OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie: Przebudowa archiwum w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie: Przebudowa archiwum w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 7."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie: Przebudowa archiwum w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 7. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych instalacyjno montaŝowych w piwnicy wraz wyposaŝeniem pomieszczeń na potrzeby archiwum z czytelnią. I. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. wyburzenia i demontaŝe, 2. dostawa i montaŝ ścinki działowej stalowej przeszklonej (jednoszybowej) z naświetlem wraz z barierą ochronna ( dla wózków transportowych) nawiązującą do wyglądu ścianki działowej, 3. wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo kartonowych, 4. wykonanie sufitu podwieszanego rozbieralnego, 5. obudowa ścian płytą gipsowo- kartonową pomieszczenia czytelni, 6. wykonanie tras instalacyjnych (o korytowanie, rurarz) dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) i systemu sygnalizacji alarmu poŝarowego (SAP), 7. malowanie wraz z reperacją powierzchni ścian i sufitów, 8. dostawa i montaŝ wykładziny w pomieszczeniu czytelni oraz posadzki w komunikacji - Uwaga Zamawiający zmienił wymagania opisane w Projekcie budowlanym przebudowy archiwum w budynku centrali BGK architektura dotyczące wykładziny w pomieszczeniu komunikacji - posadzka tak jak w części archiwum ma być Ŝywiczna, 9. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i niskoprądowej (oświetlenie podstawowe, oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne, podświetlane znaki ewakuacyjne, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania regałów, instalacja zasilenia wentylacji, instalacja strukturalna itp.), 10. wykonanie instalacji wentylacji Uwaga Zamawiający zmienił wymagania opisane w Projekcie budowlanym przebudowy archiwum w budynku centrali BGK wentylacja w stosunku do wentylacji pomieszczenia archiwum. Dodatkowo na kanałach nawiewnych dla archiwum naleŝy zamontować odpowiednie urządzenie/urządzenia nawilŝające ze sterowaniem i odpowiednimi instalacjami w celu zapewnienia stabilnej wilgotności powietrza w granicach φ = 40 60% 11. dostawa i montaŝ regałów przesuwnych zainstalowane nawierzchniowo z napędem elektrycznym i sterowaniem, szynami, zabudowaną podłogą międzyszynową oraz dostawa i montaŝ regałów stacjonarnych* szczegółowo opisanych w pkt. II 12. wykonanie w pomieszczeniu archiwum podłogi podniesionej technicznej zgodnej z dokumentacją regałów przesuwnych w pozostałej części posadzki Ŝywicznej, 1

2 13. dostawa i montaŝ aluminiowych drzwi ppoŝ. EI 60 wymiary100x200 kolor RAL szt dostawa wyposaŝenia meblowego archiwum i czytelni. II. Wymagania dotyczące dostawy i montaŝu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania i regałów stacjonarnych 1. Wymagania techniczne i konstrukcyjne regałów przesuwnych. A. Konstrukcja szyn i ich posadowienie. 1) szyny wykonane ze stali nierdzewnej. 2) ze względu na długość modułów regałowych oraz występujących obciąŝeń wykonawca musi dostosować ilości i długości szyn do regałów rozmieszczonych zgodnie z załączonymi rysunkami. 3) szyny ułoŝone w systemie nawierzchniowym. Muszą być zainstalowane do stropu na specjalnych kotwach wkręconych w plastikowe kołki, a następnie dokładnie wypoziomowane i przykręcone do kotew za pomocą gwintowanych śrub z łbem stoŝkowym. Łeb śruby po jej dokręceniu musi licować się z płaszczyzną szyny. 4) minimalne wymiary szyn: szerokość 60 mm, wysokość 13 mm, długości szyn określa kaŝdy Wykonawca po dokonaniu dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji. 5) ze względu na prawidłowe prowadzenie podstaw jezdnych regałów, zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi co najmniej 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału, pozostałe szyny środkowe, płaskie zapewniające właściwe przeniesienie obciąŝeń pochodzących od regałów. 6) przestrzeń pomiędzy szynami musi być wypełniona podestem (podłogą własna regałów) wykonaną z plyty ognioodpornej w klasie odporności ogniowej E1 B1 o grubości 22 mm. Płyta powinna być pokryta dwustronnie melaminą w kolorze jasnoszarym. 7) Krawędzie podłogi musza być wykończone najazdem wykonanym z wysokowytrzymałych stopów aluminium o szer. 120 mm. B. Konstrukcja regałów 1) ze względu na duŝe obciąŝenia podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy o grubości co najmniej 2,5 mm, kolor RAL ) dla zapewnienia odpowiedniej sztywności podstaw jezdnych, wymagana wysokość podstawy minimum 150 mm. 3) minimalna szerokość kół stalowych w podstawach jezdnych powinna wynosić 30mm. 4) regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą łańcuchów biegnących wzdłuŝ szyn. 5) ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL Lakierowanie ramy ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów. 6) ściana boczna pełna, wykonana z pełnego arkusza blachy 7) usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niŝ 30x30mm. 8) szerokość ściany bocznej wynosi 350 mm. 2

3 9) w celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. 10) kaŝda półka musi być regulowana niezaleŝnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zamocowanych w słupkach ściany bocznej bez moŝliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki 11) półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL ) grubość półki powinna wynosić 33 mm, dłuŝsza krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób obsługujących regały. 13) wymagana wytrzymałość półek : 100 kg/mb. półki. 14) w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposaŝone w stęŝenia krzyŝakowe. 15) kaŝdy regał od frontu musi być wyposaŝony w panel ozdobny osłaniający system sterowania i napędu w kolorze jasno szarym, wykonany z blachy stalowej perforowanej. Perforacja panela w kształcie koła o średnicy 12 mm, odstępy między perforacją co 20 mm (licząc od środka do środka koła). 16) kaŝdy panel powinien być wyposaŝony w dwie tabliczki do opisu regałów format A6 poziomo. 17) regały muszą być wyposaŝone w antywywaŝniki stanowiące element stalowy w kształcie litery S zamocowane do podstawy jezdnej i umieszczone w kanałach przyszynowych oraz odboje gumowe o szerokości min. 30 mm. C. System zabezpieczeń i napędu elektrycznego. 1) we wszystkich regałach jezdnych naleŝy zastosować nowoczesny napęd elektryczny ze. 2) napęd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, napięcie stałe 24V (tzw. bezpiecznym) z odpowiednio dobraną przekładnią (podłączany do standardowej instalacji elektrycznej), moc silnika maks. 40 W 3) zasilanie układu standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobór całego bloku systemowego nie powinien przekraczać 300W 4) sterowanie regałem mikroprocesorowe poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie frontowej, wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku 5) panel posiada trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo. 6) wyświetlacz panelu sterującego ciekłokrystaliczny, dotykowy umoŝliwiający dostęp do funkcji i ustawień parametrów bez konieczności podłączenia komputera. 7) wymagane funkcje wyświetlacza dotykowego: menu w jęz. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w pulpit umoŝliwiający automatyczną zmianę czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie, moŝliwość zaprogramowania czasu (godziny) przejścia regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, moŝliwość zaprogramowania godziny w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (5-20 cm), by umoŝliwić wentylację, moŝliwość ustawienia odległości (z poziomu menu) w jakiej powinny zatrzymywać się regały jeden od drugiego. 8) regały połączone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdującymi się nad regałami (cała instalacja bezpieczna 24V) 9) w przypadku zaniku zasilania moŝliwość przesunięcia ręcznego regałów. 10) regały wyposaŝone w system przeciąŝeniowy (elektroniczny, rozłączający napęd regałów), reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. 3

4 11) regały muszą być wyposaŝone w krańcowe czujki podłogowe, które rozłączają automatycznie napęd po dojechaniu regałów do końca toru. 12) regały muszą być wyposaŝone w system sterowanie z tzw. łagodnym startem i łagodnym zatrzymaniem, aby zapobiec przesuwaniu się składowanych materiałów podczas startu i zatrzymania. 2. Wymagania techniczne i konstrukcyjne regałów stacjonarnych. A. Konstrukcja regałów 1) ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL ) ściana boczna pełna, wykonana z pełnego arkusza blachy 3) usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie stanowiące profil zamknięty o wymiarach nie mniejszych niŝ 30x30mm). 4) szerokość ściany bocznej wynosi 350 mm. 5) otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20mm. 6) kaŝda półka musi być regulowana niezaleŝnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zamocowanych w słupkach ściany bocznej bez moŝliwości wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki 7) półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL ) grubość półki powinna wynosić 33 mm, dłuŝsza krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym, dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób obsługujących regały. 9) wymagana wytrzymałość półek : 100 kg/mb. półki. 3. Zestawienie ilości i parametrów regałów jezdnych i stacjonarnych Łącznie 4201,20 mb półek uŝytkowych Lp. Nazwa regału Długość (mm) (ostatnia sekcja obniŝona) Głębokość (mm) Wysokość (mm) Ilość półek w regale Ilość regałów Ilość mb półek uŝytkowych 9x1200 2x kryjąca ,40 9x1200 2x /2156 7/6+kryjąca 4 595,20 5x x kryjąca ,00 5x x kryjąca 2 168,00 4

5 5 4x x kryjąca 3 243,60 6 4x1000 2x kryjąca 6 288,00 7 Regał stacjonarny dwustronny 2x x kryjąca 2 95,20 8 Regał stacjonarny dwustronny x kryjąca 1 16,80 Uwaga: Ustawienie regałów musi być zgodne z rysunkami zawartymi w Projekcie budowlany przebudowy archiwum w budynku centrali BGK przy Al. Jerozolimskich Warszawa opracowany przez Bogusławski i partnerzy Warszawa - Architektura 4. Wymiary i pojemność regałów Całkowita wysokość: 2476 mm (regały przesuwne 7 półkowe na podstawach jezdnych + wysokość podłogi) 2156 mm (regały przesuwne 6półkowe na podstawach jezdnych + wysokość podłogi) 2300 mm (regały stacjonarne wolnostojące) Głębokość półek: 300 mm Długość półek (sekcji regałów): 1000 mm i 1200 mm Ilości półek w regale: 7 szt. + półka kryjąca (w regałach przesuwnych o wys mm i regałach stacjonarnych) 6 szt. + półka kryjąca (w regałach przesuwnych o wys mm) Odstęp między półkami: 287 mm Całkowita pojemność regałów: 4201,20 mb półek uŝytkowych III. Informacje o budynku Zamawiający informuje, Ŝe pomieszczenie przeznaczone na archiwum posiada aktualny certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej klasy XI. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pienięŝnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne" Dz.U. Nr 166 poz z dnia r. Budynek BGK został wybudowany na przełomie lat 20/30 tych ubiegłego wieku wg projektu arch. Rudolfa Świerczyńskiego. W 1962 roku został wpisany do rejestru zabytków pod nr A 761. Z przedwojennej literatury dowiadujemy się, Ŝe budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej i posadowiony na palach Ŝelbetowych. Konstrukcję stanowi układ stropowo - ryglowy, poprzeczny, wykonany z betonu zbrojonego. Stropy monolityczne płytowo Ŝebrowane z Ŝelbetu. Ściany zewnętrzne grub. od 41 do 69 cm, z cegły ceramicznej tzw. dziurawki - tynk kat. III. Ściany wewnętrzne (działowe) są o grubości 27, 13 cm natomiast ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami zostały wykonane szerokości ¼ cegły trocinówki z dodatkowym uzbrojeniem oraz usztywnieniem pionowym ceownikami rozstawionymi, co ok. 3m. Futryny drzwiowe mocowano przykracając je do specjalnie wmurowanych wcześniej w tym celu cegiełek betonowych. Konstrukcja dachu - stropodach monolityczny płytowo Ŝebrowany z Ŝelbetu obecnie pokryty papą na łącznikach oraz membraną 5

6 PCV na części wyŝszej od Al. Jerozolimskich. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej i ocynkowanej. IV. Warunki wykonania prac: 1. Prace naleŝy wykonywać w następujący sposób: w dni robocze w godz. 17:00 06:00 oraz w dni wolne od pracy. W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się moŝliwość wykonywania robót w innych godzinach niŝ wymienione powyŝej. 2. Prace związane z realizacją przedmiotu Umowy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją przedmiotu umowy i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, będzie zobowiązany do złoŝenia aktualnych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia osób wykonujących zamówienie. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien posiadać wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu. 5. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. 6. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 7. Wykonawca jest kaŝdorazowo zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji prac aŝ do zakończenia i odbioru. 8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół obiektu Zamawiającego, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŝliwości dla innych osób, wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 9. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŝarowej. Materiały łatwopalne np. kleje, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 6

7 10. Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 11. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji zlokalizowanych na terenie prac np. instalacje i sieci teleinformatyczne, instalacja elektryczna itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 12. Wykonawca zobligowany jest przed przystąpieniem do podjęcia prac do odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń w tym drzwi, koryt instalacyjnych na ścianach itp. w celu ochrony mienia Zamawiającego przed jakimkolwiek uszkodzeniem związanym z przeprowadzaniem prac. Naprawa uszkodzeń spowodowanych podczas prac, w tym związanych z wyniesieniem i wniesieniem sprzętu biurowego, obciąŝa Wykonawcę. 13. Pracownicy Wykonawcy będą ubrani w schludne kombinezony/ubrania robocze w jednolitym kolorze z widocznymi oznaczeniami, jednoznacznie identyfikującymi Wykonawcę. 14. Szczegółowe warunki realizacji zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy. V. Szczegółowy zakres prac opisany jest w niniejszym OPZ oraz niŝej wymienionych załącznikach do OPZ (dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej w postaci pliku WinRARa nazwa pliku BZP_127_projekt_archiwum): 1) Załącznik nr 1 a Architektura - Projekt budowlany przebudowy archiwum w budynku centrali BGK przy Al. Jerozolimskich Warszawa opracowany przez Bogusławski i partnerzy Warszawa 2) Załącznik nr 1b Architektura - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Załącznik nr 1c Architektura - przedmiar robót** 4) Załącznik nr 2 a Instalacja wentylacji - Projekt budowlany przebudowy archiwum w budynku centrali BGK przy Al. Jerozolimskich Warszawa opracowany przez Bogusławski i partnerzy Warszawa 5) Załącznik nr 2b Instalacja wentylacji - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6) Załącznik nr 2c Instalacja wentylacji - przedmiar robót** 7) Załącznik nr 3 a Instalacje elektryczne - Projekt budowlany przebudowy archiwum w budynku centrali BGK przy Al. Jerozolimskich Warszawa opracowany przez Bogusławski i partnerzy Warszawa 8) Załącznik nr 3b Instalacje elektryczne - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 9) Załącznik nr 3c Instalacje elektryczne - przedmiar robót** Uwaga: *Z uwagi, iŝ pomieszczenie przeznaczone na archiwum posiada aktualny certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej klasy XI Zamawiające nie dopuszcza ingerencji w posadzkę przy montaŝu regałów. **Ze względu na przyjęcie przez Zamawiającego formy wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót ma charakter pomocniczy przy przygotowaniu oferty cenowej przez wykonawców. 7

8 W celu umoŝliwienia prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaprasza potencjalnych wykonawców do odbycia wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej naleŝy ustalić z panią Julitą Kucembą, tel , z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. 8

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM 1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterującym i 2 pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV 45421100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Długie 10 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Szkoły Podstawowej Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Poznań, 07.2013 Lokalizacja: al. gen. J. Hallera 16-18 80-426 Gdańsk Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku; działka nr 1064/27 obręb 043 Temat: Termomodernizacja budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA BUDOWY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 15 ADRES BUDOWY: 30-224 KRAKÓW AL. MODRZEWIOWA 22 INWESTOR: ADRES: KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zał. Nr 3 do SIWZ Jasło, maj 2011 r. oznaczenie sprawy: GPIR.271.8.2011 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa zadania: Remont kładki linowej dla pieszych w m. Przysieki, gm. Skołyszyn.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: ZAKŁAD HIGIENY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ 1 PROJEKT PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GWOŹNICY GÓRNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SST B BRANśA BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA BUDOWY: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY KONIUSZA: - budynek remizy OSP w Wierzbnie, - budynek remizy OSP we Wroninie,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA ZAPLECZE SOCJALNE SPP PRZY ul. PIOTRA SKARGI 20 w SZCZECINIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7)

Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa i przebudowa remizy straŝackiej w Twardogórze B.OO. WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7) Obiekt: Budynek remizy straŝackiej z salą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo