Informatyka Stosowana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Stosowana"

Transkrypt

1 Informatyka Stosowana OPISY PRZEDMIOTÓW 1. Matematyka Dyskretna Algebra liniowa Opracowanie danych pomiarowych Elementy fizyki Fizyka przetwarzania informacji Office (kurs wyrównawczy) Programowanie proceduralne Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Wstęp do systemu operacyjnego Unix Sieci komputerowe i Internet Jezyki programowania Programowanie obiektowe Narzędzia programistyczne Bazy danych I Bazy danych II Metody numeryczne I Wprowadzenie do grafiki komputerowej Języki formalne i automaty MATLAB / SCILAB - wykorzystanie środowiska obliczeniowego Fizyka w symulacji komputerowej i modelowaniu komputerowym Podstawy elektroniki i elektrotechniki Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Opracowywanie serwisów Web Programowanie w środowisku Windows Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe Metody Symulacji w Nanotechnologii Nauka i technika w społeczeństwie Programowanie urządzeń wirtualnych Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Mikroprocesory i procesory sygnałowe

2 33. Transmisja Danych i Systemy Rozproszone Teoria sygnałów Sterowniki Programowalne PLC Multimedialne metody dydaktyki Algorytmy II Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych Algorytmy optymalizacji Systemy Symboliczne Perl dla administratorów systemów Technologie projektowania oprogramowania Programowanie komunikacyjne i sieciowe Akwizycja i przetwarzanie danych Programowanie równoległe i rozproszone Programowanie serwisów Web Grafika i animacja komputerowa System składu publikacji LATEX Język Java Język Fortran Zaawansowane programowanie obiektowe Metody numeryczne II Elementy informatyki kwantowej w zastosowaniach Algorytmy kwantowe Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Inteligencja obliczeniowa Uczenie maszynowe, algorytmy i systemy data mining Metody wizualizacji danych i Analiza danych tekstowych Przetwarzanie informacji przez mózgi Neuropsychologia komputerowa Projektowanie układów scalonych Systemy wbudowane i systemy czasu rzeczywistego Język opisu sprzętu (VHDL) Układy programowalne Logika rozmyta Wstęp do bioinformatyki Modelowanie Molekularne Biofizyka Programowanie urządzeń mobilnych Metody obliczeniowe mechaniki płynów Biologiczne bazy danych

3 1. Matematyka Dyskretna Autor: dr Grzegorz Pestka Forma: Wykład: 30h, ćwiczenia: 30h Program: 1. Wykład przedstawia podstawowe wiadomości z teorii liczb i algebry abstrakcyjnej. 2. W następnej części wiadomości te są podstawą do omówienia ich zastosowań 3. w kryptografii, konstrukcji ciał skończonych i kodów korygujących. 4. W wykładzie przedstawione są takie wiadomości jak: liczby pierwsze, kongruencje, chińskie twierdzenie o resztach, fukcja Eulera, twierdzenie Eulera, małe twierdzenie 5. Fermata, niesymetryczny szyfr RSA, funkcja Mobiusa, pierścienie wielomianów i pierścienie reszt (konstrukcja liczb zespolonych), algorytm Euklidesa, konstrukcja i klasyfikacja ciał skończonych, kody korygujące błędy, zastosowanie ciał skończonych w kryptografii. Literatura: 1. A. Kostrykin, Wstęp do algebry, PWN. 2. W. Mochnacki, Kody korekcyjne i kryptografia. 3. K. A. Ross, C. R. B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN

4 2. Algebra liniowa Forma zajęć: Wykład: 30h, ćwiczenia: 30h Autor: L. Meissner Opis: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami algebry liniowej dla przestrzeni skończenie wymiarowych Program zajęć 1. Przestrzenie wektorowe a. pojęcie grupy i ciała, przykłady b. ciało liczb zespolonych c. przestrzeń wektorowa, podprzestrzenie przestrzeni wektorowych d. kombinacja liniowa wektorów, niezależność liniowa układu wektorów, baza, wymiar przestrzeni, przestrzenie skończenie wymiarowe 2. Przekształcenia liniowe a. przekształcenia liniowe i operacje na nich b. jądro i obraz przekształcenia liniowego, rząd przekształcenia c. przestrzeń dualna, baza dualna, przekształcenie dualne 3. Macierze a. macierz, działania na macierzach b. macierz odwzorowania liniowego, macierz złożenia przekształceń, macierz przekształcenia dualnego c. rząd macierzy d. przekształcenie podobieństwa e. wartości i wektory własne 4. Układy równań liniowych a. twierdzenie Kroneckera-Capellego b. zbiór rozwiązań układu liniowego 5. Wyznacznik a. definicja wyznacznika, własności i metody obliczania wyznacznika b. minory i rząd macierzy c. wzory Cramera, wyznaczanie macierzy odwrotnej do danej 6. Formy dwuliniowe i kwadratowe a. macierz i rząd odwzorowania dwuliniowego b. twierdzenie Lagrange a i Sylwestra 7. Przestrzenie euklidesowe i unitarne a. iloczyn wewnętrzny, norma wektora, bazy ortonormalne b. przekształcenia samosprzężone, izometryczne i normalne c. wartości własne i wektory przekształceń izometrycznych i samosprzężonych 8. Informacje o metodach numerycznych algebry liniowej a. obliczanie wyznaczników b. rozwiązywanie układu równań liniowych c. wyznaczanie macierzy odwrotnej 9. wyznaczanie wielomianu charakterystycznego 10. iteracyjne obliczanie wartości własnych 4

5 Literatura 1. M. Gelfand, Wykłady z algebry liniowej, PWN, Warszawa A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, PWN, Warszawa J. Gancarzewicz, Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnictwo UJ, Kraków F.W. Byron i R.W. Fuller, Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, Tom I, PWN, Warszawa

6 3. Opracowanie danych pomiarowych Forma zajęć: Wykład: 15h, laboratorium: 15h Autor: R Ciuryłło Opis: Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz metodami wykorzystywanymi podczas oceny niepewności danych pomiarowych. Zostaną omówione: podstawowe czynniki powodujące niepewność pomiaru wielkości fizycznych; metody oceny niepewności pojedynczego pomiaru wraz z tak zwanym błędem maksymalnym; wielkości charakteryzujące serię pomiarów o przypadkowym rozrzucie wyników wraz ze średnią i odchyleniem standardowym serii; ocena niepewności w przypadku pomiarów bezpośrednich; ocena niepewności w przypadku pomiarów pośrednich; pojęcia zmiennej losowej skokowej i ciągłej wraz z ich rozkładem oraz dystrybuantą; pojęcia przedziału ufności i poziomu ufności; centralne twierdzenie graniczne; rozkład dwumianowy; rozkład Poissona; rozkład Gaussa; rozkład t-studenta; rozkład chi-kwadrat; zasada największej wiarygodności wraz z metodą najmniejszych kwadratów; regresja liniowa; współczynnik korelacji; kowariancja wielkości złożonej, wariancja Allana oraz planowanie eksperymentu. Uwagi: Jeśli można sugerowałbym by wykład był prowadzony w wymiarze 30 godzin (oczywiście 15 godzin jest również akceptowalne). Uważam że zajęcia te nie powinny odbywać sie wcześniej niż w II semestrze i koniecznie równolegle lub tuż przed jakąś pracownią (np. laboratorium 45 godzin Elementów Fizyki ale równie dobrze mogła by być to jakaś pracownia gdzie dokonuje się pomiarów wspomaganych komputerowo). Wydaje mi się niecelowe prowadzenie ćwiczeń z tego przedmiotu gdyż uważam że najlepszymi ćwiczeniami będzie właśnie jakaś pracownia w której doświadczenia będą odpowiednio zaplanowane. 6

7 4. Elementy fizyki Forma zajęć: Wykład 60h,, ćwiczenia 30h, laboratorium 45h Autor: prof. dr hab. S. Chwirot Opis: Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom pojęciowej i metodologicznej bazy fizyki. Ze szczególnym naciskiem potraktowana zostanie prostota wyjściowych założeń fizycznego opisu świata, pozwalająca opisać świat w oparciu o zaskakująco niewielką liczbę podstawowych oddziaływań i reguł. Wykład ma charakter elementarny, tym niemniej nie jest to wykład wyłącznie pojęciowy. Na ćwiczeniach słuchacze mają okazję rozwiązywać proste problemy fizyczne - celem tych zajęć jest z jednej strony wyrobienie intuicji fizycznej, z drugiej wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu i modelowaniu problemów fizycznych. Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych. Program: 1. Świat oczami fizyka: rzędy wielkości długości, czasu, masy w makro- i mikroświecie; świat doznań zmysłowych a świat realny itd. 2. Zagadnienie ruchu - od Arystotelesa do Einsteina. 3. Mechanika klasyczna. 4. Stany skupienia materii: atomowa struktura materii, prawa opisujące podstawowe własności i zjawiska typowe dla róznych stanów skupienia. 5. Termodynamika i elementy fizyki statystycznej. 6. Drgania i fale z elementami akustyki. 7. Elektryczność i magnetyzm. 8. Fale elektromagnetyczne i optyka klasyczna. 9. Elementy fizyki mikroświata: budowa atomu i jądra atomowego, kwantowe własności mikroświata. Literatura: 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki, PWN, Warszawa, P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa,

8 5. Fizyka przetwarzania informacji Forma zajęć: Wykład 60 h Autor: prof. W. Nowak Program: 1. Oddziaływania fundamentalne. 2. Struktura fizyki 3. Fizyka klasyczna a kwantowa 4. Elektryczność i magnetyzm a. Prawo zachowania ładunku, ładunki elementarne b. Potencjał elektryczny c. Prawo Coulomba d. Elementy teorii ciała stałego e. Przewodniki, półprzewodniki izolatory f. Jak działają baterie i akumulatory w notebookach? g. Prawo Ampera h. Silnik elektryczny i. Prawa związane z prądem elektrycznym. j. Zjawiska magnetyczne k. Diamagnetyki, Paramagnetyki, Ferromagnetyki l. Zapis magnetyczny informacji m. Prawo indukcji Faradaya n. Prawa Maxwella o. Jak działają pamięci RAM, FLASH i podobne? p. Zjawiska falowe q. Drgania elektryczne, układy LC, RL, RLC r. Drgający dipol elektryczny s. Fale elektromagnetyczne t. Widmo fal elektromagnetycznych u. Propagacja fal EM 5. Optyka geometryczna podstawy 6. Optyka falowa podstawy 7. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światłowody 8. Budowa cząsteczek, poziomy energetyczne, spektroskopia. 9. Podstawy działania laserów 10. Podstawowe pojęcia optoelelektroniki 11. Optyczny efekt Kerra. 12. Holografia. 13. Przetwarzanie światła. 14. Fizyczne podstawy działania ekranów LCD. 15. Główne materiały mikroelektroniki. 16. Entropia a informacja. 8

9 17. Transport ciepła, problemy chłodzenia. 18. Fizyczne granice szybkości działania procesorów. 19. Podstawy informatyki kwantowej. Pojęcie qbitu. 9

10 6. Office (kurs wyrównawczy) Forma zajęć: Laboratorium 30h Autor: Halina Małłek Program zajęć 1. Przetwarzanie tekstów. 2. Zasady tworzenia dokumentów tekstowych. Formatowanie czcionki, akapitu i strony. Wyszukiwanie i zamiana tekstu. Sprawdzanie pisowni. Tabele. Drukowanie dokumentu. Korespondencja seryjna. Umieszczanie w dokumencie symboli i wyrażeń matematycznych oraz obiektów graficznych. 3. Arkusze kalkulacyjne. 4. Wprowadzanie i formatowanie danych. Umieszczanie formuł w komórkach arkusza. Adresowanie względne i bezwzględne. Tworzenie wykresów różnych typów. Przygotowanie wydruku arkusza. 5. Bazy danych. 6. Tworzenie tabel. Wprowadzanie danych (formularze). Wyszukiwanie danych (filtry, kwerendy). Przygotowanie wydruków z bazy danych (raporty). 7. Grafika menedżerska i prezentacyjna. 8. Umieszczanie w prezentacji pól tekstowych, obiektów graficznych, tabel, wykresów i schematów organizacyjnych. Przygotowanie pokazu ustawianie czasów i efektów przejścia, animacje. 9. Integracja danych z różnych aplikacji. 10. Wykorzystanie danych z innej aplikacji w różnych typach dokumentów. Literatura 1. M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów (PWN). 2. M. Kopertowska, Arkusze kalkulacyjne (PWN). 3. M. Kopertowska, Bazy danych (PWN). 4. M. Kopertowska, Grafika menedżerska i prezentacyjna (PWN). 10

11 7. Programowanie proceduralne Forma zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h Autor: dr hab. Jan Wasilewski, prof. UMK, Katedra Informatyki Stosowanej Program zajęć: Wykład stanowi wprowadzenie do zasad poprawnego programowania, ilustrowane przykładami w standardowych wersjach języków PASCAL i FORTRAN (77 i 9x), z włączeniem elementarnych wiadomości o obiektach; stanowi także wstęp do szczegółowej nauki języków programowania. Wymagana jest podstawowa znajomość systemu UNIX/LINUX. Przegląd zagadnień: 1. Informacja i kodowanie: dane, bity, bajty. 2. Algorytm: podejście zstępujące a wstępujące, hierarchiczna a modularna budowa programu; ogólna struktura modułu programowego: część deklaracyjna i operacyjna realizacja grafu operacyjnego; interpretacja, kompilacja, kody pośrednie i konsolidacja. 3. Zmienne a stałe, zmienne proste a strukturalne, skalarne a wskazujące; zmienne arytmetyczne, logiczne, znakowe, symboliczne; porządkowe a rzeczywiste; inicjowanie wartości. 4. Budowa wyrażeń: arytmetyka stało- a zmiennopozycyjna: uzupełnienie arytmetyczne, mantysa, cecha; operatory multiplikatywne, addytywne, relacyjne; hierarchia operatorów, wyrażenia pierwotne, czynniki, składniki, relacje; funkcje standardowe, konwersje typów. 5. Instrukcje proste a strukturalne: przypisania; sekwencje, nawiasy operacyjne; selekcje dwuwartościowe, wielowartościowe; etykiety i instrukcje skoku; istota programowania strukturalnego; pętle sterowane z góry i z dołu, pętle o znanej liczbie powtórzeń. 6. Struktury danych: tablice struktury homogeniczne, uporządkowanie elementów, obliczalność adresu, algebra macierzowa; struktury heterogeniczne: adresowanie elementów przez nazwę; zbiory: algebra mnogościowa, algorytmy zliczeń. 7. Podprogramy: funkcyjne a proceduralne, istota programowania proceduralnego; parametry formalne a aktualne: komunikacja przez wartość i przez nazwę ; algorytmy rekursywne; zasięgi nazw, wielkości globalne a lokalne; współdzielenie pamięci. 8. Obiekty elementarne wprowadzenie: dane i metody, poziomy dostępności nazw w obiektach, dziedziczenie; funkcje o wartościach obiektowych; przeciążanie operatorów. 9. Pliki: trwałe zapisy struktur danych, aspekty techniczne i implementacyjne; pliki fizyczne a logiczne; dostęp bezpośredni a sekwencyjny; podstawowe operacje na plikach; pliki binarne a tekstowe; podstawowe operacje wejścia/wyjścia, formatowanie. 10. Struktury dynamiczne: wskaźniki, operatory adresowe, kreacja i anihilacja; tablice dynamiczne; listy i podstawowe działania na nich; stosy, kolejki, listy okrężne, dwukierunkowe, drzewa. Ćwiczenia prowadzone będą równolegle w językach: PASCAL - w oparciu o system DELPHI (jako aplikacje konsolowe), na platformie WINDOWS; FORTRAN - w oparciu o kompilatory GNU, na platformie UNIX/LINUX. Literatura: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 1989; 2. M. Iglewski, J. Madey, S. Matwin, Pascal, WNT, Warszawa 1986; 3. R. K. Kott, Programowanie w języku Pascal, WNT, Warszawa 1988; 11

12 4. A. Struzińska-Walczak, K. Walczak, Nauka programowania dla już nie całkiem początkujących, W&W, Warszawa 2000; 5. T. M. Sadowski, Delphi, HELION, Gliwice 2003; 6. R. K. Kott, Fortran 77, WNT, Warszawa 1989; 7. R. K. Kott, K. Walczak, Programowanie w języku Fortran 77, WNT, Warszawa 1991; 8. D. Chrobak, Fortran. Praktyka programowania, MIKOM, Warszawa 2003; 9. A. Trykozko, Język Fortran, MIKOM, Warszawa

13 8. Algorytmy i struktury danych Forma zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h, laboratorium 30h Autor: dr Norbert Jankowski Program zajęć 1. Algorytmy a struktury danych uwagi ogólne. 2. Dynamiczne struktury danych: Listy, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe, listy cykliczne, listy dwukierunkowe, wartownik. Budowa struktur i algorytmów operujące na różnych typach list. 3. Drzewa, drzewa binarne, drzewa przeszukiwań (z porządkiem), dwukierunkowe. Sposoby wykorzystywania struktur drzewiastych. 4. Grafy, sposoby reprezentacji, terminologia. Podstawowe sposoby manipulacji na grafach. 5. Definicje złożoności i sposoby jej wyznaczania. 6. Uwagi o typach algorytmów. 7. Algorytmy sortowania: Analiza algorytmów sortowania O(n^2) Analiza algorytmów sortowania O(n log n) Analiza algorytmów sortowania O(n) 8. Statystyki pozycyjne 9. Metody mnożenia macierzy 10. Programowanie dynamiczne 11. Problem mnożenia ciągu macierzy 12. Algorytm wyznaczania najdłuższego wspólnego podciągu 13. Algorytm triangulacji wielokąta 14. Algorytmy przeszukiwania grafów 15. Sortowanie topologiczne 16. Algorytmy wyznaczania minimalnych drzew rozpinających 17. Algorytmy wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafach: Elementy wspólne algorytmów Algorytm Dijkstry Algorytm Bellmana-Forda Algorytm Floyda-Warshalla 18. Analiza i algorytmy drzew zrównoważonych na przykładzie drzew czerwono-czarnych. Literatura 1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów. Helion, Warszawa, A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmów. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, Niklaus Wirth. Algorytmy + Struktury Danych = Programy. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, wydanie 2, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L Rivest. Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, M. M. Sysło, N. Deo, J. Kowalik. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, D. Harel. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,

14 8. L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter. Analiza algorytmów i struktur danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, L. Banachowski, A. Kreczmar. Elementy analizy algorytmów. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, D. E. Knuth. Sztuka Programowania, wolumen I III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,

15 9. Systemy operacyjne Forma zajęć: Wykład 30h, laboratorium 30h Autor: dr hab. J. Kobus Program zajęć: Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z działaniem systemu komputerowego i roli jaką odgrywa w nim system operacyjny. Zagadnienia prezentowane są w kontekście potrzeb zaawansowanego użytkownika lub administratora systemu komputerowego, któremu znajomość funkcji i działania systemu operacyjnego jest niezbędna do właściwej konfiguracji i eksploatacji dostępnego sprzętu komputerowego. Prezentowane są techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi komputera: procesorem, pamięcią operacyjną oraz wirtualną i urządzeniami wejściawyjścia. Omawiany jest także ich wpływ na efektywność funkcjonowania systemu jako całości. Dyskutowane są takie zagadnienia jak wieloprogramowość, systemy z podziałem czasu, systemy z obsługą przerwań, dualny tryb pracy, przerwania programowe i wywołania systemowe. W kontekście wykorzystania procesora omawiane są pojęcia procesu i wątku oraz ich stanów, algorytmy przydziału procesora (priorytety), a także problemy synchronizacji i zakleszczeń. W odniesieniu do pamięci omawiane jest zagadnienie zarządzania pamięcią operacyjną i wirtualną (stronicowanie na żądanie), rola pamięci operacyjnej we współczenych systemach operacyjnych (pamięci podręczne stron, buforów, wymiany), a także dyskutowane są problemy związane z zarządzaniem pamięcią dyskową (systemy plików, i-węzły, spójność systemu plików). Literatura 1. M. J. Bach. Budowa systemu operacyjnego UNIX. Naukowo-Techniczne,Warszawa, Wydawnictwo 2. R. Love. Linux kernel. Przewodnik programisty. Wydawnictwo Helion, Gliwice, A. Silberschatz i P. B. Galvin. Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, wyd.5, Warszawa, William Stallings. Systemy operacyjne. Wydawnictwo Robomatic, Wrocław, A. S. Tanenbaum. Modern Operating Systems. Prentice-Hall International, Upper Saddle River,

16 10. Wstęp do systemu operacyjnego Unix Forma zajęć: Wykład 15h, laboratorium 30h Autor: dr N. Jankowski Program zajęć: Celem zajęć jest przedstawienie podstaw użytkowania systemu operacyjnego Unix. 1. Struktura systemu Unix (jądro, biblioteki, etc) 2. Unix sieć 3. Unix a inne systemy operacyjne, odmiany Linux 4. Użytkownicy, procesy, powłoki, interfejs graficzny 5. Struktura użądzreń i systemy plików. Montowanie urządzeń dyskowych. Nazwy plików i katalogów, nazwy uogólniające, prawa dostępu i ich zmiana, etc. 6. Podstawowe operacje na strukturach plików 7. Przegląd przydatnych poleceń i programów systemu Unix i dodatków Linuxa 8. Edytory tekstowe 9. Wielozadaniowość, strukienie, kontrola procesów. Kontrola konstrukcji wywołania polecenia 10. Metody archiwizacji systemu Unix, metody instalacji pakietów w systemie Linux 11. Nauka pisania skryptów 16

17 11. Sieci komputerowe i Internet Forma zajęć: wykład 30h, laboratorium 30h Autor: dr hab. J. Kobus Program zajęć: Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień umożliwiających zrozumienie funkcjonowania współczesnych lokalnych i rozległych sieci komputerowych, głównie Internetu. Omówiony zostanie model OSI, a szczegółowa charakterystyka najważniejszych protokołów z rodziny TCP/IP (IP, ARP/RARP, ICMP, TCP, UDP, SSH, FTP) posłuży do wyjaśnienia komunikacji host-host w sieci Internet. Komunikacja w lokalnych sieciach komputerowych zostanie przedyskutowana na przykładzie sieci Ethernet i Wi-Fi. Omówione zostana także usługi takie jak DHCP i DNS, które wspomagają konfigurację i komunikację hostów w sieci Internet. Komunikacja w sieciach rozległych zostanie przedstawiona poprzez omówienie takich protokołów jak HDLC, PPP i Frame Relay. Osobno zostanie przeanalizowany problem trasowania pakietów w sieciach rozległych (protokoły routingu RIP, OSPF, BGP, routing hierarchiczny). Przedstawione zostaną także media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania oraz urządzenia sieci lokalnej i rozległej (przełączniki, punkty dostępowe, routery, modemy). Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej zostanie omówione w kontekście filtrowania pakietów i tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. Literatura 1. V. Amato, editor. Akademia Sieci Cisco. Pierwszy rok nauki. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, V. Amato, editor. Akademia Sieci Cisco. Drugi rok nauki. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, D. E. Comer. Sieci komputerowe i intersieci. Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa, M. Sportack. Sieci komputerowe - Księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice, A. S. Tanenbaum. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice,

18 12. Jezyki programowania Forma zajęć Wykład (30 godzin), Laboratorium (30 godzin) Autor dr Antoine Naud Program zajęć 1. Wprowadzenie: 2. Typy danych, stale i zmienne: Uwagi wstępne Typy podstawowe Stale podstawowych typów Deklaracja i inicjalizacja zmiennych Klasy pamięci Konwersje typów Typy pochodne 3. Operatory i wyrażenia: Budowa wyrażenia Priorytety operatorów Operatory indeksowania, wyboru i wywołania Operatory jednoargumentowe Operatory arytmetyczne Przesunięcia bitowe Operatory porównania i przyrównania Bitowe operatory logiczne & ^ Operatory logiczne && Operator warunkowy?: Operatory przypisania = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= = Operator połączenia, Uwagi ogólne 4. Instrukcje (printf i scanf): Instrukcje wyrażeniowe Instrukcje warunkowe lub selekcji Instrukcje pętli Pozostałe instrukcje sterujące 5. Funkcje: Funkcje bibliotek standardowych Przekazywanie argumentów przez wartość i zmienna Funkcje rekurencyjne Funkcja main Wyniki w strukturze Wyniki w strukturze c.d. Funkcje ze zmienna liczba argumentów Budowa funkcji 6. Tablice i wskaźniki: Podstawowe pojęcia Tablice jednowymiarowe Arytmetyka adresami i tablicami Tablice wielowymiarowe 18

19 Wskaźniki Tablice wskaźników Argumenty funkcji w postaci tablic/wskaźników Wskaźniki a funkcje Tablice funkcji Sortowanie elementów tablicy za pomocą funkcji qsort Tablice struktur Pytania kontrolne 7. Przydzielanie pamięci: Wstęp: terminologia Biblioteczne funkcje dynamicznego przydziału pamięci (alloc.h) Przydzielanie pamięci dla tablic Przydzielanie pamięci dla struktur Pytania i zadania 8. Obsługa plików: Strumienie, otwieranie i zamykanie plików Znakowe wejście i wyjście Formatowane wejście i wyjście Binarne wejście i wyjście Sterowanie buforem i pozycja pliku Zadania kontrolne: 9. Dyrektywy preprocesora 10. Funkcje II 11. Tablice i wskaźniki II 12. Argumenty funkcji main 13. Pliki nagłówkowe 14. Projekt Literatura 1. Kernighan B. W., Ritchie D. M. Jezyk ANSI C. Warszawa, WNT 1988 (Norma) 2. Kisilewicz J. Jezyk C w srodowisku Borland C++, Wyd. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw Delannoy C. Cwiczenia z jezyka C. Warszawa, WNT Summit S. Programowanie w jezyku C FAQ, Helion, Loudon K. Algorytmy w C, Helion,

20 13. Programowanie obiektowe Forma zajęć: Wykład 30h, laboratorium 30h Opis Celem przedmiotu jest przedstawienie metodologii projektowania i programowania obiektowego, pewnych znanych technologii obiektowych oraz specyfiki popularnych języków obiektowych C++ i C#. Auto: dr Krzysztof Grąbczewski Wymagania wstępne Kurs programowania strukturalnego w języku C Program zajęć 1. Projektowanie obiektowe kapsułkowanie, ochrona danych 2. Klasy i obiekty, ochrona danych przez modyfikatory dostępu 3. Tworzenie i destrukcja obiektów i tablic obiektów 4. Polimorfizm przeciążanie operatorów 5. Dziedziczenie, a. Klasy bazowe i pochodne, hierarchie klas b. Dziedziczenie wielokrotne, dziedziczenie wirtualne 6. Abstrakcyjne typy danych a. Metody wirtualne, klasy abstrakcyjne, wirtualne destruktory b. Interfejsy a klasy abstrakcyjne 7. Wzorce (ang. templates) funkcji i klas 8. Obsługa wyjątków 9. Specyfika C++ a. l-wartości i r-wartości, efektywne przekazywanie argumentów itp. b. Przestrzenie nazw c. RTTI runtime type identification d. Standard Template Library (STL) e. Specyfika Borland C++ Buidera ( closure, property etc.) 10. Środowisko.NET i język C# a. Zarządzanie pamięcią b. Assembly, delegate, serializacja i inne nowe konstrukcje językowe c. Atrybuty i wykorzystanie meta-danych d. Bogactwo funkcjonalne.net: kolekcje, obsługa wątków, komunikacja międzyprocesowa, szyfrowanie danych itd. Literatura 1. Bjarne Stroustrup Język C++, WNT Stanley B. Lippman, Josee Lajoie Podstawy języka C++, WNT Specyfikacja standardu języka C++ draft SGI Standard Template Library Programmer s Guide 5. Jesse Liberty, Brian MacDonald, C#. Programowanie. Helion Peter Drayton, Ben Albahari, Ted Neward, C# in a Nutshell, O'Reilly

21 14. Narzędzia programistyczne Forma zajęć: wykład 15h, laboratorium 15h Autor: dr. J. Matulewski Cel zajęć: zapoznanie studentów z najpopularniejszymi środowiskami programistycznymi, wykazanie korzyści korzystania z IDE Nabyte umiejętności: projektowanie wizualne/rad, zdarzeniowy model programowania aplikacji, skuteczne i szybkie debugowanie kodu, narzędzia testowania i udostępniania gotowych projektów, omówione zostaną także wybrane szczegółowe zagadnienia platform z których będziemy korzystać (m.in. kolekcje w.net, wybrane funkcje WinAPI w Win32 itd.) Wymagania: studenci powinni programować biegle w jednym z języków obiektowych: C++, C#, Java, Delphi i znać przynajmniej pobieżnie pozostałe W trakcie kursu studenci poznają środowiska Nazwa Producent Licencja Platforma Uwagi C++Builder i Delphi Borland Darmowe (Personal) Win32 może wersja Turbo Visual C# Microsoft Darmowe (Express).NET 3.5 biblioteki Windows Forms i WPF, ADO.NET Visual Web Microsoft Darmowe (Express).NET 3.5 ASP.NET Developer NetBeans Sun Darmowe JDK 6u3 alt. Eclipse 21

22 15. Bazy danych I Forma zajęć Laboratorium (45 godzin) Autor Halina Małłek Program zajęć 1. Tworzenie aplikacji za pomocą systemu zarządzania relacyjną bazą danych MS Access. a. Rozmieszczanie danych w tabelach. b. Definiowanie relacji. c. Wyszukiwanie informacji filtry, kwerendy wybierające, krzyżowe, funkcjonalne i SQL. d. Wprowadzanie i przeglądanie danych formularze. e. Generowanie wydruków raporty. f. Tworzenie wykresów. g. Wymiana danych z innymi aplikacjami. h. Współpraca z Internetem. i. Automatyzacja aplikacji makra, moduły. 2. MS SQL Server i język manipulowania danymi T-SQL. a. Pobieranie informacji z tabel (DQL). b. Wprowadzanie i edycja danych (DML). c. Tworzenie i modyfikowanie struktury baz danych (DDL). d. Definiowanie uprawnień (DCL). e. Tworzenie widoków, procedur przechowywanych i funkcji. f. Więzy i wyzwalacze. g. Transakcje. h. Technologia XML. 3. Aplikacje klient-serwer. a. Rozbudowa bazy danych Accessa do aplikacji o architekturze klient-serwer. b. Tworzenie tzw. projektów Accessa. Literatura 1. M. R. Irwin, C. N. Prague, J. Reardon, Access 2003 PL. Biblia (Wydawnictwo Helion, 2004). 2. S. S. Bagui, R.W. Earp, SQL dla SQL Server Wprowadzenie (Wydawnictwo Helion). 3. M. Zawadzki, SQL Serwer 2005 (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006). 4. M. Otey, Microsoft SQL Server Nowe możliwości (Wydawnictwo Helion, 2005). 5. J. S. Bowman, S. L. Emerson, M. Darnovsky, Podręcznik języka SQL (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001). 6. C. J. Date, H. Darwen, SQL. Omówienie standardu języka (Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2000). 7. R. M. Riordan, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych (Wydawnictwo RM, Warszawa 2000). 22

23 16. Bazy danych II Autor: dr hab. Piotr Pepłowski Forma: Wykład: 30h, laboratorium: 45h Wymagania wstępne Bazy danych I Znajomość algorytmów i struktur danych Opis: Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami systemów baz danych. Po zakończeniu kursu studenci będą 1. rozumieli relacyjny model danych 2. znali standardowy język baz danych jakim jest SQL 3. umieli normalizować schematy baz danych 4. potrafili identyfikować warunki integralności i bezpieczeństwa danych 5. umieli stworzyć fizyczny model bazy danych uwzględniając ograniczenia nakładane przez m.in. sprzęt, system operacyjny, sieci komputerowe 6. umieli optymalizować zapytania Program: 1. Model encji związków 2. Relacyjny model danych (algebra relacyjna, rachunek relacyjny) 3. SQL i PL/SQL 4. Projektowanie baz danych (zależności funkcjonalne, postaci normalne) 5. Przetwarzanie transakcyjne i optymalizacja zapytań 6. Problemy bezpieczeństwa w bazach danych (schemat uprawnień, kopie bezpieczeństwa) 7. Fizyczna organizacja baz danych (organizacja plików, typy plików, indeksy, pamięci zewnętrzne, RAID) 8. Data mining (eksploracja danych) oraz hurtownie danych 9. Obiektowo zorientowane i obiektowe relacyjne systemy bazy danych 10. Rozproszone i równoległe systemy baz danych 11. Kierunki rozwoju (genomiczne bazy danych bioinformatyka, mobilne bazy danych, XML,...) Literatura 1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), Date C. J., An Introduction to Database System, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 2nd edition, WCB/McGraw- Hill, S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer

24 17. Metody numeryczne I Forma zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h Autor prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski Opis przedmiotu Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami numerycznymi używanymi w praktyce i w zastosowaniach naukach informatycznych i przyrodniczych (np. w fizyce). Szczegółowo omawiane są tylko wybrane, podstawowe metody numeryczne. Pozostałe metody są omawiane informacyjnie. Wymagania wstępne 1. Analiza matematyczna 2. Algebra 3. Język programowania (np. PASCAL) Zawartość 1. Wprowadzenie: systemy liczenia i reprezentacja informacji w komputerze. 2. Zasady programowania strukturalnego i elementy języka Pascal. 3. Błędy obliczeń numerycznych. 4. Metody numeryczne. a. Interpolacja. b. Całkowanie numeryczne. Całki wielowymiarowe. c. Różniczkowanie numeryczne. d. Rozwiązywanie równań (znajdowanie zer funkcji). Układy równań nieliniowych. e. Szukanie ekstremów. Metoda Brenta. Metody gradientowe. f. Układy równań algebraicznych. Metoda eliminacji Gaussa. Wybór elementu głównego. g. Równania różniczkowe. h. Równania różniczkowe cząstkowe. i. Diagonalizacja macierzy (rozwiązywanie zagadnienia własnego macierzy). j. Transformata Fouriera. k. Przegląd pozostałych zagadnień numerycznych. Literatura 1. A. Marciniak, Turbo Pascal 7.0 (BUM). 2. J. Stoer, R. Bulirsch, Wstęp do analizy numerycznej (PWN, 1987). 3. A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej (PWN, 1975). 4. A. Marciniak, Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal. 5. W. H. Press et al., Numerical recipies (CUP, 1986). 6. Wykłady dostępne w lokalnej sieci komputerowej:

25 18. Wprowadzenie do grafiki komputerowej Forma zajęć: Wykład 15h, laboratorium 15h Autor: dr M. Michalski Program zajęć: 1. Zagadnienia wstępne a. Fizjologia wzroku b. Widzialne spektrum promieniowania elektromagnetycznego fizyka barw c. Złudzenia optyczne d. Cyfrowe modele koloru (RGB, CMYK, HSV, Lab) e. Konwersja między modelami koloru, niezupełność układu barw 2. Obrazy cyfrowe reprezentacja rastrowa a. Rozdzielczość cecha urządzenia reprodukującego b. Palety i głębia koloru c. Ocena jakości obrazów rastrowych d. Główne czynniki wpływające na jakość obrazu rastrowego e. Urządzenia do pozyskania obrazów rastrowych 3. Narzędzia manipulacji obrazami rastrowymi a. Histogramy i krzywe odpowiedzi balansowanie tonów i kolorów b. Selekcje i maski c. Retusz, klonowanie d. Praca w oddzielnych kanałach barwnych e. Warstwy i ich składanie f. Kanał alfa g. Technika balansowania kolorów neutralnych przykład h. Filtracja obrazu i. Przykład filtru unsharp mask 4. Przykładowe programy graficzne: GIMP, Adobe Photoshop 5. Formaty plików graficznych i kompresja obrazów cyfrowych a. Formaty nieskompresowane, z kompresją bezstratną i z kompresją stratną b. Przykład algorytmu kompresji bezstratnej c. Anatomia formatu JPG d. JPG czy GIF? 6. Elementy grafiki wektorowej a. Reprezentacja i struktura prostych obiektów graficznych b. Krzywe Bezier c. Wypełnienia płaskie, gradientowe i teksturowe d. Liternictwo e. Hierarchizacja obiektów graficznych f. Kolejność obiektów i warstwy g. Efekty specjalne: perspektywa, deformacje, przezroczystość h. Techniki wektoryzacji obrazów rastrowych 7. Przykład oprogramowania Corel Draw 8. PostScript i PDF 25

26 a. Język programowania PostScript b. Stos i odwrotna notacja polska c. Proste instrukcje języka PostScript d. Makrogeneracja i proceduralność e. Przetwarzanie: od programu PostScript do obrazu rastrowego f. PDF postać półskompilowana 9. Oprogramowanie PostScriptowe a. GhostScript i GhostView b. Rodzina Adobe Acrobat Wykład Podstawy grafiki komputerowej prowadzony był w dwóch częściach w latach dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. W 2007 r. znalazł się w programie studiów dziennych na kierunku fizyka techniczna jako wykład monograficzny. 26

27 19. Języki formalne i automaty Forma zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 15h Autor: dr M. Michalski Program zajęć: 1. Podstawy matematyczne a. Zbiory, relacje, grafy b. Teoria mocy zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne c. Proste struktury algebraiczne d. Indukcja matematyczna e. Rekursja 2. Języki formalne a. Alfabet i język nad nim b. Różne metody definiowania języków c. Operacje na językach 3. Gramatyki hierarchia Chomsky ego języków formalnych a. Języki i gramatyki regularne, wyrażenia regularne b. Języki i gramatyki bezkontekstowe c. Języki i gramatyki kontekstowe d. Języki i gramatyki typu 0 e. Języki rekursywne i rekursywnie przeliczalne 4. Automaty i ich relacje z hierarchią Chomsky ego a. Skończone automaty deterministyczne b. Automaty niedeterministyczne, równoważność z automatami deterministycznymi c. Automaty ze stosem d. Automaty liniowo ograniczone e. Maszyny Turinga 5. Hipoteza Churcha 6. Niedeterministyczne i losowe maszyny Turinga 7. Modele obliczeń a. Funkcje f : N N a języki formalne b. Gramatyki, automaty i wyrażenia jako modele obliczeń 8. Teoria złożoności obliczeniowej i jej związki z teorią języków formalnych a. Klasy P i NP b. Redukcja, problemy NP-zupełne i NP-trudne c. Przykłady problemów NP-zupełnych i redukcji między nimi 9. Języki formalne w zastosowaniach 10. Teoria parsingu: gramatyki LL(k) i LR(k) 11. Systemy Lindenmayera 27

28 20. MATLAB / SCILAB - wykorzystanie środowiska obliczeniowego Autor: dr hab. Piotr Pepłowski Forma: Wykład: 15h, laboratorium: 30h Opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z Matlabem, jednym z najbardziej zaawansowanych środowisk służących do obliczeń numerycznych w badaniach naukowych i zastosowaniach inżynierskich. Słuchacze 1. uzyskają umiejętności wywoływania i używania podstawowych funkcji Matlaba i konstrukcji języka 2. będą potrafili budować własne złożone funkcje i je optymalizowć 3. zwiększą umiejętności rozwiązywania problemów obliczeniowych 4. będą potrafili stosować środowisko obliczeniowe do rozwiązywania praktycznych problemów w badaniach i pracy inżynierskiej Większość zagadnień będzie prezentowana równolegle w środowisku SCILAB Program 1. Wprowadzenie do środowiska Matlab w systemie Unix i Windows. 2. Porównanie środowiska programistycznych MATLAB i SCILAB 3. Typy zmiennych, operatory, instrukcje sterujące. 4. Tablice w Matlabie i notacja dwukropkowa. 5. Grafika w Matlabie, struktura obiektów figure, axes, line, Zasady programowania w Matlabie funkcje, funkcje zagnieżdżone, prywatne, anonimowe 7. Optymalizacja funkcji i skryptów. 8. Przykłady zastosowań Matlaba do algebry liniowej, interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, rozwiązywania problemów dynamicznych (równania różniczkowe) 9. Tablice wielowymiarowe i wizualizacja danych. 10. Budowa graficznego interfejsu użytkownika. 11. Dołączanie zewnętrznych funkcji do Matlaba (C/Java) 12. Obiekty w Matlabie 13. Przykłady zastosowań Matlaba do mechaniki kwantowej, analizy sygnałów, analizy układów nieliniowych czy analizy obrazów Literatura 1. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, 2004, Helion 2. D. Higham, N.Higham, Matlab Guide, Second edition, 2005, SIAM 3. C. Moler, Numerical Computing with Matlab, SIAM, 2004 (książka w wersji elektronicznej dostępna na stronie ) 28

29 4. W. Regel, Obliczenia symboliczne i numeryczne w MATLAB (wydanie 1).Wydawnictwo MIKOM, Warszawa W. Regel, Przykłady i ćwiczenia w programie Simulink (wydanie 1).Wydawnictwo MIKOM, Warszawa A. H. Register, A guide to MATLAB object oriented programming, 2007, Chapman and Hall/CRC 29

30 21. Fizyka w symulacji komputerowej i modelowaniu komputerowym Forma zajęć: Wykład 60h Autor: prof. dr hab. W. Nowak Program zajęć: 1. Fizyczny opis ruchu 2. Równania różniczkowe rodzaje, metody rozwiązywania 3. Układy równań rózniczkowych 4. Równania ruchu metody całkowania. 5. Metody różnic skończonych w technice. 6. Pola skalarne i wektorowe, rola w modelowaniu. 7. Układy dynamiczne, modelowanie procesów czasowych. 8. Metody Monte Carlo obliczania wielkości średnich. 9. Zasady optyki geometrycznej. 10. Zasady optyki falowej. 11. Powstawanie obrazów. 12. Widzenie barwne i 3-D. 13. Percepcja obrazów, perspektywa. 14. Podstawy animacji. 15. Mechaniczny opis materiałów 16. Odkształcenia sprężyste i niesprężyste, opis fizyczny. 17. Modelowanie ośrodków ciągłych. 18. Modelowanie tarcia hydrodynamicznego, wirtualne tunele aerodynamiczne. 19. Fale, solitony, dynamika cieczy i gazów. 20. Fale uderzeniowe, drgania, analiza sygnałów sejsmicznych. 21. Interpolacje i ekstrapolacje w opisach procesów fizycznych. 22. Pakiety numeryczne do modelowania różnorodnych procesów, przykłady. 23. Modelowanie biomolekularne, przykłady: dynamika składników mięśni, dynamika wirusów. 30

31 22. Podstawy elektroniki i elektrotechniki Autor: dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK Forma: wykład 30h, laboratorium 45h. Program Wykład jest wspomagany pokazami, materiał jest zsynchronizowany z zadaniami realizowanymi równolegle na pracowni elektronicznej 1. Rys historyczny. Podstawowe pojęcia elektroniki i elektrotechniki. 2. Podstawy teorii obwodów prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, zasada Thevenina i Nortona. 3. Obwody wykorzystujące elementy bierne dzielnik napięcia, mostek, filtry RC: górno- i dolnoprzepustowy, filtr i mostek Wiena, filtr 2T, filtry RLC równoległy i szeregowy, krzywa rezonansowa. 4. Obwody nieliniowe analiza Fourierowska sygnałów elektrycznych, powielanie i mieszanie częstotliwości, modulacja i detekcja. 5. Elementy półprzewodnikowe: złącze PN, diody, tranzystory elementy teorii ciała stałego, przewodniki, półprzewodniki i izolatory, złącze PN, dioda półprzewodnikowa, tranzystory bipolarne: budowa (NPN, PNP) i działanie, rodziny charakterystyk tranzystora, ustalanie punktu pracy tranzystora. 6. Wzmacniacze tranzystorowe klasy wzmacniaczy tranzystorowych, wzmacniacz w układzie ze wspólnym emiterem (WE), kolektorem (WK) i bazą (WB), wzmacniacze mocy, wzmacniacze rezonansowe z filtrami LC, wzmacniacz różnicowy. 7. Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania model idealny, wzmacniacz odwracający, nieodwracający, wtórnik napięciowy, przetwornik prąd napięcie, wzmacniacz sumujący i odejmujący, różniczkujący i całku-jący, logarytmujący i wykładniczy, filtry aktywne. Komparatory. 8. Generatory drgań sinusoidalnych warunek generacji, generatory LC, kwarcowe, generatory RC. 9. Generatory przebiegów niesinusoidalnych generator samodławny, bootstrap, funkcyjny. 10. Układy przerzutnikowe przerzutniki bistabilne, monostabilne i astabilne, z tranzystorami nasyconymi i ze sprzężeniem emiterowym. 11. Układy cyfrowe Algebry Boole a, funkcje logiczne, bramki, multiwibratory, układy monostabilne, prze-rzutniki RS, D, JK, liczniki binarne i BCD, multiplexery i demultiplexery, transmisja danych, półsumator i sumator, przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) i analogowo-cyfrowe (ADC), twierdzenie Shannona-Nyquista, aliasing. 12. Układy zasilające wytwarzanie energii elektrycznej, obwody prądu trójfazowego, układy sieciowe, ochro-na przeciwporażeniowa, układy prostujące, stabilizatory napięcia (liniowe i impulsowe), zasilacze regulo-wane. 13. Szumy i zakłócenia w układach elektronicznych, kompatybilność elektromagnetyczna źródła i rodzaje szumów, zakłócenia i sposoby ich eliminacji, kompatybilność elektromagnetyczna. 14. Wybrane pomiary wielkości fizycznych przy pomocy przyrządów elektronicznych detektory światła: fo-toopornik, fotodioda, fotopowielacz budowa i działanie, przykładowe układy pomiarowe. 15. Wybrane maszyny elektryczne prądu przemiennego i stałego. 31

32 Zalecana literatura 1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki. 2. U. Tietze, C. Schenk, Układy półprzewodnikowe. 3. S. Seely, Układy elektroniczne. 4. J. Watson, Elektronika. 5. R. Śledziewski, Elektronika dla fizyków. 6. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym. 7. P. E. Gray, C. L. Searle, Podstawy elektroniki. 8. Z. Kulka, M. Nadachowski, Liniowe układy scalone. 9. M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone. 10. J. Pieńkos, J. Turczyński, Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. 11. A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. 12. M. Rusek, J. Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach. 13. R. Ćwirko, M. Rusek, W. Marciniak, Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach. 14. J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe. 15. Z. Majerowska, A. Majerowski, Elektrotechnika ogólna w zadaniach. 16. J. Maksymiuk, Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach. 17. B. Miedziński, Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. 18. A. Charoy, Kompatybilność elektromagnetyczna, t. I-IV. 32

33 23. Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami Forma zajęć: Wykład 15h, laboratorium 30h Autor: dr hab. J. Kobus Program zajęć: Celem zajęć (wykład + laboratorium) jest przedstawienie zagadnień związanych z administrowaniem serwerami i usługami dostępnymi w lokalnej sieci komputerowej. Wykład poświęcony jest omówieniu zagadnień dotyczących uruchamiania systemu komputerowego (programy ładujące, fazy procesu bootowania, poziomy pracy systemu), działania usług sieciowych takich jak DHCP, DNS, TFTP, SSH, NFS, a także monitorowaniu funkcjonowania systemu komputerowego poprzez śledzenie wykorzystania jednostki centralnej, pamięci operacyjnej oraz urządzeń wejścia/wyjścia przy pomocy szeregu narzędzi diagnostycznych (ps, top, sar, iostat, vmstat, pmap, slabtop, netstat, ntop). Zajęcia laboratoryjne mają na celu praktyczne opanowanie takich umiejętności jak instalacja systemu operacyjnego, konfiguracja interfejsów sieciowych, administrowanie użytkownikami, tworzenie i montowanie systemów plików, konfiguracja usług DHCP, TFTP, PXE, SSH oraz NFS. Literatura 1. Strony podręcznika systemowego dotyczące narzędzi systemowych i konfiguracji usług sieciowych. 2. Dokumentacja dotycząca instalacji i konfiguracji systemu komputerowego dostępna na licznych stronach internetowych, np. 3. P. G. Ezolt. Optimizing Linux(R) Performance: A Hands-On Guide to Linux(R) Performance Tools. HP Professional Series, A. H. Majidimehr. Optymalizacja systemu UNIX. Naukowo-Techniczne, Warszawa, Wydawnictwo 5. G. D. Musumeci and M. Loukides. Optymalizacja systemów komputerowych. Wydawnictwo RM, Warszawa, In Sanda K.Johnson, J. Gerrit Huizenga, and Badari Pulavarty, editors, Performance Tuning for Linux Servers, New York, IBM Press, Pearson plc. 33

34 24. Opracowywanie serwisów Web Forma zajęć wykład 60 h ćwiczenia 30 h Autor: Mariusz Piwiński Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi Znajomość baz danych SQL, MySQL Cel: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystywanymi obecnie technologiami internetowymi oraz różnymi językami skryptowymi umożliwiającymi tworzenie serwisów WWW. W pierwszej części zajęć omówione zostaną podstawowe składniki architektury WWW, takie jak przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji, warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, czy protokół HTTP. Uczestnicy poznają między innymi podstawy języka HTML, PHP, JavaScript, CSS. Przedstawione zostaną również podstawowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji WWW. Uczestnicy wykorzystując różne technologie będą samodzielnie tworzyć oraz publikować interaktywne witryny internetowe. W drugiej części zajęć omówione zostaną Systemy Zarządzania Treścią (ang. Content Management System - CMS), będące zestawem różnych aplikacji internetowych posiadających wspólny interfejs użytkownika. Uczestnicy zajęć będą wykorzystywać ten system jako narzędzie wspomagające budowę i zarządzanie stroną WWW. Ostatnim elementem zajęć jest wprowadzenie do systemów e-learningowych, wspomagających nauczanie na odległość. Uczestnicy zapoznają się z systemem Moodle, jego obsługą od strony studenta, nauczyciela oraz administratora. Program zajęć: 1. prezentacja technik informatycznych, 2. podstawy języka HTML oraz innych języków skryptowych, 3. konstruowanie formularzy i przekazywanie danych do bazy, 4. tworzenie witryny internetowej z zastosowaniem różnych poznanych technik, 5. Systemy Zarządzania Treścią (ang. Content Management System - CMS) na przykładzie systemu Drupal, a. budowa i konfiguracja serwisu b. zarządzanie oraz konfiguracja poszczególnych modułów c. zarządzanie użytkownikami d. zarządzanie treścią 6. systemy e-learningowe a. Advanced Learning Interactive Systems On Line b. Moodle podstawy dotyczące systemu Moodle, tworzenie strony WWW w systemie Moodle, konfiguracja oraz zarządzanie modułami, 34

35 administracja oraz tworzenie kursów, sposoby uwierzytelniania i zarządzania użytkownikami, wykorzystanie systemu Moodle w procesie dydaktycznym (quizy, zadania online, głosowania, zadania opisowe, Wiki, lekcja). Literatura: 1. Tworzenie stron WWW, Bartosz Czyżkowski, Wydawnictwo Mikom Tworzenie szkolnych stron WWW, Maria Sokół, Wydawnictwo Helion PHP, Podręcznik tworzenia stron WWW, Julie C. Meloni, Wydawnictwo Mikom Tworzenie stron WWW, PHP 4, ćwiczenia praktyczne, Andrzej Kierzkowski, Wydawnictwo Helion PHP i MySQL, Aplikacje bazodanowe, Hugh E. Williams, David Lane, Wydawnictwo Helion Java Script, Ćwiczenia praktyczne Marcin Lis, Wydawnictwo Helion

36 25. Programowanie w środowisku Windows Forma zajęć: Wykład 15h, laboratorium 30h Autor: dr J. Matalewski Cel zajęć: zapoznanie studentów z interfejsem programistycznym Windows (a dokładniej platformy Win32) Nabyte umiejętności: projektowanie aplikacji dla Windows (Win32) w Visual C++ i C++Builder na poziomie pozwalającym kontrolę systemu Windows, dostęp do jego zasobów, korzystanie z mechanizmów komunikatów i innych technologii wbudowanych w Win32 Wymagania: studenci powinni znać język C++ (nie jest wymagana znajomość programowania obiektowego) Program zajęć: I. Kontrola stanu systemu 1. Zamykanie i wstrzymywanie systemu Windows 2. Kontrola trybu wyświetlania karty graficznej II. Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien 1. Uruchamianie, zamykanie i zmiana priorytetu aplikacji 2. Kontrolowanie własności okien 3. Numery identyfikacyjne procesu i uchwyt okna 4. Okna o dowolnym kształcie III. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI 1. Pliki i system plików - funkcje powłoki 2. Odczytywanie informacji o dysku 3. Ikona w obszarze powiadamiania (zasobniku) 4. Internet 5. Multimedia (MCI) IV. Komunikaty Windows V. Biblioteki DLL 1. Funkcje w bibliotece DLL 2. Formy w bibliotece DLL 3. Aplet panelu sterowania VI. Przechwytywanie komunikatów - mechanizm haków VII. Automatyzacja i inne technologie bazujące na COM 1. COM 2. Osadzanie obiektów OLE2 3. Automatyzacja 4. Projektowanie serwera automatyzacji 5. ActiveX 36

37 26. Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych Forma zajęć: Wykład 30h, laboratorium 30h Autor: dr M. Michalski Program zajęć: 1. Próbkowanie i kwantyzacja obrazów a. Elementy teorii próbkowania sygnałów b. Aliasing i wzory Moire a c. Urządzenia do pozyskiwania obrazów cyfrowych d. Powiększanie i zmniejszanie obrazów cyfrowych 2. Histogram jasności obrazu cyfrowego i operacje na nim a. Zakres tonalny b. Wyrównywanie histogramu c. Dopasowanie histogramu d. Transformacje obrazu przy pomocy krzywych e. Korekcja gamma f. Kontrast g. Dowolne transformacje jasności 3. Logiczne i arytmetyczne operacje na obrazach cyfrowych 4. Splot 5. Podstawy konstrukcji filtrów w reprezentacji przestrzennej a. Proste filtry wygładzające b. Filtry nieliniowe c. Filtry gradientowe i Laplace owskie d. Wykrywanie krawędzi i wyostrzanie obrazu e. Składanie filtrów 6. Transformata Fouriera obrazu cyfrowego a. Proste i odwrotne transformaty Fouriera 1D i 2D b. Twierdzenie o splocie c. Gradient i Laplacian w obrazie fourierowskim d. Algorytm FFT e. Wizualizacja transformaty obrazu 7. Filtry w dziedzinie częstotliwości a. Filtry dolno- i górnoprzepustowe b. Filtry idealne i gaussowskie c. Wpływ gaussowskiego zmiękczenia filtru na jakość obrazu d. Filtr Laplace a w dziedzinie częstotliwości e. Zastosowanie unsharp mask 8. Szum i jego eliminowanie a. Typy szumu i estymacja parametrów b. Filtry odkłócające: średniujące i adaptatywne c. Filtracja szumu w dziedzinie częstotliwości: zakłócenia periodyczne, filtry pasmowe d. Rekonstrukcja obrazów poruszonych 37

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...9 1.1. O podręczniku...9 1.2. Podstawowe pojęcia...11 1.3. Obliczenia, modelowanie, symulacja...13 1.4. Czy warto uczyć się programowania?...16 1.5. Nieco historii...17

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT.

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT. WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA STOSOWANA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy informatyki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 1 22-0_1 Rok: I Semestr: 1 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne page.1 Technologie Informacyjne Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:04:01 +0200 page.2 Cel zajęć Cele zajęć: Uaktualnienie i ujednolicenie wiedzy/terminologii oraz zdobycie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami operacyjnymi;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE I TECHNIKA POMIAROWA Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab EXIT 2004 Wstęp 7 CZĘŚĆ I 9 OBRAZ ORAZ JEGO DYSKRETNA STRUKTURA 9 1. Obraz w programie Matlab 11 1.1. Reprezentacja obrazu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Systemy operacyjne Informatyka Stosowana, I rok Krzysztof Wilk Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl Konsultacje: poniedziałek, 11.30-13; B-4, pok. 207 Systemy operacyjne Wykłady:

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński Obliczenia Naukowe Wykład 12: Zagadnienia na egzamin Bartek Wilczyński 6.6.2016 Tematy do powtórki Arytmetyka komputerów Jak wygląda reprezentacja liczb w arytmetyce komputerowej w zapisie cecha+mantysa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania komputerów Computer programming basics Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW. Tryb studiów: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE Różnice między podstawą programową z przedmiotu Technologia informacyjna", a standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu Informatyka" I.WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, Spis treści Przetwarzanie i analiza danych w języku Python / Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena. Warszawa, 2016 Spis treści Przedmowa XI I Podstawy języka Python 1. Wprowadzenie 3 1.1. Język i środowisko

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Języki programowania II - opis przedmiotu

Języki programowania II - opis przedmiotu Języki programowania II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania II Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria biomedyczna Profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/19/2013 SIWZ Załącznik nr 1.1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych dla studentów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Funkcje systemu operacyjnego Zapewnia obsługę dialogu między użytkownikiem a komputerem Nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego Organizuje zapis

Bardziej szczegółowo

Egzamin inżynierski. Grupy zagadnień na kierunku Informatyka

Egzamin inżynierski. Grupy zagadnień na kierunku Informatyka Egzamin inżynierski Grupy zagadnień na kierunku Informatyka Należy wybrać dwie grupy pytań Na egzaminie zadane zostaną trzy pytania z wybranego zakresu tematycznego Grupa 1 1. Język Java 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Zasady budowy modeli warstwowych sieci komputerowych i przeznaczenie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo