MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, Stara Błotnica NIP , REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573"

Transkrypt

1 PROJEKT KONCEPCJI ADAPTACJI I ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAŁACU OSTROGSKICH W WARSZAWIE PRZY UL. OKÓLNIK 1 NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, PROJEKT WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW. Pracownia: MAKSA Sp. z o.o. Stary Gózd Stara Błotnica Autorzy: arch. wnętrz Ewa Gumkowska Warszawa 1

2 SPIS TREŚCI: 1. OPIS PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH W PAŁACU OSTROGSKICH. 2. DOKUMENTACJA: AR-1.1 RZUT SKARBCA I MAGAZYNÓW PODRĘCZNYCH DROGA EWAKUACYJNA, DROGA MUZEALIÓW AR-1.2 RZUT SKARBCA I MAGAZYNÓW PODRĘCZNYCH ARANŻACJA D -1 PRZEKRÓJ B-B D -2 PRZEKRÓJ C-C R-1 SKARBIEC, KORYTARZ REGAŁY R-2 MAGAZYN 1 REGAŁY R -3 MAGAZYN 2 REGAŁY 2

3 1. OPIS PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH W PAŁACU OSTROGSKICH. 3

4 Wszystkie meble magazynowe w projektowanych przestrzeniach przewidują powiększenie magazynowanych zbiorów o 20-30% bez ingerencji w projekt. Wszystkie meble z drzwiami uchylnymi mogą być zamykane na klucz. SKARBIEC 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał J, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T 2200mm +/- 40mm Długość: o Regał J, L 1000mm +/- 30mm o Regał Ł 1200mm +/- 30mm o Regał M, N, P, R 800mm +/- 30mm o Regał O, S 700mm +/- 30mm o Regał T 2400mm +/- 30mm Głębokość regałów: o Regał J, L, Ł, M, N, O, P, R, S, 500mm +/- 10mm o Regał T 600mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki wypełnione pełną stalą. 3. Regały wyposaŝone w półki stalowe o grubości 30-35mm. 4. Półki wykonane z blachy stalowej. DłuŜsze krawędzie półki trzykrotnie gięte, krótsze krawędzie dwukrotnie gięte. Nachodzące na siebie od spodu półki 4

5 zagięte krawędzie połączone ze sobą w sposób trwały - nierozerwalny (wyklucza się połączenie poprzez zgrzewanie). 5. We wszystkich regałach wymagane jest zamontowanie stalowych pleców. 6. We wszystkich regałach wymagane jest zamontowanie stalowych uchylnych drzwi zamykanych na klucz. 7. Ilość poziomów uŝytkowych: a. Regał J 8 p.u. b. Regał L, Ł, O 14 p.u. c. Regał M 4 p.u. d. Regał N 8 p.u. e. Regał P 12 p.u. f. Regał R, S, T 5 p.u. 8. We wszystkich regałach naleŝy przewidzieć pierwszą (dolną) półkę podniesioną min. 150mm od poziomu podłogi. 9. Wszystkie półki musza mieć moŝliwość regulacji wysokości co 20mm 10. Nośność kaŝdej półki min. 65kg 11. W regale typu N w ramach 8 p.u. wymagane jest zainstalowanie 2 p.u. półek wyposaŝonych w przegródki stalowe w ilości 5 szt. na półkę, 12. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych. 13. W miejscach, w których jest widoczna zewnętrzna ścianka boczna wymaga się zastosowanie panelu frontowego wraz z tabliczką opisową. 14. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. 5

6 KORYTARZ REGAŁ NA KSIĄśKI MAKSA Sp. Z o.o. 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał C 1632mm Długość: o Regał C 1200mm +/- 30mm Głębokość regałów: o Regał C 300mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Ścianki wypełnione pełną stalą. 3. Regały wyposaŝone w 5 poziomów uŝytkowych o rozstawie półek 280 mm 290mm. 4. Nośność kaŝdej półki min. 50kg. 5. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych. 6. Regał wyposaŝony w plecy stalowe. 7. wymaga się dostarczenia 3 oddzielaczy podwieszanych do półek wykonanych z płaskownika oraz 3 oddzielaczy nakładanych suwanych z blokadą. 8. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. 6

7 MAGAZYN 1 Pomieszczenie przeznaczone na składowanie postumentów, elementów wystawienniczych, ram na obrazy, plansz, kartonów itd. Zaproponowana zabudowa stalowa. Proponuje się wykonanie stalowych, modułowych palet do składowania postumentów i gablot o wym. 130x100cm, wys. 10cm. Modułowość pozwoli na powiększenie/zmniejszenie powierzchni składowania w zaleŝności od potrzeb. 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał G, H 3000mm +/- 50mm Długość: o Regał G 4700mm+/- 30mm (3 x 1200mm+1 x1 100mm) o Regał H 4800mm+/- 30mm (4 x 1200mm) Głębokość regałów: o Regał G 800mm +/- 10mm o Regał H 1200mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki otwarte bez wypełnień. 3. Regały typu G wyposaŝony w 4 p.u. o rozstawie półek: 1000mm,600mm,600mm,600mm +/-10mm + pólka kryjąca 4. Regał typu H zbudowany z 4 modułów, w tym: a. W pierwszym module 2 poziomy uŝytkowe o rozstawie półek: 2360mm i 50mm +/- 10 mm + półka kryjąca b. W pozostałych 3 modułach 3 poziomy uŝytkowe o rozstawie półek: 1160mm, 1160mm, 50mm +/- 10mm + półka kryjąca. Na drugim poziomie uŝytkowym w naleŝy przewidzieć pionowe przegrody 7

8 montowane na półce na całej jej głębokości, o wysokości równej prześwitowi pomiędzy półkami. Ilość powstałych komór 8 na półkę. (7 przegród x 3 moduły). Odległości pomiędzy przegrodami: 6 x 130mm +/- 5mm, 2 x 190mm +/- 5mm 5. Nośność kaŝdej min. 90kg 6. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych 7. Regały wyposaŝone w plecy stalowe. 8. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. 8

9 MAGAZYN 2 Magazyn przeznaczony na obiekty w ramach do przechowywania pionowego, tkaninę, ceramikę, pocztowki i fotografie oraz grafiki w tekach. Wymogi składowanych zbiorów podobne. Przewidziane miejsce do pracy dla 1 osoby z dodatkowym mobilnym składanym stołem do uŝytku w magazynie 1 i magazynie 2. Maksymalny wymiar moŝliwy do składowania i transportu obrazów 230x130cm. I. OBRAZY PANELE WYSUWANE 1. Konstrukcja szyn podłogowych i dodatkowego podestu a) Wymagane jest aby wysuwane ramy na obrazy poruszały się na szynach prowadzących, wypoziomowanych i rozmieszczonych w odległościach 265mm i 365mm(w osiach) zgodnie z projektem b) Szyny wykonane z jednego fragmentu stali ocynkowanej o grubości min. 2,5mm. odpowiednio wyprofilowanej. Podłoga wykonana z płyty wiórowej o odpowiedniej wytrzymałości, wypełniająca przestrzeń między szynami. Powierzchnia łatwo zmywalna pokryta melaminą. Min. grubość płyty 19mm. Podłoga wykończona stalowymi najazdami 2. Górne prowadnice To profile stalowe prowadzące, stabilizujące,montowane do sufitu lub do ścian bocznych, nie przenoszące Ŝadnych obciąŝeń. a) Górna część wysuwanej siatki wyposaŝona w co najmniej 2 gumowe kółka, poruszające się wewnątrz górnej prowadnicy, umoŝliwiające cichy i płynny przesuw oraz zabezpieczające przed przechyłem. b) Rozstaw górnych prowadnic musi być identyczny jak rozstaw szyn podłogowych. W celu amortyzacji wstrząsu przy dojechaniu do końca szyny wymagany jest zderzak (bufor) dla kaŝdej siatki 3. Ramy z siatkami 9

10 a) Ramy wykonane z profili stalowych w kształcie ceownika o grubości 2mm. W kaŝdej z ram osadzone dwie niezaleŝne siatki w odległości min. 60mm o oczkach 50 x 50mm. b) Do dolnej krawędzi ramy zamocowany profil w kształcie ceownika wewnątrz którego zamocowane są stalowe koła o średnicy min. 80mm i grubości min. 20mm. Ilość kół nie mniejsza niŝ 2 szt./ na kaŝde 1,5m długości ramy z siatkami. odległość pomiędzy siatkami sąsiadujących ram powinna wynosić 200 i 300mm zgodnie z projektem. c) KaŜda rama wysuwana wykończona panelem frontonowym wyposaŝonym w tabliczkę opisową. d) Zbiory powinny być opierane na specjalnych podpórkach przymocowanych do kratownicy i wykończonych miękkim materiałem. Dla kaŝdego obiektu wymagane są dolne podpórki stanowiące podparcie dla przechowywanych obiektów oraz górne mocowanie gwarantujące zachowanie pionu i zabezpieczające przed niekontrolowanym przesuwem. e) Wymiary uŝytkowe siatek: i. Długość 1300mm ii. Wysokość 2200mm II. TKANINA 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał D max. 2600mm Długość: o Regał D 1500mm +/- 30mm Głębokość regałów: o Regał D 1000mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 10

11 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki wypełnione pełną stalą. 3. Regał wyposaŝony w poziome rolki na których będą zawiniecie tkaniny. Ilość rolek min. 11 szt. 4. Nośność kaŝdej rolki min. 15kg 5. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych 6. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. 7. Regał wyposaŝony plecy stalowe oraz drzwi uchylne wykonane ze szkła III. GRAFIKA (TEKI) Szuflady będą wyposaŝone w pionowe podziały w ilości 2szt na szufladę (powstaną 3 niezaleŝne komory). 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał E max. 2600mm Długość: o Regał E 1000mm +/- 30mm Szerokość regałów: o Regał E 1000mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku 11

12 pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki wypełnione pełną stalą. 3. Regały wyposaŝone w wysuwane szuflady o max. wysokości szuflady 110mm +/- 5mm. 4. Regał typu E: 19 szuflad + jedna półka uŝytkowa na górze regału o świetle.min. 200mm + półka kryjąca. 5. KaŜda szuflada podzielona na 3 niezaleŝne komory na szerokość. Nośność kaŝdej szuflady min. 20kg. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych. 7. Regał wyposaŝony w plecy stalowe oraz drzwi uchylne wykonane ze szkła 8. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. IV. CERAMIKA Wymiary regałów: Wysokość: o Regał F max. 2000mm Długość: o Regał F 1100mm +/- 30mm Głębokość regałów: o Regał F 1000mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 1. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się 12

13 stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki wypełnione pełną stalą. 2. Regały wyposaŝone w wysuwane szuflady o wysokości szuflady min. 250mm +/- 5mm. 3. Regał typu F: 6 szuflad. 4. KaŜda szuflada podzielona na 3 niezaleŝne komory na szerokość. 5. Nośność kaŝdej szuflady min. 70kg. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych. 7. Regał wyposaŝony w plecy stalowe oraz drzwi uchylne wykonane ze szkła 8. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. IV. REGAŁ NA POCZTóWKI I FOTOGRAFIE 1. Wymiary regałów: Wysokość: o Regał A max 2600mm Długość: o Regał A 1000mm +/- 30mm Głębokość regałów: o Regał A 1000mm +/- 10mm Ilość regałów: zgodnie z projektem 2. Ścianki boczne regałów o konstrukcji ramowej wykonane z dwóch słupków pionowych posiadających podwójną pionową perforację na kaŝdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki wypełnione pełną stalą. 3. Regały wyposaŝone w wysuwane szuflady o max. wysokości szuflady 110mm 13

14 +/- 5mm. 4. Regał typu A: 19 szuflad + jedna półka uŝytkowa na górze regału o świetle.min. 200mm + półka kryjąca. 5. Szuflady wysuwane na specjalnych prowadnicach teleskopowych na całą głębokość szuflady. 6. Nośność kaŝdej szuflady min. 15kg. 7. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności regału wymaga się zastosowanie stęŝeń krzyŝowych. 8. Regał wyposaŝony plecy stalowe oraz drzwi uchylne wykonane ze szkła 9. Wszystkie blachy stalowe uŝyte do wykonania regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. MIEJSCE DO PRACY biurko wym. maksymalny 80x140cm, mobilny stolik składany wym. maksymalny 118x150cm. 14

15 2. DOKUMENTACJA 15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji:

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8

WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ. Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 2 z 8 WZP/WO/D-335-63/10 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę wraz z montaŝem mebli biurowych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych 1. Symbol CPV: 39.13.00.00-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU 34-300 Żywiec, ul Łączna 28

Bardziej szczegółowo

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot TEMAT / OBIEKT: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, 693/1 dz. Nr 692 i 689/2 / ustanowienie służebności gruntowej OPRACOWANIE: BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie oddziału 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Sekretariat - 2 szt. Pokój lekarzy - 5 szt. 2. Biurko pracownicze długości 200 cm Pokój podań cytostatyków - 1

Bardziej szczegółowo

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt.

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. 1.Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie Oddziału Krzesła Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. Gabinet zabiegowy 1 szt. Pom. przygotowania pacjenta 1 szt. Pokój przygotowawczy pielęgniarski

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli

Opis techniczny mebli techniczny mebli I. ogólny 1. Wymagania ogólne dla mebli laboratoryjnych a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem blatów) powinien

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1a do SIWZ Część nr 1 L.p. Opis Ilość OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa 1. Regał otwarty wiszący o wymiarach szerokość 55cm, wysokość 60cm, głębokość 35cm. wykonany z

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" S.A. 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 INWESTOR nazwa Tel. Centrala (22) 653 33 55, Prezes (22) 653 33 42, Fax (22) 827 78 20, www.bpbo.com.pl, e-mail: Instytut

Bardziej szczegółowo

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt.

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt. 1.01 Hala sportowa Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m profil kwadratowy, np.: Art. nr 9-03 PESMENPOL. lub inny porównywalny o nie gorszych parametrach. Bramki aluminiowe, wykonane z kwadratowego

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 4 tel.: (08) 445 4 59, fax: (8) 445 4 63 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli gabinetowych i konferencyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. [1] 1 Stół Filo Bene Sala 201 STÓŁ KONFERENCYJNY + 5 MEDIAPANELI POD BLATEM Stół konferencyjny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Strona 1 z 25

Formularz cenowy. Strona 1 z 25 Grupa Szafki ubraniowe BHP Lp. (pieczęć wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Formularz cenowy Cena netto Wartość netto (ilość z kol.4 x cena z kol.5) Kwota

Bardziej szczegółowo

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612 FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 6-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 670450 NIP: 948--8-6 Z A T W I E R D Z A M Sprawa nr: FB/084/03 S P E C Y F I K A C J A W A R U N K ÓW I O P I S P R Z E D M

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena Cena jednostkow jednostkowa a netto [zł] brutto [zł] Wartość netto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/28/PN/203 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy Wykonawca dostarczy wraz z montażem przedmiot zamówienia w terminie 04-5..203 r. Na oferowane meble Wykonawca udzielona gwarancji

Bardziej szczegółowo