Rozdział 8 Tworzenie szablonów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 8 Tworzenie szablonów"

Transkrypt

1 Rozdział 8 Tworzenie szablonów W aplikacji zostało umieszczonych wiele szablonów, z których użytkownicy mogą korzystać, istnieje też opcja tworzenia własnych wzorców pism. Szablony podzielono na kilka grup, m.in. na wyroki, zarządzenia, nakazy, protokoły, postanowienia oraz pozostałe pisma. Wzorce dokumentów mogą być tworzone na dwa sposoby, albo w programie, albo w module współpracy z Wordem Sawa. Wyjątkiem są pozostałe pisma (szablony korespondencji), które tworzy się tylko w aplikacji. Wybór grupy szablonów Na samym początku trzeba się zdecydować, w której grupie chce się utworzyć pismo i tak: - wzorce protokołów znajdują się w menu Wykazy -> Szablony protokołów - wzorce orzeczeń zostały umieszczone w menu Orzeczenia-> Szablony wyroków, Orzeczenia-> Szablony postanowień, Orzeczenia-> Szablony zarządzeń oraz Orzeczenia-> Szablony nakazów - pozostałe szablony znajdują się w menu Korespondencja-> Szablony pism Tworzenie wzorców protokołów w programie Po dokonaniu przejścia do menu Wykazy -> Szablony protokołów na ekranie pojawi się okno jak na rysunku poniżej: Rys. 8.1 grupa wzorców pism Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w grupie, należy wykonać podwójne kliknięcie na protokoły. Dzięki temu pokażą się dostępne wzorce na liście, np. protokół publikacji (cyw). Rys okno wyboru szablonu protokołu

2 Aby stworzyć nowy szablon protokołu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę (menu po lewej stronie na rys ) mamy wówczas do wyboru: Rys Menu służące do zarządzania szablonami a następnie wybrać Dodaj szablon, kliknięcie na dowolnym szablonie spowoduje otwarcie się menu jak po prawej stronie na rys , ale opcja Dodaj protokół nie spowoduje stworzenia nowego szablonu, lecz pozwala na skorzystanie z już istniejącego. W przypadku wyboru opcji Dodaj szablon na ekranie komputera zobaczymy okienko: wybór zmiennych do wstawienia Rys. 8.2 okno nowego szablonu w sprawie

3 Na początku trzeba nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później przy tworzeniu nowego wzorca protokołu wypełniamy treść dokumentu. Należy zatem wpisać tekst który będzie używany np. Protokół publikacji,a następnie można skorzystać z dostępnych zmiennych, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony). Zmienne dostępne są z górnego menu (rys. 8.2) Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA PROTOKOŁÓW Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do wzorca sygnatury: Sygnatura -> Sprawy Sygnatura -> Prokuratury {CF_SYGNATURA} {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT} Zmienne pozwalające na wstawienie daty bieżącej, albo z miesiącem napisanym słownie, albo cyframi: Data -> Bieżąca -> Cyfry Data -> Bieżąca -> Słownie {CF_TODAYDDMMYYYY} {CF_TODAYSLOWNIE} Przy rejestracji sprawy wybiera się sędziego referenta, w szablonie jego dane można uzupełnić poprzez kolejną zmienną: Sędzia referent {CF_SEDZIA_REFERENT} Pozostałe zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data -> Cyfry Termin -> Data -> Słownie {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYY} {CF_DATA_ROZPRAWY} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, samej Godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Opcja Termin pozwala wstawić wszystkie dane - datę, godzinę i salę jednocześnie. Termin -> Data i godzina {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYYHHMM}

4 Termin -> Godzina Termin -> Sala Termin-> Termin {CF_ROZPRAWA_HHMM} {CF_ROZPRAWA_SALA} {CF_ROZPRAWA_SLOWSALA} W przypadku gdy do wokandy został przypisany prokurator, można w szablonie umieścić jego dane w konkretnej odmianie: Termin -> Prokurator-> Mianownik Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_PROKURATOR} {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant Termin -> Przewodniczący Termin -> Sędziowie {CF_PROTOKOLANT} {CF_PRZEWODNICZACY} {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje służące do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku Termin -> Przedmiot {CF_OPISWYNIKU} {CF_PRZEDMIOT} Program pozwala też na umieszczenie przedmiotu sprawy wybieranego z listy (Rodzaj) bądź danych zapisanych w polu znajdującym się pod przedmiotem sprawy (Opis) (np. rys. 3.4.) Przedmiot sprawy -> Rodzaj Przedmiot sprawy -> Opis {PRZEDMIOT_NAZWA} {SPRAWA_PRZEDMIOT} Do szablonu można także wstawić wpisany tekst w zakładce Opis przy sprawie (rys. 3.3.), dane prokuratury w mianowniku czy dopełniaczu, oraz odpowiednią formę dla każdej sprawy: z powództwa/ z wniosku czy przeciwko/ z udziałem Opis Prokuratura-> Mianownik Prokuratura-> Dopełniacz Przeciwko/ z udziałem Z powództwa / wniosku {SPRAWA_OPIS} {CF_OSKARZYCIEL_NAZWA} {CF_OSKARZYCIEL_NAZWAODM} {CF_PRZECIWUDZIAL} {CF_POWWN} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

5 Menu Osoby Zmienne wstawiające strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON01} {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON03} Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON11} {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON13} Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON011} {CF_LISTA_STRON012} {CF_LISTA_STRON013} {CF_LISTA_STRON014} Kolejne podmenu pozwala na umieszczenie we wzorcu danych obrońców zapisanych w sprawie. Do wyboru jest pięć zmiennych: Imiona i nazwiska obrońców w mianowniku bądź dopełniaczu, dane wraz ze statusem (np. pełnomocnik czy obrońca), a także jeśli chcemy, aplikacja udostępnia możliwość wstawienia danych pełnomocnika (bądź obrońcy) wraz z danymi strony. Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Mianownik {CF_LISTA_OBRON01}

6 Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Dopełniacz Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Mianownik Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Dopełniacz Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk wraz ze stronami {CF_LISTA_OBRON02} {CF_LISTA_OBRON03} {CF_LISTA_OBRON04} {CF_LISTA_OBRON05} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. Status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Imiona i nazwiska Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Mianownik Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Dopełniacz {CF_SWIAD01} {CF_SWIAD11} {CF_SWIAD12} Menu Mój Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Mój Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa) Nazwa Sądu Oznaczenie Wydziału Nazwa Wydziału Ulica i numer Miejscowość Gdzie {CF_KONFIG01} {CF_KONFIG02} {CF_KONFIG03} {CF_KONFIG04} {CF_KONFIG07} {CF_KONFIG09} Po wstawieniu potrzebnych zmiennych oraz zredagowaniu tekstu szablon jest gotowy do użycia (pojawia się na liście szablonów, chociażby przy redagowaniu nowego protokołu)

7 Tworzenie wzorców orzeczeń w programie Zasada dodawania nowego szablonu do bazy programu Wydział Grodzki jest taka sama zarówno dla wyroków, postanowień, zarządzeń jak i nakazów. Należy udać się do menu Orzeczenia i wybrać odpowiednią opcję (np. Szablony wyroków) Rys Przykładowa grupa szablonów wyroków. Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w tym miejscu należy wykonać podwójne kliknięcie na grupie (w zależności od rodzaju orzeczenia będzie to grupa wyroki, postanowienia, zarządzenia, nakazy) Dzięki tej opcji zostaną pokazane dostępne wzorce na liście. Rys Przykład szablonów zawartych w grupie wyroki Aby stworzyć nowy szablon orzeczenia należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę np. wyroki, otrzymamy wówczas menu: Rys opcje zarządzania szablonami po kliknięciu prawym klawiszem myszy na grupę orzeczenia Trzeba więc wybrać opcję Dodaj szablon, a wówczas pojawi się okno nowego wzorca (rys. 8.4) Początkowo należy nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później uzupełnia się treść dokumentu. Trzeba zatem wpisać tekst, oraz można skorzystać z dostępnych zmiennych w aplikacji, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony).

8 wybór zmiennych do wstawienia Rys. 8.4 przykład okna przeznaczonego do tworzenia i edycji szablonu orzeczenia Z listy wyboru Rodzaj można uwzględnić fakt, czy orzeczenie dotyczy zażalenia, kasacji, czy wniosku. Zmienne umieszczane w szablonie dostępne są z górnego menu. Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA ORZECZEŃ Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do szablonu różnego rodzaju sygnatury: Sygnatura -> Sprawy Sygnatura -> Dziennika Sygnatura -> Prokuratury {CF_SYGNATURA} {CF_NUMER_DZIENNIKA} {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT}

9 Zmienne pozwalające na wstawienie daty wydania orzeczenia, daty bieżącej, wpływu sprawy albo z miesiącem napisanym słownie, albo cyframi: Data -> Orzeczenia -> Cyfry Data -> Orzeczenia -> Słownie Data -> Bieżąca -> Cyfry Data -> Bieżąca -> Słownie Data-> Wpływu sprawy {CF_DATAORZECZ} {CF_DATAORZECZ_ODM} {CF_TODAYDDMMYYYY} {CF_TODAYSLOWNIE} {CF_DATA_WPLYWU} Kolejne zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data -> Cyfry Termin -> Data -> Słownie {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYY} {CF_DATA_ROZPRAWY} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Opcja Termin pozwala wstawić wszystkie dane - datę, godzinę i salę jednocześnie. Termin -> Data i godzina Termin -> Sala Termin-> Termin {CF_ROZPRAWA_DDMMYYYYHHMM} {CF_ROZPRAWA_SALA} {CF_ROZPRAWA_SLOWSALA} W przypadku gdy do wokandy został przypisany prokurator, można w szablonie umieścić jego dane w konkretnej odmianie: Termin -> Prokurator-> Mianownik Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_PROKURATOR} {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant Termin -> Przewodniczący Termin -> Sędziowie {CF_PROTOKOLANT} {CF_PRZEWODNICZACY} {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje służące do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku Termin -> Przedmiot {CF_OPISWYNIKU} {CF_PRZEDMIOT}

10 Program pozwala też na umieszczenie przedmiotu sprawy wybieranego z listy (Rodzaj) bądź danych zapisanych w polu znajdującym się pod przedmiotem sprawy (Opis) (np. rys. 3.4.) Przedmiot sprawy -> Rodzaj Przedmiot sprawy -> Opis {PRZEDMIOT_NAZWA} {SPRAWA_PRZEDMIOT} Do szablonu można także wstawić wpisany tekst w zakładce Opis przy sprawie (rys. 3.3.) czy dane prokuratury w mianowniku albo dopełniaczu. Opis Prokuratura-> Mianownik Prokuratura-> Dopełniacz {SPRAWA_OPIS} {CF_OSKARZYCIEL_NAZWA} {CF_OSKARZYCIEL_NAZWAODM} Przy rejestracji sprawy wybiera się sędziego referenta, w szablonie jego dane można uzupełnić poprzez kolejną zmienną: Sędzia referent {CF_SEDZIA_REFERENT} We wzorcu można umieścić dane na temat tego, która ze stron złożyła apelację bądź wniosek wraz z pełnym lub skróconym opisem, a także czy dana sprawa została jest z powództwa/ z wniosku czy przeciwko/ z udziałem. Czyja apelacja, zażalenie lub wniosek -> Pełny opis Czyja apelacja, zażalenie lub wniosek -> Skrócony opis Z powództwa / wniosku Przeciwko/ z udziałem {CF_CZYJA_APEL_PELNY} {CF_CZYJA_APEL} {CF_POWWN} {CF_PRZECIWUDZIAL} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

11 Menu Osoby Zmienne wstawiające strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON01} {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON03} Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia lub np. wraz z imieniem ojca, matki czy daty urodzenia: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON11} {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON13} Strony -> Listy z kwalifik. a/o ->Statusy, imiona nazwiska, Daty ur. Itd. Strony -> Listy z kwalifik. a/o ->Statusy, imiona nazwiska, Syn/Córka itd. {CF_LISTA_STRON15} {CF_LISTA_STRON16} Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON011} {CF_LISTA_STRON012} {CF_LISTA_STRON013} {CF_LISTA_STRON014} Kolejne podmenu pozwala na umieszczenie we wzorcu danych obrońców zapisanych w sprawie. Do wyboru jest pięć zmiennych: Imiona i nazwiska obrońców w mianowniku bądź dopełniaczu, dane wraz ze statusem (np. pełnomocnik czy obrońca), a także jeśli chcemy, aplikacja udostępnia możliwość wstawienia danych pełnomocnika (bądź obrońcy) wraz z danymi strony.

12 Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Mianownik Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk -> Dopełniacz Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Mianownik Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista statusów, imion i nazwisk -> Dopełniacz Obrońcy/Pełnomocnicy -> Lista imion i nazwisk wraz ze stronami {CF_LISTA_OBRON01} {CF_LISTA_OBRON02} {CF_LISTA_OBRON03} {CF_LISTA_OBRON04} {CF_LISTA_OBRON05} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. Status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Imiona i nazwiska Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Mianownik Inne strony-> Statusy, imiona i nazwiska -> Dopełniacz {CF_SWIAD01} {CF_SWIAD11} {CF_SWIAD12} Menu Mój Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Mój Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa) Nazwa Sądu Oznaczenie Wydziału Nazwa Wydziału Ulica i numer Miejscowość Gdzie {CF_KONFIG01} {CF_KONFIG02} {CF_KONFIG03} {CF_KONFIG04} {CF_KONFIG07} {CF_KONFIG09} Po wstawieniu potrzebnych zmiennych oraz zredagowaniu tekstu szablon jest gotowy do użycia (pojawia się na liście szablonów, chociażby przy redagowaniu nowego protokołu)

13 Tworzenie szablonów korespondencji w programie Do tworzenia nowych wzorców pism przeznaczone jest menu Korespondencja -> Szablony pism, na ekranie pojawi się wówczas okno jak na rysunku poniżej: Rys. 8.5 grupy szablonów korespondencji Aby wyświetlić wszystkie szablony dostępne w tym miejscu należy wykonać podwójne kliknięcie na jednej z grup (pisma zostały podzielone na doręczenia, inne pisma, nakazy, wezwania i zawiadomienia). Dzięki tej opcji zostaną pokazane dostępne wzorce na liście. Rys przykład wzorców pism zapisanych w bazie danych programu Aby stworzyć nowy szablon orzeczenia należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na grupę np. wyroki, otrzymamy wówczas menu:

14 Rys opcje zarządzania szablonami po kliknięciu prawym klawiszem myszy na grupę orzeczenia Trzeba więc wybrać opcję Dodaj szablon, a wówczas pojawi się okno nowego wzorca (rys. 8.6) Początkowo należy nadać tworzonemu szablonowi własną, unikalną nazwę, później uzupełnia się treść dokumentu. Należy zatem wpisać tekst, oraz można skorzystać z dostępnych zmiennych w aplikacji, które pozwalają na importowanie danych uprzednio zapisanych w programie Wydział Grodzki (np. numer sygnatury sprawy czy dane strony). wybór zmiennych do wstawienia rodzaj napisu umieszczanego na zwrotce Rys Okienko do edycji wprowadzanego szablonu Z listy wyboru Rodzaj można ustawić odpowiedni typ, aby później przy tworzeniu korespondencji z wykorzystaniem tego wzorca na zwrotce pojawiał się wybrany

15 napis wraz z terminem (np. wezw.). Zmienne umieszczane w szablonie dostępne są z górnego menu. Do wyboru mamy: OPIS ZMIENNYCH DLA SZABLONÓW KORESPONDENCJI Menu Sprawa: Opisano wszystkie istotne zmienne znajdujące się w menu, obok lokalizacji podano nazwę, jaka wyświetli się w prymitywnym edytorze: UWAGA: nie należy samemu w edytorze wpisywać nazwy zmiennej, jedynie poprzez górne menu (np. zamiast wyświetlania się przy korzystaniu z szablonu odpowiedniej sygnatury pojawi się tekst {CF_SYGNATURA}) Zmienne wstawiające do szablonu różnego rodzaju sygnatury: Sygnatura -> Sprawy Sygnatura -> Dziennika Sygnatura -> Prokuratury {CF_SYGNATURA} {CF_NUMER_DZIENNIKA} {CF_OSKARZYCIEL_SYGNAT} Zmienne pozwalające na wstawienie daty wpływu sprawy, wpływu nowej pozycji do dziennika albo nadania pisma w dzienniku przychodzącej korespondencji: Data-> Wpływu sprawy Data-> Wpływu dziennika Data-> Nadania pisma {CF_DATA_WPLYWU} {CF_WPLYW_DZIENNIK} {CF_PISMO_DZIENNIK} Kolejne zmienne tyczą się zarejestrowanego terminu w sprawie. Istnieje możliwość wstawienia we wzorcu daty z wyznaczonego terminu wraz z miesiącem napisanym cyframi bądź słownie: Termin -> Data (cyfry) Termin -> Data (słownie) {CF_ROZPRAWA1} {CF_DATASLOW} Istnieje też opcja wstawienia Daty i godziny, Sali, gdzie odbywa się rozprawa czy posiedzenie. Użytkownik ma możliwość umieszczenia w szablonie terminów z miesiącem napisanym słownie a także łącznie z salą: Termin -> Data i godzina Termin -> Sala Termin -> Termin (słownie data i godzina) Termin -> Termin (słownie data i godzina, sala) {CF_ROZPRAWA2} {CF_ROZPRAWA5} {CF_ROZPRAWA3} {CF_ROZPRAWA4} Zmienne których nazwy zaczynają się od ciągu znaków Termin inny pozwalają na umieszczenie w szablonie danych związanych z wyznaczeniem terminu dla innych

16 stron (np. rozprawa została wyznaczona na godzinę 13,a świadek powinien się stawić na ) Termin -> Termin inny (słownie data i godzina) Termin -> Termin inny (słownie data i godzina, sala) {CF_ROZPRAWAINNA1} {CF_ROZPRAWAINNA2} Kolejne opcje tyczą się umieszczenia w szablonie napisu rozprawy/posiedzenia /publikacji bądź rozprawę/ posiedzenie/ publikację w zależności od typu utworzonej wcześniej wokandy. Termin -> Rozprawy /Posiedzenia Termin -> Rozprawę /Posiedzenie {CF_TERMIN_RODZAJ1} {CF_TERMIN_RODZAJ2} W przypadku, gdy na wokandzie umieszcza się przedmiot posiedzenia, można jego treśc wstawić także we wzorcu. Jeśli został przypisany prokurator dla danej sprawy, można w szablonie umieścić jego imię i nazwisko w konkretnej odmianie: Termin -> Przedmiot Termin -> Prokurator-> Mianownik Termin -> Prokurator-> Dopełniacz {CF_ROZPRAWA9} {CF_PROKURATOR} {CF_PROKURATOR_ODM} Zmienne pozwalające na wstawienie do wzorca danych protokolanta, sędziego referenta lub składu komisji sędziowskiej na wokandzie: Termin -> Protokolant Termin -> Przewodniczący Termin -> Sędziowie {CF_PROTOKOLANT} {CF_PRZEWODNICZACY} {CF_SEDZIOWIE} Ostatnie już zmienne w podmenu Termin to dodatkowe opcje służące do umieszczenia opisu wyniku oraz przedmiotu w przypadku posiedzeń: Termin -> Opis wyniku {CF_ROZPRAWA7}

17 Menu Osoby W tym menu zostały umieszczone zmienne odpowiedzialne za wstawienie danych stron, obrońców, adresatów i nadawców dziennika korespondencji przychodzącej. Pierwsza podgrupa pozwala na dodanie do szablonu danych obrońcy imienia i nazwiska, tytułu, adresu korespondencji oraz nazwę instytucji, której przedstawicielem jest ten obrońca: Obrońca -> Imię i nazwisko Obrońca -> Tytuł, imię i nazwisko Obrońca -> Instytucja Obrońca -> Adres {CF_OBRONCA1} {CF_OBRONCA2} {CF_OBRONCA3} {CF_OBRONCA4} Kolejne zmienne są odpowiedzialne za wstawianie danych strony w sprawach karnych, w programie istnieje kilka opcji, m. in. jedynie imię i nazwisko, imię i nazwisko ze statusem strony w mianowniku lub dopełniaczu np. obwiniony Marian Nowakowski. Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON01} {CF_LISTA_STRON02} Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON03} Jeżeli w sprawie karnej uczestniczy więcej stron, zamiast wypisywania wszystkich osób można umieścić np. Jan Kowalski i inni, pozwalają na to kolejne zmienne: Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Skrócony zapis -> Mianownik Strony -> Listy bez kwalifikacji -> Skrócony zapis -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON08} {CF_LISTA_STRON09} Można umieścić podobne zmienne, które dodatkowo pozwalają na importowanie kwalifikacji aktu oskarżenia lub np. wraz z imieniem ojca, matki: Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON11} {CF_LISTA_STRON12} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON13} Strony -> Listy z kwalifik. a/o -> Statusy, imiona nazwiska, rodzice {CF_LISTA_STRON16}

18 Program pozwala na umieszczenie wraz z imieniem i nazwiskiem w szablonie, kwalifikacji wpisywanej w zakładce Orzecz. II przy danych strony w odpowiedniej odmianie: Strony -> Listy z kwalifik. so -> Imiona i nazwiska Strony -> Listy z kwalifik. so -> Statusy, imiona nazwiska -> Mianownik {CF_LISTA_STRON21} {CF_LISTA_STRON22} Strony -> Listy z kwalifik. so -> Statusy, imiona nazwiska -> Dopełniacz {CF_LISTA_STRON23} Dla stron cywilnych istnieje podział na strony z plusem (np. powód, wnioskodawca) oraz strony z minusem (np. pozwany, uczestnik) Mamy możliwość wstawienia imienia i nazwiska w mianowniku albo w dopełniaczu: Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(+) -> Imiona i nazwiska odmienione Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska Strony-cywilne(-) -> Imiona i nazwiska odmienione {CF_LISTA_STRON011} {CF_LISTA_STRON012} {CF_LISTA_STRON013} {CF_LISTA_STRON014} Podgrupa strony jest tak jakby zbiciem trzech wcześniejszych (Strony, Strony cywilne (+), Strony cywilne (-)), użytkownik może więc korzystać z tego, albo poprzednich podgrup. Zmienne umieszczone w podgrupie Strona: Strona -> Nazwisko i imię Strona -> Nazwisko i imię odmienione Strona -> Status -> Mianownik Strona -> Status -> Dopełniacz Strona -> Status -> Biernik Strona -> Instytucja Strona -> Adres Strona -> Kwalifikacja a/o Strona -> Kwalifikacja SO Imię ojca Imię matki Data urodzenia {CF_STRONA01} {CF_STRONA17} {CF_STRONA15} {CF_STRONA18} {CF_STRONA16} {CF_STRONA04} {CF_STRONA05} {CF_STRONA06} {CF_STRONA07} {CF_STRONA10} {CF_STRONA11} {CF_STRONA12}

19 Miejsce urodzenia Zawód Imię Nazwisko Nazwisko panieńskie PESEL {CF_STRONA13} {CF_STRONA14} {CF_STRONA20} {CF_STRONA21} {CF_STRONA19} {CF_STRONA22} Dane świadków, biegłych w sprawie umieszcza się we wzorcu za pomocą kolejnych zmiennych np. status strony, imię i nazwisko w dopełniaczu czy tylko imię i nazwisko Inne strony-> Nazwisko i imię Inne strony-> Nazwisko, imię i status Inne strony-> Nazwisko, imię i status odmienione Inne strony-> Instytucja Inne strony-> Adres {CF_INNA1} {CF_INNA2} {CF_INNA3} {CF_INNA4} {CF_INNA5} Zmienne znajdujące się w trzech ostatnich podgrupach odpowiadają za wstawianie danych zarejestrowanych uprzednio w dzienniku korespondencji przychodzącej. Nadawcy -> Imiona, nazwiska i nazwy Nadawcy -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy Adresaci -> Imiona, nazwiska i nazwy Adresaci -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy Strony dziennika -> Imiona, nazwiska i nazwy Strony dziennika -> Imiona, nazwiska, nazwy i adresy {CF_DZIENNIK61} {CF_DZIENNIK62} {CF_DZIENNIK51} {CF_DZIENNIK52} {CF_DZIENNIK71} {CF_DZIENNIK72}

20 Menu Adresat Z menu Adresat korzysta się jeżeli przygotowujemy pismo, które zostaje później wysyłane do instytucji, strony w sprawie czy obrońcy. We wzorcu możemy umieścić odpowiednią formę Pan /Pani, tytuł, status, oraz dane adresata: Pan/Pani -> Mianownik Pan/Pani -> Celownik Pan/Pani -> Biernik Tytuł adresata Status adresata -> Mianownik Status adresata -> Dopełniacz Status adresata -> Biernik Adresat Instytucja adresata Oddział adresata Ulica i numer Kod i miejscowość {CF_PANPANI} {CF_PANPANIC} {CF_PANPANIB} {CF_TYTUL} {CF_STATUS} {CF_STATUS_ODM} {CF_STATUS_BIERNIK} {ADRESAT} {CF_INSTYTUCJA} {CF_ODDZIAL} {CF_ULICA_NUMER} {CF_KOD_MIEJSCOWOSC} Menu Pismo Najważniejsze dane dotyczące samego pisma zostały umieszczone w kolejnym menu. Do szablonu można wstawić datę wysłania pisma, datę bieżącą, opis dokumentu. Jeśli poszczególnym użytkownikom przydzielono prawa dostępu i istnieje logowanie do domeny, istnieje opcja umieszczenia we wzorcu danych autora pisma. Data wysłania Data bieżąca -> Cyfry Data bieżąca -> Słownie Opis pisma Autor pisma Zakończenie {CF_DATA_WYSLANIA_ODM} {CF_TODAYDDMMYYYY} {CF_TODAYSLOWNIE} {CF_PISMO_OPIS} {CF_PISMO_AUTOR} {KONIEC} UWAGA: Aby stworzony szablon był kompletny należy na samym końcu umieścić zmienną Zakończenie, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji takiej, że program przy korzystaniu z nowego szablonu będzie się samoczynnie zamykał.

21 Menu Sąd W przypadku umieszczania danych z pieczątki sądu w tworzonym szablonie pisma, można skorzystać z menu Sąd, mamy do wyboru nazwę sądu (np. Sąd Rejonowy w Katowicach), oznaczenie wydziału (np. VI) nazwę wydziału (np. Wydział Grodzki), dane adresowe ulica, kod i miejscowość, telefon oraz zmienną Gdzie, która jest odpowiedzialna za wstawianie samej nazwy miejscowości (np. Warszawa). Nazwa Sądu Oznaczenie Wydziału Nazwa Wydziału Ulica i numer Kod i miejscowość Telefon Gdzie {CF_KONFIG1} {CF_KONFIG2} {CF_KONFIG3} {CF_KONFIG4} {CF_KONFIG5} {CF_KONFIG6} {CF_KONFIG9} Tworzenie wzorców w WORDZIE (dla protokołów i orzeczeń) Istnieje druga możliwość tworzenia szablonów, do której służy moduł współpracy z Wordem SAWA. Zasada kreacji nowego wzorca jest na początku taka sama - należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grupę szablonów wybrać opcję Dodaj szablon a następnie wpisać nazwę tworzonego wzorca. Później pomijamy wpisywanie treści w aplikacji Wydział Grodzki oraz wstawianie zmiennych do szablonu, w zamian klikamy w przycisk tekstowy Word., który uruchomi nam edytor moduł współpracy Rys. 8.7 Widok edytora tekstowego Word wraz z modułem współpracy SAWA

22 Wygląd modułu współpracy z Wordem został przedstawiony na rys Najczęściej pojawia się on na środku aplikacji Word. Aby za bardzo nie przeszkadzał nam w pracy, można przeciągnąć go sobie do pasków narzędziowych aplikacji firmy Microsoft (tam gdzie jest formatowanie tekstu ). przycisk przeznaczony do wstawiania zmiennych Rys moduł SAWA służący do umieszczania zmiennych w Wordzie Przy tworzeniu nowego szablonu należy wpisać potrzebny tekst oraz wstawić zmienne, które pozwolą na importowanie rejestrowanych wcześniej danych. Aby we wzorcu dokumentu umieścić makrozmienną, trzeba użyć przycisku z rysunku 8.7.1, wówczas na ekranie wyświetli się okienko pokazane poniżej: lista makrozmiennych Rys. 8.8 wstawianie makrozmiennych do nowego szablonu Następną czynnością, którą należy wykonać jest wyszukanie z listy odpowiedniej zmiennej i w celu umieszczenia jej w szablonie - użycie klawisza Wstaw. Lista dostępnych makrozmiennych, jest podobnie ułożona jak dla zmiennych pokazanych przy tworzeniu wzorców orzeczeń w programie Wydział Grodzki: a) zmienne tyczące się różnego rodzaju sygnatur: 1. Sprawa Sygnatura Sprawy 2. Sprawa Sygnatura Dziennika 3. Sprawa Sygnatura Prokuratury 4. Sprawa Sygnatura Sądu I instancji

23 b) zmienne dotyczące dat wstawianych w szablonie 5. Sprawa Data Orzeczenia Cyfry 6. Sprawa Data Orzeczenia Słownie 7. Sprawa Data Bieżąca Cyfry 8. Sprawa Data Bieżąca Słownie 9. Sprawa Data Wpływu sprawy c) możliwość wstawienia makrozmiennych powiązanych z utworzonym terminem w sprawie 10. Sprawa Termin Data Cyfry 11. Sprawa Termin Data Słownie 12. Sprawa Termin Data i godzina 13. Sprawa Termin Sala 14. Sprawa Termin Termin 15. Sprawa Termin Prokurator Mianownik 16. Sprawa Termin Prokurator Dopełniacz 17. Sprawa Termin Protokolant 18. Sprawa Termin Przewodniczący 19. Sprawa Termin Sędziowie 20. Sprawa Termin Opis wyniku 21. Sprawa Termin Przedmiot d) pozostałe makrozmienne powiązane ze sprawą: 22. Sprawa Przedmiot sprawy Rodzaj 23. Sprawa Przedmiot sprawy Opis 24. Sprawa Opis 25. Sprawa Prokuratura Mianownik 26. Sprawa Prokuratura Dopełniacz 27. Sprawa Sędzia referent 28. Sprawa Z powództwa / wniosku 29. Sprawa Przeciwko / z udziałem e) zmienne odpowiedzialne za umieszczanie danych strony karnej 30. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Imiona i nazwiska 31. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Statusy, imiona i nazwiska 32. Osoby Strony Listy bez kwalifikacji Statusy, imiona i nazwiska odmienione 33. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Imiona i nazwiska 34. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Mianownik 35. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Dopełniacz 36. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Data ur. itd. 37. Osoby Strony Listy z kwalifik. a/o Statusy, imiona i nazwiska, Syn / Córka itd.

24 f) zmienne, które pozwalają na importowanie do dokumentu danych stron cywilnych 38. Osoby Strony cywilne (+) Imiona i nazwiska 39. Osoby Strony cywilne (+) Imiona i nazwiska odmienione 40. Osoby Strony cywilne (-) Imiona i nazwiska 41. Osoby Strony cywilne (-) Imiona i nazwiska odmienione g) kolejne służą do umieszczenia danych obrońcy / pełnomocnika 42. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk Mianownik 43. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk Dopełniacz 44. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista Statusów imion i nazwisk Mianownik 45. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista Statusów imion i nazwisk Dopełniacz 46. Obrońcy/ Pełnomocnicy Lista imion i nazwisk wraz z danymi stron h) do wstawienia zmiennych świadków, biegłych przeznaczone są następne makrozmienne 47. Osoby Inne strony Imiona i nazwiska 48. Osoby Inne strony Statusy, imiona i nazwiska Mianownik 49. Osoby Inne strony Statusy, imiona i nazwiska Dopełniacz i) ostatnie zmienne pozwalają na umieszczenie danych sądu do szablonu: 50. Mój sąd Nazwa sądu 51. Mój sąd Oznaczenie wydziału 52. Mój sąd Nazwa wydziału 53. Mój sąd Ulica i numer 54. Mój sąd Miejscowość 55. Mój sąd Gdzie Po użyciu przycisku Wstaw w szablonie pojawi się szare pole, pod którym kryje się wstawiona makrozmienna. Po zredagowaniu treści oraz umieszczeniu odpowiednich zmiennych w tworzonym wzorcu orzeczenia czy protokołu można zapisać taki szablon, czynność taką wykonuje się w następujący sposób: Klika się w krzyżyk, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, wyświetli się wówczas okienko:

25 Rys Okno pojawiające się po kliknięciu w krzyżyk W celu zapisania szablonu w bazie danych należy zaakceptować pytanie, a później w okienku pokazanym na rysunku 8.6 wykonać kliknięcie w klawisz Zapisz.

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Spis treści 1. Przydzielenie dostępu do modułu.... 2 2. Konfiguracja danych w Kleosie... 3 3. Strony w sprawie.... 4 4. Udostępnianie dokumentów / katalogu dokumenty....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl Internetowy Manager Punktów Adresowych Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZSZERZONA

PLATFORMA ROZSZERZONA Lokalizator GPS Instrukcja Użytkownika Logowanie do systemu 1. Zaloguj się na stronie: http://www.spy-shop.pl/gps-pm-15.html#logowanierozszerzona 2. Zaloguj się używając swojego loginu i hasła (domyślnie

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł dla Obserwatorów WEB) Strona 1 z 22 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika

Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Micro CMS e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Micro CMS e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Okno rejestracji. Okno logowania

Okno rejestracji. Okno logowania 1. Rejestracja klubu - Kliknij w link Rejestracja w górnym prawym rogu strony Okno rejestracji UWAGA!!! W polu nazwa użytkownika wpisz tzw. login (np. karateolsztyn pisany bez odstępów i polskich liter),

Bardziej szczegółowo

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami

Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Obsługa strony www konferencji

Obsługa strony www konferencji Obsługa strony www konferencji Strona www konferencji zakładana jest po zatwierdzeniu konferencji przez Centrum Banacha. Organizator otrzymuje nazwę strony konferencji wygenerowanej w systemie oraz login

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta 1. Logowanie do APD - Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy

Bardziej szczegółowo

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego Jak stworzyć wizytówkę firmy w Google Maps? Tworzenie wizytówki Google odbywa się w trzech etapach: 1. Założenie konta pocztowego w Google 2. Stworzenie wizytówki w Google Maps 3. Publikacja wizytówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Poprawiono mechanizm nadawania kolejnych numerów w kontrolce uzasadnień z uwzględnieniem sędziów.

Poprawiono mechanizm nadawania kolejnych numerów w kontrolce uzasadnień z uwzględnieniem sędziów. 1. Wezwanie na konkretną godzinę głównych stron Dodano możliwość wprowadzenia godziny wezwania na rozprawę/posiedzenie dla stron. Jeśli data nie będzie wprowadzona nic się nie pojawi. Jeżeli data nie będzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy LearningApps.org.

Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy LearningApps.org. Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy LearningApps.org.

Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy LearningApps.org. Tworzenie krzyżówek, gier edukacyjnych w Internecie na przykładzie platformy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo