Formularz informacji o Kliencie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz informacji o Kliencie"

Transkrypt

1 Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U., poz. 1078), firma inwestycyjna zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie: a. instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego (tj. rodzajów usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane Klientowi; charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych przez Klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego poprzednio, jeśli jest to istotne dla dokonania oceny ). b. sytuacji finansowej (tj. źródeł i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych ), c. celów inwestycyjnych (tj. długości okresu, w którym klient chciałby prowadzić inwestycje, jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu inwestycji ). Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentów finansowych będących przedmiotem wnioskowanej przez Klienta usługi. Nieprzedstawienie informacji przez Klienta lub brak odpowiedzi na poszczególne pytania uniemożliwi dokonanie oceny przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Bank Polska S.A.), czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla Klienta odpowiednie, co jest jednoznaczne z niemożliwością świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego. 1 DATA WYPEŁNIENIA TESTU Klient ID Firma KRS Adres inne (proszę wpisać)...

2 inne (proszę wpisać)... inne (proszę wpisać)... inne (proszę wpisać) Posiadane przez Panią/Pana wykształcenie: Wyższe ekonomiczne Inne wyższe Średnie ekonomiczne Inne średnie Podstawowe 3. Na temat których usług maklerskich ma Pani/Pan wiedzę? (proszę zaznaczyć wszystkie znane usługi) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń Wykonywanie zleceń na GPW Zarządzanie portfelami Oferowanie instrumentów finansowych Prowadzenie rachunków inwestycyjnych Doradztwo inwestycyjne Subemisja inwestycyjna lub usługowa Doradztwo w zakresie łączenia, podziału lub przejęcia przedsiębiorstwa Doradztwo w zakresie struktury kapitałowej lub strategii przedsiębiorstwa

3 Sporządzanie rekomendacji Wymiana walutowa związana z innymi usługami maklerskimi Nie mam wiedzy na temat usług finansowych 4. Jaki udział w nadwyżkach finansowych Klienta stanowić będą inwestycje w oferowane przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Bank Polska S.A.) instrumenty finansowe? (proszę oszacować udział i wskazać przedział) Do 1/3 1/3-2/3 Powyżej 2/3 5. Jaki jest główny cel inwestycji? (proszę zaznaczyć określenie najlepiej oddające cel) Pomnożenie kapitału Działalność statutowa Zabezpieczenie transakcji 6. Proszę wskazać maksymalny poziom ewentualnej rocznej straty z inwestycji, którą Klient jest skłonny ponieść: Nie akceptuję możliwości poniesienia straty zainwestowanego kapitału* Akceptuję możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału* Akceptuję możliwość poniesienia straty przewyższającej poziom zainwestowanego kapitału * zaznaczenie uniemożliwia świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego * zaznaczenie nie pozwala na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie produktów bardzo wysokiego ryzyka (instrumenty pochodne) 7. Proszę wskazać okres na jaki Klient planuje prowadzenie inwestycji: Krócej niż rok 1 3 lat Ponad 3 lata 8. Proszę wskazać wysokość zysku netto uzyskaną przez Klienta za ostatni rok obrotowy: Do zł zł Powyżej zł

4 9. Proszę wskazać rodzaje posiadanych aktywów przez Klienta (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): Nieruchomości Udziały w spółkach Gotówka 10. Proszę wskazać wysokość zobowiązań finansowych Klienta w stosunku do posiadanych aktywów: Do 25% 26-50% 51-75% Powyżej 75% 11. Na podstawie przeprowadzonego przez Panią/Pana testu adekwatności poniżej przedstawiono grupy produktów uznane za adekwatne. Jeżeli Pana/Pani doświadczenie i wiedza zakresie instrumentów finansowych uległy zmianie, prosimy o ich aktualizację i ponowne przeprowadzenie testu adekwatności. Usługa doradztwa inwestycyjnego może być świadczona tylko w odniesieniu do produktów adekwatnych dla Klienta i które na podstawie niniejszego testu są dla niego odpowiednie, przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów. Nieuzupełnienie testu adekwatności i odpowiedniości uniemożliwia świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. *Wynik testu adekwatności w zakresie doświadczenia i wiedzy w zakresie instrumentów finansowych Oświadczam, że Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. poinformował mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania nie jest w stanie dokonać stosownej oceny, czy usługa maklerska lub instrument finansowy będący przedmiotem zawieranej umowy, są odpowiednie dla reprezentowanego przeze mnie podmiotu, co uniemożliwia świadczenie przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. usług doradztwa inwestycyjnego. Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam informacje dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego oraz związanym z tym ryzykiem.

5 Ocena wybranego zakresu usługi: Na podstawie powyżej udzielonych informacji Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. stwierdza, że w jego ocenie Klient posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie pozwalającą na zrozumienie świadczonej na jego rzecz usługi oraz ryzyka z tym związanego w zakresie następujących grup produktów: W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że nie realizuje on swoich celów inwestycyjnych lub ryzyko, które mógłby ponieść przekracza jego możliwości inwestycyjne, powinien ograniczyć się do bezpiecznych instrumentów finansowych (np. obligacji Skarbu Państwa). Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Klienta. Klient jest świadomy, że jeżeli pomimo tego ostrzeżenia skorzysta z innych instrumentów finansowych, to zrobi to na własne ryzyko. Ostateczna decyzja w zakresie dokonania określonych transakcji należy wyłącznie do Klienta. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A., ani jego pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta podjęte w oparciu do przedstawioną mu ustnie opinię. Klient zobowiązuje się poinformować Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Raiffeisen Bank Polska S.A. o zmianach w zakresie celów finansowych, wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentów finansowych oraz preferencji inwestycyjnych mogących mieć wpływ na klasyfikację dokonaną przez Bank na podstawie powyższej ankiety. Klient zobowiązuje się poinformować Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Raiffeisen Bank Polska S.A. o zmianach personalnych dotyczących osób wypełniających test odpowiedniości... data, podpis pracownika dokonującego oceny data, podpis Klienta Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam informację dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego oraz związanego z tym ryzykiem.

6 Wypełniane tylko w przypadku braku wypełnienia wszystkich pól: Oświadczam, że Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. poinformował mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, nie jest w stanie dokonać stosownej oceny, czy usługa maklerska lub instrument finansowy będący przedmiotem zawieranej umowy, są odpowiednie dla podmiotu, który reprezentuję, co uniemożliwia świadczenie przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. usług doradztwa inwestycyjnego.

7 Na podstawie udzielonych informacji Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. stwierdza, że poziom ryzyka akceptowanego przez Klienta, jest nieodpowiedni do usługi doradztwa inwestycyjnego. W związku z powyższym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U., poz. 1078), Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. nie może świadczyć Klientowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Raiffeisen Bank Polska S.A., w której proponujemy usługi dostosowane do indywidualnych preferencji inwestycyjnych i poziomu ryzyka odpowiedniego dla najbardziej wymagających Klientów.... data, podpis pracownika dokonującego oceny data, podpis Klienta

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo