SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGAŁÓW PRZESUWNYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM I REGAŁÓW STACJONARNYCH WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 1.1. Konstrukcja szyn Szyny jezdne i prowadzące muszą być wykonane ze stali walcowanej na zimno, ocynkowanej, dostosowane wymiarowo i wytrzymałościowo do maksymalnych nacisków kół regałów. Wymagane jest aby minimalne wymiary szyn wynosiły: szerokość 60 mm, wysokość 15 mm. Należy zastosować 2 rodzaje szyn: szyny prowadzące zewnętrzne które posiadają specjalne wyprofilowanie gwarantujące równoległy przesuw koła i szyny jezdne płaskie (środkowa szyna) które w połączeniu z kołem płaskim gwarantują właściwe przenoszenie obciążeń oraz lekki i płynny ruch regałów. Wzdłuż jednej z szyn (szyna środkowa) musi być poprowadzony łańcuch do prowadzenia napędowego koła zębatego. Szyny musza być montowane nawierzchniowo i poziomowane za pomocą podkładek dystansowych. Montaż szyn musi być wykonany na istniejącym podłożu z dodatkową podłogą własną wykonaną z paneli z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 20 mm max 25 mm. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi zagwarantować całkowite poziome ich położenie, górna krawędź szyny musi być równa z podłogą własną. Wymagane są dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące powinny posiadać wyprofilowaną bieżnię do prowadzenia koła, odpowiadającą wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Ze względu na prawidłowe równoległe prowadzenie wózków jezdnych (regałów) wszystkie szyny muszą posiadać wycięcie wzdłużne na całej długości. Wymagane jest aby wszystkie szyny czołowe były zaopatrzone w najazdy umożliwiające swobodny wjazd wózkiem pomiędzy regały i zapobiegające potykaniu się o szynę. Najazdy muszą być wykonane ze stopów aluminium. Maksymalna szerokość najazdu: 120 mm Konstrukcja podstaw jezdnych i regałów przesuwnych Cokoły i wózki regałów muszą być wykonane z walcowanych na zimno profili stalowych, lakierowanych proszkowo, posiadających wzmocnienia zapewniające odpowiednią sztywność i stabilność calej konstrukcji. Lakierowanie musi odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Grubość blachy stalowej z której wykonane będą podstawy jezdne musi mieć min. 2 mm. Konstrukcja wózków regałów wraz z odpowiednią konstrukcją podwozi musi umożliwiać prawidłowe i lekkie poruszanie się regałów o obciążeniu wózka jezdnego nawet do 15000kg. Wózki jezdne (sztywne ramy) muszą być wyposażone w łożyska dwustronne nie wymagające konserwacji. Wałki napędowe wykonane z prętów stalowych walcowanych na zimno, wyposażonych w bezobsługowe łożyska kulkowe metalowe. W podstawach osadzonych na kołach, należy zastosować dwa rodzaje kół: koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską muszą zapewniać właściwe rozłożenie i przeniesienie obciążeń i koła prowadzące posiadające wyprofilowania dostosowane do kształtu szyn prowadzących zapewniające równoległy przesuw regału. Przy kole

2 występującym w środkowej części podstawy jezdnej musi występować koło łańcuchowe (zębate) poruszające się po łańcuchu umieszczonym w kanale łańcuchowym. Wymagana wysokość podstaw jezdnych: min. 150 mm - max. 160 mm. Wymagany odstęp pomiędzy dolną krawędzią podstawy, a górną powierzchnią torowiska min. 10 mm - max. 12 mm. Podstawy regałów muszą być wyposażone w otwory dopasowane do osi kół. Do każdej podstawy ruchomej powinny być zainstalowane po dwa łożyskowane koła o średnicy min. 70 mm. Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych zabezpieczających regał przed wywróceniem. Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe o szerokości min. 25 mm. - max. 30 mm zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał. Koła muszą być wykonane ze stopów cynku, co zapewni cichobieżność podczas przesuwu. Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna szerokość kół w podstawach musi wynosić 30 mm. Ściany boczne regałów muszą być wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wymagane jest aby lakierowanie odbywało sie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek. Wymagane jest aby zaczepy do półek wykonane zostały w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi ze stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek muszą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu półki). W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej muszą być rozmieszczone dokładnie, co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości. Wymagana całkowita wysokość regału: min mm - Każdy z regałów przesuwnych musi posiadać odpowiednią blokadę w celu unieruchomienia samoistnego przesuwania regału. Każdy panel musi być wyposażony w tabliczki do opisu regałów Konstrukcja regałów stacjonarnych Konstrukcja regałów stacjonarnych musi być analogiczna do tych samych elementów regałów co w systemie przesuwnym. Ściany boczne muszą być ustawione bezpośrednio na podłodze własnej regałów przesuwnych lub na posadzce na stopach przy jednoczesnym warunku zachowania wysokości górnej krawędzi ściany bocznej równej z wysokością regałów w systemie regałów przesuwnych Konstrukcja półek Półki muszą być wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym. Lakierowanie półek musi odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek.

3 Wymagana grubość półki wynosi: min. 25 mm - max. 30 mm, dłuższa krawędź półki musi być zagięta, co najmniej trzykrotnie natomiast krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Grubość blachy, z której muszą być wykonane półki: min. 0,7 mm. Wymagana głębokość półki: 300 mm. Wymagana długość półek: 1000 mm i 1200 mm Wymagane obciążenie półki: min. 80 kg/mb półki (potwierdzone badaniami statycznymi). Wymagana ilość półek w sekcji: 8+1 kryjąca. Ze względu na szybką regulację ustawienia półek, regulacja zaczepów musi odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w tylne (regały pojedyncze) lub środkowe (regały podwójne) stężenia krzyżakowe. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów System napędu regałów przesuwnych o napędzie elektrycznym Zasilanie regałów musi być przystosowane do napięcia sieciowego 230 V. Sterowanie regałem musi odbywać się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie frontowej każdego regału. Regały muszą być wyposażone w system umożliwiający rozsunięcie regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały muszą być wyposażone w system przeciążeniowy (elektroniczny), reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Regały muszą być wyposażone w fotokomórki obejmujące swoim zasięgiem cały regał, umieszczone w dolnej części podstawy jezdnej, odłączające napęd regałów po natrafieniu na przeszkodę. Napęd regałów musi być uruchamiany za pomocą silnika elektrycznego małej mocy z odpowiednio dobranym systemem przekładni. Każdy regał musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący znajdujący się na panelu frontowym regału na wysokości zbliżonej do wysokości korby w regałach z napędem ręcznym korbowym. W przypadku braku napięcia czy awarii napędu elektrycznego wymagana jest możliwość przesuwu ręcznego. Konstrukcja napędu regałów musi zapewniać łagodny start i zatrzymanie regału. Regały muszą być wyposażone w czujniki odległościowe. 2. DODATKOWE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW REGAŁÓW: Wykonawca ma obowiązek tak przedstawić dane ogólne i techniczne oraz informacje i rysunki konstrukcyjne w ofercie, aby zamawiający mógł jednoznacznie ocenić spełnienie przez wykonawcę żądanych wymogów, a w szczególności danych dotyczących koniecznych wymagań technicznych. Jednocześnie zamawiający oświadcza,

4 iż przedstawienie przez wykonawcę danych, informacji, czy rysunków konstrukcyjnych w sposób utrudniający (nieprecyzyjny) lub uniemożliwiający zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenę zgodności co do wymagań, zamawiający będzie uznawał za brak takich danych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Każdy z wykonawców zobowiązany jest załączyć do oferty instrukcję użytkowania oraz warunki konserwacji i gwarancji. Każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opakowane osobno: fragment szyny jezdnej, ściany bocznej, półki z zaczepem, przykładowy panel sterujący w regałach z napędem elektrycznym, których opis zawarto w specyfikacji. Każdy z wykonawców zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań: w zakresie własności statycznych półek, bezpieczeństwa pracy oraz zgodności z polskimi normami, higienicznych, niepalności. Powyższe dokumenty powinny być ważne w dniu składania ofert i powinny być wystawione na wykonawcę i oferowany wybór przez niezależne jednostki państwowe. 3. GWARANCJA Zobowiązania do udzielenia minimum 2 lat gwarancji na dostarczone i zamontowane regały. 4. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Po dostarczeniu i zamontowaniu regałów oraz odebraniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników obsługujących regały, wskazanych przez użytkownika. 5. PARAMETRY TECHNICZNE REGAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH Pomieszczenie I (o wymiarach: 5200 mm x 8100 mm) 1. Regały przesuwne dwustronne o napędzie elektrycznym składające się z 3 sekcji o szerokości 1000 mm i 3 sekcji 1200 mm. Długość regału 6600 mm 9 szt. 2. Regały stacjonarne składające się z 8 sekcji o długości 120 cm i 4 sekcji o długości 1000 mm Pomieszczenie II (o wymiarach: 3600 mm x 9200 mm) 1. Regały przesuwne dwustronne o napędzie elektrycznym składające się z 4 sekcji o szerokości 1000 mm i 2 sekcji 1200 mm. Długość regału 6400 mm 3 szt. 2. Regały stacjonarne składające się z 2 sekcji o długości 1200 mm i 7 sekcji o długości 1000 mm

5 Pomieszczenie III (o wymiarach: 7400 mm x 9200 mm) 1. Regały przesuwne dwustronne o napędzie elektrycznym składające się z 3 sekcji o szerokości 1200 mm. Długość regału 3600 mm 8 szt. 2. Regały stacjonarne składające się z 6 sekcji o długości 1200 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki: Załącznik nr 1 Rozmieszczenie regałów jezdnych i stacjonarnych w poszczególnych pomieszczeniach archiwum zakładowego. Załącznik nr 2 Rysunek odręczny przedstawiający wymiary poszczególnych pomieszczeń. Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM 1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterującym i 2 pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG REGAŁ NA MEDAL ROZUMIEMY POTRZEBY GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ RÓŻNE ROZWIĄZANIA

REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG REGAŁ NA MEDAL ROZUMIEMY POTRZEBY GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ RÓŻNE ROZWIĄZANIA Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG ROZUMIEMY POTRZEBY Rozumiemy Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek. Proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 4 tel.: (08) 445 4 59, fax: (8) 445 4 63 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE,

Bardziej szczegółowo

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot TEMAT / OBIEKT: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, 693/1 dz. Nr 692 i 689/2 / ustanowienie służebności gruntowej OPRACOWANIE: BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573 PROJEKT KONCEPCJI ADAPTACJI I ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAŁACU OSTROGSKICH W WARSZAWIE PRZY UL. OKÓLNIK 1 NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, PROJEKT WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW. Pracownia: MAKSA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWCH GALERII EUROPA- DALEKI WSCHÓD PRZY MUZEUM MANGGHA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE MEBLE

OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE MEBLE Zał. nr 8 do SIWZ Pieczątka Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE MEBLE Oświadczam, że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612 FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 6-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 670450 NIP: 948--8-6 Z A T W I E R D Z A M Sprawa nr: FB/084/03 S P E C Y F I K A C J A W A R U N K ÓW I O P I S P R Z E D M

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 4 2. Wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA 1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagania dotyczące Stołu z nogami składanymi. Zamawiający wymaga, aby stoły posiadały system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śrub do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo