Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE"

Transkrypt

1 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie na maturze historii lub wiedzy o społeczeństwie. ADMINISTRACJA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku administracja oraz kierunków pokrewnych administracji UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku administracja; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. FILOZOFIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie na maturze historii, filozofii lub języka łacińskiego i kultury antycznej. FILOZOFIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filozofia i kierunków pokrewnych filozofii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich filozofia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o specjalności filozofia, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/ dojrzałości. SOCJOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie historii lub wiedzy o społeczeństwie na maturze. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie historii lub wiedzy o społeczeństwie na maturze.

2 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych. O przyjęciu w pierwszej kolejności będzie decydować ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni; preferencje dla absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. FILOLOGIA specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA (I-lic.) język angielski (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. angielski - egzamin ustny i pisemny FILOLOGIA ANGIELSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia angielska i kierunków pokrewnych (lingwistyka stosowana język angielski + drugi język) filologii, sp. filologia angielska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich sp. filologia angielska; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o sp. filologia angielska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. FILOLOGIA GERMAŃSKA (I-lic.) język niemiecki (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. niemiecki - egzamin ustny i pisemny FILOLOGIA GERMAŃSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia germańska oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia z ocen z kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. filologia germańska. FILOLOGIA STOSOWANA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia germańska oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym

3 kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich sp. filologia germańska. FILOLOGIA ROSYJSKA (I-lic.) grupa bez znajomości języka rosyjskiego ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA ROSYJSKA (I-lic.) grupa ze znajomością języka rosyjskiego język rosyjski (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. rosyjski - egzamin ustny FILOLOGIA ROSYJSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia rosyjska, lingwistyka stosowana (j. obcy + j. rosyjski) oraz specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. filologia rosyjska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku filologia, sp. filologia rosyjska; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia kierunku filologia, sp. filologia rosyjska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem rosyjskim) (I-lic.) język angielski (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. angielski - egzamin ustny i pisemny LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem rosyjskim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), filologia o sp. angielski z rosyjskim lub specjalności pokrewnych W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen w UKW kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim); uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), filologia o sp. angielski z rosyjskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem niemieckim) (I-lic.) grupa bez znajomości języka niemieckiego - język angielski (pisemny i ustny)

4 Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. angielski - egzamin ustny i pisemny LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem niemieckim) (I-lic.) grupa ze znajomością języka niemieckiego język angielski i niemiecki (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. angielski - egzamin ustny i pisemny j. niemiecki egzamin ustny LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem niemieckim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), filologia o sp. angielski z niemieckim oraz specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), ; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), filologia o specjalności angielski z niemieckim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem arabskim) (I-lic.) język angielski (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. angielski - egzamin ustny i pisemny LINGWISTYKA STOSOWANA (język niemiecki z językiem rosyjskim) (I-lic.) język niemiecki (pisemny i ustny). LINGWISTYKA STOSOWANA (język niemiecki z językiem rosyjskim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), filologia o sp. niemiecki z rosyjskim lub specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim); uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), filologia o sp. niemiecki z rosyjskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia.

5 * Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego: 1. Kandydaci z nową maturą (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym. 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym. 3. Kandydaci ze starą maturą. 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym). FILOLOGIA POLSKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA POLSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków studiów kierunku filologia polska, sp. nauczycielska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. FILOLOGIA POLSKA specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa nauczanie historii (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA POLSKA specjalność nauczycielska (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia polska, sp. nauczycielska filologii polskiej sp. nauczycielskiej UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. HISTORIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie na maturze historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. HISTORIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku historia oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20 %; preferencje dla absolwentów UKW kierunku historia, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy historycznej. HISTORIA specjalność nauczycielska (I-lic.) studia dające uprawnienia do nauczania przedmiotu podstawowego historia i przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie (WOS)

6 ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; dodatkowe punkty przyznawane za zdawanie na maturze historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. KULTUROZNAWSTWO (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. OCHRONA DÓBR KULTURY (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub historii sztuki. OCHRONA DÓBR KULTURY (II-mgr.) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku ochrona dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrony dóbr kultury zostanie podwyższona o 20 %; preferencje dla absolwentów UKW kierunku ochrona dóbr kultury, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy historycznej. POLITOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub wiedzy o społeczeństwie. POLITOLOGIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku politologia oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%; preferencje dla absolwentów politologii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy z nauk o polityce. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (I-inż., 3,5 letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (I-lic., 3-letnie) specjalność nauczycielska lub (I-inż., 3,5-letnie) specjalność nauczycielska lub (I-inż 3,5-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki; uwaga: po I roku studenci mogą dokonać wyboru grupy umożliwiającej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA (dla licencjatów,2-letnie) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: edukacja technicznoinformatyczna, wychowanie techniczne

7 edukacji techniczno-informatycznej UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. licencjackich kierunku edukacja techniczno-informatyczna; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku edukacja technicznoinformatyczna (wychowanie techniczne), ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA (dla inżynierów, 1,5roczne) (II-mgr) studia przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczne i kierunków pokrewnych w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni; preferencje dla absolwentów edukacji techniczno-informatycznej UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. FIZYKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. FIZYKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku fizyka oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika. W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen z fizyki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku fizyka; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. INFORMATYKA (I-inż. 3,5-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki.. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (I-inż. 3,5-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (I-inż. 3,5-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MATEMATYKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MATEMATYKA, specjalność nauczycielska (I-lic.) studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu podstawowego matematyka i przedmiotu dodatkowego informatyka ranking średniej

8 ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MATEMATYKA, specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa nauczanie informatyki (II-mgr) studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni; preferencje dla absolwentów UKW kierunku matematyka o sp. nauczycielskiej, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. MATEMATYKA, specjalność finansowo-ubezpieczeniowa (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka matematyki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku matematyka; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku matematyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. MECHATRONIKA (I-inż. 3,5 letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MECHATRONIKA (II-mgr) od semestru letniego roku akademickiego 2012/ zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku mechatronika oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, metalurgia mechatroniki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu mechatroniki. * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH BIOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. BIOLOGIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych kierunku biologia, biotechnologia i ochrona środowiska, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów uzyskali ocenę co najmniej dobrą plus.

9 licencjackich kierunku biologia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku biologia, biotechnologia i ochrona środowiska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. BIOTECHNOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. GEOGRAFIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. GEOGRAFIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku geografia oraz kierunków pokrewnych geografii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów uzyskali ocenę co najmniej dobrą. licencjackich kierunku geografia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku geografia, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. OCHRONA ŚRODOWISKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. TURYSTYKA I REKREACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. WYCHOWANIE FIZYCZNE (I-lic.) specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna. Ocena stanu zdrowia; egzamin sprawności fizycznej: pływanie (obowiązkowe) oraz jedna dyscyplina do wyboru spośród: gimnastyka, lekkoatletyka, gra sportowa (do wyboru jedna z czterech: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka); uwaga: kandydaci legitymujący się mistrzowską klasą sportową w dowolnej dyscyplinie sportowej są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych, kandydaci legitymujący się aktualną I klasą sportową w dyscyplinie objętej egzaminem sprawności fizycznej są z danej dyscypliny zwolnieni; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. WYCHOWANIE FIZYCZNE (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne posiadających uprawnienia pedagogiczne Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: ocenę stanu zdrowia, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnią ocen z toku studiów; preferencje dla absolwentów wychowania fizycznego UKW, którzy ukończyli studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012 i z toku studiów uzyskali średnią co najmniej 4,0., którzy zaliczyli nie mniej niż 60% godzin i uzyskali nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści określonych w

10 standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowania fizyczne, posiadających uprawnienia pedagogiczne Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie: oceny stanu zdrowia, egzaminu sprawności fizycznej: pływanie oraz jedna z dyscyplin spośród: gimnastyka, lekkoatletyka, gra sportowa (do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka). WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (I-lic.) egzamin praktyczny: sprawdzian gry na fortepianie, słuchu muzycznego, sprawności manualno-głosowej, sprawności rytmicznej. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz innych kierunków Egzamin praktyczny: sprawdzian gry na fortepianie, słuchu muzycznego, sprawności manualnogłosowej, sprawności rytmicznej. PSYCHOLOGIA (mgr) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii. PRACA SOCJALNA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA, specjalność logopedia (I-lic.) egzamin praktyczny: badania w zakresie ortodoncji i sprawności aparatu mowy oraz poprawności wymowy; uwaga: negatywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA, specjalność logopedia (II-mgr) studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika o sp. logopedia. kierunku pedagogika o sp. logopedia, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. PEDAGOGIKA (I-lic.) o specjalności: animacja społeczno-kulturowa doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne doradztwo zawodowe i personalne opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną resocjalizacja Ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna; pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna; pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne według E.E. Gordona (I-lic.) egzamin praktyczny obejmujący uzdolnienia muzyczne (sprawdzenie

11 predyspozycji muzycznych, czyli poczucia tonalnego i rytmicznego niezbędnego do poprawnego śpiewania); uwaga: negatywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie wychowania fizycznego, edukacja zdrowotna i nauczanie wychowania fizycznego (I-lic.) oświadczenie o umiejętności pływania (tzn. przepłynięcia dystansu 25 m dwoma wybranymi stylami), oświadczenia o odpowiednim poziomie sprawności fizycznej; ocena stanu zdrowia (zaświadczenie lekarskie); pisemne oświadczenie o obowiązkowym ubezpieczeniu od NW na czas trwania studiów; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA (II-mgr) o specjalności: animacja społeczno-kulturowa dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej; edukacja dla bezpieczeństwa - dla absolwentów kierunków: pedagogika, politologia, historia, administracja; pedagogika opiekuńcza - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna; pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi dla absolwentów kierunku pedagogika; pedagogika przedszkolna - dla absolwentów kierunków: pedagogika o sp. edukacja przedszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, opieka nad dzieckiem z językiem angielskim oraz specjalności pokrewnych; pedagogika społeczna - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna oraz innych kierunków studiów o sp. praca socjalna; pedagogika wczesnoszkolna - dla absolwentów kierunków: pedagogika o sp. kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe oraz sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna a także specjalności pokrewnych; promocja zdrowia - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna; resocjalizacja - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna oraz innych kierunków o sp. resocjalizacja. W pierwszej kolejności cena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen z kierunku pedagogika (odpowiednich specjalności), którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. PEDAGOGIKA (II-mgr) bez specjalności - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika; kierunku praca socjalna kierunku pedagogika (różnych specjalności) oraz kierunku praca socjalna, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą.

12 - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż pedagogika i praca socjalna toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. STUDIA NIESTACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub wiedzy o społeczeństwie. ADMINISTRACJA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku administracja oraz kierunków pokrewnych administracji UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku administracja; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku administracja, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. FILOZOFIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; dodatkowe punkty przyznawane za zdawanie na maturze historii, filozofii lub języka łacińskiego i kultury antycznej. FILOZOFIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filozofia oraz kierunków pokrewnych filozofii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich filozofia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o specjalności filozofia, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/ dojrzałości. SOCJOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub wiedzy o społeczeństwie.

13 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie historii lub wiedzy o społeczeństwie na maturze. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych. O przyjęciu w pierwszej kolejności będzie decydować ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni; preferencje dla absolwentów UKW kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. FILOLOGIA specjalności: FILOLOGIA ANGIELSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia angielska i kierunków pokrewnych (lingwistyka stosowana język angielski + drugi język) filologii, sp. filologia angielska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich sp. filologia angielska; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o sp. filologia angielska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. FILOLOGIA GERMAŃSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia germańska oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia z ocen z kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. filologia germańska. FILOLOGIA STOSOWANA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIEM (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia germańska oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim jako pierwszym językiem obcym kierunku filologia, sp. filologia germańska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8.

14 licencjackich sp. filologia germańska. FILOLOGIA ROSYJSKA (I-lic.) grupa bez znajomości języka rosyjskiego ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA ROSYJSKA (I-lic.) grupa ze znajomością języka rosyjskiego język rosyjski (pisemny i ustny). Kandydaci przestępujący do egzaminu wstępnego*: j. rosyjski - egzamin ustny * Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego: 1. Kandydaci z nową maturą (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym. 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym. 3. Kandydaci ze starą maturą. 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym). FILOLOGIA ROSYJSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. filologia rosyjska, lingwistyka stosowana (j. obcy + j. rosyjski) oraz specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. filologia rosyjska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku filologia, sp. filologia rosyjska; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia kierunku filologia, sp. filologia rosyjska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. LINGWISTYKA STOSOWANA (język niemiecki z językiem rosyjskim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), filologia o sp. niemiecki z rosyjskim lub specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim); uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język niemiecki z językiem rosyjskim), filologia o sp. niemiecki z rosyjskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia.

15 LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem rosyjskim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), filologia o sp. angielski z rosyjskim lub specjalności pokrewnych W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen w UKW kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim); uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem rosyjskim), filologia o sp. angielski z rosyjskim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. LINGWISTYKA STOSOWANA (język angielski z językiem niemieckim) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia o sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), filologia o sp. angielski z niemieckim oraz specjalności pokrewnych kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 3,8. licencjackich kierunku filologia, sp. lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), ; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia o specjalności lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim), filologia o specjalności angielski z niemieckim, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. FILOLOGIA POLSKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA POLSKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków kierunku filologia polska, sp. nauczycielska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. FILOLOGIA POLSKA, specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa nauczanie historia (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. FILOLOGIA POLSKA, specjalność nauczycielska (II-mgr) - na studia przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia polska, sp. nauczycielska

16 kierunku filologia polska, sp. nauczycielska, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. HISTORIA (I-lic.) - ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe przyznawane za zdawanie na maturze historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. HISTORIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku historia oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20 %; preferencje dla absolwentów historii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy historycznej. KULTUROZNAWSTWO (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. OCHRONA DÓBR KULTURY (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub historii sztuki. OCHRONA DÓBR KULTURY (II-lic.) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku ochrona dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20 %; preferencje dla absolwentów ochrony dóbr kultury UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy historycznej. POLITOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii lub wiedzy o społeczeństwie. POLITOLOGIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku politologia oraz kierunków humanistycznych, społecznych i pokrewnych toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%; preferencje dla absolwentów politologii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu wiedzy z nauk o polityce. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii.

17 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (I-inż., 3,5 letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (I-lic., 3-letnie) specjalność nauczycielska lub (I-inż., 3,5-letnie) specjalność nauczycielska lub (I-inż 3,5-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki; uwaga: po I roku studenci mogą dokonać wyboru grupy umożliwiającej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. EDUKACJA TECHNICZNO- INFORMATYCZNA (dla licencjatów, 2-letnie) (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: edukacja technicznoinformatyczna, wychowanie techniczne edukacji techniczno-informatycznej UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż edukacja techniczno-informatyczna i wychowanie techniczne licencjackich kierunku edukacja techniczno-informatyczna; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku edukacja technicznoinformatyczna/wychowanie techniczne, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA (dla inżynierów, 1,5roczne) (II-mgr) studia przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczne i kierunków pokrewnych edukacji techniczno-informatycznej UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. FIZYKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. FIZYKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku fizyka oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika. W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen z fizyki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. licencjackich kierunku fizyka; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia.

18 INFORMATYKA (I-inż. 4-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (I-inż. 3,5 letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (I-inż. 3,5 letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MATEMATYKA specjalność nauczycielska (I-lic. 3,5 letnie) studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu podstawowego matematyka oraz przedmiotu dodatkowego informatyka ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MATEMATYKA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka matematyki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż matematyka licencjackich kierunku matematyka; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku matematyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. MECHATRONIKA (I-inż. 4-letnie) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze matematyki*, fizyki (fizyki i astronomii) lub informatyki. MECHATRONIKA (II-mgr) od semestru letniego roku akademickiego 2012/ zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku mechatronika oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, metalurgia mechatroniki UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. - rozmowa kompetencyjna z zakresu mechatroniki. * kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZNYCH BIOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. BIOLOGIA (II-mgr)

19 - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych W pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia z ocen z kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów uzyskali ocenę co najmniej dobrą plus. licencjackich kierunku biologia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku biologia, biotechnologia i ochrona środowiska, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. BIOTECHNOLOGIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. GEOGRAFIA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. GEOGRAFIA (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku geografia oraz kierunków pokrewnych geografii UKW, którzy ukończyli studia I stopnia i na dyplomie ukończenia studiów uzyskali ocenę co najmniej dobrą. licencjackich kierunku geografia; uwaga: do egzaminu mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku geografia, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia II stopnia. OCHRONA ŚRODOWISKA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii lub chemii. REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH (I-inż., 3,5-letnie) od semestru letniego roku akademickiego 2011/2013, po uzyskaniu zgody MNiSW ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. TURYSTYKA I REKREACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze geografii. WYCHOWANIE FIZYCZNE (I-lic.) specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna. Ocena stanu zdrowia; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; uwaga: kandydat uzyskuje dodatkowo 4 punkty za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu, kandydaci - sportowcy posiadający aktualną klasą mistrzowską legitymujący się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 punktów, kandydaci legitymujący się I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 punktów. WYCHOWANIE FIZYCZNE (II mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne posiadających uprawnienia pedagogiczne

20 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: ocenę stanu zdrowia, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnią ocen z toku studiów; preferencje dla absolwentów wychowania fizycznego UKW, którzy ukończyli studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012 i z toku studiów uzyskali średnią co najmniej 4,0. - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wychowanie fizyczne, którzy zaliczyli nie mniej niż 60% godzin i uzyskali nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowania fizyczne, posiadających uprawnienia pedagogiczne Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie: oceny stanu zdrowia, egzaminu sprawności fizycznej: pływanie oraz jedna z dyscyplin spośród: gimnastyka, lekkoatletyka, gra sportowa (do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka). WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (I-lic.) egzamin praktyczny: sprawdzian gry na fortepianie, słuchu muzycznego, sprawności manualno-głosowej, sprawności rytmicznej. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (II-mgr) - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i innych kierunków Egzamin praktyczny: sprawdzian gry na fortepianie, słuchu muzycznego, sprawności manualnogłosowej, sprawności rytmicznej. PSYCHOLOGIA (mgr) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe za zdawanie na maturze biologii. PRACA SOCJALNA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA, specjalność logopedia (I-lic.) egzamin praktyczny: badania w zakresie ortodoncji i sprawności aparatu mowy oraz poprawności wymowy; uwaga: negatywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA (I-lic.) o specjalności: animacja społeczno-kulturowa doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne doradztwo zawodowe i personalne opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną; resocjalizacja ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna; pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna; pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości PEDAGOGIKA o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne według E. E. Gordona egzamin praktyczny obejmujący uzdolnienia muzyczne (sprawdzenie predyspozycji muzycznych, czyli poczucia tonalnego i rytmicznego niezbędnego do poprawnego śpiewania); uwaga:

21 negatywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie wychowania fizycznego, edukacja zdrowotna i nauczanie wychowania fizycznego (I-lic.) oświadczenie o umiejętności pływania (tzn. przepłynięcia dystansu 25 m dwoma wybranymi stylami), oświadczenie o odpowiednim poziomie sprawności fizycznej; ocena stanu zdrowia (zaświadczenie lekarskie); pisemne oświadczenie o obowiązkowym ubezpieczeniu od NW na czas trwania studiów; ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA o specjalności edukacja obronna z zarządzaniem kryzysowym (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości. PEDAGOGIKA (II-mgr) o specjalności: animacja społeczno-kulturowa dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej; edukacja dla bezpieczeństwa - dla absolwentów kierunków: pedagogika, politologia, historia, administracja; pedagogika opiekuńcza - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna; pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi dla absolwentów kierunku pedagogika; pedagogika przedszkolna - dla absolwentów kierunków: pedagogika o sp. edukacja przedszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, opieka nad dzieckiem z językiem angielskim oraz specjalności pokrewnych; pedagogika społeczna - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna oraz innych kierunków studiów o sp. praca socjalna; pedagogika wczesnoszkolna - dla absolwentów kierunków: pedagogika o sp. kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe oraz sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna a także specjalności pokrewnych; promocja zdrowia - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna; resocjalizacja - dla absolwentów kierunków: pedagogika, praca socjalna oraz innych kierunków o sp. resocjalizacja. kierunku pedagogika (odpowiednich specjalności), którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. PEDAGOGIKA (II-mgr) bez specjalności - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika i kierunku praca socjalna kierunku pedagogika (różnych specjalności) oraz kierunku praca socjalna, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą. - zasady rekrutacji dla absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż pedagogika i praca socjalna

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/2017/2018 Senatu UKW z dnia 27 marca 2018 r. (Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 87/2016/2017) WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1.Kierunek: PEDAGOGIKA Przyjęcie kandydatów na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1.Kierunek: PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności z następującej oferty: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI Załącznik nr 5 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 1 Uwaga! 1. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych umożliwia się

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2. EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 1 Uwaga! 1. Studentom

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 2 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 1. ADMINISTRACJA profil ogólnoakademicki STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 128/V/XII/2012 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z

Bardziej szczegółowo

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 Przedmioty objęte postępowaniem

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/000/2017 Senatu AJP z dnia 30 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/000/2017 Senatu AJP z dnia 30 maja 2017 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydział Humanistyczny Historia -

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości albo informatyka 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie * Kandydat wskazuje jeden przedmiot,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo