Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości 10 osób 5. Pracownik magazynu z uprawnieniami na wózek jezdniowy z napędem silnikowym 40 osób 6. Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo-płacowej 40 osób 7. Pracownik działu handlowego 10 osób 8. Obsługa nowoczesnych maszyn sprzątających 5-10 osób 9. Elektryk z uprawnieniami do 1 kv 10 osób 10. Dekorator wnętrz 10 osób 11. Glazurnik posadzkarz 10 osób 12. Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem 10 osób 13. Spawanie metodami MAG 135 i TIG osób 14. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR 10 osób 15. Pracownik biurowy z językiem angielskim 10 osób 16. Masaż klasyczny, segmentarny i limfatyczny 10 osób 17. Kucharz 10 osób 18. Profesjonalna obsługa imprez okolicznościowych z elementami cateringu 10 osób 19. Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron w.w.w. 10 osób 20. Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie 10 osób 21. Operator żurawi przeładunkowych HDS 10 osób 22. Masaż limfatyczny 5-10 osób 23. Kurs kroju i szycia z modelowaniem 10 osób 24. Podstawy obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną dla osób niepełnosprawnych (finansowane z PFRON) osób Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu AD 1 Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 1. W szkoleniu udział weźmie łącznie 60 osób (podzielonych na 6 grup po 10 osób) 2. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno zostać przeprowadzone do 31 maja 2010 r., szkolenie, kolejnych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno zostać przeprowadzone do 30 czerwca 2010 r. ostatnich 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) od 01 do 30 września 2010r. 3. Termin szkolenia wszystkich grup powinien zostać ustalony w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w tym samym czasie, termin rozpoczęcia szkolenia kolejnej grupy powinien być wyznaczony po zakończeniu szkolenia grupy poprzedniej. 4. Szkolenie każdej grupy powinno trwać nie dłużej niż 5 dni 5. Szkolenie powinno obejmować 25 godzin zegarowych, w tym: 20 godzin obsługa kasy fiskalnej 5 godzin zajęcia dotyczące obsługi klienta. 6. Wykonawca powinien posiadać co najmniej 10 stanowisk wyposażonych w kasę fiskalną, po jednym dla każdego uczestnika szkolenia. 7. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. 8. Cena szkolenia obejmuje również koszt materiałów piśmienniczych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 1

2 10. Uczestnicy po zakończeniu powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. AD 2 Aranżacja ogrodów 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta ogrodów 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 90 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne 4. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, liczba godzin szkoleniowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych. 5. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010r. i trwać nie dłużej niż 3 tygodnie. 6. Tematyka szkolenia powinna zawierać następujące bloki tematyczne: Rodzaje terenów zielonych i ich funkcja Historia sztuki ogrodowej Zasady kompozycji, rodzaje współczesnych ogrodów Zasady tworzenia projektu Inwentaryzacja terenu, czytanie map i podkładów Mała architektura, rodzaje Zasady doboru roślin i charakterystyka grup roślin Zasady projektowania i zakładania trawników Zasady pielęgnacji roślin 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem (wykonaniem własnego projektu) 8. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje 9. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje do projektowania ogrodów (architekt krajobrazu, osoba prowadząca pracownię projektującą ogrody) AD 3 Kelner - barman z językiem angielskim 2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą kelnerabarmana 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 150 godzin, w tym 100 godzin w zakresie kelner - barman, 50 godzin język angielski słownictwo dotyczące w/w branży gastronomicznej 4. Szkolenie w zakresie kelner - barman powinno obejmować 30 godzin teorii i 70 godzin praktyki. 5. Program szkolenia powinien obejmować między innymi następujące zagadnienia: Komunikacja interpersonalna Rodzaje potraw i napojów Zasady podawania potraw i napojów Zasady przygotowania sali oraz organizacji i techniki obsługi Techniki sporządzania potraw, napojów i drinków Zasady obsługi przyjęć okolicznościowych Zasady podawania napojów przy barze Zasady prowadzenia rozliczeń barowych i kelnerskich 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie zawodowe jako kelner barman 7. Szkolenie w części dotyczącej nauki języka angielskiego powinno być prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego posiadającego doświadczenie w nauce języka angielskiego osób dorosłych (mgr filologii angielskiej) 8. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 roku i zakończyć do 30 czerwca 2010r. -i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 2

3 9. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 10. Koszty materiałów szkoleniowych w części dotyczącej pracy kucharza barmana powinny wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika 11. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów szkoleniowych i biurowych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek 12. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. AD 4 ABC Przedsiębiorczości (Jak prowadzić własną działalność gospodarczą?) 2. Szkolenie powinno obejmować 50 godzin i trwać maksymalnie 2 tygodnie 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 roku 4. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, w tygodniu powinno być przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych 5. Celem szkolenia jest między innymi nauczenie uczestników planujących założyć i prowadzić działalność gospodarczą, jak przygotować biznes plan itp. 6. Szkolenie powinno obejmować następujące moduły programowe: Czym jest działalność gospodarcza? Forma prawna firmy Rejestracja własnej firmy krok po kroku Elementy marketingu i reklamy. Rodzaje i rola biznes planu Treść biznes planu (opracowywanie biznes planu) Ogólna charakterystyka form opodatkowania Podatek od towarów i usług Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany Rozliczenie z ZUS i Urzędem Skarbowym 7. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr ekonomii uprawnionego do prowadzenia biura rachunkowego lub biegłego księgowego. 8. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. AD 5 Pracownik magazynu z uprawnieniami na wózek jezdniowy z napędem silnikowym 1. Planowana liczba uczestników szkolenia 40 osób (podzielonych na 4 grupy po 10 osób) 2. Szkolenie każdej grupy powinno trwać nie dłużej niż jeden miesiąc (liczba godzin szkoleniowych w tygodniu nie powinna być mniejsza niż 30 godzin zegarowych) 3. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się w maju 2010r. i zakończyć do 15 lipca 2010r. 4. Szkolenie pozostałych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r. i zakończyć do 30 października 2010r.. 5. Liczba godzin w cyklu programowym 130 godzin (dla każdego uczestnika)+ SEP (zgodnie z posiadanym programem), w tym: obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym 67 godzin)+ SEP (zgodnie z posiadanym programem) podstawy obsługi komputera (MS OFFICE) 25 godzin programy magazynowe 30 godzin obsługa kasy fiskalnej 8 godzin 3

4 6. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 7. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych. 8. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, natomiast szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym winno być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do szkolenia z tego zakresu 9. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno odbywać się w pracowniach wyposażonych w co najmniej 10 stanowisk komputerowych oraz inne pomoce potrzebne do przeprowadzenia szkolenia 10. Część szkolenia dotycząca wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinna obejmować: zajęcia teoretyczne - 49 godz., zajęcia praktyczne - 18 godz., uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji i dozoru 3 grupa (liczba godzin szkoleniowych zgodnie z posiadanym programem). Część praktyczna szkolenia obejmuje: jazdę wózkiem 15 godzin wymianę butli 3 godziny Zajęcia praktyczne z prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinno odbywać się na placu manewrowym przystosowanym do powyższego szkolenia. Teoretyczna część szkolenia obejmuje następującą tematykę: Budowa, typy i eksploatacja wózków 40 godzin Dozór techniczny 4 godz. Wymiana butli gazowej - 5 godz. 11. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją i uzyskaniem uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym. 12. Po ukończonym szkoleniu poza zaświadczeniem o uzyskaniu uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zakresie obsługi magazynu. AD 6 Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo płacowej 1. W szkoleniu weźmie udział 40 osób ( 4 grupy po 10 osób) 2. Szkolenie powinno obejmować:150 godzin (dla każdego uczestnika), w tym: - teoria 50 godzin - praktyka, ćwiczenia 100 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: - podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; - klasyfikacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych; - rozliczenia podatkowe; - rozliczenia z ZUS; - sposób ustalenia dochodu z działalności: obowiązki ustawowe: podatek VAT, urządzenia fiskalne - prowadzenie pełnej księgowości w firmie, podstawy prawne oraz obsługa programów komputerowych. - prawo pracy - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w firmie - naliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym - obsługa programu PŁATNIK - obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych (Gratyfikant) 4. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpoczynać się w maju 2010r. i zakończyć do 15 lipca 2010r. 5. Szkolenie pozostałych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się we wrześniu 210 roku 6. Szkolenie każdej z grup powinno trwać maksymalnie 1 miesiąc (w tygodniu powinno być przynajmniej 30 godzin zegarowych szkolenia) 4

5 7. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek.. 8. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki (w części dotyczącej obsługi programów komputerowych) i głównego księgowego lub osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego (w części dotyczącej księgowości), przez osoby posiadające aktualną wiedzę i udokumentowane doświadczenie dotyczące zagadnień kadrowo płacowych (w części dotyczącej kadr i płac) 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 11. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 7 Pracownik działu handlowego 2. Celem szkolenia jest przyswojenie przez uczestników wiedzy jaką powinien posiadać przedstawiciel handlowy 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 120 godzin, w tym 90 godzin teorii i 30 praktyki 4. Szkolenie powinno trwać maksymalnie 4 tygodnie, rozpocząć się w maju 2010 roku, zajęcia powinny odbywać się codziennie, w taki sposób aby w tygodniu było przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych. 5. Tematyka szkolenia powinna obejmować: Techniki sprzedaży Strategię docierania do klienta Prezentacje produktu, zasady marketingu i reklamy Regulacje prawne dotyczące sprzedaży Załatwianie skarg, zażaleń i reklamacji Analiza sprzedaży Komunikacja werbalna i niewerbalna, prowadzenie rozmowy z klientem Typy komunikacji, negocjacje, telemarketing Źródła pozyskiwania informacji dotyczących rynku, bank danych o klientach, metody pozyskiwania klientów Obsługa programu SUBIEKT 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez specjalistę ds. marketingu i sprzedaży (mgr zarządzania i marketingu z doświadczeniem w pracy w dziale ds. handlowych) 7. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające AD 8 Obsługa nowoczesnych maszyn sprzątających 1. W szkoleniu udział od 5 do 10 osób (w zależności od liczby osób zainteresowanych szkoleniem) 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 80 godzin, w tym teoria 30 godzin, praktyka 50 godzin 3. Szkolenie powinno trwać maksymalnie 3 tygodnie, rozpocząć się w maju 2010 roku, zajęcia powinny odbywać się codziennie, w taki sposób aby w tygodniu było przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych. 4. Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia: Czym jest sprzątanie, rola personelu sprzątającego Rozpoznanie i charakterystyka występujących zanieczyszczeń Rodzaje i typy podłóg Środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie Podstawowe techniki sprzątania 5

6 Informacja o przepisach bhp w procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej Obsługa maszyn sprzątających: odkurzacze na sucho i mokro, polerki, szorowarki automatyczne, zamiatarki pchane i samojezdne 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w pracy w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń sprzątających, lub posiadającą firmę sprzątającą wykorzystującą nowoczesne maszyny sprzątające. 6. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. AD 9 Elektryk z uprawnieniami do 1 kv Szkolenie powinno obejmować 30 godzin i dotyczyć między innymi następującej tematyki: Elektryczna sieć trakcyjna Budowa urządzeń, sieci i instalacji elektromagnetycznych o napięciu powyżej 1kV i poniżej 1 kv Organizacja i wykonywanie pracy przy urządzeniach elektromagnetycznych Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1kV i powyżej 1 kv Aparatura kontrolno-pomiarową Zasady BHP na stanowisku pracy 3. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną wydającą Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się, eksploatacją urządzeń, instalacją i sieciami na stanowisku eksploatacji uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną 4. Szkolenie powinno rozpocząć w maju 2010r. i trwać maksymalnie 1 tydzień. AD 10 Dekorator wnętrz 10 osób 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie obejmuje 150 godzin szkoleniowych (dla każdego uczestnika szkolenia) 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 r. i trwać maksymalnie 1 miesiąc 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Cena powinna obejmować również barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie dekoracji wnętrz. 7. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające 8. Tematyka szkolenia powinna obejmować między innymi następujące zagadnienia: techniki dekoracji wnętrz techniki doboru kolorów i materiałów dekoracyjnych oświetlenie projektowanie wnętrz o małych powierzchniach projektowanie wnętrz użyteczności publicznej kosztorysowanie projektowanie manualne obsługa programu komputerowego do projektowania wnętrz 3D 6

7 Ad 11 Glazurnik - posadzkarz 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin, w tym 30 godzin teorii i 90 godzin praktyki dla każdego uczestnika. 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010r. i trwać nie dłużej niż 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Uczestnicy w trakcie szkolenia powinni uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy jako glazurnik-posadzkarz. 6. Koszty materiałów szkoleniowych powinny wynosić co najmniej 550 zł dla każdego uczestnika 7. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów szkoleniowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę i doświadczenie dotyczące prac wykończeniowych w budownictwie kładzenie glazury i posadzek 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje. 10. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 12 Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem 1. Planowana liczba uczestników 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin dla każdego uczestnika, w tym: podstawy obsługi komputera (MS OFFICE) 40 godzin dokumentacja kupna-sprzedaży 15 godzin program SUBIEKT 25 godzin obsługa kasy fiskalnej 20 godzin HACCP 16 godzin + badania lekarskie (wpis do książeczki zdrowia) obsługa klienta i elementy reklamy 4 godziny 3. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 4 tygodnie (tygodniowo liczba godzin szkoleniowych nie powinna być mniejsza niż 30 godzin zegarowych) 4. Szkolenie powinno rozpocząć się czerwcu 2010 roku. 5. Cena szkolenia powinna zawierać koszty materiałów biurowych i piśmienniczych a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 7. Uczestnicy powinni otrzymać po zakończeniu szkolenia zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji. 8. Szkolenie powinno być prowadzone przez: mgr informatyki (w części dotyczącej obsługi programów komputerowych), oraz osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń w zakresie HACCP a także osobę posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi klienta. AD 13 Spawanie metodami MAG 135 i TIG W szkoleniu weźmie udział 20 osób, w dwóch grupach (w 2 grupach po 10 osób). 2. Szkolenie każdej z grup powinien trwać maksymalnie 2 miesiące. 3. Termin rozpoczęcia szkoleń maj 2010r., zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkolenia 7

8 5. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 6. Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia w ilości pozwalającej na zdobycie umiejętności spawacza wybranych metod co oznacza iż przy kalkulacji kosztów szkolenia na każdego uczestnika koszt materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych winien wynosić nie mniej niż 1300 zł na uczestnika. 7. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją i uzyskaniem uprawnień wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub inną równorzędną instytucję wymienioną w OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki 8. Szkolenie powinno obejmować dwie metody: spawanie w osłonie dwutlenku węgla MAG -135 powinno obejmować 124 godziny, w tym zajęcia teoretyczne 35 godzin i zajęcia praktyczne 89 godzin spawanie w osłonie argonu TIG-141 powinno obejmować 115 godzin, w tym zajęcia teoretyczne 35 godzin i zajęcia praktyczne 80 godzin AD 14 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 40 godzin (dla każdego uczestnika), w tym 24 godziny obejmujące część podstawową w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz 16 godzin w zakresie specjalistycznego przewozu w cysternach. 3. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 4. Cena szkolenia obejmuje opłatę egzaminacyjna przed Komisją Wojewódzką oraz koszty materiałów biurowych i dydaktycznych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 5. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2010r. i trwać maksymalnie 2 tygodnie 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. AD 15 Pracownik biurowy z językiem angielskim 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 120 godzin, w tym w zakresie obsługi biura 60 godzin i w zakresie nauki języka angielskiego (słownictwo związane z praca biurową) 60 godzin 3. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Cena szkolenia obejmuje koszt materiałów szkoleniowych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 5. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, oraz w zakresie nauki języka angielskiego przez mgr filologii angielskiej. 6. Szkolenie powinno rozpocząć się maju 2010r. i trwać maksymalnie 4 tygodnie. 7. Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia: obsługa komputera (program MS OFFICE) 40 godzin Obsługa Internetu 10 godzin Profesjonalna obsługa sekretariatu i urządzeń biurowych 10 godzin 8. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym uzyskane kwalifikacje. 8

9 9. Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. AD 16 Masaż klasyczny, segmentarny i limfatyczny 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 170 godzin, w tym masaż klasyczny 70 godzin, segmentarny 60 godzin i limfatyczny 40 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: nauka podstawowych technik masażu formy i kierunki w masażu podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni i rozpocząć się w maju 2010r. 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. 7. Cena powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych (materiały informacyjne, piśmiennicze) i praktycznych (np. oliwka, ręczniki itp.), a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 9. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 17 Kucharz 2. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin, w tym teoria 50, 100 godzin praktyka 3. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w restauracji, stołówce lub w innym punkcie gastronomicznym 4. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2010r.i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 5. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 6. Szkolenie powinno zawierać między innymi następujące zagadnienia: Zasady racjonalnego, zdrowego żywienia Zasady budowania jadłospisu Diety w żywieniu dzieci, młodzieży i dorosłych Sporządzanie kalkulacji kosztów związanych z żywieniem Techniki przygotowywania posiłków Dekoracja podawanych posiłków 7. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów biurowych i dydaktycznych, barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 650 zł dla każdego uczestnika 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę, doświadczenie w zakresie szkolenia kucharza. 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 11. Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji. 9

10 AD 18 Profesjonalna obsługa imprez okolicznościowych z elementami cateringu 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 150 godzin, w tym teoria 80 godzin, praktyka 70 godzin 3. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r.i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Szkolenie powinno obejmować między innymi następujące zagadnienia: właściwy dobór gastronomicznej odzieży, zestawy stołowej, szkła, sprzętu specjalistycznego techniki serwowania dań uzależnione od charakteru przyjęcia imprezy okolicznościowe rodzaje przyjęć profesjonalne przyjmowanie gości i ich obsługa organizacja bankietów i działalność cateringowa jakość i estetyka potraw dania i napoje systemy obsługi kelnerskiej higiena osobista i etyka zawodowa przygotowanie sali na przyjęcia organizacja przyjęcia okolicznościowego: bankiet zasadniczy, typu angielskiego, typu cocktail-party, przyjęcia różne 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę, doświadczenie w zakresie organizacji przyjęć i cateringu (posiadające prowadzące firmę organizującą przyjęcia i catering lub zatrudniony w takiej firmie jako organizator przyjęć i cateringu) 7. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 8. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów biurowych i dydaktycznych, barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 9. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 650 zł dla każdego uczestnika AD 19 Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www. 1. Planowana liczba uczestników 10 osób 2. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r. i trwać nie dłużej niż 3 tygodnie 3. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Szkolenie powinno obejmować 90 godzin (dla każdego uczestnika szkolenia), w tym 70 godzin ćwiczeń, 20 godzin teorii. a) program MS OFFICE 10 godzin b) Pakiet Corel (program Corel Draw 12) 35 godzin c) Tworzenie stron w. w. w, język HTML. 25 godzin d) Program Power Point godzin 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki posiadającego kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programów graficznych 6. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów biurowych, piśmienniczych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek dla uczestników 7. Szkolenie powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym 8. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 10

11 AD 20 Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 130 godzin (w tym 90 praktyka, 40 teoria) 3. Szkolenie powinno obejmować następujące technologie dotyczące wykańczania wnętrz: kładzenie tynków, gładzi, ścianki gipsowe, podwieszane sufity, malowanie itp. 4. Cena szkolenia obejmuje również koszt materiałów piśmienniczych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 1 miesiąc, rozpocząć się we wrześniu 2010 roku 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 8. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenia potwierdzające 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu w/w prac budowlanych 10. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika AD 21 Operator żurawi przeładunkowych HDS 2. Szkolenie powinno obejmować 50 godzin (40 godzin teorii, 10 godzin praktyki) 3. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego, cena szkolenia powinna zawierać opłatę egzaminacyjną 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 2 tygodnie, i rozpocząć we wrześniu 2010r. 6. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów dydaktycznych i biurowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) AD 22 Masaż limfatyczny 1. szkoleniu weźmie udział 5-10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować:40 godzin, podzielone na cześć teoretyczną i praktyczną. 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować między innymi zagadnienia: nauka technik masażu formy i kierunki w masażu podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż jeden tydzień i rozpocząć się październiku 2010r. 6. Cena szkolenia powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych (materiały informacyjne, piśmiennicze) i praktycznych (np. oliwka, ręczniki itp.), a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 8. Cena powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych i piśmienniczych a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 11

12 9. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień. AD 23 Kurs kroju i szycia z modelowaniem 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin, w tym teoria 30 godzin, praktyka 90 godzin 3. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010 r. i trwać nie dłużej niż 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Uczestnicy w trakcie szkolenia powinni uzyskać umiejętności związane z krojem, szyciem płaskim i modelowaniem 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez instruktora, posiadającego udokumentowane doświadczenie i uprawnienia do szkolenia uczniów w zawodzie krawiec. 7. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika 8. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów szkoleniowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 10. Uczestnicy powinni po zakończeniu szkolenia otrzymać zaświadczenie potwierdzające AD 24 Podstawy obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną dla osób niepełnosprawnych (finansowane z PFRON) Uwaga!!! Ze względu na fakt, iż uczestnikami szkolenia są osoby niepełnosprawne sale wykładowe i infrastruktura ośrodka, w którym będzie odbywać się szkolenie, muszą być przystosowane do szkolenia tych osób. 1. W szkoleniu weźmie udział osób (2 grupy po 8-10 osób), 2. Liczba godzin w cyklu programowym: 100 godzin (dla każdego uczestnika), w tym 90 godzin praktyki, 10 godzin teorii - obsługa komputera (Window s XP, MS Office 2003) 55 godzin - obsługa Internetu 30 godzin - obsługa kasy fiskalnej 15 godzin 3. Szkolenie każdej grupy powinno trwać maksymalnie 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu 5. Termin rozpoczęcia szkolenia pierwszej grupy czerwiec 2010 r. drugiej grupy wrzesień 2010 roku. 6. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 7. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 8. Szkolenie w zakresie obsługi komputera i Internetu powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, natomiast szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej winno być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do szkolenia z tego zakresu. 9. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno odbywać się w pracowniach komputerowych, wyposażonych w co najmniej 10 stanowisk komputerowych oraz inne pomoce potrzebne do należytego przeprowadzenia szkolenia. 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 12

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo