Autostrada A1. raport techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autostrada A1. raport techniczny"

Transkrypt

1 Autostrada A raport techniczny 4 października 20 roku zostały oddane do użytku kolejne 62 kilometry północnego odcinka autostrady A. Podobnie jak poprzedni, również i ten etap inwestycji realizowanej przez Gdańsk Transport Company został ukończony przed deklarowanym terminem. Z chwilą otwarcia kierowcy będą mogli w zaledwie 6 minut pokonać trasę pomiędzy Toruniem a Gdańskiem. Przez pierwsze trzy miesiące przejazd nowo otwartym odcinkiem A jest bezpłatny. Budowa kujawsko-pomorskiego odcinka A to jeden z największych projektów drogowych w Europie. Zakres inwestycji obejmował budowę nowego pasa autostrady od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz (,72 km) i przeprawę przez Wisłę w okolicach Grudziądza, a także modernizację częściowo zrealizowanego odcinka od węzła Lubicz do Czerniewic (0,70 km) wraz z dokończeniem budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę koło Torunia. Realizacja drugiego etapu autostrady A trwała 27 miesięcy. W ramach kontraktu wykonano 0 mln m 3 robót ziemnych, wyprodukowano 300 tys. m 3 betonów oraz położono,3 mln ton mieszanek bitumicznych. Przez trzy kolejne sezony budowlane w szczytowych momentach prac na budowie przebywało nawet 4, tys. osób, w tym, tys. zatrudnionych bezpośrednio przez generalnego wykonawcę konsorcjum Skanska NDI. Podczas wykonywania tej inwestycji w użyciu było 00 maszyn i 00 aut transportowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym maszynom pracującym z zastosowaniem cyfrowego modelu terenu, udało się zachować milimetrową dokładność w odniesieniu do projektu. Do budowy A wykorzystano ponad 00 różnych typów materiałów. Dostawy docierały pociągami, statkami i samochodami z różnych stron świata. W zdecydowanej większości zaopatrywano się w Polsce, ale na liście są też firmy z Czech, Chin, Hiszpanii, Niemiec, ze Szwajcarii, Szkocji, Szwecji i z USA. Zgodnie z projektem wybudowano pięć nowych węzłów autostradowych, w tym zlokalizowany na trasie etapu i oddany do ruchu w lutym tego roku węzeł Warlubie. Na nowo otwartym odcinku pomiędzy Nowymi Marzami a Czerniewicami funkcjonować będą jedynie dwa nowe węzły w Lisewie i Lubiczu. Pozostałe dwa węzeł Grudziądz i węzeł Turzno zostaną uruchomione w przyszłym roku, po wybudowaniu lokalnych połączeń do zjazdów autostradowych. Na trasie nowego odcinka A na kierowców czekają cztery pary miejsc obsługi podróżnych: Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa Wieś. Na terenie MOP Malankowo zlokalizowana jest stacja paliw, której uruchomienie nastąpiło zaledwie kilka dni po otwarciu autostrady. Warto wspomnieć, że drugi etap budowy autostrady A to jedyny w Polsce projekt, w ramach którego wykonano dwa duże mosty rzeczne. Most na Wiśle pod Grudziądzem, mierzący 94 metry, jest najdłuższym mostem w kraju. Ten obiekt bije też dwa inne rekordy. Most wyróżnia najdłuższa estakada dojazdowa o długości prawie jednego kilometra, wykonana metodą nasuwu podłużnego, Summary October 4, 20, another 62 km of northern section of the A Motorway were open for use. Just like the previous one, also this stage of the investment undertaken by the Gdańsk Transport Company, was completed before the stated deadline. Upon the opening, the drivers will be able to go from Toruń to Gdańsk in just 6 minutes. For the first three months the newly opened section of the A is free of charge. oraz najdłuższe, bo 80-metrowe przęsło rozpostarte na podporach zanurzonych w nurcie rzeki. Oprócz dużych mostów na Wiśle pod Grudziądzem i Toruniem wybudowano także około 60 innych obiektów mostowych i wiaduktów, 8 z nich pełni funkcję przejść dla zwierząt. Ponadto funkcję przejścia dla małych zwierząt spełnia ponad 70 przepustów pod pasem drogi. Autostrada została wyposażona w urządzenia i sprzęt do poboru opłat w systemie zamkniętym. Kierowca, wjeżdżając na autostradę, pobiera bilet wjazdowy. Opłata uiszczana jest na końcu podróży i zależy od kategorii pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów. Przez pierwsze 90 dni przejazd autostradą w obrębie nowo otwartych sekcji będzie bezpłatny. Stawki opłat obowiązujące na pierwszym odcinku autostrady Rusocin Nowe Marzy pozostaną bez zmian. O ile minister infrastruktury nie podejmie innej decyzji, po okresie promocyjnym przejazd 2-kilometrowym odcinkiem z Gdańska do Torunia będzie kosztował 29,90 złotych (pojazdy osobowe). Projekt A został zrealizowany w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Partnerami w tym przedsięwzięciu są Gdańsk Transport Company i Ministerstwo Infrastruktury. Dobra współpraca sektora publicznego i prywatnego okazała się gwarantem ekonomicznego i przedterminowego wykonania inwestycji. Cena budowy drugiego etapu inwestycji wyniosła 730 mln euro, w tym 8 mln euro/droga i 49 mln euro/mosty. Po wybudowaniu autostrady koncesjonariusz będzie zarządzać całym 2-kilometrowym odcinkiem autostrady, aż do roku Po wygaśnięciu koncesji autostrada zostanie przekazana nieodpłatnie i w określonym standardzie stronie publicznej. 30 Magazyn Autostrady 2/20

2 Węzeł Nowe Marzy Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company SA (GTC) jest spółką specjalnego przeznaczenia, utworzoną wyłącznie na potrzeby realizacji 2 km odcinka autostrady A pomiędzy Gdańskiem a Toruniem. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę oraz eksploatację tego fragmentu autostrady. Jak wcześniej wspomniano, przedsięwzięcie jest realizowane w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Realizacja projektu jest finansowana ze środków własnych akcjonariuszy oraz z kredytów zaciągniętych przez spółkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Nordyckim Banku Inwestycyjnym i Szwedzkiej Korporacji Kredytów Eksportowych. Akcjonariuszami Gdańsk Transport Company SA są: Skanska A Invest AB, John Laing Infrastructure Ltd., NDI Autostrada Sp. z o.o. oraz Intertoll Infrastructure Developments BV. Szczegółowy zakres prac etapu 2 Zakres prac etapu 2 obejmował budowę,72 kilometra nowej, dwupasmowej autostrady pomiędzy miejscowościami Nowe Marzy i Lubicz w województwie kujawsko-pomorskim, w tym wykonanie mostu na Wiśle koło Grudziądza oraz budowę 0,70 kilometra zachodniej nitki jezdni i wykonanie konstrukcji nośnych pod zachodnie jezdnie dwóch mostów pomiędzy Lubiczem a Czerniewicami. Projekt obejmował również budowę pięciu dwupoziomowych węzłów drogowych (wliczając węzeł Warlubie na trasie etapu ), budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami przecinającymi autostradę, budowę nowych obiektów w ciągu autostrady (mosty, wiadukty autostradowe, przejazdy gospodarcze, Nazwa projektu Amber One Autostrada A Koncesjonariusz Gdańsk Transport Company SA Ważność koncesji do 2039 r. Akcjonariusze Data otwarcia Koszt budowy Wartość inwestycji Finansowanie Rozliczenia Natężenie ruchu (dane na r.) Skanska A Invest AB 30% John Laing Infrastructure Ltd. 29,69% NDI Autostrada Sp. z o.o. 2,3% Intertoll Infrastructure Developments BV % Etap (2 km) 22 grudnia 2007 r. Etap (6 km) 7 października 2008 r. Etap 2 (62 km) 4 października 20 r. Etap 20 mln euro Etap mln euro (8 mln euro/droga i 49 mln euro/mosty) Razem 20 mln euro lub 8,3 mln euro/km 0 mln euro Wkład własny (%) udziałowcy, kredyt (9%) Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny, Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych Opłata za dostępność (9%) pokrywa koszty stałe, podatki i obsługę zadłużenia, shadow toll (%) pokrywa koszty zmienne zależne od ruchu. System rozliczeń przewiduje obniżki wynagrodzenia za niedostępność autostrady i nieadekwatny standard obsługi Od dnia otwarcia autostradą przejechało pojazdów; średnie dzienne natężenie ruchu to 8 43 pojazdów; średnie miesięczne natężenie ruchu to pojazdów 8/997 r. Przyznanie koncesji GTC, rozpoczęcie negocjacji 8/2004 r. Podpisanie Umowy Koncesyjnej Etap 0/200 r. Zamknięcie finansowe i rozpoczęcie prac budowlanych 2/2007 r. Otwarcie pierwszych sekcji ( miesięcy przed terminem) 2/2008 r. Wznowienie negocjacji w sprawie Etapu 2 Historia projektu 9/2008 r. Podpisanie ujednoliconej Umowy Koncesyjnej Etap 2 0/2008 r. Oddanie do ruchu pozostałych sekcji Etapu (6 tygodni przed terminem) 7/2009 r. Zamknięcie finansowe i rozpoczęcie prac budowlanych 0/20 r. Oddanie do ruchu Etapu 2 (rok przed terminem kontraktowym i 2 miesiące przed deklarowanym) poprawa ekonomiczności jazdy w aspekcie oszczędności czasu i redukcji kosztów przejazdu, znacząca redukcja natężenia ruchu na drogach alternatywnych oraz poprawa płynności ruchu kołowego, zmniejszająca emisję i spalin, i hałasu w korytarzu drogowym, przyspieszenie rozwoju obszarów sąsiadujących z korytarzem autostradowym, Korzyści generowanie nowych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych oraz handlowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, stymulacja rozwoju rynku nieruchomości oraz różnorodnych form turystyki, udrożnienia istotnego dla Polski i Europy połączenia ze Skandynawią Ogólne dane o projekcie przejścia dla zwierząt) oraz ponad autostradą (wiadukty drogowe), a także modernizację czternastu istniejących obiektów inżynierskich, budowę czterech par, czyli ośmiu indywidualnych Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę jednego Placu Poboru Opłat na jezdni i pięciu Stacji Poboru Opłat na drogach prowadzących do węzłów, budowę jednego Obwodu Utrzymania Autostrady, wykonanie i montaż 3

3 Plac Poboru Opłat Nowa Wieś urządzeń ochrony środowiska (m.in. wały ziemne, ekrany akustyczne, zieleń ochronna, separatory oleju), wykonanie oświetlenia węzłów drogowych, instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery energochłonne, poręcze, ogrodzenie oraz oznakowanie drogowe) oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Węzły drogowe W ramach budowy autostrady A powstały: węzeł Warlubie (km 74+93), skrzyżowanie autostrady z drogą krajową nr 24 Warlubie Kościerzyna; węzeł zlokalizowany jest na trasie etapu ; węzeł Grudziądz (km ), skrzyżowanie wynikające z ogólnego planu zagospodarowania dla miasta-gminy Grudziądz; bezpośrednie połączenie pomiędzy Grudziądzem a autostradą wymaga wybudowania około 2-kilometrowego odcinka nowej drogi; do tego czasu węzeł będzie nieczynny; węzeł Lisewo (km 3+00), skrzyżowanie autostrady z drogą wojewódzką nr 48 Stolno Wąbrzeźno; węzeł Turzno (km 3+69), skrzyżowanie wynikające z planu zagospodarowania dla gminy Chełmża, również wymaga wybudowania odcinka nowej drogi; do tego czasu węzeł będzie nieczynny; węzeł Lubicz (km ), skrzyżowanie autostrady z nową trasą drogi krajowej nr 0, przebudowanej na drogę ekspresową Warszawa Toruń Bydgoszcz Szczecin. Węzeł Czerniewice na skrzyżowaniu autostrady (km +900) z drogą krajową nr 9 i przyszłą drogą ekspresową S0 został wykonany w ramach kontraktu na budowę drogi ekspresowej Lubicz Czerniewice i nie wchodzi w zakres prac etapu 2. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) W ramach budowy autostrady A powstały: MOP Malankowo (km 06+0 i km ) zlokalizowany na terenie gminy Płużnica; MOP Drzonowo (km 6+00 i km 6+60) zlokalizowany na terenie gminy Chełmża; MOP Nowy Dwór (km i km ) zlokalizowany na terenie gminy Łysomice; MOP Nowa Wieś (km 44+0 i km ) zlokalizowany na terenie gminy Lubicz. MOP-y zostały wybudowane jako MOP-y typu I (parkingi, toalety, miejsca rekreacji), z wyjątkiem MOP-u Malankowo, który został wybudowany jako miejsce obsługi podróżnych o podwyższonym standardzie (stacja benzynowa). Ile waży autostrada? Chociaż to pytanie wydaje się dość abstrakcyjne, bo przecież nikt nie będzie próbował autostrady podnosić, to jednak można obliczyć przybliżony ciężar drogi. Wystarczy dodać masy materiałów wykorzystanych do jej budowy. Ile więc waży zbudowany odcinek autostrady z Nowych Marzy do Czerniewic? Policzmy: ton mas ziemnych, ton kruszywa na podbudowę, ton betonów i ton mieszanek bitumicznych, czyli razem ton. Najgłębsza wymiana gruntów w historii A W okolicy Dźwierzna (km 22+00) prowadzona była największa wymiana gruntów, jaka w ogóle miała miejsce na budowie A. W sumie zostało wymienionych około m 3 gruntu do głębokości 22 metrów. Torfowe podłoże zastąpione zostało piaskami z pobliskich kopalni. Na budowie pracowały 0-2 wozideł, 3 spycharki i 3 koparki. Dwie z nich to tzw. longi. Konstrukcja tych szczególnych maszyn umożliwiała wykonywanie wykopów na głębokość 8 metrów. Warunki pracy były utrudnione ze względu na niski poziom wód gruntowych. Aby powstrzymać napływ wody oraz osuwanie się torfu, wykonane zostały dwie grodzie z gliny i piasku. 32 Magazyn Autostrady 2/20

4 Prędkość projektowa 20 km/h Liczba jezdni 2 Liczba pasów ruchu 4 Szerokość pasa ruchu 3,7 m Szerokość pasa dzielącego 4 m Szerokość pasa awaryjnego 3 m Szerokość korony drogi 28,0 m Skrajnia pionowa 4,70 m Obciążenie nawierzchni kn/oś Rodzaj nawierzchni bitumiczna Parametry techniczne etapu 2 Nowe obiekty w ciągu autostrady Liczba MA Mosty 4 WA Wiadukty autostradowe nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, gminnymi, drogami łącznikowymi na węzłach, nad liniami kolejowymi. Estakady przecinające równocześnie większe doliny rzeczne, tory oraz drogi w miejscach występowania wysokich nasypów PG Przejazdy gospodarcze i drogi o mniejszym znaczeniu PZ Przejścia dla zwierząt 8 Nowe obiekty ponad autostradą (przejazdy) WD Wiadukty nad autostradą w ciągu dróg krajowych wojewódzkich i gminnych 2 oraz wiadukt w ramach węzła Warlubie Istniejące wiadukty do remontu 4 Konstrukcje inżynierskie etapu 2 6 Opis Etap Etap 2 Zakres projektu Długość odcinka 89, km 62,4 km Kilometraż 0/000 89/40 89/40 /900 Trasa Rusocin Nowe Marzy Nowe Marzy Czerniewice Czas realizacji listopad 200 r. październik 2008 r. sierpień 2008 r. październik 20 r. Sekcje budowlane 6 4 Liczba obiektów inżynierskich Węzły Miejsca obsługi podróżnych Obwody utrzymania autostrady Place poboru opłat Stacje poboru opłat 86 (27 wiaduktów autostradowych, 6 przejść gospodarczych, 7 przejść dla zwierząt, 36 wiaduktów drogowych) 6 (Rusocin, Stanisławie, Swarożyn, Pelplin, Kopytkowo, Nowe Marzy) 3 (MOP Kleszczewo, MOP Olsze, MOP Gajewo) 2 (OUA Pelplin, OUA Nowe Marzy) (PPO Rusocin) (SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Nowe Marzy) 66 (4 mosty autostradowe, 6 wiaduktów autostradowych, przejście gospodarcze, 6 przejść dla zwierząt, 24 wiadukty drogowe, 4 wiaduktów do remontu wiadukt do rozbiórki) (Warlubie, Grudziądz, Lisewo, Turzno, Lubicz) 4 (MOP Malankowo, MOP Drzonowo, MOP Nowy Dwór, MOP Nowa Wieś) (OUA Grabowiec) (PPO Nowa Wieś) (SPO Warlubie, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO Turzno, SPO Lubicz) Ilościowy zakres prac Roboty ziemne m m 3 Podbudowa z kruszywa t t łamanego Masy bitumiczne t t Betony m m 3 Zestawienie danych obu etapów inwestycji Betonowe kolosy Wiele elementów nowej autostrady jest niepowtarzalnych i wyjątkowych. Wśród nich, w pierwszej kolejności, na uwagę zasługuje most MA9, którym można przeprawić się przez Wisłę pod Grudziądzem. Jest to najdłuższy tego typu most w Polsce. Jego całkowita długość wynosi ponad 90 metrów. Nie jest to jedyny rekord, który można przypisać tej konstrukcji. Przęsło nurtowe nad Wisłą o długości 80 metrów jest najdłuższym żelbetowym przęsłem w kraju. Również rekordowa jest długość dla estakady wykonywanej z jednego stanowiska w technologii nasuwania podłużnego. Wspomniana estakada ma długość 99 metrów. Warto wspomnieć, że do wybudowania tego mostu wykorzystano beton B60, charakteryzujący się najwyższymi normami dla obiektów mostowych. Dźwig pracujący przy budowie mostu głównego (część nurtowa budowana metodą nawisową) to jeden z największych, jakie w ogóle produkuje się seryjnie. Wysokość do haka wynosi ok. 30 m, a długość wysięgnika to 7 m. Nośność żurawia na maksymalnym wysięgu wynosi 2800 kg. Dolinę rzeki Młynówki przecina wiadukt WA02, biegnący nad linią kolejową nr 207 relacji Toruń Malbork. Mierzy on zaledwie 2 metrów, ale również można przypisać mu kilka rekordów. To tu stanęły najgłębiej posadowione pale wielkośrednicowe (28 metrów) i ustawiona została najwyższa podpora, mierząca 24 metry. Niemałym wyzwaniem dla projektantów i budowniczych 2 etapu A był wiadukt autostradowy WA22, biegnący nad zelektryfikowaną linią kolejową. To właśnie konieczność dostosowania się jednocześnie do trudnych warunków terenowych i potrzeb kolei uczyniła z budowy tego obiektu wielkie wyzwanie. Istniejące tu warunki wymusiły sięgnięcie po nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Niełatwo było też z budową wiaduktu WA98, biegnącego nad drogą krajową nr Grudziądz Stolno. To trudny teren, na którym istniejąca wcześniej droga przypominała górskie serpentyny, gdy tymczasem autostrada miała łagodnie opadać w stronę doliny Wisły. Dodatkowo, aby zgodnie z projektem umiejscowić korytarz drogi w wykopie, trzeba było usunąć ogromne ilości ziemi z Góry Klęczkowskiej. Podczas prac przewieziono materiał wybrany z wykopu wzniesienia na południową stronę drogi krajowej nr i wbudowano masy ziemi w nasyp, który w najwyższym miejscu osiąga wysokość 2 metrów. Z miejsca, które jest pozostałością dawnej Góry Klęczkowskiej, roztacza się wspaniały widok na dolinę Wisły i most na Wiśle pod Grudziądzem. Most pod Toruniem, jak również obwodnica tego miasta są świadectwem olbrzymiego postępu technicznego, który dokonał się w ostatnich latach. By most i obwodnica mogły stać się autostradą, niezbędne były rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury. Obwodnica zyskała zachodnią jezdnię i zachodnie nitki 33

5 MOP Malankowo mostów przez Wisłę i Drwęcę. Podczas gdy wybudowanie starej nitki mostu oraz wszystkich podpór drugiej nitki zajęło w latach 90. ubiegłego wieku aż 6 lat, to obecnie nowe elementy infrastruktury drogowej zostały wykonane trzykrotnie szybciej. Po czym będziemy jeździć? W przekroju nawierzchnia autostrady wygląda jak kawałek tortu. Tworzy ją sześć warstw. Pierwsze trzy górne o grubości 27 centymetrów to nawierzchnia. Poniżej znajduje się 20-centymetrowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Jest ona ułożona na 0-centymetrowej warstwie mrozoochronnej, której wierzch stabilizowany jest cementem. Potocznie mówi się, że nawierzchnia zbudowana jest z asfaltu, tymczasem tak naprawdę wykonywana jest z mieszanki mineralnobitumicznej, a asfalt stanowi jej komponent. Do produkcji mln 300 tys. ton masy mineralno-bitumicznej, z której ułożono nawierzchnię 62-kilometrowego odcinka autostrady, zużyto mln 20 tys. ton kruszywa, 97 tys. ton wypełniacza i 70 tys. ton asfaltu. Poligon doświadczalny Projekt realizowany z takim rozmachem w naturalny sposób stał się poligonem doświadczalnym dla wielu technologicznych rozwiązań. To na A po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę zastosowano geodezyjny system naprowadzania 3D oparty na technice GPS. Pozwala on na prowadzenie prac z dokładnością do kilku milimetrów. Na placu budowy drugiego odcinka w system naprowadzania wyposażono ponad 60 maszyn. Z urządzeń korzystali operatorzy koparek, równiarek i rozściełaczy. Ludzki wymiar autostrady Przez trzy kolejne sezony budowlane w szczytowych momentach prac na budowie pracowało nawet 4, tys. osób, w tym, tys. zatrudnionych bezpośrednio przez generalnego wykonawcę. Jak podawało konsorcjum Skanska NDI w biuletynie wydawanym dla pracowników projektu w czasie trwania prac, 3% z pracowników A stanowiły kobiety, 87% mężczyźni, 6% pracownicy fi zyczni i 44% umysłowi; średnia wieku wynosiła 37 lat. Najczęściej spotykanym imieniem męskim wśród pracowników był Piotr, a żeńskim Anna. Najwięcej mężczyzn wśród pracowników fi zycznych zatrudnionych było na stanowisku operatora sprzętu drogowo-budowlanego, a wśród pracowników umysłowych na stanowisku majstra. Jeżeli chodzi o kobiety, to najwięcej z nich było zatrudnionych na stanowisku specjalisty. Z ekologią pod rękę Budowa 2 etapu A, tak jak i wcześniejszego jej odcinka, miała też aspekty środowiskowe. Pas autostrady przecina obszary Natura 2000 i liczne trasy migracyjne licznych gatunków fauny. W Wiśle i Drwęcy, nad którymi budowano przeprawy, występują cenne gatunki ryb, w pobliżu swe siedliska i miejsca żerowania mają zwierzęta objęte ochroną. Na plac budowy zaglądały więc żyjące po sąsiedzku ropuchy szare i zaskrońce, lisy i łosie. Przy jednym z mostów na Wiśle zamieszkał bóbr. Z myślą o zwierzętach wybudowano liczne przejścia i przepusty pod nitkami autostrady, a pod przęsłami mostów przygotowano ułatwienia, specjalne kosze dla jaskółek, które tam właśnie zechcą zbudować swoje gniazda. Dbałość o środowisko przyświecała też budowniczym, gdy w 200 roku wykonali by-pass na Strudze Toruńskiej, zwanej także Bachą. Stare koryto w pobliżu budowy mostu MA7 trzeba było wzmocnić. Dla bezpieczeństwa wędrujących jej biegiem zwierząt wzmocniony brzeg przykryto ziemią i obsadzono wodolubną roślinnością. Dziękujemy fi rmie Gdańsk Transport Company SA za udostępnienie materiałów do artykułu. 34 Magazyn Autostrady 2/20

Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń

Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń Fact Sheet Data / Date: 25 sierpnia 2008 Autostrada A1 Nowe Marzy Toruń Nazwa projektu: Amber One Autostrada A1 Koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. Ważność koncesji: do 2039 roku Udziałowcy

Bardziej szczegółowo

Autostrada A1 Rusocin Toruń

Autostrada A1 Rusocin Toruń Fact Sheet Autostrada A1 Rusocin Toruń Nazwa projektu: Amber One Autostrada A1 Koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. (GTC) Ważność Koncesji: 1997-2039 Udziałowcy GTC: - Skanska Infrastructure

Bardziej szczegółowo

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA Lublin 02.03.2017 r. Cezary Łysenko BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17, ODCINEK KURÓW LUBLIN PIASKI, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Mosty przy A1 w Grudziądzu i Czerniewicach Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Mosty przy A1 w Grudziądzu i Czerniewicach Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Grudziądz i Czerniewice Mosty Mosty przy A1 w Grudziądzu i Czerniewicach Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Autostrada A1 będzie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu.

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas

AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas AUTOSTRADA A2 ŚWIECKO NOWY TOMYŚL (105,9 km) Sejmik Województwa Lubuskiego, 7 lutego 2012, Andrzej Patalas A2 Świecko Nowy Tomyśl (105,6 km) Struktura finansowa projektu A2 do Świecka Kredyt Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna.

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna. Opis Inwestycji: Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Odcinek 1 : 489+325,68 do km 494+905,40 Odcinek II: od 494+905,40 do km 504+094,76 w skład których wchodzą trzy etapy projektowe: Etap 1

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce "

Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce " budownictwie drogowym w Polsce Autostrada A-2A Pierwsze trzy koncesje

Bardziej szczegółowo

AUTOSTRADA A1. Autostrada A1

AUTOSTRADA A1. Autostrada A1 AUTOSTRADA A1 Autostrada A1 A1 zwana Autostradą Bursztynową biegnie w ciągu drogi międzynarodowej E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Przebiega przez cztery województwa: pomorskie,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km.

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km. Obwodnica Augustowa nareszcie gotowa Kilkanaście minut przed północą w czwartek 7 listopada, pierwsze pojazdy wjechały na obwodnicę Augustowa. Tym samym począwszy od nocy z 6 na 7 listopada tranzyt omija

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, Lublin tel. (081) fax (081)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, Lublin tel. (081) fax (081) ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin tel. (081) 749-53-00 fax (081) 746-03-02 Na terenie województwa zlokalizowane jest 2174,0 km dróg wojewódzkich w tym: kasy Z klasy

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

Most w Kwidzynie Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Most w Kwidzynie Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Most w Kwidzynie Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Most w Kwidzynie Widok z wału (brzeg

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł Sielce obecnie Kurów Zachód (bez węzła) Część nr 1: odcinek granica województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów

Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AW PLETNIA* Charakterystyka robót budowlanych na trasie autostrady Kraków Tarnów Słowa kluczowe: autostrada

Bardziej szczegółowo

Inwestycja. Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008. Anna Siedlecka

Inwestycja. Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008. Anna Siedlecka NBI Inwestycja Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008 Autostrada A1 otwarcie pierwszego odcinka Anna Siedlecka Minister Infrastruktury na otwarciu pierwszego odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe:

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe: Postęp robót Roboty drogowe: Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WA 209: DD 251PA, DW 252P Wykonanie drogi dojazdowej do P1, P2, P3 oraz P4 i P5 Wykonanie nasypu dróg dojazdowych DW247P, DW249L, DD253PL,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : POWIAT LESKI Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż Lesko w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej w m. Kalonka - Borki dł. 313 mb

Remont drogi gminnej w m. Kalonka - Borki dł. 313 mb . NIP: 729-01-10-515 ul. Obywatelska 137 94-104 Łódź tel. 042 687 33 49 fax 042 687 62 48 email: drogmar@wp.pl www.drogmar.com EGZ 1 Lokalizacja: Działka nr 71, 72/2, 68/1. dł. 313 mb Inwestor: Gmina Nowosolna

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu

Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu w okolicach Pruszkowa, fot. Strabag Sp. z o.o. Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 6 czerwca br. otwarto do ruchu ostatni fragment

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe II Etap docelowy przebieg drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo gowo-orzysz-ełk oraz obwodnica miasta Orzysz w ciągu drogi krajowej nr 63 DROMOS Pracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn

Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn Backgrounder Data / Date: 22 grudnia 2007 r. Więcej o odcinku Rusocin-Swarożyn Informacje ogólne Oddany do użytku odcinek autostrady A1 obejmuje dwie sekcje budowlane. Sekcja 1 rozpoczyna się w Rusocinie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Utrzymaj Standard na przykładzie drogi ekspresowej S3 Klucz - Myślibórz

Utrzymaj Standard na przykładzie drogi ekspresowej S3 Klucz - Myślibórz Utrzymaj Standard na przykładzie drogi ekspresowej S3 Klucz - Myślibórz S3 Szczecin - Myślibórz Odcinek drogi ekspresowej wybudowany po całkowicie nowym śladzie, w korytarzu planowanej autostrady A3. Droga

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7874-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad 2012/S 6-007874 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Otwarcie ofert nastąpiło r.

Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Otwarcie ofert nastąpiło r. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Otwarcie ofert nastąpiło 15.01.2016r. Zestawienie ofert Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Okres

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. Grudziądz, r.

Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. Grudziądz, r. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Grudziądz, 9.05.2014 r. Główne problemy w utrzymaniu funkcjonalności PKE - podsumowanie Lasy Iławskie Bory Tucholskie Odcinek zapewnia łączność między

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

www.umwd.dolnyslask.pl www.dsdik.wroc.pl Podstawowe dane drogi powiatowej nr 3396D Długość drogi o nawierzchni betonowej Klasa techniczna / kategoria ruchu Szerokość /liczba pasów ruchu Szerokość opasek

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) ODCINEK I Gniezno Czachurki, od km -0+420 do km 14+475;

Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) ODCINEK I Gniezno Czachurki, od km -0+420 do km 14+475; Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) Zadanie realizowane w ramach programu: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności Działanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3 5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Karta uzgodnień... str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody budowy obiektów inżynierskich. Freyssinet Polska podczas budowy obwodnicy Lublina.

Innowacyjne metody budowy obiektów inżynierskich. Freyssinet Polska podczas budowy obwodnicy Lublina. Innowacyjne metody budowy obiektów inżynierskich. Freyssinet Polska podczas budowy obwodnicy Lublina. mgr inż. Marcin Chudek mgr inż. Janusz Tadla mgr inż. Eugeniusz Midzianowski The safe way is the only

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Temat Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Adres Branża Ul. Włoska oraz Zamkowa, Ostrzeszów drogowa Inwestor Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH dr inż. Grzegorz Nowaczyk OCHRONA ŚRODOWISKA - 01 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej

Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Nawierzchnie z betonu wałowanego w praktyce wykonawczej Marcin Senderski CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014 Kraków, 26-27.11.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl O CEMEX

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Uwarunkowania realizacyjne obwodnicy Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA Nazwa zadania Odbudowa odcinka drogi gminnej Na Polankę Do Ogorzałych w km 0+000 0+300. Lokalizacja Przysietnica dz. ew. nr 666, 564 Inwestor Gmina Stary Sącz Wspólny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11.03.2014 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Konferencja konsultacyjna Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji drogowych Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji Grupy roboczej ds. Techniki/technologii Janusz Rymsza Przewodniczący Zastępca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów

Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Realizacja drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Odcinek Gorzów Wielkopolski Szczecin Budowany po całkowicie nowej trasie 81,6 km odcinek drogi ekspresowej S3 stanowi największą inwestycję drogową

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO Radymno - Korczowa Firma Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. dostarcza deskowania i rusztowania niezbędne do budowy odcinka Autostrady A4 o długości 22,6 km z Radymna do miejscowości Korczowa (granica

Bardziej szczegółowo

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna MK MOSTY Krzysztof Mac 35 056 Rzeszów ul. Długosza 6/21 ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA BALIGRÓD Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km 0+000 0+420 Droga gminna

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk Chełm, ul. Wołyńska 63/20 Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 63/20 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 105031L od km 0+650 do km 0+910 w

Bardziej szczegółowo