Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich"

Transkrypt

1 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę dwa spośród następujących języków obcych: język angielski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język niemiecki - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język francuski - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język rosyjski - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język hiszpański - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. dwóch wybranych do kwalifikacji języków obcych wymagany poziom wyższy (HL). Rekrutacja odbywa się według ustalonych limitów miejsc na każdy z pierwszych języków. Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy i drugi język. W związku z tym sporządza się 5 list rankingowych kandydatów według pierwszego języka: 1. sekcja z pierwszym j. angielskim limit 55 miejsc, 2. sekcja z pierwszym j. niemieckim limit 30 miejsc, 3. sekcja z pierwszym j. francuskim limit 15 miejsc, 4. sekcja z pierwszym j. rosyjskim limit 15 miejsc, 5. sekcja z pierwszym j. hiszpańskim limit 10 miejsc. się wynik egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW). Liczbę punktów rankingowych otrzymuje się w następujący sposób: Liczba punktów rankingowych = średnia(język pierwszy(pp + Pr)) + średnia(język drugi(pp + Pr)). gdzie: Pp wynik poziomu podstawowego Pr wynik poziomu rozszerzonego Wyrażone w skali procentowej wyniki egzaminu maturalnego lub odpowiednio CEW z wybranych języków przeliczane są na punkty w skali 1:1 (100% =100 punktów). Maksymalnie można uzyskać 200 pkt (po 100 pkt za każdy język). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym (HL) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 97

2 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego języka uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego: Olimpiady Języka Angielskiego z j. angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego z j. niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego z j. francuskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego z j. rosyjskiego. Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana (specjalność nauczycielska, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa, specjalność tłumaczeniowa) Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2,5 i 3 lata Limit miejsc: 125 O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Specjalność nauczycielską i tłumaczeniowo-nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych o profilu filologicznym lub językoznawczym (język angielski, francuski lub niemiecki). Pozostali absolwenci mogą starać się jedynie o przyjęcia na specjalność tłumaczeniową. Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w wybranym języku obcym (j. angielski, francuski lub niemiecki) i dotyczy zainteresowań naukowych i zawodowych kandydata oraz jego ogólnej wiedzy o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka. Punktowanie rozmowy kwalifikacyjnej: znajomość języka maksymalnie 5 pkt ogólna wiedza o języku, religiach i kulturze obszaru wybranego języka maksymalnie 10 pkt. Punktowanie ocen na dyplomie: za ocenę bardzo dobrą 5 pkt, za ocenę dobrą 4 pkt, za ocenę dostateczną 3 pkt. Końcową punktację stanowi suma punktów uzyskanych za: 1. rozmowę kwalifikacyjną (w wybranym języku: angielskim, niemieckim lub francuskim), 2. ocenę na dyplomie licencjata. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. Na studia przyjmowani będą kandydaci w kolejności uzyskanych punktów w poszczególnych grupach językowych. Studia są płatne. 98

3 Instytut Rusycystyki Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie dojrzałości: z języka polskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z języka rosyjskiego co najmniej 50% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 50 % punktów z poziomu rozszerzonego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka polskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka rosyjskiego co najmniej 50% punktów z poziomu podstawowego i 50% punktów z poziomu rozszerzonego. języka rosyjskiego wymagany poziom wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). 99

4 Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie maturalnym: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z języka rosyjskiego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z języka rosyjskiego. języka rosyjskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 100

5 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 100 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 85 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 71 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 57 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 42 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 28,5 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 14 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język rosyjski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie na świadectwie dojrzałości: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z poziomu rozszerzonego 101

6 oraz z języka rosyjskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka rosyjskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie z Centralnego Egzaminu Wstępnego: z języka polskiego co najmniej 30% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 30% punktów z poziomu rozszerzonego oraz z języka rosyjskiego co najmniej 40% punktów z poziomu podstawowego i co najmniej 40% punktów z poziomu rozszerzonego. języka rosyjskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). Osoby, które nie miały możliwości zdawania języka rosyjskiego na Maturze Międzynarodowej (IB), przystępują do CEW z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. się wyniki egzaminu maturalnego. się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 200 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 170 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 142 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 114 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 84 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 57 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 28 punktów przeliczeniowych Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową IB na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów = 100% = 100 punktów przeliczeniowych 6 punktów = 85% = 85 punktów przeliczeniowych 5 punktów = 71% = 71 punkty przeliczeniowe 4 punkty = 57% = 57 punktów przeliczeniowych 3 punkty = 42% = 42 punkty przeliczeniowe 2 punkty = 28,5% = 28,5 punktów przeliczeniowych 1 punkt = 14% = 14 punktów przeliczeniowych Wynik końcowy stanowi suma punktów uzyskanych przez kandydatów (dotyczy to wszystkich kandydatów). Kandydatom legitymującym się starą i nową maturą punkty przeliczane są według schematu: Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: 102

7 Olimpiady Języka Rosyjskiego. LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 90 O przyjęcie na pierwszy rok studiów uzupełniających mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne). Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie listy rankingowej. Punkty na liście rankingowej przyznawane są według przelicznika za ogólny wynik studiów licencjackich (maksymalnie 95 pkt) i za średnią ocen uzyskaną ze studiów (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Dla pozostałych osób legitymujących się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym innego kierunku (studia humanistyczne) wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Punkty na liście rankingowej przyznawane są za ocenę uzyskaną na egzaminie (maksymalnie 95 punktów) i za średnią ocen uzyskaną za studia (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów. Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 25 O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne) pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych. Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Dla pozostałych osób wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Studia są płatne. 103

8 Kierunek studiów: Filologia, filologia rosyjska Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 40 O przyjęcie na pierwszy rok studiów uzupełniających mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie filologii rosyjskiej lub tytuł magistra innego kierunku (studia humanistyczne). Osoby z tytułem licencjata w zakresie filologii rosyjskiej przyjmowane są na studia II stopnia na podstawie listy rankingowej. Punkty na liście rankingowej przyznawane są według przelicznika za ogólny wynik studiów licencjackich (maksymalnie 95 pkt) i za średnią ocen uzyskaną ze studiów (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Dla pozostałych osób legitymujących się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym innego kierunku (studia humanistyczne) wprowadza się dodatkowy tryb postępowania kwalifikacyjnego egzamin z języka rosyjskiego. Punkty na liście rankingowej przyznawane są za ocenę uzyskaną na egzaminie (maksymalnie 95 punktów) i za średnią ocen uzyskaną za studia (maksymalnie 5 punktów). Przelicznik ocen na punkty: ocena bardzo dobra 95 punktów ocena dobra 70 punktów ocena dostateczna 45 punktów Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów. Studia są płatne. Katedra Białorutenistyki Kierunek studiów: Filologia, filologia białoruska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). 104

9 się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali język polski na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki CEW są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali CEW wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali CEW na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Wyniki są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Dla osób niebędących obywatelami polskimi Katedra Białorutenistyki przewiduje pulę 3-5 miejsc tj. 8-12% ogólnego limitu kandydatów na I rok studiów. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, 105

10 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Katedra Języków Specjalistycznych Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 120 (pierwszy j. angielski 60, pierwszy j. niemiecki 40, pierwszy j. rosyjski 20) Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy, dwa języki obce spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski wymagany poziom podstawowy. się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 106

11 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki przeliczane są według schematu: Końcowy wynik stanowi sumę punktów z trzech przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Języka Angielskiego - z języka angielskiego, Języka Niemieckiego z języka niemieckiego Języka Rosyjskiego z języka rosyjskiego. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata Limit miejsc: 120 (j. angielski 60, j. niemiecki 40, j. rosyjski - 20) O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równorzędny o profilu filologicznym (w zakresie dwóch języków spośród trzech następujących: j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski). Kierunki pokrewne: lingwistyka stosowana, anglistyka, germanistyka, rusycystyka. Osoby z tytułem zawodowym licencjata przyjmowane będą na studia II stopnia tylko na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, o ile zechcą kontynuować naukę na tym samym kierunku i w tej samej uczelni. Pozostali kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen z dyplomów. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 120 ( j. angielski 80, j. niemiecki 40) Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy, jeden język obcy spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. 107

12 języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. języka polskiego wymagany poziom podstawowy, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, niemiecki wymagany poziom podstawowy. się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Skala ocen 1 6: ocena pkt 5 80 pkt 4 50 pkt 3 25 pkt 2 10 pkt Skala ocen 2 5: ocena pkt 4 75 pkt 3 35 pkt Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki przeliczane są według schematu: Końcowy wynik stanowi sumę punktów z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: 108

13 LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego, Języka Angielskiego - z języka angielskiego, Języka Niemieckiego z języka niemieckiego Studia są płatne. Kierunek studiów: Filologia, tłumaczenie specjalistyczne Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 130 (j. angielski 90, j. niemiecki 40) O przyjęcie na pierwszy rok zaocznych studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra o profilu filologicznym (w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego) oraz osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym posiadające certyfikat z języka angielskiego bądź niemieckiego na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wszyscy kandydaci pragnący podjąć kształcenie w ramach studiów II stopnia podlegają jednakowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu, które obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. Studia są płatne. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. 109

14 Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki wymagany poziom niższy (SL) lub język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom wyższy (HL), jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom niższy (SL). Kandydaci, którzy nie mieli możliwości zdawania wybranego przedmiotu w ramach Matury Międzynarodowej, mogą przystąpić do Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, 110

15 Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Limit miejsc: 30 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: jeden przedmiot spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, mniejszości/grupy etnicznej - wymagany poziom podstawowy. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie wymagany poziom podstawowy, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom rozszerzony, jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom podstawowy. jednego przedmiotu spośród następujących: język polski, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki wymagany poziom niższy (SL), język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna wymagany poziom wyższy (HL), jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom niższy (SL). Kandydaci, którzy nie mieli możliwości zdawania wybranego przedmiotu w ramach Matury Międzynarodowej, mogą przystąpić do Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 111

16 się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Wynik końcowy stanowi suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy Filozoficznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Studia są płatne. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo, Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej Rodzaj studiów: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 30 O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brany będzie wynik punktowanej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: predyspozycje i zainteresowania humanistyczno-społeczne; zainteresowanie i wiedzę o Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 112

17 Ponadto kandydaci muszą wykazać się dojrzałością intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów. Studia są płatne. Katedra Ukrainistyki Kierunek studiów: Filologia, filologia ukraińska Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jeden język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego języka obcego nowożytnego - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony Kandydaci, którzy zdali starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z: języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony, jednego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański) - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony języka polskiego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL), jednego języka obcego nowożytnego - wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: Liczba punktów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW). Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Wyniki CEW są przeliczane na punkty według zasady: 1% równa się 1 punkt. Na liście rankingowej zostanie umieszczony wynik według poziomu podstawowego (dla kandydatów, którzy zdali język polski i język obcy nowożytny wyłącznie na jednym poziomie) lub wynik stanowiący sumę punktów poziomu podstawowego i rozszerzonego (dla kandydatów, którzy zdali CEW na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym). Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie niższym SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 113

18 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Limit miejsc dla obcokrajowców do 20% limitu ogólnego (tj. 8 miejsc). Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej Kierunek studiów: Filologia, filologia ukraińska Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Limit miejsc: 40 Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: język polski wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. języka polskiego wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony. Kandydaci, którzy zdali starą maturę, muszą mieć na świadectwie ocenę z: języka polskiego. języka polskiego wymagany poziom niższy (SL) lub wyższy (HL). 114

19 się wyniki egzaminu maturalnego przeliczane wg schematu: O wyniku końcowym postępowania rekrutacyjnego decydować będzie liczba punktów z języka polskiego. się ocenę na świadectwie dojrzałości przeliczoną na punkty wg zasady: ocena celująca 200 pkt; ocena bardzo dobra 160 pkt; ocena dobra 120 pkt; ocena dostateczna 80 pkt; ocena niedostateczna (dopuszczająca) 40 pkt. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie niższym SL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 100% 6 punktów 85% 5 punktów 71% 4 punkty 57% 3 punkty 42% 2 punkty 28% 1 punkt 14% Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) na poziomie wyższym HL wyniki przelicza się w następujący sposób: 7 punktów 200% 6 punktów 170% 5 punktów 142% 4 punkty 114% 3 punkty 84% 2 punkty 56% 1 punkt 28% Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują: LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, LAUREACI: polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 115

20 Studia są płatne. 116

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Kierunek studiów: Filologia, nauczanie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii Kierunek studiów: Filozofia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit miejsc: 90 Przedmioty brane pod uwagę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005) Zasady kwalifikacji na studia I stopnia artes liberales Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania do II etapu: 30. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Kierunek studiów: Filologia, nowogrecka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata Limit

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P

2.3 Kierunek studiów: Politologia Rodzaj studiów: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów: P SPIS TREŚCI I. Wydział Biologii... 15 1.1 Kierunek studiów: Biologia... 15 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia... 15 Forma studiów: stacjonarne... 15 1.2 Kierunek studiów: Biologia... 16 Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,25 2. * Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) NOWA MATURA W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu Czas trwania studiów FILOZOFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 85 UCHWAŁA NR 404 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język obcy nowożytny część

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1341/05/VI/2018. z dnia 22 maja 2018 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 przedmiot przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę Etnologia a)

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015

Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 Na pierwszy stopień na wszystkie kierunki (oprócz MWT) jednakowo konkurs świadectw dojrzałości za poziom rozszerzony p=1.0, za podstawowy p=0.7 dwa przedmioty: matematyka

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2015/2016 Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny przedmiot przedmiot, z którego kandydat

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2010 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2010 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2010 Senatu WSP TWP w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości lub egzaminie maturalnym. Zasady ogólne 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) 0,6 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu przedmiot poziom waga uwaga

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Prawo e) - profil ogólnoakademicki historia albo matematyka historia albo matematyka 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXVI. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie:

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie: pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu Załącznik nr 6 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów FILOZOFIA dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 134 UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na podstawie uchwały nr 42/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla poziomu przedmiotu Lp.

Bardziej szczegółowo