WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność: filologia germańska program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego Specjalność filologia germańska na O przyjęcie na filologię germańską mogą ubiegać się kandydaci, którzy zdali na maturze egzamin z języka polskiego i niemieckiego. Dotyczy to nowej matury (NM), starej matury (SM) i zagranicznej matury (ZM). 2. Ilość miejsc dla kandydatów ze SM i ZM określona jest w ramach limitu miejsc proporcjonalnie wg liczby kandydatów. 3. W toku rekrutacji tworzone są dwie listy rankingowe (dla SM/ZM i dla NM). 4. Maturzyści z SM/ZM kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw, w którym uwzględniane są wyniki z egzaminów maturalnych z j. niemieckiego i j. polskiego (pisemnych i ustnych). Punktowane oceny: dostateczna 3 pkt. dostateczna plus 3,5 pkt. dobra 4 pkt. dobra plus 4,5 pkt. bardzo dobra, bardzo dobra plus, celująca 5 pkt. 5. Wyniki nowej matury przelicza się na punkty w sposób następujący: - w konkursie uwzględniane są egzaminy maturalne z j. niemieckiego i j. polskiego (egzaminy ustne i pisemne na obu poziomach); - egzamin ustny z j. polskiego traktowany jest jak egzamin na poziomie podstawowym; - liczba punktów procentowych za egzamin na poziomie podstawowym mnożona jest razy 1; - liczba punktów procentowych za egzamin na poziomie rozszerzonym, za egzamin z języka niemieckiego w klasie bilingwalnej oraz za egzamin z języka niemieckiego jako języka ojczystego mnożona jest razy 1,5. 6. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, stosowane jest kryterium dodatkowe: średnia z wyników wszystkich egzaminów maturalnych (przy NM średnia jest liczona zgodnie z pkt.5, a przy SM/ZM zgodnie z pkt.4). 31

2 specjalność: filologia germańska program: nauczycielski (dla absolwentów wyższych szkół pierwszego stopnia oraz nauczycielskich kolegiów języka niemieckiego z tytułem licencjata) Specjalność filologia germańska na Niestacjonarne I 7. Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieją wyniki z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, bierze się pod uwagę wariant korzystniejszy dla kandydata. 75 Kryterium przyjęcia będzie konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia specjalność: filologia germańska lub język niemiecki. W ramach określonego limitu, 50% miejsc stanowi pulę dla kandydatów z dyplomem licencjackim uzyskanym na Uniwersytecie Śląskim. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w konkursie dyplomów licencjackich, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów lub nauki w nauczycielskim kolegium języka niemieckiego. specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski program: tłumaczeniowy miejsca dla studentów MISH Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą maturą (liczba miejsc nie mniej niż 1), jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę: Suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego z części pisemnej i ustnej. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka angielskiego w szkole dwujęzycznej wynik egzaminu będzie przeliczony w następujący sposób: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. O przyjęciu decyduje średnia z części pisemnej i ustnej z języka angielskiego zdawanego na egzaminie dojrzałości. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik. Nie uwzględnia się oceny poniżej 4,5. 32

3 specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski specjalność: filologia romańska Specjalność filologia romańska na I I 20 Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski 20 Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura francuska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo, przekładoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski. specjalność: filologia romańska Specjalność filologia romańska na Niestacjonarne I 20 Kryterium przyjęć jest ocena ostateczna na dyplomie licencjata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski. specjalność: język francuski program: tłumaczeniowy z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim Specjalność język francuski na kierunku filologia uzyskał akredytację miejsca dla studentów MISH Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą maturą (liczba miejsc nie mniej niż 1), jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę: 33

4 Suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka francuskiego z części pisemnej i ustnej. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka francuskiego w szkole dwujęzycznej wynik egzaminu będzie przeliczony w następujący sposób: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. O przyjęciu decyduje średnia z części pisemnej i ustnej z języka francuskiego zdawanego na egzaminie dojrzałości. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik. Nie uwzględnia się oceny poniżej 4,5. specjalność: język francuski Specjalność język francuski na kierunku filologia uzyskał akredytację I 20 Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura francuska, językoznawstwo, przekładoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia, specjalność: język francuski. specjalność: filologia włoska Specjalność filologia włoska na miejsca dla studentów MISH Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą maturą (liczba miejsc nie mniej niż 1), jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę: Suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka włoskiego z części pisemnej i ustnej. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka włoskiego w szkole 34

5 dwujęzycznej wynik egzaminu będzie przeliczony w następujący sposób: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. O przyjęciu decyduje średnia z części pisemnej i ustnej z języka włoskiego zdawanego na egzaminie dojrzałości. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik. Nie uwzględnia się oceny poniżej 4,5. specjalność: filologia włoska Specjalność filologia włoska na. I. 40 Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski. specjalność: język hiszpański program: tłumaczeniowy z językiem rosyjskim Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał akredytację miejsca dla studentów MISH Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą maturą (liczba miejsc nie mniej niż 1), jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów, przy czym kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę, jeżeli ich średnia ocen z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, z części pisemnej i ustnej wyniesie powyżej 4,5. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę: Suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski z części pisemnej i ustnej. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego do wyboru: język hiszpański, angielski, francuski, włoski w szkole dwujęzycznej wynik egzaminu będzie przeliczony w następujący sposób: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. O przyjęciu decyduje średnia z części pisemnej i ustnej z jednego z następujących 35

6 specjalność: język hiszpański program: tłumaczeniowy z językiem rosyjskim Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał akredytację specjalność: język hiszpański Specjalność język hiszpański na kierunku filologia uzyskał akredytację Niestacjonarne I języków: język angielski, język francuski, język hiszpański, język włoski zdawanych na egzaminie dojrzałości. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik. Nie uwzględnia się oceny poniżej 4,5. 20 Po rejestracji kandydatów na studia nastąpi proporcjonalny podział miejsc na pierwszy rok studiów, w ramach przyznanego limitu, którego celem będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby miejsc dla kandydatów ze starą maturą (liczba miejsc nie mniej 1), jak i tych z nową maturą. Proporcja zostanie ustalona wg liczby zgłoszeń kandydatów. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę: Suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego z części pisemnej i ustnej. Jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego w szkole dwujęzycznej wynik egzaminu będzie przeliczony w następujący sposób: (punkty procentowe x 1,5) Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant. O przyjęciu decyduje średnia z części pisemnej i ustnej z języka obcego zdawanego na egzaminie dojrzałości. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik. 20 Kryterium przyjęć jest średnia z oceny ostatecznej dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (np. okres w literaturze lub dział językoznawstwa). Dziedziny do wyboru to: literatura hispanojęzyczna, językoznawstwo. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański. 36

7 specjalność: filologia rosyjska Specjalność filologia rosyjska na 25 O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 64 pkt. 60 pkt. O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka rosyjskiego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt.; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.; 4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75 pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. specjalność: rosjoznawstwo 25 O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. 37

8 Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 64 pkt. 60 pkt. O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt.; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.; 4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75 pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. specjalność: języki wschodniosłowiańskie Specjalność języki wschodniosłowiańskie na kierunku filologia uzyskały akredytację I 20 Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności języki wschodniosłowiańskie, język rosyjski, filologia rosyjska. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeżeli zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów. 38

9 specjalność: język rosyjski program: tłumaczeniowy 50 O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczony na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. Lp. Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x1,5 Punkty rankingowe pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 64 pkt. 60 pkt. O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt.; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.; 4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75 pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. specjalność: język rosyjski od podstaw Specjalność język rosyjski od podstaw na kierunku filologia uzyskały I 20 Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. 39

10 akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności język rosyjski, filologia rosyjska, języki wschodniosłowiańskie. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeżeli zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów. specjalność: język rosyjski program: tłumaczeniowy Niestacjonarne 40 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu kwalifikacja (wszystkich kandydatów) odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: z dowolnego języka obcego i języka polskiego. Podstawą do kwalifikacji będą wyniki uzyskane przez kandydatów z nową i starą maturą wyrażone w skali procentowej. Bierze się pod uwagę średnią procentową wyników z języka obcego i języka polskiego uzyskanych na świadectwie dojrzałości. W przypadku kandydatów ze starą maturą oceny przelicza się na wartość procentową wg następującej skali: przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100%; 4,75 95 %; 4,5 90%; 4,25 85 %; 4,0 80%; 3,75 75%; 3,5 70 %; 3,25 65 %; 3,0 60%; przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100%; 5,5 95 %; 5,0 90%; 4,5 85 %; 4,0 80%; 3,5 75%; 3,0 70 %; 2,5 65 %; 2,0 60%. specjalność: język rosyjski od podstaw Niestacjonarne I 20 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu będzie decydować konkurs dyplomów licencjackich. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem licencjata na kierunku filologia, o specjalności język rosyjski, filologia rosyjska, języki wschodniosłowiańskie. Dana specjalność będzie uruchomiona, jeżeli zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 kandydatów. 40

11 specjalność: język rosyjski od podstaw program: język biznesu specjalność: język rosyjski od podstaw program: język biznesu Niestacjonarne 25 O przyjęciu na studia decyduje średni wynik z egzaminu maturalnego (pisemnego i ustnego) z języka obcego: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Średnia punktów procentowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie pomnożona przez współczynnik 1,5; na poziomie podstawowym pomnożona przez współczynnik 1. Jeżeli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę jeden wynik. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik z konkursu świadectw dojrzałości, i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, w ramach kwalifikacji stosowane będzie kryterium dodatkowe, tj. średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów. O przyjęciu decyduje średnia ocen z części pisemnej i ustnej z języka obcego zdawanego na egzaminie dojrzałości: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Jeżeli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę jeden wynik. Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się starą i nową maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów ze starą i nową maturą w ogólnej liczbie kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego (liczba miejsc nie mniej niż 1). 40 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ: Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z przedmiotu maturalnego pod uwagę brana będzie średnia ocena z egzaminu maturalnego/z egzaminu dojrzałości z języka obcego: języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Jeżeli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę jeden wynik. W przypadku kandydatów z nową maturą oceny zostaną przeliczone zgodnie ze współczynnikiem: poziom rozszerzony współczynnik 1,5; poziom podstawowy współczynnik 1. 41

12 Specjalność: filologia słowiańska W przypadku kandydatów ze starą maturą ocena zostanie przeliczona na wartość procentową wg następującej skali: przy skali ocen od 3 do 5: 5,0 100%, 4,5 90%, 4,0 80%, 3,5 70%, 3,0 60%; przy skalo ocen od 2 do 6: 6,0 100%, 5,5 95%, 5,0 90%, 4,5 85%, 4,0 80%, 3,5 75%, 3,0 70%, 2,5 65%, 2,0 60%. 100 Podstawą do przyjęcia jest średnia wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie maturalnym z dowolnego języka obcego na poziomie rozszerzonym z części pisemnej i ustnej. W przypadku kandydatów, którzy zdali język obcy na poziomie rozszerzonym tylko z części pisemnej lub tylko z części ustnej bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu oraz wynik pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uwaga : Punkty procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będą pomnożone przez współczynnik 1,5. Uzyskany wynik procentowy będzie przeliczany na punkty rankingowe maksymalnie 100 pkt. L.p Wyniki nowej matury: punkty procentowe przeliczone według współczynnika: x 1, Punkty rankingowe 100 pkt. 96 pkt. 92 pkt. 88 pkt. 84 pkt. 80 pkt. 76 pkt. 72 pkt. 68 pkt. 64 pkt. 60 pkt. O przyjęciu na studia decyduje średnia z egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego i języka polskiego na świadectwie dojrzałości. Oceny przelicza się na punkty rankingowe wg następującej skali: Przy ocenach od 3 do 5: 5,0 100 pkt.; 4,75 95 pkt.; 4,5 90 pkt; 4,0 80 pkt.; 3,75 75 pkt.; 3,5 70 pkt.; 3,25 65 pkt.; 3,0 60 pkt., Przy ocenach od 2 do 6: 6,0 100 pkt.; 5,5 95 pkt.; 5,0 90 pkt.;4,5 85 pkt.; 4,0 80 pkt.; 3,5 75pkt.; 3,0 70 pkt.; 2,5 65 pkt.; 2,0 60 pkt. 42

13 Ostatecznie zostanie utworzona jedna wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkich kandydatów, czyli z nową i starą maturą. W roku akademickim 2009/2010 zostaną otwarte 3 grupy, w których I-m językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: słoweński, chorwacki, macedoński. Wybór I-go języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia. Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację przekroczy limit przyjęć, Komisja Rekrutacyjna może zastosować ranking punktów. specjalność: filologia słowiańska Specjalność: filologia słowiańska na I 80 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia limitu kryterium przyjęć będzie ocena na dyplomie licencjata. W roku akademickim 2009/2010 zostaną otwarte 4 grupy (minimum 20 osób w każdej grupie), w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: słoweński, serbski, macedoński, czeski. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata filologii słowiańskiej, dla których jeden spośród poniżej wymienionych języków: słoweńskiego, serbskiego, macedońskiego, czeskiego był albo pierwszym językiem kierunkowym, albo drugim językiem kierunkowym. 43

14 specjalność: filologia słowiańska Specjalność filologia słowiańska na Niestacjonarne 75 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W razie przekroczenia limitu kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw z: dowolnego języka obcego i języka polskiego. W roku akademickim 2009/2010 zostaną otwarte 3 grupy, w których I-m językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, słowacki. 44

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY (INST. JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INST. KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH) Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji program: nauczycielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie dzienne) NOWA MATURA W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Filozofia Specjalności: Etyki stosowane Filozofia nowych mediów Filozofia komunikacji Filozofia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia EUROPEISTYKA 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia FILOLOGIA POLSKA Wykaz specjalności, filologia polska: studia 1. stopnia stacjonarne dziennikarska edytorsko-medialna biurowa logopedyczna z kształceniem polonistycznym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia angielska a) Tryb I 3) 5) 6) 0,6 0,8 Filologia angielska a) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu przedmiot poziom waga uwaga

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice Kierunki studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Katowice v Filologia klasyczna; v Mediteranistyka Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Język obcy nowożytny pisemny (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony* waga: 50%

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne 5,5 roku Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony W = W 1 + W 2 W 1 liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 5 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec v Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Filozofia Specjalności: Etyki stosowane Filozofia nowych mediów Filozofia komunikacji Filozofia człowieka

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2015/2016 Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec v Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. Uchwała nr 187/IV/2019 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 6 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Specjalność: nauczycielska dyskurs publiczny dziennikarstwo w kręgu kultury edytorstwo i redakcja

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

FARMACJA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. stacjonarne ogólnoakademicki. 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony Załącznik nr 3 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. Czas trwania studiów FARMACJA jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia propozycji warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1341/05/VI/2018. z dnia 22 maja 2018 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Farmacja Czas trwania studiów jednolite magisterskie stacjonarne ogólnoakademicki 5,5 roku Poziom przedmiotu 1. Biologia rozszerzony 2. Chemia rozszerzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język obcy nowożytny część

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie:

ADMINISTRACJA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p 1 W 1 + p 2 W 2 + p 3 W 3, gdzie: pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik

Bardziej szczegółowo

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot

Kryterium zakres kwalifikacji. przedmiot Załącznik nr WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI Kierunek/specjalność Forma i studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 50 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 Język

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalizacja: Nauczycielska i Translatoryczna 1. Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Administracja pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla poziomu przedmiotu Lp.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 angielskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji

UCHWAŁA NR 2/R/2012/r. Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji UCHWAŁA NR 2/R/2012/r Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji Na podstawie 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości

ADMINISTRACJA. Czas trwania studiów. Zasady kwalifikacji. nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 W 1 liczba punktów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 3 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI v Etnologia i antropologia kulturowa studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych.

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 160/2010 z dnia 31 maja 2010

Bardziej szczegółowo