Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny"

Transkrypt

1 * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunki, specjalności oraz formy studiów FILOLOGIA 1. studia stacjonarne pierwszego - filologia rosyjska - język rosyjski biznesu 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r. Kryteria kwalifikacji SM - - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego). - filologia rosyjska z językiem angielskim (N) SM - - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego). - filologia angielska - filologia angielska studia prowadzone z wykładowym językiem angielskim (studia zostaną uruchomione pod warunkiem uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) SM - Test: - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu język polski) - język rosyjski - filologia germańska - filologia germańska międzynarodowa komunikacja turystyczna 2. studia niestacjonarne pierwszego - filologia rosyjska - filologia angielska SM - Test: - język niemiecki SM - - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego). SM - Test: - język niemiecki - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu język polski) 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów z tytułem licencjata filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim - filologia rosyjska ocen ze studiów pierwszego.

2 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów specjalności język rosyjski biznesu - język rosyjski biznesu FILOLOGIA POLSKA 1. studia stacjonarne pierwszego - filologia polska z komunikacją medialną - filologia polska z wiedzą kulturowo-filozoficzną - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku - filologia polska z historią (N) - filologia polska z językiem angielskim (N) 2. studia niestacjonarne pierwszego - filologia polska z komunikacją medialną - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku - filologia polska z historią (N) 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku filologia polska - specjalność nauczycielska (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6 -semestrów) ocen ze studiów pierwszego. - język polski - język polski - język polski ocen ze studiów pierwszego. W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. HISTORIA 1. studia stacjonarne pierwszego - historia i edytorstwo naukowe - dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja - społeczno-ekonomiczna SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia i wiedza o społeczeństwie (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - wiedza o społeczeństwie - historia z językiem angielskim (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia z językiem niemieckim (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) 2. studia niestacjonarne pierwszego - historia i edytorstwo naukowe - dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja - społeczno-ekonomiczna - język niemiecki SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - historia - historia* - wiedza o społeczeństwie - historia* - historia* - język niemiecki - historia 2

3 - historia i wiedza o społeczeństwie (N) SM - Rozmowa kwalifikacyjna: - historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności) - wiedza o społeczeństwie 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku historia - historia i wiedza o społeczeństwie (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - historia i edytorstwo naukowe - kultura krajów śródziemnomorskich - antropologia historyczna - amerykanistyka 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku historia - historia i wiedza o społeczeństwie (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - historia i edytorstwo naukowe - kultura krajów śródziemnomorskich - amerykanistyka 5. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6 -semestrów) - historia* - wiedza o społeczeństwie W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 1. studia stacjonarne pierwszego - biblioteki szkolne i publiczne (N) - zarządzanie informacją - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa 2. studia niestacjonarne pierwszego Specjalności (wybór specjalności po I roku. Pierwszeństwo przy wyborze specjalności mają studenci legitymujący się najwyŝszą średnią ocen z I roku studiów): - biblioteki szkolne i publiczne (N) - zarządzanie informacją - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - biblioteki szkolne i publiczne (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - zarządzanie informacją - prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego. 3

4 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych (6-semestrów) ocen ze studiów pierwszego. ROSJOZNAWSTWO Studia stacjonarne pierwszego (pod warunkiem uruchomienia kierunku) SM - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego). NM Ranking wyników z - język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego) 2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunki, specjalności oraz formy studiów BIOLOGIA 1. studia stacjonarne pierwszego - bez specjalności - biologia z geografią (N) - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 2. studia niestacjonarne pierwszego - bez specjalności - biologia z geografią (N) - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, inŝyniera lub magistra) kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę zajęć zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie ze standardami z 2007 roku - biologia ogólna - biologia środowiskowa - biologia medyczna z elementami diagnostyki - ekologia i zarządzanie zasobami przyrody BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne pierwszego - studia prowadzone z wykładowym językiem polskim - studia prowadzone z wykładowym językiem angielskim (kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) CHEMIA 1. studia stacjonarne pierwszego - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia materiałów supramolekularnych - chemia techniczna - chemia z biologią (N) Kryteria kwalifikacji - biologia* Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs świadectw: - biologia* ocen ze studiów pierwszego. - biologia* - chemia* 4

5 2. studia niestacjonarne pierwszego - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia techniczna 3. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów: - kierunków chemicznych; - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia techniczna - fizykochemia adsorpcja, chromatografia, spektroskopia - chemia materiałów nano- i supramolekularnych 4. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów: - kierunków chemicznych; - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku - analiza chemiczna - analityka środowiska - chemia techniczna - fizykochemia adsorpcja, chromatografia, spektroskopia FIZYKA 1. studia stacjonarne pierwszego - fizyka medyczna - fizyka z informatyką (N) - fizyka komputerowa - fizyka z chemią - ekonofizyka 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku fizyka - fizyka z informatyką (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - fizyka medyczna FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne pierwszego inŝynierskie - informatyka stosowana GEOGRAFIA 1. studia stacjonarne pierwszego - geografia z przyrodą (N) - geografia z historia (N) - geografia z turystyką - geografia ogólna Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu konkurs świadectw: - chemia ocen ze studiów pierwszego. ocen ze studiów pierwszego. Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: - fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka - informatyka Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs dyplomów. ocen ze studiów pierwszego. Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw: - fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka - informatyka - geografia* 5

6 2. studia niestacjonarne pierwszego - geografia z turystyką - geografia ogólna 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego specjalności (dla absolwentów kierunku geografia): - geografia ogólna - geografia ogólna (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie - geografia z turystyką - ochrona krajobrazu przyrodniczo-kulturowego INFORMATYKA licencjackie - teleinformatyka 2. inŝynierskie - informatyka z fizyką - technologie informatyczne - teleinformatyka - systemy baz danych INFORMATYKA I EKONOMETRIA - analiza danych - projektowanie i programowanie systemów informatycznych MATEMATYKA - nauczanie matematyki i informatyki (N) - zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce dla absolwentów: - kierunku matematyka, - innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku matematyka zgodnie ze standardami z 2007 roku - nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki i informatyki - zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce OCHRONA ŚRODOWISKA 3. - zarządzanie środowiskowe - rekultywacja terenów poprzemysłowych - geografia* ocen ze studiów pierwszego. - informatyka* lub matematyka - fizyka (fizyka i astronomia) SM - Egzamin pisemny z matematyki. SM - Egzamin pisemny z matematyki. - matematyka lub informatyka - matematyka Egzamin pisemny z zakresu standardów kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego. - biologia lub chemia lub geografia (w przypadku braku oceny z biologii, chemii lub geografii absolwenci Technikum Ochrony Środowiska przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z w/w wybranego przedmiotu) 6

7 2. studia stacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku ochrona środowiska z tytułem licencjata lub inŝyniera - monitoring środowiska 3. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku ochrona środowiska z tytułem licencjata lub inŝyniera Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego kierunku ochrona środowiska. Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego kierunku ochrona środowiska. Kierunki, specjalności oraz formy studiów FIZJOTERAPIA dla absolwentów kierunku fizjoterapia PIELĘGNIARSTWO 1. studia stacjonarne pierwszego 2. studia niestacjonarne pierwszego 2-letnie, pomostowe dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, 2-letnich, 2,5-letnich i 3- letnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie pielęgniarki w liczbie od 1781 do 3033 godzin dydaktycznych. 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo POŁOśNICTWO 1. studia stacjonarne pierwszego 2. studia niestacjonarne pierwszego pomostowe 2-semestralne dla absolwentów dwuletnich i dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie połoŝnej w liczbie co najmniej 1089 godzin dydaktycznych. 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku połoŝnictwo 3. Wydział Nauk o Zdrowiu Kryteria kwalifikacji - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: podstawy współczesnej fizjoterapii, współczesne problemy niepełnosprawności, wybrane problemy zdrowia populacji, funkcjonowanie w społeczeństwie niepełnosprawnych wymiar indywidualny i instytucjonalny, organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych. - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru W przypadku takich samych ocen egzamin testowy obejmujący problemy pielęgnacyjne w internie, chirurgii, pediatrii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Egzamin testowy obejmujący zagadnienia dotyczące problemów pielęgnacyjnych w chirurgii, internie, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrii, neurologii, połoŝnictwie i ginekologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz treści dotyczące promocji zdrowia i zdrowia publicznego. - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru W przypadku takich samych ocen egzamin testowy z przedmiotów kierunkowych, obejmujący zagadnienia dotyczące problemów zdrowotnych w połoŝnictwie, ginekologii, pediatrii, neonatologii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Egzamin testowy obejmujący następujące zagadnienia: podstawy współczesnego połoŝnictwa i pielęgniarstwa, ochrona zdrowia i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy zdrowia populacji i zagroŝenia cywilizacyjne, profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych. 7

8 RATOWNICTWO MEDYCZNE studia stacjonarne i niestacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE 1. studia stacjonarne i niestacjonarne - epidemiologia z biostatystyką - opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku dla absolwentów kierunku zdrowie publiczne (pod warunkiem uruchomienia kierunku) - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia) dwa przedmioty do wyboru Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Kierunki, specjalności oraz formy studiów PEDAGOGIKA - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (N) - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową (N) - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (N) Kryteria kwalifikacji 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy 2. - historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie (w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się od konkursu świadectw) 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy SM - Egzamin ustny: - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego (N) 1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy SM - Egzamin ustny: - język rosyjski - język rosyjski - edukacja dla bezpieczeństwa - resocjalizacja i profilaktyka społeczna - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym - historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie - historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia 8

9 dla absolwentów takiej samej lub zbliŝonej specjalności - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, społecznej i pracy socjalnej - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 4. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji, nieprzystosowania społecznego - resocjalizacja i profilaktyka społeczna 5. studia niestacjonarne drugiego dla absolwentów kierunku pedagogika po róŝnych specjalnościach z tytułem licencjata lub magistra Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.. ocen ze studiów pierwszego. ocen ze studiów pierwszego. Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. - pedagogika szkolna i środowiskowa - pedagogika pracy z doradztwem zawodowym ocen ze studiów pierwszego. PRACA SOCJALNA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 1. dla absolwentów studiów pierwszego specjalności muzycznych oraz dla absolwentów z tytułem magistra innych kierunków muzycznych - prowadzenie zespołów muzycznych - nauczanie muzyki z wiedzą o kulturze - muzyka kościelna - język polski - historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia Egzamin praktyczny: - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych, - ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata (3 utwory). Kandydaci wybierający inny instrument niŝ fortepian zobowiązani są do przedstawienia swoich umiejętności gry na fortepianie (2 utwory). ze studiów pierwszego. 9

10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - grafika warsztatowa - malarstwo sztalugowe - mała forma rzeźbiarska - nowe media - grafika projektowa i reklama dla absolwentów studiów artystycznych pierwszego - grafika warsztatowa - malarstwo sztalugowe - mała forma rzeźbiarska - nowe media - grafika projektowa i reklama MALARSTWO studia stacjonarne pierwszego SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią części zewnętrznej egzaminu maturalnego: - historia sztuki* lub historia Ocena jakości dyplomów artystycznych pierwszego na podstawie dokumentacji przedstawionej w formie cyfrowej. SM Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią części zewnętrznej egzaminu maturalnego: - historia sztuki* lub historia 5. Wydział Zarządzania i Administracji Kierunki, specjalności oraz formy studiów ADMINISTRACJA EKONOMIA 1. - ekonomika finansów i bankowości - finanse publiczne i skarbowość dla absolwentów (z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra) kierunków: administracja, ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), informatyka i ekonometria, logistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inŝynieria produkcji, zarządzanie (zarządzanie i marketing) - gospodarka regionalna - gospodarowanie funduszami unijnymi - ekonomika zasobów ludzkich LOGISTYKA Kryteria kwalifikacji historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy lub język polski matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. matematyka* lub wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia lub informatyka lub fizyka (fizyka z astronomią) lub język obcy 10

11 POLITOLOGIA 1. - polityka regionalna - polityka międzynarodowa - słuŝby społeczne dla absolwentów (z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra) kierunków: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja oraz absolwentów wyŝszych szkół oficerskich - społeczno-samorządowa - studia europejskie ZARZĄDZANIE - ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa - rachunkowość dla absolwentów (z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra) kierunków: zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), logistyka, zarządzanie i inŝynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka i ekonometria, administracja - marketing i wystawiennictwo - zarządzanie finansami - rachunkowość i ekonomika opodatkowania - zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym - zarządzanie zasobami ludzkimi historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy Na podstawie złoŝenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 1. Wydział Filologiczno-Historyczny Kierunki, specjalności oraz formy studiów FILOLOGIA - filologia angielska z wiedzą o kulturze (N) - filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu SM - Egzamin pisemny (test): Egzamin ustny: Kryteria kwalifikacji Ranking wyników z części wewnętrznej egzaminu maturalnego: Wg wzoru: W= P x 0,3 +R x 0,7 P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyraŝony w punktach procentowych R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyraŝony w punktach procentowych 11

12 FILOLOGIA POLSKA - filologia polska z historią (N) - historia - filologia polska z językiem angielskim (N) - filologia polska z kulturoznawstwem dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunku filologia polska - filologia polska z wiedzą o kulturze (N) (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) 3.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunku filologia, historia, pedagogika (5-semestralne) - specjalność nauczycielska (N) (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) HISTORIA - historia z wiedzą o społeczeństwie (N) - archiwistyka - historia z historią wojskowości dla absolwentów (z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra): - kierunków administracja, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, - wyŝszych szkół oficerskich po róŝnych specjalnościach, - kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych - historia z wiedzą o społeczeństwie (N) (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - archiwistyka - historia z historią wojskowości - współczesne stosunki międzynarodowe STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - bezpieczeństwo publiczne - bezpieczeństwo międzynarodowe - integracja europejska i polityka regionalna - eurologistyka Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. - historia* lub wiedza o społeczeństwie Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. - historia* lub wiedza o społeczeństwie 12

13 dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) - kierunków administracja, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, - wyŝszych szkół oficerskich po róŝnych specjalnościach, - kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych - bezpieczeństwo państwa - dyplomacja współczesna - integracja europejska - międzynarodowa polityka handlowa (pod warunkiem uruchomienia kierunku) Konkurs dyplomów W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Wydział Nauk Społecznych Kierunki, specjalności oraz formy studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - zarządzanie kryzysowe (pod warunkiem uruchomienia kierunku) EKONOMIA - logistyka i marketing - ubezpieczenia - procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej - gospodarka samorządów terytorialnych PEDAGOGIKA specjalności (wybór specjalności na I roku): - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzaleŝnień - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - doradztwo zawodowe - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) - pedagogika wychowani obronnego i fizycznego (N) - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną - pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki - animacja kulturalna - praca socjalna Kryteria kwalifikacji - wiedza o społeczeństwie* lub historia - matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 13

14 dla absolwentów z tytułem licencjata, inŝyniera, magistra - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) (dla absolwentów pedagogiki: wczesnoszkolnej, przedszkolnej, wieku dziecięcego lub podobnej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i klasach I-III, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla absolwentów specjalności przygotowujących w zakresie pedagogiki opiekuńczej, społecznej i pracy socjalnej) - doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznoekonomicznych) - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzaleŝnień (dla absolwentów kierunku pedagogika) - pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dla absolwentów kierunków humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz wyŝszych szkół słuŝb mundurowych) - pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne) - pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika wychowania obronnego i wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie) - pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki(dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, turystyka) - animacja kulturalna (dla absolwentów kierunku pedagogika i kierunków artystycznych) - praca socjalna(dla absolwentów kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie) SOCJOLOGIA - socjologia organizacji i zarządzania ZARZĄDZANIE - zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie - zarządzanie projektami i innowacjami - zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. - wiedza o społeczeństwie* lub historia lub język polski lub geografia - matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie 14

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 31 maja 2006 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2007/2008. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NRR/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUTMUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna" - studia pierwszego stopnia - stacjonarne Przyjęciekandydatównastępujena

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/ /2021

1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/ /2021 Załącznik nr 1 do uchwały nr 55 /2017 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019-2020/2021 Lp. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR R/0004/16/10 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012 Na podst. art.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna PEDAGOGIKA 1. Język polski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,40 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony p 2 = 0,30 albo podstawowy p 2 = 0,25 Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 33/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE* * Nabór będzie przeprowadzony, jeżeli studia zostaną uruchomione nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. * Historia

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 31/2010 REKTORA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo