraz zabezpieczanie arkuszy podsumowanie Tworzenie i usuwanie arkuszy Aby wstawić (utworzyć nowy) arkusz Aby wstawić arkusz określonego typu Aby wstawić nowy arkusz przed wskazanym arkuszem Aby wstawić arkusz na początku zeszytu Aby wstawić arkusz na końcu zeszytu Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 1.) Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 2.) Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 3.) Copyright Dariusz Pietrzyk

5 Aby usunąć wybrany arkusz Tworzenie i usuwanie arkuszy podsumowanie Zeszyty Operacje na aktywnym zeszycie Aby pobrać nazwę aktywnego zeszytu Aby pobrać ścieżkę do zeszytu Aby pobrać ścieżkę i nazwę zeszytu (zapisanego wcześniej) Aby utworzyć nowy zeszyt Aby zapisać zeszyt pod podaną nazwą Aby sprawdzić bieżący (domyślny) katalog Aby zmienić bieżący katalog Aby utworzyć katalog Aby zapisać zeszyt w podanym katalogu Aby zapisać zeszyt (w jego domyślnej lokalizacji) Aby zamknąć zeszyt Operacje na aktywnym zeszycie podsumowanie Operacje na wybranym zeszycie Aby otworzyć zeszyt o podanej nazwie Aby zamknąć wybrany zeszyt Aby zamknąć zeszyt z zapisaniem zmian Aby uaktywnić wybrany zeszyt Aby wyświetlić zawartość wybranego katalogu Operacje na wybranym zeszycie podsumowanie Inne przydatne operacje na zeszytach Aby włączyć ochronę zeszytu Aby wyłączyć ochronę zeszytu Aby ustawić hasło zabezpieczające zeszyt przed otwarciem Aby usunąć hasło zabezpieczające zeszyt Aby wysłać zeszyt jako załącznik Aby zapisać zeszyt jako szablon Copyright Dariusz Pietrzyk 5

6 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Aby utworzyć nowy zeszyt na bazie wybranego szablonu Inne przydatne operacje na zeszytach podsumowanie Zdarzenia dla arkusza i zeszytu Miejsce przechowywania procedur obsługi zdarzeń arkuszy i zeszytów Składnia instrukcji sterującej procedurą obsługi zdarzenia Zdarzenia dla arkusza Aby oprogramować zdarzenie dla arkusza Activate uaktywnienie arkusza BeforeDoubleClick dwuklik na komórce arkusza BeforeRightClick kliknięcie na komórce prawym przyciskiem Calculate przeliczenie arkusza Change zmiana wpisu w komórce Deactivate wyjście z arkusza FollowHyperlink kliknięcie na hiperłączu SelectionChange zaznaczenie komórki Inne zdarzenia dla arkusza Zdarzenia dla zeszytu Aby oprogramować zdarzenie dla zeszytu Activate uaktywnienie zeszytu AddinInstall instalacja zeszytu jako dodatku AddinUninstall odinstalowanie dodatku AfterSave po zapisaniu zeszytu BeforeClose przed zamknięciem zeszytu BeforePrint przed wydrukiem BeforeSave przed zapisem zeszytu Deactivate przejście do innego zeszytu NewChart tworzenie wykresu NewSheet dodanie arkusza Open otwarcie zeszytu Copyright Dariusz Pietrzyk

7 SheetActivate uaktywnienie dowolnego arkusza SheetBeforeDoubleClick dwuklik na dowolnej komórce w zeszycie SheetBeforeRightClick kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej komórce w zeszycie SheetCalculate przeliczenie dowolnej formuły w zeszycie SheetChange zmiana wpisu w dowolnej komórce zeszytu SheetDeactivate wyjście z dowolnego arkusza SheetFollowHyperlink kliknięcie na dowolnym hiperłączu w zeszycie SheetSelectionChange zaznaczenie dowolnej komórki w zeszycie Zdarzenia związane z importem i eksportem danych do XML Zdarzenia związane z tabelami przestawnymi Pozostałe zdarzenia dla zeszytu Wykrywanie i usuwanie błędów Najczęściej występujące rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji Przechwytywanie i obsługa błędów run-time Aby obsłużyć lokalny błąd run-time Aby obsłużyć błąd run-time (w całym programie) Przydatne mechanizmy i konstrukcje Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości ScreenUpdating Aby tymczasowo wyłączyć odświeżanie zawartości ekranu Pomiar czasu wykonywania operacji (funkcja Timer) Aby dokonać pomiaru czasu wykonywania operacji Zabezpieczanie kodu Copyright Dariusz Pietrzyk 7

8 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Aby zabezpieczyć projekt przed przeglądaniem i modyfikacją Aby procedury i funkcje modułu nie były dostępne w innych otwartych zeszytach Użycie wskaźników dla pojedynczych obiektów (instrukcja Set) Aby szybko odwoływać się do wybranego obiektu (np. zeszytu) Uruchamianie okien dialogowych aplikacji Aby uruchomić wbudowane okno dialogowe (np. Otwórz) Uruchomienie innej aplikacji Aby uruchomić aplikację zewnętrzną (instrukcja Shell) Dodatki Przydatne okna aplikacji (wybór) Przydatne właściwości aplikacji informacje o aplikacji i jej działanie ActivePrinter AskToUpdateLinks DisplayAlerts Name OperatingSystem ScreenUpdating TransitionMenuKey UserName Version Przydatne właściwości aplikacji okna DisplayFormulaBar DisplayFullScreen DisplayScrollBars DisplayStatusBar FormulaBarHeight Copyright Dariusz Pietrzyk

9 Height RollZoom ShowWindowsInTaskbar UsableHeight UsableWidth Width WindowState Przydatne właściwości aplikacji opcje edycji DecimalSeparator DefaultSheetDirection EditDirectlyInCell MouseAvailable MoveAfterReturn MoveAfterReturnDirection ThousandsSeparator UseSystemSeparators Przydatne właściwości aplikacji opcje obliczania CalculateBeforeSave Calculation Iteration MaxChange MaxIterations ReferenceStyle Przydatne właściwości aplikacji pliki i katalogi AlertBeforeOverwriting DefaultFilePath DefaultSaveFormat DisplayRecentFiles Path PathSeparator StartupPath TemplatesPath UserLibraryPath Przydatne kolekcje dostępne na poziomie aplikacji Copyright Dariusz Pietrzyk 9

10 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 AddIns COMAddIns CommandBars Dialogs RecentFiles Toolbars Workbooks Skorowidz Copyright Dariusz Pietrzyk

11 Wprowadzenie [ ] Porządek omawianego materiału Materiał podawany w kolejnych częściach tego kursu jest ułożony warstwami od podstaw do coraz bardziej zaawansowanych zagadnień, ale zarazem od zagadnień najbardziej przydatnych na co dzień do takich, które przydają się w tworzeniu coraz bardziej wyspecjalizowanych mechanizmów. Stąd w niniejszym podręczniku znajdziesz kolejno rozdziały: 1. Funkcje definiowane przez użytkownika (s. 21) czyli tworzenie i używanie własnych funkcji do obliczeń w arkuszach oraz do optymalizacji kodu VBA. 2. Formuły struktura obliczeń w arkuszu (s. 53) czyli wpisywanie formuł do komórek arkusza z poziomu VBA z zastosowaniem adresowania względnego i funkcji arkuszowych (np. Suma). 3. Arkusze (s. 63) czyli m.in. uzyskiwanie dostępu do arkuszy, ich uaktywnianie, zmiana nazw i zabezpieczanie (ukrywanie i blokowanie hasłem) oraz ich tworzenie i usuwanie. 4. Zeszyty (s. 101) czyli m.in. uzyskiwanie dostępu do zeszytów, ich otwieranie, zamykanie, zapisywanie, wysyłanie w postaci załączników poczty elektronicznej, zabezpieczanie przed modyfikacją i nieuprawnionym dostępem, a także podstawowe operacje na plikach (przegląd zawartości katalogu, tworzenie podkatalogów i uzyskiwanie dostępu do wybranych katalogów na dysku). 11

12 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz Zdarzenia dla arkusza i zeszytu (s. 129) automatyzacja obsługi często spotykanych sytuacji typu otwarcie, zamknięcie czy zapisanie zeszytu, uaktywnienie arkusza czy też zaznaczenie komórki lub wywołanie menu podręcznego na komórce arkusza. 6. Wykrywanie i usuwanie błędów (s. 165) czyli m.in. przegląd podstawowych rodzajów błędów popełnianych podczas pisania programów, wraz ze sposobem ich usuwania i zapobiegania ich występowaniu (ze szczególnym uwzględnieniem błędów run-time). 7. Przydatne mechanizmy i konstrukcje (s. 181) w tym m.in. wyłączanie odświeżania ekranu, pomiar czasu działania programów lub ich fragmentów oraz zabezpieczenie kodu przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacjami. Dzięki takiemu układowi materiału oraz kompletnym omówieniom poszczególnych zagadnień masz zatem okazję poszerzyć swoje kompetencje, przydatne w Twojej codziennej pracy z wykorzystaniem umiejętności programowania bardzo użytecznej w dzisiejszym świecie wypełnionym przez komputery. 12 Copyright Dariusz Pietrzyk

13 Formuły struktura obliczeń w arkuszu W naszej codziennej pracy zachodzi czasem konieczność automatycznego wygenerowania arkusza kalkulacyjnego wraz ze strukturą obliczeń np. arkusz do wprowadzania danych na bieżący dzień lub tydzień z ich wstępnym przeliczeniem czy też bilans na kolejny miesiąc. W takim przypadku zwykle przydaje się automatyczne wprowadzanie formuł do komórek arkusza. Do tego celu służy w języku VBA kilka właściwości o podobnych nazwach, ale o zróżnicowanym, mocno wyspecjalizowanym przeznaczeniu, związanym przede wszystkim ze sposobem (interpretacją) adresowania komórek. Właściwości te są ze sobą powiązane wewnątrz aplikacji MS Excel oraz działających w niej mechanizmów języka VBA (dla potrzeb poprawnego działania formuł w zeszytach MS Excel). W związku z tym może się często wydawać, że użycie niektórych z nich (np. Formula oraz FormulaR1C1) daje bardzo podobne, czy wręcz identyczne na pierwszy rzut oka efekty w działaniu. Jednak jak to bywa w języku VBA w takich sytuacjach niewłaściwe, czyli niezgodne z pierwotnym zastosowaniem użycie danej właściwości prowadzi często do wystąpienia takich błędów w działaniu programu, których na pierwszy rzut oka nie widać. Natomiast wychodzą one na jaw zwykle dopiero podczas działań użytkownika w arkuszu kalkulacyjnym na poziomie aplikacji MS Excel, ponieważ w grę wchodzą konsekwencje działania naszego programu, który wykorzystuje błędnie wybraną właściwość (pozornie poprawnie działającą w danej sytuacji), oraz interpretacja tej właściwości przez mechanizmy wewnętrzne MS Excel obsługujące arkusz. Stąd najlepiej jest trzymać się bardzo precyzyjnie podstawowego zastosowania każdej z właś- 53

14 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 ciwości i nie mieszać ich ze sobą 1. W tym rozdziale omówimy dokładniej najbardziej przydatną spośród nich FormulaR1C1, która zarazem jest najbardziej uniwersalna, gdyż działa tak samo we wszystkich wersjach językowych MS Excel. Adresowanie względne w formułach Jest to najwygodniejszy sposób odwoływania się do komórek arkusza zarówno na poziomie aplikacji MS Excel, jak też na poziomie kodu VBA. Cel używania adresów względnych Na poziomie MS Excel jest to łatwe i szybkie kopiowanie formuł, czyli algorytmów (wzorów) obliczeń, z komórki do komórki (najczęściej do bardzo wielu komórek). Przygotowując bowiem strukturę obliczeń w arkuszu, najpierw projektujemy poprawny dla naszych potrzeb wzór obliczeń (np. do wartości komórki z liczbą X dodaj wartość komórki z liczbą Y ). Potem wpisujemy formułę (np. =A2+B2 do komórki C2) i sprawdzamy poprawność jej działania. A kiedy już jesteśmy 1 Dotyczy to nie tylko właściwości związanych z formułami wpisywanymi czy przechowywanymi w komórkach arkusza (choć tu najłatwiej o błąd, jako że tych właściwości jest kilka), ale też wielu innych właściwości różnych obiektów (np. omawiane w poprzedniej części naszego kursu właściwości komórki Value i Text). Trzeba pamiętać, że język VBA (podobnie jak inne języki programowania) przygotowali ludzie, którzy tworząc każdy element tego języka (np. klasę, obiekt, właściwość czy metodę), projektowali i testowali taki element w ściśle określonym celu i do ściśle określonych zastosowań. Stąd nie jest nawet możliwe, żeby przetestowali wszystkie możliwe niecelowe lub przypadkowe sposoby użycia. I dlatego też tak ważna jest odpowiedzialność osoby piszącej kod za poprawne używanie poszczególnych elementów języka (jakkolwiek nie zwalnia to twórców samego języka VBA z odpowiedzialności za solidność efektów ich pracy). 54 Copyright Dariusz Pietrzyk

15 Formuły struktura obliczeń w arkuszu pewni, że uzyskany w ten sposób wynik jest poprawny, najczęściej powielamy tę formułę w tych wszystkich komórkach arkusza, w których takie powtarzalne obliczenie ma zostać wykonane (np. od komórki C3 do komórki C5000). Działanie adresów względnych Cała opisana powyżej operacja jest możliwa dlatego, że używamy w formułach adresowania względnego. Przecież jeśli wpisujemy do komórki C2 odwołanie do komórki A2, nie chodzi nam tylko i wyłącznie o tę konkretną komórkę (gdyby tak było, wpisalibyśmy adres bezwzględny w postaci $A$2). Ważniejsze jest dla nas, że liczba, której potrzebujemy w naszym obliczeniu, znajduje się (w tym konkretnym przypadku) w komórce o dwie kolumny w lewo (kolumna A w stosunku do kolumny C) w tym samym wierszu (drugim). I kiedy używamy adresów względnych, wpisując formuły w komórkach arkusza, mówimy niejako aplikacji, żeby podczas kopiowania respektowała ustaloną przez nas strukturę obliczeń w każdym wierszu, gdzie nasza formuła będzie powielona, zawsze ma być wzięta do obliczeń wartość z komórki o dwie kolumny w lewo. To jest cel, do którego dążymy, wpisując zdecydowaną większość formuł w komórkach arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie względne na poziomie kodu VBA A jak się ma sprawa z formułami wpisywanymi do komórki arkusza z poziomu kodu VBA? Cel jest właściwie taki sam. Nie będziemy tu, co prawda, kopiować formuł z komórki do komórki, ale również chcemy się odwoływać w formułach do komórek właśnie z użyciem adresowania względnego. Po ustaleniu bowiem struktury naszych obliczeń będziemy chcieli wpisać taką formułę Copyright Dariusz Pietrzyk 55

16 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 automatycznie do wielu komórek tych wszystkich, w których będzie ona poprawna (i użyjemy do tego pętli np. For z licznikiem aż do komórki znajdującej się w wierszu numer 5000, czy też pętli Do aż do komórki o adresie $C$5000). Żeby jednak zrobić to w pełni poprawnie, trzeba użyć: odpowiedniej właściwości komórki w naszym przypadku będzie to FormulaR1C1, która przechowuje dane typu String, a ponieważ mamy do czynienia z formułami, zawsze na początku zapisu pojawi się znak =, poprawnego dla tej właściwości sposobu adresowania względnego notacji R[y]C[x] 1, czyli ustalenia parametrów przesunięcia względem komórki, w której formuła jest wpisana (y o ile wierszy i x o ile kolumn ). W przypadku adresowania w notacji RC trzeba tylko pamiętać, że: używane mogą być tylko liczby całkowite przesunięcie następuje o określoną ilość wierszy i/lub kolumn, liczba 0 (zero) oznacza brak przesunięcia (czyli ten sam wiersz lub tę samą kolumnę, co komórka, w której wpisywana będzie formuła), kierunki do góry i w lewo są oznaczane liczbami ujemnymi (np. =R[0]C[-1] będzie oznaczać komórkę o jedną kolumnę w lewo), 1 Nieprzypadkowo y i x występują tu w takiej kolejności. Dokładnie tak bowiem możemy odnieść się do przesunięcia o określoną ilość kolumn (czyli kierunek poziomy oś X na osi współrzędnych nałożonej na arkusz kalkulacyjny) oraz wierszy (kierunek pionowy, czyli oś Y). 56 Copyright Dariusz Pietrzyk

17 Formuły struktura obliczeń w arkuszu kierunki w dół i w prawo są oznaczane liczbami dodatnimi (np. =R[0]C[1] będzie oznaczać komórkę o jedną kolumnę w prawo). Wpisywanie formuł do komórek arkusza Przy tej operacji mamy do czynienia z dwiema najczęściej występującymi sytuacjami: wpisanie formuły z adresowaniem względnym, wpisanie formuły z użyciem funkcji arkuszowej. Aby zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego Wpisz np.: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C+R[-1]C" Efekt w komórce arkusza po wykonaniu powyższej instrukcji Wskazówki Adresy są podawane jako przesunięcie względem komórki, w której formuła się znajduje. Pojedynczy adres komórki zawsze zawiera dwa składniki RC (czyli Row/Column = ile wierszy / ile kolumn ). Copyright Dariusz Pietrzyk 57

18 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Przesunięcia są podawane w nawiasach kwadratowych, zaś liczby dotyczące wielkości przesunięcia podaje się zgodnie z regułą dotyczącą korzystania z właściwości Offset. Np. zapis R[-2]C[0] oznacza odwołanie do komórki o dwa wiersze wyżej i w tej samej kolumnie arkusza. Jeśli przesunięcie jest zerowe (odwołanie do komórki w tym samym wierszu lub kolumnie) można wpisać na odpowiedniej pozycji [0], ale bardziej czytelnie jest pozostawić samą tylko literę oznaczającą składnik przesunięcia (np. R[-2]C). Uwaga Bardzo podobna z nazwy (stąd łatwo o pomyłkę) właściwość Formula zawiera dokładnie wpis widoczny w pasku formuły programu MS Excel, dlatego nie należy jej używać do wpisywania formuł do komórki z poziomu VBA, a szczególnie formuł w notacji RC. Zapis =R[-1]C przekazany do tej właściwości zostanie zwykle potraktowany przez program jako zwykły tekst, a dodatkowo może spowodować nieoczekiwane efekty związane z formatowaniem takiej komórki i interpretacją jej zawartości przez program. Odwołanie =RC (bez podanych parametrów przesunięcia) jest odwołaniem do tej samej komórki, w której będzie wpisywana formuła tzw. odwołanie cykliczne. Służy ono do wykonywania obliczeń iteracyjnych w komórce arkusza i wymaga włączenia takich obliczeń dla zeszytu (domyślnie są one wyłączone). Z tego też powodu w kodzie VBA raczej nie będzie się pojawiać 1. 1 Iteracje można przecież wykonywać dużo wygodniej i bardziej przejrzyście za pomocą pętli, zaś do komórki wpisać tylko wynik takiego obliczenia. 58 Copyright Dariusz Pietrzyk

19 Formuły struktura obliczeń w arkuszu A jeśli się pojawi, warto na wszelki wypadek przeanalizować sytuację w arkuszu, dla którego komórek zapis taki się pojawił (zwykle będzie wynikać raczej z pomyłki programisty, szczególnie jeśli formuła z tym odwołaniem jest wprowadzana do wielu komórek). Aby zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej Wpisz np.: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=sum(r[-2]c:r[-1]c)" Efekt w komórce arkusza po wykonaniu powyższej instrukcji Wskazówki Powyższy zapis oznacza użycie funkcji Suma, która doda wartości z komórek o dwa wiersze i o jeden wiersz wyżej nad komórką zawierającą formułę. Nazwy funkcji trzeba podawać w języku angielskim. Ich zestawienie można znaleźć w pliku funcs.xls, dostępnym na dysku po instalacji programu MS Excel. Jeśli chcesz użyć w formule adresowania bezwzględnego, skorzystaj z nazw komórek lub obszarów. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy argumentami funkcji mają być adresy Copyright Dariusz Pietrzyk 59

20 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 bezwzględne (pojedynczych komórek lub całych obszarów), czyli np.: ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=sum(sumowanyobszar)" Zestawienie właściwości dotyczących formuł wpisywanych do komórki Właściwość Znaczenie i zastosowanie Typ Przykładowa zawartość Formula Wpis w komórce (np. licz- String "=A2" ba, data, tekst) lub formuła z adresami komórek literowo-cyfrowymi (jak w formułach wpisywanych zwykle z poziomu MS Excel). Jeśli używana ma być w tej właściwości funkcja arkuszowa, nazwę funkcji trzeba podawać w wersji angielskiej (niezależnie od używanej wersji językowej MS Excel). 60 Copyright Dariusz Pietrzyk

21 Formuły struktura obliczeń w arkuszu Właściwość Znaczenie i zastosowanie Typ Przykładowa zawartość FormulaLocal Podobnie, jak Formula, String "=A2" ale daje możliwość używania funkcji arkuszowych z ich nazwami lokalnymi (np. Suma w polskiej wersji językowej). FormulaR1C1 Przechowywanie formuł String "=RC[-1]" z adresowaniem względnym komórek w notacji RC (niezależne od wersji językowej MS Excel). FormulaR1C1Local Przechowywanie formuł z adresowaniem względnym komórek w notacji WierszKolumna (oznaczenia zależne od wersji językowej MS Excel). String "=WK[-1]" HasFormula Właściwość tylko do Boolean True odczytu umożliwia sprawdzenie, czy w komórce znajduje się formuła (a dokładniej: czy MS Excel uznaje zapis z tej komórki za formułę). Copyright Dariusz Pietrzyk 61

22 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Właściwość Znaczenie i zastosowanie Typ Przykładowa zawartość FormulaHidden Włączenie/wyłączenie Boolean False ukrywania formuł w komórce (włączenie działa tylko w połączeniu z włączoną ochroną arkusza) lub sprawdzenie czy ukrywanie formuły jest włączone. [...] 62 Copyright Dariusz Pietrzyk

23 Skorowidz Numer strony zapisany pogrubionym pismem oznacza obszerniejszy opis, ważniejsze objaśnienie lub typowy przykład użycia. A argument After 92, 96, 99 Before 90, 95, 96, 98, 99 FileFormat 126, 128 Filename 105, 108, 109, 111, 113, 126, 128 Password 79-81, 83, 119, 120, 127 ReadOnly 113 Recipients 123, 124, 128 ReturnReceipt 123, 124, 128 ReturnReceipt 123 SaveChanges 114, 115, 118 Structure 119, 120, 127 Subject 123, 124, 128 Type 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99 Windows 119, 120, 127 B błędy kompilacji 169, 170 logiczne 168, 169 run-time 15, 63, 68, 70, 73, 74, 83, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 127, 139, 143, 144, 169, 170, , 176, składni 168, 169 ByRef 133, 169 ByVal 131, 132, 133, 137, 138, , 149, , E Err.Number 172, 177, 178 F funcs.xls 59 funkcja ChDir 107, 111, 113 CurDir 106, 111 Dir 116, 117 Len 116, 117 MkDir 107, 108, 111 Timer I instrukcja For Each 63, 64, 71, 73, 84, 112, 175, 189,

24 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 K GoTo [etykieta] 173 GoTo 0 173, 175 On Error 173, Resume 173, 177, 178 Resume Next 173, 175, 179 Select Case Set 85-90, 92-94, 97-99, 118, 189, 190 Shell 193, 194 While 116 klasa Workbook 104 kolekcja AddIns2 223 Charts 101 COMAddIns 223 CommandBars 223 Dialogs 192, 195, 224 Names 101 RecentFiles 224 Sheets 63, 67, 69, 70, 72-74, 76-79, 82-85, 87-90, Styles 101 Toolbars 224 Workbooks 104, 110, , 117, 118, 127, 128, 224 Worksheets 63, 67 M metoda Activate 69, 70, 72, 73, 82, 88, 98, 115, 118 Add 84, 85, 87-90, 92-95, 97, 98, 99, 104, 110, 127, 128 Close 110, 111, 114, 118 Delete 96, 100 Open 112, 113, 117 Protect 79, 80, 81, 83, 119, 127 Save 109, 111 SaveAs 105, 108, 109, 111, 126, 128 SendMail 123, 128 Show 192, 195 Unprotect 81, 83, 120, 127 N Nothing 86, 191 O obiekt Application 101, , 117, 118, 127, 128, 150, 154 Application 114 ThisWorkbook 67 opcja modułu Explicit 170 Private 186, Copyright Dariusz Pietrzyk

25 Skorowidz P predefiniowana stała vbnormalfocus 194 xla1 218 xlcalculationautomatic 216 xlcalculationmanual 216 xlcalculationsemiautomatic 216 xlchart 88, 98 xldialogactivate 200 xldialogaddinmanager 196 xldialogalignment 196 xldialogarrangeall 199 xldialogautocorrect 195 xldialogborder 196 xldialogcalculation 198 xldialogcellprotection 196 xldialogclear 196 xldialogcolumnwidth 200 xldialogconditionalformatting 197 xldialogcustomviews 201 xldialogdataseries 199 xldialogdatavalidation 200 xldialogdefinestyle 200 xldialogdisplay 198 xldialogeditdelete 201 xldialogevaluateformula 200 xldialogfiledelete 201 xldialogfindfile 198 xldialogformulafind 202 xldialogformulagoto 199 xldialogformulareplace 202 xldialogfunctionwizard 202 xldialogimporttextfile 196 xldialoginsert 201 xldialognamemanager 197 xldialognew 197 xldialognewname 197 xldialogopen 192, 195, 198 xldialogoptionscalculation 198 xldialogoptionsedit 198 xldialogoptionsgeneral 198 xldialogoptionslistsadd 197 xldialogpagesetup 200 xldialogpivottablewizard 197 xldialogprint 196 xldialogprintersetup 200 xldialogproperties 201 xldialogprotectdocument 195 xldialogrowheight 202 xldialogrun 197 xldialogsaveas 192 xldialogscenarioadd 196 xldialogscenariocells 197 xldialogselectspecial 199 xldialogsetprinttitles 200 xldialogstandardwidth 200 xldialogsummaryinfo 201 Copyright Dariusz Pietrzyk 227

26 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 xldialogtexttocolumns 196 xldialogworkbookadd 199 xldialogworkbookcopy 199 xldialogworkbookinsert 201 xldialogworkbookname 202 xldialogworkbooknew 201 xldialogworkbookprotect 195 xldialogworkbookunhide 198 xldialogzoom 198 xldown 214 xlmaximized 211 xlminimized 211 xlnormal 211 xlr1c1 218 xlsheethidden 77, 78, 79 xlsheetveryhidden 77, 78, 79 xlsheetvisible 77, 79 xltemplate 126, 128 xltoleft 214 xltoright 214 xlup 214 xlworkbookdefault 220 xlworksheet 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99 Private 131, 132 R rozszerzenie.bas 33 T.cls 134, 145.exe 193.xla 33, 39, 41, 44, 222.xlam 33, 39, 41, 44, 222.xls 105.xlsx 105.xlt 33.xltm 33, 126, 127.xltx 126, 127 ThisWorkbook 145 typ Chart 153 Hyperlink 142, 143, 160 Range 132, 133, 138, 139, 141, 144, 155, 156, 159, 161 Workbook 101, 102 XlCalculation 216 XlDirection 214 XlFileFormat 220 XlReferenceStyle 218 XlWindowState 211 W właściwość Count 64, 67, 82, 92, 99 obiekt Application ActivePrinter 203 AlertBeforeOverwriting 219 AskToUpdateLinks Copyright Dariusz Pietrzyk

27 Skorowidz CalculateBeforeSave 215 Calculation 216 DecimalSeparator 150, 154, 211 DefaultFilePath 219 DefaultSaveFormat 220 DefaultSheetDirection 212 DisplayAlerts 203 DisplayFormulaBar 206 DisplayFullScreen 207 DisplayRecentFiles 220 DisplayScrollBars 207 DisplayStatusBar 208 EditDirectlyInCell 212 FormulaBarHeight 208 Height 208 Iteration 217 MaxChange 217 MaxIterations 217 MouseAvailable 213 MoveAfterReturn 213 MoveAfterReturnDirection 214 Name 204 OperatingSystem 204 Path 221 PathSeparator 221 ReferenceStyle 218 RollZoom 209 ScreenUpdating 181, 182, 204 ShowWindowsInTaskbar 209 StartupPath 221 TemplatesPath 222 ThousandsSeparator 214 TransitionMenuKey 205 UsableHeight 210 UsableWidth 210 UserLibraryPath 222 UserName 205 UseSystemSeparators 215 Version 206 Width 210 WindowState 211 obiekt Cell Formula 53, 58, 60 FormulaHidden 62 FormulaLocal 61 FormulaR1C1 53, 54, 56, 57, FormulaR1C1Local 61 HasFormula 61 obiekt Chart Name 152 obiekt Hyperlink Address 143, 160 Name 143, 160 Range 143, 160 TextToDisplay 143, 161 obiekt Workbook FullName 103, 104, 110 Copyright Dariusz Pietrzyk 229

28 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 2 Z Name 102, 103, 108, 109, 110, 112 Password 121, 122, 128 Path 103, 106, 110 obiekt Worksheet Index 71, 82 Name 65, 72, 73-75, 82, 93-95, 99 Visible 76-79, 83 zdarzenie Workbook Activate 148 AddinInstall 148 AddinUninstall 149 AfterSave 149 AfterXmlExport 162 AfterXmlImport 162 BeforeClose 150 BeforePrint 150 BeforeSave 151 BeforeXmlExport 162 BeforeXmlImport 162 Deactivate 152 NewChart 152 NewSheet 153 Open 153, 154 PivotTableCloseConnection 163, 164 PivotTableOpenConnection 163, 164 RowsetComplete 163 SheetActivate 154 SheetBeforeDoubleClick 154, 155 SheetBeforeRightClick 155, 156 SheetCalculate 157 SheetChange 158 SheetDeactivate 159 SheetFollowHyperlink 159, 160 SheetPivotTableAfterValueChange 163 SheetPivotTableBeforeAllocateChanges 163 SheetPivotTableBefore- CommitChanges 163 SheetPivotTableBefore- DiscardChanges 163 SheetPivotTableChange- Sync 163 SheetPivotTableUpdate 163 SheetSelectionChange 161 Sync 164 WindowActivate 148, 164 WindowDeactivate 164 WindowResize 164 Worksheet Activate 137 BeforeDoubleClick Copyright Dariusz Pietrzyk

29 Skorowidz BeforeDoubleClick 154 BeforeRightClick 138, 156 Calculate 140, 157 Change 141, 158 Deactivate 141, 142, 159 FollowHyperlink 142, 160 PivotTableBeforeCommitChanges 144 PivotTableAfterValueChange 144 PivotTableBeforeAllocateChanges 144 PivotTableBeforeDiscardChanges 144 PivotTableChangeSync 144 PivotTableUpdate 144 SelectionChange 143, 161 Copyright Dariusz Pietrzyk 231

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3 MS Excel bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych ISBN 978-83-912106-6-6 Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna część

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 2 INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE Copyright Verax Systems Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Obsługa makr

Ćwiczenie 1 Obsługa makr Ćwiczenie 1 Obsługa makr Celem ćwiczenia jest pokazanie podstaw pracy z makrami w MS Excel. Makra można tworzyć szybko nagrywać - bez koniecznej znajomości języka Visual Basic, w którym zapisywane jest

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Licencja SEE Electrical Free

Licencja SEE Electrical Free Instrukcja Instalacji Licencja SEE Electrical Free V7R2 COPYRIGHT 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone COPYRIGHT sierpień 2016 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc przeznaczony dla agencji reklamowej / drukarni wspomagający przygotowanie oferty dla klienta xkalkulator AR druk cyfrowy i offsetowy wydruki

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania

Instrukcja programowania Instrukcja programowania Panel zewnętrzny C5 C9E21L-C Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24)

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

BUDŻETOWANIE W EXCELU. Tom XI NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y BUDŻETOWANIE W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XI Budżetowanie w Excelu Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19)

O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) O autorze (15) Podziękowania autora (17) Wstęp (19) Czy ta książka jest dla Ciebie? (19) A więc chcesz być programistą... (20) Dlaczego warto? (20) Co powinieneś wiedzieć? (21) Obowiązkowy podrozdział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I rok Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Temat: Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Co nowego w Invest for Excel 3.4

Co nowego w Invest for Excel 3.4 Co nowego w Invest for Excel 3.4 Wersja Excel 2007...1 Menu i pasek narzędzi w Excel 2007...1 Wstaw/ Usuń wiersze ze specyfikacją...2 Kontynuuj stary plan amortyzacji / wartość księgowa z przeniesienia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 Malerzów, 26.11.2012 Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 1. Uwagi wstępne Niniejszy dokument jest uproszczoną instrukcją instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo