Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Starachowice r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikuję się dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ, która po modyfikacji przyjmuje brzmienie: Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 1. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 25 osoby 1. Ogólna charakterystyka zawodu : przedstawiciel handlowy 2. Przygotowanie procesu sprzedaży 3. Proces sprzedaży 4. Negocjacje w procesie sprzedaży 5. Organizowanie czasu pracy przedstawiciela handlowego i tras wizyt u klientów 6. Wykorzystanie komputera w pracy przedstawiciela handlowego Razem 65

2 Prawo jazdy kat. B 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia 2. Zasady ruchu drogowego 3. Warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie 4. Technika kierowania pojazdem 5. Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach drogowych Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu 7. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych 8. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym 9. Zajęcia praktyczne Razem: 60 Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834) (1 godzina zajęć = 45 min) (1 godzina zajęć = 60 min). Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + praktycznego) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. a. zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 2. Prawo jazdy kat. C 3 osoby 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia 20 30

3 2. Zasady ruchu drogowego 3. Warunki techniczne pojazdów 4. Technika kierowania samochodem ciężarowym Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach drogowych Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu 7. Czytanie map i planowanie trasy 8. Czas pracy kierowców 9. Dokumenty związane z przewozem drogowym 10. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych 11. Postępowanie w przypadku awarii, kolizji i wypadku drogowego 12. Zasady przewozu ładunków 13. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i użytkowania podstawowych układów jezdnych pojazdu 14. Zajęcia praktyczne Razem: 50 Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834) (1 godzina zajęć = 45 min) (1 godzina zajęć = 60 min) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + praktycznego) na prawo jazdy kat. C, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. a. zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 3. Pracownik hurtowni i magazynu 10 osoby.

4 1. Towaroznawstwo ogólne. 2. Handel hurtowy. 3. Kody kreskowe, zasady znakowania towarów. 4. Obowiązki magazyniera. 5. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów magazynowych. 6. Zasady inwentaryzacji w magazynie Stanowiska pracy w magazynie, zakresy czynności, odpowiedzialność materialna. 8. Bhp w magazynie i hurtowni. 9. Wspomaganie komputerowe pracy w hurtowni i magazynie. 10. Obsługa kas fiskalnych. 11. Podstawowe zasady higieny. Razem Stylizacja paznokci z elementami wizażu 3 osoby. 1 Anatomia i fizjologia człowieka 2 Wybrane elementy dermatologii 3 Higiena zawodowa 4 Metody techniki przedłużania paznokci Pielęgnacja oraz masaż dłoni 6 Manicure tradycyjny, biologiczny i francuski 7 Zabiegi pielęgnacyjne stóp - pedicure

5 8 Stylizacja i zdobienie paznokci 9 Elementy wizażu Razem: Operator koparko ładowarki 3 osoby 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko-ładowarek 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne Razem 202 a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 6. Wyjazd aktywizacyjno integracyjny 50 osób PLAN WYJAZDU I dzień: 1. Wyjazd do Krakowa 2. prezentacja spółdzielni jako przykład spółdzielni założonej przez organizację pozarządową i osoby niepełnosprawneteoretyczne i praktyczne aspekty zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej, twórczość osób niepełnosprawnych jako podstawa działania spółdzielni. 3. Obiad w Przedsiębiorstwie Społecznym "Ognisko", Bar przy "Ognisku" 4. Prezentacja Przedsiębiorstwa Społecznego "Ognisko". Modelowy przykład podmiotu ekonomii społecznej zatrudniającego osoby niepełnosprawne.- przedstawienie prezentacji o powstaniu i działalności Przedsiębiorstwa Społecznego "Ognisko" Sp. z o.o., nawiązanie do działalności założyciela i właściciela firmy społecznej

6 Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko", przedstawienie idei Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanej przez Stowarzyszenie Ognisko. 5. Przejazd do Zakopanego, zakwaterowanie w Ośrodku, czas wolny. II dzień: 1. Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Zakopanem z przewodnikiem 2. Wykład dot. spółdzielni socjalnych, prowadzony przez organizatora wyjazdu. 3. Czas wolny III dzień: 1. Przejazd z Zakopanego do Krakowa, zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Krakowie z przewodnikiem. ZADANIE 2 1. Opiekun/Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci - 10 osób. 1 Zagadnienia dotyczące opieki osób starszych 2 Zagadnienia dotyczące opieki osób niepełnosprawnych 3 Zagadnienia dotyczące opieki nad dziećmi 4 Wybrane zagadnienia prawne Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej 6 Podstawy psychiatrii

7 7 Dietetyka i przygotowanie posiłków 8 Podstawy higieny i pielęgnacji 9 Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp 10 Etyka w zawodzie opiekunki 11 Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej 12 Geriatria 13 Pediatria 14 Zajęcia praktyczne Razem: 80 Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej+ magazynier+ operator wózka widłowego - 21 osób. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + magazynier 1. Działalność handlowa 2. Przedsiębiorstwa handlowe 3. Elementy towaroznawstwa 4. Formy i organizacja sprzedaży 5. Sztuka sprzedawania 6. Rachunkowość sklepowa 7. Obsługa kas fiskalnych 8. Komputerowe wspomaganie pracy w handlu 9. Zapasy i budowle magazynowe 10. Wyposażenie magazynu 11. Technologia i organizacja prac magazynowych 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 13. Minimum sanitarne 14. Ochrona przeciwpożarowa Razem 60

8 operator wózka jezdniowego 1 Typy stosowanych wózków jezdniowych. 2 Budowa wózków jezdniowych Czynności operatora przed rozpoczęciem 3 w trakcie oraz po zakończeniu pracy. 4 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 5 BHP. Wiadomości o dozorze technicznym godz. tym 15 godz. jazdy wózkiem na grupę 7 Bezpieczna wymiana butli 8 Zajęcia praktyczne. Razem: 157 Uwaga: 15 godzin jazdy wózkiem na 1 grupę (max 3 osoby w grupie) x 7 grup = 105 godzin jazdy wózkiem Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. b. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 3. Spawanie metodą TIG - 7 osób Blok tematyczny 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2. Urządzenia spawalnicze 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 5. Materiały dodatkowe do spawania Spawanie w praktyce 7. Oznaczanie i wymiarowanie spoin

9 8. Metody przygotowania złączy do spawania 9. Kwalifikowanie spawaczy 10. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG 11. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 13. Szkolenie praktyczne Razem 103 Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: b. książkę spawacza z wpisanym rodzajem ukończonego kursu oraz rodzajem uprawnień, c. Świadectwo Egzaminu Spawacza 4. Technolog robót wykończeniowych - 5 osób Blok tematyczny 1. Rysunek zawodowy i dokumentacja budowlana 2. Podstawy materiałoznawstwa budowlanego Technologia robót wykończeniowych Przepisy BHP i ochrona ppoż. 6. Zajęcia praktyczne roboty wykończeniowe Razem Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - 3 osoby. Blok tematyczny

10 1. Zasady bezpiecznej pracy Podstawy Rysunku technicznego. Zastosowanie oprogramowania CAD do tworzenia dokumentacji technicznej. Programowanie obrabiarek CNC, z zastosowaniem funkcji przygotowawczych i maszynowych. Automatyczne generowanie kodu NC z wykorzystaniem systemu EdgeCAM oraz SurfCam dla toczenia. Automatyczne generowanie kodu NC z wykorzystaniem systemu EdgeCAM oraz SurfCam dla frezowania. Obsługa obrabiarki oraz sterownika CNC. RAZEM Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji

Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji Definicje pojęć i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji mają pomóc użytkownikom przy wypełnianiu wniosku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 26.08.2013r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Marcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo