IV. Struktura organizacyjna OPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. Struktura organizacyjna OPS"

Transkrypt

1 IV. Struktura organizacyjna OPS DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY DZIAŁ ADMINISTRACYJNY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RADCA PRAWNY EUROKOORDYNATOR ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DZIENNY DOM POMOCY DZIENNY DOM POMOCY 14

2 1. Stan zatrudnienia. W Ośrodku, wg stanu na dzień r. zatrudnionych było 59 osób na 54,6 etatach. Tabela Nr 6 stan zatrudnienia w Ośrodku STANOWISKO ETAT LICZBA OSÓB Dyrektor OPS 1 1 Zastępca dyrektora 1 1 Dział Finansowo - Księgowy Główny księgowy 1 1 St. specjalista ds. księgowości 1 1 St. księgowy 1 1 Księgowy 2 2 Dział Świadczeń Starszy inspektor 3 3 Dział Administracyjny Kierownik St. specjalista 1 1 St. inspektor 1 1 Starszy referent 1 1 Sekretarka 1 1 Kierowca 1 1 Konserwator 1 1 Magazynier ¼ 1 Dział Pomocy Środowiskowej Specjalista pracy socjalnej 6 6 Starszy pracownik socjalny 4 4 Pracownik socjalny 6 6 Dział Pomocy Specjalistycznej Terapeuta 1 ½ 2 Psycholog ½ 1 Pedagog ½ 1 Konsultant ½ 1 Specjalista pracy socjalnej 1 1 Dzienne Domy Pomocy Pomoc kuchenna 2 2 Opiekun 1 1 Starszy opiekun 1 1 Instruktor terapii zajęciowej 2 2 Środowiskowy Dom Samopomocy Terapeuta

3 Pielęgniarka ½ 1 Samodzielne stanowiska pracy Radca prawny ½ 1 EFS Pracownik socjalny 1 1 Koordynator projektu/pracownik socjalny 1 1 Księgowy ds. obsługi finansowej projektu ½ 1 W stosunku do stanu na dzień r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 2 osoby - 1 etat. Wzrost zatrudnienia spowodowany był w głównej mierze realizacją dwóch projektów: systemowego pn.: Czas na zmianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy oraz konkursowego pn.: Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, gdzie były zatrudnione 3 osoby na 2,5 etatu. Biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata sprawozdawcze można zaobserwować spadek w ilości osób zatrudnianych i zwalnianych. W 2010 r. zostało przyjętych 9 osób, co stanowi o 35,72% mniej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wśród osób, z którymi został nawiązany stosunek pracy 3 osoby były zatrudnione na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a 6 osób na czas określony, w tym 3 w celu zapewnienia i w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spadła też liczba osób, z którymi został rozwiązany stosunek pracy - 11 osób. W stosunku do roku 2009 r. nastąpił spadek w powyższym zakresie o 8,33%. Umowa o pracę w tych przypadkach została rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron w przypadku 4 osób; 2) z upływem czasu, na który była zawarta w przypadku 6 osób; 3) przez oświadczenie jednej ze stron pracodawcy - z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zdecydowaną przewagę stanowiły osoby posiadające wyższe wykształcenie (46 osób), w tym 10 osób posiadało ukończone studia podyplomowe. 12 osób miało wykształcenie średnie, przy czym 5 osób ukończyło studium pomaturalne, a tylko 1 osoba z pośród zatrudnionych miała wykształcenie podstawowe. Ponadto 7 pracowników socjalnych posiadało specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. 16

4 Poniższy wykres przedstawia strukturę wykształcenia w ujęciu procentowym: Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy % ,3 5 1 wykształcenie 1,7 w ykształcenie w yższe magisterskie-73% w ykształcenie średnie-20,3% w ykształcenie w yższe zaw odow e (licencjat)-5% w ykształcenie podstaw ow e-1,7% Pozyskiwanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności, w sposób decydujący wpływają na pozycję Ośrodka. Rosnące potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują poszerzenie zakresu działań, a wykwalifikowani pracownicy radzą sobie lepiej z nowymi wyzwaniami. 2. Szkolenia. W 2010 r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy systematycznie podnosili swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez studia wyższe, udział w szkoleniach, kursach, seminariach, warsztatach oraz konferencjach. Tematyka była różnorodna i dotyczyła między innymi następujących zagadnień: 1) szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej: a) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, b) pracy asystenta rodziny, c) przemocy, d) profilaktyki przeciwdziałania przemocy, e) aktywizacji zawodowej, f) mediacji rodzinnej, g) integracji społecznej, h) dyskryminacji, i) stresu i wypalenia zawodowego; 2) szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym: 17

5 a) Prawa zamówień publicznych, b) kodeksu postępowania administracyjnego, c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 3) szkolenia dotyczące realizacji projektów unijnych, w tym: a) rozliczania projektów b) równości szans w projektach, c) wdrażania projektów współfinansowanych z PO KL, d) praktycznych aspektów Prawa zamówień publicznych w ramach RPOWM, e) zasady konkurencyjności w projektach, f) realizacji projektów, g) wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL; 4) szkolenia związane z zarządzaniem: a) zarządzanie pomocą społeczną, b) kontroli zarządczej; 5) szkolenia komputerowe dotyczące obsługi programów informatycznych, 6) szkolenia dotyczące nauki języków obcych. Znacząca większość szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy była realizowana w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dzięki czemu Ośrodek mógł w większym zakresie kierować osoby na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w ramach współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy zorganizowano staż dla jednej osoby bezrobotnej, która w 2010 roku odbywała staż w Dziale Pomocy Środowiskowej, a następnie została zatrudniona na umowę o pracę, na stanowisku pracownika socjalnego na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W ramach współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w Ośrodku w Dziale Pomocy Środowiskowej zostały przeprowadzone praktyki dla 10 studentów. 18

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK Warszawa, luty 2012 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK Warszawa, luty 2013 r. 1 Spis treści I. CH ARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELAN Y... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za rok 2006 Warszawa, marzec 2007. 1 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1. Położenie 2.

Bardziej szczegółowo