Uniwersytet w Münster

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet w Münster"

Transkrypt

1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Uniwersytet w Münster Katarzyna Schab

2 Instytut geologii i paleontologii Instytut mineralogii Instytut planetologii Instytut geofizyki

3 Instytut Geologii i Paleontologii Paleontologia Paleobotanika Geologia historyczna i geologia regionalna Geologia endogeniczna i geologia strukturalna Geologia egzogeniczna i sedymentologia Geologia stosowana

4 Paleontologia Podstawy Paleontologii Ekologia i geologii raf Paleontologia bezkręgowców Metody pracy w paleontologii Paleoekologia raf Wprowadzenie do mikropaleontologii I Paleontologia specjalna: Cephalopoda ANALIZA EWOLUCJI ZBIOROWISK BIOLOGICZNYCH: - morska trzeciorzędowa fauna w basenie Dolnego Renu - morska trzeciorzędowa fauna na terenie Morza Północnego i Atlantyku Północnego Basen Skandik - lądowe i słodkowodne gatunki fauny i flory kenozoiku na obszarach peryferyjnych Morza Północnego - Basen Skandik - fauna i flora trzeciorzędu Tetydy i Paratetydy na południu Niemiec do wschodniej części Morza Śródziemnego - -badania paleoklimatyczne

5 Paleobotanika Badania flory późnego paleozoiku i wczesnego mezozoiku Badania w skali mikro i marko Flora krzemieni z Rhynie Od Transantarktycznego Basenu do LIP-u Ferrar: nowe palinologiczne ograniczenia wiekowe dla triasowo-jurajskiej sedymentacji i magmatyzmu w N Wiktorii, E Antarktyda

6 Geologia historyczna i geologia regionalna Analiza zmian składu chemicznego atmosfery i oceanów czasowe i przestrzenne zmiany systemu Ziemi (2005) Zastosowanie geochemii i technik izotopowych w określeniu historii diagenezy Badania dotyczące cyklu siarki w systemach hydrotermalnych Morza Tyrreńskiego Badania izotopów siarki z wierceń z zieleńcowego pasa Barberton w Afryce. Chemiczna ewolucja systemu ocean-atmosfera w późnym neoproterozoiku i wczesnym kambrze

7 Geologia endogeniczna i geologia strukturalna Główne tematy badawcze członków grupy to: Aktywna tektonika, geomorfologia, paleoseismologia Zastosowanie kosmogenicznych nuklidów Reakcja występujących błędów na zmiany obciążeń powierzchniowych Datowanie mylonitów i pseudotachylitów Mikrotektonika

8 Geologia egzogeniczna i sedymentologia Analiza basenowa, sekwencje stratygraficzne Proweniencja osadów Badania terranów Rekonstrukcja paleoklimatu w neoproterozoiku Wzrost skorupy w paleozoiku Przybrzeżne złoża wysokoenergentyczne TSUNAMI RESEARCH GROUP Analiza sedymentacyjna osadów tsunami Java 2006 Późno trzeciorzędowo-czwartorzedowe lądowe osady tsunami (N Chile, S Peru) Analiza sedymentacyjna osadów tsunami Chile 2010 Dowody tsunami 2004 i innych zdarzeń wysokoenergetycznych na Oceanie Indyjskim wsypy Seszele Lądowy zapis tsunami S Chile, korelacja facjalna, geochemiczna, stratygraficzna, regionalna

9 Przykładowe tematy publikacji i obecne badania: Datowanie osadów zlodowaceń paleoproterozoicznych na tarczy Fenoskandyjskiej przy użyciu detrytycznych cyrkonów z płw. Kola Ewolucja tektonostratygraficzna terranów w S Centralnych Andach Wpływ zlodowaceń na denudację w historii rozwoju Góry St. Elias za pomocą badań geochemicznych i geochronologicznych w pojedynczych ziarnach minerałów ciężkich

10 Geologia stosowana geologia związana z działalnością człowieka, analizuje wpływ człowieka na wody podziemne, wody powierzchniowe, gleby i osady obszar badań : geologia środowiska, analiza chemiczna, występowanie, zachowanie, los i skutki zanieczyszczeń organicznych. Analiza wielopierścieniowych związków aromatycznych (PAC) za pomocą chromatografii gazowej, laserowa jonizacja ultra-wysokiej rozdzielczości masowej (o współczynniku około 1000, bardziej wrażliwa w porównaniu z GC-MS) ciśnienia atmosferycznego, spektrometria mas (GC-APLI-UHR-TOF- MS), Większość badań przeprowadza się za pomocą chromatografii

11 Instytut mineralogii Geochemia Petrologia Krystalografia Mineralogia techniczna Chemia powierzchni minerałów

12 Analytical Equipment Mass Spectrometry MC-TIMS (VG Sector 54) MC-TIMS (Finnigan Triton) MC-ICP-MS (Finnigan Neptune) LA-HR-ICP-MS (Element2, Photon Machines Analyte G2) Atomic Force Microscopy Laboratory Digital Instruments Multi-Mode Scanning Probe Microscope Digital Instruments Dimension 3000 Atomic Force Microscope Electron Microscopy REM JEOL 6610( ICEM) - IG1 TEM JEOL 3010 Oxford EDX-Detektor + GIF Postcolumn Energiefilter (ICEM) FE-TEM Libra200 with ThermoEDX-Detektor 90 OMEGA incolumn Energy filter - IG1 Electron Microprobe JEOL 8900 ( ICEM) X-ray Equipment Phillips X Pert powder diffractometer PANalytical Epsilon3-XL EDXRF with Eagon 2 furnace Spectroscopy AAS (Varian Spectra AA) ICP-OES (Varian) IR-Spectrometer (Bruker v22) Horiba Scientific XploRA Raman-Spectrometer Experimental Equipment 5 Cold-seal-pressure-vessels (800 C, 5000 bar) 2 Piston-cylinder apparatuses (2000 C, 4 GPa) 3 Gas-mixing furnaces, 1 atm (up to 1600 C) Centrifuge furnace (up to 1350 C, 420-times g-force) 10 External-heated autoclaves (0-300 C, autogenous pressure) Numerous furnaces for mineral- and glass synthesis up to 1700 C Multi-Anvil Apparatus Automated W- and Ir-Strip-Heater Laboratories und Sample Preparation FIB XB Crossbeam - CenTECH Cressington Turbo Carbon Coater 208 Carbon Clean labs Rock preparation lab Mineral separation Balance room TEM preparation lab Lasergranolumeter for grain size measurements of powders (Malvern MS20) Micro centrifuge (2-5ml) Medenbach Microdrill New Wave Research Micro Mill

13 Petrologia skał metamorficznych (High), geochronologia (Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb, Ar-Ar) Fizyka i chemia minerałów i materiałów Relacje fazowe w górnym płaszczu Zachowanie się pierwiastków śladowych w systemie magmowym: Element partitioning Procesy w strefie subdukcji Planetologia eksperymentalna M. Bröcker - Wiek i stosunki fluidów uwalnianych podczas dehydratacji subdukującej skorupy oceanicznej: reaktywny przepływ płynu w warunkach wysokiego ciśnienia (2011) M. Bröcker - Petrologia, geochemia i geochronologia zespołów mineralnych eklogitów i ortognejsów z Garborg w Norwegii Bast, R., Scherer, E.E., Mezger, K., Austrheim, H., Ludwig, T. et al. (2014). Izotopy boru w turmalinach jako wskaźnik procesów metasomatycznych w rejonie Bamble w południowej Norwegii. S. Klemme - Eksperymenty HT, HP mające na celu zbadać przemiany fazowe we wzbogaconym i zubożonym płaszczu. M. Bröcker - Masyw Orlicko-Śnieznicki: geologiczne znaczenie wcześniejszych procesów metamorficznych (przed 340 mln) i wiek protolitów (wysokociśnieniowe granulity) skał granulitowych ( )

14 Instytut planetologii Geochemia izotopowa i kosmochemia Meteoryty Planetologia fizyczna Planetologia geologiczna Badania impaktów Planetologia geologiczna bada powierzchnie ciał stałych w naszym Układzie Słonecznym (np, planety, księżyce, asteroidy) i ich procesy powierzchniowe (np, wulkanizm, wpływ kraterów, tektonikę). Jest to dziedzina bardzo interdyscyplinarna, badania wykorzystują szeroki wachlarz metod naukowych. Wśród nich są dane teledetekcyjne i in-situ zebrane przez załogowe i bezzałogowe misje kosmiczne, analizy laboratoryjne próbek planetarnych, meteoryty i naziemne analogowe materiały, jak i porównawcze badania terenowe na Ziemi (np, zimnych i gorących pustyń). Planetologia geologiczna zdecydowanie przyczynia się do zrozumienia Układu Słonecznego i jego ewolucji, a tym samym pomaga lepiej zrozumieć i docenić Ziemię jako planety.

15 Księżyc Historia/chronologia Obserwacja za pomocą kamer umieszczonych na orbicie Bazalty Mars Procesy powierzchniowe Mapowanie geomorfologiczne Ewolucja klimatu Westa i Asteroidy Analizy widmowe powierzchni Westy Widmowe porównania z meteorytami HED Mapowanie geomorfologiczne i datowanie *Westa czwarta w kolejności odkrycia planetoida z pasa planetoid krążących pomiędzy Marsem a Jowiszem. Merkury Identyfikacja i Analiza powierzchni endogenicznych Modelowanie temperatur powierzchniowych spektrometria termiczna w podczerwieni

16 Instytut geofizyki Badania dotyczą: Struktury Ziemi oraz jej substancji i procesów fizycznych pola siły pochodzącego od Ziemi i otaczającego Ziemię wpływu z innych ciał niebieskich, zwłaszcza słońca i księżyca innych planet Nauki: Sejsmologia Geodynamika Geofizyka stosowana

17 ZABYTKI W Münster

18 Katedra Świętego Pawła w Münster (niem. St.-Paulus-Dom in Münster) główna świątynia Münsteru. Jest siedzibą utworzonej w roku 805 diecezji Monastyru. Cenne dzieło architektury późnoromańskiej i gotyckiej w zachodnich Niemczech. Pomimo poważnych zniszczeń wojennych katedra zachowała wewnątrz bogate wyposażenie m.in. krucyfiks mistyczny z XIV w., zegar astronomiczny z 1541, liczne nowożytne figury i epitafia. Do wnętrza prowadzi Rajski Portal z wczesnogotycką dekoracją rzeźbiarsko-architektoniczną. Od strony północnej zabudowania monasterium kanonickiego z krużgankiem obiegającym czworoboczny wirydarz. W dawnej zakrystii znajduje się od 1981 skarbiec katedralny z licznymi dziełami średniowiecznego i nowożytnego rzemiosła artystycznego, a także rzeźby i malarstwa.

19 Ratusz w Münster cenny obiekt miejskiej architektury gotyckiej, znany od 1170 roku, wzniesiony w obecnej postaci w XIV stuleciu, zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowany, zaadaptowany na muzeum. Miejsce podpisania pokoju westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią oraz wojnę osiemdziesięcioletnią. Sala Rady znana obecnie jako Sala Pokoju (Friedensaal), w której miały miejsce traktaty pokojowe, zachowała swój pierwotny wystrój. Położony jest w zabytkowym centrum Münster (pol. Monastyr) w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech historycznej stolicy Westfalii przy Prinzipalmarkt.

20 Dzielnica Kuhviertel Nazwa dzielnicy pochodzi z czasów, kiedy to wędrowni sprzedawcy bydła zatrzymywali się w tej okolicy na nocleg. Jeszcze sto lat temu nie cieszyła się zbytnio dobrą opinią. Mieszkali tu biedni, bezrobotni, emigranci. Obecnie jest ona bardzo ulubioną dzielnicą przez studentów ze względu na liczne knajpki. Przy ulicy Kuhstrasse [ul. Krowia] napotykamy knajpę przy knajpie. Uwagę należy zwrócić na Cavete, założoną w 1958 roku przez studentów i dla studentów po tym, gdy przejezdny student prawa skrytykował miasto za jego skromną ofertę kulinarną, napisał, że w Münster nic się nie dzieje i nie ma nawet żadnej knajpy studenckiej. Cavete stała się więc reakcją na tę krytykę. Nazwa oznacza unikajcie i nawiązuje do artykułu nawołującego do unikania Münster jako miasta studenckiego.

21 Kamienice kupieckie na Rynku Głównym (Prinzipalmarkt) Niestety, tylko kilka fasad kamienic zachowało swój pierwotny wygląd, m.in. fasada kamienicy Cafe Kleimann, z oryginalnymi biało-czerwonymi okiennicami z czasów hanzeatyckich. Większość domów została tak bardzo zniszczona, że odbudowano je w sposób bardzo uproszczony, ale na starych parcelach i w oparciu o stare wzory. Cały Rynek Główny jest objęty ochroną zabytków i panują tu bardzo ostre reguły co do wyglądu ulicy. Budulcem był przede wszystkim złoty paskowiec z poblickich Baumberge. Kamienice maja maksymalnie trzy piętra i uwieńczone są charakterystycznymi szczytami. Zabroniona jest wszelka reklama. Nazwy sklepów zrobione są jednolicie z liter w kolorze złotym z paroma wyjątkami nie rzucającego się w oczy koloru czarnego. Latem wiszą białoczerwone kwiaty, gdyż kolory te w połączeniu ze złotym kolorem kamienic oddają kolory herbu miasta Münster.

22 Geomuzeum Przy uniwersytecie znajduje się geomuzeum, w którym aktualnie odbywa się remont. Muzeum będzie udostępnione zwiedzającym w grudniu 2015

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZWAJCARIA BOGACTWO CZERPANE Z NIELEGALNEGO OBROTU ZOTEM SWITZERLAND WEALTH DERIVED FROM ILLICIT TRADE IN GOLD

SPIS TREŚCI SZWAJCARIA BOGACTWO CZERPANE Z NIELEGALNEGO OBROTU ZOTEM SWITZERLAND WEALTH DERIVED FROM ILLICIT TRADE IN GOLD MARZEC 2015 SPIS TREŚCI ZŁOTO DOLNOŚLĄSKIE LOWER SILESIAN GOLD GALA AMBERLOOK TRENDS&STYLE 2015 THE AMBERLOOK TRENDS&STYLE GALA 2015 ŻARGON JUBILERSKI PODWAŻA WIARYGODNOŚĆ DOKUMENTÓW CERTYFIKACYJNYCH JEWELRY

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Kartografia planetarna historia, dane źródłowe, metodyka

Kartografia planetarna historia, dane źródłowe, metodyka Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 3, s. 253 282 PAWEŁ PĘDZICH, KAMIL LATUSZEK Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej ppedzich@gik.pw.edu.pl kamil.latuszek@wp.pl Kartografia planetarna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 (Projekt: Bartoszyce, grudzień 2009 r.) Spis treści Wstęp 3 1. Zasady aktualizacji Strategii 8 1.1. Założenia aktualizacji Strategii 8 1.2. Proces

Bardziej szczegółowo

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej 1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5%

Lato. Turystyka wiejska. Kolory Marrakeszu. Płonący lód. w ogrodzie. Lasy polskie zapraszają NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013. 12 PLN w tym VAT 5% NR 7 (205) LIPIEC-SIERPIEŃ 2013 Lato w ogrodzie Kolory Marrakeszu Lasy polskie zapraszają Płonący lód Turystyka wiejska ISSN 1232-4531 INDEX 328863 12 PLN w tym VAT 5% Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 Kraków, lipiec 2005 r. 2 SPIS TREŚCI I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE ISSN 1425-7351 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 1/2001 PL0200363 INCT-l/B/01 STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE Jerzy Narbutt, Andrzej G. Chmielewski INSTYTUT CHEMII I

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

study, BAR 1319, 2004. p.3 1 A. LUCAS, Ancient Egyptian materials, London 1926, passim

study, BAR 1319, 2004. p.3 1 A. LUCAS, Ancient Egyptian materials, London 1926, passim W rozprawie przedyskutowano znaczenie badao, prowadzonych za pomocą różnych technik i metod naukowych, w charakterystyce i opisie historycznych zapraw. Wykonywanie tego rodzaju badao prowadzi do zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI Pismo metodyczne DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 23/2012 1 Redakcja: Krystyna Pac-Marcinkowska, Anna Stodolna-Rybczyńska (redaktor naczelna). Współpraca: Antoni Chmielowiec Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe...

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe... ISBN 83-7372-852-X ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. (+48-22) 849 53 51, fax 849 53 42 http://www.pgi.gov.pl e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl ODDZIAŁ POMORSKI ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin tel.

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2005 NAKŁAD 2000 EGZ. ISSN 1426-6210

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2005 NAKŁAD 2000 EGZ. ISSN 1426-6210 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2005 NAKŁAD 2000 EGZ. ISSN 1426-6210 5 (62) SPIS TREŚCI Rada Programowo-Redakcyjna: Krystyna Haladyn przewodnicząca Maria Kuźniarz Aureliusz Mikłaszewski Maria Przybylska-Wojtyszyn

Bardziej szczegółowo

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania mgr inż. Anna Łasut Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Promotor:

Bardziej szczegółowo

METEORYT. Meteoryt Peekskill i uszkodzony przezeń samochód.

METEORYT. Meteoryt Peekskill i uszkodzony przezeń samochód. Nr 1 ( 5) Marzec 1993 METEORYT Biuletyn wydawany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne i Society of Meteoritophiles dla polskich miłośników meteorytów Meteoryt Peekskill i uszkodzony

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich

Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Edukacja przyrodniczo-techniczna w muzeach polskich i czeskich Konspekty lekcji muzealnych Redakcja Ingrid Paśko Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA DOLINY WISŁY od ostatniego zlodowacenia do dziś

HISTORIA DOLINY WISŁY od ostatniego zlodowacenia do dziś POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO Leszek StarkęI HISTORIA DOLINY WISŁY od ostatniego zlodowacenia do dziś MONOGRAFIE INSTYTUT GEOGRAFII

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC. na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWIEC na lata 2008-2015 Opracowanie: Urząd Gminy w Tarnowcu wrzesień 2008 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...4 2. Diagnoza stanu istniejącego...5 3. Historia...7 4. Zabytki...11

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych. Polish Science Innovation in research and development applications TMKARPIŃSKI PUBLISHER Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych Polish Science Innovation in research and development applications Marek Białach Miłosz Huber Eliza

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo