ZESZYT METODYCZNY Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT METODYCZNY Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP PRZYGOTOWANIE DO ASSESSMENT CENTER - Jacek Żyro, Hanna Malinowska, Joanna Szary, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku JAK ODNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY? PLANOWANIE WŁASNEJ KARIERY ZAWODOWEJ - Mirosława Mitra, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku PROGRAM ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ: POZNAJEMY ZAWODY Z GRUPY MECHANICZNEJ I ODZIEŻOWEJ - Sabina Ficek, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP w Rybniku JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ TRUDNE PYTANIA PRACODAWCY - Dorota Porwoł, Zespół Szkół nr 6 w Rybniku POZNANIE SIEBIE WARUNKIEM WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEGO KSZTAŁCENIA - Danuta Sojka, Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku W JAKIM ZAWODZIE MNIE WIDZISZ - Joanna Białas, Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Rybniku OKREŚLANIE I ROZWIJANIE SFER OSOBOWOŚCI W ZAKRESIE: UZDOLNIEŃ, ZAINTERESOWAŃ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH - Izabela Muzyka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku WOLONTARIAT TO TEŻ PRACA - Ewelina Marszołek-Polańczyk, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Rybniku METODY SOCJOLOGII EMPIRYCZNEJ W SŁUŻBIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO - Jacek Żyro, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

3 WSTĘP Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce drugi numer zeszytu metodycznego przygotowanego i opracowanego przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego, zawierającego gotowe materiały do prowadzenia zajęć zarówno z uczniami jak i osobami bezrobotnymi. Publikacja składa się z materiałów metodycznych przygotowanych przez praktyków na co dzień prowadzących warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego. Zawiera ona między innymi kompleksowo przygotowany materiał szkoleniowy z zakresu przygotowania osób poszukujących pracy do Assessment Center, scenariusz zajęć z preorientacji zawodowej, przybliżający grupę zawodów odzieżowych i mechanicznych, a także konspekty zajęć przygotowujących młodzież do optymalnego wyboru zawodu i wiele innych, świetnych materiałów metodycznych udostępnionych przez doradców zawodowych z instytucji zrzeszonych w Rybnickiej Platformie Poradnictwa Zawodowego. Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego od wielu lat realizuje misję świadomego wyboru zawodu poprzez promowanie całożyciowego poradnictwa zawodowego. Skupia ona w swoich szeregach przedstawicieli szkół, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji reprezentującej przedsiębiorców. Jest sześciokrotną laureatką Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jesteśmy przekonani, że publikacja przez nią przygotowana pomoże Państwu w codziennej pracy doradcy zawodowego. Anna Michalczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 2

4 1. PRZYGOTOWANIE DO ASSESSMENT CENTER Jacek Żyro, Hanna Malinowska, Joanna Szary Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Cel Przygotowanie osób do uczestnictwa w specjalistycznej sesji Assessment Center - AC (tłumaczonej często jako centrum zintegrowanej oceny) stosowanej głównie przez firmy doradztwa personalnego - poprzez pokazanie jak największej liczby metod i ćwiczeń służących ww. firmom do określenia kompetencji potencjalnych pracowników, obrazowanych przez zachowania i postawy wymagane na rekrutowanym stanowisku. Program szkolenia nie jest opisem służącym do przygotowania i przeprowadzenia pełnej sesji AC nie zawiera bowiem fazy przygotowawczej, m.in.: określenia profilu kompetencyjnego danego stanowiska z wykorzystaniem panelu ekspertów, doboru ćwiczeń do danej kompetencji, przygotowania asesorów itp. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami stosowanymi w AC, m.in.: symulacje, dyskusje grupowe, koszyk zadań (in-basket), prezentacje, techniki psychometryczne itp. wraz z dokładnym omówieniem powyższych metod. Najważniejszym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do pozytywnego przejścia przez sesję AC przygotowaną przez specjalistyczne firmy doradztwa personalnego. Osoby prowadzące Ze względu na złożoność szkolenia, osobami prowadzącymi (2 osoby) powinni być doświadczeni doradcy zawodowi (bardzo pomocne może być posiadanie wykształcenia psychologicznego). Czas trwania 4 dni po 3 godziny zegarowe. 3

5 Metody prowadzenia warsztatów Miniwykład, praca indywidualna i w parach, ćwiczenia grupowe, pogadanka, symulacje, koszyk zadań, studium przypadku (case study), burza mózgów, testy itp. Uczestnicy otrzymają pełny zestaw materiałów pomocniczych do prawidłowego przebiegu zajęć. Materiały dydaktyczne Laptop, projektor multimedialny, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna, flipchart, kserokopie materiałów informacyjnych, artykuły prasowe, mazaki, kartki, długopisy, ołówki, kredki, arkusze papieru, linijki, kleje itp. Uczestnicy Osoby zainteresowane poznaniem metod i technik stosowanych w centrach AC, głównie osoby z wyższym wykształceniem, poszukujące pracy na stanowiskach kierowniczych i/lub specjalistycznych. Przebieg zajęć: Dzień pierwszy. 1. Wstęp przedstawienie celu szkolenia, założeń, przybliżenie metody AC prowadzący bardzo ogólnie omawiają założenia tej metody rekrutacyjnej na tym etapie nie można zdradzić prawdziwego celu ćwiczeń, jakie będą wykonywać uczestnicy. Wskazówki dla prowadzących oraz podstawowy opis metody AC zawarty jest w załączniku 1. Czas trwania wstępu 10 min. 2. Ćwiczenie integrujące: prezentacja uczestników np. ćwiczenie: wywiad z gwiazdą opracowane na podstawie ćwiczenia Dziennikarz Paszkowskiej-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, praca w parach zebranie najciekawszych informacji o partnerze (np. osoba, która siedzi obok) w formie wywiadu, następnie wzajemne przedstawienie się na forum grupy 30 min. 3. Kodeks Pracy ustalenie zasad szkolenia np. omówienie zasad przebiegu zajęć przez uczestników w podgrupach, zaprezentowanie oczekiwań dot. kursu przez 4

6 wybraną osobę z grupy, zapisanie wspólnie uzgodnionych zasad na tablicy i podsumowanie przez prowadzącego 15 min. 4. Ćwiczenie koszyk zadań załącznik 2, praca indywidualna, po wykonaniu ćwiczenia dyskusja i omówienie jego celu: zbadanie umiejętności dokonywania selekcji informacji i podejmowanie trafnych decyzji w krótkim czasie. Badane są m.in. takie cechy i umiejętności jak: komunikacja, samodzielność, podejmowanie decyzji pod presją czasu, umiejętność delegowania zadań, umiejętności adaptacyjne. Czas na wykonanie ćwiczenia - 4 minuty (prowadzący muszą mierzyć czas). Omówienie ćwiczenia z wykorzystaniem Macierzy Eisenhower'a oraz Zasady Pareto załącznik 3. Czas trwania całego ćwiczenia - 30 min. 5. Ćwiczenie swobodna dyskusja na kontrowersyjny temat - na forum całej grupy. Prowadzący podają temat do dyskusji, np.: Mężczyźni lub kobiety są lepszymi menadżerami, W pracy nie ma przyjaciół, Cel uświęca środki itp. (dobór tematu zależy od pomysłowości prowadzącego oraz od uczestników grupy: ich wieku, płci, doświadczenia zawodowego, życiowego itp. Kontrowersyjność tematu powinna zachęcić uczestników do ożywionej dyskusji, przez co łatwiej obserwować ich zachowania). Wybierając wariant metody: dyskusję bez przydziału ról uczestnicy wchodzą w role, które są im najbliższe i najłatwiej jest im je przyjąć. Alternatywną formą ww. ćwiczenia jest wariant: dyskusja z przydzielonymi rolami. W tym przypadku można zaobserwować jak uczestnicy potrafią wcielić się w wylosowaną przez siebie rolę. Dodatkowo w omawianym ćwiczeniu oceniana jest umiejętność negocjacji, asertywność, umiejętność przekonywania do swoich racji, osiąganie kompromisów. Asesorami są prowadzący. Opis metod w załączniku 1. Czas na wykonanie ćwiczenia - 10 min. (prowadzący muszą mierzyć czas), jeżeli dyskusja - z punktu widzenia celu ćwiczenia - jest ciekawa, ożywiona, wartościowa itp. można czas trwania ćwiczenia trochę przedłużyć. Po przeprowadzeniu ćwiczenia należy omówić jego cel, czyli co w trakcie prawdziwych sesji AC jest oceniane przez asesorów. Czas trwania całego ćwiczenia - 30 min. 5

7 6. Przerwa (ilość i czas przerw powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb uczestników szkolenia, prowadzący musi obserwować kursantów i elastycznie reagować) 10 min. 7. Testy zdolności werbalnych. Zestaw łamigłówek językowych można wykorzystać jako przerywnik pomiędzy ćwiczeniami lub rozdać je jako pracę domową, ważne żeby w trakcie omówienia zaznaczyć, że tego typu testy są wykorzystywane, aby poznać poziom kompetencji językowych (w sesjach AC mogą być wykorzystywane różne poziomy trudności w zależności od rodzaju stanowiska. Zadania mogą dotyczyć również języków obcych). Prowadzący podkreślają, że w prawdziwej sesji AC jest określony czas na rozwiązanie zadań z reguły dosyć krótki. Czas trwania całego ćwiczenia z omówieniem - 15 min załącznik Ćwiczenia - studium przypadku. Prowadzący rozdają przykładowe ćwiczenia załącznik 5. Uczestnicy samodzielnie opracowują optymalne rozwiązania problemu. Wybrane osoby, ochotnicy lub, w zależności od możliwości czasowych, wszyscy uczestnicy przedstawiają je na forum grupy, czas na przedstawienie rozwiązania 3 min. Prowadzący omawiają ćwiczenie i podsumowują najlepsze rozwiązania. W omawianym ćwiczeniu oceniane są: zdolności komunikacyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, analityczne myślenie, podejmowanie trafnych decyzji, merytoryczna zawartość propozycji. Czas trwania całego ćwiczenia - 35 min. 9. Podsumowanie i zakończenie zajęć. Przy pomocy ćwiczenia: wezwanie do rundki każdy z uczestników wypowiada się krótko nt. emocji, opinii itp. dot. pierwszego dnia zajęć. Ćwiczenie to daje także możliwość prowadzącym odniesienia się do uwag uczestników - 5 min. Dzień drugi. 1. Starter ćwiczenie wprowadzające do zajęć (na każdy dzień zajęciowy należy przygotować inne, krótkie ćwiczenie ułatwiające wejście uczestników szkolenia w rytm pracy oraz bliższe poznanie, integrację, zwiększenie otwartości na 6

8 inne ćwiczenia oraz zadania może to być np. losowanie przygotowanych przez prowadzących pytań na dowolne tematy i odpowiadanie na nie przez uczestników na forum całej grupy lub imię plus jedna najważniejsza cecha charakteru albo wybrany przez prowadzącego uczestnik zadaje pytanie na dowolny temat osobie siedzącej obok, która po udzieleniu odpowiedzi pyta następna osobę itd. aż do momentu, gdy kolejka dojdzie do osoby zaczynającej ćwiczenie) 5 min. 2. Lusterko wsteczne (Metody grupowego poradnictwa zawodowego - Kurs Inspiracji cz. II, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998) przypomnienie przez uczestników poprzedniego dnia zajęć np. co zapamiętali, czego nie zrozumieli itp. - komentarz uzupełniający prowadzącego, możliwość zebrania informacji zwrotnej i natychmiastowego ustosunkowania się do pojawiających się problemów, omówienie niewłaściwie zrozumianych zagadnień itp min. 6. Praca w 2 podgrupach ćwiczenie: zaplanowanie idealnego osiedla mieszkaniowego z wykorzystaniem kamery, prezentacja pomysłów na plakatach na forum całej grupy. Asesorami są prowadzący. Można również poprosić o wcielenie się w rolę obserwatorów 2 uczestników (należy ich przygotować: powinni obserwować zachowania uczestników, role jakie przyjmują, czy są aktywni, czy wycofani itp. starać się nie oceniać osób personalnie, można dać asesorom przykłady ról zawarte w załączniku 6). Omówienie ćwiczenia przez prowadzących, pokazanie na przykładzie ww. ćwiczeń ról przyjmowanych przez uczestników. Oceniane przez asesorów mogą być m.in.: umiejętność współpracy w grupie, konfliktowość, otwartość na pomysły innych osób, trafność proponowanych pomysłów, aktywność przyjmowanie roli lidera, komentatora itp. zdolność do kompromisu itp min. Alternatywnym przykładem powyższego ćwiczenia może być: - przeprowadzenie kampanii pronikotynowej oraz kampanii pronarkotykowej przebieg ćwiczenia jak w opisie powyżej (kontrowersyjność kampanii ma na celu sprawdzenie wśród uczestników kreatywności, umiejętności zachowania się w nietypowej sytuacji itp.). 7. Przerwa (zasady jak w opisie dot. dnia pierwszego) 10 min. 7

9 8. Testy zdolności matematycznych (podstawowe typy działań matematycznych) - załącznik 7. Uczestnicy mają do wyboru różne poziomy trudności (K - basic poziom najniższy, K3 poziom najwyższy). Podobnie jak w ćw. 7 z dnia pierwszego testy można wykorzystać jako przerywnik pomiędzy ćwiczeniami. Czas trwania ćwiczenia 30 min. (w tym czas na rozwiązanie testów 20 min i czas na omówienie wyników 10 min.). W profesjonalnej sesji AC celem uczestnika jest prawidłowe rozwiązanie testu o jak najwyższym poziomie trudności w określonym czasie. W niektórych sesjach AC osoby indywidualnie decydują o poziomie od którego rozpoczną rozwiązywanie testu. Jeśli wybrany przez uczestnika test okaże się dla niego zbyt trudny, może poprosić o poziom łatwiejszy. Tego typu testy mają na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy uczestnika sesji AC ale również mogą służyć m.in. ocenie umiejętności zarządzania czasem czy zdolności strategicznych. 9. Ćwiczenie - z wykorzystaniem kamery - spotkanie jeden na jeden. Podział dobrowolny, losowy lub celowy uczestników na grupę kierowników i pracowników przygotowanie ról, opracowanie strategii prowadzenia rozmów w poszczególnych grupach. wybór kierownika i pracownika lub pracowników do odgrywania scenki. Przeprowadzenie ćwiczenia kierownik vs. pracownik, który jest np.: wypalony lub zaniedbujący swoje obowiązki lub aspirujący do zastąpienia obecnego kierownika itp. Alternatywną formą ww. ćwiczenia może być spotkanie z zespołem: np. kierownik vs. skłóceni pracownicy lub niezadowoleni z podziału obowiązków lub protestujący przeciwko zbyt niskim podwyżkom, płacom itp. Czas trwania scenek symulacyjnych max. 10 min. Omówienie postępowania kierownika i sposobów rozwiązania przez niego konfliktu, poznanie opinii aktorów scenek oraz pomysłów alternatywnych całej grupy. Bardzo ważną kwestią jest, aby prowadzący wyraźnie podkreślili, że oceniana jest odgrywana rola, a nie osoba, która ją odgrywa. Jest to szczególnie 8

10 istotne, gdy dany aktor jest bardzo niezadowolony ze swojego wystąpienia może to wpłynąć na zaniżenie jego samooceny (zobacz załącznik 1 podpunkt: asesorzy). Na zakończenie prowadzący omawiają cel ćwiczenia, elementy, które oceniają u potencjalnego kierownika prawdziwi asesorzy m.in.: umiejętność słuchania, prowadzenia rozmowy, podejmowania trafnych decyzji, obrony swoich argumentów, umiejętnego zażegnywania sporów i sytuacji problemowych, kultury osobistej kierownika, znajomości zagadnień fachowych itp. Czas trwania całego ćwiczenia 40 min. 10. Testy zdolności logicznych kombinatoryka (zasady stosowania jak w ćw. 8 z dnia drugiego) - załącznik 8. Czas trwania ćwiczenia 25 min (w tym czas na rozwiązanie testów 20 min i czas na omówienie wyników 5 min). 11. Podsumowanie i zakończenie zajęć - patrz punkt 8, dzień pierwszy. W razie, gdy prowadzący widzą, że któryś z uczestników jest wyraźnie np. podłamany, niezadowolony z rezultatów swoich ćwiczeń, warto indywidualnie omówić poszczególne ćwiczenia i pokazać udane aspekty, co było zrobione dobrze, ewentualnie nad czym warto popracować. Nie należy pozostawiać uczestnika z negatywnymi odczuciami 15 min. Dzień trzeci. 1. Starter ćwiczenie wprowadzające (opis j.w.) 5 min. 2. Lusterko wsteczne (Metody grupowego poradnictwa zawodowego - Kurs Inspiracji cz. II, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998) - opis j.w. 15 min. 3. Ćwiczenie Drakula powstał z grobu (A. Kirby, Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów. Zestaw 2, Oficyna Ekonomiczna 2002) załącznik 9. Dwie osoby zostają wyznaczone do roli obserwatorów; pozostali uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Zadanie polega na rozwiązaniu problemu w sytuacji, w której żaden z zespołów nie dysponuje wszystkimi potrzebnymi informacjami. Oceniane są umiejętności negocjacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, oraz zadawania trafnych pytań. Czas trwania ćwiczenia 80 minut. 9

11 4. Przerwa (zasady jak w opisie dot. dnia pierwszego) 10 min. 5. Ćwiczenie w podgrupach - Sprzedawca pomysłów (Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Materiały szkoleniowe, Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego 2011). Przygotowanie prezentacji o dowolnej formie, mającej na celu przekonanie klienta do zakupu niepotrzebnej mu rzeczy, np. sprzedaż bikini Eskimosowi czas trwania 40 min. 6. Testy zdolności myślenia przestrzennego (zasady stosowania jak w ćw. 8 z dnia drugiego) - załącznik 10. Czas trwania ćwiczenia 25 min (w tym czas na rozwiązanie testów 20 min i czas na omówienie wyników 5 min). 7. Podsumowanie dnia 5 min. Dzień czwarty. 1. Starter ćwiczenie wprowadzające (opis j.w.) 5 min. 2. Lusterko wsteczne (Metody grupowego poradnictwa zawodowego - Kurs Inspiracji cz. II, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998) - opis j.w. 15 min. 3. Ćwiczenie w podgrupach - plakat. Uczestnicy zostają losowo podzieleni na dwa rywalizujące ze sobą zespoły. Każdy zespół otrzymuje instrukcję z listą zadań do wykonania (załącznik 11) oraz materiały: kartkę formatu A1, linijkę, długopisy, ołówek, kredki, klej. Po zakończonym ćwiczeniu omawia się następujące zagadnienia: zaangażowanie oraz kreatywność poszczególnych członków zespołu, wyłonienie się liderów, sposoby podejmowania decyzji, delegowanie zadań, pojawienie się konfliktów, możliwości usprawnienia pracy zespołu, działanie pod presją czasu. Czas trwania całego ćwiczenia - 50 min. 4. Przerwa 10 min. 5. Ćwiczenie indywidualne: autoprezentacja z wykorzystaniem kamery. Temat wystąpienia, np.: przedstawienie siebie jako odpowiedniego specjalisty w posiadanym zawodzie, przekonanie do siebie przyszłych pracodawców. Czas prezentacji maksymalnie 3 min. (prowadzący muszą mierzyć czas). Informacji zwrotnej mogą udzielić prowadzący i/lub uczestnicy. Prowadzący muszą wcześniej 10

12 ustalić zasady udzielania informacji zwrotnej (np. co było przekonujące i dlaczego, co należy poprawić i dlaczego). Informacja zwrotna może mieć różne formy: ustną, pisemną, film nagrany na kamerze. Oceniana jest umiejętność komunikowania się, przekonywania, dobierania argumentów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Czas trwania całego ćwiczenia - 50 min. Alternatywną formą ww. ćwiczenia może być prezentacja przez uczestników wylosowanego lub posiadanego ze sobą przedmiotu. Przeprowadzenie prezentacji ok. 3 min. na osobę i przekonanie słuchaczy o jego zaletach lub różnych możliwościach zastosowania lub przekonania do jego zakupu itp. Na zakończenie prowadzący omawiają cel przeprowadzonych ćwiczeń. 8. Testy zdolności technicznych (zasady stosowania jak w ćw. 8 z dnia drugiego) - załącznik 12. Czas trwania ćwiczenia 30 min (w tym czas na rozwiązanie testów 20 min i czas na omówienie wyników 10 min). 9. Podsumowanie zajęć, przypomnienie wszystkich metod stosowanych podczas sesji AC, udzielenie rad i przedstawienie korzyści z uczestnictwa w takiej sesji - załącznik 13, omówienie ciekawostek, wykorzystanie doświadczeń uczestników dot. prawdziwych sesji. Podanie literatury, przydatnych stron, linków itp. 15 min. 10. Zakończenie zajęć: wykorzystanie metod ewaluacyjnych (w celu uzyskania jak najpełniejszej oceny warsztatów warto zastosować zasadę triangulacji metodologicznej - patrzenie na przedmiot badań z punktu widzenia różnych metod badawczych czyli wykorzystanie kilku metod ewaluacyjnych badających dane ilościowe i jakościowe), np. wykorzystanie metody obserwacyjnej (metodę tę należy stosować w trakcie całego przebiegu zajęć, bliższy opis metody w artykule: Metody socjologii empirycznej w służbie poradnictwa zawodowego), wezwanie do rundki (każdy z uczestników wypowiada swoje odczucia, opinie, emocje itp. można ją przeprowadzić np. w trakcie podsumowania zajęć), wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej (ankieta audytoryjna grupowa 11

13 - niezwykle przydatna technika zbierania informacji, zwłaszcza danych ilościowych w krótkim czasie nt. przebiegu warsztatów) - 5 min. - załącznik 14. W załączniku 15 zamieszczono tabelę z czasowym rozkładem zajęć. Bibliografia: 1. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Sidor-Rzadkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Metoda grupowego poradnictwa zawodowego Kurs Inspiracji cz. II, Zeszyt informacyjno-metodyczny nr 11, Warszawa Kwartalnik Doradca Zawodowy nr 3/2007, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa Kwartalnik Doradca Zawodowy nr 4/2007, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa Wood R., Payne T,. Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Kirby A., Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów. Zestaw 2, Oficyna Ekonomiczna Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Materiały szkoleniowe, Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego

14 Załącznik 1. Materiały dla prowadzących Wprowadzenie geneza AC W literaturze przedmiotu można znaleźć informację o tym, że już 1500 lat temu w Indiach kandydaci na wysokie stanowiska byli poddawani różnym testom i obserwacjom, jednakże rzeczywistych początków Assessment Center (AC) należy dopatrywać się w metodzie wykorzystywanej do selekcji oficerów w siłach powietrznych armii niemieckiej w latach 30. XX w. W trakcie II Wojny Światowej metoda ta wykorzystywana była w armii brytyjskiej (Officer Selection Board) oraz do selekcji i rekrutacji oficerów Royal Navy (Admiralty Interview Board). Również w USA wykorzystywano tę metodę w trakcie selekcji oficerów wywiadu. Pierwszym znaczącym, cywilnym zastosowaniem metody AC było jej wdrożenie w amerykańskiej firmie AT&T. Organizacja ta opracowała, wcieliła w życie i rozwinęła program oceny rozwoju kadry menadżerskiej. Na początku lat 50. XX w. AT&T koncentrowała się głównie na identyfikowaniu osób, które miały możliwość rozwoju i budowania kariery menadżerskiej niezależnie od wykształcenia i wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Inne firmy, skuszone skutecznością i efektywnością AC w AT&T, zaczęły adaptować tę metodę do własnych celów. Wraz z ekspansją amerykańskich korporacji, metoda ta rozprzestrzeniła się początkowo w Europie, a potem również w innych rejonach świata. W Polsce obecna na rynku od końca lat 90. Obecnie, wraz z rozwojem sieci internetowej, coraz częściej stosowana jest metoda tzw. e-assessment Centre, która przybiera formę interaktywną, jednak ma ona duże ograniczenia w stosunku do metody tradycyjnej. Źródło: (http://pl.wikipedia.org/wiki/assessment_center). Wskazówki dla prowadzących Osoby przeprowadzające warsztat AC muszą stopniowo wprowadzać uczestników w metodykę i poznawanie przez nich celu poszczególnych ćwiczeń. Uczestnicy nie mogą być świadomi, jakie jest właściwe znaczenie danego ćwiczenia czyli, co jest badane i obserwowane. Jeżeli będą wykonywane podobne ćwiczenia, ich właściwe znaczenie należy omówić po całej serii ćwiczeń. 13

15 Podsumowując metody stosowane w AC do oceny kompetencji należy zwracać uwagę, na to, że poziom kompetencji potrzebny do wykonywania danego stanowiska jest zależny od potrzeb danej firmy, nie zawsze musi to być poziom najwyższy, często wystarczy przeciętny (patrz definicja kompetencji). Bardzo ważne jest omówienie zagadnienia związanego z osiągnięciem sukcesu zawodowego: nie trzeba umieć wszystkiego, być we wszystkim najlepszym ale należy znać swoje kompetencje, umiejętności, mocne i słabe strony, aby w jak najlepszy sposób dostosować je do odpowiadającego im stanowiska. Prowadzący nie powinni pozostawiać uczestników z wątpliwościami, zaniżoną samooceną, niewłaściwym zrozumieniem opinii asesorów lub grupy. Wszystkim uczestnikom należy przedstawić informację zwrotną, najlepiej jest to zrobić w formie indywidualnych konsultacji, wyjaśniając uzyskane wyniki, omawiając dokładnie wykonanie poszczególnych zadań w odniesieniu do potencjalnych kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W razie konieczności zaplanować sesje doradczo-coachingowe służące niwelacji deficytów i wypracowaniu konkretnych działań rozwojowych. Definicja kompetencji Na potrzeby omawianych warsztatów można przyjąć definicję kompetencji jako wiedzę, umiejętności i postawy warunkujące zachowania, umożliwiające realizację zadań zawodowych. Oznacza to że posiadanie danej kompetencji jest równoznaczne z wiedzą, jak należy się zachować w danej sytuacji (wiedza), zastosowanie tej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych (umiejętności) oraz posiadanie motywacji do zachowania się w oczekiwany sposób (postawa). Należy dodać, że kompetencje opisywane są poprzez zachowania, które mogą być obserwowane przez przeszkolonych asesorów oraz mają formę skali. Źródło: Doradca Zawodowy nr 3/

16 Przykład skali kompetencji Poziom Charakterystyka Niski Brak zachowań świadczących o posiadaniu danej kompetencji w stopniu pozwalającym na realizację odpowiednich zadań. Uczący się Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Wymagane jest aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób. Dobry Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym pozwalającym na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych. Zaawansowany Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym pozwalającym na bardzo dobra realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie innym własnych doświadczeń. Wybitny Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych danemu zakresowi działań. Źródło: materiał wewnętrzny ProFirma Sp. z o.o. (Filipkowska, Jurek, Molenda, 2004) w Doradca Zawodowy nr 3/

17 Poniższy wykres przedstawia wizualizację oceny kompetencji porównanie poziomu kompetencji wymaganych na danym stanowisku linia ciągła, z poziomem rzeczywistym danego kandydata linia przerywana. Elastyczność 5 Motywowanie Organizowanie Orientacja na wynik Innowacyjność Podejmowanie decyzji Rozwiązywanie problemów Źródło: materiał wewnętrzny ProFirma Sp. z o.o. (Filipowicz, 2004) w Doradca Zawodowy nr 3/2007. Asesorzy Osoby odpowiednio przeszkolone i przygotowane zawodowo do przeprowadzania oceny kompetencji uczestników sesji. Z reguły jeden asesor ocenia ok. 2-3 osób oraz sporządza indywidualny raport na temat obserwowanych osób. Podstawowym narzędziem diagnozy jest obserwacyjna skala behawioralna. Po zakończeniu sesji odbywa się narada asesorów, w trakcie której ustalane są oceny kompetencji każdego uczestnika w poszczególnych zadaniach. Ponieważ każdego uczestnika obserwuje kilku asesorów, oceny zawierają wysoki stopień wiarygodności. Na potrzeby opisywanych warsztatów asesorami powinny być osoby prowadzące. Można poprosić o wykonywanie tego zadania także uczestników zajęć, udzielając im odpowiedniego instruktażu asesorzy powinni obiektywnie opisywać tylko 16

18 zachowania uczestników i ich słowa, nie dodając wartościujących komentarzy. Wspomagać powinni się zapisywaniem obserwacji na kartce. Prowadzący mogą także wykorzystać kamerę. Uczestnicy powinni oswoić się z kamerą. Najlepiej gdyby kamera stała na statywie i była postrzegana przez nich, jako element wystroju wnętrza - o nagrywaniu ćwiczeń należy ich poinformować, nie zdradzając jednak im celu nagrywania. Nagrane ćwiczenie może doskonale służyć do omówienia zachowań, autoanalizy uczestników spojrzenia na siebie chłodnym okiem kamery. Jak widać, rolą i zadaniem asesorów w ww. zajęciach jest - tak jak i całych warsztatów - pokazanie uczestnikom metodyki AC. Ćwiczenia nie mają na celu zbadania określonego profilu kompetencyjnego na dane stanowisko są tylko przykładem metod stosowanych w firmach doradztwa personalnego w trakcie sesji AC. Metody wykorzystywane w AC: Zadania indywidualne: - koszyk zadań (ang. In-basket, In-tray, In-box) - ćwiczenie indywidualne polegające na analizie zbioru dokumentów oraz podejmowaniu na ich podstawie wielu decyzji, wymagających przygotowania i opracowania precyzyjnego planu działania. - analiza przypadku (ang. case study) - ćwiczenie wymagające pełnej analizy sytuacji biznesowej przedstawionej w dostarczonych, różnorodnych materiałach. - prezentacja - zadaniem uczestnika jest przygotowanie krótkiego wystąpienia na określony w instrukcji lub wybrany przez siebie temat. - poszukiwanie faktów (ang. fact finding) - ćwiczenie, w którym zadaniem uczestnika jest znalezienie przyczyn problemów i podjęcie decyzji. Uczestnik ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji od eksperta poprzez zadanie ograniczonej czasowo liczby pytań. - spotkania jeden na jeden - symulacje, w których uczestnik postawiony jest w konkretnej sytuacji zawodowej, a drugim jej uczestnikiem jest specjalnie przygotowany aktor. Najczęściej odgrywa on rolę klienta, podwładnego, współpracownika lub przełożonego. - spotkanie z zespołem - symulacja, która pozwala ocenić kompetencje menadżerskie lub umiejętność rozwiązywania konfliktów. 17

19 Zadania grupowe: - dyskusja grupowa bez ról - dyskusja, przed którą każdy z uczestników dostaje zestaw tych samych materiałów, opisujących określoną sytuację. Zadaniem grupy jest podjęcie wspólnej decyzji, przy czym interesy jednostek są zbieżne. - dyskusja grupowa z przypisanymi rolami - dyskusja, w której każdy z uczestników ma dodatkowo swoją indywidualną rolę i cel, który powinien osiągnąć. Najczęściej role indywidualne są ze sobą w konflikcie interesów. - dyskusja z liderem - dyskusja, w której każdy z uczestników przez jakiś czas trwania zadania, gra rolę przełożonego całego zespołu. - zadanie grupowe - ćwiczenie, w którym grupa wykonuje określone, najczęściej manualne, zadanie - np. buduje coś z przygotowanych elementów, lub opracowuje projekt jakiejś konstrukcji. Testy kompetencyjne Testy kompetencyjne to narzędzia, które służą do diagnozy wiedzy o kompetencjach tzw. miękkich, jak również umożliwiają zbadanie poziomu wiedzy specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku. Test zawiera zazwyczaj opisy od kilkunastu do kilkudziesięciu hipotetycznych sytuacji, charakterystycznych dla danego stanowiska pracy. Zadaniem uczestnika jest wybranie spośród dostępnych opcji najlepiej obrazującej jego zachowanie w danej sytuacji. Testy te są nazywane deklaratywnymi, ponieważ odpowiedzi opierają się na samoopisie uczestnika. Testy psychologiczne W ramach testów psychologicznych można wyróżnić: - testy zdolności - testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy diagnozujące konkretne umiejętności, np. analiza danych liczbowych, - testy osobowości - testy osobowości, temperamentu, procesów poznawczych, - wywiad kompetencyjny (wywiad behawioralny) - technika polegająca na prowadzeniu rozmowy, w której zamiast koncentrować się na osiągnięciach uczestnika sesji AC, asesor poszukuje informacji o tym, w jaki sposób osiągnął on w pracy rezultaty, o których mówi. Źródło: (http://pl.wikipedia.org/wiki/assessment_center). 18

20 Załącznik 2. Koszyk zadań Przychodzisz rano w poniedziałek do pracy jako nowy kierownik (o awansie dowiedziałeś się w piątek na koniec pracy) i musisz zmierzyć się z zadaniami, które są na Twoim biurku w nowym pokoju. Rozplanuj poszczególne zadania. Uzasadnij swój wybór. Pracujesz od 7.00 do Skserować rozporządzenie w 10 egzemplarzach (5 stron) Zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie funduszu socjalnego przekazać uwagi pracownikom Narada kierowników Narada z podwładnymi, jako nowy kierownik Przygotować się do negocjacji ze stałymi kontrahentami, nie wiadomo, o której przyjadą Zebrać informacje na temat kontrahentów Wyjazd w teren sprawa reklamacji u ważnego klienta Propozycja dyrektora wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy, prawdopodobnie w godzinach między Wprowadzenie danych do komputera faktury, zamówienia itp. Zredagowanie i wysłanie listów służbowych (referencje, podziękowania, reklamacje, kartki świąteczne itp.) Przygotowanie propozycji zwiększenia sprzedaży produktów schodzących z rynku i nowych produktów opracowanie strategii marketingowych Załatwienie spraw papierkowych związanych z awansem Konieczność dopasowania i zorganizowania własnego biura (podłączenie komputera, telefonu, ustawienie mebli biurowych itp.) Źródło: opracowanie własne. 19

21 Załącznik 3. Macierz Eisenhower'a Jeden ze znanych prezydentów Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhower słynął nie tylko ze swojej mądrości ale również, a może przede wszystkim ze świetnego zarządzania własnym czasem. Jest on twórcą tzw. Macierzy Eisenhowera nazywanej również Polem/ Siatką/Systemem/Kwadratem Eisenhowera. Popularna jest również nazwa Matryca Priorytetów. Macierz Eisenhowera jest jednym z popularnych sposobów rozplanowania czasu. Swoją budową przypomina układ współrzędnych, gdzie rzędną jest ważność danego działania natomiast odciętą jego pilność. Jednak tak naprawdę nie liczy się jaką formę przyjmie nasze rozplanowanie zadań (macierzy, tabeli, czy zwykłego podziału wg punktów). Najważniejsze w jej realizacji jest odpowiednie rozdzielenie czynności. Często mamy dylemat, czy nasze zadania możemy uznać za mało ważne lub mało pilne? Czy możemy ich nie wykonywać lub zlecić ich realizację komuś innemu? ważność pilność A C B D 20

22 Jak jej używać Aby poprawnie stosować macierz Eisenhowera należy zrozumieć oraz stosownie wyselekcjonować rzeczy ważne i pilne. Oczywiście wpływa na to wiele czynników: priorytety osobiste, wartości emocjonalne, wartości finansowe, priorytety innych, zmiany terminów oraz wiele innych. Musimy się zatem skupić na czynnościach najistotniejszych dla nas oraz ludzi dla nas ważnych. Nie możemy stawiać na tym samym miejscu przygotowania istotnych zestawień dla szefa oraz spotkania z nielubianymi koleżankami. Jak należy interpretować podział w Macierzy Eisenhowera: Ćwiartka A: rzeczy ważne ale również pilne, które powinniśmy zrealizować sami lub zlecić komuś do wykonania (w natłoku innych spraw). Czynności te musimy wykonać jak najszybciej, ponieważ ich niewykonanie może spowodować daleko idące konsekwencje, w tym również nawał dodatkowej pracy. Czynności które możemy zaliczyć do tej ćwiartki to zazwyczaj sytuacje nagłe, trudne do przewidzenia lub skutki zaniedbania i niewykonywania regularnej pracy. Możemy do nich zaliczyć: sytuacje kryzysowe, efekt niewykonanych wcześniej zadań. Ćwiartka B: rzeczy ważne ale nie pilne, które możemy rozłożyć w czasie lub wykonywać regularnie. Przykłady czynności które mogłyby się znaleźć w tej części to: ćwiczenia fizyczne, przygotowania do ważnego, ale odległego projektu, regularna praca nad sobą i własnym rozwojem. Ćwiartka C: rzeczy pilne, jednak mało ważne powinniśmy wykonać lub zlecić w drugiej kolejności, zaraz po zadaniach z części A. Czynności z tego pola nie są istotne lecz wymagają jak najszybszej realizacji, możemy do nich zaliczyć np. uregulowanie rachunków lub wizytę u fryzjera (chociaż ta ostatnia jest uzależniona od indywidualnych preferencji). Ćwiartka D: rzeczy mało ważne i mało pilne można je zignorować. Najlepszym miejscem dla czynności z tej części jest kosz. Nie są one dla nas istotne, więc bez trudu powinniśmy się ich pozbyć. Zazwyczaj to one są tzw. pożeraczami czasu bezcelowe patrzenie w TV podczas nudnego programu, całogodzinne granie w gry komputerowe, próby czytania książki podczas złego samopoczucia. 21

23 Oczywiście trudno jest nakreślić uniwersalny schemat postępowania ponieważ wszystko jest uzależnione od naszych prywatnych preferencji. Są jednak pewne wskazówki postępowania do których powinniśmy się zastosować: Jeśli okaże się, że mamy najwięcej rzeczy pilnych oraz ważnych musimy się zastanowić, czemu tak jest. Może nie wszystkie są tak istotne, jak myślimy, może część z nich możemy przełożyć lub wykonywać etapami regularnie rozłożyć je w czasie. Jeśli w swojej macierzy umieściliśmy mało rzeczy nieważnych i niepilnych wtedy powinniśmy poświęcić chwile na ponowną analizę naszej matrycy. Zawsze znajdzie się coś co stanowi mało ważny obowiązek, więc nie bójmy się umieścić go w odpowiednim miejscu. Pamiętajmy, że rzeczy pilne to takie, które musimy zrobić w ciągu kilku najbliższych godzin lub tego samego dnia. Wszystko co możemy przesunąć lub jest zaplanowane na termin odleglejszy stanowi zadanie mniej pilne i dlatego będzie się znajdowało w ćwiartce B. Zalety Stosowanie Macierzy Eisenhowera umożliwia samodzielne rozplanowanie własnego czasu. Jest sposobem szybkim, łatwym i dającym bezpośredni wgląd w listę zadań do wykonania. Ponadto pozwala, na w miarę swobodne, gospodarowanie własnym czasem, na samodzielne dobieranie priorytetów. Z założeń Macierzy korzystają menadżerowie, jak również ludzie, którzy chcą racjonalnie zaplanować swój czas. Używając tego narzędzia samodzielnie wybieramy zadania, które są dla nas ważne oraz pilne. Wady Poprawne użytkowanie Macierzy Eisenhowera nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi. Jednak czasem możemy spotkać się z trudnościami wynikającymi ze złego zaklasyfikowania czynności do określonych ćwiartek. Często boimy się również powierzyć określone zadania innym osobom uważamy, że my wykonamy je lepiej lub szybciej. Napotykamy również trudność w określeniu czynności, które możemy umieścić w ostatniej ćwiartce zastanawiamy się, czy na pewno są one stratą naszego cennego czasu, 22

24 zapominamy również, że należy nam się jakaś ilość czasu przeznaczonego tylko dla nas na relaks i rozrywkę. Podsumowanie Macierz Eisenhowera jest jednym z narzędzi w trudnym procesie planowania czasu. Musimy pamiętać, że nie należy polegać tylko i wyłącznie na niej. Zawsze powinniśmy korzystać również ze sprzętu, który może nam pomóc w bardziej szczegółowym zarządzaniem naszym czasem kalendarzem spotkań, terminarzami dziennymi oraz tygodniowymi, terminarzami w formie elektronicznej oraz wieloma innymi. Źródło: autor: Magdalena Cerecka Zasada Pareto Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto (ur. 15 lipca 1848 w Paryżu, Francja, zm. 19 sierpnia 1923 w Céligny, Szwajcaria) włoski ekonomista i socjolog. Był współtwórcą tzw. lozańskiej szkoły w ekonomii. Vilfredowi Pareto powszechnie przypisuje się sformułowanie tzw. zasady Pareto, nazywanej też zasadą 20/80 i mającej szerokie zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu. Zgodnie z nią rozkład wielu cech przyjmuje stosunek 20 do 80 np. około 80% przychodów przedsiębiorstwa generowanych jest przez około 20% jego klientów lub 20% czasu poświęcanego pracy generuje 80% efektów tej pracy. Ww. zasada ma również zastosowanie w przypadku zarządzania czasem - mówi o tym, że w pracy, czy w życiu nie chodzi o wypełnienie wszystkich obowiązków. Nasza praca nie powinna być więc nastawiona na wykonywanie masy różnych czynności, lecz na osiągnięcie efektu. Większość wykonywanych przez nas czynności, to tzw. czynności puste, które nie zbliżają nas do osiągnięcia naszych celów. Takie puste czynności pochłaniają 80% naszego czasu, natomiast działania, które faktycznie pomagają nam osiągnąć cele, zajmują tylko 20% wykonywanych przez nas czynności. Zasadę Pareto można rozszerzyć: 23

25 20% ważnych spraw daje nam 80% satysfakcji; 20% działań przyczynia się do 80% naszych sukcesów; 20% czynników decyduje o naszej karierze. Zasada ta działa także i w drugą stronę, np. 80% naszych wysiłków nie daje żadnych efektów. 80% naszych spraw, to działania nieistotne. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć? Jeśli będziemy potrafili określić, które z wykonywanych przez nas czynności stanowią te magiczne 20% wpływające na naszą efektywność, a co można wyrzucić do kosza z etykietą czynności puste, znacznie ułatwi to nasze życie, a na pewno pozwoli nam lepiej gospodarować czasem. Źródło: 24

26 Załącznik 4. Zdolności werbalne 1. Do podanych słów dopisz synonimy. Podana jest pierwsza litera słowa, a liczba kropek oznacza ilość liter, z których składa się wyraz: a) płyta s b) taboret z Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych: AHCUM RESZEŃSZ YGRYST LOTYM 3. Dopisz słowo, które utworzy nowe słowo ze słowami podanymi poniżej (liczba kropek w nawiasie oznacza ilość liter, z których składa się wyraz): a) (.) NOŚNY CHÓD LOT b) MARKA (..) TYP PUNKT 4. Wstaw do nawiasów synonimy do wyrazów poza nawiasami (liczba kropek w nawiasie oznacza ilość liter, z których składa się wyraz): a) antaba (..) bastylia; b) rataj (..) poler; Źródło: opracowanie własne. 25

27 Odpowiedzi do załącznika: zdolności werbalne Ad. 1: a) sklejka; b) zydel. Ad.2: słowo niepasujące: tygrys bo pozostałe słowa oznaczają owady: mucha, szerszeń, motyl. Ad.3: a) samo; b) kontra; kontramarka - 1. znak wybijany dawniej na monetach w celu usankcjonowania ich obiegu lub nadania im nowej wartości, 2. daw. numerek otrzymywany w szatni przy oddawaniu ubrania na przechowanie Słownik języka polskiego PWN. kontratyp 1. kopia filmowa wykonana na podstawie kontrnegatywu, 2. okoliczność powodująca, że jakiś czyn nie może być traktowany jako bezprawny - Słownik języka polskiego PWN. kontrapunkt - 1. technika kompozytorska w utworach wielogłosowych, 2. linia melodyczna towarzysząca podstawowej melodii, 3. dział teorii muzyki, 4. element obrazu, widowiska itp. uwydatniający inny element przez skontrastowanie go z nim - Słownik języka polskiego PWN. Ad.4: a) zamek, b) pachołek. 26

28 Załącznik 5. Studium przypadku (prowadzący wybierają odpowiednie zadanie) 1. Efekt synergii w pracy zespołowej Takie zadanie może mieć do rozwiązania kandydat do pracy na dowolnym stanowisku wymagającym pracy zespołowej, szczególnie szef, nawet małego, działu. Jesteś szefem ośmioosobowego zespołu - komórki marketingowej w firmie produkcyjnej. Zespół powstał, wraz z całą firmą, rok temu. Tworząc go, dobierałeś uczestników tak, by rozkład ról zespołowych był w miarę równomierny. Dziś masz jednak wrażenie, że stworzenie komórki, w której: połowa osób to zimni racjonaliści (analitycy, ludzie myślący w skrajnie logiczny sposób) połowa to wolne ptaki (osoby bardzo kreatywne, ale często podejmujące nieracjonalne decyzje) nie było najlepszym pomysłem. Na linii racjonalność intuicja, emocje często dochodzi do konfliktów. Bywa, że dyskusje są bardzo gorące, a podjęte decyzje zawsze satysfakcjonują jedną lub drugą stronę nigdy obie na raz. Tobie jako szefowi zespołu często ktoś zarzuca, że bierzesz stronę jednej lub drugiej podgrupy, zamiast być obiektywnym. Nie jesteś w stanie pogodzić ognia z wodą. W takim razie co robić? Zadanie: Zdecydowałeś, że chcesz spotkać się z zespołem i porozmawiać o zaistniałym problemie. Jak poprowadzisz spotkanie? Jakie rozwiązania zaproponujesz? 27

29 2. Zespół a grupa Z takim przypadkiem mogą się zetknąć kandydaci na stanowiska średniego szczebla kierowniczego, szczególnie - w działach handlowych, sprzedaży, itp. Marek jest kierownikiem zespołu handlowców w firmie ABC. Jego zespół to 15 przedstawicieli działających (średnio od pół roku) na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Podczas ostatniego szkolenia Marek zauważył, że przedstawiciele nie chcą się dzielić ze sobą pomysłami i doświadczeniami (sposobami zdobywania i obsługi klienta). Uznali, że skoro każdy z nich odpowiada za swój teren - jedną lub dwie gminy nie są zespołem, tylko grupą mającą wspólnego szefa. Nie chcą poświęcać czasu na wspólne spotkania (planowanie, raportowanie, wymianę doświadczeń itp., wybór najlepszego handlowca grupy, który skorzysta z incentive - bodziec, zachęta) bo ten sam czas lepiej wykorzystają, jeśli będą sprzedawać. Nie widzą żadnego efektu synergii wynikającego ze współpracy. Są też przekonani, że każdy sam powinien dochodzić do swoich rezultatów. Zadanie: Markowi zależy na pracy zespołowej. Sam widzi jej korzyści, ale nie potrafi do nich przekonać podwładnych. Co powinien zrobić? Napisz, jakie metody może zastosować Marek, żeby udało się z tej grupy stworzyć zespół. 28

30 3. Komunikacja Takie zadanie może pojawić się podczas rekrutacji na niemal każde stanowisko. W firmie produkującej silniki (2 zakłady produkcyjne: Kielce ludzi, Bydgoszcz ludzi, centrala w Katowicach ludzi) rocznie powstaje 100 tys. stron dokumentów, których celem jest przekazanie informacji. Uwzględniono zarówno zwykłe notatki służbowe jak i obszerne raporty i analizy. Powstają one kosztem 10 mln złotych (koszt czasu ludzkiego, materiałów, itp.), a jedynie 20% z nich jest archiwizowanych. Reszta po przeczytaniu trafia do kosza. Dzieje się tak z co trzecim kserowanym dokumentem. Co prawda rozwój poczty elektronicznej zmniejsza ilość marnowanego papieru, ale nie redukuje ilości czasu marnowanego na pisanie niepotrzebnych lub zbyt rozwlekłych wiadomości. Zadanie: Zarząd firmy uznał, że trzeba coś zrobić, by zacząć oszczędzać czas i papier. Zostałeś menedżerem projektu, który ma uprościć komunikację. Od czego zaczniesz pracę? Wypisz czynności, które podejmiesz, by przeanalizować przyczyny problemu. Jak sądzisz, z czego mogą wynikać obecne problemy z komunikacją? 29

31 4. Motywowanie Taki przypadek powinien rozwiązać każdy przyszły menedżer. Firma XYZ to 15 osób. Firma istnieje na rynku od dwóch lat. Zespół zdążył się zintegrować, osiągnął wspólnie szereg sukcesów. Dziś firma przynosi niewielki ale stabilny zysk. Niestety wśród członków zespołu widać wypalenie i chęć zmiany. Od ponad pół roku wszyscy cały czas wykonują te same czynności wdrażają u swoich klientów nowe wersje systemu komputerowego. Na początku było to dla nich ciekawe i twórcze, ale teraz stało się rutynowe. Nic nie wskazuje na to, by firma zajęła się nowymi rzeczami (nowe rynki, produkty itp.), bo nie ma pieniędzy na dalsze inwestycje (zysk jest, ale zbyt niski by inwestować w nowe projekty). Zadanie: Pracownicy czując, że popadają w rutynę, zaczynają słabiej pracować. Niektórzy myślą nawet o odejściu. Co powinien zrobić szef tego zespołu? Zrób listę wszystkich możliwych kroków, jakie można podjąć. Źródło: 30

32 Załącznik 6. Opis ról grupowych Praktyczny organizator (wykonawca, realizator) Zmienia koncepcje i plany w praktyczne działanie i realizuje uzgodnione zadania w sposób systematyczny i efektywny. Cechy: zrównoważony, obowiązkowy, praktyczny. Może powątpiewać w skuteczność nowych pomysłów i zmian. Cechuje go zdrowy rozsądek. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lubi zmienności planów. Naturalny lider (prezes, lokomotywa) Pełni kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągać cele. Potrafi efektywnie wykorzystać zasoby zespołu. Rozpoznaje, gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy. Potrafi wykorzystać potencjał indywidualny każdej osoby. Cechy: zrównoważony, dominujący. Charakteryzuje go raczej zdrowy rozsądek, niż rozważania intelektualne. W kierowaniu nie jest agresywny. Człowiek akcji (ustawiacz, koordynator) Kształtuje sposób, w jaki zostanie wykorzystany wysiłek grupy. Kieruje swoją uwagę bezpośrednio na ustalanie celów i priorytetów. Pragnie wywierać wpływ na dyskusję grupową i na wynik aktywności zespołu. Cechy: niespokojny, dominujący, impulsywny, łatwo się irytuje. Bardzo napięty, dynamiczny, stawiający wyzwania, pragnie przezwyciężyć inercję, samozadowolenie, brak aktywności. Chce szybko widzieć efekty. Rywalizuje z innymi, bywa arogancki, ale dzięki niemu coś się rzeczywiście dzieje. Siewca (pomysłodawca, myśliciel) Wysuwa nowe pomysły i strategie ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych spraw i próbuje się przedzierać ze swoją wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji poglądów. Cechy: dominujący, indywidualista, niekonwencjonalny. Wykorzystuje swą wiedzę, wyobraźnię i intelekt, może gubić szczegóły i robić błędy, a także krytykować pomysły innych. Im większy jest problem, tym odczuwa 31

33 większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa, że wszystkie dobre pomysły z początku dziwnie wyglądają. Roztacza wokół siebie aurę geniusza. Człowiek kontaktów (badacz zasobów, poszukiwacz źródeł) Bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy. Nawiązuje kontakty zewnętrzne, które mogą być użyteczne dla zespołu. Potrafi prowadzić niezbędne negocjacje. Cechy: zrównoważony, dominujący, entuzjasta, komunikatywny, ciekawy świata. Popiera innowacje i jest dobrym improwizatorem. Trochę cyniczny w poszukiwaniu zysku dla grupy. Ma zdolność do kontaktowania się z ludźmi i odkrywania tego, co nowe, umiejętnie reaguje na wyzwania. Szybko traci zainteresowanie, gdy mija pierwsza fascynacja. Często mówi: nowe możliwości powstają w wyniku błędów innych. Sędzia (analityk, krytyk wartościujący) Analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki czemu grupa startuje z pozycji lepiej przygotowanej do podjęcia decyzji. Cechy: zrównoważony, ostrożny, dystansujący się wobec emocji. Potrafi dokonywać chłodnej oceny, jest dyskretny, praktyczny i nie bawi się w sentymenty. Jest najbardziej obiektywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu. Być może brakuje mu umiejętności, inspiracji i zdolności do motywowania innych, nie jest też entuzjastą, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji. Człowiek grupy (dusza zespołu) Zorientowany na społeczną stronę pracy, łagodny, wrażliwy. Wspiera członków grupy. Jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki, potrafi zapobiegać konfliktom. Kształtuje ducha grupy, wzmacnia współpracę i poprawia komunikację, jest lojalny wobec zespołu. Cechy: zrównoważony, słabe pragnienie dominacji i rywalizacji, wysoka zdolność empatii. Możliwe, że w sytuacjach kryzysowych nie wykazuje zdecydowania, nie lubi też konfrontacji, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy. Perfekcjonista (kontroler, skrupulatny wykonawca) Nastawiony na konkretny efekt, tj. na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie mu jak najwyższego standardu wykonania. Może być trudny w kontaktach ze 32

34 względu na to, że jest wrogiem przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze dla ukończenia zadania. Zawsze świadomy celu. Cechy: niespokojny, napięty, zdyscyplinowany. Ma zdolność doprowadzenia działania do skutku, jest sumienny, staranny i uporządkowany. Specjalista - zajmuje się wąskim wycinkiem pracy. Skupia się na szczegółach technicznych. Wykazuje duże poświęcenie w realizowaniu zadań. Cechy: nastawiony na konkretny cel, zaangażowany, samonapędzający się. Dostarcza wiedzy i umiejętności, które mogą być rzadkie i cenne. Może nie widzieć obrazu całości, koncentrując się na wąskim przedmiocie własnych działań. Według M. Belbina, różnorodność ról daje grupie różne możliwości. Jeśli lider będzie potrafił dopasować różnych ludzi do prac, do których najlepiej się nadają i które najbardziej im odpowiadają - zespół osiągnie bardzo dobre wyniki. Autor: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu Źródło: 33

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia II

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia II Zachowania organizacyjne Ćwiczenia II Grupa Grupa to dwie* lub więcej osób, które: Postrzegają siebie jako grupę Są ze sobą związane interakcjami Są siebie świadome Mają wspólny cel * Niektórzy autorzy

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Role w zespole test. Wymaganie na stopień: PODHARCMISTRZYNI Pwd. Martyna Wawer HO Hufiec Zabrze r.

Role w zespole test. Wymaganie na stopień: PODHARCMISTRZYNI Pwd. Martyna Wawer HO Hufiec Zabrze r. Role w zespole test Test ten pozwoli Ci określić, jakim typem osobowości jesteś podczas pracy w grupie. Jesteś liderem, czy perfekcjonistą? Sprawdź! Masz do dyspozycji 10 punktów do każdego pytania. Dobierz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI PRACA W GRUPIE DLA ZAINTERESOWANYCH Adams, Galames Komunikacja w grupach Carol Oyster Grupy GRA KRÓLESTWO GRA KRÓLESTWO ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA zbiór osób,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników Opis Assessment i Develompent Center - to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center 6-7, 27-28 lutego, Golden Floor, Warszawa Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców

Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia dla menadżerów zespołów doradców klienta/ sprzedawców Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w zespole CEL SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia poznaje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

KURS FACYLITACJI. Poznaj facylitację, zostań facylitatorem!

KURS FACYLITACJI. Poznaj facylitację, zostań facylitatorem! KURS FACYLITACJI Celem programu Facylitator jest wykształcenie i przygotowanie ekspertów od projektowania i przeprowadzania procesu grupowego, który wspiera realizację celów spotkania, rozwiązywanie problemów,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Asesora PROGRAM SZKOLENIA. Opis Plan kursu zakłada:

Akademia Asesora PROGRAM SZKOLENIA. Opis Plan kursu zakłada: Akademia Asesora Opis Plan kursu zakłada: - Cykl pięciu szkoleń / modułów dwudniowych (piątek i sobota / 80 godzin). Mniej więcej co miesiąc w Warszawie. - Pomiędzy zajęciami Uczestnicy będą realizowali

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

OBSZARY STOSOWANIA AC

OBSZARY STOSOWANIA AC Rekrutacja i selekcja, II rok Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi Dr Artur Wilczyński Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami OBSZARY STOSOWANIA AC DOBÓR PERSONELU SYSTEM WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY Job market

RYNEK PRACY Job market Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: ogólnouczelniany Rodzaj zajęć: wykład RYNEK PRACY Job market Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: II stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja Terminy szkolenia 20 październik 2016r., Wrocław - IBIS STYLES*** Opis W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Liczba uczestników: 20 osób bezrobotnych (dwie grupy po 10 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 25 r. ż. z ustalonym III profilem pomocy, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo