Instrukcja programu. Wydział Grodzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programu. Wydział Grodzki"

Transkrypt

1 Instrukcja programu Wydział Grodzki

2 2 Łukasz Rogalewski luty 2007 r. Uwagi odnośnie instrukcji należy kierować na adres Prawa autorskie CURRENDA sp. z o.o. Wszelkie ewentualne podobieństwo nazwisk, adresów użytych w instrukcji jest przypadkowe. CURRENDA sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A SOPOT tel. (058)

3 3 Spis treści 1 Instalacja programu... 7 Instalacja dla serwera... Instalacja dla jednostki klienckiej... Instalacja jednostanowiskowa... Instalacja SQL... Instalacja klienta baz danych MS SQL... Nawiązywanie połączenia pomiędzy jednostkami klienckimi a serwerem... Katalog synchronizacyjny... Archiwizacja baz danych... Prawa dostępu Podstawowa konfiguracja Uruchomienie programu... Wstępna konfiguracja... Dane sądu... Słowniki... Ustawienie drukarek Rejestracja sprawy, zakładki Repertoria... Rejestracja nowej sprawy... Repertorium W... Repertorium K... Repertoria i wykazy Kp, Ow, Ko, Ks... Repertoria cywilne... Zakładka Strony dla spraw wykr. i karnych... Adres strony... Zakładka Obrońcy... Czynności... Orzeczenia I instancji... Kary... Orzeczenia II instancji... Areszty dla spraw w repertorium K, Kp, Ko, Ks... Zakładka Strony dla spraw cywilnych... Zakładka Inne strony... Rejestracja pozycji w kontrolce WAB... Rejestracja nowej mediacji... Dziennik korespondencji przychodzącej... Zakładka Czynności

4 Zakładka Wnioski... Rejestrowanie nowej pozycji w kontrolce uzasadnień... Zakładka Orzeczenia... Zakładka Zażal/Zarzut... Zakładka Apel/Sprz.... Zakładka Pisma... Zakładka Uwagi... Zakładka Akta... Zakładka Opis Rejestrowanie terminów, wokandy Dodanie nowego terminu do sprawy... Terminarz... Wokandy Przygotowywanie korespondencji Tworzenie dowolnej korespondencji... Automatyczna generacja... Konfiguracja generatora... Korzystanie z automatycznej generacji Przygotowywanie protokołów i orzeczeń Tworzenie protokołów... Lista utworzonych protokołów... Tworzenie orzeczeń Skorowidze... Tworzenie szablonów Wybór grupy szablonów... Tworzenie wzorców protokołów w programie... Opis zmiennych dla protokołów... Tworzenie wzorców orzeczeń w programie... Opis zmiennych dla orzeczeń... Tworzenie szablonów korespondencji... Opis zmiennych dla korespondencji... Tworzenie wzorców w WORDZIE (dla protokołów i orzeczeń) Wykazy Kontrolka aresztów... Kontrolka kar porządkowych... Sprawy zawieszone... Uzasadnienia... Kontrolka WAB... Wykaz czynności... Wykaz mediacji

5 5 10 Statystyka Sprawozdanie MS S1... Dział 1.1 Ewidencja spraw ogółem... Sprawy ponownie wpisane... Sprawy załatwione... Umorzono... Przekazanie do innej jednostki... Odroczono... Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów... Dział 4.1 Kontrolka skarg cywilnych... Sprawozdanie MS S5... Dział 1.1. Ewidencja spraw, sprawy ponownie wpisane... Sprawy załatwione przekazane do innej jednostki... Lista przedmiotów Kp, Ko... Dział 1.1 a) skierowanie na posiedzenie w trybie art kpk. Dział 1.1 b) sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 387 kpk Dział 1.1 c) wyroki nakazowe... Dział 1.1 d) liczba spraw załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym... Dział 1.1 i) liczba załatwień kks w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności... Dział 1.1 k) wpływ spraw w trybie uproszczonym... Dział 1.1 l) uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne (art. 203 kpk)... Dział Struktura wpływu i ponownego wpływu spraw K... Dział Struktura załatwień K... Dział Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń... Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw... Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw... Dział 1.3 Terminowość sporządzania uzasadnień... Dział 1.4 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu... Dział 2.2 Czas trwania postępowania sądowego... Dział 3 Wyznaczenie pierwszej rozprawy... Dział 4.1 Uzupełnienie postępowania przygotowawczego... Dział 4.2 Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym... Dział 4.3 Przedłużenie tymczasowego aresztowania... Dział 4.4 Powództwo adhezyjne... Dział 6 Środki zapobiegawcze... Dział 7.1 Kontrolka skarg... Dział 8 Sprawy karne wielotomowe... Sprawozdanie MS S6... Dział

6 6 Dział 1.1 Osądzeni według rodzajów przestępstw... Dział 1.2 Osądzeni według rodzajów przestępstw z kks... Dział 1.3 Osądzeni według wykroczeń z kks... Dział 2 Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek... Dział 4.1 Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego według stawek... Dział 4.3 Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego Statystyka dla sędziów Sprawozdanie miesięczne Wpływ Załatwienia Sprawy stare Sprawy zagrożone Terminowość orzeczeń Zaawansowana konfiguracja Grupy instytucji... Tryby postępowania/przedmioty spraw... Statusy osób... Rodzaje czynności... Rodzaje wniosków... Wyniki terminu... Rodzaje przesyłek... Rodzaje korespondencji... Numery nadawcze... Rodzaje załatwień... Statystyka... Sprawdzenie poprawności... Ustawienia programu... Aktualizacja bazy danych... Marginesy

7 7 Rozdział 1. Instalacja programu Na dysku instalacyjnym zawarte są następujące elementy: - wersja instalacyjna oprogramowania wydziałowego (folder główny płyty CD) - instrukcja użytkownika zawierająca opis oprogramowania (folder \Doc) - inicjalne bazy danych (\init_dat\bazy) - MSDE - darmowa wersja serwera SQL firmy Microsoft - uproszczona odmiana serwera - MSSQL7 (\MS_SQL\MSDE) - klient bazy danych (\MS_SQL) Program posiada własny instalator, jednak ze względu na to, że oprócz samej aplikacji wydziałowej należy zainstalować także dodatkowe elementy, pełna instalacja może nie zakończyć się sukcesem. Do prawidłowego działania aplikacji wydziałowej niezbędne są 3 elementy: - serwer bazy danych aplikacja, która jest zainstalowana na komputerze, który będzie sprawował nadrzędną funkcję wobec całej reszty jednostek. Serwer spełnia rolę magazynowania i udostępniania danych innym jednostkom - klient bazy danych aplikacja, która umożliwia wymianę danych pomiędzy serwerem a każdą stacją końcową, oprogramowanie wydziałowe ponieważ oprogramowanie wydziałowe zostało zaprojektowane w technologii typu klient serwer, w sieci komputerowej, która wykorzystuje to oprogramowanie powinien występować co najmniej jeden serwer SQL, a na wszystkich stacjach końcowych klient serwera SQL, który umożliwia wymianę informacji pomiędzy serwerem a tą stacją. W skrajnych przypadkach może istnieć sytuacja, że istnieje stacja, która równocześnie spełnia rolę serwera i klienta bazy danych. Możliwe są trzy typy instalacji: - instalacja dla serwera, - instalacja dla stacji klienckiej, - instalacja jednostanowiskowa. Instalacja dla serwera W tym typie instalacji instalowany jest serwer bazy danych MSDE oraz podłączane są bazy danych. Jeśli jednak na serwerze już jest zainstalowany serwer bazy danych SQL, nie należy wybierać tej opcji (aby uniknąć ewentualnej reinstalacji serwera SQL). W takim przypadku należy na serwerze dokonać ręcznego podłączenia baz danych. W przypadku serwera nie ma potrzeby instalowania oprogramowania wydziałowego. Instalację serwera SQL można też przeprowadzić ręcznie.

8 8 Instalacja dla stacji klienckiej. Na każdej stacji klienckiej musi być zainstalowany klient serwera SQL oraz oprogramowanie wydziałowe. W czasie instalacji dla stacji klienckiej program pyta o nazwę serwera i nazwę bazy danych. Dodatkową informacją, jakiej żąda instalator ścieżka dostępu do tzw. katalogu synchronizacyjnego czyli folderu, gdzie będą przechowywane najnowsze wersje oprogramowania wydziałowego. Instalacja jednostanowiskowa. Jak już zostało to opisane wcześniej, opcja ta dotyczy sytuacji, gdy na tym samym komputerze musi być zainstalowany serwer SQL, klient serwera SQL oraz aplikacja wydziałowa. INSTALACJA SERWERA SQL Jeżeli Sąd posiada własną wersję serwera SQL, nie ma potrzeby korzystania z wersji dostarczonej na płycie instalacyjnej. W przeciwnym wypadku można skorzystać z wersji MSDE serwera SQL. Ręczna instalacja serwera SQL sprowadza się do przegrania folderu MSDE z płyty instalacyjnej (\Ms_sql\MSDE) do katalogu głównego dysku C:\ serwera, a następnie w linii komend uruchomienia polecenia: C:\msde\MSDEx86.exe -s -a -f1 "c:\msde\unattend.iss" W czasie instalacji MSDE należy wykazać się cierpliwością, gdyż może ona trwać do 10 minut i przeprowadzana jest w tzw. trybie cichym, który nie wyświetla informacji o postępach instalacji. Pomyślna instalacja serwera SQL objawia się pojawieniem ikony komputera w prawym dolnym rogu pulpitu Windows oraz pojawieniem się opcji Service Manager w menu startowym w opcji Programy --> Microsoft SQL Server 7.0. Uruchomienie tej opcji skutkuje pojawieniem się okna jak poniżej. Rys. 1.1 okno służące do zarządzania serwisami serwerów SQL W tym oknie należy uruchomić serwer SQL (Start) oraz zaznaczyć opcję Auto-start service when OS starts, która decyduje o automatycznym starcie serwera SQL po uruchomieniu systemu operacyjnego. Instalacja MSDE jest możliwa na systemach operacyjnych firmy Microsoft nowszych niż Windows 95.

9 9 INSTALACJA KLIENTA BAZ DANYCH MSSQL Ostatnim procesem instalacji aplikacji wydziałowej jest instalacja klienta SQL. Instalator programu wydziałowego uruchomi go automatycznie. Można go także uruchomić ręcznie wybierając z płyty instalacyjnej opcję: Ms_sql\x86\setup\setupsql.exe W obydwóch przypadkach na początku wyświetlona zostanie informacja w języku angielskim, że możliwa jest tylko instalacja klienta SQL. Po zatwierdzeniu jej, pojawi się okno jak poniżej, w którym należy zaznaczyć opcje jak na przykładzie. Rys Instalacja klienta SQL Ręczne podłączenie bazy danych. W przypadku, gdy baza danych nie została podłączona, można dokonać tego ręcznie. Na płycie instalacyjnej w folderze \init_dat\bazy znajdują się inicjalne bazy danych. Należy je przegrać do dowolnego folderu na serwerze (domyślnym folderem jest c:\mssql7\data). Następnie należy (najlepiej do tego samego foldera) przegrać plik o nazwie atach_db.sql. Przykładowa struktura pliku: EXEC = = = 'c:\mssql7\data\wykrocz_log.ldf' zawiera informacje pod jaką nazwą ma być podłączana baza danych (domyślnie nie mapotrzeby jej ścieżka dostępu do pliku bazy danych,

10 ścieżka dostępu do pliku logu bazy danych. W przypadku domyślnych ustawień nie ma potrzeby zmiany zawartości pliku atach_db.sql, w pozostałych przypadkach należy go zmodyfikować wg. potrzeb. Następnie z linii komend trybu DOS należy spisać polecenie: osql.exe S nazwa_serwera U nazwa_uzytkownika P haslo i atach_db.sql czyli np.: osql.exe S serverek U sa P i atach_db.sql Wykonanie powyższego polecenie spowoduje podłączenie bazy danych do serwera SQL. Wykonanie polecenia nie powiedzie się, jeśli serwer SQL nie jest uruchomiony. NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI KLIENCKIMI A SERWEREM Optymalne warunki połączenia pomiędzy serwerem SQL, a pozostałymi stacjami uzyskuje się, gdy serwer jest serwerem domeny, a użytkownicy na stacjach roboczych logują się do domeny. Praktyka wykazuje, że sieć komputerową stanowi tylko kilka jednostek, bez wyodrębnionego serwera. W przypadku, gdy serwer SQL, nie jest serwerem domeny, mogą nastąpić problemy w połączeniu pomiędzy serwerem SQL, a pozostałymi stacjami. W takiej sytuacji należy ręcznie wskazać stacji roboczej, która z jednostek spełnia zadania serwera. W tym celu na stacji roboczej, która ma problemy z połączeniem się z serwerem SQL uruchomić polecenie: Start --> Programy -->Microsoft SQL Server > Klient Network Utility. Spowoduje to otworzenie okna zawierającego spis serwerów SQL. Rys spis serwerów SQL Aby ustawić parametry połączenia pomiędzy stacją roboczą a serwerem należy wybrać przycisk Add... (dodaj).

11 11 Rys. 1.4 Ustawienie połączenia między stacją a serwerem SQL Jako parametry należy wpisać nazwę serwera, a następnie wskazać, za pomocą jakiego protokołu sieciowego ma następować komunikacja pomiędzy serwerem, a stacją roboczą. Zalecaną konfiguracją jest wybranie protokołu TCP/IP (jeśli oczywiście taki zapewnia komunikację w sieci komputerowej). Praktyka wykazała, że występowanie protokołu IPX/SPX w znaczący sposób spowalnia komunikację pomiędzy serwerem SQL a jednostkami klienckimi. Zaleca się, aby na stacjach, gdzie protokół ten nie jest wymagany, nie był on instalowany. KATALOG SYNCHRONIZACYJNY Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania w wersji sieciowej przydatne jest wydzielenie na jednym z komputerów (najlepiej na serwerze), jednego z folderów, w którym będą zawarte najnowsze wersje oprogramowania. Opcja ta jest wygodna ze względu na to, że nowej wersji programu nie trzeba wgrywać na każdą ze stacji, tylko do wydzielonego foldera na serwerze. Folder ten powinien być udostępniony użytkownikom w sieci na prawach dostępu tylko do odczytu. Na płycie instalacyjnej znajduje się program o nazwie syncrt.exe. Aplikacja ta ma za zadanie porównanie i skopiowanie plików z jednego zbioru do drugiego na podstawie określonych reguł (synchronizacji). Reguły te określone są w pliku o rozszerzeniu *.syc, który powinien być umieszczony na każdej ze stacji roboczej, w folderze aplikacji wydziałowej, przy czym nazwa pliku może być dowolna. Przykładowe wywołanie aplikacji ma postać: syncrt.exe wykrocz.syc Najwygodniej proces synchronizacji ukryć w skrócie do programu wydziałowego na pulpicie:

12 12 Rys. 1.5 Skrót do programu wydziałowego Plik wcyw.syc ma postać: Rys. 1.6 Przykładowy plik *.syc Z punktu widzenia użytkownika znaczenie mają tylko linie: Linia syncop0/syncop1 zawiera informacje z jakiego miejsca pochodzi źródło (/src) i z jakim folderem docelowym (/dest) ma zostać porównane. Jeżeli w folderze docelowym znajdują się pliki o różnej dacie w porównaniu z folderem źródłowym, to program syncrt.exe zastąpi pliki w folderze docelowym, plikami z foldera źródłowego, przy czym kopiowane są tylko pliki, które się różnią, a nie cały folder. Na pokazanym przykładzie z komputera serwer z folderu wykrocz są porównywane pliki o rozszerzeniach *.pbd i *.exe i kopiowane do foldera c:\wykrocz na stacji. Linia exec opisuje, jaka aplikacja ma zostać uruchomiona po zakończeniu procesu porównywania.

13 13 Opcja synchronizacji nie jest niezbędnie wymagana i jej wykorzystanie lub brak nie ma wpływu na funkcjonowanie aplikacji. ARCHIWIZACJA BAZ DANYCH W systemach relacyjnych baz danych, na których opiera się działanie oprogramowania wydziałowego, wykonywanie kopii bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie. Wynika to w głównej mierze z faktu, że nie istnieją metody naprawy baz danych a wszystkie dane są zapisywane do plików baz danych. Jedynym sposobem przywrócenia danych w przypadku awarii jest odtworzenie ostatniej kopii bezpieczeństwa. W standardowej instalacji pliki baz danych znajdują się w folderze C:\Mssql7\Data komputera, który spełnia zadania serwera baz danych. W zależności od sposobu instalacji, pliki te mogą się znajdować w innym folderze. W takim przypadku o ich położeniu decyduje osoba dokonująca instalacji oprogramowania wydziałowego. Najprostszą metodą wykonania kopii bezpieczeństwa jest fizyczne skopiowanie plików baz danych, znajdujących się w opisanym wyżej folderze, na płytę CD-ROM lub inną stację. Należy przy tym pamiętać o tym, że pliki bazy danych są blokowane przez proces serwera SQL (nie można ich kopiować chyba, że zatrzymany zostanie serwer baz danych). W przypadkach, gdy na serwerze zainstalowana jest pełna wersja serwera SQL, proces tworzenia kopii danych można zautomatyzować, dzięki czemu możliwe stanie się wykonywanie kopii nawet podczas pracy serwera SQL. Osobom zainteresowanym tą opcją polecamy stosowną dokumentację dotyczącą serwerów SQL firmy Microsoft. W przypadku aplikacji Wydział Grodzki należy skopiować pliki: C:\mssql7\data\wykrocz_Data.MDF oraz C:\mssql7\data\wykrocz_Log.LDF Częstotliwość i sposób tworzenia kopii zapasowych zależy od administratora systemu. Należy jednak pamiętać, że im częściej robiona jest kopia zapasowa baz danych, tym mniejsze będą nakłady pracy na przywrócenie pierwotnego stanu bazy w czasie ewentualnych awarii systemu. Firma Currenda nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej utraty danych.

14 14 PRAWA DOSTĘPU Prawa dostępu można uruchomić w systemie, gdzie użytkownicy logują się do serwera domeny a autoryzacja w aplikacji wydziałowej następuje na podstawie autoryzacji w domenie NT. Przed ustawieniem praw dostępu w aplikacji, należy najpierw prawidłowo zdefiniować użytkowników po stronie serwera SQL. W tym celu należy na serwerze SQL uruchomić Enterprise Managera, połączyć się z serwerem, i wybrać opcję Security/Logins. Rys Okno Enterprise Manager Następnie za pomocą prawego przycisku myszki wybrać opcję New login. W pojawiającym się oknie należy na zakładce General wpisać login systemowy użytkownika (z domeny NT) i sposób autoryzacji (na podstawie logowania do domeny NT). Rys. 1.8 Enterprise Manager-> Server-> Security->Logins-> NewLogin

15 15 Na zakładce Database Access należy wskazać, do której bazy danych chcemy nadać użytkownikowi prawa, a następnie rodzaj praw dostępu. Użytkownikom wystarczy nadać prawa tylko do odczytu i zapisu (db_data_reader, db_data_writer). Rys. 1.9 Enterprise Manager-> Server-> Security-> Logins ->NewLogin Po ustawieniu praw dostępu po stronie serwera SQL, można przejść do ustawień praw dostępu do poszczególnych opcji aplikacji wydziałowej. Domyślnie prawa dostępu nie są skonfigurowane. Użytkownicy, którzy mają zdefiniowany dostęp po stronie serwera SQL, mają pełne prawa do korzystania z wszystkich funkcji programu. Aby program zaczął sprawdzać prawa dostępu należy wejść do aplikacji wydziałowej i wybrać z menu Konfiguracja --> Uruchom prawa dostępu. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli autoryzacja odbywa się na podstawie loginu z domeny NT! Uruchomić tą opcję może tylko użytkownik z prawami administratora serwera SQL. Po uruchomieniu sprawdzania praw dostępu, logowanie z każda stacji automatycznie będzie się odbywało na podstawie autoryzacji NT. Następnym krokiem jest ustawienie praw dostępu z menu Konfiguracja --> Użytkownicy. W oknie Użytkownicy należy wybrać Dodaj, co spowoduje pojawienie się okna Użytkownik. W tym oknie przede wszystkim należy wybrać, któremu z użytkowników zdefiniowanych wcześniej po stronie serwera SQL będziemy nadawali prawa dostępu. W tym celu w polu Nazwa w systemie należy wybrać z listy użytkownika, uzupełnić jego dane o imię i nazwisko, a następnie ustawić prawa dostępu do aplikacji. Możliwe są 3 tryby dostępu do poszczególnych funkcji: pełny (zapis i odczyt informacji), odczyt (tylko podgląd) oraz brak dostępu, gdy użytkownik nie może ani zmodyfikować informacji,

16 16 ani jej odczytać. W niektórych przypadkach wybranie opcji odczyt może mieć taki ma skutek jak brak dostępu. Pole profil dostępu służy do szybkiej modyfikacji praw dostępu. Wybranie określonego typu profilu, spowoduje automatycznie zamianę wszystkich pozycji praw dostępu na wybrany, jednak nie blokuje zmiany typu w poszczególnych pozycjach na inny. W oknie Użytkownik pojawia się także pole z tzw. numerem SID, na podstawie którego użytkownik jest identyfikowany w systemie. Pole to uzupełnia się automatycznie i nie ma większego znaczenia dla użytkownika. Po ustawieniu praw dostępu dla danego użytkownika należy je zapisać. Rys. 1.9 Konfiguracja --> użytkownicy --> użytkownik Prawa dostępu zaczynają działać przy ponownym uruchomieniu programu. W czasie ustawiania praw dostępu należy pamiętać, aby przynajmniej jednemu użytkownikowi nadać pełne prawo do ustawiania praw dostępu. W przeciwnym wypadku przy ponownym uruchomieniu żaden z użytkowników nie będzie miał możliwości modyfikacji praw dostępu, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do sytuacji, że żaden z użytkowników może nie móc uruchomić programu z powodu braku praw dostępu. W takim wypadku należy skontaktować się z Administratorem systemu, który uruchomi oprogramowanie a następnie wybierze z menu Konfiguracja -- > Wyłącz prawa dostępu. Po wyłączeniu praw dostępu wszyscy użytkownicy mają pełen dostęp do wszystkich funkcji programu. Należy również pamiętać o tym, że raz zdefiniowanego użytkownika nie można usunąć. Jeśli zdarzy się sytuacja, że dany użytkownik nie powinien mieć praw dostępu do aplikacji, należy zmienić dostęp do wszystkich funkcji na brak. Takie ustawienie spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł uruchomić programu.

17 17 Rozdział 2 Podstawowa konfiguracja 2.1 Uruchomienie programu Aby rozpocząć pracę z aplikacją Wydział Grodzki należy skorzystać ze skrótu, który znajduje się na pulpicie, bądź poprzez menu start, obydwie możliwości pokazano na rys 2.1. Skrót do programu w menu start Skrót na pulpicie Rys 2.1 uruchomienie programu Wydział Grodzki 2.2 Wstępna konfiguracja Przed przystąpieniem do właściwej pracy z programem Wydział Grodzki do poprawnego funkcjonowania aplikacji wymagane jest uzupełnienie danych naszego sądu, wypełnienie słowników sędziów, pracowników, zaleca się też wpisanie do słownika instytucji współpracujących z wydziałem oraz prokuratorów i ławników.

18 18 Dane Sądu Aby uzupełnić nazwę sądu, wydziału oraz inne podstawowe dane, należy udać się do menu Konfiguracja a następnie do opcji Dane Sądu. Czynność tą ilustruje rysunek 2.2. Rys 2.2 menu konfiguracyjne programu Po jednokrotnym kliknięciu na ekranie pojawi się okienko przedstawione poniżej: Rys okno Dane Sądu

19 19 Wypełniamy kolejno pola tekstowe (nazwy sądu, numeru i nazwy wydziału, ulicy, telefonu itd.) Istnieje jeszcze możliwość określenia jakie dane mają się pojawiać na kopertach i zwrotkach tworzonych później przy użyciu szablonów pism, do czego służy grupa Parametry korespondencji (rys ). Zatwierdzenie wszystkich wpisanych danych dokonujemy przez kliknięcie w przycisk OK. Słowniki Kolejną rzeczą, którą należy wykonać przy podstawowej konfiguracji to uzupełnienie słowników znajdujących się w programie. Słowniki służą przede wszystkim do usprawnienia pracy z aplikacją. Rejestracja osób i instytucji w słownikach pozwala przy późniejszych operacjach do skorzystania z wpisywanych uprzednio danych. Aby uzupełnić słowniki udajemy się zatem do menu Słowniki i jako pierwszą, wybieramy opcję Sędziowie (rys. 2.3). Rys 2.3 Słowniki znajdujące się w aplikacji Wydział Grodzki Rys Słownik Sędziów i rejestracja nowego sędziego

20 20 Po otwarciu pozycji Sędziowie w okienku pojawi się lista sędziów zarejestrowanych w programie (tak jak na rys bez okienka Nowy Sędzia). Na samej górze znajdują się przyciski, które pozwalają na obsługę tej listy. Są one identyczne dla wszystkich słowników: - klawisz ten pozwala na edycję wcześniej wprowadzonych danych - przycisk służy do rejestracji nowej osoby w aplikacji - pozwala na usunięcie osoby z listy - wyjście Skorzystanie z przycisku Dodaj spowoduje wyświetlenie się okna Nowy Sędzia, jak na rys Pole Inicjały jest przeznaczone na wpisanie pierwszych liter imienia i nazwiska sędziego, jeżeli będzie ono wypełnione, wtedy inicjały zostaną automatycznie umieszczone na zwrotce przy tworzeniu korespondencji. Pole N.W. służy do przyporządkowania nowemu sędziemu własnego numeru wokandy. Z list rozwijalnych Funkcja oraz Delegacja należy odpowiednio dobrać parametry dla każdej osoby, jest to bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania działów w sprawozdaniach m. in. liczby wyznaczonych spraw. Przełącznik archiwum używa się wtedy, gdy sędzia np. przechodzi w stan spoczynku, bądź do innego wydziału. Nie ma możliwości usunięcia sędziego w przypadku, gdy wcześniej prowadził jakieś sprawy, które zostały zarejestrowane w programie Wydział Grodzki. Rys Słownik pracowników i rejestracja nowego pracownika

21 21 Kolejną czynnością podstawowej konfiguracji jest uzupełnienie słownika pracowników. Należy zatem z menu Słowniki wybrać opcję Pracownicy (rys. 2.3.) Rejestracja nowego pracownika jest niemal identyczna jak w przypadku dodawania nowego sędziego do programu, z tą różnicą, że nie trzeba wypełniać wielu danych, a jedynie imię, nazwisko i tytuł, opcjonalnie wpisuje się też inicjały. Rejestracja prokuratorów czy ławników wymaga od użytkownika jeszcze mniejszego nakładu pracy. Od wymienionych wyżej słowników znacznie różni się słownik instytucji (menu Słowniki opcja Instytucje). Został on podzielony na podsłowniki, aby można było łatwiej korzystać z wpisywanych danych. Do wyboru grupy instytucji służy lista rozwijalna (rys 2.4). Lista wyboru grupy instytucji Rys Słownik instytucji Oprócz rejestrowania nowych pozycji w tym słowniku, użytkownik ma możliwość stworzenia własnego podsłownika instytucji. Utworzenie nowej grupy wykonuje się w następujący sposób: wystarczy skorzystać z menu Konfiguracja -> Grupy instytucji (Rys 2.2.) Po kliknięciu otworzy się okno pokazane na rys Rys 2.5 konfiguracja grup instytucji

22 22 Aby stworzyć nową grupę należy użyć przycisku Dodaj (Rys. 2.5). Po skonfigurowaniu tej opcji, powracamy do menu Słowniki-> Instytucje. Następnie trzeba wybrać podsłownik z listy rozwijalnej. Rejestracja nowej instytucji odbywa się przez skorzystanie z klawisza Dodaj (Rys. 2.4) W programie zostanie wyświetlone wówczas okienko nowej instytucji. Rys okno rejestracji nowej instytucji Pola nazw odmienionych pozwalają na wykorzystanie wpisanego tam tekstu do wstawienia we wzorcach pism. Zaznaczenie przełącznika statystyka służy do uwzględnienia danej instytucji w sprawozdaniach. Ustawienie drukarek Aby w pełni wykorzystywać program do tworzenia wersji papierowej różnego rodzaju dokumentów należy ustawić odpowiednie parametry wydruków z menu Konfiguracja ->Parametry wydruków (Rys. 2.2). Wybieramy następnie drukarki odpowiedzialne za wydruk poszczególnych elementów czyli pism, kopert, zwrotek oraz wydruków A3. Rys 2.7 Przyporządkowanie odpowiednich drukarek dla pism, kopert, zwrotek

23 23 Rozdział 3 Rejestracja sprawy, zakładki Po skonfigurowaniu podstawowych opcji w programie Wydział Grodzki, możemy przystąpić do zarejestrowania nowej sprawy w wybranym repertorium. Repertoria Aby dokonać wyboru repertorium należy skorzystać z menu Repertoria, a następnie wybrać odpowiednie np. W (rys 3.1.1). Rys menu Repertoria Po wykonaniu tej czynności w aplikacji otworzy się lista, na której wyświetlają się uprzednio zarejestrowane sprawy w programie. Dla ułatwienia poruszania się w elektronicznym repertorium stworzono kilka możliwości przeglądania spraw na pokazanej liście (rys 3.1.2). Istnieje opcja wyświetlenia jedynie spraw czynnych, bądź też zakończonych, wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijalnej listy opcji filtrowania. Można też podać okres, z którego sprawy mają zostać pokazane na liście. Po zaznaczeniu przełącznika sędzia i wybraniu z listy żądanego sędziego pokażą się sprawy dla wybranej osoby. Wszystkie opcje zostały przedstawione na rysunku UWAGA: wszystkie wykonywane czynności akceptuje się przez pojedyncze kliknięcie w klawisz Filtruj. Wykonywanie czynności związanych z rejestracją, przeglądaniem spraw w repertorium wykonuje się za pomocą menu Operacje. Drugim sposobem obsługi repertorium jest korzystanie z bocznego menu, które znajduje się z prawej strony okna głównego programu. Przyciski odpowiadają pozycjom w menu Operacje.

24 24 przedział wyświetlania spraw lista opcji filtrowania menu operacje przełącznik sędzia lista spraw lista terminów w danej sprawie przycisk filtruj boczne menu lista orzeczeń w danej sprawie Rys Okno repertorium Ikonki bocznego menu pozwalają na: - dodanie nowej sprawy do bazy programu. - otworzenie podświetlonej na liście sprawy - wyświetlenie historii sprawy, czyli uporządkowanych chronologicznie faktów dotyczących zaznaczonej sprawy. Mamy także datę wpływu sprawy, sędziego referenta, oraz strony uczestniczące w sprawie. Przykład został pokazany na rys otworzenie danych strony w sprawie - w przypadku wyznaczenia terminu dla sprawy użycie tej ikony spowoduje otwarcie się przygotowanej wokandy - otwarcie terminu zarejestrowanego w sprawie - po wydaniu orzeczenia w sprawie i zapisania treści w aplikacji, przycisk umożliwia bezpośrednie przejście do wyroku, postanowienia czy zarządzenia.

25 25 - wydruk repertorium - wyszukiwanie spraw zarejestrowanych w aplikacji - w przypadku błędnego wpisania sygnatury sprawy użytkownik ma możliwość jej poprawienia - powielanie sprawy, przycisk użyteczny w przypadku, gdy sprawa zostaje ponownie zarejestrowana - arkusz spraw, który służy do zarejestrowania podstawowych danych nowej sprawy - filtrowanie listy wyświetlanych spraw w głównym okienku - przejście do pierwszej sprawy, znajdującej się w wyświetlanych oknie - przejście do ostatniej sprawy, znajdującej się w wyświetlanych oknie Rys Okienko historii sprawy

26 26 Rejestracja nowej sprawy Aby przystąpić do rejestracji sprawy do bazy programu Wydział Grodzki wystarczy skorzystać z menu Operacje-> Dodaj sprawę albo z przycisku z bocznego menu. Na ekranie pojawi się okienko, w którym wpisuje się sygnaturę nowej sprawy. Sygnatura może być postaci mm/rr bądź mm/rrrr (np. 01/07 lub 01/2007). Rys. 3.2 Okno rejestracji nowej sprawy Po zatwierdzeniu wpisanej sygnatury przyciskiem OK., przechodzimy do właściwej części rejestracji, czyli uzupełniania danych istotnych w sprawie. grupa wpisywanych danych w repertorium Rys okno danych w sprawie zakładki

27 27 Najlepiej wypełniać pola zaczynając od góry okienka. Dla różnych repertoriów wpisuje się różne dane w grupie zaznaczonej na rysunku 3.3 i tak: Repertorium W Uzupełnia się kolejno pola: - data wpływu - program podaje propozycję daty bieżącej, jednak użytkownik ma możliwość samodzielnego wpisania daty przez nadpisanie danych - tryb sprawy - wybór z listy rozwijalnej - data wykroczenia w przypadku gdy wykroczenie miało miejsce w przeciągu kilku dni można wpisać zadany okres, dla pojedynczego dnia odnotowuje się pierwszą datę, a druga zostanie ustawiona automatycznie przez program jako identyczna z pierwszą - wybór z listy rozwijalnej czy sprawa jest publiczna, prywatna lub z art przełącznik zakreślono służy do odnotowania, iż sprawa została zakończona - data wszczęcia lub data odmowy - w przypadku, gdy sprawa została przeniesiona z innej jednostki wybiera się podstawę prawną przeniesienia z listy, ma to istotne znaczenie dla danych statystycznych - sędzia referent wystarczy wybrać sędziego, który będzie prowadził sprawę. (do wyboru są sędziowie uprzednio zarejestrowani w słowniku) - Instytucja wybiera się odpowiednią, skąd kierowane są akta do sądu - Sygnatura wpisuje się numer akt wpływających z instytucji, w przypadku gdy propozycja sygnatur nam nie odpowiada, należy odznaczyć przełącznik znajdujący się przy polu sygnatura, aby móc wpisać dowolny tekst. - D. pierw. wpływu - data ustawiana jest na początku zgodnie z datą wpływu, w przypadku, gdy sprawa została ponownie wpisana, lub trafiła do wydziału z innego sądu itp., należy w tym polu zmienić tą datę na właściwą. Repertorium K Grupa wpisywanych danych do repertorium zaznaczona na rysunku 3.3 kolorem niebieskim wygląda teraz następująco: Rys rejestrowanie spraw do repertorium K Podobnie jak w repertorium W uzupełnia się pola: data wpływu, pierwotnego wpływu, sędziego referenta, instytucję, która kieruje sprawę do postępowania oraz jej sygnaturę, przeniesienie z innej jednostki, a także odnotowanie faktu czy sprawa jest publiczna czy np. prywatna. Różnicą sposobie rejestracji spraw karnych są pola Przedmiot oraz rubryka do wpisywania tekstu pod przedmiotem.

28 28 - Przedmiot najczęściej wybiera się wniesienie aktu oskarżenia przez oskarżyciela, są także inne przedmioty do wyboru rubryka poniżej pozwala na wpisanie tekstu, który później będzie umieszczany w pismach czy np. na wokandzie repertoria i wykazy: Kp, Ow, Ko, Ks Okienko do wpisywania danych dla wymienionych repertoriów i wykazów różni się tylko od przedstawionego rysunku 3.4 tym że posiada przełącznik przeniesiono z innej jednostki, nie wybiera się artykułu, na podstawie którego sprawa została przeniesiona do naszego wydziału. repertoria cywilne Rys. 3.5 przykład wprowadzanych danych dla repertorium C Różnice w odnotowywaniu danych dla repertoriów cywilnych są nieznaczne. Mamy możliwość odznaczenia, czy sprawa wpływa na podstawie powództwa, czy też poprzez złożenie wniosku ( ). 3.1 Zakładka Strony dla spraw wykroczeniowych i karnych Po prawej stronie okna sprawy znajdują się kolejne zakładki, aby wpisywanie danych było przejrzyste i proste (rys. 3.3). Domyślnie przy rejestracji sprawy ustawiona jest pierwsza z nich (Strony). Na tej zakładce rejestruje się osoby, które uczestniczą w danej sprawie. Przyciski Dodaj, Dane i Usuń służą do zarządzania listą osób i zostały wcześniej opisane w podrozdziale Słowniki. Skorzystanie z przycisku Dodaj spowoduje uruchomienie się okna nowej strony. Poza imieniem i nazwiskiem strony należy wybrać status (np. obwiniony, oskarżony), uzupełnić pole kwalifikacja prawna (najlepiej wpisać wszystkie artykuły, aby skorzystać później z wypełnionych danych przy tworzeniu korespondencji) oraz wypełnić pola data i miejsce urodzenia itd. Na samym dole można zarejestrować środki zapobiegawcze i karne podjęte wobec dodawanej strony. Odmienione nazwisko (z udziałem kogo? czego?) jest wypełniane automatycznie, jednak dla osób, które mają np. podwójne nazwisko należy sprawdzić poprawność tych danych i w przypadku niezgodności wpisać właściwą wersję.

29 29 przełącznik wyłączenia do odrębnego postępowania zakładki dla danej strony zapisanie wprowadzonych danych Klawisz filtrowania osób Pole wybranej zakładki Rys 3.6 okno nowej strony dla repertoriów wykroczeniowych i karnych UWAGA: w przypadku gdy nowa osoba w bieżącej sprawie była już uczestnikiem innej sprawy odnotowanej w programie, warto skorzystać z przycisku Filtr (Rys. 3.6), po wpisaniu początku nazwiska, bezpośrednio pod przyciskiem pojawi się propozycja osób, których dane chcemy importować, wystarczy wykonać podwójne kliknięcie, a pola tekstowe zostaną uzupełnione przez aplikację. Adres strony Następnym krokiem jest udanie się do zakładki adresy. W polu wybranej zakładki umieszcza się adresy pobytu, zameldowania i korespondencji. przełącznik służący do wyboru adresu kierowanej korespondencji Rys zakładka adresy

30 30 Nowy adres rejestrować należy używając przycisku Dodaj. Uruchomi się okno przedstawione poniżej lista instytucji Rys Okno nowego adresu Jeżeli osoba zostaje umieszczona w zakładzie karnym, adres pobytu można importować z listy instytucji (rys ) Zatwierdzenie wpisywanych danych wykonuje się przez kliknięcie w klawisz OK. Zakładka Obrońcy W przypadku, gdy strona ma swojego pełnomocnika lub obrońcę, należy zapisać jego dane na zakładce Obrońcy. Tak jak wielokrotnie się zdarzało przy rejestracji danych, korzystamy ponownie z przycisku Dodaj. Wszystkie pola do uzupełnienia zostały pokazane poniżej. lista wyboru Rys dane rejestrowane w zakładce obrońcy

31 31 Po zatwierdzeniu danych, obrońca/pełnomocnik pojawi się na liście, trzeba przyporządkować mu status oraz wybór. Jeżeli strona odwołuje obrońcę bądź pełnomocnika nie należy usuwać osoby, która straciła pełnomocnictwo, a jedynie wybrać z listy wyboru opcję zwolniony. Przełącznik obow. Zaznaczamy jeżeli stawiennictwo adwokata/ radcy prawnego na rozprawie w sądzie jest obowiązkowe. Czynności Kolejna zakładka przeznaczona jest do odnotowania czynności podjętych dla danej strony, np. może to być wydanie nakazu zapłaty czy wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego. Rys okno służące do rejestracji nowej czynności Czynności odgrywają istotną rolę w danych statystycznych. Odnotowuje się tutaj np. wydanie wyroku nakazowego czy postanowienie w trybie art kpk. Szczegółowy opis statystyki znajduje się w osobnym rozdziale. Orzeczenia I instancji należy dokonać wyboru wyniku orzeczenia pola do odnotowania kary pojawiają się przy wyborze areszt lub ogran. wolności dane dotyczące grzywny Rys zakładka orzeczenia I instancji

32 32 Jeśli wobec strony zostanie wydane orzeczenie, najważniejsze dane odnośnie wyroków, postanowień umieszcza się w zakładce orzecz. I. Pole kwalifikacja prawna służy tym razem do wpisania artykułów, na podstawie których wydano orzeczenie. Lista Artykuł do sprawozdania przeznaczony jest do wyboru najsilniejszego artykułu, który później pozwala przyporządkować wydane orzeczenie oraz skazaną osobę z odpowiednim wierszem w statystykach. Po wyborze wyniku orzeczenia, dla aresztu lub ogran. wolności mamy możliwość zapisania liczby lat, miesięcy i dni orzeczonej kary (rys 3.6.5). UWAGA: kiedy wobec strony został wydany wyrok lub postanowienie o karze ograniczenia wolności łącznie z grzywną należy odznaczyć w wyborze ogran. wolności, a dane dotyczące grzywny umieścić tak jak na rysunku Kary Kolejną w oknie nowej strony jest zakładka Kary. Wpisuje się tam postanowienia o ukaraniu karą porządkową : datę wydania postanowienia, wysokość orzeczonej kary, opis z jakiej przyczyny została wydana, sposób załatwienia czy datę usprawiedliwienia (Rys ). W wyniku zapisania danych pozycja taka pojawi się także w kontrolce kar porządkowych (menu wykazy > kontrolka kar porządkowych). Rys rejestracja nowej pozycji w zakładce kara porządkowa Orzeczenia II instancji Zakładka orzecz. II pozwala na odnotowanie informacji, gdy sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego i po rozpatrzeniu wraca do naszego wydziału, można zapisać datę i sposób jej załatwienia przez Sąd II instancji a także skróconą treść orzeczenia czy kwalifikację aktu oskarżenia po zmianach. W zakładce Uwagi umieszcza się istotne informacje o stronie, których nie można umieścić we wcześniej przedstawionych zakładkach.

33 33 Zakładka Areszty dla spraw w repertorium K, Kp, Ko, Ks W repertoriach K, Kp, Ko, Ks dodatkowo pojawia się zakładka Areszty. Pozwala ona na odnotowanie zatrzymania strony w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Do wyboru mamy pola do odnotowania istotnych danych wyznaczonego aresztu lub kary datę zatrzymania strony, sąd stosujący areszt, w przypadku uchylenia aresztu przez sąd drugiej instancji program pozwala na odnotowanie tego faktu. Podobnie jest z zakładem karnym. W polu termin określony przez SR wpisuje się datę, do kiedy dana osoba ma przebywać w areszcie. W przypadku przedłużenia terminu, nową datę należy odnotować w kolejnym polu. dodawanie kolejnych pozycji aresztu Dodawanie nowej pozycji w zakładce Areszty przy danych strony Jeśli areszt został podzielony na etapy np. osoba została aresztowana pierwszy raz na 2 miesiące, następnym razem na 3 miesiące, istniała przerwa między okresami aresztu, fakt ten odnotowuje się na samym dole pokazanego okienka na rys

34 Zakładka Strony dla spraw cywilnych przełącznik sprzeciw w przypadku instytucji należy wybrać osoba prawna zaznacza się gdy wobec strony orzeczono karę lub areszt Rys. 3.7 Okno strony dla spraw cywilnych W repertoriach cywilnych nie ma potrzeby odnotowywania takiej ilości danych jak w repertoriach karnych i wykroczeniowych. Wymaga się od użytkownika, aby wpisał do programu imię, nazwisko, status strony (powód, pozwany, wnioskodawca czy uczestnik), czy rejestrowana osoba to osoba fizyczna, prawna, czy złożyła sprzeciw oraz czy orzeczono wobec niej karę lub areszt (rys. 3.7). Zakładki Adresy, Obrońcy, Kary i Uwagi funkcjonują identycznie jak dla rejestracji i przeglądania stron w repertoriach karnych i wykroczeniowych. 3.3 Zakładka Inne strony Oprócz głównych stron, zarejestrować trzeba także pozostałe osoby uczestniczące w sprawie, np. świadków, biegłych, pokrzywdzonych czy oskarżyciela posiłkowego, przeznaczona do tego jest zakładka Inne strony w głównym okienku sprawy. Wykonanie kliknięcia w klawisz Dodaj spowoduje wyświetlenie się okienka, tak jak na rys. 3.8 (jeżeli wcześniej została wpisana osoba w tej zakładce to podobną akcję otrzymamy przez użycie przycisku Dane).

35 35 pole numer wybór statusu wpisywanie specjalności lista innych stron zarejestrowanych uprzednio w programie (po kliknięciu w klawisz Filtruj) Rys. 3.8 sposób rejestracji innej strony w aplikacji Wydział Grodzki Pole numer pozwala ustalić w jakiej kolejności świadkowie, biegli mają się pojawiać np. na wokandzie, co ułatwia nieraz zarządzanie wprowadzonymi danymi. Tytuł oraz specjalność wypełnia się tylko w przypadku rejestrowania biegłego. Jeżeli inna strona posiada pełnomocnika, do zarejestrowania jego danych przeznaczona jest zakładka Pełnom. (nowego pełnomocnika dodaje się identycznie jak w przypadku zakładki Strony). Rejestracja nowej pozycji do kontrolki WAB Jeśli dodajemy biegłego, czasami istnieje potrzeba odnotowania faktu przekazania akt tej osobie, pozycję taką rejestruje się w zakładce Akta. Po wykonaniu tej czynności automatycznie dane dot. wysłania akt biegłemu pojawią się w kontrolce WAB. (Kontrolka ta znajduje się w menu Wykazy -> WAB, lub ikonka z rys. 2.2).

36 36 Rys Zakładka Akta Używając przycisku Dodaj z rys spowodujemy uruchomienie okienka, które przedstawione zostało na kolejnym rysunku: nr pozycji w kontrolce WAB Rys Dodawanie nowej pozycji w zakładce Akta Zakładka pozwala na odnotowanie daty wysłania, zwrotu akt, terminu wydania opinii przez biegłego, datę przyznania wynagrodzenia osobie, czy własne uwagi. W przypadku, gdy biegły spóźnia się ze zwrotem akt, można zarejestrować datę i opis ponaglenia. Zakładka Kary została opisana wcześniej (na 32 stronie instrukcji)

37 37 Mediacje Jeżeli sprawa prowadzona jest w obecności osoby neutralnej mediatora, program Wydział Grodzki umożliwia zarejestrowanie nowej mediacji na zakładce Med. Rys zakładka mediacji w sprawie Okno rejestracji nowej pozycji w tej zakładce wygląda następująco: Rys dodawanie nowej pozycji w postępowaniu mediacyjnym Wypełnia się daty wszczęcia czy wnioskowania mediacji, pole numer odpowiada za pojawienie się pozycji w kontrolce mediacji (menu wykazy -> mediacji). Po zakończeniu postępowania mediacyjnego aplikacja umożliwia odnotowanie wyniku mediacji. Stan przełącznika osoba fizyczna / osoba prawna (wcześniej wybieranego przy rejestracji strony) decyduje o tym, czy mediacja zostanie uznana za przeprowadzoną przez osobę godną zaufania / instytucję. W przypadku, gdy wynikiem jest ugoda, należy odnotować jej warunki, które następnie zostaną zliczone w sprawozdaniu.

38 Dziennik korespondencji przychodzącej Dziennik korespondencji ogólnej jest wykazem służącym do rejestracji pism trafiających do wydziału, które nie dotyczą spraw zarejestrowanych w repertoriach. Obsługa Dziennika odbywa się na zasadach podobnych do obsługi repertoriów i innych wykazów znajdujących się w menu Repertoria. Nową pozycję w dzienniku rejestruje się korzystając z ikony z bocznego menu. Po podaniu numeru, wyświetlone zostanie okno Pozycja dziennika do wprowadzenia danych: Rys okno służące do rejestracji nowej pozycji dziennika 3.4 a) Zakładka Terminy Opisana została w rozdziale Zakładka Czynności W oknie sprawy, czwarta od góry zakładka przeznaczona jest do rejestracji nowych czynności podjętych w sprawie. W tej zakładce odnotowuje się czynności podjęte przez sekretariat, które mają znaczenie z punktu widzenia sprawy. W tym miejscu umieszcza się dane istotne dla różnego rodzaju statystyk: - skierowanie na posiedzenie celem rozważenia przekazania do postępowania mediacyjnego

39 39 - wydanie wyroku nakazowego postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Rys. 3.9 zakładka czynności Rejestracja nowej czynności odbywa się poprzez użycie klawisza Dodaj. Należy uzupełnić datę czynności, jeśli wyznaczono termin do jej realizacji, można zaznaczyć przełącznik kalendarz i wypełnić datę terminu, w okienku Liczba dni pojawia się informacja o pozostałych dniach do terminu wykonania czynności. Pole tekstowe Opis musi być wypełnione, aby na zakładce widniały dane rejestrowanej czynności, lista wyboru Rodzaj czynności odpowiada za prawidłowe zliczanie w statystykach. Rys okno rejestracji nowej czynności 3.6 Zakładka Wnioski W kolejnej zakładce odnotowuje się wpływające do sprawy wnioski, przede wszystkim: - wnioski o uzasadnienie wydanego orzeczenia - wnioski o przedłużenie zakreślonego terminu - wnioski prokuratora o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania - powództwo adhezyjne - wnioski rozpatrywane w trybie art. 335, 336 i 387 kpk

40 40 Rys zakładka wniosków w sprawie W przypadku dodawania nowego wniosku w sprawie uruchomi się okienko pokazane poniżej: Rys okno rejestracji nowego wniosku Należy zarejestrować datę złożenia, wybrać z listy rodzaj wniosku, następnie wybrać stronę składającą wniosek (na liście pojawią się wszystkie strony zarejestrowane w sprawie), jeżeli strona sama nie składała wniosku, ale został on złożony przez pełnomocnika lub obrońcę, należy wybrać dane strony i w składającym wpisać np. pełnomocnik. Pole treść pozwala na umieszczenie istotnych elementów nadesłanego pisma. Po załatwieniu wniosku istnieje opcja odnotowania faktu jego zakreślenia oraz rodzaju załatwienia (np. przyjęto) Rejestrowanie nowej pozycji w kontrolce uzasadnień Aby zarejestrować nową pozycję w kontrolce uzasadnień, przy dodawaniu nowego wniosku należy zaznaczyć przełącznik dotyczy uzasadnienia, program wyświetli przy kliknięciu w klawisz OK. następujący komunikat: Rys komunikat przy dodawaniu nowego wniosku

41 41 Później po użyciu przycisku TAK otrzymamy okno, w którym należy uzupełnić datę wydania orzeczenia, doręczenia wniosku sędziemu oraz do kiedy należy sporządzić uzasadnienie. Rys pola do wpisywania dat istotnych z punktu widzenia kontrolki uzasadnień Kontrolka uzasadnień została opisana w rozdziale Wykazy. 3.7 Zakładka Orzeczenia W tym miejscu zostają pokazane wszystkie zarejestrowane postanowienia, wyroki, nakazy i zarządzenia w sprawie. Ułatwieniem przy rejestracji nowej pozycji jest możliwość bezpośredniego dodania nowego orzeczenia z poziomu tej zakładki. Służy do tego przycisk Dodaj. Poniżej na liście wyświetlają się takie informacje jak data wydania, typ oraz szablon orzeczenia. Dodatkowo przełącznik K, jeżeli jest zaznaczony, oznacza że wydane orzeczenie jest orzeczeniem kończącym. Rys Zakładka orzeczenia

42 Zakładka Zażal/ Zarzut Jeżeli do sądu wpływa zażalenie bądź zarzut, osoby korzystające z programu Wydział Grodzki mogą odnotować taki fakt w zakładce Zażal / Zarzut. Aby zarejestrować nową pozycję należy wybrać odpowiedni przycisk Dodaj (albo dla grupy zażalenia, albo dla grupy zarzuty) Rys zakładka do odnotowywania zażaleń, zarzutów Jeśli dodajemy nowe zażalenie do sprawy, pojawi się wówczas okienko pokazane poniżej. Można tam odnotować skróconą treść zażalenia, dokonać wyboru zaskarżonego orzeczenia, oraz zapisać dane osoby, która złożyła zażalenie. Rys odnotowywanie zażalenia w programie

43 43 Zakładka Sąd Okręg. przeznaczona jest do zapisywania danych dotyczących załatwienia zażalenia, które wpłynęło. Wpisuje się daty związane z sądem II instancji: wysłania orzeczenia oraz zwrotu akt. Z listy rozwijalnej wybiera się rodzaj załatwienia przez Sąd Okręgowy, poniżej odnotowuje się sygnaturę nadaną przez SO oraz skróconą treść orzeczenia. Rys zakładka Sąd Okręgowy przy rejestracji zażalenia Jeżeli korzystamy z drugiej grupy (zarzuty) po kliknięciu w klawisz Dodaj (rys. 3.13) uzyskamy trochę inne okienko niż dla grupy zażalenia. Wpisuje się takie dane jak treść zarzutu w polu tekstowym uwagi, datę wpływu zarzutu, jeżeli sąd uznał zarzut za bezzasadny wpisuje się datę jego odrzucenia, wybiera się także zaskarżone orzeczenie oraz rejestruje się dane osoby składającej: Rys Rejestrowanie nowego zarzutu.

44 Zakładka Apel/Sprz. Do odnotowywania apelacji lub sprzeciwów w sprawie przeznaczona jest kolejna zakładka. Otrzymujemy podgląd na złożone apelacje / sprzeciwy oraz dane dotyczące ich rozpatrzenia przez sąd II instancji (datę wysłania, orzeczenia i zwrotu akt, sygnaturę sprawy sądu okręgowego oraz rodzaj załatwienia) Rys Zakładka do odnotowywania apelacji bądź sprzeciwu. Nową pozycję w tej zakładce rejestruje się poprzez użycie przycisku Dodaj. Należy wpisać datę wpływu, wybrać odpowiedni przełącznik (apelacja lub sprzeciw) wniosek, na podstawie którego złożono środek odwoławczy, składającą stronę, po wydaniu orzeczenia wybiera się dodatkowo rodzaj załatwienia i datę decyzji. Rys rejestrowanie nowej pozycji w zakładce apelacji i sprzeciwów

45 Zakładka Pisma Jak wskazuje nazwa zakładki, umieszczana jest w niej korespondencja wysłana z wydziału oraz przychodzące pisma rejestrowane przez program Biuro Podawcze. Rys pisma przyporządkowane do sprawy 3.11 Zakładka Uwagi To bardzo ważna zakładka z punktu widzenia sprawy. Zawarte w niej są takie dane jak poprzednia i następna sygnatura sprawy dla spraw ponownie wpisanych (zaznaczenie przełącznika w miejscu lub spowoduje powiązanie sprawy z inną, ważne by poprzednia, bądź następna sprawa była wcześniej zarejestrowana w aplikacji) data przedawnienia, jaka jest struktura ponownego wpływu (np. w przypadku wyłączenia sprawy obwinionego do odrębnego postępowania, istotne pole dla prawidłowego odnotowywania danych w statystyce). Mamy także możliwość wpisania nowej pozycji zawieszenia sprawy, m. in. datę zawieszenia i podjęcia sprawy. Dla spraw z repertorium K mamy dodatkowo możliwość wpisania liczby tomów akt sprawy dla spraw wielotomowych. Rys Zakładka uwagi.

46 Zakładka Akta Przedostatnią zakładką w sprawie jest przedstawiona poniżej o nazwie Akta. Umieszczone zostają tutaj pozycje rejestrowane w zakładce Akta przy danych biegłego (pozycje te pojawiają się w grupie WAB). W przypadku wysłania akt instytucjom (np. Policji) nową pozycję dodaje się w grupie wysłane akta. Zakładka przeznaczona jest też do odnotowywania przekazywania akt w wydziale. Rejestruje się dane, komu przekazano akta czy dzień przekazania. Rys zakładka wysłanych akt Zakładka Opis Ostatnia zakładka zawiera wszystkie rejestrowane mediacje, opis dodatkowych załatwień co do strony (np. zatrzymanie prawa jazdy) oraz dodatkowy opis istotny dla sprawy. Rys ostatnia zakładka w sprawie - opis

47 47 Rozdział 4 Rejestrowanie terminów, wokandy 4.1 Dodanie nowego terminu do sprawy Po wpisaniu danych stron, innych stron do sprawy, najczęściej następuje wyznaczenie pierwszego terminu w sprawie. W programie Wydział Grodzki odnotowuje się zarówno terminy jawne jak i niejawne. Do rejestracji nowych terminów i podglądu wcześniej wpisanych w bazie danych przeznaczona jest zakładka Terminy w oknie sprawy (Rys. 3.3) Identycznie jak w pozostałych zakładkach do rejestracji nowej pozycji służy przycisk Dodaj. Przełącznik R/ P/ Pub jest bardzo ważny, dzięki niemu odznacza się czy dany termin został wyznaczony na rozprawę (R), posiedzenie (P) czy publikację (Pub). Jeżeli w słowniku przypisano nr wokandy każdemu z sędziów, pole N.W. zostaje wypełnione samoczynnie, zgodnie z wybranym Sędzią referentem przypisanym do sprawy, użytkownik ma także możliwość zmiany tego numeru według potrzeb. Odnotować należy datę i godzinę, pole sala nie jest aktywne do edycji, salę uzupełnia się tylko raz przy wokandzie (po uzupełnieniu danych wokandy pole sala w terminie samo zostanie wypełnione). lista wyboru wyniku terminu Rys Okno rejestracji nowego terminu w sprawie Gdy termin dojdzie do skutku program pozwala też na odnotowanie wyniku oraz liczby przesłuchanych stron. Jeżeli wyznaczony termin kończy sprawę, trzeba zaznaczyć przełącznik termin kończący. UWAGA: Aby termin, który został odwołany nie był uwzględniany w sprawozdaniu, należy z listy wyboru wyniku wybrać opcję zdjęto.

48 Terminarz W celu łatwiejszego przeglądania, wszystkie zarejestrowane terminy w różnych sprawach zostają umieszczone w terminarzu. Skorzystać z niego można poprzez menu Wykazy-> Terminarz albo z ikony menu z głównego okienka programu. kalendarz do wyboru daty lista spraw na wokandzie przycisk służy do zmiany wyświetlanego miesiąca boczne menu ułatwiające poruszanie się w terminarzu lista wokand Rys. 4.2 Terminarz Wygląd terminarza prezentuje powyższy rysunek. Lista wokand oraz lista spraw na danej wokandzie uzupełnia się samoczynnie, kiedy rejestrujemy nowy termin w sprawie. Boczne menu pozwala na sprawną nawigację w okienku, tak jak menu Operacje. Ikony z bocznego menu służą kolejno do: - otwierania wokandy podświetlonej na zielono na liście - otwierania sprawy znajdującej się na danej wokandzie oraz jest podświetlona - można uzyskać podgląd zarejestrowanego terminu dla sprawy - usuwania wokandy w przypadku, gdy błędnie dodano terminy w sprawie

49 49 - podglądu przygotowanych pism dla sprawy umieszczonej na wokandzie - stworzenia nowego protokołu, który zostaje przyporządkowany wyłącznie do jednej sprawy a także do wyznaczonego terminu. - utworzenia nowego wyroku w sprawie - otworzenia nowego postanowienia w sprawie - wydruku terminarza - wyjścia z terminarza 4.3 Wokandy Klikając dwukrotnie na wybraną sprawę z listy można przejść bezpośrednio do jej danych. Podobnie jest z edycją wokandy, należy dokonać wyboru odpowiedniej (np. 1R z dnia , jak na rys. 4.2), następnie pojawi się okno, w którym odnotowuje się dane dot. wokandy. przycisk Obecność pole do odnotowania numeru sali zakładka, gdzie wpisuje się skład sędziowski podgląd stworzonej wokandy wydruk wokandy automatyczna generacja Rys. 4.3 Edycja danych wokandy

50 50 Użytkownik może podać salę, przewidywaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia wokandy, obowiązkowo należy wybrać protokolanta. Przycisk jest bardzo ważnym elementem przygotowywanej wokandy, służy m. in. do zaznaczenia, które strony zarejestrowane w programie mają się pokazywać na tworzonej wokandzie (może się zdarzyć tak, że np. w sprawie zarejestrowano dziesięciu świadków, a na dany termin wezwano tylko czterech). przełącznik widoczności na wokandzie przełącznik doprowadzenia wybór rodzaju pisma wybór godziny stawiennictwa osoby przełącznik obowiązkowe Rys Okno obecności osób na wokandzie. Do ustalenia, która osoba ma być później umieszczona na wokandzie służy przełącznik W (rys ). W przypadku, gdy pozycja jest zaznaczona, to dane osoby trafiają na wokandę, w przeciwnym wypadku nie. Przełącznik D zaznacza się wtedy, gdy wybrana strona ma być doprowadzona do Sądu przez odpowiedni organ ścigania. Przełącznik Ob. musi być zaznaczony, kiedy obecność obrońcy, pełnomocnika, innej strony jest obowiązkowe na ten termin w sądzie. Kiedy dla świadków przyporządkowano różne godziny wezwania na dany termin (np. pierwszy świadek wezwany na godz. 11, drugi na 11.10), dla drugiego świadka można zmienić godzinę jego wezwania. Po wykonaniu wszystkich zadań w tym okienku należy wszystko zapisać, używając klawisza OK. Kiedy już odpowiednio według potrzeb uzupełni się dane w tym okienku, (taką operację należy powtórzyć dla wszystkich spraw na wokandzie) można zobaczyć, jak wygląda przygotowana przez nas wokanda, do tego przeznaczony jest klawisz Podgląd (Rys. 4.3) Uzyskamy wówczas taką wokandę, jak przedstawiona na rys

51 51 Rys podgląd stworzonej wokandy Wydruk stworzonej wokandy umożliwia przycisk Drukuj, dzięki czemu wokanda jest gotowa do użycia. Klawisz Generuj służy do automatycznego przygotowania pism, opis tworzenia pism opisany został w rozdziale 5.

52 52 Rozdział 5 Przygotowywanie korespondencji Po zarejestrowaniu terminu w sprawie oraz po uzupełnieniu danych wokandy, można przejść do przygotowywania pism dla wszystkich osób w sprawie. Istnieją dwa sposoby tworzenia dokumentów poprzez automatyczną generację albo przez menu korespondencji. Opiszę na samym początku drugi sposób. 5.1 Tworzenie dowolnej korespondencji W celu stworzenia nowego pisma w sprawie należy użyć ikony z głównego menu programu Wydział Grodzki, bądź przez menu Korespondencja -> Dodaj pismo (położenie przycisku i menu można odnaleźć na rys. 2.2). Wykonanie tej czynności spowoduje pojawienie się okna jak na rys. 5.1.: Rys okno służące do wpisania sygnatury sprawy, do której chcemy stworzyć nowe pismo W przypadku, gdy wpiszemy niepoprawną sygnaturę (sprawy która nie została ujęta jeszcze w programie) pojawi się komunikat brak sprawy o podanej sygnaturze, w przeciwnym wypadku uzyskamy na ekranie okno do wprowadzania danych dotyczących nowego dokumentu. lista szablonów pism wybór typu adresata Rys. 5.2 okno nowego pisma wybór terminu zakładka treść aby importować do pól adresata zarejestrowanych osób bądź instytucji w programie można posłużyć się jedną z list wyboru pole do umieszczenia rodzaju pisma na zwrotce

53 53 Po zaakceptowaniu wpisanej sygnatury wyświetli się okienko pokazane na rys 5.2, które służy do odnotowania najważniejszych elementów składających się na tworzony dokument. Pole pkz oznacza tyle, że wraz z tworzonym pismem przygotowana zostanie także koperta i zwrotka. Użytkownik może przygotować także wybrane elementy np. pismo i zwrotkę (wybór pz). Jeśli na tworzonej kopercie chcemy umieścić dodatkowo nr przesyłki poleconej, istnieje taka opcja w okienku polecony. Najważniejszą sprawą przy tworzeniu pism jest wybór szablonu uprzednio zapisanego w bazie danych. Każda baza posiada na początku najczęściej wykorzystywane przez sekretariaty wzorce pism urzędowych. Dla przykładu: kiedy chcemy stworzyć wezwanie oskarżonego na rozprawę, wystarczy odnaleźć odpowiedni z listy wyboru szablonów (rys. 5.2). Po dokonaniu wyboru trzeba ustawić termin rozprawy, także wybiera się go z listy. Gdy przygotowuje się korespondencję, która w swojej treści nie ma daty ani godziny, pole termin należy pozostawić puste. Istotnym elementem tworzenia pism jest wpisanie odpowiedniego adresata. Dla ułatwienia, dane osób zarejestrowanych wcześniej do sprawy można umieścić w tworzonym dokumencie. W tym celu należy wybrać odpowiedni typ adresata (czy osoba to strona, inna strona a może np. instytucja). Później trzeba skorzystać z listy wyboru nazwiska bądź nazwy adresata, której opis jest zaznaczony na niebiesko w okienku nowego dokumentu.. W wyniku wybrania osoby - do pól które znajdują się u dołu, zostaną importowane dane wcześniej odnotowane w aplikacji Wydział Grodzki. Pole opis pisma pozwala na umieszczenie dodatkowego tekstu na zwrotce, aby dokładniej opisać wysyłaną korespondencję. Tekst ten pojawi się w linijce rodzaj pisma na zwrotce. Przełącznik doręczono zaznacza się po otrzymaniu zwrotki, ale tylko gdy program Wydział Grodzki nie posiada łączności z aplikacją Biuro Podawcze. Jeżeli w biurze podawczym zainstalowano w/w program, data i sposób dostarczenia pisma zostanie odnotowana przez osobę rejestrującą przychodzące dokumenty. W innym wypadku pola daty i sposobu doręczenia pisma należy zapisać samemu. UWAGA: Do uzupełnienia szablonu pisma konieczne jest po wypełnieniu zakładki Dane, udanie się do zakładki Treść. Aby zobaczyć przygotowany dokument należy kliknąć w klawisz Szablon. Klawisz Zapisz ma zastosowanie do edycji dokumentu i umieszczenie go w korespondencji przygotowanej. W przypadku, gdy nie chcemy zapisywać treści przygotowanego pisma, należy skorzystać z przycisku Koniec. Służy on także do wyjścia z edytowanego dokumentu. Przycisk Czyść używa się do wyczyszczenia treści pisma (np. jeżeli stwierdziliśmy, że naniesione przez nas zmiany w prymitywnym edytorze są nieodpowiednie). Drukuj, jak sugeruje nazwa, po kliknięciu pozwala na wykonanie papierowej wersji dokumentu. Podgląd wydruku można ujrzeć używając klawisza Podgląd.

54 54 rozmiar czcionki wybór czcionki pisma Rys Prymitywny edytor pozwalający na zmianę treści dokumentu Ostatnie dwa przyciski w okienku nowego pisma są bardzo ważne z punktu widzenia użytkownika, gdyż pozwalają na przygotowanie odpowiednio koperty (klawisz Koperta) oraz zwrotki (klawisz ZPO) W przypadku kliknięcia w przycisk Koperta uzyskuje się podgląd na jej treść, przykład został pokazany na rys. 5.3 Rys. 5.3 okno koperty

55 55 Mamy możliwość wydrukowania takiej koperty, a później także zwrotki: Rys. 5.4 okno zwrotki Na zwrotce, dla ułatwienia, umieszczają się automatycznie m. in. inicjały sędziego, podane wcześniej przy rejestracji odpowiedniej osoby w słowniku. Gdy istnieje potrzeba wydruku kilku kopert bądź zwrotek, można to uczynić poprzez wybranie liczby kopii w odpowiednim okienku. Po stworzeniu dokumentów i zaakceptowaniu ich treści przyciskiem Zapisz, wszystkie zostają umieszczone w korespondencji przygotowanej (menu Korespondencja -> Przygotowana, albo należy skorzystać z ikonki w głównym oknie programu Wydział Grodzki) W okienku pojawiają się takie dane jak pkz, kiedy wraz z pismem ma zostać przygotowana tez koperta i zwrotka, data utworzenia pisma, sygnatura sprawy, dane adresata i wzorzec pisma z którego korzystaliśmy przy tworzeniu dokumentów. W okienku korespondencji wysłanej, w przypadku przydziału praw dostępu każdemu z użytkowników aplikacji Wydział Grodzki, pojawia się dodatkowo kolumna Autor, przez co administrator systemu może zidentyfikować osobę, która przygotowała daną korespondencję.

56 56 Dodawanie nowego pisma Otwarcie treści dokumentu Wysłanie zaznaczonych pism Nadanie numerów nadawczych Usunięcie dokumentu Przycisk Filtruj Rys. 5.5 okienko przygotowanej korespondencji. Operacje, które możemy wykonywać w powyższym okienku to: - zaznaczenie, bądź odznaczenie wszystkich pism z listy - wydruk zaznaczonych pism - wydruk przygotowanych kopert do zaznaczonych pism na liście - drukowanie uprzednio stworzonych zwrotek - pozwala na wyświetlenie pism dla odpowiedniej grupy osób/ instytucji (wybranej z listy) po zaakceptowaniu klawiszem Filtruj - użytkownik ma możliwość filtrowania pism z zadanego okresu, po odznaczeniu przełącznika całość - po zaznaczeniu przełącznika grupa można wyświetlić na liście korespondencji przygotowanej pisma po wybranym wzorcu dokumentu. - klawisz Filtruj Boczne menu zostało opisane na rys. 5.5.

57 57 Jeżeli dane pisma zostały już przygotowane, a w programie chcemy odnotować fakt ich wysłania do odpowiednich osób, należy z listy dokumentów w korespondencji przygotowanej zaznaczyć te, których nie ma w wydziale (przełącznik znajdujący się przy każdym ze stworzonych pism) a następnie użyć ikony z bocznego menu opisanej na rysunku 5.5. Dzięki tej czynności pisma takie nie znikają z programu, a jedynie z listy korespondencji przygotowanej, a pojawiają się na liście korespondencji wysłanej (menu Korespondencja -> Wysłana) Jest to bardzo ważne np. przy tworzeniu zestawienia wysłanej korespondencji, nie będą w niej umieszczone pisma znajdujące się w korespondencji przygotowanej. Po określonym czasie z korespondencji wysłanej dokumenty zostają umieszczone w Archiwum wysłanych, aby na liście nie wyświetlały się pisma, które już znacznie wcześniej zostały stworzone w programie, a zaśmiecałyby przeglądaną listę. Przełącznik do wyboru rodzaju pism Wydruk listy korespondencji Wydruk książki doręczeń Rys Lista wysłanej korespondencji Do zbioru korespondencji wysłanej trafiają pisma utworzone przez każdego użytkownika korzystającego z aplikacji Wydział Grodzki. Zbiór ten domyślnie obejmuje bieżący dzień, użytkownik ma także możliwość zmiany przedziału czasowego. Dodatkowo istnieją następujące opcje: - wydruk zestawienia wysłanej korespondencji - wydruk pocztowej książki nadawczej Wydruk pocztowej książki nadawczej uwzględnia numery nadawcze przydzielone pismom przed wydrukiem kopert. Pisma wysłane w związku z terminem rozprawy lub posiedzenia są dostępne z poziomu okna Terminarz. Pisma wysłane w sprawie są umieszczane na zestawieniu dotyczącym historii sprawy oraz w oknach Sprawa, bądź Pozycja Dziennika na zakładce Pisma.

58 Automatyczna generacja Drugim sposobem tworzenia nowych dokumentów jest skorzystanie z automatycznej generacji pism. Działa ona tylko wtedy, gdy w danej sprawie został wyznaczony termin jawny bądź niejawny. Konfiguracja generatora Aby taka generacja działała poprawnie na samym początku należy ustawić jej parametry w menu konfiguracyjnym. Trzeba więc udać się do opcji Konfiguracja -> Automatyczna Generacja, lub poprzez skorzystanie z ikony programu. Rys. 5.7 okno służące do zdefiniowania własnych automatycznych generatorów Po wykonaniu wyżej wymienionej czynności wyświetlone zostanie okno, które służy do definiowania, przeglądania i usuwania automatycznych generatorów. Stworzenie własnego generatora odbywa się poprzez kliknięcie w klawisz Dodaj. Po nadaniu mu unikalnej nazwy np. wezwania, należy wybrać Wyjście, gdzie będą się pojawiały automatycznie wygenerowane pisma, mamy do wyboru korespondencję, wyroki, notatki, postanowienia, zarządzenia i protokoły. Rys. 5.8 Dane edytowanego generatora pism Po stworzeniu nowego generatora, można przejść do wpisania listy pism, które będą przygotowane automatycznie. Aby utworzyć nową pozycję należy skorzystać z klawisza Dodaj (rys. 5.8.)

59 59 przełączniki służące do wyboru instytucji, do której można przygotować np. kopię pisma, koperty czy zwrotki wysłanej danej stronie Rys Wpisanie nowej reguły generacji. Przykład: Chcemy, aby dzięki automatycznej generacji zostało przygotowane wezwanie dla obwinionego na rozprawę główną. W tym celu w okienku pokazanym na rys należy po pierwsze wybrać repertorium (w naszym wypadku W), następnie status strony, dla której tworzymy regułę generacji (dla przykładowej sytuacji obwiniony ), w przypadku, gdy nie wybierzemy statusu, pismo zostanie przygotowane dla wszystkich stron uczestniczących w sprawie. Lista, gdzie domyślnie wybrane jest pkz, pozwala na przygotowanie wraz z dokumentem i koperty, i zwrotki, użytkownik może zmienić tą opcję na np. pz (pismo i zwrotka). Jeśli do prokuratury, lub sądu okręgowego odpowiedniego dla Naszego Wydziału wysyła się dodatkowo kopię pisma, zwrotki, bądź koperty, trzeba wybrać odpowiedni przełącznik (na rys przykładowo ustawiono Sąd SO oraz Komenda) Instytucje możliwe do wyboru to: Pr. Apel Prokuratura Apelacyjna Prokur. Prokuratura Rejonowa Sąd SO ZK/AS Zakład Karny lub Areszt Śledczy Komenda Komenda Policji Dane powyższych instytucji muszą być uprzednio zarejestrowane w Słowniku Instytucji, a także odnotowane w sprawie (np. wpisuje się sygnaturę policji, bądź prokuratury oraz wybiera się jej dane przy rejestracji sprawy w programie) Reguła automatycznej generacji może uwzględniać przedmiot sprawy, wynik czy rodzaj załatwienia. (np. pismo zostanie wówczas przygotowane do danej sprawy

60 60 tylko wtedy, gdy jej przedmiot będzie identyczny z wybranym w regule, w innym przypadku nie zostanie stworzony taki dokument) Najważniejszym jest wybór szablonu pisma, które będzie wykorzystywany w regule generacji. Typ jest później ważny przy korzystaniu z gotowego generatora. Szablon przypisuje się do reguły tworzenia w następujący sposób: należy wybrać odpowiednią grupę pism np. wezwania oraz szablon (np. wezw. obwinionego na rozpr. główną (wykrocz) ) przez dwukrotne kliknięcie myszką. Później wystarczy zaakceptować wpisane dane, używając przycisku OK. Tak stworzona reguła tworzenia automatycznie pism dzięki wzorcom zdefiniowanym w bazie pojawi się na liście pokazanej na rys 5.8 Korzystanie z Automatycznego Generatora Tworzenie nowych pism dzięki regułom utworzonym w Automatycznym Generatorze wykonuje się w taki sposób: należy udać się do terminarza, (menu Wykazy -> Terminarz, albo ikona ) Po przejściu do danych wokandy mamy przycisk Generuj (Rys. 4.3) Pojedyncze kliknięcie w ten klawisz wyświetli nam okno pokazane poniżej: Rys Ustawienie opcji generatora Należy podać zakres generacji pism (czy dla aktywnej sprawy zaznaczonej lub wszystkich spraw na wokandzie), oraz wybrać Typ generatora zdefiniowany uprzednio w konfiguracji. Po akceptacji przyciskiem OK. dokumenty według reguł tworzenia pojawią się w odpowiednim miejscu w programie (np. wezwania w korespondencji przygotowanej)

61 61 Rozdział 6 Przygotowywanie protokołów i orzeczeń. Istnieją dwa sposoby tworzenia orzeczeń i protokołów, albo w prymitywnym edytorze, który oferuje nasza aplikacja Wydział Grodzki, albo korzystając z modułu współpracy z Wordem SAWA, w przypadku gdy na komputerze został taki moduł zainstalowany. System SAWA pozwala na tworzenie dokumentów w programie Word 2000, XP oraz 2003 oraz zapisanie ich treści w bazie danych wydziału. 6.1 Tworzenie protokołów Protokoły przypisuje się do utworzonego wcześniej terminu w sprawie. Aby stworzyć nowy należy przejść do terminarza (menu Wykazy-> Terminarz albo ikona ), wybrać odpowiedni termin na wokandzie, (czyli np. na wokandzie mamy 4 sprawy, K 1/06, K 2/06, W 1/06, W 2/06, aby dodać nowy protokół dla pierwszego dokonujemy wyboru K 1/06 z listy spraw na wokandzie) następnie można skorzystać z menu Operacje -> Otwórz Protokół lub z bocznego menu w terminarzu z ikony. Po wykonaniu tej operacji otworzy się okienko pokazane na rysunku 6.1. lista wyboru szablonów treść dokumentu Rys Tworzenie nowego protokołu do sprawy

62 62 Aby ułatwić obsługę użytkownikowi, można korzystać z szablonów zapisanych uprzednio w bazie danych wydziału. Data i godzina, która jest pokazana na samej górze na niebiesko (np. 12/01/ :00 R) nie jest możliwa do edycji, jest to termin do którego przypisujemy nowy protokół. Należy dokonać wyboru wzorca poprzez listę rozwijalną przedstawioną na rys Kolejne przyciski przeznaczone są do: -współpracy z Wordem -użycie tego klawisza spowoduje wyczyszczenie treści protokołu w programie -przygotowanie papierowej wersji protokołu zapisanego w programie -po uprzednim wyborze odpowiedniego szablonu, kliknięcie w ten przycisk spowoduje importowanie treści do prymitywnego edytora w aplikacji -podgląd wydruku -te przyciski tak samo jak w pozostałych przypadkach przeznaczone są do zapisywania i wyjścia z nowego protokołu Jeżeli tworzymy nowy protokół bez modułu współpracy z Wordem, po wyborze szablonu należy kliknąć w przycisk Szablon, a w przeciwnym wypadku w klawisz Word. Do prymitywnego edytora (przy pierwszym wyborze) lub do programu Word (dla drugiej opcji) zostanie importowany tekst z szablonu. Użytkownik może zredagować dalszą część tekstu samodzielnie zarówno w aplikacji Wydział Grodzki jak i w MS Word. Po wpisaniu całej treści wystarczy skorzystać z przycisku Zapisz, w celu umieszczenia protokołu w bazie danych wydziału (dla opcji tworzenia dokumentu w programie) lub dla Worda należy nacisnąć krzyżyk (zamknięcie dokumentu) następnie pojawi się komunikat: po skończeniu edycji w Wordzie należy użyć krzyżyka Rys. 6.2 komunikat pojawiający się w Wordzie przy zamykaniu treści pisma Jeśli chcemy, aby treść została zapamiętana w programie, należy wybrać TAK.

63 63 Lista utworzonych dokumentów Wszystkie zapisane protokoły w aplikacji Wydział Grodzki umieszczone są w menu Wykazy -> Protokoły. Po podwójnym kliknięciu wyświetli się uprzednio wpisana treść dokumentu. Menu ułatwiające poruszanie się na liście protokołów Rys. 6.3 lista utworzonych protokołów Do przeglądania listy stworzonych protokołów służy boczne menu, posiada ono następujące opcje: - identycznie jak w przypadku podwójnego kliknięcia na pozycji zaznaczonej na zielono spowoduje wyświetlenie się treści dokumentu - usunięcie istniejącego protokołu - wydruk zaznaczonych pozycji z listy - przeniesienie zaznaczonych pozycji do archiwum protokołów Pozostałe przyciski są identyczne jak np. dla otworzonego repertorium. 6.2 Tworzenie orzeczeń Zasada dodawania nowych orzeczeń, jest trochę inna, niż w przypadku protokołów. Istnieją 3 możliwości dodania treści wyroku do sprawy. Najczęściej wykorzystywanym będzie zapewne sposób z tworzeniem orzeczenia bezpośrednio w okienku sprawy. Na zakładce wyroki (rys 3.3) można utworzyć nową treść dokumentu poprzez skorzystanie z przycisku Dodaj. Uruchomi się wówczas takie okno do wyboru typu dokumentu: Rys. 6.4 Wybór odpowiedniego typu orzeczenia w sprawie

64 64 Drugim sposobem jest skorzystanie z ikon w głównym menu programu i tak: - pozwala na utworzenie nowego wyroku, po podaniu sygnatury sprawy - służy do tworzenia nowego postanowienia - użycie tej ikony spowoduje dodanie nowego zarządzenia - dodanie nowego nakazu w sprawie Ostatnią możliwością jest odnalezienie odpowiedniej opcji w menu Orzeczenia (np. Dodaj wyrok, Dodaj nakaz) Po skorzystaniu z jednej z tych trzech możliwości uruchomi się okno nowego orzeczenia (jeśli wybierzemy drugą lub trzecią drogę tworzenia nowego dokumentu program poprosi nas jeszcze o wpisanie sygnatury sprawy). Rys. 6.5 okno do wpisywania danych wyroku oraz edycji jego treści Rożni się tylko nieznacznie od okna tworzenia nowego protokołu. Dodatkowe elementy, które składają się na to okienko to lista wyboru Termin oraz pola Data Orzeczenia i Data rozpoznania. Należy uzupełnić wyżej wymienione dane (Termin wyłącznie wtedy, gdy został zarejestrowany na początku w sprawie), aby dzięki temu pojawiły się w dokumencie. Pozostałe czynności związane z dalszym etapem tworzenia nowego orzeczenia jest identyczne jak dla generacji nowego protokołu. Wszystkie stworzone orzeczenia pojawiają się później w sprawie na zakładce Orzeczenia, bądź w menu np. Orzeczenia-> Wyroki czy Orzeczenia->Zarządzenia. Posługiwanie się listą pism zostało opisane także w dziale 6.1, podrozdziale lista tworzonych dokumentów.

65 65 Rozdział 7 Skorowidze W aplikacji Wydział Grodzki zostały również umieszczone skorowidze, w celu łatwiejszej nawigacji w programie i prostszemu przeglądaniu umieszczonych danych. Wprowadzono też podział na kilka podskorowidzów (dla stron, innych stron, osób prawnych, pełnomocników, instytucji) Pojawienie się danej osoby w podskorowidzu jest zależne od jej sposobu rejestracji w bazie danych programu. (wybraniu opcji przełącznika w przypadku stron fizycznych czy prawnych a także dodanie osoby na odpowiedniej zakładce). Aby otworzyć jakikolwiek skorowidz trzeba udać się do menu o nazwie Skorowidze i wybrać np. Strony. Przykład wyglądu skorowidza został przedstawiony na rysunku 7.1. opcje filtrowania wybór litery nazwiska pole do wpisywania fragmentu nazwiska Rys Jeden ze skorowidzów umieszczonych w programie Kiedy poszukujemy człowieka, który został umieszczony uprzednio w bazie danych aplikacji Wydział Grodzki, możemy np. w polu na samej górze wpisać początek nazwiska, a wszystkie osoby z takim fragmentem zostaną wyświetlone poniżej. Jeżeli ten sposób nie odpowiada użytkownikowi, może skorzystać z podziału osób według liter. Istnieje też możliwość przeglądania skorowidza dla wybranego repertorium, statusu, czy z zadanego okresu wpływu spraw (odpowiednie opcje filtrowania pokazane na rys. 7.1) Poniżej pojawiają się osoby oraz ich sygnatury spraw, terminy wyznaczone w sprawie, po podwójnym kliknięciu w sygnaturę otworzy się dana sprawa, albo po wykonaniu dwukliku w termin istnieje możliwość jego edycji. UWAGA: w przypadku, gdy dana osoba/ instytucja pojawia się kilkakrotnie w skorowidzu, można dokonać scalenia danych poprzez zaznaczenie odpowiednich przełączników przy osobach (na rys pokazano dla osoby Kowalski Jan

66 66 s. Zygmunta). Należy jednak bardzo uważać aby nie wykonać scalenia różnych osób. Opcję taką akceptuje się poprzez użycie klawisza z bocznego menu programu. Pozostałe klawisze służą kolejno do: - otwiera zaznaczoną stronę w skorowidzu - kliknięcie w ikonę spowoduje otwarcie się sprawy, w której uczestniczy osoba - otwiera termin wyznaczony dla sprawy - wydruk skorowidza - akceptowanie opcji filtrowania - wyjście ze skorowidza

67 67 Rozdział 8 Tworzenie szablonów W aplikacji zostało umieszczonych wiele szablonów, z których użytkownicy mogą korzystać, istnieje też opcja tworzenia własnych wzorców pism. Szablony podzielono na kilka grup, m.in. na wyroki, zarządzenia, nakazy, protokoły, postanowienia oraz pozostałe pisma. Wzorce dokumentów mogą być tworzone na dwa sposoby, albo w programie, albo w module współpracy z Wordem Sawa. Wyjątkiem są pozostałe pisma (szablony korespondencji), które tworzy się tylko w aplikacji. Wybór grupy szablonów Na samym początku trzeba się zdecydować, w której grupie chce się utworzyć pismo i tak: - wzorce protokołów znajdują się w menu Wykazy -> Szablony protokołów - wzorce orzeczeń zostały umieszczone w menu Orzeczenia-> Szablony wyroków, Orzeczenia-> Szablony postanowień, Orzeczenia-> Szablony zarządzeń oraz Orzeczenia-> Szablony nakazów - pozostałe szablony znajdują się w menu Korespondencja-> Szablony pism Tworzenie wzorców protokołów w programie Po dokonaniu przejścia do menu Wykazy -> Szablony protokołów na ekranie pojawi się okno jak na rysunku poniżej: Rys. 8.1 grupa wzorców pism Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w grupie, należy wykonać podwójne kliknięcie na protokoły. Dzięki temu pokażą się dostępne wzorce na liście, np. protokół publikacji (cyw). Rys okno wyboru szablonu protokołu

68 68 Aby stworzyć nowy szablon protokołu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę (menu po lewej stronie na rys ) mamy wówczas do wyboru: Rys Menu służące do zarządzania szablonami a następnie wybrać Dodaj szablon, kliknięcie na dowolnym szablonie spowoduje otwarcie się menu jak po prawej stronie na rys , ale opcja Dodaj protokół nie spowoduje stworzenia nowego szablonu, lecz pozwala na skorzystanie z już istniejącego. W przypadku wyboru opcji Dodaj szablon na ekranie komputera zobaczymy okienko: wybór zmiennych do wstawienia Rys. 8.2 okno nowego szablonu w sprawie

69 69 Na początku trzeba nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później przy tworzeniu nowego wzorca protokołu wypełniamy treść dokumentu. Należy zatem wpisać tekst który będzie używany np. Protokół publikacji,a następnie można skorzystać z dostępnych zmiennych, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony). Zmienne dostępne są z górnego menu (rys. 8.2) Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA PROTOKOŁÓW Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do wzorca sygnatury: Sygnatura -> Sprawy {CF_SYGNATURA} Sygnatura -> Prokuratury {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT} Zmienne pozwalające na wstawienie daty bieżącej, albo z miesiącem napisanym słownie, albo cyframi: Data -> Bieżąca -> Cyfry {CF_TODAYDDMMYYYY} Data -> Bieżąca -> Słownie {CF_TODAYSLOWNIE} Przy rejestracji sprawy wybiera się sędziego referenta, w szablonie jego dane można uzupełnić poprzez kolejną zmienną: Sędzia referent {CF_SEDZIA_REFERENT} Pozostałe zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data -> Cyfry {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYY} Termin -> Data -> Słownie {CF_DATA_ROZPRAWY} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, samej Godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Opcja Termin pozwala wstawić wszystkie dane - datę, godzinę i salę jednocześnie. Termin -> Data i godzina {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYYHHMM}

70 70 Termin -> Godzina {CF_ROZPRAWA_HHMM} Termin -> Sala {CF_ROZPRAWA_SALA} Termin-> Termin {CF_ROZPRAWA_SLOWSALA} W przypadku gdy do wokandy został przypisany prokurator, można w szablonie umieścić jego dane w konkretnej odmianie: Termin -> Prokurator-> Mianownik {CF_PROKURATOR} Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant {CF_PROTOKOLANT} Termin -> Przewodniczący {CF_PRZEWODNICZACY} Termin -> Sędziowie {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje służące do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku {CF_OPISWYNIKU} Termin -> Przedmiot {CF_PRZEDMIOT} Program pozwala też na umieszczenie przedmiotu sprawy wybieranego z listy (Rodzaj) bądź danych zapisanych w polu znajdującym się pod przedmiotem sprawy (Opis) (np. rys. 3.4.) Przedmiot sprawy -> Rodzaj {PRZEDMIOT_NAZWA} Przedmiot sprawy -> Opis {SPRAWA_PRZEDMIOT} Do szablonu można także wstawić wpisany tekst w zakładce Opis przy sprawie (rys. 3.3.), dane prokuratury w mianowniku czy dopełniaczu, oraz odpowiednią formę dla każdej sprawy: z powództwa/ z wniosku czy przeciwko/ z udziałem Opis {SPRAWA_OPIS} Prokuratura-> Mianownik {CF_OSKARZYCIEL_NAZWA} Prokuratura-> Dopełniacz {CF_OSKARZYCIEL_NAZWAODM} Przeciwko/ z udziałem {CF_PRZECIWUDZIAL} Z powództwa / wniosku {CF_POWWN} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

71 71 Menu Osoby Zmienne wstawiające strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON01} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji {CF_LISTA_STRON03} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON11} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o {CF_LISTA_STRON13} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON011} Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON012} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON013} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON014} Kolejne podmenu pozwala na umieszczenie we wzorcu danych obrońców zapisanych w sprawie. Do wyboru jest pięć zmiennych: Imiona i nazwiska obrońców w mianowniku bądź dopełniaczu, dane wraz ze statusem (np. pełnomocnik czy obrońca), a także jeśli chcemy, aplikacja udostępnia możliwość wstawienia danych pełnomocnika (bądź obrońcy) wraz z danymi strony. Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Mianownik {CF_LISTA_OBRON01}

72 72 Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Dopełniacz {CF_LISTA_OBRON02} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Mianownik {CF_LISTA_OBRON03} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Dopełniacz {CF_LISTA_OBRON04} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk wraz ze stronami {CF_LISTA_OBRON05} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. Status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Imiona i nazwiska {CF_SWIAD01} Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Mianownik {CF_SWIAD11} Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Dopełniacz {CF_SWIAD12} Menu Mój Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Mój Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa) Nazwa Sądu {CF_KONFIG01} Oznaczenie Wydziału {CF_KONFIG02} Nazwa Wydziału {CF_KONFIG03} Ulica i numer {CF_KONFIG04} Miejscowość {CF_KONFIG07} Gdzie {CF_KONFIG09} Po wstawieniu potrzebnych zmiennych oraz zredagowaniu tekstu szablon jest gotowy do użycia (pojawia się na liście szablonów, chociażby przy redagowaniu nowego protokołu)

73 73 Tworzenie wzorców orzeczeń w programie Zasada dodawania nowego szablonu do bazy programu Wydział Grodzki jest taka sama zarówno dla wyroków, postanowień, zarządzeń jak i nakazów. Należy udać się do menu Orzeczenia i wybrać odpowiednią opcję (np. Szablony wyroków) Rys Przykładowa grupa szablonów wyroków. Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w tym miejscu należy wykonać podwójne kliknięcie na grupie (w zależności od rodzaju orzeczenia będzie to grupa wyroki, postanowienia, zarządzenia, nakazy) Dzięki tej opcji zostaną pokazane dostępne wzorce na liście. Rys Przykład szablonów zawartych w grupie wyroki Aby stworzyć nowy szablon orzeczenia należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę np. wyroki, otrzymamy wówczas menu: Rys opcje zarządzania szablonami po kliknięciu prawym klawiszem myszy na grupę orzeczenia Trzeba więc wybrać opcję Dodaj szablon, a wówczas pojawi się okno nowego wzorca (rys. 8.4) Początkowo należy nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później uzupełnia się treść dokumentu. Trzeba zatem wpisać tekst, oraz można skorzystać z dostępnych zmiennych w aplikacji, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony).

74 74 wybór zmiennych do wstawienia Rys. 8.4 przykład okna przeznaczonego do tworzenia i edycji szablonu orzeczenia Z listy wyboru Rodzaj można uwzględnić fakt, czy orzeczenie dotyczy zażalenia, kasacji, czy wniosku. Zmienne umieszczane w szablonie dostępne są z górnego menu. Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA ORZECZEŃ Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do szablonu różnego rodzaju sygnatury: Sygnatura -> Sprawy {CF_SYGNATURA} Sygnatura -> Dziennika {CF_NUMER_DZIENNIKA} Sygnatura -> Prokuratury {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT}

75 75 Zmienne pozwalające na wstawienie daty wydania orzeczenia, daty bieżącej, wpływu sprawy albo z miesiącem napisanym słownie, albo cyframi: Data -> Orzeczenia -> Cyfry {CF_DATAORZECZ} Data -> Orzeczenia -> Słownie {CF_DATAORZECZ_ODM} Data -> Bieżąca -> Cyfry {CF_TODAYDDMMYYYY} Data -> Bieżąca -> Słownie {CF_TODAYSLOWNIE} Data-> Wpływu sprawy {CF_DATA_WPLYWU} Kolejne zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data -> Cyfry {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYY} Termin -> Data -> Słownie {CF_DATA_ROZPRAWY} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Opcja Termin pozwala wstawić wszystkie dane - datę, godzinę i salę jednocześnie. Termin -> Data i godzina {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYYHHMM} Termin -> Sala {CF_ROZPRAWA_SALA} Termin-> Termin {CF_ROZPRAWA_SLOWSALA} W przypadku gdy do wokandy został przypisany prokurator, można w szablonie umieścić jego dane w konkretnej odmianie: Termin -> Prokurator-> Mianownik {CF_PROKURATOR} Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant {CF_PROTOKOLANT} Termin -> Przewodniczący {CF_PRZEWODNICZACY} Termin -> Sędziowie {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku {CF_OPISWYNIKU} Termin -> Przedmiot {CF_PRZEDMIOT} służące

76 76 Program pozwala też na umieszczenie przedmiotu sprawy wybieranego z listy (Rodzaj) bądź danych zapisanych w polu znajdującym się pod przedmiotem sprawy (Opis) (np. rys. 3.4.) Przedmiot sprawy -> Rodzaj {PRZEDMIOT_NAZWA} Przedmiot sprawy -> Opis {SPRAWA_PRZEDMIOT} Do szablonu można także wstawić wpisany tekst w zakładce Opis przy sprawie (rys. 3.3.) czy dane prokuratury w mianowniku albo dopełniaczu. Opis {SPRAWA_OPIS} Prokuratura-> Mianownik {CF_OSKARZYCIEL_NAZWA} Prokuratura-> Dopełniacz {CF_OSKARZYCIEL_NAZWAODM} Przy rejestracji sprawy wybiera się sędziego referenta, w szablonie jego dane można uzupełnić poprzez kolejną zmienną: Sędzia referent {CF_SEDZIA_REFERENT} We wzorcu można umieścić dane na temat tego, która ze stron złożyła apelację bądź wniosek wraz z pełnym lub skróconym opisem, a także czy dana sprawa została jest z powództwa/ z wniosku czy przeciwko/ z udziałem. Czyja apelacja, zażalenie lub wniosek -> Pełny opis {CF_CZYJA_APEL_PELNY} Czyja apelacja, zażalenie lub wniosek -> Skrócony opis {CF_CZYJA_APEL} Z powództwa / wniosku {CF_POWWN} Przeciwko/ z udziałem {CF_PRZECIWUDZIAL} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

77 77 Menu Osoby Zmienne wstawiające strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON01} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji {CF_LISTA_STRON03} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia lub np. wraz z imieniem ojca, matki czy daty urodzenia: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON11} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o {CF_LISTA_STRON13} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Strony -> Listy z kwalifik. a/o ->Statusy, imiona nazwiska, Daty ur. Itd. {CF_LISTA_STRON15} Strony -> Listy z kwalifik. a/o {CF_LISTA_STRON16} ->Statusy, imiona nazwiska, Syn/Córka itd. Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON011} Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON012} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON013} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON014} Kolejne podmenu pozwala na umieszczenie we wzorcu danych obrońców zapisanych w sprawie. Do wyboru jest pięć zmiennych: Imiona i nazwiska obrońców w mianowniku bądź dopełniaczu, dane wraz ze statusem (np. pełnomocnik czy obrońca), a także jeśli chcemy, aplikacja udostępnia możliwość wstawienia danych pełnomocnika (bądź obrońcy) wraz z danymi strony.

78 78 Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Mianownik {CF_LISTA_OBRON01} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Dopełniacz {CF_LISTA_OBRON02} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Mianownik {CF_LISTA_OBRON03} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Dopełniacz {CF_LISTA_OBRON04} Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk wraz ze stronami {CF_LISTA_OBRON05} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. Status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Imiona i nazwiska {CF_SWIAD01} Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Mianownik {CF_SWIAD11} Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Dopełniacz {CF_SWIAD12} Menu Mój Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Mój Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa) Nazwa Sądu {CF_KONFIG01} Oznaczenie Wydziału {CF_KONFIG02} Nazwa Wydziału {CF_KONFIG03} Ulica i numer {CF_KONFIG04} Miejscowość {CF_KONFIG07} Gdzie {CF_KONFIG09} Po wstawieniu potrzebnych zmiennych oraz zredagowaniu tekstu szablon jest gotowy do użycia (pojawia się na liście szablonów, chociażby przy redagowaniu nowego protokołu)

79 79 Tworzenie szablonów korespondencji w programie Do tworzenia nowych wzorców pism przeznaczone jest menu Korespondencja -> Szablony pism, na ekranie pojawi się wówczas okno jak na rysunku poniżej: Rys. 8.5 grupy szablonów korespondencji Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w tym miejscu należy wykonać podwójne kliknięcie na jednej z grup (pisma zostały podzielone na doręczenia, inne pisma, nakazy, wezwania i zawiadomienia). Dzięki tej opcji zostaną pokazane dostępne wzorce na liście. Rys przykład wzorców pism zapisanych w bazie danych programu Aby stworzyć nowy szablon orzeczenia należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę np. wyroki, otrzymamy wówczas menu:

80 80 Rys opcje zarządzania szablonami po kliknięciu prawym klawiszem myszy na grupę orzeczenia Trzeba więc wybrać opcję Dodaj szablon, a wówczas pojawi się okno nowego wzorca (rys. 8.6) Początkowo należy nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później uzupełnia się treść dokumentu. Należy zatem wpisać tekst, oraz można skorzystać z dostępnych zmiennych w aplikacji, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony). wybór zmiennych do wstawienia rodzaj napisu umieszczanego na zwrotce Rys Okienko do edycji wprowadzanego szablonu Z listy wyboru Rodzaj można ustawić odpowiedni typ, aby później przy tworzeniu korespondencji z wykorzystaniem tego wzorca na zwrotce pojawiał się wybrany

81 81 napis wraz z terminem (np. wezw.). Zmienne umieszczane w szablonie dostępne są z górnego menu. Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA SZABLONÓW KORESPONDENCJI Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do szablonu różnego rodzaju sygnatury: Sygnatura -> Sprawy {CF_SYGNATURA} Sygnatura -> Dziennika {CF_NUMER_DZIENNIKA} Sygnatura -> Prokuratury {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT} Zmienne pozwalające na wstawienie daty wpływu sprawy, wpływu nowej pozycji do dziennika albo nadania pisma w dzienniku przychodzącej korespondencji: Data-> Wpływu sprawy {CF_DATA_WPLYWU} Data-> Wpływu dziennika {CF_WPLYW_DZIENNIK} Data-> Nadania pisma {CF_PISMO_DZIENNIK} Kolejne zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data (cyfry) {CF_ROZPRAWA1} Termin -> Data (słownie) {CF_DATASLOW} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Użytkownik ma możliwość umieszczenia w szablonie terminów z miesiącem napisanym słownie a także łącznie z salą: Termin -> Data i godzina {CF_ROZPRAWA2} Termin -> Sala {CF_ROZPRAWA5} Termin -> Termin (słownie data i godzina) {CF_ROZPRAWA3} Termin -> Termin (słownie data i godzina, sala) {CF_ROZPRAWA4} Zmienne których nazwy zaczynają się od ciągu znaków Termin inny pozwalają na umieszczenie w szablonie danych związanych z wyznaczeniem terminu dla innych

82 82 stron (np. rozprawa została wyznaczona na godzinę 13,a świadek powinien się stawić na ) Termin -> Termin inny (słownie data i godzina) {CF_ROZPRAWAINNA1} Termin -> Termin inny (słownie data i godzina, sala) {CF_ROZPRAWAINNA2} Kolejne opcje tyczą się umieszczenia w szablonie napisu rozprawy/posiedzenia /publikacji bądź rozprawę/ posiedzenie/ publikację w zależności od typu utworzonej wcześniej wokandy. Termin -> Rozprawy /Posiedzenia {CF_TERMIN_RODZAJ1} Termin -> Rozprawę /Posiedzenie {CF_TERMIN_RODZAJ2} W przypadku, gdy na wokandzie umieszcza się przedmiot posiedzenia, można jego treśc wstawić także we wzorcu. Jeśli został przypisany prokurator dla danej sprawy, można w szablonie umieścić jego imię i nazwisko w konkretnej odmianie: Termin -> Przedmiot {CF_ROZPRAWA9} Termin -> Prokurator-> Mianownik {CF_PROKURATOR} Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant {CF_PROTOKOLANT} Termin -> Przewodniczący {CF_PRZEWODNICZACY} Termin -> Sędziowie {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku {CF_ROZPRAWA7} służące

83 83 Menu Osoby W tym menu zostały umieszczone zmienne odpowiedzialne za wstawienie danych stron, obrońców, adresatów i nadawców dziennika korespondencji przychodzącej. Pierwsza podgrupa pozwala na dodanie do szablonu danych obrońcy imienia i nazwiska, tytułu, adresu korespondencji oraz nazwę instytucji, której przedstawicielem jest ten obrońca: Obrońca -> Imię i nazwisko {CF_OBRONCA1} Obrońca -> Tytuł, imię i nazwisko {CF_OBRONCA2} Obrońca -> Instytucja {CF_OBRONCA3} Obrońca -> Adres {CF_OBRONCA4} Kolejne zmienne są odpowiedzialne za wstawianie danych strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON01} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji {CF_LISTA_STRON03} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Jeżeli w sprawie karnej uczestniczy więcej stron, zamiast wypisywania wszystkich osób można umieścić np. Jan Kowalski i inni, pozwalają na to kolejne zmienne: Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Skrócony zapis -> Mianownik {CF_LISTA_STRON08} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Skrócony zapis -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON09} Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia lub np. wraz z imieniem ojca, matki: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON11} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o {CF_LISTA_STRON13} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska, rodzice {CF_LISTA_STRON16}

84 84 Program pozwala na umieszczenie wraz z imieniem i nazwiskiem w szablonie, kwalifikacji wpisywanej w zakładce Orzecz. II przy danych strony w odpowiedniej odmianie: Strony -> Listy z kwalifik. so -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON21} Strony -> Listy z kwalifik. so -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON22} Strony -> Listy z kwalifik. so {CF_LISTA_STRON23} -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON011} Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON012} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska {CF_LISTA_STRON013} Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON014} Podgrupa strony jest tak jakby zbiciem trzech wcześniejszych (Strony, Strony cywilne (+), Strony cywilne (-)), użytkownik może więc korzystać z tego, albo poprzednich podgrup. Zmienne umieszczone w podgrupie Strona: Strona -> Nazwisko i imię {CF_STRONA01} Strona -> Nazwisko i imię odmienione {CF_STRONA17} Strona -> Status -> Mianownik {CF_STRONA15} Strona -> Status -> Dopełniacz {CF_STRONA18} Strona -> Status -> Biernik {CF_STRONA16} Strona -> Instytucja {CF_STRONA04} Strona -> Adres {CF_STRONA05} Strona -> Kwalifikacja a/o {CF_STRONA06} Strona -> Kwalifikacja SO {CF_STRONA07} Imię ojca {CF_STRONA10} Imię matki {CF_STRONA11} Data urodzenia {CF_STRONA12}

85 85 Miejsce urodzenia {CF_STRONA13} Zawód {CF_STRONA14} Imię {CF_STRONA20} Nazwisko {CF_STRONA21} Nazwisko panieńskie {CF_STRONA19} PESEL {CF_STRONA22} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Nazwisko i imię {CF_INNA1} Inne strony-> Nazwisko, imię i status {CF_INNA2} Inne strony-> Nazwisko, imię i status odmienione {CF_INNA3} Inne strony-> Instytucja {CF_INNA4} Inne strony-> Adres {CF_INNA5} Zmienne znajdujące się w trzech ostatnich podgrupach odpowiadają za wstawianie danych zarejestrowanych uprzednio w dzienniku korespondencji przychodzącej. Nadawcy -> Imiona, nazwiska i nazwy {CF_DZIENNIK61} Nadawcy -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy {CF_DZIENNIK62} Adresaci -> Imiona, nazwiska i nazwy {CF_DZIENNIK51} Adresaci -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy {CF_DZIENNIK52} Strony dziennika -> Imiona, nazwiska i nazwy {CF_DZIENNIK71} Strony dziennika -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy {CF_DZIENNIK72}

86 86 Menu Adresat Z menu Adresat korzysta się jeżeli przygotowujemy pismo, które zostaje później wysyłane do instytucji, strony w sprawie czy obrońcy. We wzorcu możemy umieścić odpowiednią formę Pan /Pani, tytuł, status, oraz dane adresata: Pan/Pani -> Mianownik {CF_PANPANI} Pan/Pani -> Celownik {CF_PANPANIC} Pan/Pani -> Biernik {CF_PANPANIB} Tytuł adresata {CF_TYTUL} Status adresata -> Mianownik {CF_STATUS} Status adresata -> Dopełniacz {CF_STATUS_ODM} Status adresata -> Biernik {CF_STATUS_BIERNIK} Adresat {ADRESAT} Instytucja adresata {CF_INSTYTUCJA} Oddział adresata {CF_ODDZIAL} Ulica i numer {CF_ULICA_NUMER} Kod i miejscowość {CF_KOD_MIEJSCOWOSC} Menu Pismo Najważniejsze dane dotyczące samego pisma zostały umieszczone w kolejnym menu. Do szablonu można wstawić datę wysłania pisma, datę bieżącą, opis dokumentu. Jeśli poszczególnym użytkownikom przydzielono prawa dostępu i istnieje logowanie do domeny, istnieje opcja umieszczenia we wzorcu danych autora pisma. Data wysłania {CF_DATA_WYSLANIA_ODM} Data bieżąca -> Cyfry {CF_TODAYDDMMYYYY} Data bieżąca -> Słownie {CF_TODAYSLOWNIE} Opis pisma {CF_PISMO_OPIS} Autor pisma {CF_PISMO_AUTOR} Zakończenie {KONIEC} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

87 87 Menu Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość, telefon oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa). Nazwa Sądu {CF_KONFIG1} Oznaczenie Wydziału {CF_KONFIG2} Nazwa Wydziału {CF_KONFIG3} Ulica i numer {CF_KONFIG4} Kod i miejscowość {CF_KONFIG5} Telefon {CF_KONFIG6} Gdzie {CF_KONFIG9} Tworzenie wzorców w WORDZIE (dla protokołów i orzeczeń) Istnieje druga możliwość tworzenia szablonów, do której służy moduł współpracy z Wordem SAWA. Zasada kreacji nowego wzorca jest na początku taka sama należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grupę szablonów wybrać opcję Dodaj szablon a następnie wpisać nazwę tworzonego wzorca. Później pomijamy wpisywanie treści w aplikacji Wydział Grodzki oraz wstawianie zmiennych do szablonu, w zamian klikamy w przycisk tekstowy Word., który uruchomi nam edytor moduł współpracy Rys. 8.7 Widok edytora tekstowego Word wraz z modułem współpracy SAWA

88 88 Wygląd modułu współpracy z Wordem został przedstawiony na rys Najczęściej pojawia się on na środku aplikacji Word. Aby za bardzo nie przeszkadzał nam w pracy, można przeciągnąć go sobie do pasków narzędziowych aplikacji firmy Microsoft (tam gdzie jest formatowanie tekstu ). przycisk przeznaczony do wstawiania zmiennych Rys moduł SAWA służący do umieszczania zmiennych w Wordzie Przy tworzeniu nowego szablonu należy wpisać potrzebny tekst oraz wstawić zmienne, które pozwolą na importowanie rejestrowanych wcześniej danych. Aby we wzorcu dokumentu umieścić makrozmienną, trzeba użyć przycisku z rysunku 8.7.1, wówczas na ekranie wyświetli się okienko pokazane poniżej: lista makrozmiennych Rys. 8.8 wstawianie makrozmiennych do nowego szablonu Następną czynnością, którą należy wykonać jest wyszukanie z listy odpowiedniej zmiennej i w celu umieszczenia jej w szablonie - użycie klawisza Wstaw. Lista dostępnych makrozmiennych, jest podobnie ułożona jak dla zmiennych pokazanych przy tworzeniu wzorców orzeczeń w programie Wydział Grodzki: a) zmienne tyczące się różnego rodzaju sygnatur: 1. Sprawa Sygnatura Sprawy 2. Sprawa Sygnatura Dziennika 3. Sprawa Sygnatura Prokuratury 4. Sprawa Sygnatura Sądu I instancji

89 89 b) zmienne dotyczące dat wstawianych w szablonie 5. Sprawa Data Orzeczenia Cyfry 6. Sprawa Data Orzeczenia Słownie 7. Sprawa Data Bieżąca Cyfry 8. Sprawa Data Bieżąca Słownie 9. Sprawa Data Wpływu sprawy c) możliwość wstawienia makrozmiennych powiązanych z utworzonym terminem w sprawie 10. Sprawa Termin Data Cyfry 11. Sprawa Termin Data Słownie 12. Sprawa Termin Data i godzina 13. Sprawa Termin Sala 14. Sprawa Termin Termin 15. Sprawa Termin Prokurator Mianownik 16. Sprawa Termin Prokurator Dopełniacz 17. Sprawa Termin Protokolant 18. Sprawa Termin Przewodniczący 19. Sprawa Termin Sędziowie 20. Sprawa Termin Opis wyniku 21. Sprawa Termin Przedmiot d) pozostałe makrozmienne powiązane ze sprawą: 22. Sprawa Przedmiot sprawy Rodzaj 23. Sprawa Przedmiot sprawy Opis 24. Sprawa Opis 25. Sprawa Prokuratura Mianownik 26. Sprawa Prokuratura Dopełniacz 27. Sprawa Sędzia referent 28. Sprawa Z powództwa / wniosku 29. Sprawa Przeciwko / z udziałem e) zmienne odpowiedzialne za umieszczanie danych strony karnej 30. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Imiona i nazwiska 31. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Statusy, imiona i nazwiska 32. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Statusy, imiona i nazwiska odmienione 33. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Imiona i nazwiska 34. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Mianownik 35. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Dopełniacz 36. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Data ur. itd. 37. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Syn / Córka itd.

90 90 f) zmienne, które pozwalają na importowanie do dokumentu danych stron cywilnych 38. Osoby Strony cywilne (+) Imiona i nazwiska 39. Osoby Strony cywilne (+) Imiona i nazwiska odmienione 40. Osoby Strony cywilne (-) Imiona i nazwiska 41. Osoby Strony cywilne (-) Imiona i nazwiska odmienione g) kolejne służą do umieszczenia danych obrońcy / pełnomocnika 42. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk Mianownik 43. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk Dopełniacz 44. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista Statusów imion i nazwisk Mianownik 45. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista Statusów imion i nazwisk Dopełniacz 46. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk wraz z danymi stron h) do wstawienia zmiennych świadków, biegłych przeznaczone są następne makrozmienne 47. Osoby Inne strony Imiona i nazwiska 48. Osoby Inne strony Statusy, imiona i nazwiska Mianownik 49. Osoby Inne strony Statusy, imiona i nazwiska Dopełniacz i) ostatnie zmienne pozwalają na umieszczenie danych sądu do szablonu: 50. Mój sąd Nazwa sądu 51. Mój sąd Oznaczenie wydziału 52. Mój sąd Nazwa wydziału 53. Mój sąd Ulica i numer 54. Mój sąd Miejscowość 55. Mój sąd Gdzie Po użyciu przycisku Wstaw w szablonie pojawi się szare pole, pod którym kryje się wstawiona makrozmienna. Po zredagowaniu treści oraz umieszczeniu odpowiednich zmiennych w tworzonym wzorcu orzeczenia czy protokołu można zapisać taki szablon, czynność taką wykonuje się w następujący sposób: Klika się w krzyżyk, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, wyświetli się wówczas okienko:

91 91 Rys Okno pojawiające się po kliknięciu w krzyżyk W celu zapisania szablonu w bazie danych należy zaakceptować pytanie, a później w okienku pokazanym na rysunku 8.6 wykonać kliknięcie w klawisz Zapisz.

92 92 Rozdział 9 Wykazy W aplikacji Wydział Grodzki umieszczono kilka przydatnych kontrolek, najczęściej używanych w sekretariacie wydziałowym. 9.1 Kontrolka aresztów Pierwszym z wykazów umieszczonym w programie jest kontrolka aresztów. Aby zarejestrować nową pozycję w wykazie należy udać się do sprawy np. z repertorium K, a następnie otworzyć dane strony. W zakładce Areszty można wpisać nową pozycję, która pojawi się później w kontrolce aresztów (rys w rozdziale 3) Rys kontrolka aresztów Na liście wyświetlają się pozycje wraz z informacją na temat liczby dni, które pozostały danej osobie do odbycia w areszcie, dane dotyczące sygnatury sprawy i osoby aresztowanej, zakład karny bądź areszt śledczy stosujący karę oraz ewentualnie datę przedłużenia. 9.2 Kontrolka kar porządkowych Kolejnym elementem w menu Wykazy jest kontrolka kar porządkowych. Trafiają do niej wszystkie pozycje rejestrowane przy stronie w zakładce kary (rys ). Mamy podgląd na numer pozycji, sygnaturę sprawy, osobę, która została ukarana, datę wydania postanowienia, orzeczoną kwotę oraz datę i sposób załatwienia.

93 93 Rys. 9.2 Kontrolka kar porządkowych. Istnieją też opcje filtrowania tej kontrolki. Można wyświetlać na liście tylko sprawy czynne, bądź zakreślone, domyślnie ustawiona jest opcja wszystkie pozycje. Wszystkie czynności akceptuje się klawiszem Filtruj ( ) 9.3 Sprawy zawieszone W aplikacji Wydział Grodzki umieszczono kontrolkę spraw zawieszonych. Informacje, jakie możemy w niej uzyskać to sygnaturę, datę wpływu, zawieszenia i załatwienia sprawy, sędzia który prowadzi sprawę oraz strony w niej uczestniczące. Podobnie jak w innych kontrolkach istnieje opcja filtracji pozycji na czynne i zakreślone, okres zawieszenia (przełącznik zawiesz.) oraz konkretne repertorium. Można wyświetlić także sprawy zawieszone dla jednego sędziego. Wszystkie czynności akceptuje się klawiszem Filtruj ( ) Rys. 9.3 kontrolka spraw zawieszonych 9.4 Uzasadnienia Kontrolka uzasadnień jest najbardziej rozbudowaną ze wszystkich przedstawionych w rozdziale. Mamy w niej informacje na temat daty wpływu pozycji do kontrolki, datę wydanego orzeczenia, kiedy doręczono sędziemu, wydania uzasadnienia i wysłania odpisu stronie. Widoczna jest też sygnatura sprawy oraz sędzia prowadzący sprawę. Rys. 9.4 kontrolka uzasadnień

94 94 Podwójne kliknięcie na wybranej pozycji w kontrolce spowoduje wyświetlenie się okienka jak na rysunku poniżej: Rys edycja danych w pozycji kontrolki uzasadnień. Uzupełnić należy kolejne pola takie jak daty orzeczenia, doręczenia sędziemu i wydania uzasadnienia. Program proponuje też termin na wykonanie uzasadnienia (domyślnie jest to 14 dni od daty doręczenia sędziemu). Informację na temat złożonych wniosków oraz apelacji, sprzeciwów można uzyskać poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę w okienku z rys Rys zakładki wnioski i Apel./Sprzec. W pozycji kontrolki uzasadnień Zakładka SO/SA pozwala na wpisanie dat i innych danych związanych z Sądem wyższej instancji: np. daty wysłania i zwrotu akt, wydanego orzeczenia przez sąd II

95 95 instancji, sygnaturę sądu okręgowego czy apelacyjnego, rodzaj załatwienia oraz skróconą treść orzeczenia. Rys zakładka SO/SA w oknie pozycji w kontrolce uzasadnień 9.5 Kontrolka WAB Wszystkie pozycje rejestrowane w zakładce Akta dla innych stron (akta wysłane biegłemu) zostają pokazane w kontrolce WAB. Użytkownik ma możliwość filtrowania pozycji w kontrolce na wszystkie czynne i zakończone pozycje, po dacie wysłania akt oraz instytucji, do której należą dani biegli. Aby pozycje na liście zostały uaktualnione według kryteriów wyboru trzeba zaakceptować je klawiszem Filtruj ( ). Rys. 9.5 Wykaz wysłanych akt biegłym 9.6 Wykaz czynności Wszystkie czynności rejestrowane w sprawach cywilnych i karnych zostają automatycznie umieszczone w tej kontrolce. Łatwo zatem odnaleźć szukaną pozycję dla danego użytkownika, istnieje opcja przeglądania wykazu dla określonego repertorium, rodzaju czynności oraz dla pozycji czynnych czy zakreślonych. W oknie uzyskujemy informacje na temat daty, oraz liczbę dni i termin do wykonania czynności, sygnatury sprawy oraz opis czynności.

96 96 Rys kontrolka zarejestrowanych czynności Identycznie jak w pozostałych wykazach opcje filtracji akceptuje się poprzez naciśnięcie klawisza Filtruj ( ) 9.7 Wykaz mediacji W programie Wydział Grodzki dostępna jest kontrolka mediacji, w której zostają umieszczone pozycje w wyniku ich zarejestrowania w zakładce Med. przy danych mediatora (zakładka Inne przy sprawie). Wszystkie umieszczone tam dane automatycznie są umieszczane w kontrolce mediacji. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jednej z pozycji na liście pokazanej na rys. 9.7 spowoduje otworzenie się zarejestrowanej mediacji. Podobnie jak w innych kontrolkach można pokazać na liście tylko niektóre pozycje np. z zadanego przedziału, czy dla wybranego sędziego. Rys. 9.7 Kontrolka mediacji

97 97 Rozdział 10 Statystyka Program Wydział Grodzki oferuje kilka przydatnych sprawozdań, które mają na celu usprawnienie działania pracy w wydziale Sprawozdanie MS S1 Opisano, jakie działania należy wykonać, aby w statystyce MS S1 w odpowiednich działach zostały umieszczane dane w różnych kolumnach i wierszach. Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są przedmioty spraw cywilnych, które w oknie Przedmiot sprawy mają zaznaczony przełącznik statystyka (rys. 10.1). Rys Okno Przedmiot sprawy Przedmiot powinien mieć wpisaną pełną nazwę w polu Treść. Sprawy ponownie wpisane Sprawy ponownie wpisane (zliczane w kolumnie 3) to sprawy, w których data wpływu jest późniejsza niż data pierwotnego wpływu oraz te, w których zaznaczono fakt przeniesienia z innej jednostki (rys. 10.2). Rys Okno Sprawa Sprawy ponownie wpisane przekazane z innej jednostki (kolumna 4) to sprawy z zaznaczonym przełącznikiem przeniesiono z innej jednostki.

98 98 Sprawy załatwione Sprawy załatwione to sprawy z zaznaczonym przełącznikiem zakreślono i wprowadzoną datą zakreślenia z okresu statystycznego (rys. 10.3). Rys Okno Sprawa Rozbicie na kolumny związane z rodzajami załatwień odbywa się na podstawie wprowadzonego rodzaju załatwienia. Listę dostępnych rodzajów załatwień można rozszerzać korzystając z opcji Konfiguracja Rodzaje załatwień (rys. 10.4). Rys Rodzaje załatwień Wiązanie zdefiniowanych rodzajów załatwień z kolumnami sprawozdania odbywa się za pomocą opcji Konfiguracja Statystyka po wybraniu typu MS-S1 (rys.10.5) Każda kolumna dostępna na liście wyboru powinna mieć przypisane rodzaje załatwień.

99 99 Rys Opcja Konfiguracja zestawień statystycznych Umorzono Kolumnie umorzono należy przypisać rodzaje załatwień związane z umorzeniem w wyniku zawarcia ugody, umorzenia w wyniku mediacji oraz innymi umorzeniami. Przekazanie do innej jednostki Przekazanie do innej jednostki odnotowywane jest poprzez wybór rodzaju załatwienia z listy (rys. 10.3) uprzednio dodanego (rys. 10.4) i przypisanego do kolumny przekazanie do innej jednostki (rys. 10.5). Odroczono W kolumnie Odroczono obliczana jest liczba spraw, w których na zakładce Termin (rys. 10.6) w oknie Sprawa odnotowano Termin z wynikiem skonfigurowanym jako odroczono lub odroczono pytanie prawne (rys. 10.7). Rys Okno Sprawa zakładka Terminy Rys Okno Wynik terminu

100 100 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów Ewidencja przyczyn ponownych wpisów obliczana jest w oparciu o Poprzedni rodzaj załatwienia zarejestrowany na zakładce Uwagi w oknie Sprawa (rys. 2.8). Rys Okno Sprawa zakładka Uwagi Poprzednie rodzaje załatwień powinny zostać skonfigurowane w opcji Konfiguracja Statystyka (rys. 10.9). Rys Okno Konfiguracja Statystyka Ewidencja szczególnych rodzajów załatwień odbywa się na podstawie rodzaju załatwienia wprowadzonego w oknie Sprawa (rys.10.13). Szczególne rodzaje załatwień powinny zostać skonfigurowane za pomocą opcji Konfiguracja Statystyka Ewidencja szczególnych rodzajów załatwień (rys. 10.9).

101 101 Dział 4.1. Kontrolka skarg cywilnych W dziale tym zliczane są skargi, w których w polu Sygnatura sprawy wybrano repertorium cywilne C, Cupr, Ns, Nc, Co lub Cps (rys ). Rys Okno Skarga Patrz opis Działu 7.1 w MS-S Sprawozdanie MS S5 Dział 1.1 Ewidencja spraw, sprawy ponownie wpisane Sprawy ponownie wpisane (zliczane w kolumnie 3) to sprawy, w których data wpływu jest późniejsza niż data pierwotnego wpływu oraz te, w których zaznaczono fakt przekazania z innej jednostki. Rys Okno Sprawa. Pola Data wpływu i Data pierwotnego wpływu Sprawy ponownie wpisane przekazane z innej jednostki (zliczane w kolumnie 4) to sprawy, w których wybrano z listy pozycję inną niż domyślna nie przenies. z innej jednostki. Wybór pozycji z listy wskazuje tryb przekazania.

102 102 Rys Okno Sprawa. Lista wyboru trybu przekazania z innej jednostki Sprawy załatwione przekazane do innej jednostki Sprawy załatwione poprzez przekazanie do innej jednostki to sprawy zakreślone z zaznaczonym przełącznikiem przekazano do innej jednostki. W przypadku załatwienia poprzez przekazanie do innej jednostki należy wskazać tryb, w którym przekazano sprawę. Rys Okno Sprawa. Lista wyboru trybu przekazania do innej jednostki Lista przedmiotów spraw Kp i Ko Przedmioty spraw z wykazów Ko i Kp powinny mieć zaznaczony przełącznik statystyka w oknie Przedmiot sprawy (opcja Konfiguracja Tryby postępowania/przedmioty spraw) oraz wypełnione pole Treść. Rys Okno Przedmiot sprawy

103 103 Dział 1.1 a) skierowanie na posiedzenie w trybie art kpk Skierowanie na posiedzenie celem rozważenia przekazania do postępowania mediacyjnego należy odnotować na zakładce Czynności w oknie Sprawa (rys.10.16) po uprzednim dodaniu Rodzaju czynności skierowanie na posiedzenie w trybie art (rys.5). Rys Okno Rodzaj czynności Rys Okno Czynność Sprawy skierowane do postępowania mediacyjnego obliczane są na podstawie wpisów w kontrolce Med. Dział 1.1 b) sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336 i 387 Wnioski prokuratora złożone w trybie art. 335 kpk i oskarżonego w trybie art. 387 kpk rejestruje się na zakładce Wnioski w oknie Sprawa (rys ). Rys Okno Wniosek

104 104 W opcji Konfiguracja Rodzaje wniosków należy zdefiniować nowy rodzaj wniosku z ustawionym polem rodzaj wskazującym na odpowiednią podstawę prawną wniosku (rys.10.18). Rys Okno Rodzaj wniosku Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania w trybie art. 336 kpk można rejestrować zarówno na zakładce Wnioski (rys ) jak i zarejestrować Przedmiot sprawy w oknie Sprawa związany z warunkowym umorzeniem postępowania (rys ). Rys Okno Sprawa z wybranym przedmiotem Sprawy Przedmiot powinien mieć w opcji Konfiguracja Przedmioty wybraną pozycję z listy Przedmiot dotyczy warunkowego umorzenia postępowania... (rys.10.20). Rys Okno Przedmiot sprawy

105 105 Orzeczenia sądu wydane na posiedzeniu i rozprawie obliczane są na podstawie zakładki Orzecz I w oknie Strona. Strona powinna być zakreślona w danym okresie sprawozdawczym i na zakładce Orzecz I powinien być ustawiony przełącznik dotyczący warunkowego umorzenia postępowania (art. 336) lub dobrowolnego poddania się karze / odpowiedzialności (art. 335 i art. 387). Dodatkowo pod uwagę brany jest przełącznik orzeczenie wydano na posiedzeniu / rozprawie z zakładki Orzecz I. Rys Okno Strona zakładka Orzecz I Dział 1.1 c) wyroki nakazowe Wydanie wyroku nakazowego należy odnotować w Czynnościach (rys.10.23) po uprzednim dodaniu Czynności o wybranym rodzaju związanym z wydaniem wyroku nakazowego (rys.10.22). Rys Okno Rodzaj czynności

106 106 Rys Okno Czynność Uprawomocnienie wyroku nakazowego (i tym samym załatwienie sprawy) należy odnotować w oknie Sprawa poprzez wybór rodzaju załatwienia wyrok nakazowy) i wprowadzenie daty prawomocności (rys.14). Rys Okno Sprawa. Odnotowanie uprawomocnienia się wyroku nakazowego. Jako liczba sprzeciwów wykazywana jest liczba spraw, w których zarejestrowano Sprzeciw w oknie Sprawa na zakładce (rys ). Rys Okno Sprawa. Zakładka Apel/Sprz z zarejestrowanym Sprzeciwem Sprawa powinna mieć w odnotowany wyrok nakazowy (w Czynnościach rys lub w rodzaju załatwienia rys ). Dział 1.1 d) liczba spraw K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym Zestawienie obejmuje sprawy wpisane do wykazu Med. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego rozpoczyna się od rejestracji danych mediatora na zakładce Inni w oknie Sprawa (rys.10.26).

107 107 Rys Okno Inna strona Stan przełącznika osoba fizyczna / osoba prawna decyduje o tym, czy mediacja zostanie uznana za przeprowadzoną przez osobę godną zaufania / instytucję. Po wprowadzeniu danych mediatora należy zarejestrować pozycję wykazu Med. na zakładce Med. w oknie Inna strona (rys.10.27). Rys Okno pozycja Med. W przypadku ugody należy odnotować warunki ugody, które następnie zostaną zliczone w dziale 1.1 d.a) sprawozdania.

108 108 Dział 1.1 i) liczba załatwień kks w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności można zarejestrować na zakładce Wnioski w oknie Sprawa. Wniosek taki powinien mieć wskazany odpowiedni typ (rys.7 i rys.8). W obliczeniach przyjęto, że wniosek dotyczy wskazanej w polu Strona osoby. Jeżeli dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dotyczy wszystkich stron w sprawie można zamiast rejestrować poszczególne wnioski, wybrać wspólny przedmiot sprawy (rys. 18). Rys Okno Sprawa Ks Wybrany przedmiot w opcji Konfiguracja Przedmioty spraw powinien mieć wybraną z listy Przedmiot dotyczy pozycję związaną z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności (rys. 19). Rys Okno Przedmiot sprawy Podział na przestępstwa w wykroczenia z kks następuje na podstawie stanu przełącznika w oknie Tryb/przedmiot (rys. 19). W wierszu Wydane orzeczenia zliczana jest liczba orzeczeń co do osób na podstawie stanu przełącznika dobrowolne poddanie się odpowiedz. w oknie Strona na zakładce Orzecz I (rys ).

109 109 Dział 1.1 k) wpływ spraw K w trybie uproszczonym W dziale tym zliczane są sprawy K z zaznaczonym przełącznikiem Uproszcz. (rys ) Rys Okno Sprawa. Zaznaczanie trybu uproszczonego Dział 1.1 l) uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne (art. 203 kpk) Przedmiot Kp związany z art. 203 kpk (badania psychiatryczne) powinien mieć w oknie Przedmiot sprawy wybraną pozycję z listy Przedmiot dotyczy skierowania na badania psychiatryczne (rys ). Rys Okno Przedmiot sprawy Dodatkowo sprawa Kp powinna być zakreślona z wybranym rodzajem załatwienia (rys ) skonfigurowanym w opcji Konfiguracja Statystyka typ MS-S5 Dział 1l), 6 i 8 jako uwzględniono (rys ).

110 110 Rys Okno Sprawa. Wybrany Rodzaj załatwienia uwzględniono wniosek Rys Konfiguracja rodzajów załatwień traktowanych jako uwzględniono Dział Struktura wpływu i ponownego wpływu spraw K Wiersze 4-6 i 15 obliczane są na podstawie konfiguracji Przedmiotu sprawy. Aby sprawa była uwzględniona w tych wierszach powinna: mieć przypisany przedmiot w oknie Sprawa z uzupełnionym polem Przedmiot dotyczy (tzn. wybrana pozycja z listy inna niż przedmiot dotyczy innej sprawy (rys ) nie być przekazaną z innej jednostki Rys Okno Przedmiot sprawy

111 111 Wiersze 7-14 i 22 obliczane są na podstawie wybranej pozycji z listy związanej z trybem przekazania z innej jednostki (rys ). Wiersze 3,16-22 są obliczane podstawie listy wyboru w zakładce Uwagi w oknie Sprawa (rys. 25). Rys Okno Sprawa. Wskazanie struktury wpływu W Wierszu 2 automatycznie wykazywana jest różnica pomiędzy wpływem ogółem a sumą wierszy Dział Struktura załatwień spraw K Wiersz 3 uwzględnia sprawy z wybranym przedmiotem sprawy wyrok łączny (przedmiot powinien mieć w polu Przedmiot dotyczy wybraną pozycję wydania wyroku łącznego rys ), które załatwiono poprzez wydanie orzeczenia merytorycznego (rys ). Wiersze 4-12 bez 10 uwzględniają sprawy z zaznaczonym przełącznikiem przekazano do innej jednostki (rys ). Wiersze 2,10, 13,14 na podstawie rodzaju załatwienia w oknie Sprawa (rys ). Dział Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń rejestrowane jest na zakładce Czynności w oknie Sprawa. Czynność taka powinna mieć wybrany odpowiednio skonfigurowany Rodzaj w opcji Konfiguracja Rodzaje czynności (rys ). Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba wyznaczonych spraw obliczana jest w rozbiciu na funkcje pełnione przez sędziów. W oknie Sędzia rozszerzono listę wyboru związaną z polem Funkcja (rys ) oraz dodano pole Delegacja (rys ).

112 112 Rys Okno Sędzia. Lista wyboru Funkcji Rys. 27. Okno Sędzia. Lista wyboru Delegacji Obowiązują następujące reguły zliczania spraw wyznaczonych w kolumnach: Kol. Funkcja 2,12 3,13 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 11,21 22 Sędzia Prezes Wice- Przewodni- Zastępca Kierowni Inna Referendarz Asesor preze czący Przewod. k Sekcji funkcja Delegacja brak delegacja Brak Brak Brak Brak Brak Brak Inna Brak do MS delegacja Sprawy o wyrok łączny identyfikowane są na podstawie ustawień w opcji Konfiguracja Przedmioty spraw, okno Przedmiot sprawy (rys ). Zarejestrowanie w sprawie Terminu (rys ) traktowane jest jako wyznaczenie sprawy. Wyjątek stanowią terminy z zarejestrowanym wynikiem zdjęto. Wynik zdjęto w oknie Wynik terminu powinien mieć wybraną z listy Rodzaj pozycję zdjęto (rys ).

113 113 Rys Okno Sprawa. Zakładka Terminy Rys Okno Wynik terminu Podział na wyznaczone rozprawy i posiedzenia odbywa się na podstawie przełącznika w oknie Termin (rys ). Rozprawy i publikacje zliczane są łącznie. Rys Okno Termin W kolumnie 1 zliczana jest liczba sesji w sprawach karnych i wykroczeniowych. Terminy oznaczone wynikiem zdjęto nie są uwzględniane.

114 114 Rys Okno Ustawienia programu Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Obowiązują następujące reguły zliczania spraw załatwionych w kolumnach: Kol. Funkcja 4,15 5,16 7,18 8,19 9,20 10,21 11,22 12,23 13,24 25 Sędzia Prezes Wice- Przewodni- Zastępca Kierowni Inna Referendarz Asesor preze czący Przewod. k Sekcji funkcja Delegacja brak delegacja brak Brak Brak Brak Brak Brak Inna Brak do MS delegacja Sprawy o wyrok łączny identyfikowane są na podstawie ustawień w opcji Konfiguracja Przedmioty spraw, okno Przedmiot sprawy (rys ). Sprawy w trybie art. 335, 336 i 387 identyfikowane są na podstawie przełączników Warunkowe umorzenie i Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w oknie Strona na zakładce Orzecz I (rys ). Jako sprawy wielotomowe uznawane są sprawy z zarejestrowaną liczbą tomów akt większą niż 5. Liczbę tomów akt rejestruje się na zakładce Uwagi w oknie Sprawa (rys ). Rys Okno Sprawa. Zakładka Uwag. Liczba tomów akt

115 115 Jako sprawę załatwioną na terminie uznaje się zakreśloną sprawę, w której zarejestrowano termin z zaznaczonym przełącznikiem termin kończący (rys ). Data zakreślenia powinna być zgodna z datą terminu kończącego lub późniejsza. Dział 1.3. Terminowość sporządzania uzasadnień W dziale tym uwzględniane są sprawy, w których zarejestrowano datę uzasadnienia z okresu statystycznego. Zliczanie w odpowiednich kolumnach odbywa się na podstawie różnicy pomiędzy datą uzasadnienia a datą wprowadzoną w polu Czas na sporządzenie uzasadnienia (rys ). Rys Okno Pozycja kontrolki uzasadnień W przypadku przekroczenia czasu na sporządzenie uzasadnienia pod uwagę brany jest przełącznik usprawiedliwiono. Dział 1.4. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu W obliczeniach uwzględniane są sprawy czynne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Zliczanie w kolumnach odbywa się na podstawie daty pierwotnego wpływu. Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego W obliczeniach uwzględniane są sprawy zakreślone, w których orzeczenie uprawomocniło się w okresie statystycznym. Zliczanie w kolumnach odbywa się na podstawie daty pierwotnego wpływu i daty uprawomocnienia (rys ). Sprawy z art kk przynajmniej jedna strona na zakładce Orzecz I (rys ) powinna mieć odnotowane, że została skazana z art kk.

116 116 Rys Okno Strona. Zakładka Orzecz I Dział 3. Wyznaczenie pierwszej rozprawy Pod uwagę brane są pierwsze rozprawy / posiedzenia w sprawach wyznaczone w danym okresie statystycznym. Zliczanie w kolumnach odbywa się na podstawie różnicy pomiędzy datą wpływu sprawy a datą pierwszej rozprawy / posiedzenia. Istnieje możliwość zmiany uwzględniania daty wpływu sprawy na datę pierwotnego wpływu poprzez zmianę ustawienia przełącznika w opcji Konfiguracja Ustawienia programu (rys ). Dział 4.1. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego Przekazanie prokuratorowi w trybie art. 345 należy odnotować w oknie Sprawa po zakreśleniu sprawy (rys.10.24). Postanowienie w trybie art kpk i przedłużenie (uwzględnienie wniosku o przedłużenie) w trybie art kpk należy rejestrować na zakładce Czynności rodzaj czynności powinien być odpowiednio skonfigurowany w opcji Konfiguracja Rodzaje czynności (rys.10.22). Wnioski o przedłużenie zakreślonego terminu (art kpk) należy zarejestrować na zakładce Wnioski w oknie Sprawa. Typ wniosku powinien być odpowiednio skonfigurowany w opcji Konfiguracja Rodzaje wniosków (rys ). Dział 4.2 Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym Wnioski prokuratora o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania, zastosowanie kary porządkowej w postaci t.a itd. należy rejestrować w repertorium Kp poprzez wskazanie odpowiednio skonfigurowanego Przedmiotu sprawy (w opcji Konfiguracja Przedmioty) rys

117 117 Uwzględnienie wniosku konfiguruje się za pomocą opcji Konfiguracja Statystyka typ MS-S5 Dział 1.1l), 6 i 8 kolumna uwzględniono (rys ). W opcji tej należy wskazać wszystkie rodzaje załatwień Kp, które odpowiadają uwzględnieniu. Dział 4.3 Przedłużenie tymczasowego aresztowania Tak jak 4.2 Dział 4.4 Powództwo adhezyjne Powództwo adhezyjne rejestruje się na zakładce Wnioski w oknie Sprawa. Typ wniosku powinien być odpowiednio skonfigurowany w opcji Konfiguracja Rodzaje wniosków (rys ). Dział 6. Środki zapobiegawcze Tymczasowo aresztowani obliczani na podstawie daty zatrzymania w kontrolce Aresztów (rys ). Rys Okno Areszt Cudzoziemcy na podstawie atrybutu cudzoziemiec w oknie Strona (rys ). Rys Okno Strona przełącznik Cudzoziemiec

118 118 Liczba zażaleń na tymczas. a. wpływ obliczane są zażalenia w Kp (sprawy Kp z przedmiotem odpowiednio skonfigurowanym rys ) Liczba uwzględnionych zażaleń uwzględniono obliczane tak jak w 4.2 Tymczasowo aresztowani do 3 miesięcy, pow.3 do 6 itd. decyduje data zatrzymania i brak zakreślenia w kontrolce aresztów (rys ). Wykreślenia z wykazu aresztów na podstawie daty zatrzymania i rodzaju załatwienia wprowadzanym w kontrolce aresztów po zakreśleniu pozycji (rys ). Rys Okno Areszt Inne środki zapobiegawcze wymieniane są na podstawie wpisów w opcji Konfiguracja Rodzaje załatwień z zaznaczonym przełącznikiem środek zapobiegawczy (rys ). Rys Okno Rodzaje załatwień Orzeczone środki zapobiegawcze obliczane są na podstawie listy Środków zapobiegawczych wraz z datami w oknie Strona na zakładce Dane (rys ).

119 119 Rys Okno Strona. Lista środków zapobiegawczych Dział 7.1 Kontrolka skarg W kolumnie Wpłynęło obliczana jest liczba skarg, które wpłynęły w danym okresie statystycznym na podstawie daty wpływu (rys ). Pod uwagę brane są tylko skargi, w których w polu Sygnatura sprawy wybrano repertorium W, Ow, K, Ko, Kp lub Ks. Liczba spraw przesłanych do sądu właściwego obliczana jest na podstawie daty wysłania (rys ). Po rozpoznaniu skargi przez sąd właściwy należy odnotować datę i rodzaj załatwienia skargi (rys ). Rys Okno Skarga Rodzaje załatwień skarg należy skonfigurować za pomocą opcji Konfiguracja Statystyka typ Kontrolka skarg. Poszczególnym kolumnom (uwzględniono, oddalono, inne) należy przypisać stosowane rodzaje załatwień (rys ).

120 120 Rys Okno Konfiguracja zestawień statystycznych W bieżącej wersji program nie uwzględnia konfiguracji kolumny Inne gdyż kolumna Inne rozpoznanie skargi obliczana jest jako różnica wszystkich zakreślonych skarg i sumy uwzględnionych i oddalonych. Dział 8. Sprawy karne wielotomowe Liczba tomów akt rejestrowana jest w oknie Sprawa na zakładce Uwagi (rys ). Załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki odnotowywane jest poprzez zaznaczenie przełącznika w oknie Sprawa (rys ) Sprawozdanie MS- S6 Dział 1. Rodzaje przestępstw (wiersze 2-4) - przypisanie skazanych do odpowiedniego wiersza odbywa się na podstawie zaznaczonego w sprawie przełącznika, dotyczącego oskarżyciela. Rys wybór czy sprawa jest publiczna, prywatna lub wszczęta z art Rodzaje przestępstw wiersze powyżej 4 - lista artykułów tworzona jest na podstawie wpisów dokonanych w Konfiguracja -- > Rodzaje załatwień -- > Kwalifikacje. Aby rodzaj przestępstwa (artykuł) był widoczny w MS-S6 musi mieć zaznaczoną opcję uwzględniaj w statystyce, zaznaczony przełącznik kwalifikacja oraz wybrany jeden z trzech rodzajów przestępstw, których artykuł dotyczy. Zaznaczenie przestępstwo z KK spowoduje, że artykuł pojawi się na liście rodzajów przestępstw w dziale 1.1. statystyki. Zaznaczenie przestępstwo z KKS spowoduje, że artykuł pojawi się na liście rodzajów przestępstw w dziale 1.2. statystyki. Zaznaczenie wykroczenie z KKS spowoduje, że artykuł pojawi się na liście rodzajów wykroczeń w dziale 1.3. statystyki. Pole L.p. służy do odpowiedniego posortowania rodzajów przestępstw. Jeśli pole to pozostanie puste, artykuły sortowane są wg nazwy. Pole Napis pozwala

121 121 na wpisanie nazwy, pod jaką dany artykuł ma być prezentowany na liście rodzajów przestępstw w statystyce. Jeśli pole to pozostanie puste, do zestawienia brana jest nazwa. Pole nazwa wykorzystywane jest na listach rozwijalnych rodzajów przestępstw (m. in. oknie Dane strony) Rys konfiguracja rodzaju załatwienia Aby strona (oskarżony), zarejestrowana w sprawie, znalazła się w jakiejkolwiek kolumnie działu 1, musi być zakreślona w oknie Dane strony. Data zakreślenia strony musi się znaleźć w zakresie czasowym badanej statystyki. Ponadto na zakładce dotyczącej orzeczenia I instancji (zakładka Orzecz. I w oknie Dane strony) należy wybrać z listy rozwijalnej, z jakiego artykułu oskarżony został skazany (Skazany/Ukarany z). Powoduje to strony do stosownego wiersza statystyki. Jeżeli użytkownik nie wybierze z listy Skazany/Ukarany z żadnej pozycji, lub nie zostanie wybrany rodzaj kary lub nie zostanie wybrany zaznaczony jeden z przełączników KK i inne, KKS lub Wykrocz KKS, ta pozycja nie zostanie uwzględniona w statystyce MS-S6. Pole Kwal. prawna jest polem informacyjnym i informacje tam wprowadzone nie mają żadnego wpływu na statystykę. Zaznaczenie przełącznika KK i inne spowoduje przypisane strony do działu 1.1 statystyki. Zaznaczenie przełącznika KKS spowoduje przypisane strony do działu 1.2 statystyki. Zaznaczenie przełącznika Wykrocz KKS spowoduje przypisane strony do działu 1.3 statystyki.

122 122 Rys zakładka orzeczenia I instancji przy rejestracji strony W zależności od stanów pozostałych przełączników i pól, ukarany zostaje przypisany do odpowiedniej kolumny statystyki. Dział 1.1. Osądzeni według rodzajów przestępstw Kolumna 4 (pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem kary) strona musi mieć zaznaczone Pozbaw. wolności, wpisany wymiar kary (przełącznik kara i wypełnione odpowiednio pola dot. wymiaru kary) oraz zaznaczone warunkowe zawieszenie (War. zawiesz.) wraz z wymiarem zawieszenia kary. Kolumny 5-11 (pozbawienie wolności) strona musi mieć zaznaczone Pozbaw. wolności, wpisany wymiar kary (przełącznik Kara i wypełnione odpowiednio pola dot. wymiaru kary). Kolumna 12 (ograniczenie wolności) zaznaczony przełącznik Ogranicz. Wolności Kolumna 13 (ograniczenie wolności war. zawieszone) zaznaczony przełącznik Ogranicz. Wolności i zaznaczone War. zawiesz wraz wymiarem zawieszenia Kolumna 14 (środki poprawczo-wychowawcze) zaznaczony przełącznik Środki pop. wych kk. Kolumna 15 (grzywna samoistna) zaznaczony przełącznik Grzywna samoistna. Kolumna 16 (grzywna samoistna war. zawieszona) zaznaczony przełącznik Grzywna samoistna i zaznaczone War. zawiesz wraz wymiarem zawieszenia. Kolumna 17 (grzywna obok pozbawienia wolności) zaznaczony przełącznik Pozbaw. wolności wraz z wymiarem kary oraz wpisana niezerowa wielkość grzywny w polu Kwota. Kolumna 18 (orzeczono wyłącznie środek karny) zaznaczony przełącznik Tylko środek karny.

123 123 Kolumna 19 (warunkowo umorzono postępowanie) zaznaczony przełącznik Warunkowo umorzono. Kolumna 21 (umorzono postępowanie w trybie art. 11 ) zaznaczony przełącznik Umorzono oraz zaznaczony Umorz. art kpk. Kolumna 22 (umorzono postępowanie w trybie art pkt 3 i 4 ) zaznaczony przełącznik Umorzono oraz zaznaczono Umorz. art p. 3 i 4). Kolumna 23 (umorzono postępowanie w trybie art pkt 6 ) zaznaczony przełącznik Umorzono oraz zaznaczono Umorz. art p. 6) Kolumna 24 (uniewinniono ) zaznaczony przełącznik Uniewinniono Kolumna 25 (odstąpiono od wymierzenia kary) zaznaczony przełącznik Odstąpiono od wymierzenia kary. Kolumna 26 (przepadek przedmiotów) wybrany dowolny przełącznik dot. kary (poza Nie licz do MS-S6) oraz zaznaczony przełącznik Przepadek przedmiotów. Kolumna 27 (przepadek korzyści) wybrany dowolny przełącznik dot. kary (poza Nie licz do MS-S6) oraz zaznaczony przełącznik Przepadek korzyści. Kolumna 28 (tymczasowo aresztowani przed wyrokiem) wybrany dowolny przełącznik dot. kary (poza Nie licz do MS-S6) oraz zaznaczony przełącznik Areszt tymczas. przed wyrokiem Kolumna 29 (tymczasowo aresztowani przed wyrokiem) wybrany dowolny przełącznik dot. kary (poza Nie licz do MS-S6) oraz zaznaczony przełącznik Złagodz. Kary (art. 60kk/36kks) Kolumna 31 (poprzednio karani) wybrany dowolny przełącznik dot. kary oraz zaznaczony przełącznik Poprzednio karany Kolumna 32 (poprzednio karani art. 64 1) wybrany dowolny przełącznik dot. kary oraz zaznaczony przełącznik Poprzednio karany i przełącznik recydyw. art Kolumny 33 do 35 (warunkowe zawieszenie kary) wybrany dowolny przełącznik dot. kary oraz zaznaczony przełącznik War. zawiesz. wraz z ze stosownym wymiarem kary. Kolumna 36 zliczane są wartości wpisane w polu Liczba poszk. małoletnich Kolumna 37 zliczane są wartości wpisane w polu Liczba poszk. kobiet. Dział.1.2 Osądzeni według rodzajów przestępstw z kks W dziale 1.2 zliczane są pozycje, które mają zaznaczony przełącznik KKS oraz wybrany artykuł do statystyki MS-S6 i wybrany rodzaj kary. Reguły zliczania pozycji w tym dziale są takie same jak w przypadku działu 1.1 Dział.1.3 Osądzeni według wykroczeń z kks W dziale 1.3 zliczane są pozycje, które mają zaznaczony przełącznik Wykrocz KKS oraz wybrany artykuł do statystyki MS-S6 i wybrany rodzaj kary. Reguły zliczania pozycji w tym dziale są takie same jak w przypadku działu 1.1 Dział 2. Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek Zliczane są pozycje, które mają wybrany rodzaj kary oraz wpisane wartość w polach Kwota z art. 49 kk, Kwota z art. 67 kk lub Kwota z art. 47 kk W dziale 2.3a oraz w dziale 2.3b lista prezentowanych artykułów ograniczona jest tylko do pozycji, które mają wpisaną kwotę świadczeń.

124 124 Dział 4.1 Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego według stawek Zliczane są pozycje w sprawach z oskarżenia publicznego, które mają wybrany rodzaj kary grzywna samoistna, mają wpisaną wartość grzywny w polu Kwota oraz uzupełnione pola dotyczące wysokości stawki i liczby stawek Dział 4.3 Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego Zliczane są pozycje z oskarżenia prywatnego, które mają wybrany rodzaj kary grzywna samoistna, mają wpisaną wartość grzywny w polu Kwota oraz uzupełnione pola dotyczące wysokości stawki i liczby stawek. Dział 7. Skazani z oskarżenia prywatnego wg rodzajów przestępstw W tym dziale znajdują się pozycje, ze spraw z oskarżenia prywatnego, które mają wybrany rodzaj kary. Zliczanie do poszczególnych kolumn odbywa się na podstawie tych samych kryteriów, co w dziale 1.1. Dział 8. Nieletni osądzeni w trybie art kk W dziale 8. zliczane są pozycje, które mają wybrany rodzaj kary oraz zaznaczony przełącznik Nieletni skazany jak dorosły. Lista prezentowanych w tym dziale artykułów ograniczona jest tylko do pozycji, spełniających kryteria wyboru. Zliczanie do poszczególnych kolumn odbywa się na podstawie tych samych kryteriów, co w dziale Statystyka MS S7 Sprawozdanie MS S7 nie jest skomplikowane, aby z niego skorzystać wystarczy udać się do menu Statystyka -> MS S Statystyka dla sędziów Kolejną statystyką umieszczoną w aplikacji Wydział Grodzki jest sprawozdanie przeznaczone dla sędziów. Za pomocą tej opcji można zobaczyć stan referatu na wybrany dzień lub załatwienia spraw w podanym okresie czasowym. Podsumowanie stanu referatu uwzględni wszystkie sprawy, które były czynne w wybranym dniu. Aby uzyskać dane w tym okienku należy przede wszystkim wybrać typ statystyki (do wyboru referaty, załatw., terminy, wpływ) oraz dzień, na który chcemy zobaczyć sprawozdanie. Wszystkie zmiany dokonane w tym oknie akceptuje się poprzez naciśnięcie przycisku Odśwież. Wyświetlą się wówczas dane adekwatne do zarejestrowanych spraw w bazie programu Wydział Grodzki.

125 125 podwójne kliknięcie w jedno z pól spowoduje wyświetlenie się listy spraw Rys statystyka referatów dla sędziów. Aby uzyskać listę spraw dla sędziego dla odpowiedniego repertorium, wystarczy wykonać dwukrotne kliknięcie na jedno z pól w oknie. Z kolei podwójne kliknięcie myszą na wybraną sygnaturę spowoduje otworzenie się tej sprawy. Podobnie obsługuje się statystykę związaną z załatwieniami. Dodatkowo jeszcze umieszczono przełączniki podziału spraw na jawne, niejawne oraz wszystkie. Sprawozdanie dostępne po wybraniu opcji terminy zawiera takie opcje jak wybór repertorium, wyniku terminu, oraz możemy podać okres, w jakim chcemy uzyskać liczbę terminów. Rys Statystyka terminów dla sędziów Podobnie jak w przypadku referatów i załatwień po dwukrotnym kliknięciu na jedną z liczb w sprawozdaniu otrzymujemy listę spraw po prawej stronie. Po zaznaczeniu ostatniego z przełączników (wpływ) otrzymujemy podział spraw pod względem wpływu z podziałem na sędziów zarejestrowanych w programie oraz na odpowiednie repertoria.

126 126 Rys sprawozdanie wpływu dla sędziów 10.5 Sprawozdanie miesięczne Użytkownik programu Wydział Grodzki ma możliwość przygotowania statystyki z miesięcznego ruchu spraw w wydziale. Aby wykonać takie sprawozdanie trzeba udać się do menu Statystyka -> Sprawozdanie miesięczne. Należy wówczas wybrać miesiąc i rok, domyślnie ustawia się bieżąca data, do zaakceptowania swojego wyboru służy klawisz Odśwież. Przycisk Drukuj przeznaczony jest do utworzenia wersji papierowej statystyki. Rys sprawozdanie miesięczne

127 Wpływ Dla użytkowników udostępniono statystykę wpływu spraw, pozycji dziennika korespondencji, a także skarg. Aby uzyskać dane w tym okienku, należy wypełnić przedział czasowy, dla którego chcemy otrzymać liczbę spraw, można dodatkowo wybrać tylko jedno repertorium (opcja bardziej przydatna dla kolejnych zakładek w sprawozdaniu wpływu spraw przedmioty i kwalifikacja a/o) Należy jeszcze użyć klawisza Odśwież, a w okienku pojawią się odpowiednie dane. Podwójne kliknięcie na liczbie w oknie statystyki spowoduje wyświetlenie się spraw kryjących się pod tą liczbą. Pozostałe klawisze są przeznaczone do: - wydruk liczby wpływu spraw do poszczególnych repertoriów - można uzyskać informację na temat wybranej sprawy - uzyskujemy wydruk listy spraw dla danego repertorium - wyjście ze statystyki Rys statystyka wpływu Dostępna jest także zakładka przedmioty, gdzie można uzyskać podział spraw ze względu na przyporządkowany przedmiot sprawy. Podobnie, aby uzyskać dane w oknie należy wpisać przedział, w którym chcemy uzyskać liczbę spraw, istnieje opcja wyboru repertorium, dla którego wyświetlić listę przedmiotów.

128 128 Rys wpływające sprawy podzielone pod względem przedmiotów Przy rejestracji strony wypełnia się pole kwalifikacja prawna, kolejna zakładka służy właśnie do wyświetlenia osób, przeciwko którym założono sprawę o odpowiednim artykule. Do wyświetlenia danych na liście w poniższym oknie należy wpisać daty oddo, wybrać repertorium oraz wpisać artykuł, po którym szukamy. Później wystarczy kliknąć w klawisz Odśwież, przykład został pokazany na rys Rys wpływ spraw z uwzględnieniem podziału na artykuły

129 Załatwienia Statystykę załatwień spraw, pozycji dziennika korespondencji, a także skarg umieszczono w menu Statystyka -> Załatwienia. Aby uzyskać dane w tym okienku, należy wypełnić przedział czasowy, dla którego chcemy otrzymać liczbę spraw, można dodatkowo wybrać tylko jedno repertorium (opcja bardziej przydatna dla kolejnych zakładek - przedmioty i kwalifikacja a/o, czy kwal. karna) Należy jeszcze użyć klawisza Odśwież, a w okienku pojawią się odpowiednie dane. Podwójne kliknięcie na liczbie w oknie statystyki spowoduje wyświetlenie się spraw kryjących się pod tą liczbą. Pozostałe klawisze są przeznaczone do: - wydruk liczby wpływu spraw do poszczególnych repertoriów - można uzyskać informację na temat wybranej sprawy - uzyskujemy wydruk listy spraw dla danego repertorium - wyjście ze statystyki Rys statystyka załatwień z podziałem na repertoria Dostępna jest także zakładka przedmioty, gdzie można uzyskać podział spraw ze względu na przyporządkowany przedmiot sprawy. Podobnie, aby uzyskać dane w oknie należy wpisać przedział, w którym chcemy uzyskać liczbę spraw, istnieje opcja wyboru repertorium, dla którego wyświetlić listę przedmiotów.

130 130 Rys załatwienia z podziałem na przedmioty Kolejna zakładka (Rodzaje) pozwala uzyskanie podziału spraw ze względu na wybrany rodzaj załatwienia. Podobnie, aby uzyskać dane w oknie należy wpisać przedział, w którym chcemy uzyskać liczbę spraw, istnieje opcja wyboru repertorium, dla którego wyświetlić listę przedmiotów. Rys załatwienia z podziałem na rodzaje orzeczeń Zakładka Kwal. Karna służy do wyświetlenia liczby osób, osądzonych według odpowiedniego najsilniejszego artykułu.

131 131 Rys załatwienia z podziałem na kwalifikacje karne Ostatnia zakładka, podobnie jak we wpływie spraw przeznaczona jest do uzyskania informacji na temat osób. Do wyświetlenia danych na liście w poniższym oknie należy wpisać daty od-do, wybrać repertorium oraz wpisać artykuł, po którym szukamy. Później wystarczy kliknąć w klawisz Odśwież, przykład został pokazany na rys Rys załatwienia z podziałem na kwalifikacje aktu oskarżenia

132 Sprawy stare W programie dostępna jest też statystyka spraw starych, gdzie uzyskuje się podgląd na listę spraw, które są zarejestrowane w programie, ale jeszcze nie zostały zakończone. W kolejnych polach wpisuje się dzień, na który chcemy uzyskać dane, domyślnie pojawia się bieżąca data, następnie uzupełnia się przedział tygodni, bądź miesięcy szukanych spraw, wybiera się z listy rozwijalnej repertorium i sędziego referenta. Kliknięcie w klawisz Odśwież spowoduje wyświetlenie się listy wszystkich spraw starych według wpisanych parametrów. Przycisk Drukuj pozwala na utworzenie wersji papierowej tej listy spraw, a Koniec służy do wyjścia ze statystyki. Rys lista spraw starych

133 Sprawy zagrożone W aplikacji Wydział Grodzki mamy też statystykę spraw zagrożonych, gdzie uzyskuje się podgląd na listę spraw, które w zakładce uwagi mają wpisaną datę przedawnienia, ale jeszcze nie zostały zakończone. W kolejnych polach wpisuje się dzień, na który chcemy uzyskać dane, domyślnie pojawia się bieżąca data, następnie uzupełnia się przedział tygodni, bądź miesięcy szukanych spraw, wybiera się z listy rozwijalnej repertorium i sędziego referenta. Kliknięcie w klawisz Odśwież spowoduje wyświetlenie się listy wszystkich spraw zagrożonych według wpisanych parametrów. Przycisk Drukuj pozwala na utworzenie wersji papierowej tej listy spraw, a Koniec służy do wyjścia ze statystyki Rys lista spraw zagrożonych

134 Terminowość orzeczeń Ostatnią ze statystyk, która znajduje się w programie, jest terminowość wydawania orzeczeń przez sędziów. W kolejnych polach należy wypełnić przedział czasowy, w którym chcemy uzyskać dane, następnie uzupełnia się przedział miesięcy szukanych spraw, opcjonalnie wybiera się z listy rozwijalnej repertorium i sędziego referenta. Kliknięcie w klawisz Odśwież spowoduje wyświetlenie się listy wszystkich spraw zagrożonych według wpisanych parametrów. Przycisk Drukuj pozwala na utworzenie wersji papierowej tej listy spraw, a Koniec służy do wyjścia ze statystyki Rys statystyka terminowości orzeczeń

135 135 Rozdział 11 Zaawansowana konfiguracja Oprócz podstawowej konfiguracji programu Wydział Grodzki, przedstawionej w rozdziale 2, użytkownik ma możliwość ustawienia różnego rodzaju parametrów aplikacji w menu konfiguracyjnym Grupy instytucji Pierwsza opcja w menu Konfiguracja przeznaczone jest to zdefiniowania własnych grup instytucji. W bazie danych programu istnieje już podział instytucji na komendy policji, prokuratury, sądy okręgowe, rejonowe, zakłady karne i areszty śledcze oraz Inne instytucje. Rys lista grup instytucji W przypadku, gdy chcemy stworzyć nową grupę należy użyć klawisza Dodaj. Rys rejestrowanie nowej grupy instytucji Wybiera się wówczas odpowiedni rodzaj instytucji, z którym ma być powiązana tworzona grupa oraz należy wpisać jej nazwę. Wpisanie nowej pozycji akceptuje się przyciskiem OK.

136 Tryby postępowania / przedmioty spraw Wszystkie przedmioty spraw i tryby postępowania, które są do wyboru przy rejestracji nowej sprawy znajdują się w menu konfiguracyjnym. Tyczą się one wszystkich repertoriów, wykazów oraz pozycji dziennika znajdujących się w menu Repertoria. Osoby korzystające z programu Wydział Grodzki mogą sami zdefiniować przedmioty. Po udaniu się do konfiguracji i wybraniu odpowiedniej opcji otrzymamy okno jak poniżej: Wybór repertorium Rys Lista przedmiotów i trybów sprawy w zależności od repertorium Okno nowego trybu jest zależne od wyboru repertorium z listy na rys Dla repertorium W wygląda ono tak: Rys Nowy tryb w repertorium W Wypełnia się skróconą nazwę trybu oraz treść, która będzie umieszczana na różnego rodzaju pismach. Przełącznik statystyka jest odpowiedzialny za uwzględnianie zarejestrowanego trybu w sprawozdaniach. Różnice w wyglądzie wyżej wymienionego okna dla przedmiotów w repertoriach karnych nie różni się zbytnio od tego dla repertorium W, mamy dodatkowo przełączniki do określenia, czy dotyczy on przestępstwa, czy wykroczenia, a także do którego kodeksu należy do kodeksu karnego czy kodeksu karnego skarbowego.

137 137 Rys wygląd okienka nowego przedmiotu dla repertoriów karnych W repertorium K dodatkowo wybiera się dla niektórych przedmiotów pozycję z listy wyboru Przedmiot dotyczy, co ma znaczenie w statystyce, na liście znajdują się: - wydanie wyroku łącznego - umorzenie w skutek stwierdzenie niepoczytalności podejrzanego - warunkowe umorzenie postępowania karnego w trybie 336 kpk - wyłączenie sprawy oskarżonego W przedmiotach repertoriów cywilnych istnieje jeszcze pole do odnotowania symbolu sprawy (np. bs bez symbolu czy 011). Rys wygląd okienka nowego przedmiotu dla repertoriów cywilnych 11.3 Statusy osób Menu Konfiguracja -> Statusy osób jest przeznaczone do zarządzania wszystkimi statusami stron, innych stron, obrońców, pełnomocników znajdujących się w bazie aplikacji Wydział Grodzki.

138 138 Rys lista statusów stron Każda z osób posiada rodzaj statusu, co pozwala określić gdzie przy rejestracji sprawy można taką stronę zarejestrować (np. świadek ma status innej strony). W kolejnych polach wpisuje się nazwę statusu, odmienioną nazwę w dopełniaczu i bierniku, liczby mnogiej i pojedynczej, co jest później wykorzystywane przy kreacji dokumentów (na rys pokazano sposób wypełnienia tych pól dla świadka). Lista wyboru typ pozwala ustalić, jaką rolę pełni strona w sprawie, i tak np. dla świadka typ został ustawiony na o. Typ + przyporządkowuje się np. wnioskodawcy czy powodowi, a dla statusu oskarżony, obwiniony, pozwany, uczestnik itp. wybiera się typ -. Rys Rejestracja nowego statusu strony Pole klauzula jest istotne np. dla pełnomocnika. Przy jego danych, które są umieszczone na zakładce np. Pełnom. znajdującej się w informacjach na temat strony mamy przełącznik Ob. który pozwala na generowanym dokumencie wstawić dodatkowy tekst, który został wpisany do pola klauzula używana w przypadku obowiązkowego stawiennictwa. Przełącznik Obow. Rys Przełącznik Obow. Umożliwiający wstawienie do pisma dodatkowej klauzuli

139 Rodzaje czynności W konfiguracji można też zdefiniować różnego rodzaju czynności, które tyczą się danej sprawy. Lista typów czynności została przedstawiona poniżej. Rys lista rodzajów czynności Aby utworzyć na niej nową pozycję należy skorzystać z klawisza Dodaj. Uruchomi się wówczas okno jak na rys , gdzie należy wpisać nazwę czynności, oraz dla: - postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń - postanowienia w trybie art kpk - przedłużenia w trybie art kpk - skierowania na posiedzenie w trybie art kpk - wydania wyroku nakazowego wybrać odpowiedni rodzaj z listy rozwijalnej, w przeciwnym wypadku należy pozostawić rodzaj inny Rys okienko do wpisania nowego rodzaju czynności 11.5 Rodzaje wniosków Do bazy danych programu Wydział Grodzki można dopisać rodzaje wniosków, z których później korzysta się przy rejestracji nowego wniosku. Do zarządzania tą listą służy menu Konfiguracja -> Rodzaje wniosków. Jej wygląd został przedstawiony na rys

140 140 Rys Lista rodzajów wniosków Okienko nowego rodzaju wniosku pozwala na umieszczenie nazwy oraz na ustawienie rodzaju dla: - powództwa adhezyjnego prokuratora - powództwa adhezyjnego pokrzywdzonego - wniosku prokuratora w trybie art 335 kpk - wniosku prokuratora w trybie art 336 kpk - wniosku oskarżonego w trybie art. 387 kpk - wniosku o przedłużenie terminu (art kpk) Rys nowy rodzaj wniosku 11.6 Wyniki terminu Kolejna opcja w menu Konfiguracja przeznaczona jest do zapisywania różnego rodzaju wyników terminu. Definiuje się tu takie wyniki jak odroczono, wydano wyrok, czy postanowienie. Rys lista wyników terminu

141 141 W przypadku rejestracji nowej pozycji na liście wyników terminu wpisuje się nazwę oraz wybiera się rodzaj w okienku pokazanym poniżej: Rys rejestracja nowego wyniku terminu 11.7 Rodzaje przesyłek Kiedy program Wydział Grodzki posiada łączność z aplikacją Biuro Podawcze, pismom przychodzącym do sekretariatu można przyporządkować dany typ. np. wezwanie. Do zmiany ustawień służy menu Konfiguracja -> Rodzaje przesyłek. Rys lista rodzajów przesyłek 11.8 Rodzaje korespondencji W bazie danych aplikacji Wydział Grodzki umieszczono przykładowe rodzaje korespondencji, użytkownicy mają możliwość wpisania własnych rodzajów w menu Konfiguracja (opcja Rodzaje korespondencji). Rys lista rodzajów korespondencji Aby utworzyć nowy rodzaj należy użyć przycisku Dodaj. Wpisuje się wtedy nazwę typu korespondencji np. wezw. (jaką treść umieścimy w polu Nazwa, taka będzie później się znajdowała na zwrotce) Jeżeli na zwrotce chcemy dla pism o zadanym

142 142 typie umieszczać datę terminu, z listy wyboru Rodzaj należy wybrać odpowiednią postać umieszczanej treści: - dd/mm dzień i miesiąc - dd/mm/rr dzień, miesiąc i rok - dd/mm/rrrr gg:mm s. data, godzina i sala Rys nowy rodzaj korespondencji 11.9 Numery nadawcze Jeżeli Sąd podpisał umowę z pocztą, a na drukowanych zwrotkach z programu Wydział Grodzki chcemy umieszczać nr nadawczy, określoną ich pulę ustala się w menu Konfiguracja -> Numery Nadawcze. Numery nadawane są automatycznie w zakresie wyznaczonych pul począwszy od największego ostatnio nadanego. Najwyższy dotychczas nadany numer można pobrać poprzez klawisz Odśwież. W tym menu wpisuje się także Tabelę opłat dla przesyłek. Rys numery nadawcze

143 Rodzaje załatwień Kolejna opcja w menu Konfiguracja przeznaczona jest do zapisywania rodzajów załatwień. Zostały one podzielone dla każdego z repertoriów, oraz dodatkowo dla skarg, apelacji, zażaleń czy wniosków. Rys rodzaje załatwień Aby dodać nowy rodzaj załatwienia należy skorzysta z klawisza Dodaj. Do grupy załatwień podstawowych należą rodzaje dla zakreślenia sprawy, albo załatwienia wniosku, apelacji itp. Przykładowa rejestracja nowej pozycji w tym oknie została pokazana na rys Rys Nowy rodzaj załatwienia podstawowego W zakładce Orzecz I po wydaniu wyroku, postanowienia wybiera się artykuł, definicja poszczególnych znajduje się właśnie w rodzajach załatwień przełącznik kwalifikacje (art. do MS - S6/7). Pole L.p. pozwala na wpisanie numeru wiersza, w którym w statystyce ma się dany artykuł pojawiać. Należy także przyporządkować artykuł z odpowiednim kodeksem karnym czy też karnym skarbowym.

144 144 Rys nowy rodzaj kwalifikacji Statystyka Do prawidłowego funkcjonowania sprawozdań należy ustawić ich parametry w menu Konfiguracja -> Statystyka. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustawienia parametrów zestawień statystycznych. W kolumnie Typ należy wybrać rodzaj statystyki, bądź dział sprawozdania. Z listy rozwijalnej Kolumna trzeba wybrać odpowiednią, a następnie za pomocą przycisków Dodaj i Usuń wpisywać te rodzaje załatwień, które mają być wykazywane w kolumnie. Rys konfiguracja statystyki

145 Sprawdzenie poprawności Opcja Konfiguracja -> Sprawdzenie poprawności ma na celu wspomóc użytkownika w wykrywaniu ewentualnych pomyłek i błędów powstałych podczas wpisywania danych. Rys opcje sprawdzania poprawności danych Po wybraniu określonego wiersza tego wykazu i przycisku Filtruj w prawej części widocznego okna pojawiają się sygnatury spraw, w których występuje określona nieprawidłowość. Dwukrotne kliknięcie na jednej z pozycji spowoduje otworzenie się danej sprawy, dzięki czemu można ją poprawić Ustawienia programu Dodatkowo istnieje opcja ustawień dla wokandy oraz innych niesklasyfikowanych wcześniej w poszczególnych opisanych grupach. W pierwszej części rys mamy ustawienia wokandy: - sposób zakończenia terminu na wokandzie (czy tekst w kolumnie uwagi ma zostać wpisywany z pola wynik czy z pola opis) - czy wyświetlać liczbę przesłuchanych na wokandzie - wybrać możemy styl wokandy (np. karna dla wszystkich spraw) Druga część tyczy się parametrów związanych z rejestracją: - program może proponować następny numer w czasie rejestracji sprawy - czas na sporządzenie uzasadnienia przez sędziego - liczba dni od daty orzeczenia do daty doręczenia akt sędziemu - opcja identyfikator pisma na kopercie pozwala na umieszczenie liczby porządkowej na tworzonej kopercie - można ustawić w jaki sposób mają liczyć się dane statystyczne związane z wyznaczeniem pierwszych rozpraw i posiedzeń

146 146 Rys ustawienia konfiguracyjne Aktualizacja bazy danych Po umieszczeniu plików aktualizacyjnych w katalogu synchronizacyjnym należy na jednym z komputerów, po zalogowaniu się do systemu jako Administrator, uruchomić opcję Aktualizacja bazy danych, której działanie powoduje przebudowę bazy danych, zgodnie z zapotrzebowaniem nowej wersji aplikacji Marginesy Do prawidłowego drukowania pism można dodatkowo marginesów. Przykładowe dane pokazano poniżej: Rys ustawienia marginesów ustawić parametry

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Tworzenie szablonów

Rozdział 8 Tworzenie szablonów Rozdział 8 Tworzenie szablonów W aplikacji zostało umieszczonych wiele szablonów, z których użytkownicy mogą korzystać, istnieje też opcja tworzenia własnych wzorców pism. Szablony podzielono na kilka

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

UWAGA: treść w/w pól w KNS doklejana jest do treści na polach dostępnych z poziomu Ko.

UWAGA: treść w/w pól w KNS doklejana jest do treści na polach dostępnych z poziomu Ko. 1. Ko lista wyboru rodzaju spraw Dodano nowe rodzaje spraw Ko (na liście rozwijalnej): Ks - sprawy o przestępstwa skarbowe, Ks-W - sprawy o wykroczenia skarbowe, z - zażalenia na zatrzymanie, zab - wnioski

Bardziej szczegółowo

1. Okładki akt pozycjonowanie elementów na wydruku

1. Okładki akt pozycjonowanie elementów na wydruku 1. Okładki akt pozycjonowanie elementów na wydruku Poprawiono problem dotyczący przesuwania sygnatury dolnej na wydruku w przypadku dodawania kolejnych stron w sprawie. Zmieniono również format wydruku

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

3. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach 18-21 na wydruku wykazu Wzaw. 5. Wydruk wykazu "Wo" został dostosowany do obowiązującego wzoru.

3. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach 18-21 na wydruku wykazu Wzaw. 5. Wydruk wykazu Wo został dostosowany do obowiązującego wzoru. 1. Poprawiono działanie funkcjonalności anulowania rejestracji sprawy dla opcji konfiguracyjnej nr 21 tryb z godności z ustawą o rachunkowości ustawionej na 1. 2. Poprawiono wydruk wykazu D. 3. Poprawiono

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07).

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07). Aplikacja: Wydział Karny I instancji Wersja: 1.15.0622 Data: 30-06-2015 Wprowadzono następujące zmiany w aplikacji: 1. L.p. Temat / Miejsce OPIS 1) ->MS-S5 Dostosowano do obecnego wzoru ministerialnego

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Poprawiono mechanizm nadawania kolejnych numerów w kontrolce uzasadnień z uwzględnieniem sędziów.

Poprawiono mechanizm nadawania kolejnych numerów w kontrolce uzasadnień z uwzględnieniem sędziów. 1. Wezwanie na konkretną godzinę głównych stron Dodano możliwość wprowadzenia godziny wezwania na rozprawę/posiedzenie dla stron. Jeśli data nie będzie wprowadzona nic się nie pojawi. Jeżeli data nie będzie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1. Baza danych szablony zapisywanie wartości w kolumnach. Poprawiono zapisywanie wartości w bazie danych dla kolumn dotyczących szablonów.

1. Baza danych szablony zapisywanie wartości w kolumnach. Poprawiono zapisywanie wartości w bazie danych dla kolumn dotyczących szablonów. 1. Baza danych szablony zapisywanie wartości w kolumnach Poprawiono zapisywanie wartości w bazie danych dla kolumn dotyczących szablonów. 2. Skorowidze Innych stron sortowanie akt Poprawiono sortowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo