Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Załącznik nr 2 1. Prawo jazdy kat C dla 30 osób 2. Prawo jazdy kat C+E dla 20 osób 3. ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) dla 5 osób 4. Specjalista ds. kadr i płac dla 20 osób 5. Aktywizacja zawodowa dla 10 osób 6. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną i Internetem dla 40 osób (2 grupy po 20 osób) 7. Księgowość komputerowa dla 30 osób 8. Masaż klasyczny dla 10 osób 9. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 40 osób (2 grupy po 20 osób) 10. Kosmetyczka z elementami manicure i pedicure dla 10 osób 11. Kelner-barman dla 10 osób 12. Grafika komputerowa dla 10 osób 13. Opiekunka osób starszych i chorych z podstawami języka angielskiego dla 10 osób 14. Bukieciarstwo dla 10 osób 15. Stylizacja paznokci dla 10 osób Ze względu na długi czas realizacji zamówienia liczba uczestników szkolenia może ulec zmianie. Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu. Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do szkolenia osób w danym kierunku. Szkolenia powinny być przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających wszystkie wymogi bhp, sanitarne i przeciwpożarowe, potwierdzone oświadczeniem dołączonym do ofert. Program każdego ze szkoleń, obok wymogów wskazanych poniżej musi być zgodny z 32 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. (Dz. U. z dnia r nr 47 poz. 315). Program zostanie dołączony do umowy. AD 1 Prawo jazdy kat C 1. W Szkoleniu weźmie udział 30 osób (podzielonych na 2 grupy I grupa 20 osób, II grupa 10 osób) 2. Termin rozpoczęcia szkolenia I grupy czerwiec 2008r, II grupy sierpień 2008r. 3. Szkolenie każdej grupy powinno trwać maksymalnie 2 miesiące. 4. Zapłata nastąpi po zakończeniu każdej grupy szkoleniowej 5. Liczba godzin w cyklu programowym: 50 godzin (dla każdego uczestnika szkolenia), w tym: - 20 godzin teorii - 30 godzin praktyki 6. Koszt szkolenia obejmuje koszty egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 7. Koszt szkolenia obejmuje również materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika w tym aktualne testy z pytaniami na prawo jazdy na nośniku CD. 8. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instruktorów posiadających aktualne uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców prawo jazdy kategorii C. AD 2 Prawo jazdy Kat C+E 1. W szkoleniu będzie uczestniczyło 20 osób 2. Termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2008r. 3. Szkolenie powinno trwać maksymalnie 2 miesiące. 4. Liczba godzin, zgodnie z programem 45 godzin, w tym 20 godzin teorii i 25 godzin praktyki 5. Koszt szkolenia obejmuje koszty egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

2 6. Koszt szkolenia obejmuje również materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika w tym aktualne testy z pytaniami na prawo jazdy na nośniku CD. 7. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instruktorów posiadających aktualne uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców prawo jazdy kategorii C. AD 3 ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) 1. W szkoleniu udział weźmie 5 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 40 godziny (dla każdego uczestnika), w tym 24 godziny obejmujące część podstawową w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz 16 godzin w zakresie specjalistycznego przewozu w cysternach. 3. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 4. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2008r. i trwać 2 tygodnie AD 4 Specjalista ds. kadr i płac 1. Liczba uczestników 20 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 100 godzin w tym: - teoria 35 godzin - praktyka, ćwiczenia 65 godzin 3. Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia: Prawo pracy Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w firmie Naliczanie wynagrodzeń pracowników Zasady rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym Obsługa programu PŁATNIK Obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych 4. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2008r. i trwać nie dłużej niż jeden miesiąc 5. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów biurowych i dydaktycznych, barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w szkoleniu z zakresu kadr i płac. i AD 5 Aktywizacja zawodowa 1. W szkoleniu będzie uczestniczyło 10 osób bezrobotnych. 2. Szkolenie powinno odbywać się w atrakcyjnym miejscu tj. Kazimierz Dolny nad Wisłą lub Nałęczów lub Kraków lub Zakopane). Zakwaterowanie w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym lub ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym o standardzie 3 gwiazdkowym w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami. Ośrodek szkoleniowowypoczynkowy powinien spełniać następujące wymagania: - budynek oddany do użytku nie później niż w roku 1990r lub po kapitalnym remoncie, ośrodek musi posiadać klimatyzowaną salę konferencyjną na co najmniej 10 osób, - zaplecze gastronomiczne zapewniające wszystkie posiłki i serwis kawowy, - zaplecze sportowo- rekreacyjne (np. sauna lub jacuzzi lub siłownia lub kort tenisowy itp.). 3. Koszt szkolenia powinien obejmować również: dojazd uczestników (w obie strony), zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe. 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez uprawnionych trenerów, psychologa z uprawnieniami do wykonywania testów 5. Szkolenia powinien obejmować 30 godzin (4 dni). 6. Szkolenie powinno odbywać się w I połowie września 2008r. 7. Program szkolenia natomiast powinien obejmować: budowanie integracji 2h

3 mocne i słabe strony(testy psychologiczne badające osobowość, predyspozycje zawodowe, badające współdziałanie w grupie, arkusze samooceny wraz z wydaniem opinii psychologicznej każdemu uczestnikowi) 4h komunikacja 2h postawy, motywacje do działania 3h wyznaczanie ścieżki kariery (indywidualny plan działania) 3h autoprezentacja 4h techniki i metody poszukiwania pracy 2h przedsiębiorczość 3h stres, radzenie sobie ze stresem 3h techniki relaksacyjne (teoria i ćwiczenia) 4h AD 6 Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną i Internetem 1. W szkoleniu weźmie udział 40 osób, podzielonych na 2 grupy po 20 osób 2. Szkolenie każdej grupy powinno trwać maksymalnie jeden miesiąc. 3. Termin rozpoczęcia szkolenia obu grup czerwiec 2008r. 4. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek.. 5. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 6. Szkolenie w zakresie obsługi komputera i Internetu powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, natomiast szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej winno być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do szkolenia z tego zakresu. 7. Liczba godzin w cyklu programowym: 100 godzin (dla każdego uczestnika), w tym 90 godzin praktyki, 10 godzin teorii - obsługa komputera (Window s XP, MS Office 2003) 55 godzin - obsługa Internetu 30 godzin - obsługa kasy fiskalnej 15 godzin 8. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie wydane na druku zgodnym i 9. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno odbywać się w pracowniach wyposażonych w co najmniej 20 stanowisk komputerowych oraz inne pomoce potrzebne do przeprowadzenia szkolenia AD 7 Księgowość komputerowa 1. W szkoleniu weźmie udział 30 osób ( 2 grupy po 15 osób) 2. Szkolenie powinno obejmować:120 godzin (dla każdego uczestnika), w tym: - teoria 40 godzin - praktyka, ćwiczenia 80 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: - podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; - klasyfikacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych; - rozliczenia podatkowe; - rozliczenia z ZUS; - sposób ustalenia dochodu z działalności: obowiązki ustawowe: podatek VAT, urządzenia fiskalne - prowadzenie pełnej księgowości w firmie, podstawy prawne oraz obsługa programów komputerowych. 4. Szkolenie powinno rozpoczynać się w czerwcu 2008r. i trwać maksymalnie 6 tygodni 5. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek.. 6. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 7. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki (w części dotyczącej obsługi programów komputerowych) i głównego księgowego lub osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego (w części dotyczącej księgowości). 8. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie wydane na druku zgodnym

4 i AD 8 Masaż klasyczny 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 70 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: nauka podstawowych technik masażu formy i kierunki w masażu podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w szkoleniu z zakresu masażu klasycznego. 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż jeden miesiąc i rozpocząć się w drugiej połowie sierpnia 2008r. 6. Cena powinna obejmować również barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) i AD 9 Kierowca wózka jezdniowego na napędem silnikowym 1. W szkoleniu weźmie udział łącznie 40 osób (2 grupy po 20 osób) 2. Szkolenie powinno obejmować 67 godzin dotyczących obsługi wózków oraz uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji i dozoru 3 grupa (liczba godzin szkoleniowych zgodnie z posiadanym programem). 3. Część szkolenia dotycząca wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinna obejmować: Zajęcia teoretyczne - 49 godz. Zajęcia praktyczne - 18 godz. (dla każdego uczestnika). 4. Część praktyczna szkolenia obejmuje: jazdę wózkiem 15 godzin wymianę butli 3 godziny 5. Zajęcia praktyczne z prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinno odbywać się na placu manewrowym przystosowanym do powyższego szkolenia. 6. Teoretyczna część szkolenia obejmuje następującą tematykę: Budowa, typy i eksploatacja wózków 40 godzin Dozór techniczny 4 godz. Wymiana butli gazowej - 5 godz. 7. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją i uzyskaniem uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym. 8. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym. 9. Szkolenie każdej grupy powinno trwać nie dłużej niż 1 miesiąc i rozpocząć się I grupa w czerwcu 2008r., druga grupa we wrześniu AD 10 Kosmetyczka z elementami manicure i pedicure 1. W szkoleniu udział weźmie 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować ogółem 120 godzin (dla każdego uczestnika szkolenia, w tym teoria 40 godzin i 80 godzin praktyki, w następującym zakresie: - kosmetyka 90 godzin - elementy wykonywania manicure i pedicure 30 godzin 3. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2008r., trwać nie dłużej niż 6 tygodni 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w szkoleniu z zakresu -Kosmetyczka z elementami manicure i pedicure

5 5. Cena szkolenia powinna obejmować również koszty materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych, kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka 6. Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia w ilości pozwalającej na zdobycie umiejętności Kosmetyczki z elementami manicure i pedicure, co oznacza, iż przy kalkulacji kosztów szkolenia na każdego uczestnika (zał. nr 10 do SIWZ) koszt materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych winien wynosić nie mniej niż 50% ceny szkolenia. i AD 11 Kelner-barman 1. W szkoleniu udział weźmie 10 osób 2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą kelnera-barmana 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 100 godzin, w tym 40 godzin teoria, 60 godzin praktyka 4. Program szkolenia powinien obejmować między innymi następujące zagadnienia: Komunikacja interpersonalna Rodzaje potraw i napojów Zasady podawania potraw Zasady przygotowania sali oraz organizacji i techniki obsługi Techniki sporządzania potraw, napojów i drinków Zasady obsługi przyjęć okolicznościowych Zasady podawania napojów przy barze Zasady prowadzenia rozliczeń barowych i kelnerskich 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w szkoleniu z zakresu kelner-barman. 6. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2008r. i trwać nie dłużej niż 6 tygodni i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 8. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów szkoleniowych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek AD 12 Grafika komputerowa 1. Planowana liczba uczestników 10 osób 2. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2008r. i trwać nie dłużej niż jeden miesiąc 3. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki. 4. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów biurowych, piśmienniczych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek dla uczestników 5. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie wydane na druku zgodnym i 6. Szkolenie powinno obejmować 80 godzin (dla każdego uczestnika szkolenia), w tym 65 godzin ćwiczeń, 15 godzin teorii. a) program MS OFFICE 10 godzin b) Pakiet Corel (program Corel Draw 12) 30 godzin c) Tworzenie stron w. w. w, język HTML. 20 godzin d) Program Power Point godzin

6 AD 13 Opiekunka osób starszych i chorych z podstawami języka angielskiego 1. Liczba uczestników szkolenia Szkolenie powinno obejmować 130 godzin zajęć (dla każdego uczestnika), w tym: - szkolenie w zakresie opiekunki osób chorych i starszych 70 godzin, w tym 25 godzin teorii, 45 godzin praktyki w domu pomocy społecznej), - szkolenie w zakresie nauki podstaw języka angielskiego 60 godzin. 3. Szkolenie powinno się rozpocząć pod koniec sierpnia 2008r. i trwać maksymalnie 6 tygodni. 4. Część szkolenia dotycząca podstaw języka angielskiego powinna obejmować słownictwo dotyczące opieki nad chorymi i starszymi. 5. Nauka języka angielskiego w ciągu dnia może trwać maksymalnie 4 godziny lekcyjne. 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby uprawnione: nauczyciela języka angielskiego oraz osobę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla opiekunek. 7. Szkolenie powinno rozpocząć się pod koniec sierpnia 2008 roku i trwać maksymalnie 6 tygodni. 8. Cena powinna obejmować również materiały biurowe i piśmiennicze oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 9. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie wydane na druku zgodnym i AD 14 Bukieciarstwo 1. Liczba uczestników szkolenia 10 osób. 2. Szkolenie obejmuje 90 godzin szkoleniowych (dla każdego uczestnika szkolenia), w tym 25 godzin teorii i 65 godzin ćwiczeń) 3. Tematyka szkoleń powinna obejmować między innymi następujące zagadnienia: pielęgnację roślin ciętych i żywych metody utrwalania roślin, zasady i techniki wykonywania dekoracji i wiązanek okolicznościowych bankietowych, ślubnych, komunijnych, pogrzebowych itp.) 4. Szkolenie powinno rozpocząć się pod koniec sierpnia 2008r. i trwać maksymalnie 1 miesiąc 5. Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia w ilości pozwalającej na zdobycie umiejętności bukieciarz, co oznacza, iż przy kalkulacji kosztów szkolenia na każdego uczestnika (zał. nr 10 do SIWZ) koszt materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych winien wynosić nie mniej niż 50% ceny szkolenia. 6. Cena powinna obejmować również barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 8. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w szkoleniu z zakresu bukieciarstwa. AD 15 Stylizacja paznokci 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 50 godzin, w tym teoria 15 godzin, praktyka 35 godzin. 3. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia: Przedłużanie paznokci (akryl, żel) Modelowanie paznokci Zdobnictwo paznokci 9. Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia w ilości pozwalającej na wykonywanie stylizacji paznokci różnymi metodami co oznacza, iż przy kalkulacji kosztów szkolenia na każdego uczestnika (zał. nr 10 do SIWZ) koszt materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych winien wynosić nie mniej niż 50% ceny szkolenia.

7 4. Szkolenie powinno rozpocząć się pod koniec sierpnia 2008r. i trwać nie dłużej niż 3 tygodnie. 5. Cena powinna obejmować również barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadające doświadczenie w szkoleniu z zakresu stylizacji paznokci. i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w UWAGA!!! Przez doświadczenie w prowadzeniu szkolenia w danym zakresie Zamawiający rozumie, iż osoba szkoląca prowadziła w latach co najmniej 2 szkolenia o tej samej lub zbliżonej tematyce.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo