Wersja WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8

2 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:...3 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:...4 Regał na książki 6-półkowy...5 Regał na książki 6-półkowy...6 Regał przesuwny w piwnicy...7 III. WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU...8 Strona 2 / 8

3 I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wymagania w stosunku do wykonawców: a. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. 2. Zamawiający obliguje Wykonawców do przedstawienia najpóźniej z chwilą dostawy przedmiotowych regałów systemowych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do użytkowania przedmiotu dostawy. Wymagane dokumenty, o których mowa to: a. Atesty, deklaracje zgodności z PN-EN oraz oznaczenie znakiem CE lub znakiem bezpieczeństwa B. Strona 3 / 8

4 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza się dokonywania zmian zakresu zamówienia i składania ofert na poszczególne elementy części zamówienia. 1. Regały stacjonarne R1 111 szt. 2. Regały stacjonarne R2 5 szt. 3. Regały przesuwne z napędem elektrycznym 51 szt. 4. Podpórki wiszące 950 szt. Strona 4 / 8

5 Element: Regał na książki 6-półkowy (R1) Symbol / Rysunek Rysunek nr R1 Opis szczegółowy: 1. Regały systemowe (tzn. posiadające możliwość swobodnego zestawiania poszczególnych modułów w większe elementy tj. zestawy po dwa lub więcej modułów), dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia zestawy regałów określane są mianem ciągów. Przez moduł należy rozumieć regał stacjonarny posiadający zdefiniowaną ilość półek rozmieszczonych równomiernie w obrębie wysokości regału plus zadaszenie regału, które nie będzie podlegać obciążeniom. 2. Wysokość ramy modułu: zgodna z rysunkiem. 3. Głębokość ramy modułu: 250 mm. 4. Szerokość modułu: 800 mm. 5. Konstrukcja ramy modułu profile metalowe. Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 30 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami. Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowań itp.) Regały przyścienne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem. Dodatkowo konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę. 6. Obciążenie regału każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału. 7. Półki regałów na pole modułu należy przyjąć określoną w rysunku ilość jednakowych półek oraz zadaszenie regału nie podlegające obciążeniu. Głębokość półki wynosi 250 mm. 8. Każda z półek wykonana z metalu. Kolorystyka półek półki malowane proszkowo na kolor ramy regału. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 60 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 15mm). Uwaga! Wymaga się, aby półki w poszczególnych regałach mogły być montowane i regulowane bez użycia narzędzi. 9. Półki muszą mieć możliwość montażu podpórek wiszących uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Wykonawca dostarczy 600 szt. Podpórek wiszących. 10. Każda z półek musi posiadać możliwość umieszczenia zmiennego opisu księgozbioru znajdującego się na niej. 11. Zadaszenie regału wykonane z blachy perforowanej, malowanej proszkowo na kolor identyczny jak rama regału. Zadaszenie posiada wygiętą część od frontu regału umożliwiającą opis zawartości regału. 12. Malowanie ramy i półki regałów muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 9005 (czarny). 13. Skrajne ściany ciągów w każdym ciągu posiadają blendę boczną (panel) wykonany z bezpiecznego białego szkła dymionego. Panele muszą być odpowiednio wykończone (posiadać tępe krawędzie). 14. Skrajne ściany ciągów posiadają systemowe tablice informacyjne umożliwiające opis zawartości regału. (Patrz zdjęcie poglądowe). 15. Stężenia dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów. 16. Regał dodatkowo musi mieć możliwość instalacji półki ekspozycyjnej. 17. Regał na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie. 18. Dostawa i rozmieszczenie zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń (Parter). Ilość kompletów ogółem: 111 szt. Strona 5 / 8

6 Element: Regał na książki 6-półkowy (R2) regał magazynowy Symbol / Rysunek Rysunek nr R2 Opis szczegółowy: 1. Regały systemowe (tzn. posiadające możliwość swobodnego zestawiania poszczególnych modułów w większe elementy tj. zestawy po dwa lub więcej modułów), dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia zestawy regałów określane są mianem ciągów. Przez moduł należy rozumieć regał stacjonarny posiadający zdefiniowaną ilość półek rozmieszczonych równomiernie w obrębie wysokości regału plus jedna jako zadaszenie regału, która nie będzie podlegać obciążeniom. 2. Wysokość ramy modułu: zgodna z rysunkiem. 3. Głębokość ramy modułu: 500 mm. 4. Szerokość modułu: 800 mm. 5. Konstrukcja ramy modułu profile metalowe. Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 30 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami. Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. Dla wyrównania nierówności podłoża ramy regałów należy wyposażyć w śruby poziomujące. Nogi regałów muszą chronić podłogę od uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowań itp.) Regały przyścienne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem. Dodatkowo konstrukcja ramy musi uniemożliwiać wypadanie książek poza ramę. 6. Obciążenie regału każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału. 7. Półki regałów na pole modułu należy przyjąć określoną w rysunku ilość jednakowych półek i jedną dodatkowo jako zadaszenie regału niepodlegającą obciążeniu. Głębokość półki wynosi 500 mm. 8. Każda z półek wykonana z metalu. Kolorystyka półek półki malowane proszkowo na kolor ramy regału. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 60 Kg na metr bieżący półki. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 15mm). Uwaga! Wymaga się, aby półki w poszczególnych regałach mogły być montowane i regulowane bez użycia narzędzi. 9. Malowanie ramy i półki regałów muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 7047 (szary). 10. Skrajne ściany modułów w każdym ciągu posiadają blendę boczną (panel) wykonany z metalowej płyty perforowanej. 11. Moduł musi mieć możliwość montażu podpórek wiszących uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Należy dostarczyć 50 podpórek wiszących. 12. Stężenia dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów. 13. Regał na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie. 14. Dostawa i rozmieszczenie zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń. (Piwnice) Ilość kompletów ogółem: 5 szt. Strona 6 / 8

7 Element: Regał przesuwny w piwnicy (R3) Symbol / Rysunek Rysunek R3 Opis szczegółowy: 1. Regały systemowe dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia zestawy regałów określane są mianem ciągów. Przez moduł należy rozumieć regał jezdny posiadający zdefiniowaną ilość półek rozmieszczonych równomiernie w obrębie wysokości regału plus jedna jako zadaszenie regału, która nie będzie podlegać obciążeniom. 2. Szyny jezdne wykonane z nie korodującego materiału. Szerokość szyny do 70 mm. Wysokość szyny do 20 mm, ilość i długość szyn musi odpowiadać załączonej aranżacji regałów bibliotecznych. (Rzut piwnicy Regały R3). 3. Szyny muszą być wypoziomowane. 4. Przestrzeń między szynami musi być wypełniona podłogą antypoślizgową. 5. Szyna czołowa musi być zakończona najazdem. Najazd wykorzystywany jest do umożliwienia dostępu bez przeszkód do otwartego korytarza dla ludzi i wózków. Minimalna szerokość zjazdu 120 mm. 6. Podstawa jezdna regału wykonana z blachy stalowej o grubości 2 mm. Wysokość podstaw jezdnych między 60 a 80 mm. 7. Wózki i cokoły regałów powinny być wykonane z wzmocnionych profili stalowych zapewniających odpowiednią sztywność i stabilność całej konstrukcji, która umożliwi lekkie poruszanie się regałów. Wózki muszą być wyposażone w bezobsługowe łożyska. 8. Podwozia muszą być wyposażone w antywyważniki zapobiegające wywróceniu się regałów oraz odboje dystansowe. Kolor podstaw ciemny, uniemożliwiający zabrudzenia od obuwia. 9. Wysokość ramy modułu: 2180 mm. 10. Głębokość ramy modułu: 250 mm. 11. Szerokość modułu: 900 mm. 12. Konstrukcja ramy modułu profile metalowe. Środek każdego profilu ramy regału musi posiadać perforację rzędem otworów max, co 30 mm służących do mocowania elementów regału (np. półka), a konstrukcja ramy nie może ograniczać swobodnej regulacji odległości pomiędzy półkami. Niedopuszczalna jest konstrukcja ramy skręcana śrubami. 13. Obciążenie regału każdy regał musi posiadać przymocowaną w widocznym miejscu, na stałe, tabliczkę znamionową określającą maksymalne dopuszczalne obciążenie regału. 14. Półki regałów na pole modułu należy przyjąć określoną w rysunku ilość jednakowych półek i jedną dodatkowo jako zadaszenie regału niepodlegającą obciążeniu. Głębokość półki wynosi 250 mm. 15. Każda z półek wykonana z metalu. Kolorystyka półek półki malowane proszkowo na kolor ramy regału. Półka musi wytrzymywać stałe, maksymalne obciążenie 60 Kg na metr bieżący półki. Wyklucza się stosowanie płyty wiórowej. Dla potrzeb odbioru wszystkie półki należy zamontować w równej odległości od siebie. Wszystkie półki muszą posiadać jednakowy wymiar. Dodatkowo półki regałów muszą posiadać rozwiązanie techniczne uniemożliwiające przesuwanie się i spadanie książek (o wysokości min. 15mm). Uwaga! Wymaga się, aby półki w poszczególnych regałach mogły być montowane i regulowane bez użycia narzędzi. 16. SYSTEM STEROWANIA odbywać się będzie za pomocą panelu sterującego, który znajduje się na skrajnych zewnętrznych ścianach ciągów. Dopuszcza się również sterowanie regałami poprzez przenośną jednostkę komputerową. System powinien posiadać możliwość wykorzystania dla ograniczenia dostępu przez osoby nieupoważnione dotykowe klucze magnetyczne. 17. W przypadku zaniku zasilania konieczna jest możliwość ręcznego przesuwania ciągów regałów magazynowych ze względów bezpieczeństwa i konieczności ciągłości dostępu do archiwów. 18. NAPĘD napęd elektryczny powinien znajdować się pod najniższą półką w konstrukcji podwozia. Przesuw regałów powinien odbywać się z jednakową prędkością zarówno w regałach obciążonych jak i pustych. 19. SYSTEM ZABEZPIECZENIA ze względu na bezpieczeństwo użytkowników regał posiada system zabezpieczenia przed zgnieceniem osób lub przedmiotów znajdujących się między regałami. System regałów musi być wyposażony w system fotokomórki znajdujący się na całej długości wózka jezdnego w dolnej jego części w przypadku obecności osoby między regałami poprzez przerwanie strumienia światła regał automatycznie musi się zatrzymać. Dodatkowo każdy regał musi być wyposażony w element zabezpieczający przed przewróceniem (antywyważnik) oraz odbojnik gumowy (zderzak) zabezpieczający przed uderzeniem sąsiadujących ze sobą regałów. 20. Malowanie ramy i półki regałów muszą być pomalowane metodą proszkową na kolor RAL 7047 (szary). 21. Skrajne ściany modułów w każdym ciągu posiadają blendę oraz w tabliczkę umożliwiającą oznaczenie zawartości regału. 22. Moduł musi mieć możliwość montażu podpórek wiszących uniemożliwiających przesuwanie się książek na półce. Należy dostarczyć dodatkowo 300 podpórek wiszących. 23. Stężenia dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i stabilności ciągów regałów należy zamontować w odpowiedniej ilości metalowe stężenia regałów. 24. Regał na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie. 25. Dostawa i rozmieszczenie zgodne z projektem aranżacji pomieszczeń (Piwnice Regał R3). Ilość kompletów ogółem: 51 szt. Uwagi: 1. Przedstawione w ofercie regały muszą spełniać następujące wymagania dotyczące norm: a. Muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO na produkcję, sprzedaż i serwis regałów. b. Muszą posiadać Klasyfikację Ogniową na niepalność regałów. c. Muszą posiadać Atest Higieniczny. d. Muszą posiadać ekspertyzę własności statycznych. 2. Wymagana minimalna gwarancja na oferowane regały: 5 lat od daty odbioru. Strona 7 / 8

8 Element: Podpórki wiszące Symbol / Rysunek Opis szczegółowy: 1. Systemowe podpórki wiszące. 2. Mocowanie pod półką metalową. 3. Podpórka uniemożliwia przesuwanie się księgozbioru na półce. 4. Wykonana z giętego prętu chromowanego. Ilość kompletów ogółem: Uwagi: 950 szt. Nd. Opis przedmiotu zamówienia: Wszystkie dostarczane elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe. III. WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU 1. Termin realizacji 30 grudnia 2008 roku. 2. Cena obejmuje wszystkie koszty dostawy loco miejsce wskazane przez zamawiającego. Zapłata za kompletny montaż nastąpi po końcowym odbiorze zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji. 3. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe, posiadające odpowiednie dopuszczenia i atesty zgodnie z polskimi i europejskimi normami. IV. ZAKRES DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM Nazwa elementu Ilość Regały stacjonarne R1 111 Regały stacjonarne R2 5 Regały przesuwne z napędem elektrycznym 51 Podpórki wiszące 950 OGÓŁEM nd. Strona 8 / 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o.

URS SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA DLA ICL, W ZAKRESIE SYSTEMU INERTYZACJI Nutrifarm Sp. z o. o. 1. CEL OPRACOWANIA Specyfikacja Wymagań Użytkownika ma na celu określenie wymagań stawianych przez Nutrifarm Sp. z o.o., Nagawczyna 107a, 39-200 Dębica odnośnie Systemu inertyzacji dla budynku Silo ICL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 4 tel.: (08) 445 4 59, fax: (8) 445 4 63 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Ozn. PARTER i PIĘTRO Nazwa wyposaŝenia:

Ozn. PARTER i PIĘTRO Nazwa wyposaŝenia: Załącznik nr I do SWIZ: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa rodzaje wyposaŝenia. Część wyposaŝenia jest dofinansowywana ze środków unijnych i w związku z powyŝszym zgodnie z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opis Przedmiotu Zamówienia 1) wykonanie projektu (planu) nowej serwerowni przy ul. Matejki 59 (siedziba ZTM Poznań). Projekt ma uwzględniać zmiany przeznaczenia pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z rozmieszczeniem elementów wyposażenia dla potrzeb Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12. Wszystkie elementy będące przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego wraz z akcesoriami i wyposażeniem do hali sportowej w Bezledach, działka nr ew. 15/16

Bardziej szczegółowo