Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)"

Transkrypt

1 Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. 1

2 kierunek specjalność tryb/forma polska - nauczycielska: nauczycielska, nauczycielska z logopedią komunikacja społeczna, edytorstwo stacjonarne studia I stopnia kryteria przyjęć stara matura Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych. polska - nauczycielska, komunikacja społeczna, edytorstwo niestacjonarne Konkurs świadectw średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć - nauczycielska stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) polska Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. 2

3 kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć - nauczycielska: stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) polska logopedia Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska z logopedią, oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z logopedią z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. polska edytorstwo stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność edytorstwo oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie edytorstwa z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. polska -nienauczycielska: komunikacja społeczna reklama i public relations stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność komunikacja społeczna lub komunikacja medialna oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie komunikacji społecznej lub komunikacji medialnej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. 3

4 polska - nauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. polska edytorstwo niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność edytorstwo oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie edytorstwa z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. polska komunikacja społeczna reklama i public relations niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku filologia polska, specjalność komunikacja społeczna lub komunikacja medialna oraz absolwentów I stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie komunikacji społecznej lub komunikacji medialnej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. 4

5 polska komunikacja medialna niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów z dyplomem licencjata kierunku filologia polska wszystkich specjalności lub absolwentów kierunku filologia polska jednolitych magisterskich. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć nowa matura kryteria przyjęć stara matura filologia angielska - nauczycielska - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia angielskiego (poziom rozszerzony - część Egzamin pisemny z języka angielskiego test. filologia angielska - nauczycielska niestacjonarne (wieczorowe) angielskiego-poziom rozszerzony pisemny. Egzamin pisemny z języka angielskiego test. kierunek specjalność Tryb/forma kryteria przyjęć filologia angielska stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. filologia angielska - nauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) Dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. 5

6 kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć stara matura filologia romańska stacjonarne studia I - nienauczycielska stopnia francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. filologia romańska - nauczycielska stacjonarne studia I stopnia francuskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat wylosowanego tekstu. filologia romańska język francuski stosowany: administracja niestacjonarne francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć filologia romańska - nauczycielska, językoznawstwo informatyczne tłumaczenie automatyczne + e - nauczanie stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski w przypadku specjalizacji literaturoznawstwo i językoznawstwo Dla absolwentów z dyplomem licencjata kierunku oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat związany z wybraną specjalizacją. 6

7 filologicznego z poświadczoną dobrą znajomością języka francuskiego lub hiszpańskiego w przypadku specjalizacji językoznawstwo informatyczne tłumaczenie automatyczne + e- nauczanie filologia romańska - nauczycielska, językoznawstwo informatyczne tłumaczenie automatyczne + e - nauczanie niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski w przypadku specjalizacji literaturoznawstwo i językoznawstwo Dla absolwentów z dyplomem licencjata kierunku filologicznego z poświadczoną dobrą znajomością języka francuskiego lub hiszpańskiego w przypadku specjalizacji językoznawstwo informatyczne tłumaczenie automatyczne + e- nauczanie oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat związany z wybraną specjalizacją. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć stara matura filologia rosyjska - nauczycielska przekładoznawcza stacjonarne studia I stopnia rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub Rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć stara matura filologia rosyjska stacjonarne studia I rosyjskiego Rozmowa kwalifikacyjna w - nauczycielska: stopnia lub innego języka obcego nowożytnego (poziom języku rosyjskim lub polskim na 7

8 język rosyjski z językiem rusińsko - łemkowskim podstawowy lub temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć filologia rosyjska - nauczycielska - przekładoznawcza stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Specjalność nauczycielska dla absolwentów: - I stopnia kierunku filologia rosyjska, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Specjalność przekładoznawcza dla absolwentów: - I stopnia kierunku filologia rosyjska. Średnia ocen I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). kierunek specjalność tryb/forma język hiszpański stacjonarne studia - nienauczycielska I stopnia obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część kryteria przyjęć stara matura Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. język hiszpański - nienauczycielska niestacjonarne obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. 8

9 kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć stara matura język niemiecki stacjonarne studia I - nauczycielska stopnia niemieckiego (poziom podstawowy lub Uwaga! Maturzyści nowej matury roku 2002, 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym języka niemieckiego, mogą przystąpić do egzaminu jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. Egzamin pisemny z języka niemieckiego obejmujący test leksykalno-gramatyczny, dyktando i sprawdzian rozumienia ze słuchu oraz egzamin ustny z języka niemieckiego sprawdzający dyspozycje fonetyczne (odczytanie na głos fragmentu tekstu w języku niemieckim) oraz kompetencje komunikacyjne (umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy na tematy codzienne). język niemiecki - nienauczycielska niestacjonarne niemieckiego (poziom podstawowy lub Uwaga! Maturzyści nowej matury roku 2002, 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym języka niemieckiego, mogą przystąpić do egzaminu jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. Egzamin pisemny z języka niemieckiego obejmujący test leksykalno-gramatyczny, dyktando i sprawdzian rozumienia ze słuchu oraz egzamin ustny z języka niemieckiego sprawdzający dyspozycje fonetyczne (odczytanie na głos fragmentu tekstu w języku niemieckim) oraz kompetencje komunikacyjne (umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy na tematy codzienne). kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć język niemiecki stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność język W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować 9

10 niemiecki. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. kierunek specjalność tryb/forma język włoski stacjonarne studia - nienauczycielska I stopnia obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część kryteria przyjęć stara matura Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. język włoski - nienauczycielska niestacjonarne obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. kierunek specjalność tryb/forma Filozofia edukacja stacjonarne studia filozoficzna z I stopnia wiedzą o społeczeństwie - nauczycielska kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Filozofia (filozofia z elementami psychologii) - nienauczycielska niestacjonarne Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. 10

11 kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć Filozofia edukacja filozoficzna z wiedzą o społeczeństwie stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filozofia Filozofia - nienauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Filozofia (filozofia z elementami psychologii) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filozofia. - nienauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata. kierunek specjalność tryb/forma Historia - nauczycielska: stacjonarne studia historia z wiedzą o I stopnia społeczeństwie - archiwistyczna Wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub Maturzyści nowej matury roku 2002,2005,2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą kryteria przyjęć stara matura Egzamin pisemny (test): historia z elementami wiedzy o społeczeństwie, historii kultury, gospodarczej i społecznej w zakresie szkoły średniej. 11

12 Historia - nauczycielska: historia z wiedzą o społeczeństwie regionalistyka niestacjonarne Wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii w szkole średniej. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć Historia - nauczycielska stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunku historia. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Historia - archiwistyczna stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunków humanistycznych i pedagogicznych oraz administracji i zarządzania. Historia - nauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunków humanistycznych, językowych i pedagogicznych. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów historycznych wynik zostanie przemnożony x 1.3. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. 12

13 Historia przesiedlenia - totalitaryzm - zagłada niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu decydować będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. kierunek specjalność tryb/forma Informacja - nauczycielska: stacjonarne naukowa i informacja bibliotekoznawstwo naukowa i bibliotekoznawstwo z językiem polskim - nienauczycielska kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - nienauczycielska niestacjonarne Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć - nauczycielska stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Dla osób posiadających: - dyplom licencjata Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) specjalność nauczycielska. - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego z informacją naukową i bibliotekoznawstwem 13

14 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (bibliotekoznawstwem i informacją naukową) jako II specjalnością nauczycielską - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). - nienauczycielska stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla osób z dyplomem licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). - nauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla osób posiadających: - dyplom licencjata Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) specjalność nauczycielska. - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego z informacją naukową i bibliotekoznawstwem (bibliotekoznawstwem i informacją naukową) jako II specjalnością nauczycielską - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego oraz ukończone studia 14

15 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). - nienauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla osób z dyplomem licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). - nienauczycielska niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) Dla osób z dyplomem licencjata dowolnego kierunku. kierunek specjalność tryb/forma Politologia - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Politologia - nienauczycielska niestacjonarne polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem. Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka 15

16 podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część obcego nowożytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć Politologia nienauczycielska: - administracja samorządowa i praca socjalna - marketing i doradztwo polityczne - bezpieczeństwo publiczne stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunków: administracja, politologia lub stosunki międzynarodowe. Średnia ocen I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć Politologia nienauczycielska: - administracja samorządowa i praca socjalna - marketing i doradztwo polityczne - bezpieczeństwo publiczne niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunków: administracja, politologia lub stosunki międzynarodowe. Średnia ocen I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć Politologia nienauczycielska: - administracja publiczna - polityka międzynarodowa niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) Dla absolwentów zawodowych z dyplomem Wyższych Szkół Oficerskich lub absolwentów I stopnia kierunków humanistycznych, 16

17 ekonomicznych, pedagogicznych, prawa, geografii, turystyki oraz kierunków pokrewnych z wyłączeniem administracji, politologii oraz stosunków międzynarodowych. kierunek specjalność tryb/forma Socjologia - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Socjologia - nienauczycielska niestacjonarne kierunek specjalność tryb/forma Stosunki - nienauczycielska stacjonarne międzynarodowe rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. 17

18 Stosunki międzynarodowe - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część Konkurs świadectw; średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. kierunek specjalność tryb/forma kryteria przyjęć nienauczycielska: stacjonarne studia II stopnia - bezpieczeństwo (2 letnie) międzynarodowe, - studia europejskie Stosunki międzynarodowe Dla absolwentów I stopnia kierunków: administracja, politologia lub stosunki międzynarodowe. Średnia ocen I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). Stosunki międzynarodowe nienauczycielska: - bezpieczeństwo międzynarodowe, - studia europejskie niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Dla absolwentów I stopnia kierunków: administracja, politologia lub stosunki międzynarodowe. Średnia ocen I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). 18

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie Instytut Neofilologii stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie kandydatów z nową maturą kandydatów ze starą maturą termin i miejsce wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno Techniczny kierunek specjalność tryb/forma Edukacja stacjonarne Techniczno - - technika z studia I stopnia Informatyczna informatyką (3,5 letnie) - edukacja techniczno informatyczna

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny Filologia polska a) - profil praktyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego:

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne: Jednolite studia magisterskie stacjonarne a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: -kierunek

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2014 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr 59/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 7/8 WSTĘP Egzamin maturalny w roku szkolnym 7/8 w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3A Poz. 213 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych unormowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Programowej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 01/03/UR/2016

Uchwała Rady Programowej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 01/03/UR/2016 Poznań, dnia 4 marca 2016 r. Uchwała Rady Programowej Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Nr 01/03/UR/2016 w sprawie poziomu wymagań stawianych kandydatom oraz zasad kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ we wszystkich jednostkach prowadzących lektoraty języków obcych w UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 101/2014/2015. z dnia 26 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 101/2014/2015. z dnia 26 maja 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające im wartości centyli dla poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Załącznik 5 do zarządzenia nr24rektora UŚ z dnia 10 maja 2007r. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na STUDA NESTACJONARNE ( egzaminy wstępne) w roku akademickim 2007/2008 Kierunek Biologia Ochrona

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Zasady rekrutacji do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia; v Kognitywistyka; stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Uchwała Nr 38 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku 2013/2014 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujące zmiany do treści Uchwały nr Rl0004/26/09 z dnia 27 maja 2009r.:

Wprowadza się następujące zmiany do treści Uchwały nr Rl0004/26/09 z dnia 27 maja 2009r.: AKADEMIA POMORSY A w Słupsku.~ 76-.20 r! SŁUPSK ul. Are/szewskiego 22 a tel. 0598405327 UCHWALA NR R/0004/02/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2010 roku wprowadzająca ANEKS do

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 9 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: v Doradztwo filozoficzne i coaching;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin Rekrutacji do Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin Rekrutacji do Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Załącznik Do Uchwały Nr 57/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Bardziej szczegółowo

Poczuj przyjemność studiowania

Poczuj przyjemność studiowania Poczuj przyjemność studiowania www.umcs.pl Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2014/2015 Broszura informacyjna UMCS dla kandydatów na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. DNS.420 1/12 (projekt) Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH v Doradztwo filozoficzne i coaching; v Filozofia stacjonarne Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język polski Język obcy nowożytny Matematyka Waga = 50%

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 69/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Grono Pedagogiczne. Dyrektor. Sułecka-Czyż. Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię. Nauczane przedmioty. Autor: Ala -> 24.09.2013.

Grono Pedagogiczne. Dyrektor. Sułecka-Czyż. Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię. Nauczane przedmioty. Autor: Ala -> 24.09.2013. Grono Pedagogiczne Autor: Ala -> 24.09.2013. Dyrektor Sułecka-Czyż Dyrektor mgr Mirosława Gawlik mgr Małgorzata W-ce Skład Rady Pedagogicznej; Lp. Nazwisko i imię Nauczane przedmioty Kwalifikacje Wycho-

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Pozostałe zajęcia: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 20 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 Psychologia społeczna 20 20-3 Socjologia 20 20-3

Bardziej szczegółowo

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS

KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS KLASA DWUJĘZYCZNA UNIWERSYTECKA WOS Filologia angielska Filologia polska Filologia ze spec. filologia francuska Filologia ze spec. filologia hiszpańska Filologia ze spec. filologia indyjska i kultura Indii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Rekrutacja 2014/2015 - Studia I i II stopnia FILOLOGIA POLSKA Wykaz specjalności, filologia polska: studia 1. stopnia stacjonarne dziennikarska edytorsko-medialna biurowa logopedyczna z kształceniem polonistycznym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* * Nabór będzie przeprowadzony, jeżeli studia zostaną uruchomione nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. * Historia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie 1. studia nauczycielskie: - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z językiem polskim 2. studia nienauczycielskie - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości

konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie Rekrutacja uzupełniająca 1 17 września 2009 r. 1. studia nauczycielskie: - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 32/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu na rok szkolny 2011/2012 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/10/11 z dnia 17 lutego 2011 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Kierunki studiów: WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Doradztwo filozoficzne i coaching; Filozofia; Kognitywistyka; Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku: Język obcy nowożytny Matematyka Przedmiot do wyboru Waga

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2013 Spis treści Wstęp 3 1. Informacje o zdających egzamin w maju 2013 r. 3 2. Absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/XCIV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014 / 2015

na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego I. Gałczyńskiego w Olsztynie na rok szkolny 2014 / 2015 1. Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) 1 Sprawdzian w systemie oceniania i 2 Zadania na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA ZAOCZNE I WIECZOROWE Objaśnienia skrótów w rubryce "System i rodzaj studiów": "dz. M." dzienne studia magisterskie "z. M." zaoczne studia magisterskie "w. M." wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku DO-0130/34/2014 Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i ch się w roku akademickim oraz dla i, które rozpoczęły akademickim

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/71 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr IV/71 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 stycznia 2010 r. Uchwała Nr IV/71 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budŝetowego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 2010 Na podstawie pkt 4 Harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo