ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie"

Transkrypt

1 zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego decydować będą - w kolejności - oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego decydować będą - w kolejności - oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. BIOLOGIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. biologia z nauczaniem chemii 2. biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym 1

2 studia nienauczycielskie: 1. biologia z ochroną środowiska 2. biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. biologia z nauczaniem chemii 2. biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym studia nienauczycielskie: 1. biologia z ochroną środowiska 2. biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości CHEMIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - chemia z biologią średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez 2

3 konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - chemia z biologią średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Z TERAPIĄ ZAJĘCIOWĄ stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie nowa matura I etap: ocena prac kandydata II etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku III etap: wynik egzaminu maturalnego z historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony) Gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z historii sztuki: średnia z wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii (poziom podstawowy lub rozszerzony). 1. Pozytywna ocena prac jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego. 2. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. stara matura I etap: ocena prac kandydata II etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku III etap: średnia z najwyŝszych ocen z dwóch róŝnych przedmiotów zapisanych na świadectwie dojrzałości z języka polskiego, historii, historii sztuki lub wiedzy o kulturze (co najmniej jeden 3

4 przedmiot musi być zdawany na egzaminie dojrzałości) 1. Pozytywna ocena prac jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego. 2. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. dyplom licencjata kierunków plastycznych: 1. prezentacja portfolio pracy licencjackiej 2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia dyplom licencjata kierunków nieplastycznych: 1. egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku 2. egzamin z historii sztuki w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie nowa matura I etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku II etap: wynik egzaminu maturalnego z historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony) Gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z historii sztuki: średnia z wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. stara matura I etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku II etap: średnia z najwyŝszych ocen z dwóch róŝnych przedmiotów zapisanych na świadectwie dojrzałości z języka polskiego, historii, historii sztuki lub wiedzy o kulturze (co najmniej jeden przedmiot musi być zdawany na egzaminie dojrzałości) 4

5 Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. dyplom licencjata kierunków plastycznych: 1. prezentacja portfolio pracy licencjackiej 2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia dyplom licencjata kierunków nieplastycznych: 1. egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku 2. egzamin z historii sztuki w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. EDUKAJCA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. technika z informatyką 2. edukacja techniczno-informatyczna z matematyką studia nienauczycielskie: 1. ekoinŝynier 2. informatyka stosowana w technice średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. technika z informatyką 2. technika komputerowa Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub osób, które kwalifikacje te uzyskają w trakcie studiów. 5

6 studia nienauczycielskie: 1. informatyka stosowana w technice 2. technika komputerowa konkurs dyplomów licencjata kierunków technicznych, matematyczno-przyrodniczych lub dyplomów inŝyniera stacjonarne studia drugiego stopnia (1,5-roczne) wybór specjalności po I semestrze: 1. technika z informatyką 2. technika komputerowa Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub osób, które kwalifikacje te uzyskają w trakcie studiów. studia nienauczycielskie: 1. informatyka stosowana w technice 2. technika komputerowa konkurs dyplomów inŝyniera niestacjonarne studia pierwszego stopnia ( 3,5-letnie) - technika z informatyką studia nienauczycielskie: 1. informatyka stosowana w technice 2. ekoinŝynier średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. technika z informatyką 2. technika komputerowa Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub osób, które kwalifikacje te uzyskają w trakcie studiów. studia nienauczycielskie: 1. informatyka stosowana w technice 2. technika komputerowa 6

7 konkurs dyplomów licencjata kierunków technicznych, matematyczno-przyrodniczych lub dyplomów inŝyniera niestacjonarne studia drugiego stopnia (1,5-roczne) wybór specjalności po I semestrze: 1. technika z informatyką 2. technika komputerowa Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub osób, które kwalifikacje te uzyskają w trakcie studiów. studia nienauczycielskie: 1. informatyka stosowana w technice 2. technika komputerowa konkurs dyplomów inŝyniera FILOLOGIA POLSKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) 1. nauczycielska 2. nauczycielska z logopedią 3. edytorstwo 4. komunikacja społeczna nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego stara matura rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku filologia polska Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) 1. nauczycielska 2. edytorstwo 3. komunikacja społeczna 7

8 nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego stara matura rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku filologia polska Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. FILOLOGIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - filologia angielska wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony część pisemna) wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna, wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez współczynnik 1,5). egzamin pisemny (test): język angielski stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - filologia angielska dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub język angielski rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną specjalizacją merytoryczną Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. 8

9 niestacjonarne studia drugiego stopnia (2,5-letnie) nauczycielskie - filologia angielska dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub język angielski rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną specjalizacją merytoryczną. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. niestacjonarne (wieczorowe) studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - filologia angielska wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony część pisemna) wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna, wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez współczynnik 1,5). egzamin pisemny (test): język angielski stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) - filologia romańska specjalizacja po I roku: - filologia romańska z drugim przedmiotem z oferty Instytutu Neofilologii studia nienauczycielskie: - język francuski stosowany wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka obcego nowoŝytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 9

10 stara matura rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowoŝytnym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - filologia romańska dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski egzamin pisemny: język francuski oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat związany z wybraną specjalizacją: 1. językoznawstwo traduktologia 2. językoznawstwo technologie informacyjne i komunikacyjne w językoznawstwie (warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie znajomości drugiego języka obcego na poziomie B2) 3. literaturoznawstwo 4. metodyka języków obcych nauczanie dzieci niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - filologia romańska specjalizacja: - język francuski stosowany wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. stara matura rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat wylosowanego tekstu wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 10

11 niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - filologia romańska dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski egzamin pisemny: język francuski oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat związany z wybrana specjalizacją: 1. językoznawstwo 2. literaturoznawstwo stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) - filologia rosyjska wybór specjalizacji na I roku: 1. nauczycielska z drugim językiem (angielskim, niemieckim lub francuskim) 2. nienauczycielska przekładoznawcza wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowoŝytnego stara matura rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - filologia rosyjska specjalizacja: - język rosyjski stosowany wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowoŝytnego stara matura rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską 11

12 stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - język hiszpański specjalizacja: - język hiszpański stosowany wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. stara matura rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym nowoŝytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - język niemiecki Uwaga! wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom rozszerzony część pisemna) oraz egzamin praktyczny sprawdzający dyspozycje fonetyczne Maturzyści nowej matury roku 2002, 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym języka niemieckiego mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. egzamin pisemny (test): język niemiecki egzamin ustny: język niemiecki rozmowa na temat wylosowanego tekstu 12

13 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - język niemiecki Uwaga! wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom rozszerzony część pisemna) oraz egzamin praktyczny sprawdzający dyspozycje fonetyczne Maturzyści nowej matury roku 2002, 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym języka niemieckiego mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. egzamin pisemny (test): język niemiecki egzamin ustny: język niemiecki rozmowa na temat wylosowanego tekstu stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - język niemiecki dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność język niemiecki rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim na temat związany z wybraną specjalizacją stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - język włoski specjalizacja: - język włoski stosowany wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŝytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego niemieckiego lub włoskiego) Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 13

14 stara matura rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym nowoŝytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego, historii i drugiego języka obcego zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. FILOZOFIA niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku filozofia stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie - edukacja filozoficzna z wiedzą o społeczeństwie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynikiem egzaminu dojrzałości, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - edukacja filozoficzna z wiedzą o społeczeństwie konkurs dyplomów licencjata kierunku filozofia 14

15 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie - filozofia z elementami psychologii wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynikiem egzaminu dojrzałości, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2,5-letnie) nienauczycielskie - filozofia z elementami psychologii konkurs dyplomów licencjata FIZYKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. fizyka z informatyką 2. fizyka z matematyką 3. fizyka z techniką 4. fizyka z geografią studia nienauczycielskie: - fizyka z programowaniem aplikacji internetowych wynik egzaminu maturalnego jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia lub informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez 15

16 W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z kilku wymienionych przedmiotów decyduje przedmiot z którego uzyskał najlepszy wynik. W przypadku wolnych miejsc, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z w/w przedmiotów: wynik egzaminu maturalnego z języka obcego Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez konkurs świadectw: średnia ocen zapisanych na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka oraz przedmiot informatyczny stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - fizyka z astronomią Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. studia nienauczycielskie: 1. fizyka komputerowa 2. fizyka z elementami inŝynierii materiałowej konkurs dyplomów licencjata kierunków matematycznoprzyrodniczych lub technicznych rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z fizyki dla licencjatów innych kierunków niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. fizyka z informatyką 2. fizyka z matematyką 3. fizyka z techniką 4. fizyka z geografią studia nienauczycielskie: - fizyka z programowaniem aplikacji internetowych wynik egzaminu maturalnego jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia lub informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z kilku wymienionych przedmiotów, decyduje przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik. 16

17 W przypadku wolnych miejsc, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z w/w przedmiotów: wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. konkurs świadectw: średnia ocen zapisanych na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka oraz przedmiot informatyczny niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - fizyka z astronomią Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. studia nienauczycielskie: 1. fizyka komputerowa 2. fizyka z elementami inŝynierii materiałowej konkurs dyplomów licencjata kierunków matematycznoprzyrodniczych lub technicznych rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z fizyki dla licencjatów innych kierunków GEOGRAFIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. geografia z przyrodą 2. geografia z podstawami przedsiębiorczości 3. geografia z wiedzą o społeczeństwie studia nienauczycielskie: 1. geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną 3. geografia z turystyką średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez 17

18 konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. geografia z przyrodą 2. geografia z podstawami przedsiębiorczości 3. geografia z wiedzą o społeczeństwie studia nienauczycielskie: 1. geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną 3. geografia z turystyką średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) wybór specjalności na I roku: 1. geografia (bez drugiego przedmiotu) 2. geografia z podstawami przedsiębiorczości 3. geografia z wiedzą o społeczeństwie Specjalność nauczycielską mogą wybrać absolwenci studiów nauczycielskich kierunku geografia lub innych kierunków ze specjalnością geografia. studia nienauczycielskie: 1. geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska 2. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną 3. geografia z turystyką Specjalność nienauczycielską mogą wybrać absolwenci studiów pierwszego stopnia róŝnych kierunków konkurs dyplomów licencjata kierunku geografia, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska egzamin pisemny test z geografii dla licencjatów innych kierunków 18

19 W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach pierwszego stopnia. GRAFIKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie nowa matura I etap: ocena prac kandydata II etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku III etap: wynik egzaminu maturalnego z historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony) Gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z historii sztuki: średnia z wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii (poziom podstawowy lub rozszerzony). 1. Pozytywna ocena prac jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego. 2. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. stara matura I etap: ocena prac kandydata II etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku III etap: średnia z najwyŝszych ocen z dwóch róŝnych przedmiotów zapisanych na świadectwie dojrzałości z języka polskiego, historii, historii sztuki lub wiedzy o kulturze (co najmniej jeden przedmiot musi być zdawany na egzaminie dojrzałości) 1. Pozytywna ocena prac jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego. 2. Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie dyplom licencjata kierunków plastycznych: 1. prezentacja portfolio pracy licencjackiej 2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia dyplom licencjata kierunków nieplastycznych: 1. egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku 2. egzamin z historii sztuki w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich 19

20 Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części, powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie nowa matura I etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku II etap: wynik egzaminu maturalnego z historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony) Gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z historii sztuki: średnia z wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) i historii (poziom podstawowy lub rozszerzony). Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. stara matura I etap: egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku II etap: średnia z najwyŝszych ocen z dwóch róŝnych przedmiotów zapisanych na świadectwie dojrzałości z języka polskiego, historii, historii sztuki lub wiedzy o kulturze (co najmniej jeden przedmiot musi być zdawany na egzaminie dojrzałości) Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie dyplom licencjata kierunków plastycznych: 1. prezentacja portfolio pracy licencjackiej 2. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia dyplom licencjata kierunków nieplastycznych: 1. egzamin praktyczny z malarstwa i rysunku 2. egzamin z historii sztuki w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego, takŝe z jednej jego części powoduje niedopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. 20

21 HISTORIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalizacji po I roku: - nauczycielska - archiwistyka wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez Uwaga! Maturzyści nowej matury roku 2002, 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii, mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. egzamin pisemny (test): historia z elementami wiedzy o społeczeństwie, historii kultury, gospodarczej i społecznej. wynikiem testu, o przyjęciu decydować będzie ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - dzieje integracji europejskiej konkurs dyplomów licencjata kierunku historia W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach pierwszego stopnia. egzamin pisemny (test): historia dla licencjatów kierunków pedagogicznych oraz humanistycznych z wyłączeniem historii niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalizacji po I roku: - nauczycielska - historia regionalna i integracja europejskia 21

22 wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez konkurs świadectw: najwyŝsza ocena z historii zapisana na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną, o przyjęciu decydować będzie ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - dzieje integracji europejskiej konkurs dyplomów licencjata kierunku historia W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach pierwszego stopnia. egzamin pisemny (test): historia dla licencjatów kierunków pedagogicznych oraz humanistycznych z wyłączeniem historii niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) - przesiedlenia, totalitaryzm, zagłada konkurs dyplomów licencjata kierunków humanistycznych lub pedagogicznych INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - nauczanie języka polskiego studia nienauczycielskie 22

23 wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa) lub innego kierunku nauczycielskiego z informacją naukową i bibliotekoznawstwem (bibliotekoznawstwem i informacją naukową) Studia dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa) niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa) lub innego kierunku nauczycielskiego z informacją naukową i bibliotekoznawstwem (bibliotekoznawstwem i informacją naukową) Studia dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa) 23

24 INFORMATYKA stacjonarne studia stopnia pierwszego (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. informatyka z językiem angielskim 2. informatyka z rewalidacją 3. informatyka z nauczaniem matematyki studia nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia lub informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: ocena z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia lub informatyka niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. informatyka z rewalidacją 2. informatyka z nauczaniem matematyki studia nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia lub informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: ocena z jednego z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia lub informatyka MATEMATYKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: studia nauczycielskie 1. informatyka 2. rewalidacja 3. język angielski 4. fizyka 5. technika 24

25 studia nienauczycielskie - matematyka stosowana wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: ocena z egzaminu dojrzałości z matematyki stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata lub inŝyniera kierunku matematyka Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie wybór specjalności dodatkowej po I roku: 1. informatyka 2. rewalidacja 3. technika wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: ocena z egzaminu dojrzałości z matematyki niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie konkurs dyplomów licencjata lub inŝyniera kierunku matematyka Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 25

26 OCHRONA ŚRODOWISKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. gospodarowanie i ochrona populacji dzikich zwierząt 2. odnawialne źródła energii 3. zarządzanie środowiskiem geograficznym średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. gospodarowanie i ochrona populacji dzikich zwierząt 2. odnawialne źródła energii 3. zarządzanie środowiskiem geograficznym średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości PEDAGOGIKA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie 1) przedszkolna i wczesnoszkolna 2) społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3) wychowanie obronne i wiedza o społeczeństwie 4) wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego 26

27 wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Kandydatów na specjalności: 1) przedszkolna i wczesnoszkolna 2) wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem obowiązuje sprawdzian praktyczny predyspozycji muzycznych oraz dykcji (poprawności wymowy), który ma charakter kwalifikacyjny. Negatywny wynik sprawdzianu powoduje niedopuszczenie do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe konkurs dyplomów licencjata, inŝyniera lub dyplomów zawodowych WyŜszych Szkół Oficerskich Studia dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - przedszkolna konkurs dyplomów licencjata kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Kandydatów obowiązuje sprawdzian praktyczny predyspozycji muzycznych oraz dykcji (poprawności wymowy), który ma charakter kwalifikacyjny. Negatywny wynik sprawdzianu powoduje niedopuszczenie do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 27

28 stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - społeczno-opiekuńcza konkurs dyplomów licencjata kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nauczycielskie 1. przedszkolna i wczesnoszkolna 2. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3. wychowanie obronne i wiedza o społeczeństwie nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią, o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Kandydatów na specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna obowiązuje sprawdzian praktyczny predyspozycji muzycznych oraz dykcji (poprawności wymowy), który ma charakter kwalifikacyjny. Negatywny wynik sprawdzianu powoduje niedopuszczenie do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe konkurs dyplomów licencjata, inŝyniera lub dyplomów zawodowych WyŜszych Szkół Oficerskich Studia dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 28

29 niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - przedszkolna i wczesnoszkolna konkurs dyplomów licencjata kierunku pedagogika, przedszkolna i wczesnoszkolna Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nauczycielskie - społeczno-opiekuńcza konkurs dyplomów licencjata kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. PEDAGOGIKA SPECJALNA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór głównej specjalności po I roku: 1. oligofrenopedagogika 2. surdopedagogika 3. tyflopedagogika oraz specjalności dodatkowej w zakresie: języka polskiego lub terapii pedagogicznej studia nienauczycielskie: 1. asystent osoby niepełnosprawnej 2. rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości 29

30 W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) wybór specjalności po I roku: 1. oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna 2. surdopedagogika i terapia pedagogiczna studia nienauczycielskie: 1. asystent osoby niepełnosprawnej 2. rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) 1. oligofrenopedagogika 2. surdopedagogika 3. tyflopedagogika 4. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna studia nienauczycielskie: - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością konkurs dyplomów Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Studia nauczycielskie przewidziane są dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata, posiadających kwalifikacje nauczycielskie: 1. pedagogika specjalna 2. pedagogika rewalidacyjna lub subdyscypliny 30

31 3. matematyka z rewalidacją 4. filiologia polska oligofrenopedagogika Studia nienauczycielskie przewidziane są dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata: 1. asystent osoby niepełnosprawnej 2. rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 3. pedagogika, specjalność nauczycielska i nienauczycielska 4. praca socjalna 5. pedagogika społeczno-opiekuńcza 6. matematyka z rewalidacją 7. filologia polska oligofrenopedagogika POLITOLOGIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z języka obcego nowoŝytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony) konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z języka obcego nowoŝytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem 31

32 niestacjonarne studia drugiego stopnia (2,5-letnie) nienauczycielskie konkurs dyplomów zawodowych WyŜszych Szkół Oficerskich lub licencjata kierunków humanistycznych, ekonomicznych, pedagogicznych, prawa i administracji, geografii, turystyki lub kierunków pokrewnych z wyłączeniem politologii niestacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) nienauczycielskie konkurs dyplomów licencjata kierunku politologia lub stosunki międzynarodowe PRACA SOCJALNA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie nowa matura wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez wynikiem egzaminu maturalnego o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŝony zostanie przez 32

33 stara matura konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie ocena z języka obcego zapisana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. SOCJOLOGIA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie. wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą średnią o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 33

34 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego decydować będą - w kolejności - oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowoŝytnego decydować będą - w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. TURYSTYKA I REKREACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wybór specjalności po I roku: 1. aktywizacja turystyczna układów przestrzennych 2. dziedzictwo kulturowe 3. geoturystyka 4. pilotaŝ i przewodnictwo turystyczne po Polsce 5. przedsiębiorczość w turystyce 6. turystyka międzynarodowa średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów 34

35 Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości niestacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wybór specjalności po I roku: 1. aktywizacja turystyczna układów przestrzennych 2. dziedzictwo kulturowe 3. geoturystyka 4. pilotaŝ i przewodnictwo turystyczne po Polsce 5. przedsiębiorczość w turystyce 6. turystyka międzynarodowa średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnoŝony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez konkurs świadectw: średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości 35

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno Biologiczny

Wydział Geograficzno Biologiczny Wydział Geograficzno Biologiczny Biologia nauczycielska: stacjonarne - biologia z studia I stopnia nauczaniem chemii - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym - biologia z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydział Humanistyczny Historia -

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA stacjonarne studia pierwszego stopnia 3,5-letnie. 210 miejsc

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA stacjonarne studia pierwszego stopnia 3,5-letnie. 210 miejsc stacjonarne studia pierwszego stopnia 3,5-letnie Rekrutacja uzupełniająca 11 29 września 2009 r. na studia kandydatów z nową maturą na studia kandydatów ze starą maturą 210 miejsc średnia wyników egzaminu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów:

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunki, specjalności oraz formy studiów FILOLOGIA 1. studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE Objaśnienia skrótów w rubryce "System i rodzaj studiów": "dz. M." dzienne studia magisterskie "z. M." zaoczne studia magisterskie "w. M." wieczorowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/2017/2018 Senatu UKW z dnia 27 marca 2018 r. (Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 87/2016/2017) WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1.Kierunek: PEDAGOGIKA Przyjęcie kandydatów na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1.Kierunek: PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności z następującej oferty: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,25 2. * Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII 18.4/10 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Cieszyn WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Cieszyn WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26 Rektora UŚ z dnia 26 maja 2008r. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA, w roku akademickim 2008/2009 Kierunek Termin egzaminu

Bardziej szczegółowo