Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką"

Transkrypt

1 Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 1. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego danej specjalności: języka angielskiego na filologii angielskiej, j. włoskiego na filologii włoskiej, języka hiszpańskiego na filologii hiszpańskiej. Praktyki nie dotyczą drugiego języka obcego studiowanego w formie lektoratu lub w ramach wybranej specjalizacji. 2. Studentów wszystkich specjalności na Wydziale Neofilologicznym dotyczy ten sam regulamin praktyk. 3. Studenci muszą zrealizować 180h praktyk bez względu na specjalizację. 4. Poniższe zasady zostały podzielone na 3 części dotyczące studentów wybierających: I. specjalizację translatoryczną lub specjalizacjęz drugim językiem obcym i translatoryką II. III. IV. specjalizację biznesową specjalizację nauczycielską specjalizacja kultura krajów śródziemnomorskich Specjalizacjatranslatoryczna lub specjalizacja z drugim językiem obcym (włoskim/hiszpańskim/angielskim) i translatoryką 1. Miejsce odbywania praktyki: wydawnictwa i biura zajmujące się tłumaczeniamiw danym języku obcym odpowiednim dla danej specjalności, przedsiębiorstwa i inne instytucje współpracujące z kontrahentami z powyższych obszarów językowych, prowadzące korespondencjęw języku studiowanej specjalności. Obsługa targów, wystaw, spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. 2. Zalecany termin odbycia praktyki: po zakończeniu 3 semestru nauki. CEL PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w firmach zajmujących się tłumaczeniami tekstów w języku z powyższych obszarów językowych

2 1. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych 2. Nauka prowadzenia korespondencji w języku wybranej specjalności. 3. Praca na rzecz praktykodawcy w ramach działań i projektów w zakresie wykorzystania języka obcego (głównego dla danej specjalności) 4. Pogłębienie wiedzy zdobytej na zajęciach z zakresu praktycznego użycia języka obcego i ojczystego oraz pracy translatorskiej. Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki: 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyki. 2.Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji/instytucji/biura etc. oraz z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy jak i ze strukturą organizacyjną instytucji, etc. 3. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji,w której student odbywa praktykę. 4. Zapoznanie studenta z tokiem postępowania przy wykonywaniu zadań tłumaczeniowych. 5. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać. 6. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z pracą w oparciu o teksty w języku obcym odpowiednim dla każdej specjalizacji. 7. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów biznesowych z klientami w języku obcym właściwym dla danej filologii. 8. Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 9. Przedłożenie sprawozdania z praktyki. Instrukcja Praktyki 1. Student zgłasza się do dyrektora/kierownika instytucji, w której będzie odbywał praktykę ze skierowaniem na praktykę, programem/instrukcją, arkuszem oceny praktyki, porozumieniem o organizację praktyki/jeśli Uczelnia nie podpisała wcześniej takiego z placówką przyjmującą na praktyki. 2. Student wyznaczonemu opiekunowi praktyk przedstawia cele i zadania praktyki, uzyskując Jego akceptację.

3 3. Opiekun praktyki ustala zasady pracy studenta w czasie praktyki, zapoznając go z podstawowymi zasadami i normami przyjętymi w danej instytucji, z organizacją placówki (regulamin, instrukcje) oraz z zakresem obowiązków. 4. Praktyka odbywa się w terminie ustalonym między stronami. 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie arkusza oceny praktyki wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk oraz dr./kierownika instytucji/działu upoważnionego do podpisu. 6. W sprawach pilnych, wymagających interwencji należy kontaktować się z Działem Praktyk Uczelni w godzinach dyżurów. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie w Dziale Praktyk arkusza oceny wraz z indeksem, celem uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu. Zaliczenia i wpisu dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Promocji Zawodowej.

4 Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 5. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego danej specjalności: języka angielskiego na filologii angielskiej, j. włoskiego na filologii włoskiej, języka hiszpańskiego na filologii hiszpańskiej. Praktyki nie dotyczą drugiego języka obcego studiowanego w formie lektoratu lub w ramach wybranej specjalizacji. 6. Studentów wszystkich specjalności na Wydziale Neofilologicznym dotyczy ten sam regulamin praktyk. 7. Studenci muszą zrealizować 180h praktyk bez względu na specjalizację. 8. Poniższe zasady zostały podzielone na 3 części dotyczące studentów wybierających: V. specjalizację translatoryczną lub specjalizacjęz drugim językiem obcym i translatoryką VI. VII. VIII. specjalizację biznesową specjalizację nauczycielską specjalizacja kultura krajów śródziemnomorskich Specjalizacja biznesowa 1. Miejsce odbywania praktyki: wydawnictwa; firmy polskie (lub firmy zagraniczne) współpracujące z firmami angielskimi bądź amerykańskimi (działy marketingu, promocji, public relations, reklamy, sprzedaży, komunikacji, relacji z mediami - biura prasowe, firmy i instytucje publiczne, a także agencje reklamowe); praktyka związana z obsługą konferencji, spotkań biznesowych, korespondencją, tłumaczeniem rozmów telefonicznych, pisaniem faksów, notek do gazet branżowych, rozmów z niższym personelem, tłumaczeniem sprawozdań i faktur.obsługa targów, wystaw, spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych.

5 Cel praktyki zawodowej 1. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem języka angielskiego w prowadzeniu biznesu 2. Praktyka w prowadzeniu korespondencji w języku angielskim 3. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w firmach zajmujących się współpracąz firmami zagranicznymi 4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu biznesu, ekonomii, podstaw prawa oraz znajomości języka specjalistycznego dotyczącego omawianego obszaru. 5. Praca na rzecz praktykodawcy w ramach działań i projektów związanych ze współpracą z firmami. 6. Prowadzenie biznesowych rozmów telefonicznych z kontrahentami anglojęzycznymi 7. Nauka tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego rozmów i negocjacji biznesowych z kontrahentami anglojęzycznymi. Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki: 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyki. 2. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji/instytucji/biura etc. oraz z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy jak i ze strukturą organizacyjną instytucji, etc. 3. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student odbywa praktykę. 5. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać. 6. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z pracą w oparciu o teksty w języku angielskim. 7. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów biznesowych z klientami w języku angielskim 8. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w imieniu firmy, udziału w projektowaniu i wdrażaniu działań, kampanii oraz strategii, z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 9.Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka.

6 10. Przedłożenie sprawozdania z praktyki. Instrukcja Praktyki 1. Student zgłasza się do dyrektora/kierownika instytucji, w której będzie odbywał praktykę ze skierowaniem na praktykę, programem/instrukcją, arkuszem oceny praktyki, porozumieniem o organizację praktyki/jeśli Uczelnia nie podpisała wcześniej takiego z placówką przyjmującą na praktyki. 2. Student wyznaczonemu opiekunowi praktyk przedstawia cele i zadania praktyki, uzyskując Jego akceptację. 3. Opiekun praktyki ustala zasady pracy studenta w czasie praktyki, zapoznając go z podstawowymi zasadami i normami przyjętymi w danej instytucji, z organizacją placówki (regulamin, instrukcje) oraz z zakresem obowiązków. 4. Praktyka odbywa się w terminie ustalonym między stronami. 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie arkusza oceny praktyki wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk oraz dr./kierownika instytucji/działu upoważnionego do podpisu. 6. W sprawach pilnych, wymagających interwencji należy kontaktować się z Działem Praktyk Uczelni w godzinach dyżurów. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie w Dziale Praktyk arkusza oceny wraz z indeksem, celem uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu. Zaliczenia i wpisu dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Promocji Zawodowej.

7 Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 9. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego danej specjalności: języka angielskiego na filologii angielskiej, j. włoskiego na filologii włoskiej, języka hiszpańskiego na filologii hiszpańskiej. Praktyki nie dotyczą drugiego języka obcego studiowanego w formie lektoratu lub w ramach wybranej specjalizacji. 10. Studentów wszystkich specjalności na Wydziale Neofilologicznym dotyczy ten sam regulamin praktyk. 11. Studenci muszą zrealizować 180h praktyk bez względu na specjalizację.

8 12. Poniższe zasady zostały podzielone na 3 części dotyczące studentów wybierających: IX. specjalizację translatoryczną lub specjalizacjęz drugim językiem obcym i translatoryką X. specjalizację biznesową XI. XII. specjalizację nauczycielską specjalizacja kultura krajów śródziemnomorskich Specjalizacja nauczycielska 1. Miejsce odbywania praktyk: przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej. Cele praktyk 1. Zdobycie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych, które umożliwią studentom prowadzenie pracy pedagogicznej w przedszkolu oraz w klasach 1-3 w szkole podstawowej. 2. Zapoznanie się studenta ze strukturą organizacyjną szkoły oraz z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem najbardziej skutecznych form i metod nauczania, z którymi student zapoznaje się podczas zajęć w ramach swojej specjalizacji. 4. Nabycie umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki. 5. Zdobycie umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych, które umożliwią studentom pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach Nabycie umiejętności planowania i dokumentowania zajęć. 7. Wykształcenie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów, jak i analizy własnej pracy oraz pracy uczniów. Realizacja

9 1. Praktyka zawodowa obejmuje 180 godzin w tym: 60 godz. lekcji obserwowanych języka kierunkowego (głównego dla studiowanej specjalności) 120 godz. lekcji prowadzonych czynnie języka kierunkowego (głównego dla studiowanej specjalności) 2. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk czuwają opiekunowie praktyk, mentor oraz kierownik praktyk. mentor co najmniej nauczyciel kontraktowy pełniący funkcję wychowawcy klasy, u którego student odbywa praktykę. Wprowadza on praktykanta w realia szkoły/przedszkola, zapoznaje z programem nauczania oraz podręcznikami, wprowadza go w środowisko przedmiotowe poprzez demonstrowanie elementów lekcji, które mogą służyć jako model. Nadzorujei opiniuje planowanie, przygotowanie oraz realizację lekcji przez studenta. kierownik praktyk metodyk z ramienia uczelni, odpowiedzialny za organizację praktyk, opiekę nad mentorami oraz studentami. Kierownik praktyk dokonuje również oceny praktyki studenta. Może on na prośbę mentora, studenta lub z własnej inicjatywy hospitować zajęcia prowadzone w ramach praktyk. Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki: 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyki. 2. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji/instytucji/biura etc. oraz z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy jak i ze strukturą organizacyjną instytucji, etc. 3. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student odbywa praktykę. 5. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać. 6. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z pracą w oparciu o teksty w języku angielskim. 7. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów biznesowych z klientami w języku angielskim 8. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w imieniu firmy, udziału w projektowaniu i wdrażaniu działań, kampanii oraz strategii, z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 9.Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 10. Przedłożenie sprawozdania z praktyki.

10 Instrukcja praktyki 1. Student zgłasza się do dyrektora/kierownika instytucji, w której będzie odbywał praktykę ze skierowaniem na praktykę, programem/instrukcją, arkuszem oceny praktyki, porozumieniem o organizację praktyki/jeśli Uczelnia nie podpisała wcześniej takiego z placówką przyjmującą na praktyki. 2. Student wyznaczonemu opiekunowi praktyk przedstawia cele i zadania praktyki, uzyskując Jego akceptację. 3. Opiekun praktyki ustala zasady pracy studenta w czasie praktyki, zapoznając go z podstawowymi zasadami i normami przyjętymi w danej instytucji, z organizacją placówki (regulamin, instrukcje) oraz z zakresem obowiązków. 4. Praktyka odbywa się w terminie ustalonym między stronami. 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie arkusza oceny praktyki wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk oraz dr./kierownika instytucji/działu upoważnionego do podpisu. W sprawach pilnych, wymagających interwencji należy kontaktować się z Działem Praktyk Uczelni w godzinach dyżurów Zaliczenie praktyki nauczycielskiej 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie w Dziale Praktyk arkusza oceny wraz z indeksem, celem uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu. Zaliczenia i wpisu dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Promocji Zawodowej. 2. Student otrzymuje zaliczenie z oceną na podstawie: kompletnej dokumentacji praktyk, konspektów z przeprowadzonych samodzielnie lekcji, oceny mentora, oceny kierownika praktyk.

11 Program praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Neofilologicznego Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska, włoska, hiszpańska Uwagi wstępne: 13. Praktyki mogą dotyczyć wyłącznie języka głównego danej specjalności: języka angielskiego na filologii angielskiej, j. włoskiego na filologii włoskiej, języka hiszpańskiego na filologii hiszpańskiej. Praktyki nie dotyczą drugiego języka obcego studiowanego w formie lektoratu lub w ramach wybranej specjalizacji. 14. Studentów wszystkich specjalności na Wydziale Neofilologicznym dotyczy ten sam regulamin praktyk. 15. Studenci muszą zrealizować 180h praktyk bez względu na specjalizację. 16. Poniższe zasady zostały podzielone na 3 części dotyczące studentów wybierających: XIII. XIV. specjalizację translatoryczną lub specjalizacjęz drugim językiem obcym i translatoryką specjalizację biznesową

12 XV. XVI. specjalizację nauczycielską specjalizacja kultura krajów śródziemnomorskich Specjalizacja kultura krajów śródziemnomorskich 1. Miejsce odbywania praktyki: instytucje kultury, które mają relacje z krajami obszaru śródziemnomorskiego; wydawnictwa, firmy polskie (lub firmy zagraniczne) współpracujące z firmami z obszaru śródziemnomorskiego(działy marketingu, promocji, public relations, reklamy, sprzedaży, komunikacji, relacji z mediami - biura prasowe, firmy i instytucje publiczne, a także agencje reklamowe); praktyka związana z obsługą konferencji, spotkań biznesowych, korespondencją, tłumaczeniem tekstów pisemnych i ustnychw języku studiowanej specjalności (włoskim lub hiszpańskim). Obsługa targów, wystaw, spotkań biznesowych i konferencji międzynarodowych. Cel praktyki zawodowej 8. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem języka obcego (głównego dl a danej specjalności). 9. Praktyka w prowadzeniu korespondencji w danym języku obcym 10. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w instytucjach zajmujących się współpracą z firmami/ placówkami/instytucjami zagranicznymi 11. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu kultury krajów śródziemnomorskich oraz znajomości języka specjalistycznego dotyczącego omawianego obszaru. 12. Praca na rzecz praktykodawcy w ramach działań i projektów związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze śródziemnomorskim. 13. Prowadzenie rozmów/ negocjacji / spotkań z kontrahentami/ klientami /instytucjami w języku danej specjalności. 14. Nauka tłumaczenia rozmów i negocjacji z kontrahentami/ instytucjami w języku danej specjalności. 15. Wykorzystanie wiedzy kulturoznawczej o specyfice obszaru śródziemnomorskiego w tłumaczeniach oraz w firmach/ instytucjach o charakterze międzynarodowym lub utrzymujących relacje międzynarodowe.

13 Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki: 1. Zapoznanie się z regulaminem praktyki. 2. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji/instytucji/biura etc. oraz z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy jak i ze strukturą organizacyjną instytucji, etc. 3. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student odbywa praktykę. 5. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać. 6. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych z pracą w oparciu o teksty w języku obcym (określonym dla danej specjalności). 7. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów biznesowych z klientami w języku obcym(j.w.) 8. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w imieniu firmy, udziału w projektowaniu i wdrażaniu działań, kampanii oraz strategii, z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 9.Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 10. Przedłożenie sprawozdania z praktyki. Instrukcja Praktyki 7. Student zgłasza się do dyrektora/kierownika instytucji, w której będzie odbywał praktykę ze skierowaniem na praktykę, programem/instrukcją, arkuszem oceny praktyki, porozumieniem o organizację praktyki/jeśli Uczelnia nie podpisała wcześniej takiego z placówką przyjmującą na praktyki. 8. Student wyznaczonemu opiekunowi praktyk przedstawia cele i zadania praktyki, uzyskując Jego akceptację. 9. Opiekun praktyki ustala zasady pracy studenta w czasie praktyki, zapoznając go z podstawowymi zasadami i normami przyjętymi w danej instytucji, z organizacją placówki (regulamin, instrukcje) oraz z zakresem obowiązków. 10. Praktyka odbywa się w terminie ustalonym między stronami.

14 11. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie arkusza oceny praktyki wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyk oraz dr./kierownika instytucji/działu upoważnionego do podpisu. 12. W sprawach pilnych, wymagających interwencji należy kontaktować się z Działem Praktyk Uczelni w godzinach dyżurów. Zaliczenie praktyki Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie w Dziale Praktyk arkusza oceny wraz z indeksem, celem uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu. Zaliczenia i wpisu dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Promocji Zawodowej.

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PRAKTYK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa STUDENCKICH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jolanta Pułka Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie kierunek: pedagogika specjalności nauczycielskie: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU: EKONOMIA FILOLOGIA ADMINISTRACJA Częstochowa, 2011 r. 1 I. Informacje ogólne - cele i efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalności: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja dla Bezpieczeństwa; Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE WYMIAR I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia w AJD w Częstochowie są integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ w WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ SPOŁECZNO- EKONOMICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo