Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich"

Transkrypt

1 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę dwa spośród następujących języków obcych: język angielski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język niemiecki - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język francuski - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język rosyjski - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język hiszpański - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom wyższy (HL). Rekrutacja odbywa się według ustalonych limitów miejsc na każdy z pierwszych języków. Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy i drugi język. W związku z tym sporządza się 5 list rankingowych kandydatów według pierwszego języka: 1. sekcja z pierwszym j. angielskim limit 55 miejsc, 2. sekcja z pierwszym j. niemieckim limit 30 miejsc, 3. sekcja z pierwszym j. francuskim limit 15 miejsc, 4. sekcja z pierwszym j. rosyjskim limit 15 miejsc, 5. sekcja z pierwszym j. hiszpańskim limit 10 miejsc. się wynik egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW). Liczbę punktów rankingowych otrzymuje się w następujący sposób: Liczba punktów rankingowych = średnia(język pierwszy(pp + Pr)) + średnia(język drugi(pp + Pr)). gdzie: Pp wynik poziomu podstawowego Pr wynik poziomu rozszerzonego Wyrażone w skali procentowej wyniki egzaminu maturalnego lub odpowiednio CEW z wybranych języków przeliczane są na punkty w skali 1:1 (100% =100 punktów). Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (po 100 pkt za każdy język). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym (HL) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 97

2 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego języka uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Języka Angielskiego z j. angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego z j. niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego z j. francuskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z j. rosyjskiego. Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana (specjalność nauczycielska, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa, specjalność tłumaczeniowa) Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2,5 i 3 lata Limit miejsc: 125 O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Specjalność nauczycielską i tłumaczeniowo-nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych o profilu filologicznym lub językoznawczym (język angielski, francuski lub niemiecki). Pozostali absolwenci mogą starać się jedynie o przyjęcia na specjalność tłumaczeniową. Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w wybranym języku obcym (j. angielski, francuski lub niemiecki) i dotyczy zainteresowań naukowych i zawodowych kandydata oraz jego ogólnej wiedzy o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka. Punktowanie rozmowy kwalifikacyjnej: znajomość języka maksymalnie 5 pkt ogólna wiedza o języku, religiach i kulturze obszaru wybranego języka maksymalnie 10 pkt. Punktowanie ocen na dyplomie: za ocenę bardzo dobrą 5 pkt, za ocenę dobrą 4 pkt, za ocenę dostateczną 3 pkt. Końcową punktację stanowi suma punktów uzyskanych za: 1. rozmowę kwalifikacyjną (w wybranym języku: angielskim, niemieckim lub francuskim), 2. ocenę na dyplomie licencjata. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. Na studia przyjmowani będą kandydaci w kolejności uzyskanych punktów w poszczególnych grupach językowych. Studia są płatne. 98

3 Instytut Rusycystyki Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie dojrzałości: z języka polskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z języka rosyjskiego co najmniej 50% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 50 % punktów z poziomu rozszerzonego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka polskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka rosyjskiego co najmniej 50% punktów z poziomu podstawowego i 50% punktów z poziomu rozszerzonego. języka rosyjskiego wymagany poziom wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). 99

4 Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie maturalnym: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z języka rosyjskiego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z języka rosyjskiego. języka rosyjskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 100

5 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 100 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 85 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 71 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 57 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 42 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 28,5 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 14 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie dojrzałości: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z poziomu rozszerzonego 101

6 oraz z języka rosyjskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z języka rosyjskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego. języka rosyjskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 100 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 85 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 71 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 57 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 42 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 28,5 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 14 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: 102

7 Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 90 O przyjęcie na pierwszy rok studiów uzupełniających mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne). Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie listy rankingowej. Punkty na liście rankingowej przyznawane są według przelicznika za ogólny wynik studiów licencjackich (maksymalnie 95 pkt) i za średnią ocen uzyskaną ze studiów (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Dla pozostałych osób legitymujących się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym innego kierunku (studia humanistyczne) wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Punkty na liście rankingowej przyznawane są za ocenę uzyskaną na egzaminie (maksymalnie 95 punktów) i za średnią ocen uzyskaną za studia (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 25 O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne) pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych. Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Dla pozostałych osób wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Studia są płatne. 103

8 Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 40 O przyjęcie na pierwszy rok studiów uzupełniających mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne). Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie listy rankingowej. Punkty na liście rankingowej przyznawane są według przelicznika za ogólny wynik studiów licencjackich (maksymalnie 95 pkt) i za średnią ocen uzyskaną ze studiów (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Dla pozostałych osób legitymujących się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym innego kierunku (studia humanistyczne) wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Punkty na liście rankingowej przyznawane są za ocenę uzyskaną na egzaminie (maksymalnie 95 punktów) i za średnią ocen uzyskaną za studia (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów. Studia są płatne. Katedra Białorutenistyki Kierunek studiów: Filologia, filologia białoruska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). 104

9 się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali język polski na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki CEW są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali CEW wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali CEW na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Wyniki są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Dla osób niebędących obywatelami polskimi Katedra Białorutenistyki przewiduje pulę 3-5 miejsc tj. 8-12% ogólnego limitu kandydatów na I rok studiów. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, 105

10 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Katedra Języków Specjalistycznych Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 120 (pierwszy j. angielski 60, pierwszy j. niemiecki 40, pierwszy j. rosyjski 20) Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy, dwa języki obce spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 106

11 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki przeliczane są według schematu: Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Języka Angielskiego - z języka angielskiego, Języka Niemieckiego z języka niemieckiego Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 120 (j. angielski 60, j. niemiecki 40, j. rosyjski - 20) O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równorzędny o profilu filologicznym (w zakresie dwóch języków spośród trzech następujących: j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski). Kierunki pokrewne: lingwistyka stosowana, anglistyka, germanistyka, rusycystyka. Osoby z tytułem zawodowym licencjata przyjmowane będą na studia II stopnia tylko na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, o ile zechcą kontynuować naukę na tym samym kierunku i w tej samej uczelni. Pozostali kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen z dyplomów. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 120 ( j. angielski 80, j. niemiecki 40) Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy, jeden język obcy spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. 107

12 języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Skala ocen 1 6: ocena pkt 5 80 pkt 4 50 pkt 3 25 pkt 2 10 pkt Skala ocen 2 5: ocena pkt 4 75 pkt 3 35 pkt Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki przeliczane są według schematu: Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: 108

13 LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Języka Angielskiego - z języka angielskiego, Języka Niemieckiego z języka niemieckiego Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 130 (j. angielski 90, j. niemiecki 40) O przyjęcie na pierwszy rok zaocznych studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra o profilu filologicznym (w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego) oraz osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym posiadające certyfikat z języka angielskiego bądź niemieckiego na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wszyscy kandydaci pragnący podjąć kształcenie w ramach studiów II stopnia podlegają jednakowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu, które obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. Studia są płatne. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. 109

14 Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki wymagany poziom niższy (SL) lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom wyższy (HL), jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom niższy (SL). Kandydaci, którzy nie mieli możliwości zdawania wybranego przedmiotu w ramach Matury Międzynarodowej, mogą przystąpić do Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, 110

15 Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 30 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki wymagany poziom niższy (SL), język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom wyższy (HL), jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom niższy (SL). Kandydaci, którzy nie mieli możliwości zdawania wybranego przedmiotu w ramach Matury Międzynarodowej, mogą przystąpić do Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 111

16 się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 30 O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brany będzie wynik punktowanej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: predyspozycje i zainteresowania humanistyczno-społeczne; zainteresowanie i wiedzę o Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 112

17 Ponadto kandydaci muszą wykazać się dojrzałością intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów. Studia są płatne. Katedra Ukrainistyki Kierunek studiów: Filologia, filologia ukraińska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego języka obcego nowożytnego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański) - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), jednego języka obcego nowożytnego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki CEW są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali CEW na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie niższym SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 113

18 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Limit miejsc dla obcokrajowców do 20% limitu ogólnego (tj. 8 miejsc). Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej Kierunek studiów: Filologia, filologia ukraińska Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego. języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). 114

19 się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: O wyniku końcowym postępowania rekrutacyjnego decydować będzie liczba punktów z języka polskiego. się ocenę na świadectwie dojrzałości przeliczoną na punkty wg zasady: ocena celująca 200 pkt; ocena bardzo dobra 160 pkt; ocena dobra 120 pkt; ocena dostateczna 80 pkt; ocena niedostateczna (dopuszczająca) 40 pkt. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie niższym SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 115

20 Studia są płatne. 116

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierunek studiów: Filologia, nauczanie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Kierunek studiów: Filologia, nowogrecka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) NOWA MATURA W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalności pedagogiczne: - animacja społeczno-kulturalna - edukacja ustawiczna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r.

Uchwała nr 377 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 18 maja 2011 r. Tekst ujednolicony, opracowano na podstawie: uchwały nr 377 Senatu UW z dnia 18 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r., nr 5B, poz. 101); uchwały nr 447 Senatu UW z dnia 14 grudnia 2011 r. (Monitor UW z 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 101 UCHWAŁA Nr 54 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 90 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014 REKRUTACJA 2013/2014 1 godziny z im. Jarosława rozp. Dąbrowskiego (minimalna Przedmioty nauczane w zakresie liczba godzin liczba godzin w podstawowym w cyklu) tygodniu język polski 360 12 dwa języki obce

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się przez wskazanie wybranego kierunku i specjalności studiów. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE W WYDZIALE FILOZOFICZNYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 160/2010 z dnia 31 maja 2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Prawo Stacjonarne jednolite magisterskie 250 + 5 miejsc dla studentów MISH Dla kandydatów z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia I-go stopnia (licencjackie) STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony, p 1 = 0,55 2.* Chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

A, B, C... MATURZYSTY 2014

A, B, C... MATURZYSTY 2014 A, B, C... MATURZYSTY 2014 1. WAŻNE TERMINY: 30 września 2013 To dzień, do którego musisz złożyć przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację dotyczącą:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga 0,1 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) - profil ogólnoakademicki Biologia specjalność nauczanie przyrody a) - profil praktyczny Ochrona środowiska a) - profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI UKSW w Warszawie Uniwersytet dla ludzi otwartych na wyzwania... 3 Kierunki, które możesz studiować... 5 Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji UCHWAŁA NR 2/R/2012/r Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji Na podstawie 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LXXXVI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

3 Wymagane dokumenty i terminy ich składania 1. studia stacjonarne wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania

3 Wymagane dokumenty i terminy ich składania 1. studia stacjonarne wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania Załącznik nr do Uchwały nr 500 Senatu UŁ z dnia maja 05r. ze zm. z 6..5r.(uchwała nr 5), z 7..5r.(uchwała nr 548), z 5.0.06r. (uchwała nr 575), z 4.0.06r. (uchwała nr 596) oraz z.04.06r. (uchwała nr 64).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017 1 Rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego na rok szkolny 2014/2015 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych Planowana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI rok szkolny 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI rok szkolny 2013/2014 XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego ul. Dolna 6 00-774 Warszawa www.lo44.edu.pl I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY REKRUTACJI rok szkolny 2013/2014 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo