Autostrada A1. raport techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autostrada A1. raport techniczny"

Transkrypt

1 Autostrada A raport techniczny 4 października 20 roku zostały oddane do użytku kolejne 62 kilometry północnego odcinka autostrady A. Podobnie jak poprzedni, również i ten etap inwestycji realizowanej przez Gdańsk Transport Company został ukończony przed deklarowanym terminem. Z chwilą otwarcia kierowcy będą mogli w zaledwie 6 minut pokonać trasę pomiędzy Toruniem a Gdańskiem. Przez pierwsze trzy miesiące przejazd nowo otwartym odcinkiem A jest bezpłatny. Budowa kujawsko-pomorskiego odcinka A to jeden z największych projektów drogowych w Europie. Zakres inwestycji obejmował budowę nowego pasa autostrady od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz (,72 km) i przeprawę przez Wisłę w okolicach Grudziądza, a także modernizację częściowo zrealizowanego odcinka od węzła Lubicz do Czerniewic (0,70 km) wraz z dokończeniem budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę koło Torunia. Realizacja drugiego etapu autostrady A trwała 27 miesięcy. W ramach kontraktu wykonano 0 mln m 3 robót ziemnych, wyprodukowano 300 tys. m 3 betonów oraz położono,3 mln ton mieszanek bitumicznych. Przez trzy kolejne sezony budowlane w szczytowych momentach prac na budowie przebywało nawet 4, tys. osób, w tym, tys. zatrudnionych bezpośrednio przez generalnego wykonawcę konsorcjum Skanska NDI. Podczas wykonywania tej inwestycji w użyciu było 00 maszyn i 00 aut transportowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym maszynom pracującym z zastosowaniem cyfrowego modelu terenu, udało się zachować milimetrową dokładność w odniesieniu do projektu. Do budowy A wykorzystano ponad 00 różnych typów materiałów. Dostawy docierały pociągami, statkami i samochodami z różnych stron świata. W zdecydowanej większości zaopatrywano się w Polsce, ale na liście są też firmy z Czech, Chin, Hiszpanii, Niemiec, ze Szwajcarii, Szkocji, Szwecji i z USA. Zgodnie z projektem wybudowano pięć nowych węzłów autostradowych, w tym zlokalizowany na trasie etapu i oddany do ruchu w lutym tego roku węzeł Warlubie. Na nowo otwartym odcinku pomiędzy Nowymi Marzami a Czerniewicami funkcjonować będą jedynie dwa nowe węzły w Lisewie i Lubiczu. Pozostałe dwa węzeł Grudziądz i węzeł Turzno zostaną uruchomione w przyszłym roku, po wybudowaniu lokalnych połączeń do zjazdów autostradowych. Na trasie nowego odcinka A na kierowców czekają cztery pary miejsc obsługi podróżnych: Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa Wieś. Na terenie MOP Malankowo zlokalizowana jest stacja paliw, której uruchomienie nastąpiło zaledwie kilka dni po otwarciu autostrady. Warto wspomnieć, że drugi etap budowy autostrady A to jedyny w Polsce projekt, w ramach którego wykonano dwa duże mosty rzeczne. Most na Wiśle pod Grudziądzem, mierzący 94 metry, jest najdłuższym mostem w kraju. Ten obiekt bije też dwa inne rekordy. Most wyróżnia najdłuższa estakada dojazdowa o długości prawie jednego kilometra, wykonana metodą nasuwu podłużnego, Summary October 4, 20, another 62 km of northern section of the A Motorway were open for use. Just like the previous one, also this stage of the investment undertaken by the Gdańsk Transport Company, was completed before the stated deadline. Upon the opening, the drivers will be able to go from Toruń to Gdańsk in just 6 minutes. For the first three months the newly opened section of the A is free of charge. oraz najdłuższe, bo 80-metrowe przęsło rozpostarte na podporach zanurzonych w nurcie rzeki. Oprócz dużych mostów na Wiśle pod Grudziądzem i Toruniem wybudowano także około 60 innych obiektów mostowych i wiaduktów, 8 z nich pełni funkcję przejść dla zwierząt. Ponadto funkcję przejścia dla małych zwierząt spełnia ponad 70 przepustów pod pasem drogi. Autostrada została wyposażona w urządzenia i sprzęt do poboru opłat w systemie zamkniętym. Kierowca, wjeżdżając na autostradę, pobiera bilet wjazdowy. Opłata uiszczana jest na końcu podróży i zależy od kategorii pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów. Przez pierwsze 90 dni przejazd autostradą w obrębie nowo otwartych sekcji będzie bezpłatny. Stawki opłat obowiązujące na pierwszym odcinku autostrady Rusocin Nowe Marzy pozostaną bez zmian. O ile minister infrastruktury nie podejmie innej decyzji, po okresie promocyjnym przejazd 2-kilometrowym odcinkiem z Gdańska do Torunia będzie kosztował 29,90 złotych (pojazdy osobowe). Projekt A został zrealizowany w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Partnerami w tym przedsięwzięciu są Gdańsk Transport Company i Ministerstwo Infrastruktury. Dobra współpraca sektora publicznego i prywatnego okazała się gwarantem ekonomicznego i przedterminowego wykonania inwestycji. Cena budowy drugiego etapu inwestycji wyniosła 730 mln euro, w tym 8 mln euro/droga i 49 mln euro/mosty. Po wybudowaniu autostrady koncesjonariusz będzie zarządzać całym 2-kilometrowym odcinkiem autostrady, aż do roku Po wygaśnięciu koncesji autostrada zostanie przekazana nieodpłatnie i w określonym standardzie stronie publicznej. 30 Magazyn Autostrady 2/20

2 Węzeł Nowe Marzy Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company SA (GTC) jest spółką specjalnego przeznaczenia, utworzoną wyłącznie na potrzeby realizacji 2 km odcinka autostrady A pomiędzy Gdańskiem a Toruniem. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę oraz eksploatację tego fragmentu autostrady. Jak wcześniej wspomniano, przedsięwzięcie jest realizowane w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Realizacja projektu jest finansowana ze środków własnych akcjonariuszy oraz z kredytów zaciągniętych przez spółkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Nordyckim Banku Inwestycyjnym i Szwedzkiej Korporacji Kredytów Eksportowych. Akcjonariuszami Gdańsk Transport Company SA są: Skanska A Invest AB, John Laing Infrastructure Ltd., NDI Autostrada Sp. z o.o. oraz Intertoll Infrastructure Developments BV. Szczegółowy zakres prac etapu 2 Zakres prac etapu 2 obejmował budowę,72 kilometra nowej, dwupasmowej autostrady pomiędzy miejscowościami Nowe Marzy i Lubicz w województwie kujawsko-pomorskim, w tym wykonanie mostu na Wiśle koło Grudziądza oraz budowę 0,70 kilometra zachodniej nitki jezdni i wykonanie konstrukcji nośnych pod zachodnie jezdnie dwóch mostów pomiędzy Lubiczem a Czerniewicami. Projekt obejmował również budowę pięciu dwupoziomowych węzłów drogowych (wliczając węzeł Warlubie na trasie etapu ), budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami przecinającymi autostradę, budowę nowych obiektów w ciągu autostrady (mosty, wiadukty autostradowe, przejazdy gospodarcze, Nazwa projektu Amber One Autostrada A Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company SA Ważność koncesji do 2039 r. Akcjonariusze Data otwarcia Koszt budowy Wartość inwestycji Finansowanie Rozliczenia Natężenie ruchu (dane na r.) Skanska A Invest AB 30% John Laing Infrastructure Ltd. 29,69% NDI Autostrada Sp. z o.o. 2,3% Intertoll Infrastructure Developments BV % Etap (2 km) 22 grudnia 2007 r. Etap (6 km) 7 października 2008 r. Etap 2 (62 km) 4 października 20 r. Etap 20 mln euro Etap mln euro (8 mln euro/droga i 49 mln euro/mosty) Razem 20 mln euro lub 8,3 mln euro/km 0 mln euro Wkład własny (%) udziałowcy, kredyt (9%) Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny, Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych Opłata za dostępność (9%) pokrywa koszty stałe, podatki i obsługę zadłużenia, shadow toll (%) pokrywa koszty zmienne zależne od ruchu. System rozliczeń przewiduje obniżki wynagrodzenia za niedostępność autostrady i nieadekwatny standard obsługi Od dnia otwarcia autostradą przejechało pojazdów; średnie dzienne natężenie ruchu to 8 43 pojazdów; średnie miesięczne natężenie ruchu to pojazdów 8/997 r. Przyznanie koncesji GTC, rozpoczęcie negocjacji 8/2004 r. Podpisanie Umowy Koncesyjnej Etap 0/200 r. Zamknięcie finansowe i rozpoczęcie prac budowlanych 2/2007 r. Otwarcie pierwszych sekcji ( miesięcy przed terminem) 2/2008 r. Wznowienie negocjacji w sprawie Etapu 2 Historia projektu 9/2008 r. Podpisanie ujednoliconej Umowy Koncesyjnej Etap 2 0/2008 r. Oddanie do ruchu pozostałych sekcji Etapu (6 tygodni przed terminem) 7/2009 r. Zamknięcie finansowe i rozpoczęcie prac budowlanych 0/20 r. Oddanie do ruchu Etapu 2 (rok przed terminem kontraktowym i 2 miesiące przed deklarowanym) poprawa ekonomiczności jazdy w aspekcie oszczędności czasu i redukcji kosztów przejazdu, znacząca redukcja natężenia ruchu na drogach alternatywnych oraz poprawa płynności ruchu kołowego, zmniejszająca emisję i spalin, i hałasu w korytarzu drogowym, przyspieszenie rozwoju obszarów sąsiadujących z korytarzem autostradowym, Korzyści generowanie nowych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych oraz handlowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, stymulacja rozwoju rynku nieruchomości oraz różnorodnych form turystyki, udrożnienia istotnego dla Polski i Europy połączenia ze Skandynawią Ogólne dane o projekcie przejścia dla zwierząt) oraz ponad autostradą (wiadukty drogowe), a także modernizację czternastu istniejących obiektów inżynierskich, budowę czterech par, czyli ośmiu indywidualnych Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę jednego Placu Poboru Opłat na jezdni i pięciu Stacji Poboru Opłat na drogach prowadzących do węzłów, budowę jednego Obwodu Utrzymania Autostrady, wykonanie i montaż 3

3 Plac Poboru Opłat Nowa Wieś urządzeń ochrony środowiska (m.in. wały ziemne, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, separatory oleju), wykonanie oświetlenia węzłów drogowych, instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery energochłonne, poręcze, ogrodzenie oraz oznakowanie drogowe) oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Węzły drogowe W ramach budowy autostrady A powstały: węzeł Warlubie (km 74+93), skrzyżowanie autostrady z drogą krajową nr 24 Warlubie Kościerzyna; węzeł zlokalizowany jest na trasie etapu ; węzeł Grudziądz (km ), skrzyżowanie wynikające z ogólnego planu zagospodarowania dla miasta-gminy Grudziądz; bezpośrednie połączenie pomiędzy Grudziądzem a autostradą wymaga wybudowania około 2-kilometrowego odcinka nowej drogi; do tego czasu węzeł będzie nieczynny; węzeł Lisewo (km 3+00), skrzyżowanie autostrady z drogą wojewódzką nr 48 Stolno Wąbrzeźno; węzeł Turzno (km 3+69), skrzyżowanie wynikające z planu zagospodarowania dla gminy Chełmża, również wymaga wybudowania odcinka nowej drogi; do tego czasu węzeł będzie nieczynny; węzeł Lubicz (km ), skrzyżowanie autostrady z nową trasą drogi krajowej nr 0, przebudowanej na drogę ekspresową Warszawa Toruń Bydgoszcz Szczecin. Węzeł Czerniewice na skrzyżowaniu autostrady (km +900) z drogą krajową nr 9 i przyszłą drogą ekspresową S0 został wykonany w ramach kontraktu na budowę drogi ekspresowej Lubicz Czerniewice i nie wchodzi w zakres prac etapu 2. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) W ramach budowy autostrady A powstały: MOP Malankowo (km 06+0 i km ) zlokalizowany na terenie gminy Płużnica; MOP Drzonowo (km 6+00 i km 6+60) zlokalizowany na terenie gminy Chełmża; MOP Nowy Dwór (km i km ) zlokalizowany na terenie gminy Łysomice; MOP Nowa Wieś (km 44+0 i km ) zlokalizowany na terenie gminy Lubicz. MOP-y zostały wybudowane jako MOP-y typu I (parkingi, toalety, miejsca rekreacji), z wyjątkiem MOP-u Malankowo, który został wybudowany jako miejsce obsługi podróżnych o podwyższonym standardzie (stacja benzynowa). Ile waży autostrada? Chociaż to pytanie wydaje się dość abstrakcyjne, bo przecież nikt nie będzie próbował autostrady podnosić, to jednak można obliczyć przybliżony ciężar drogi. Wystarczy dodać masy materiałów wykorzystanych do jej budowy. Ile więc waży zbudowany odcinek autostrady z Nowych Marzy do Czerniewic? Policzmy: ton mas ziemnych, ton kruszywa na podbudowę, ton betonów i ton mieszanek bitumicznych, czyli razem ton. Najgłębsza wymiana gruntów w historii A W okolicy Dźwierzna (km 22+00) prowadzona była największa wymiana gruntów, jaka w ogóle miała miejsce na budowie A. W sumie zostało wymienionych około m 3 gruntu do głębokości 22 metrów. Torfowe podłoże zastąpione zostało piaskami z pobliskich kopalni. Na budowie pracowały 0-2 wozideł, 3 spycharki i 3 koparki. Dwie z nich to tzw. longi. Konstrukcja tych szczególnych maszyn umożliwiała wykonywanie wykopów na głębokość 8 metrów. Warunki pracy były utrudnione ze względu na niski poziom wód gruntowych. Aby powstrzymać napływ wody oraz osuwanie się torfu, wykonane zostały dwie grodzie z gliny i piasku. 32 Magazyn Autostrady 2/20

4 Prędkość projektowa 20 km/h Liczba jezdni 2 Liczba pasów ruchu 4 Szerokość pasa ruchu 3,7 m Szerokość pasa dzielącego 4 m Szerokość pasa awaryjnego 3 m Szerokość korony drogi 28,0 m Skrajnia pionowa 4,70 m Obciążenie nawierzchni kn/oś Rodzaj nawierzchni bitumiczna Parametry techniczne etapu 2 Nowe obiekty w ciągu autostrady Liczba MA Mosty 4 WA Wiadukty autostradowe nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, gminnymi, drogami łącznikowymi na węzłach, nad liniami kolejowymi. Estakady przecinające równocześnie większe doliny rzeczne, tory oraz drogi w miejscach występowania wysokich nasypów PG Przejazdy gospodarcze i drogi o mniejszym znaczeniu PZ Przejścia dla zwierząt 8 Nowe obiekty ponad autostradą (przejazdy) WD Wiadukty nad autostradą w ciągu dróg krajowych wojewódzkich i gminnych 2 oraz wiadukt w ramach węzła Warlubie Istniejące wiadukty do remontu 4 Konstrukcje inżynierskie etapu 2 6 Opis Etap Etap 2 Zakres projektu Długość odcinka 89, km 62,4 km Kilometraż 0/000 89/40 89/40 /900 Trasa Rusocin Nowe Marzy Nowe Marzy Czerniewice Czas realizacji listopad 200 r. październik 2008 r. sierpień 2008 r. październik 20 r. Sekcje budowlane 6 4 Liczba obiektów inżynierskich Węzły Miejsca obsługi podróżnych Obwody utrzymania autostrady Place poboru opłat Stacje poboru opłat 86 (27 wiaduktów autostradowych, 6 przejść gospodarczych, 7 przejść dla zwierząt, 36 wiaduktów drogowych) 6 (Rusocin, Stanisławie, Swarożyn, Pelplin, Kopytkowo, Nowe Marzy) 3 (MOP Kleszczewo, MOP Olsze, MOP Gajewo) 2 (OUA Pelplin, OUA Nowe Marzy) (PPO Rusocin) (SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Nowe Marzy) 66 (4 mosty autostradowe, 6 wiaduktów autostradowych, przejście gospodarcze, 6 przejść dla zwierząt, 24 wiadukty drogowe, 4 wiaduktów do remontu wiadukt do rozbiórki) (Warlubie, Grudziądz, Lisewo, Turzno, Lubicz) 4 (MOP Malankowo, MOP Drzonowo, MOP Nowy Dwór, MOP Nowa Wieś) (OUA Grabowiec) (PPO Nowa Wieś) (SPO Warlubie, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO Turzno, SPO Lubicz) Ilościowy zakres prac Roboty ziemne m m 3 Podbudowa z kruszywa t t łamanego Masy bitumiczne t t Betony m m 3 Zestawienie danych obu etapów inwestycji Betonowe kolosy Wiele elementów nowej autostrady jest niepowtarzalnych i wyjątkowych. Wśród nich, w pierwszej kolejności, na uwagę zasługuje most MA9, którym można przeprawić się przez Wisłę pod Grudziądzem. Jest to najdłuższy tego typu most w Polsce. Jego całkowita długość wynosi ponad 90 metrów. Nie jest to jedyny rekord, który można przypisać tej konstrukcji. Przęsło nurtowe nad Wisłą o długości 80 metrów jest najdłuższym żelbetowym przęsłem w kraju. Również rekordowa jest długość dla estakady wykonywanej z jednego stanowiska w technologii nasuwania podłużnego. Wspomniana estakada ma długość 99 metrów. Warto wspomnieć, że do wybudowania tego mostu wykorzystano beton B60, charakteryzujący się najwyższymi normami dla obiektów mostowych. Dźwig pracujący przy budowie mostu głównego (część nurtowa budowana metodą nawisową) to jeden z największych, jakie w ogóle produkuje się seryjnie. Wysokość do haka wynosi ok. 30 m, a długość wysięgnika to 7 m. Nośność żurawia na maksymalnym wysięgu wynosi 2800 kg. Dolinę rzeki Młynówki przecina wiadukt WA02, biegnący nad linią kolejową nr 207 relacji Toruń Malbork. Mierzy on zaledwie 2 metrów, ale również można przypisać mu kilka rekordów. To tu stanęły najgłębiej posadowione pale wielkośrednicowe (28 metrów) i ustawiona została najwyższa podpora, mierząca 24 metry. Niemałym wyzwaniem dla projektantów i budowniczych 2 etapu A był wiadukt autostradowy WA22, biegnący nad zelektryfikowaną linią kolejową. To właśnie konieczność dostosowania się jednocześnie do trudnych warunków terenowych i potrzeb kolei uczyniła z budowy tego obiektu wielkie wyzwanie. Istniejące tu warunki wymusiły sięgnięcie po nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Niełatwo było też z budową wiaduktu WA98, biegnącego nad drogą krajową nr Grudziądz Stolno. To trudny teren, na którym istniejąca wcześniej droga przypominała górskie serpentyny, gdy tymczasem autostrada miała łagodnie opadać w stronę doliny Wisły. Dodatkowo, aby zgodnie z projektem umiejscowić korytarz drogi w wykopie, trzeba było usunąć ogromne ilości ziemi z Góry Klęczkowskiej. Podczas prac przewieziono materiał wybrany z wykopu wzniesienia na południową stronę drogi krajowej nr i wbudowano masy ziemi w nasyp, który w najwyższym miejscu osiąga wysokość 2 metrów. Z miejsca, które jest pozostałością dawnej Góry Klęczkowskiej, roztacza się wspaniały widok na dolinę Wisły i most na Wiśle pod Grudziądzem. Most pod Toruniem, jak również obwodnica tego miasta są świadectwem olbrzymiego postępu technicznego, który dokonał się w ostatnich latach. By most i obwodnica mogły stać się autostradą, niezbędne były rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury. Obwodnica zyskała zachodnią jezdnię i zachodnie nitki 33

5 MOP Malankowo mostów przez Wisłę i Drwęcę. Podczas gdy wybudowanie starej nitki mostu oraz wszystkich podpór drugiej nitki zajęło w latach 90. ubiegłego wieku aż 6 lat, to obecnie nowe elementy infrastruktury drogowej zostały wykonane trzykrotnie szybciej. Po czym będziemy jeździć? W przekroju nawierzchnia autostrady wygląda jak kawałek tortu. Tworzy ją sześć warstw. Pierwsze trzy górne o grubości 27 centymetrów to nawierzchnia. Poniżej znajduje się 20-centymetrowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Jest ona ułożona na 0-centymetrowej warstwie mrozoochronnej, której wierzch stabilizowany jest cementem. Potocznie mówi się, że nawierzchnia zbudowana jest z asfaltu, tymczasem tak naprawdę wykonywana jest z mieszanki mineralnobitumicznej, a asfalt stanowi jej komponent. Do produkcji mln 300 tys. ton masy mineralno-bitumicznej, z której ułożono nawierzchnię 62-kilometrowego odcinka autostrady, zużyto mln 20 tys. ton kruszywa, 97 tys. ton wypełniacza i 70 tys. ton asfaltu. Poligon doświadczalny Projekt realizowany z takim rozmachem w naturalny sposób stał się poligonem doświadczalnym dla wielu technologicznych rozwiązań. To na A po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę zastosowano geodezyjny system naprowadzania 3D oparty na technice GPS. Pozwala on na prowadzenie prac z dokładnością do kilku milimetrów. Na placu budowy drugiego odcinka w system naprowadzania wyposażono ponad 60 maszyn. Z urządzeń korzystali operatorzy koparek, równiarek i rozściełaczy. Ludzki wymiar autostrady Przez trzy kolejne sezony budowlane w szczytowych momentach prac na budowie pracowało nawet 4, tys. osób, w tym, tys. zatrudnionych bezpośrednio przez generalnego wykonawcę. Jak podawało konsorcjum Skanska NDI w biuletynie wydawanym dla pracowników projektu w czasie trwania prac, 3% z pracowników A stanowiły kobiety, 87% mężczyźni, 6% pracownicy fi zyczni i 44% umysłowi; średnia wieku wynosiła 37 lat. Najczęściej spotykanym imieniem męskim wśród pracowników był Piotr, a żeńskim Anna. Najwięcej mężczyzn wśród pracowników fi zycznych zatrudnionych było na stanowisku operatora sprzętu drogowo-budowlanego, a wśród pracowników umysłowych na stanowisku majstra. Jeżeli chodzi o kobiety, to najwięcej z nich było zatrudnionych na stanowisku specjalisty. Z ekologią pod rękę Budowa 2 etapu A, tak jak i wcześniejszego jej odcinka, miała też aspekty środowiskowe. Pas autostrady przecina obszary Natura 2000 i liczne trasy migracyjne licznych gatunków fauny. W Wiśle i Drwęcy, nad którymi budowano przeprawy, występują cenne gatunki ryb, w pobliżu swe siedliska i miejsca żerowania mają zwierzęta objęte ochroną. Na plac budowy zaglądały więc żyjące po sąsiedzku ropuchy szare i zaskrońce, lisy i łosie. Przy jednym z mostów na Wiśle zamieszkał bóbr. Z myślą o zwierzętach wybudowano liczne przejścia i przepusty pod nitkami autostrady, a pod przęsłami mostów przygotowano ułatwienia, specjalne kosze dla jaskółek, które tam właśnie zechcą zbudować swoje gniazda. Dbałość o środowisko przyświecała też budowniczym, gdy w 200 roku wykonali by-pass na Strudze Toruńskiej, zwanej także Bachą. Stare koryto w pobliżu budowy mostu MA7 trzeba było wzmocnić. Dla bezpieczeństwa wędrujących jej biegiem zwierząt wzmocniony brzeg przykryto ziemią i obsadzono wodolubną roślinnością. Dziękujemy fi rmie Gdańsk Transport Company SA za udostępnienie materiałów do artykułu. 34 Magazyn Autostrady 2/20

Autostrada A1 Rusocin Toruń

Autostrada A1 Rusocin Toruń Fact Sheet Autostrada A1 Rusocin Toruń Nazwa projektu: Amber One Autostrada A1 Koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. (GTC) Ważność Koncesji: 1997-2039 Udziałowcy GTC: - Skanska Infrastructure

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas A2 Świecko Nowy Tomyśl (105,6 km) Struktura finansowa projektu A2 do Świecka Kredyt Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce "

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce " budownictwie drogowym w Polsce Autostrada A-2A Pierwsze trzy koncesje

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA A1. Autostrada A1

AUTOSTRADA A1. Autostrada A1 AUTOSTRADA A1 Autostrada A1 A1 zwana Autostradą Bursztynową biegnie w ciągu drogi międzynarodowej E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Przebiega przez cztery województwa: pomorskie,

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów

Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AW PLETNIA* Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów Słowa kluczowe: autostrada

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Inwestycja. Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008. Anna Siedlecka

Inwestycja. Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008. Anna Siedlecka NBI Inwestycja Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008 Autostrada A1 otwarcie pierwszego odcinka Anna Siedlecka Minister Infrastruktury na otwarciu pierwszego odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu

Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu w okolicach Pruszkowa, fot. Strabag Sp. z o.o. Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 6 czerwca br. otwarto do ruchu ostatni fragment

Bardziej szczegółowo

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe:

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe: Postęp robót Roboty drogowe: Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WA 209: DD 251PA, DW 252P Wykonanie drogi dojazdowej do P1, P2, P3 oraz P4 i P5 Wykonanie nasypu dróg dojazdowych DW247P, DW249L, DD253PL,

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap docelowy przebieg drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo gowo-orzysz-ełk oraz obwodnica miasta Orzysz w ciągu drogi krajowej nr 63 DROMOS Pracowania

Bardziej szczegółowo

Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn

Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn Backgrounder Data / Date: 22 grudnia 2007 r. Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn Informacje ogólne Oddany do użytku odcinek autostrady A1 obejmuje dwie sekcje budowlane. Sekcja 1 rozpoczyna się w Rusocinie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) ODCINEK I Gniezno Czachurki, od km -0+420 do km 14+475;

Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) ODCINEK I Gniezno Czachurki, od km -0+420 do km 14+475; Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) Zadanie realizowane w ramach programu: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności Działanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów

Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Odcinek Gorzów Wielkopolski Szczecin Budowany po całkowicie nowej trasie 81,6 km odcinek drogi ekspresowej S3 stanowi największą inwestycję drogową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO Radymno - Korczowa Firma Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. dostarcza deskowania i rusztowania niezbędne do budowy odcinka Autostrady A4 o długości 22,6 km z Radymna do miejscowości Korczowa (granica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Marcin Senderski CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 Kraków, 26-27.11.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl O CEMEX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 3.1) Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 128 poz. 1334) w sprawie sieci autostrad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I. Rada Programu Pilotażowego. Zaprojektuj i Zbuduj

INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I. Rada Programu Pilotażowego. Zaprojektuj i Zbuduj INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I Rada Programu Pilotażowego Zaprojektuj i Zbuduj 13 czerwca 2012 r. Informacja o realizacji Zadania 2 pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Nazwa modułu: Autostrady i węzły drogowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DGK-2-303-GI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Analiza wyboru rodzaju nawierzchni Departamenty merytoryczne GDDKiA przeprowadziły analizy kosztów i korzyści związanych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Załącznik B 1. Okresy eksploatacji nawierzchni Przy projektowaniu nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G należy przyjąć 30 letni okres eksploatacji nowych,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Cel Tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice.

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Gdańsk Transport Company S.A. (dalej również jako GTC S.A. ) jest koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI

BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI BUDOWA DODATKOWYCH TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM BIEŻANOWEM ORAZ ŁĄCZNICY KRAKÓW ZABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI Kraków, 12 czerwiec 2012 r. REALIZACJA MODERNIZACJI LINII E30 W BIEŻĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Ekologiczny transport POIiŚ 7.2 4.1 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) Faza I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Przebudowa węzła stan projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Ekologiczny transport POIiŚ 7.2-4.1 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Opracował Sebastian Dąbrowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Diagnoza sytuacji opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł.

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: INWESTOR: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. 425 m Miasto i Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Nazwa opracowania: Egz. PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TURKUSOWEJ, ODMULENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ UL. DIAMENTOWEJ ORAZ OCENA TECHNICZNA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. OPALOWEJ W KAMIENIU Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice - Dalewice Gmina Koniusza OBIEKT : Odcinek Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice Etap I od km 0 + 316,0 1 + 764,50

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE DZIAŁKI NR 189, 478, 580, 589, 613 GMINA GOGOLIN 47-320 GOGOLIN UL. KRAPKOWICKA 6

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE DZIAŁKI NR 189, 478, 580, 589, 613 GMINA GOGOLIN 47-320 GOGOLIN UL. KRAPKOWICKA 6 str 1 PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE DZIAŁKI NR 189, 478, 580, 589, 613 Nazwa obiektu budowlanego : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKI NR 107, 211, 189, 478, 580, 589, 613 OBRBY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe

Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Z prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław Przebieg linii LDP - Trasowanie szczegółowe Wrocław, 21.06.2011 r. Analizy przebiegu KDP - Trasowanie Etap 1 trasowanie wstępne Etap 2 trasowanie szczegółowe Etap

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Program budowy dróg g w Polsce możliwo liwości udziału u w jego realizacji dla przedsiębiorstw hiszpańskich" skich" Inwestycje transportowe współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Trasa Augustów Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów - Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT PRZYGOTOWYWANY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ Zespół projektowy drogowy: dr inŝ. Andrzej Brzeziński mgr Maciej Dobrosielski mgr inŝ. Tomasz Dybicz mgr inŝ. Magdalena Rezwow mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo