rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)"

Transkrypt

1 zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne studia informacji I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Architektura informacji studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Informacja naukowa Stacjonarne i bibliotekoznawstwo studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości.

2 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku.

3 Kulturoznawstwo Stacjonarne i wiedza studia I stopnia o mediach (3- Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Konkurs świadectw (oceny z części ustnej/pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego). Kulturoznawstwo i wiedza studia I stopnia o mediach (3- Wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony- część pisemna). Konkurs świadectw (oceny z części ustnej/pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego). Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Wybór specjalności od II semestru: - krytyka filmowa, teatralna i telewizyjna; - menedżer kultury; - coach medialny Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów - dyplom licencjata; w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Wybór specjalności po przyjęciu na studia: - krytyka filmowa, teatralna i telewizyjna; studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów - dyplom licencjata; w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować

4 - menedżer kultury; - coach medialny będzie średnia ocen ze I stopnia.. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Filologia Wybór specjalności od II Stacjonarne polska roku : studia I stopnia nauczycielskie: (3- nauczycielska; nauczycielska z logopedią; nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomie szkoły podstawowej nienauczycielskie: komunikacja społeczna; edytorstwo Wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych. Filologia Wybór specjalności od II polska roku : studia I stopnia Wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości

5 nauczycielskie: nauczycielska; nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomie szkoły podstawowej nienauczycielskie: komunikacja społeczna; edytorstwo (3- podstawowy lub rozszerzony- część pisemna. szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych. Filologia polska Wybór specjalności od I roku : nauczycielskie: nauczycielska; nauczycielska z logopedią nienauczycielskie: komunikacja społeczna reklama i public relations; komunikacja społeczna kompetencje komunikacyjne w biznesie; edytorstwo Stacjonarne studia II stopnia (2- Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska specjalność: nauczycielska, nauczycielska z logopedią, edytorstwo, komunikacja społeczna oraz innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kryteria przyjęć dla kandydatów na specjalność: - nauczycielską: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność nauczycielska. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na

6 dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność nauczycielska. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne. - logopedyczną: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność logopedia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność nauczycielska z logopedią. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy

7 posiadają kwalifikacje nauczycielskie. - edytorstwo: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność edytorstwo. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność edytorstwo. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. - komunikacja społeczna - reklama i public relations: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia:

8 - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność komunikacja społeczna. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. - komunikacja społeczna kompetencje komunikacyjne w biznesie: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność komunikacja społeczna. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

9 Filologia polska Wybór specjalności od I roku : nauczycielskie: nauczycielska nienauczycielskie: komunikacja społeczna reklama i public relations; komunikacja społeczna kompetencje komunikacyjne w biznesie; edytorstwo studia II stopnia (2- Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska specjalność: nauczycielska, nauczycielska z logopedią, edytorstwo, komunikacja społeczna oraz innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na specjalność: - nauczycielską: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność nauczycielska. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność nauczycielska. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne. - edytorstwo:

10 konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność edytorstwo. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność edytorstwo. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. - komunikacja społeczna - reklama i public relations: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska

11 specjalność komunikacja społeczna. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. - komunikacja społeczna kompetencje komunikacyjne w biznesie: konkurs dyplomów dla absolwentów filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów pierwszego stopnia: - innych kierunków; - innych specjalności niż filologia polska specjalność komunikacja społeczna. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Filologia filologia rosyjska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego Rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub innym języku obcym

12 Specjalizacja: nauczycielska; przekładoznawcza - nienauczycielska język specjalistyczny: handel i turystyka - nienauczycielska języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). nowożytnym (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia rosyjska studia I stopnia Specjalizacje: (3- nauczycielska; przekładoznawcza nienauczycielska; język specjalistyczny: handel i turystyka - nienauczycielska Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia rosyjska Specjalizacje: nauczycielska przekładoznawcza nienauczycielska język specjalistyczny: biznes i gospodarka nienauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów dla absolwentów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska; Konkurs dyplomów oraz dodatkowy ustny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie B2 dla absolwentów I stopnia na kierunku filologia, specjalności innej niż filologia

13 rosyjska. Studia przewidziane dla absolwentów: I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, specjalizacja zawodowa nauczycielska; I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, specjalizacja zawodowa nienauczycielska przekładoznawcza; I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, specjalizacja zawodowa nienauczycielska język specjalistyczny: handel i turystyka; I stopnia na kierunku filologia, specjalności innej niż filologia rosyjska, specjalizacja zawodowa nauczycielska, specjalizacja zawodowa nienauczycielska przekładoznawcza. Filologia filologia rosyjska z językiem francuskim specjalizacja: technologie tłumaczeniowe w języku i komunikacji Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna. Rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu.

14 Filologia filologia romańska z językiem rosyjskim specjalizacja: technologie tłumaczeniowe w języku i komunikacji Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna. Rozmowa kwalifikacyjna w wybranym języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia romańska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wybór specjalności na dalszych latach : metodyka nauczania dzieci (nauczycielska) przekładoznawstwo w zakresie języka specjalistycznego - przedsiębiorstwo, biznes, administracja Wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu.

15 Filologia filologia romańska studia I stopnia przekładoznawstwo (3- w zakresie języka specjalistycznego - przedsiębiorstwo, biznes, administracja Wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia romańska Wybór specjalności od I roku : literaturoznawstwo: - specjalność dydaktyczno-literacka (nauczycielska); - specjalność traduktologiczno-komparatystyczna Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane: - dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski w przypadku obu specjalności z zakresu literaturoznawstwa oraz specjalności nauczycielskiej z przekładoznawstwem i przetwarzaniem języków naturalnych; językoznawstwo: - specjalność nauczycielska z przekładoznawstwem i przetwarzaniem języków naturalnych (nauczycielska); - specjalność przekładoznawstwo i przetwarzanie języków naturalnych - dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata, a także absolwentów jednolitych magisterskich i inżynierskich, z poświadczoną znajomością języka francuskiego na poziomie C1 w przypadku specjalności przekładoznawstwo i przetwarzanie języków naturalnych (nienauczycielskiej).

16 Filologia filologia romańska Wybór specjalności od I roku : - specjalność traduktologiczno-komparatystyczna; studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski. - specjalność przekładoznawstwo i przetwarzanie języków naturalnych Filologia filologia hiszpańska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim lub rosyjskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia hiszpańska studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub Rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim lub rosyjskim) na temat

17 rosyjskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). wylosowanego tekstu. Filologia filologia hiszpańska - język hiszpański stosowany specjalizacja: komunikacja kulturowa w języku hiszpańskim i polskim Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim na temat wylosowanego tekstu. Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie z językiem kierunkowym hiszpańskim lub którzy przedstawią certyfikat potwierdzający wymagany poziom kompetencji językowych (Diploma de Español como Lengua Extranjera DELE (poziom B2, intermedio); Diploma de Español Nivel B2 - Intermedio), są zwolnieni z egzaminu (uzyskują maksymalną liczbę punktów). Studia przeznaczone dla absolwentów licencjackich lub jednolitych magisterskich na kierunku filologia, specjalność: język hiszpański (grupa A program podstawowy) lub dowolnych licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych (grupa B program uzupełniający).* * Kandydat w trakcie może być zakwalifikowany do grupy A, po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przewidzianych

18 w programie uzupełniającym (grupa B). Filologia filologia włoska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia włoska studia I stopnia (3- w trybie wieczorowym Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tematu. Filologia filologia włoska - tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia na kierunku filologia, specjalność filologia włoska, o specjalizacji tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej, przeznaczone dla absolwentów: licencjackich lub

19 magisterskich kierunku filologia, specjalność: filologia włoska lub język włoski, lub absolwentów kierunków filologicznych o dowolnej specjalności, legitymujących się certyfikatem CELI 4 (lub wyższy) lub CILS DUE-B2 (lub wyższy), potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie minimum B2+. Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie z językiem kierunkowym innym niż język włoski zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu CELI 4 (lub wyższy) lub CILS DUE-B2 (lub wyższy), potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie minimum B2+. Filologia filologia germańska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wybór specjalizacji od II roku : - nauczycielska; - język niemiecki w biznesie Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego: poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test.

20 Filologia filologia germańska (nauczycielska) studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego: poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test. Filologia filologia germańska Wybór specjalizacji od I roku : - nauczycielska; - nienauczycielska Przekład w biznesie i instytucjach kultury; Stacjonarne studia II stopnia (2- - Konkurs dyplomów dla kandydatów z dyplomem ukończenia licencjackich na kierunku filologia lub lingwistyka. Warunkiem przyjęcia jest ponadto znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). W przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek filologia, specjalność filologia germańska lub język niemiecki, ocena mnożona jest przez współczynnik 1,5. - Udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku niemieckim, wykazującej ogólną wiedzę kandydata o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych dla pozostałych kandydatów.

21 W przypadku takiej samej punktacji w toku postępowania kwalifikacyjnego o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie I stopnia. Specjalność nauczycielska przewidziana jest dla osób posiadających udokumentowane kwalifikacje nauczycielskie. Filologia filologia angielska Stacjonarne studia I stopnia (3- Wybór specjalności od II roku : - nauczycielska - przekładoznawstwo - nienauczycielska - języki stosowane - nienauczycielska Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna. Egzamin pisemny z języka angielskiego - test. Filologia filologia angielska studia I stopnia Wybór specjalności od (3- II roku : - nauczycielska Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego poziom podstawowy lub rozszerzony pisemny. Egzamin pisemny z języka angielskiego - test.

22 - języki stosowane - nienauczycielska Filologia filologia angielska Specjalności prowadzone od I roku: - nauczycielska; -przekładoznawstwo - nienauczycielska Specjalności prowadzone na dalszych latach : - nauczycielska; - nauczyciel cyfrowy nauczycielska; - przekładoznawstwo - nienauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski. Specjalności nauczycielskie dla kandydatów posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje nauczycielskie. Filologia filologia angielska - nauczycielska; - nauczyciel cyfrowy - nauczycielska studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje

23 nauczycielskie. Wydział Geograficzno-Biologiczny Biologia Wybór specjalności po I roku : - biologia z przyrodą (nauczycielska); - biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska (nienauczycielska) Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Stacjonarne studia I stopnia (3- Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); Kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Biologia - biologia z przyrodą (nauczycielska); studia I stopnia Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na

24 - biologia z ochroną środowiska (nienauczycielska) Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. (3- przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); Kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. egzaminie dojrzałości. Biologia - biologia z chemią (nauczycielska) Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich I stopnia kierunków: Biologia oraz Chemia. Egzamin dla absolwentów nauczycielskich I stopnia innych kierunków niż: biologia i chemia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Biologia - biologii eksperymentalnej i środowiskowej Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera dla kierunków: Biologia, Chemia, Ochrona środowiska. Egzamin dla absolwentów I stopnia

25 innych kierunków niż Biologia, Chemia, Ochrona środowiska. W przypadku większej liczby kandydatów z taka samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Biologia - biologia z chemią (nauczycielska) studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich I stopnia kierunków: Biologia oraz Chemia. Egzamin dla absolwentów nauczycielskich I stopnia innych kierunków niż Biologia i Chemia. W przypadku większej liczby kandydatów z taka samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Biologia - biologii środowiskowej i eksperymentalnej studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera dla kierunków: Biologia, Chemia, Ochrona środowiska. Egzamin dla absolwentów I stopnia innych kierunków niż Biologia, Chemia, Ochrona środowiska. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować

26 będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Odnowa biologiczna studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera. W przypadku większej liczby kandydatów z taka samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia kierunków: kosmetologia, fizjoterapia, odnowa biologiczna. Wybór specjalności po I roku: Ochrona środowiska - odnawialne źródła energii; - zarządzanie środowiskiem geograficznym; Warunkiem Stacjonarne studia I stopnia (3,5- inżynierskie Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); Kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5 Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

27 uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Ochrona środowiska - ochrona zasobów leśnych; - ochrona środowiska wodno-gruntowego Stacjonarne studia II stopnia (1,5-roczne) Konkurs dyplomów inżyniera. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów inżynierskich I stopnia kierunków: ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo. Bioinformatyka Stacjonarne studia I stopnia (3,5- inżynierskie Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); Kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

28 rozszerzonym - przez współczynnik 1,5. Geografia Wybór specjalności po I roku: nauczycielskich: 1. geografia z przyrodą, lub nienauczycielskich: 2. geografia fizyczna, 3. geografia z geoinformacją, 4. geografia z geoturystyką. 5. geografia z przedsiębiorczości ą i gospodarką przestrzenną, 6. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, 7. geografia regionalna Azji Południowej, 8. geografia regionalna Dalekiego Stacjonarne studia I stopnia (3- Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

29 Wschodu, 9. geografia z turystyką, 10. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. Geografia Wybór specjalności po I roku: nauczycielskich: 1. geografia z przyrodą, lub nienauczycielskich: 2. geografia fizyczna, 3. geografia z geoinformacją, 4. geografia z geoturystyką. 5. geografia z przedsiębiorczością studia I stopnia (3- Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci starej i nowej matury, Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg

30 i gospodarką przestrzenną, 6. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, 7. geografia regionalna Azji Południowej, 8. geografia regionalna Dalekiego Wschodu, 9. geografia z turystyką, 10. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Geografia Wybór specjalności od I roku nauczycielskich: 1. geografia (bez II przedmiotu) (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 2. geografia (bez II przedmiotu) (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 3. geografia z przyrodą (dla kontynuujących Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) geografii - dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków.

31 kształcenie nauczycielskie), 4. geografia z przyrodą (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 5. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 6. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 7. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 8. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie) Studia przewidziane dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, ochrona środowiska oraz innych kierunków. lub nienauczycielskich: 9. geografia fizyczna, 10. geografia z geoturystyką. 11. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną, 12. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, 13. geografia regionalna Azji Południowej, 14. geografia regionalna Dalekiego Wschodu, 15. geografia z turystyką, 16. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

32 Geografia Wybór specjalności od I roku nauczycielskich: 1. geografia (bez II przedmiotu) (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 2. geografia (bez II przedmiotu) (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 3. geografia z przyrodą (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 4. geografia z przyrodą (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 5. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 6. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 7. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 8. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie) studia II stopnia (2- (od semestru zimowego) Konkurs dyplomów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) geografii - dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków. Studia przewidziane dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, ochrona środowiska oraz innych kierunków. lub nienauczycielskich: 9. geografia fizyczna, 10. geografia z geoturystyką. 11. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną, 12. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,

33 13. geografia regionalna Azji Południowej, 14. geografia regionalna Dalekiego Wschodu, 15. geografia z turystyką, 16. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. Geografia Wybór specjalności od I roku nauczycielskich: 1. geografia (bez II przedmiotu) (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 2. geografia (bez II przedmiotu) (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 3. geografia z przyrodą (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 4. geografia z przyrodą (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 5. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), 6. geografia z podstawami przedsiębiorczości (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie), 7. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla kontynuujących kształcenie nauczycielskie), studia II stopnia (2- (od semestru letniego, studia wieczorowe) Konkurs dyplomów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) geografii - dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych kierunków. Studia przewidziane dla absolwentów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków geografia, gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja, ochrona środowiska oraz innych kierunków.

34 8. geografia z wiedzą o społeczeństwie (dla rozpoczynających kształcenie nauczycielskie) lub nienauczycielskich: 9. geografia fizyczna, 10. geografia z geoturystyką. 11. geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną, 12. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, 13. geografia regionalna Azji Południowej, 14. geografia regionalna Dalekiego Wschodu, 15. geografia z turystyką, 16. geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym. Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. Wybór specjalności po I roku : Turystyka i rekreacja aktywizacja turystyczna układów przestrzennych; animacja w turystyce i rekreacji; dziedzictwo kulturowe; Stacjonarne studia I stopnia (3- Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii,

35 geoturystyka, - pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce; przedsiębiorczość w turystyce; turystyka międzynarodowa. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Wybór specjalności po I roku : Turystyka i rekreacja aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, animacja w turystyce i rekreacji dziedzictwo kulturowe, geoturystyka, pilotaż studia I stopnia (3- Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub

36 i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Gospodarka Wybór specjalności po I Stacjonarne przestrzenna roku : studia I stopnia geoinformacja; (3,5- gospodarka inżynierskie przestrzenna obszarów miejskich; gospodarka odnawialnymi źródłami energii; przedsiębiorczość w aktywizacji gospodarczej układów przestrzennych; zarządzanie Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia)

37 rozwojem regionalnym i lokalnym; zarządzanie środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Wybór specjalności po I roku : Gospodarka przestrzenna geoinformacja; gospodarka przestrzenna obszarów miejskich; gospodarka odnawialnymi źródłami energii; przedsiębiorczość w aktywizacji gospodarczej układów przestrzennych; zarządzanie rozwojem studia I stopnia (3,5- inżynierskie Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do

38 regionalnym i lokalnym; zarządzanie środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób. ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. rankingu. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska Stacjonarne studia (historia I stopnia (3- i społeczeństwo); - antropologia historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 26 osób. Wybór specjalności pod koniec I roku. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna.

39 Historia - nauczycielska (historia i społeczeństwo); Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. - antropologia historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 15 osób. Wybór specjalności i trybu następuje w momencie wpisu na studia. studia I stopnia (3- (studia prowadzone w Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna. Historia - nauczycielska (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo); Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 26 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Studenci, którzy

40 na studiach I stopnia nie mieli przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym realizują w trakcie dodatkowy moduł ogólnego przygotowania psychologicznopedagogicznego w ramach kursów do wyboru. Historia - zarządzanie dokumentacją i archiwistyką Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 26 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Historia - turystyka historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 26 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Historia - nauczycielska (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo) studia II stopnia (2- (w Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych

41 Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. home) na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Studenci, którzy na studiach I stopnia nie mieli przygotowania w zakresie psychologicznopedagogicznym, realizują w trakcie dodatkowy moduł przygotowania psychologiczno-pedagogicznego w ramach kursów do wyboru. Historia - zarządzanie dokumentacją i archiwistyka Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. studia II stopnia (2- (w Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Historia - turystka historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. studia II stopnia (2- (w Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów

42 I stopnia dowolnego kierunku. Antropologia historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 26 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Antropologia historyczna Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. studia II stopnia (2- w Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Infobrokerstwo, Warunkiem Stacjonarne studia zarządzanie uruchomienia I stopnia (3- dokumentacją jest zrekrutowanie min. i archiwistyka Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna.

43 26 osób. Infobrokerstwo, Warunkiem zarządzanie uruchomienia studia I stopnia dokumentacją jest zrekrutowanie min. (3- (w i archiwistyka 15 osób. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Studia ogólnoakademickie, międzywydziałowe. Warunkiem uruchomienia jest zrekrutowanie min. 20 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia I stopnia oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie A2. Konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Administracja Stacjonarne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka

44 podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Administracja studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Administracja - administracja gospodarcza; - e-administracja; - służba publiczna; Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 25 osób. Stacjonarne studia II stopnia (2- Na podstawie listy rankingowej ocen średnich I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na studiach I stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku.

45 Administracja - administracja gospodarcza; - e-administracja; - służba publiczna; Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 25 osób. studia II stopnia (2- Na podstawie listy rankingowej ocen średnich I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na studiach I stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Bezpieczeństwo Stacjonarne studia wewnętrzne I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (3- Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydział Humanistyczny Historia -

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno Biologiczny

Wydział Geograficzno Biologiczny Wydział Geograficzno Biologiczny Biologia nauczycielska: stacjonarne - biologia z studia I stopnia nauczaniem chemii - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym - biologia z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 16/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 91/V/2013 z 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu naboru, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102 /2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2016 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2016/2017 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo, Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 kwietnia 2019 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2019; poz. 145 UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 lutego 2018 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2018; poz. 70 UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,25 2. * Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny przedmiot przedmiot, z którego kandydat

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy inny

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2015/2016 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 przedmiot przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę Etnologia a)

Bardziej szczegółowo