Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości 10 osób 5. Pracownik magazynu z uprawnieniami na wózek jezdniowy z napędem silnikowym 40 osób 6. Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo-płacowej 40 osób 7. Pracownik działu handlowego 10 osób 8. Obsługa nowoczesnych maszyn sprzątających 5-10 osób 9. Elektryk z uprawnieniami do 1 kv 10 osób 10. Dekorator wnętrz 10 osób 11. Glazurnik posadzkarz 10 osób 12. Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem 10 osób 13. Spawanie metodami MAG 135 i TIG osób 14. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR 10 osób 15. Pracownik biurowy z językiem angielskim 10 osób 16. Masaż klasyczny, segmentarny i limfatyczny 10 osób 17. Kucharz 10 osób 18. Profesjonalna obsługa imprez okolicznościowych z elementami cateringu 10 osób 19. Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron w.w.w. 10 osób 20. Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie 10 osób 21. Operator żurawi przeładunkowych HDS 10 osób 22. Masaż limfatyczny 5-10 osób 23. Kurs kroju i szycia z modelowaniem 10 osób 24. Podstawy obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną dla osób niepełnosprawnych (finansowane z PFRON) osób Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu AD 1 Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 1. W szkoleniu udział weźmie łącznie 60 osób (podzielonych na 6 grup po 10 osób) 2. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno zostać przeprowadzone do 31 maja 2010 r., szkolenie, kolejnych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno zostać przeprowadzone do 30 czerwca 2010 r. ostatnich 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) od 01 do 30 września 2010r. 3. Termin szkolenia wszystkich grup powinien zostać ustalony w taki sposób, aby zajęcia nie odbywały się w tym samym czasie, termin rozpoczęcia szkolenia kolejnej grupy powinien być wyznaczony po zakończeniu szkolenia grupy poprzedniej. 4. Szkolenie każdej grupy powinno trwać nie dłużej niż 5 dni 5. Szkolenie powinno obejmować 25 godzin zegarowych, w tym: 20 godzin obsługa kasy fiskalnej 5 godzin zajęcia dotyczące obsługi klienta. 6. Wykonawca powinien posiadać co najmniej 10 stanowisk wyposażonych w kasę fiskalną, po jednym dla każdego uczestnika szkolenia. 7. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. 8. Cena szkolenia obejmuje również koszt materiałów piśmienniczych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 1

2 10. Uczestnicy po zakończeniu powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. AD 2 Aranżacja ogrodów 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta ogrodów 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 90 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne 4. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, liczba godzin szkoleniowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych. 5. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010r. i trwać nie dłużej niż 3 tygodnie. 6. Tematyka szkolenia powinna zawierać następujące bloki tematyczne: Rodzaje terenów zielonych i ich funkcja Historia sztuki ogrodowej Zasady kompozycji, rodzaje współczesnych ogrodów Zasady tworzenia projektu Inwentaryzacja terenu, czytanie map i podkładów Mała architektura, rodzaje Zasady doboru roślin i charakterystyka grup roślin Zasady projektowania i zakładania trawników Zasady pielęgnacji roślin 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem (wykonaniem własnego projektu) 8. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje 9. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje do projektowania ogrodów (architekt krajobrazu, osoba prowadząca pracownię projektującą ogrody) AD 3 Kelner - barman z językiem angielskim 2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pracą kelnerabarmana 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 150 godzin, w tym 100 godzin w zakresie kelner - barman, 50 godzin język angielski słownictwo dotyczące w/w branży gastronomicznej 4. Szkolenie w zakresie kelner - barman powinno obejmować 30 godzin teorii i 70 godzin praktyki. 5. Program szkolenia powinien obejmować między innymi następujące zagadnienia: Komunikacja interpersonalna Rodzaje potraw i napojów Zasady podawania potraw i napojów Zasady przygotowania sali oraz organizacji i techniki obsługi Techniki sporządzania potraw, napojów i drinków Zasady obsługi przyjęć okolicznościowych Zasady podawania napojów przy barze Zasady prowadzenia rozliczeń barowych i kelnerskich 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie zawodowe jako kelner barman 7. Szkolenie w części dotyczącej nauki języka angielskiego powinno być prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego posiadającego doświadczenie w nauce języka angielskiego osób dorosłych (mgr filologii angielskiej) 8. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 roku i zakończyć do 30 czerwca 2010r. -i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 2

3 9. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 10. Koszty materiałów szkoleniowych w części dotyczącej pracy kucharza barmana powinny wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika 11. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów szkoleniowych i biurowych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek 12. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. AD 4 ABC Przedsiębiorczości (Jak prowadzić własną działalność gospodarczą?) 2. Szkolenie powinno obejmować 50 godzin i trwać maksymalnie 2 tygodnie 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 roku 4. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, w tygodniu powinno być przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych 5. Celem szkolenia jest między innymi nauczenie uczestników planujących założyć i prowadzić działalność gospodarczą, jak przygotować biznes plan itp. 6. Szkolenie powinno obejmować następujące moduły programowe: Czym jest działalność gospodarcza? Forma prawna firmy Rejestracja własnej firmy krok po kroku Elementy marketingu i reklamy. Rodzaje i rola biznes planu Treść biznes planu (opracowywanie biznes planu) Ogólna charakterystyka form opodatkowania Podatek od towarów i usług Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt ewidencjonowany Rozliczenie z ZUS i Urzędem Skarbowym 7. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr ekonomii uprawnionego do prowadzenia biura rachunkowego lub biegłego księgowego. 8. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. AD 5 Pracownik magazynu z uprawnieniami na wózek jezdniowy z napędem silnikowym 1. Planowana liczba uczestników szkolenia 40 osób (podzielonych na 4 grupy po 10 osób) 2. Szkolenie każdej grupy powinno trwać nie dłużej niż jeden miesiąc (liczba godzin szkoleniowych w tygodniu nie powinna być mniejsza niż 30 godzin zegarowych) 3. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się w maju 2010r. i zakończyć do 15 lipca 2010r. 4. Szkolenie pozostałych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r. i zakończyć do 30 października 2010r.. 5. Liczba godzin w cyklu programowym 130 godzin (dla każdego uczestnika)+ SEP (zgodnie z posiadanym programem), w tym: obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym 67 godzin)+ SEP (zgodnie z posiadanym programem) podstawy obsługi komputera (MS OFFICE) 25 godzin programy magazynowe 30 godzin obsługa kasy fiskalnej 8 godzin 3

4 6. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 7. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych. 8. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, natomiast szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym winno być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do szkolenia z tego zakresu 9. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno odbywać się w pracowniach wyposażonych w co najmniej 10 stanowisk komputerowych oraz inne pomoce potrzebne do przeprowadzenia szkolenia 10. Część szkolenia dotycząca wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinna obejmować: zajęcia teoretyczne - 49 godz., zajęcia praktyczne - 18 godz., uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji i dozoru 3 grupa (liczba godzin szkoleniowych zgodnie z posiadanym programem). Część praktyczna szkolenia obejmuje: jazdę wózkiem 15 godzin wymianę butli 3 godziny Zajęcia praktyczne z prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym powinno odbywać się na placu manewrowym przystosowanym do powyższego szkolenia. Teoretyczna część szkolenia obejmuje następującą tematykę: Budowa, typy i eksploatacja wózków 40 godzin Dozór techniczny 4 godz. Wymiana butli gazowej - 5 godz. 11. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją i uzyskaniem uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym. 12. Po ukończonym szkoleniu poza zaświadczeniem o uzyskaniu uprawnień do kierowania wózkiem jezdniowym, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zakresie obsługi magazynu. AD 6 Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo płacowej 1. W szkoleniu weźmie udział 40 osób ( 4 grupy po 10 osób) 2. Szkolenie powinno obejmować:150 godzin (dla każdego uczestnika), w tym: - teoria 50 godzin - praktyka, ćwiczenia 100 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: - podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; - klasyfikacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych; - rozliczenia podatkowe; - rozliczenia z ZUS; - sposób ustalenia dochodu z działalności: obowiązki ustawowe: podatek VAT, urządzenia fiskalne - prowadzenie pełnej księgowości w firmie, podstawy prawne oraz obsługa programów komputerowych. - prawo pracy - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w firmie - naliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym - obsługa programu PŁATNIK - obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych (Gratyfikant) 4. Szkolenie pierwszych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpoczynać się w maju 2010r. i zakończyć do 15 lipca 2010r. 5. Szkolenie pozostałych 20 osób (w 2 grupach po 10 osób) powinno rozpocząć się we wrześniu 210 roku 6. Szkolenie każdej z grup powinno trwać maksymalnie 1 miesiąc (w tygodniu powinno być przynajmniej 30 godzin zegarowych szkolenia) 4

5 7. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek.. 8. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki (w części dotyczącej obsługi programów komputerowych) i głównego księgowego lub osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego (w części dotyczącej księgowości), przez osoby posiadające aktualną wiedzę i udokumentowane doświadczenie dotyczące zagadnień kadrowo płacowych (w części dotyczącej kadr i płac) 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 11. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 7 Pracownik działu handlowego 2. Celem szkolenia jest przyswojenie przez uczestników wiedzy jaką powinien posiadać przedstawiciel handlowy 3. Szkolenie powinno obejmować łącznie 120 godzin, w tym 90 godzin teorii i 30 praktyki 4. Szkolenie powinno trwać maksymalnie 4 tygodnie, rozpocząć się w maju 2010 roku, zajęcia powinny odbywać się codziennie, w taki sposób aby w tygodniu było przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych. 5. Tematyka szkolenia powinna obejmować: Techniki sprzedaży Strategię docierania do klienta Prezentacje produktu, zasady marketingu i reklamy Regulacje prawne dotyczące sprzedaży Załatwianie skarg, zażaleń i reklamacji Analiza sprzedaży Komunikacja werbalna i niewerbalna, prowadzenie rozmowy z klientem Typy komunikacji, negocjacje, telemarketing Źródła pozyskiwania informacji dotyczących rynku, bank danych o klientach, metody pozyskiwania klientów Obsługa programu SUBIEKT 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez specjalistę ds. marketingu i sprzedaży (mgr zarządzania i marketingu z doświadczeniem w pracy w dziale ds. handlowych) 7. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające AD 8 Obsługa nowoczesnych maszyn sprzątających 1. W szkoleniu udział od 5 do 10 osób (w zależności od liczby osób zainteresowanych szkoleniem) 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 80 godzin, w tym teoria 30 godzin, praktyka 50 godzin 3. Szkolenie powinno trwać maksymalnie 3 tygodnie, rozpocząć się w maju 2010 roku, zajęcia powinny odbywać się codziennie, w taki sposób aby w tygodniu było przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych. 4. Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia: Czym jest sprzątanie, rola personelu sprzątającego Rozpoznanie i charakterystyka występujących zanieczyszczeń Rodzaje i typy podłóg Środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie Podstawowe techniki sprzątania 5

6 Informacja o przepisach bhp w procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej Obsługa maszyn sprzątających: odkurzacze na sucho i mokro, polerki, szorowarki automatyczne, zamiatarki pchane i samojezdne 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w pracy w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń sprzątających, lub posiadającą firmę sprzątającą wykorzystującą nowoczesne maszyny sprzątające. 6. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. AD 9 Elektryk z uprawnieniami do 1 kv Szkolenie powinno obejmować 30 godzin i dotyczyć między innymi następującej tematyki: Elektryczna sieć trakcyjna Budowa urządzeń, sieci i instalacji elektromagnetycznych o napięciu powyżej 1kV i poniżej 1 kv Organizacja i wykonywanie pracy przy urządzeniach elektromagnetycznych Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1kV i powyżej 1 kv Aparatura kontrolno-pomiarową Zasady BHP na stanowisku pracy 3. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną wydającą Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się, eksploatacją urządzeń, instalacją i sieciami na stanowisku eksploatacji uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną 4. Szkolenie powinno rozpocząć w maju 2010r. i trwać maksymalnie 1 tydzień. AD 10 Dekorator wnętrz 10 osób 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie obejmuje 150 godzin szkoleniowych (dla każdego uczestnika szkolenia) 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010 r. i trwać maksymalnie 1 miesiąc 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Cena powinna obejmować również barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie dekoracji wnętrz. 7. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające 8. Tematyka szkolenia powinna obejmować między innymi następujące zagadnienia: techniki dekoracji wnętrz techniki doboru kolorów i materiałów dekoracyjnych oświetlenie projektowanie wnętrz o małych powierzchniach projektowanie wnętrz użyteczności publicznej kosztorysowanie projektowanie manualne obsługa programu komputerowego do projektowania wnętrz 3D 6

7 Ad 11 Glazurnik - posadzkarz 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin, w tym 30 godzin teorii i 90 godzin praktyki dla każdego uczestnika. 3. Szkolenie powinno rozpocząć się w maju 2010r. i trwać nie dłużej niż 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Uczestnicy w trakcie szkolenia powinni uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy jako glazurnik-posadzkarz. 6. Koszty materiałów szkoleniowych powinny wynosić co najmniej 550 zł dla każdego uczestnika 7. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów szkoleniowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę i doświadczenie dotyczące prac wykończeniowych w budownictwie kładzenie glazury i posadzek 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje. 10. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 12 Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem 1. Planowana liczba uczestników 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin dla każdego uczestnika, w tym: podstawy obsługi komputera (MS OFFICE) 40 godzin dokumentacja kupna-sprzedaży 15 godzin program SUBIEKT 25 godzin obsługa kasy fiskalnej 20 godzin HACCP 16 godzin + badania lekarskie (wpis do książeczki zdrowia) obsługa klienta i elementy reklamy 4 godziny 3. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 4 tygodnie (tygodniowo liczba godzin szkoleniowych nie powinna być mniejsza niż 30 godzin zegarowych) 4. Szkolenie powinno rozpocząć się czerwcu 2010 roku. 5. Cena szkolenia powinna zawierać koszty materiałów biurowych i piśmienniczych a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 6. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 7. Uczestnicy powinni otrzymać po zakończeniu szkolenia zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji. 8. Szkolenie powinno być prowadzone przez: mgr informatyki (w części dotyczącej obsługi programów komputerowych), oraz osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń w zakresie HACCP a także osobę posiadającą doświadczenie z zakresu obsługi klienta. AD 13 Spawanie metodami MAG 135 i TIG W szkoleniu weźmie udział 20 osób, w dwóch grupach (w 2 grupach po 10 osób). 2. Szkolenie każdej z grup powinien trwać maksymalnie 2 miesiące. 3. Termin rozpoczęcia szkoleń maj 2010r., zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkolenia 7

8 5. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 6. Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia w ilości pozwalającej na zdobycie umiejętności spawacza wybranych metod co oznacza iż przy kalkulacji kosztów szkolenia na każdego uczestnika koszt materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych winien wynosić nie mniej niż 1300 zł na uczestnika. 7. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją i uzyskaniem uprawnień wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub inną równorzędną instytucję wymienioną w OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki 8. Szkolenie powinno obejmować dwie metody: spawanie w osłonie dwutlenku węgla MAG -135 powinno obejmować 124 godziny, w tym zajęcia teoretyczne 35 godzin i zajęcia praktyczne 89 godzin spawanie w osłonie argonu TIG-141 powinno obejmować 115 godzin, w tym zajęcia teoretyczne 35 godzin i zajęcia praktyczne 80 godzin AD 14 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 40 godzin (dla każdego uczestnika), w tym 24 godziny obejmujące część podstawową w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz 16 godzin w zakresie specjalistycznego przewozu w cysternach. 3. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 4. Cena szkolenia obejmuje opłatę egzaminacyjna przed Komisją Wojewódzką oraz koszty materiałów biurowych i dydaktycznych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 5. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2010r. i trwać maksymalnie 2 tygodnie 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. AD 15 Pracownik biurowy z językiem angielskim 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 120 godzin, w tym w zakresie obsługi biura 60 godzin i w zakresie nauki języka angielskiego (słownictwo związane z praca biurową) 60 godzin 3. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Cena szkolenia obejmuje koszt materiałów szkoleniowych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 5. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, oraz w zakresie nauki języka angielskiego przez mgr filologii angielskiej. 6. Szkolenie powinno rozpocząć się maju 2010r. i trwać maksymalnie 4 tygodnie. 7. Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia: obsługa komputera (program MS OFFICE) 40 godzin Obsługa Internetu 10 godzin Profesjonalna obsługa sekretariatu i urządzeń biurowych 10 godzin 8. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym uzyskane kwalifikacje. 8

9 9. Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. AD 16 Masaż klasyczny, segmentarny i limfatyczny 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 170 godzin, w tym masaż klasyczny 70 godzin, segmentarny 60 godzin i limfatyczny 40 godzin 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia: nauka podstawowych technik masażu formy i kierunki w masażu podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni i rozpocząć się w maju 2010r. 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. 7. Cena powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych (materiały informacyjne, piśmiennicze) i praktycznych (np. oliwka, ręczniki itp.), a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 9. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające AD 17 Kucharz 2. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin, w tym teoria 50, 100 godzin praktyka 3. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w restauracji, stołówce lub w innym punkcie gastronomicznym 4. Szkolenie powinno rozpocząć się w czerwcu 2010r.i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 5. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 6. Szkolenie powinno zawierać między innymi następujące zagadnienia: Zasady racjonalnego, zdrowego żywienia Zasady budowania jadłospisu Diety w żywieniu dzieci, młodzieży i dorosłych Sporządzanie kalkulacji kosztów związanych z żywieniem Techniki przygotowywania posiłków Dekoracja podawanych posiłków 7. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów biurowych i dydaktycznych, barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 8. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 650 zł dla każdego uczestnika 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę, doświadczenie w zakresie szkolenia kucharza. 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 11. Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji. 9

10 AD 18 Profesjonalna obsługa imprez okolicznościowych z elementami cateringu 2. Szkolenie powinno obejmować łącznie 150 godzin, w tym teoria 80 godzin, praktyka 70 godzin 3. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r.i trwać nie dłużej niż 5 tygodni 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Szkolenie powinno obejmować między innymi następujące zagadnienia: właściwy dobór gastronomicznej odzieży, zestawy stołowej, szkła, sprzętu specjalistycznego techniki serwowania dań uzależnione od charakteru przyjęcia imprezy okolicznościowe rodzaje przyjęć profesjonalne przyjmowanie gości i ich obsługa organizacja bankietów i działalność cateringowa jakość i estetyka potraw dania i napoje systemy obsługi kelnerskiej higiena osobista i etyka zawodowa przygotowanie sali na przyjęcia organizacja przyjęcia okolicznościowego: bankiet zasadniczy, typu angielskiego, typu cocktail-party, przyjęcia różne 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające aktualną wiedzę, doświadczenie w zakresie organizacji przyjęć i cateringu (posiadające prowadzące firmę organizującą przyjęcia i catering lub zatrudniony w takiej firmie jako organizator przyjęć i cateringu) 7. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 8. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów biurowych i dydaktycznych, barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 9. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 650 zł dla każdego uczestnika AD 19 Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www. 1. Planowana liczba uczestników 10 osób 2. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010r. i trwać nie dłużej niż 3 tygodnie 3. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Szkolenie powinno obejmować 90 godzin (dla każdego uczestnika szkolenia), w tym 70 godzin ćwiczeń, 20 godzin teorii. a) program MS OFFICE 10 godzin b) Pakiet Corel (program Corel Draw 12) 35 godzin c) Tworzenie stron w. w. w, język HTML. 25 godzin d) Program Power Point godzin 5. Szkolenie powinno być prowadzone przez mgr informatyki posiadającego kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programów graficznych 6. Cena szkolenia powinna zawierać koszt materiałów biurowych, piśmienniczych oraz kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek dla uczestników 7. Szkolenie powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym 8. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 10

11 AD 20 Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie 1. W szkoleniu weźmie udział 10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować 130 godzin (w tym 90 praktyka, 40 teoria) 3. Szkolenie powinno obejmować następujące technologie dotyczące wykańczania wnętrz: kładzenie tynków, gładzi, ścianki gipsowe, podwieszane sufity, malowanie itp. 4. Cena szkolenia obejmuje również koszt materiałów piśmienniczych i biurowych oraz zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 1 miesiąc, rozpocząć się we wrześniu 2010 roku 6. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje 8. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenia potwierdzające 9. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu w/w prac budowlanych 10. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika AD 21 Operator żurawi przeładunkowych HDS 2. Szkolenie powinno obejmować 50 godzin (40 godzin teorii, 10 godzin praktyki) 3. Zajęcia powinny odbywać się codziennie, zgodnie z harmonogramem zajęć liczba godzin zegarowych w tygodniu powinna wynosić przeciętnie co najmniej 30 godzin dla każdego uczestnika. 4. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego, cena szkolenia powinna zawierać opłatę egzaminacyjną 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 2 tygodnie, i rozpocząć we wrześniu 2010r. 6. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów dydaktycznych i biurowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) AD 22 Masaż limfatyczny 1. szkoleniu weźmie udział 5-10 osób 2. Szkolenie powinno obejmować:40 godzin, podzielone na cześć teoretyczną i praktyczną. 3. Tematyka szkolenia powinna obejmować między innymi zagadnienia: nauka technik masażu formy i kierunki w masażu podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii 4. Szkolenie powinno być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 5. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż jeden tydzień i rozpocząć się październiku 2010r. 6. Cena szkolenia powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych do zajęć teoretycznych (materiały informacyjne, piśmiennicze) i praktycznych (np. oliwka, ręczniki itp.), a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 8. Cena powinna obejmować koszt materiałów szkoleniowych i piśmienniczych a także barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 11

12 9. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień. AD 23 Kurs kroju i szycia z modelowaniem 2. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin, w tym teoria 30 godzin, praktyka 90 godzin 3. Szkolenie powinno rozpocząć się we wrześniu 2010 r. i trwać nie dłużej niż 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. 5. Uczestnicy w trakcie szkolenia powinni uzyskać umiejętności związane z krojem, szyciem płaskim i modelowaniem 6. Szkolenie powinno być prowadzone przez instruktora, posiadającego udokumentowane doświadczenie i uprawnienia do szkolenia uczniów w zawodzie krawiec. 7. Koszty materiałów szkoleniowych powinien wynosić co najmniej 600 zł dla każdego uczestnika 8. Koszt szkolenia powinien obejmować koszty materiałów szkoleniowych oraz barek kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) 9. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 10. Uczestnicy powinni po zakończeniu szkolenia otrzymać zaświadczenie potwierdzające AD 24 Podstawy obsługi komputera z Internetem i kasą fiskalną dla osób niepełnosprawnych (finansowane z PFRON) Uwaga!!! Ze względu na fakt, iż uczestnikami szkolenia są osoby niepełnosprawne sale wykładowe i infrastruktura ośrodka, w którym będzie odbywać się szkolenie, muszą być przystosowane do szkolenia tych osób. 1. W szkoleniu weźmie udział osób (2 grupy po 8-10 osób), 2. Liczba godzin w cyklu programowym: 100 godzin (dla każdego uczestnika), w tym 90 godzin praktyki, 10 godzin teorii - obsługa komputera (Window s XP, MS Office 2003) 55 godzin - obsługa Internetu 30 godzin - obsługa kasy fiskalnej 15 godzin 3. Szkolenie każdej grupy powinno trwać maksymalnie 4 tygodnie 4. Liczba godzin szkolenia powinna wynosić przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu 5. Termin rozpoczęcia szkolenia pierwszej grupy czerwiec 2010 r. drugiej grupy wrzesień 2010 roku. 6. Cena szkolenia obejmuje również koszt zapewnienia uczestnikom szkolenia: kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 7. Cena szkolenia powinna obejmować koszty materiałów piśmienniczych i biurowych 8. Szkolenie w zakresie obsługi komputera i Internetu powinno być prowadzone co najmniej przez mgr informatyki, natomiast szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej winno być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do szkolenia z tego zakresu. 9. Szkolenie w zakresie obsługi komputera powinno odbywać się w pracowniach komputerowych, wyposażonych w co najmniej 10 stanowisk komputerowych oraz inne pomoce potrzebne do należytego przeprowadzenia szkolenia. 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym 12

13 11. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. 13

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Załącznik nr 2 1. Prawo jazdy kat C dla 30 osób 2. Prawo jazdy kat C+E dla 20 osób 3. ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) dla 5 osób 4. Specjalista

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w Radomiu Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (1 16 szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 17 19 szkolenia w ramach projektu Nowa szansa, 20 szkolenie w ramach projektu Mobilny Radom

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie postępowania ZP.2010-4/10

Rozstrzygnięcie postępowania ZP.2010-4/10 ZP.KT.2010-04/10 Radom, dnia 04.05.2010r Rozstrzygnięcie postępowania ZP.2010-4/10 W związku z przetargiem nieograniczonym ZP.2010-04/10, dotyczącym przeprowadzenia grupowych szkoleń dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO LP. SZKOLENIE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN NIE PRZEGAP TERMIN ZAKRES TEMATYCZNY 1 SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2009 r. PLAN SZKOLEŃ na Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i kasy fiskalnej Planowana

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 Lp. 1. ABC przedsiębiorczości procedura rejestracji własnej firmy, zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS, konsultacje

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc 1. ABC przedsiębiorczości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r. PLAN SZKOLEŃ na Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta + minimum sanitarne i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1: KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH I PRZENOŚNYCH HDS zawodowego w zakresie obsługi urządzeń żurawi przeładunkowych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOT. ZAWARCIA UMOWY SZKOLENIOWEJ

INFORMACJA DOT. ZAWARCIA UMOWY SZKOLENIOWEJ Ryki, dnia 01.03.2013 r. 1. Nazwa i zakres szkolenia: Operator wózków jezdniowych obejmująca zakres: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2016 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

III kwartał. 100godz.

III kwartał. 100godz. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie Plan szkoleń na 2014 rok w ramach projektu Szansa dla Ciebie EFS 6.1.3 PO KL L.P. Nazwa i zakres 1. Kasjer - sprzedawca Zakres : BHP, ppoż., obsługa kas fiskalnych, HACCP,

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2014 W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZŁUCHOWIE 1 Brukarz 2 Cieśla Nazwa Zakres BHP i ppoż.; Dokumentacja; Tyczenie; Materiały do robót brukarskich;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Szkolenie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na rok 2014

Plan szkoleń grupowych na rok 2014 Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia/ Informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany. 1. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C, C +E, C1, C1+E. Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: D.0321.5.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2013 roku. 10 Luty- kwiecień 2013 ok. 220 godz.

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2013 roku. 10 Luty- kwiecień 2013 ok. 220 godz. INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W roku Lp. Tematyka i zakres szkoleń Planowana ilość osób Termin realizacji Wymagania stawiane kandydatom 1 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Trochę faktów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Wy I MY Trochę faktów WEJHEROWO ZAWODOWO, SPORTOWO i PROFESJONALNIE TECHNIK EKONOMISTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014 r. Orientacyjny czas trwania szkolenia (w godz.)

PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014 r. Orientacyjny czas trwania szkolenia (w godz.) POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Charakterystyka adresatów szkolenia. dla uczestników szkolenia

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Charakterystyka adresatów szkolenia. dla uczestników szkolenia URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK realizowany w ramach projektu systemowego Wspierajmy Bezrobotnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

OFERTA. Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 2/2015/CSW Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów OFERTA Do przetargu nieograniczonego nr ZP 2/2015/CSW na wykonanie zamówienia pod

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo