Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/ Wydział Humanistyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny"

Transkrypt

1 * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo radiowe - dziennikarstwo internetowe FILOLOGIA 1. studia stacjonarne pierwszego - filologia rosyjska ( studia dla osób które nie uczyły się języka rosyjskiego) - filologia rosyjska z przekładoznawstwem - język rosyjski biznesu Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/ Wydział Humanistyczny Kryteria kwalifikacji - historia lub wiedza o społeczeństwie polskiego). - filologia angielska SM Test pisemny: - filologia germańska - filologia germańska międzynarodowa komunikacja turystyczna 2. studia niestacjonarne pierwszego - filologia rosyjska z przekładoznawstwem - filologia angielska 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów z tytułem licencjata filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim, język rosyjski biznesu - filologia rosyjska z przekładoznawstwem 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów specjalności język rosyjski biznesu - język rosyjski biznesu FILOLOGIA POLSKA 1. studia stacjonarne pierwszego - filologia polska z komunikacją medialną - filologia polska z wiedzą kulturowofilozoficzną - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku - filologia polska z historią(n) Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 35 /2010 z dnia 27 maja 2010 r. - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka SM Test pisemny: - język niemiecki - język niemiecki - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego). SM Test pisemny: studiów pierwszego. studiów pierwszego.

2 - filologia polska z językiem angielskim (N) 2. studia niestacjonarne pierwszego - filologia polska z komunikacją medialną - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku - filologia polska z językiem angielskim (N) 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku filologia polska Specjalności: - specjalność nauczycielska (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku - filologia polska z dziennikarstwem - filologia polska z antropologią kultury literackiej 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku filologia (5-semestrów) - filologia polska z translatoryką HISTORIA 1. studia stacjonarne pierwszego - dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja studiów pierwszego. - Egzamin ze znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. - SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia z wiedzą o społeczeństwie (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - wiedza o społeczeństwie - historia z językiem angielskim (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia z językiem niemieckim (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - język niemiecki 2. studia niestacjonarne pierwszego - dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia z wiedzą o społeczeństwie (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - wiedza o społeczeństwie 3.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku historia - historia z wiedzą o społeczeństwie(n) - dla absolwentów w/w specjalności - historia - historia* - wiedza o społeczeństwie - historia* - historia* - język niemiecki - historia - historia* - wiedza o społeczeństwie 2

3 4.studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunków: - administracja - archeologia - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - etnologia - europeistyka - filologia - filologia polska - filozofia - historia - historia sztuki - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - kulturoznawstwo - ochrona dóbr kultury - politologia - polityka społeczna - prawo - socjologia - stosunki międzynarodowe - teologia - historia i edytorstwo naukowe - kultura krajów śródziemnomorskich - antropologia historyczna - amerykanistyka 5.studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunków: - administracja - archeologia - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - etnologia - europeistyka - filologia - filologia polska - filozofia - historia - historia sztuki - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - kulturoznawstwo - ochrona dóbr kultury - politologia - polityka społeczna - prawo - socjologia - stosunki międzynarodowe - teologia - historia i edytorstwo naukowe - kultura krajów śródziemnomorskich - amerykanistyka INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 1. - biblioteki szkolne i publiczne (N) - zarządzanie informacją dla absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki szkolne i publiczne (N) - zarządzanie informacją - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. 3

4 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6-semestrów) ROSJOZNAWSTWO studia stacjonarne pierwszego studiów pierwszego. - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego). 2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunki, specjalności oraz formy studiów BIOLOGIA 1. studia stacjonarne pierwszego - bez specjalności - biologia z geografią (N) - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 2. studia niestacjonarne pierwszego - bez specjalności - biologia z geografią (N) - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra) kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę zajęć zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie ze standardami z 2007 roku - biologia ogólna - biologia środowiskowa - biologia medyczna z elementami diagnostyki - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody BIOTECHNOLOGIA 1. studia stacjonarne pierwszego 2.studia niestacjonarne pierwszego CHEMIA 1. studia stacjonarne pierwszego - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia kosmetyczna - chemia materiałów supramolekularnych - chemia techniczna - chemia z biologią (N) 2. studia niestacjonarne pierwszego - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia kosmetyczna - chemia techniczna Kryteria kwalifikacji - biologia* Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs świadectw: - biologia* studiów pierwszego. - chemia* lub biologia* lub fizyka (fizyka i astronomia) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs świadectw: - chemia lub biologia lub fizyka (fizyka i astronomia) - chemia* - matematyka Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs świadectw: - chemia - matematyka 4

5 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów: - kierunków chemicznych; - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia kosmetyczna - chemia techniczna - fizykochemia adsorpcja, chromatografia, spektroskopia - chemia materiałów nano- i supramolekularnych 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów: - kierunków chemicznych; - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia techniczna - fizykochemia adsorpcja, chromatografia, spektroskopia FIZYKA 1. studia stacjonarne pierwszego - fizyka medyczna - fizyka z informatyką (N) - fizyka komputerowa - fizyka z chemią (N) - ekonofizyka 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku fizyka - fizyka z informatyką (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - fizyka medyczna FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne pierwszego inżynierskie - informatyka stosowana GEOGRAFIA 1. studia stacjonarne pierwszego - geografia z przyrodą (N) - geografia z historia (N) - geografia z turystyką - geografia ogólna 2. studia niestacjonarne pierwszego - geografia z turystyką - geografia ogólna studiów pierwszego. studiów pierwszego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: - fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka - informatyka Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs dyplomów. studiów pierwszego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: - fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka - informatyka - geografia* - geografia* 5

6 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku geografia - geografia ogólna - geografia ogólna (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - geografia z turystyką - geografia z gospodarką przestrzenną INFORMATYKA inżynierskie - informatyka z elementami fizyki - technologie informatyczne - teleinformatyka - systemy baz danych INFORMATYKA I EKONOMETRIA - analiza danych - projektowanie i programowanie systemów informatycznych MATEMATYKA 1. - nauczanie matematyki i informatyki (N) - zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce dla absolwentów: - kierunku matematyka, - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku matematyka zgodnie ze standardami z 2007 roku - nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki i informatyki - zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce OCHRONA ŚRODOWISKA 1. - zarządzanie środowiskowe - rekultywacja terenów poprzemysłowych 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku ochrona środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera - monitoring środowiska 3. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku ochrona środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera studiów pierwszego. - informatyka* lub matematyka - fizyka (fizyka i astronomia) SM - Egzamin pisemny z matematyki. SM - Egzamin pisemny z matematyki. - matematyka lub informatyka - matematyka Egzamin pisemny z zakresu standardów kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego. - biologia lub chemia lub geografia (w przypadku braku oceny z biologii, chemii lub geografii absolwenci Technikum Ochrony Środowiska przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z w/w wybranego przedmiotu) Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego kierunku ochrona środowiska. Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego kierunku ochrona środowiska. 6

7 Kierunki, specjalności oraz formy studiów FIZJOTERAPIA 1. dla absolwentów kierunku fizjoterapia PIELĘGNIARSTWO 1. studia stacjonarne pierwszego 2. studia niestacjonarne pierwszego 2-letnie, pomostowe dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, 2-letnich, 2,5-letnich i 3- letnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie pielęgniarki w liczbie od 1781 do 3033 godzin dydaktycznych. 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo POŁOŻNICTWO 1. studia stacjonarne pierwszego 2. studia niestacjonarne pierwszego pomostowe 2-semestralne dla absolwentów dwuletnich i dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej w liczbie co najmniej 1089 godzin dydaktycznych. 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku położnictwo RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne i niestacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE 1. studia stacjonarne i niestacjonarne - epidemiologia z biostatystyką - opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku dla absolwentów kierunku zdrowie publiczne 3. Wydział Nauk o Zdrowiu Kryteria kwalifikacji - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: podstawy współczesnej fizjoterapii, współczesne problemy niepełnosprawności, wybrane problemy zdrowia populacji, funkcjonowanie w społeczeństwie niepełnosprawnych wymiar indywidualny i instytucjonalny, organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych. - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru W przypadku takich samych ocen egzamin testowy obejmujący problemy pielęgnacyjne w internie, chirurgii, pediatrii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: problemy w chirurgii, internie, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrii, neurologii, położnictwie i ginekologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz treści dotyczące promocji zdrowia i zdrowia publicznego. - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru W przypadku takich samych ocen egzamin testowy z przedmiotów kierunkowych, obejmujący zagadnienia dotyczące problemów zdrowotnych w położnictwie, ginekologii, pediatrii, neonatologii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Egzamin testowy obejmujący następujące zagadnienia: podstawy współczesnego położnictwa i pielęgniarstwa, ochrona zdrowia i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy zdrowia populacji i zagrożenia cywilizacyjne, profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych. - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 7

8 4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Kierunki, specjalności oraz formy studiów PEDAGOGIKA 1. - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (N) - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową (N) - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (N) - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego (N) Kryteria kwalifikacji 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy 2. - historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie (w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się od konkursu świadectw) 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy SM - Egzamin ustny: 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy SM - Egzamin ustny: - język rosyjski - edukacja dla bezpieczeństwa - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna - resocjalizacja i profilaktyka społeczna dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna - resocjalizacja i profilaktyka społeczna 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach z tytułem licencjata lub magistra - pedagogika szkolna i środowiskowa PRACA SOCJALNA - język rosyjski - historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie - historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.. studiów pierwszego. W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. - historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 8

9 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 1.studia stacjonarne pierwszego 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów studiów pierwszego kierunków i specjalności muzycznych - prowadzenie zespołów muzycznych - muzyka kościelna - śpiew estradowy 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów studiów pierwszego innych kierunków - prowadzenie zespołów muzycznych - muzyka kościelna - śpiew estradowy EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 1. studia stacjonarne pierwszego - grafika warsztatowa - malarstwo sztalugowe - mała forma rzeźbiarska - nowe media - grafika projektowa i reklama 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów studiów artystycznych pierwszego - grafika warsztatowa - malarstwo sztalugowe - mała forma rzeźbiarska - nowe media - grafika projektowa i reklama WZORNICTWO - komunikacja wizualna Egzamin praktyczny: - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych, - ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego. Sprawdzian predyspozycji muzycznych. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego. SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią - historia sztuki* lub historia Ocena jakości dyplomów artystycznych pierwszego na podstawie dokumentacji przedstawionej w formie cyfrowej. SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią - historia sztuki* lub historia 9

10 5. Wydział Zarządzania i Administracji Kierunki, specjalności oraz formy studiów ADMINISTRACJA EKONOMIA 1. - ekonomika finansów i bankowości - finanse publiczne i skarbowość dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: administracja, ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), informatyka i ekonometria, logistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie (zarządzanie i marketing) - gospodarka regionalna - gospodarowanie funduszami unijnymi - ekonomika zasobów ludzkich FILOZOFIA studia stacjonarne pierwszego (pod warunkiem uruchomienia kierunku) LOGISTYKA POLITOLOGIA 1. - polityka regionalna - polityka międzynarodowa - służby społeczne dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja, absolwentów wyższych szkół oficerskich oraz kierunków humanistycznych i społeczno-ekonomicznych - społeczno-samorządowa - studia europejskie ZARZĄDZANIE 1. - ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa - rachunkowość Kryteria kwalifikacji historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy lub język polski matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy matematyka* lub wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia lub informatyka lub fizyka (fizyka z astronomią) lub język obcy historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy 10

11 dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka i ekonometria, administracja - marketing i wystawiennictwo - zarządzanie finansami - rachunkowość i ekonomika opodatkowania - zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym - zarządzanie zasobami ludzkimi W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 1. Wydział Filologiczno-Historyczny Kierunki, specjalności oraz formy Kryteria kwalifikacji studiów ADMINISTRACJA (pod warunkiem uruchomienia kierunku) FILOLOGIA - filologia angielska (N) - filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu - historia lub wiedza o społeczeństwie SM - Egzamin wstępny z języka NM - Ranking wyników na angielskiego: świadectwie dojrzałości z języka część pisemna:100 pkt angielskiego część ustna: 50 pkt - poziom rozszerzony: W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6 Maksymalna ilość punktów: 150 Maksymalna ilość punktów: poziom podstawowy: W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3 Maksymalna ilość punktów: 100 R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej R(w) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części zewnętrznej P(w) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części wewnętrznej Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt. FILOLOGIA POLSKA 1. - specjalność nauczycielska (N) - filologia polska z dziennikarstwem - filologia polska z kulturoznawstwem 11

12 - filologia polska z językiem angielskim (N) 2.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunku filologia polska - filologia polska z kulturoznawstwem - filologia polska z dziennikarstwem - specjalność nauczycielska (N) (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) HISTORIA 1. - europeistyka wschodnia - bezpieczeństwo państwa - zarządzanie współczesną dokumentacją dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra): - kierunków administracja, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, - wyższych szkół oficerskich po różnych specjalnościach, - kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych - europeistyka wschodnia - bezpieczeństwo państwa - zarządzanie współczesną dokumentacją STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. - eurologistyka - bezpieczeństwo międzynarodowe - integracja europejska i polityka regionalna SM - Egzamin wstępny z języka NM - Ranking wyników na angielskiego: świadectwie dojrzałości z języka część pisemna:100 pkt angielskiego część ustna: 50 pkt - poziom rozszerzony: W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6 Maksymalna ilość punktów: 150 Maksymalna ilość punktów: poziom podstawowy: W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3 Maksymalna ilość punktów: 100 R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej R(w) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części zewnętrznej P(w) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części wewnętrznej Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt. Konkurs dyplomów - historia* lub wiedza o społeczeństwie Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. - wiedza o społeczeństwie 12

13 dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, ekonomicznych, zarządzania i administracji, wyższych szkół oficerskich służb mundurowych - bezpieczeństwo i porządek publiczny - logistyka międzynarodowa Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Wydział Nauk Społecznych Kierunki, specjalności oraz formy studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - zarządzanie kryzysowe EKONOMIA - logistyka i marketing - ubezpieczenia - procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej - gospodarka samorządów terytorialnych PEDAGOGIKA 1. Specjalności: - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - doradztwo zawodowe - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) - pedagogika wychowani obronnego i fizycznego (N) - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną - pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki - animacja kulturalna - praca socjalna Kryteria kwalifikacji - wiedza o społeczeństwie* lub historia lub język polski - matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 13

14 dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra (4 semestry) - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika - wczesnoszkolnej, przedszkolnej, wieku dziecięcego lub podobnej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i klasach I-III, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla absolwentów kierunku pedagogika - specjalności opiekuńczo-wychowawczej) - doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku pedagogika doradztwo zawodowe, pedagogika pracy) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (dla absolwentów kierunku pedagogika specjalności resocjalizacja) - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dla absolwentów kierunku pedagogika- specjalności pedagogika bezpieczeństwa) - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną (dla absolwentów kierunku pedagogika specjalności pedagogika terapeutyczna) - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika wychowania obronnego i wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki (dla absolwentów kierunku pedagogika specjalności pedagogika zdrowia) - animacja kulturalna (dla absolwentów kierunku pedagogika specjalności animacja kulturalna) - praca socjalna(dla absolwentów kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie) 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra (5 semestrów) - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna) - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla (absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna) - doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna) - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dla absolwentów kierunku pedagogika i wyższych szkół oficerskich służb - mundurowych) W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 14

15 4. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych i społeczno-ekonomicznych (4 semestry) SOCJOLOGIA - socjologia organizacji i zarządzania - komunikacja społeczna i polityczna ZARZĄDZANIE - zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie - zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie - zarządzanie w administracji publicznej W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. - historia* lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy - matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 15

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunki, specjalności oraz formy studiów FILOLOGIA 1. studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 maja 2008 r.

Uchwała Nr 37/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 maja 2008 r. Uchwała Nr 37/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja 2. Architektura krajobrazu Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 1/I/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: Limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia

Wydział Artystyczny [WA] Nazwa kierunku Poziom kształcenia Forma kształcenia Wysokość opłat na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach odpłatności w cyklach rozpoczynających się od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 Przedmioty objęte postępowaniem

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora*

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS opłat na ch stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* L..p. Wydział Nazwa kierunku 1. Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

Liczba bezpłatnych miejsc. Poziom kształcenia. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Liczba bezpłatnych miejsc. Poziom kształcenia. Kierunek/specjalność studiów. Wydział Artystyczny. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Załącznik nr 1 do uchwały nr 134 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 109 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających

Bardziej szczegółowo

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Poziom kształcenia Rok studiów Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku. 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku. 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Rektora UMCS Wysokość opłat za studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 dotyczy studentów II-V roku 1 Wysokość opłat za studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim (tekst jednolity)

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim (tekst jednolity) UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik do uchwały nr 287 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 maja 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo