Prezes Lehman Brothers jako Alicja w krainie czarów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Lehman Brothers jako Alicja w krainie czarów"

Transkrypt

1 Marek Garbicz Prezes Lehman Brothers jako Alicja w krainie czarów Spróbuję, czy wiem to wszystko, co kiedyś wiedziałam. Zobaczmy: cztery razy pięd jest dwanaście, a cztery razy sześd jest trzynaście, a cztery razy siedem jest. och, mili moi! Nigdy nie dobrnę do dwudziestu w tym tempie! Ale przecież Tabliczka Mnożenia nic jeszcze nie oznacza: spróbujmy Geografii. Londyn jest stolicą Paryża, a Paryż jest stolicą Rzymu, a Rzym nie, pewna jestem, że wszystko pokręciłam! 1. Przygody Alicji w krainie czarów Obserwatorzy światowej gospodarki, a zwłaszcza sektora finansowego mogą z pewnym zdumieniem wysłuchiwad deklaracji i oświadczeo głównych decydentów i aktorów tej sceny wykazujących kompletną bezradnośd w zrozumieniu i wyjaśnieniu źródeł obecnego kryzysu, a także własnej roli w doprowadzeniu do krachu na rynkach finansowych. Czy zeznania składane przez A. Greenspana w październiku 2008 roku przed Kongresem USA nie przypominają powyższych rozterek Alicji z powieści Lewisa Carrolla? A Richard Fuld, prezes Lehman Brothers, który doprowadził letnią firmę do upadku, ale w okresie zdążył zarobid jako prezes pół miliarda dolarów w postaci wynagrodzeo i bonusów? Czy potrafiłby wyjaśnid za co wziął te pieniądze? Jak podaje Nicholas Kristof w swym artykule, 2 dochody R. Fulda w samym 2007 roku wyniosły około 45 mln dolarów, tj US$ na godzinę. Dziennikarz pyta ironicznie, czy ktoś nie miałby ochoty zniszczyd jakiejś dużej firmy za mniejsze pieniądze? Rzeczywiście, jesteśmy poniekąd w surrealistycznej sytuacji: zbliżającej się od pewnego czasu katastrofie finansowej w nieznanej dotychczas globalnej skali, skutkującej obecną falą masowych bankructw i wykupów banków (oraz innych instytucji finansowych) przez władze publiczne, towarzyszyła od wielu lat praktyka niesłychanie hojnego gratyfikowania członków zarządów i menedżerów czołowych banków i spółek akcyjnych. Motywowana znakomitymi wynikami tychże firm. Na przykład E. Stanley O Neal, poprzedni prezes Merrill Lynch, zarobił w 2006 roku 46 milionów dolarów. Jak bowiem oświadczył: ze względu na nadzwyczajne wyniki Merrill w czasie mojej kadencji jako prezesa, rada nadzorcza uznawała za uzasadnione podwyższad mi corocznie wynagrodzenia. 3 Ale wyniki Merrill za 2006 rok - 7,5 mld dolarów - okazały się mirażem. Od tego czasu firma straciła trzy razy tyle, głównie dlatego że inwestycje hipoteczne, które wydawały się generowad te zyski, załamały się. Jednak w przeciwieostwie do dochodów firmy, bonusy nie zostały zwrócone 4. Nie tylko nie zostały zwrócone: E. Stanley O Neal, odchodząc z Merrrill Lynch, otrzymał dodatkowo kompensatę o wartości 161 mln USD. Lloyd Blankfein, prezydent zarządu Goldman Sachs, pobrał prawie 54 mln USD wynagrodzenia w 2007 roku. Natomiast pięciu czołowych członków zarządu otrzymało rocznie 242 mln USD października 2008 roku 1 L. Carroll: Przygody Alicji w krainie czarów, Czytelnik, Warszawa 1972, str N. Kristof: Need a Job? $17,000 an Hour. No Success Required, New York Times, September 17, Dane dotyczące Merrill Lynch pochodzą z artykułu Louise Story: On Wall Street, Bonuses, Not Profits, Were Real, New York Times, December 17, Ibidem 5 F. Bass, R. Beamish: As banks struggled, executives pulled it in, The Globe and Mail, December 26th

2 podatnicy dofinansowali Goldman Sachs kwotą 10 mld dolarów. Podobną kwotę otrzymał z pieniędzy podatników Merrrill Lynch. 116 banków, które dotychczas zostały zasilone z pieniędzy publicznych (podkreślenie moje) by pomóc im przejśd kryzys ekonomiczny, dały w 2007 roku jak wynika z analiz Associated Press - swojej czołówce najważniejszych menadżerów prawie 1,6 mld USD w postaci płac, premii i innych korzyści Skorzystało z tych gratyfikacji około 600 najwyżej wynagradzanych bankowych menadżerów 6. Bazylejski Tages Anzeiger ujawnił, że trzech członków zarządu czołowego szwajcarskiego banku UBS (UBS kontroluje 25% krajowego rynku bankowego) zarobiło łącznie w okresie (wrzesieo) 93,6 mln CHF 7. Straty, jakie natomiast wyprodukował UBS okazały się tak duże, że władze konfederacji zostały zmuszone do interwencji i ratowania banku angażując środki publiczne na kwotę około 65 mld CHF. Prawdziwa kraina cudów 8. Okazuje się więc, że ci wysoko wynagradzani menadżerowie, inwestując w bardzo ryzykowne aktywa nie tylko nie potrafili prawidłowo oszacowad wielkości podejmowanego ryzyka, ale jednocześnie rozszerzając nadmiernie skalę operacji kredytowych przy wykorzystaniu taniego i łatwego do pozyskania pieniądza, doprowadzili do załamania się globalnego rynku finansowego. To, co obserwujemy obecnie, jest modelową realizacją tragedy of commons (naruszenia dobra, zasobu wspólnego). W przypadku commons zawsze dochodzi do nadmiernej eksploatacji zasobu wspólnego motywowanej krótkookresowymi korzyściami podmiotów, ze szkodą dla długofalowych interesów całej zbiorowości. W omawianym przypadku owym dobrem wspólnym jest zaufanie i bezpieczeostwo systemu finansowego 9. W ostatnim okresie widzieliśmy jak stopniowo kruszą się zasady ładu korporacyjnego (Enron), załamuje się zaufanie do instytucji ratingowych (Moody s czy Standard & Poor s), audytorów i firm doradczych (Arthur Andersen), spada zaufanie do banków i instytucji regulacyjnych. Dzisiaj, już po wybuchu globalnego kryzysu, odtworzenie tego zaufania i przywrócenie wiarygodności kluczowym podmiotom rynku finansowego może byd podstawowym problemem trwającym lata. Jednocześnie, ale także zanim jeszcze kryzys zaufania się objawił, zyski z usług finansowych rosły w ogromnym tempie: od połowy lat 80-tych w USA udział zysków sektora finansowego wzrósł z 10% do około 30% zysków w całej gospodarce (w początkach bieżącej dekady nawet chwilowo przekroczył 40%) 10. Jak 6 Ibidem 7 A. Valda: Wuffli anerkennt Mitverantwortung für UBS Debakel, Tages Anzeiger, 10 November Wszyscy trzej menadżerowie są już odwołani i częśd tychże zarobków (tj. od trzeciego kwartału 2007) pobrali już po odwołaniu. 8 Oryginalny angielski tytuł książki L. Carrolla brzmi Alice s Adventures in Wonderland, czyli w krainie cudów, a nie czarów. Prezesi banków nie byli raczej czarownikami, ale cudotwórcami, mnożącymi nie istniejące bogactwo. 9 To, że naruszenie zaufania jest kwestią kluczową potwierdza dobitnie przytoczony niżej fragment pisma Przewodniczącego Komitetu Bazylejskiego dotyczący przyczyn upadku Bear Stearns: As you will see, the conclusion to which these data point is that the fate of Bear Stearns was the result of a lack of confidence, not a lack of capital. When the tumult began last week, and at all times until its agreement to be acquired by JP Morgan Chase during the weekend, the firm had a capital cushion well above what is required to meet supervisory standards calculated using the Basel II standard. Specifically, even at the time of its sale on Sunday, Bear Stearns' capital, and its broker-dealers' capital, exceeded supervisory standards. Counterparty withdrawals and credit denials, resulting in a loss of liquidity - not inadequate capital - caused Bear's demise. (podkreślenia moje) Letter to the Chairman of the Basel Committee on Banking Supervision, dated March 20th 2008, posted on the SEC website on: 10 L. Story op. cit. 2

3 wynika z danych przytoczonych przez Artusa i Virard 11 do roku 2007 stopa zwrotu ROE wynosiła, w przypadku firm wchodzących w skład indeksu Eurostoxx 16% rocznie, blisko 18% dla Standard & Poor s 500, 19% dla FTSE. Roczny zysk funduszy hedgingowych wynosił ponad 15%, zaś private equity ponad 20% rocznie w USA i Europie. Tak wysokie dynamiki świadczyły o tym, że sektor finansowy wysysał zyski z sektorów produkcyjnych i rozwijał się ich kosztem, że banka spekulacyjna systematycznie powiększała się, a ryzyka w systemie narastały. Kiedy dziś stawia się pytania o przyczyny kryzysu finansowego 2008 roku często pojawiają się wyjaśnienia sugerujące, że źródła leżą po prostu w niezdolności do pełnego przewidywania przyszłości: kryzys pojawił się podobno nieoczekiwanie, a błędów na poziomie mikroekonomicznym nie popełniano. Banki działały w zasadzie racjonalnie, procedury postępowania były właściwe, a zarządzanie ryzykiem 12 i modelowanie tegoż ryzyka w pełni profesjonalne. Osobiście nie podzielam tego poglądu. Sądzę, że zarządy banków od dośd dawna zdawały sobie sprawę z rosnącego ryzyka własnych operacji. Ale świadomośd zagrożenia nie jest równoznaczna z możliwością wycofania się i uniknięcia negatywnych skutków kontynuowania dotychczasowej strategii. Przyczyny tej niemożności nie były wyłącznie (czy nawet głównie) natury subiektywnej, ale sytuowały się przede wszystkim w sferze instytucjonalno - regulacyjnej. Z takiej pułapki nie sposób wyjśd pojedynczo. Mała dygresja o łowisku Grand Banks. Łowiska Grand Banks, położone niedaleko Nowej Fundlandii (Kanada), należały ongiś do najbogatszych łowisk dorsza. Jej odkrywca John Cabot wspominał, że w 1497 roku można było chodzid po grzbietach ryb. W tej strefie łowili wszyscy: Baskowie, Portugalczycy, Hiszpanie, Francuzi, Szkoci, Anglicy, później także Japooczycy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie i Polacy. Już wtedy, gdy Kanada w 1977 rozszerzyła swą strefę ekonomiczną do 200 mil, wiadome było, że konieczne są ograniczenia w połowach dla ochrony rybostanu. Zamiast tego, po wypchnięciu konkurentów, Kanada sama wyposażyła swe flotylle rybołówcze w nowoczesne urządzenia połowowe i zintensyfikowała wydobycie. W rezultacie zasoby ryb dramatycznie zmniejszyły się, więc począwszy od lat połowy były stopniowo zmniejszane aż wreszcie zostały całkowicie wstrzymane. Mimo upływu 10 lat od wprowadzenia zakazu połowów, łowiska Grand Banks są do dziś martwe. Nie wiemy ani dlaczego tak się dzieje, ani czy są szanse na odbudowę łowisk w jakiejś przyszłości. Do katastrofy Grand Banks przyczyniła się niekompetentna polityka rządu kanadyjskiego. Po 1977 roku zasoby dorszy w Grand Banks znalazły się w znacznej części w kanadyjskiej strefie rybołówczej, czyli pod jurysdykcją kanadyjską. Niewprowadzenie skutecznych ograniczeo połowowych, czyli administracyjnych regulacji, przy rosnącej wydajności nowych technologii, musiało doprowadzid do zniszczenia łowiska. Nie można tu bowiem liczyd na indywidualne decyzje łowiących. Zauważmy, że ograniczenie połowów przez którąkolwiek z flotylli, indywidualnie, nic nie daje na dłuższą metę: flotylla sama traci doraźnie na wielkości połowu, a jej miejsce zajmuje inny konkurent, bardziej bezwzględny i mniej wrażliwy na stan środowiska. 11 P. Artus, M-P. Virard: Wielki kryzys globalizacji, Książka i Prasa, Warszawa 2008, str W Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w ostatnich latach prawdopodobnie kilkanaście dysertacji doktorskich poświęconych było zarządzaniu ryzykiem w bankowości. Co pośrednio pokazuje jak dobrze (??), modelowo, banki były oprzyrządowane w tej dziedzinie. 3

4 Rozwój sytuacji w światowym sektorze finansowym przypominał nieco mechanizm zagłady Grand Banks. Żaden podmiot finansowy nie mógł pojedynczo - powstrzymad zatrzaskującej się pułapki kryzysu. Z jednej strony występowała ogromna presja na wysokie zyski, co skłaniało banki i inne podmioty sektora finansowego do uczestniczenia w wyścigu konkurencyjnym i wprowadzania coraz to bardziej ryzykownych produktów. Każdy, kto w takiej sytuacji występuje z propozycją bardziej ostrożnej strategii, skutkującej jednak niższą zyskownością banku (funduszu czy innego finansowego podmiotu), ryzykuje, że zostanie zastąpiony menadżerem bardziej skłonnym do ostrej gry. Dlatego takie postawy były raczej wyjątkowe, a dominowała pogoo za zyskiem. Ryzyko rozlewało się więc stopniowo na cały system światowy. Z drugiej strony ewentualne, pojedyncze wycofanie się z wyścigu, nie miało żadnego znaczenia dla biegu procesów globalnych. Warto zwrócid uwagę, że to - na ile poszczególne podmioty miały (lub nie miały) świadomośd zbliżającego się zagrożenia, a ich zarządy posiadały (lub nie) odpowiednie kompetencje merytoryczne, nie odegrało prawie żadnej roli w rozwoju sytuacji ogólnej. Zdecydowały formalne reguły gry i nowe uwarunkowania technologiczne. W obecnym kryzysie finansowym znaczącą rolę odegrała technologia informatyczna. Zastosowanie tych narzędzi umożliwiało tworzenie różnorakich, nowych produktów bankowych i finansowych w bardzo krótkim czasie i przy bardzo niskich kosztach transakcyjnych. Nowy, nawet bardzo złożony, produkt finansowy mógł zostad zaoferowany klientowi w ciągu zaledwie kilku tygodni przy relatywnie niskich kosztach marketingu, oprogramowania systemu i kosztach obsługi klientów. Ponadto, dopiero nowoczesne technologie informatyczne pozwoliły nadad masowym transakcjom finansowym charakter globalny. Otworzyło to drogę do stopniowego wyjęcia znaczącej części transakcji sektora finansowego spod efektywnej kontroli nadzorów finansowych, które po prostu nie nadążały (a czasami nie chciały nadążad, o czym dalej) ze zmianami legislacyjnymi w ślad za ewolucją charakteru zawieranych transakcji. Co prawda, technologia jedynie stworzyła taką możliwośd, ale możliwośd ta została wykorzystana. Rewolucja informatyczna wyznaczyła kształt i skalę dzisiejszych procesów globalizacyjnych, a więc pośrednio i skalę dzisiejszego kryzysu finansowego. Obok nowej konstelacji technologicznej drugą istotną przesłanką kryzysu było stworzenie, niezwykle silnie motywującego, systemu gratyfikacji dla kadry menadżerskiej wymuszającego krótkookresową pogoo za zyskami. Rzeczywiście, nie ma żadnej wątpliwości, że płace menadżerów wysokiej rangi wykazywały w ostatnich dwóch dekadach bardzo wysoką dynamikę. Jak odnotował kanadyjski dziennik wraz ze wzrostem roli sektora finansowego w gospodarce, płace w tym sektorze pofrunęły w górę sześciokrotnie od 1975 roku, prawie dwa razy tyle ile wyniósł wzrost płac przeciętnego Amerykanina 13. Badania Bebchuka i Grinsteina pokazały, że zagregowane dochody wypłacone przez spółki giełdowe na rzecz najwyższych pięciu członków zarządu w omawianym okresie (USA, lata uwaga moja) stanowią łącznie do 350 mld USD, a relacja tych wynagrodzeo do całości dochodów tych firm zwiększyła się z 5% w latach do około 10% w okresie Ponadto, pełne korzyści materialne najwyższych menadżerów nie ograniczają się bynajmniej do płac. Cytowany wcześniej, szwajcarski dziennikarz A. Valda pokazał, dośd typową dziś dla dużych korporacji, strukturę dochodów trzech członków zarządu banku UBS. Od połowy 2007 do połowy 2008 roku, ci trzej członkowie P. Wuffli, C. Standish i H. Jenkins, 13 F. Bass, R. Beamish op. cit. 14 L. Bebchuk, Y. Grinstein: The Growth of Executive Pay, Oxford Review of Economic Policy vol. 21, No

5 zarobili łącznie 93,6 mln CHF, przy czym stałe płace stanowiły tylko 7,6% całości, podczas gdy premie pieniężne aż 70%, zaś bonusy w formie akcji ponad 20% całości 15. Zwraca się również uwagę na złote spadochrony, tj. hojne odprawy dla zwalnianych członków zarządu, czy też pakiety emerytalne płacone przez spółki na rzecz swoich czołowych menadżerów. Te ostatnie mają niekiedy wielkie znaczenie, z reguły jednak nie są ujawniane publicznie. Powoduje to, że faktyczna skala uprzywilejowania kierowniczych gremiów dużych korporacji jest i tak zakamuflowana, a jej oceny zaniżone 16. Najistotniejszym czynnikiem nie jest jednak sama wysokośd dochodów, ale ich struktura preferująca różnorakie bonusy i premie. Szacuje się, że od początku lat 90-tych udział płac w wynagrodzeniach menadżerów szybko spada na korzyśd składników wynagrodzeo silnie motywujących takich jak premie pieniężne i opcje na akcje. W okresie dla firm S&P 500 udział samych płac członków zarządów w ich wynagrodzeniach ogółem obniżył się z 35% do 21%, zaś bonusów i opcji wzrósł z 40% do 55% 17. Inne dane sugerują, że ta tendencja utrzymała się i później. Przedstawiona struktura wynagrodzeo wysokiej kadry menadżerskiej w UBS sugeruje także, że w sektorze bankowym preferencja dla bonusów, premii i opcji prawdopodobnie była jeszcze większa niż w dużych korporacjach ogółem. Jakie były skutki tej sytuacji? Zacytujmy, dziś chyba już dośd powszechny pogląd: struktura płac na Wall Street, w których bonusy oparte są na krótkookresowych zyskach skłania personel do zachowao podobnych do graczy w kasynie - z tym, że pozwala im zabrad wygraną, kiedy koło ruletki wciąż się jeszcze kręci. Nawet ludzie z Wall Street przyznawali, że byli oślepieni przez pieniądze. Żeby zarobid większe premie wielu uczestników transakcji ignorowało lub zaniżało ryzyko, jakie faktycznie podejmowali. Ich szefowie także udawali, że tego nie dostrzegają, bo leżało to w ich interesie 18. Horyzont działania skracał się, bo długookresowe konsekwencje rosnącego ryzyka nie wpływały na prywatne kalkulacje. Rozkręcało to spiralę płace zyski płace kosztem pozornie zdywersyfikowanego ryzyka. W przypadku ograniczonej skali operacji finansowych dywersyfikacja ryzyka byłaby zapewne rozwiązaniem skutecznym. Nie zapominajmy jednak, że mówimy dziś o skali globalnej i produktach toksycznych o wartości setek, a byd może nawet tysięcy, miliardów dolarów. W tej sytuacji - to co wydawałoby się z perspektywy mikroekonomicznej dywersyfikacją - okazało się jej złudzeniem. Na poziomie makroekonomicznym zakumulowane zostały ogromne ilości złych aktywów. A w świecie, w którym wszyscy są zarażeni i chorzy, znika zróżnicowanie między podmiotami i żadna dywersyfikacja nie jest już możliwa. Ryzyko staje się systematyczne, tj. niedywersyfikowalne. Wtedy nawet niewielkie lokalne zaburzenie może uruchomid efekt domina. Niektórzy autorzy (np. Bebchuk i Freid) sugerują, że wynagrodzenia miały dośd luźny związek z wynikami firm, ale inne badania tego nie potwierdzają (por. np. I. T. Kay i S. Van Putten 19 ). Wydaje się, że jeśli oceny formułowane są w okresie krótkim brak podstaw do kwestionowania związku wynagrodzeo menadżerów z bieżącymi zyskami. Rację mają 15 A. Valda op. cit. 16 Por. L. Bebchuk, J. Freid: Executive Compensation at Fannie Mae: A Case Study of Perverse Incentives, Nonperformance Pay, and Camouflage, Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, Paper 505, T. Perry, M. Zenner: CEO Compensation in the 1990s: Shareholder alignment or shareholder expropriation? January 2000, Available at SSRN: 18 L. Story op. cit. 19 I. T. Kay, S. Van Putten: Executive Pay Regulation vs. Market Competition, Policy Analysis No. 619, CATO Institute, September 10,

6 prawdopodobnie Garvey i Milbourn, którzy sugerują asymetrię w wynagradzaniu: korzyści w dobrych czasach, brak kar za złe wyniki 20. W innym sformułowaniu zyski są prywatyzowane, a straty uspołeczniane, co jest typowe dla mechanizmów generujących wielkie koszty zewnętrzne i tworzących pułapki społeczne typu commons. Odrębną kwestią są oczywiście źródła finansowania boomu kredytowego. Presja na szybkie zyski i niskie koszty nowych produktów finansowych skłaniały do rozszerzania akcji kredytowej poza granice rozsądnego ryzyka. W normalnych warunkach powinny zadziaład hamulce systemowe w postaci standardów bezpieczeostwa określonych przez wymogi kapitałowe. Banki jednak znalazły znakomity sposób na obejście tych wymogów poprzez sekurytyzację. Pozwalało to odciążad częściowo bilanse bankowe z kredytów (przede wszystkim niskiej jakości) powiększając ciągle możliwości kredytowe banków. W tle tych mikroekonomicznych uwarunkowao istotne znaczenie miał również czynnik ideologiczny, tj. dominacja neoliberalnej myśli ekonomicznej w kilku ostatnich dekadach. Wiara w samoregulacyjne zdolności rynków, ignorowanie - znanych przecież - zawodności mechanizmów rynkowych, owocowały postulatami deregulacji rynków, małego paostwa i prywatyzacji wszelkich możliwych sfer życia społecznego. W obszarze finansów miało to trojakie znaczenie. Po pierwsze, skutkowało to polityką utrzymywania niskich stóp procentowych i polityką taniego i łatwego pieniądza, co oczywiście wzmacniało dodatkowo - i tak już silne - instytucjonalne mechanizmy boomu kredytowego. Drugim skutkiem był niedostateczny poziom regulacji. Infrastruktura regulacyjna okazała się niepełna, czy nawet wręcz dziurawa. Skoro jednak regulator 21 uważał, że rynki finansowe są z definicji sprawne, profesjonalizm bankowych menadżerów wysoki, bankowe procedury zarządzania ryzykiem właściwe, to tym samym żadne nowe (a tym bardziej dodatkowe) regulacje nie były potrzebne. Z tej optymistycznej wizji sprawnych rynków kapitałowych wyrastała jednak, ideologicznie warunkowana, tendencja do systematycznego niedoszacowywania ryzyka w produktach i transakcjach finansowych i złudzenia co do jakości mikroekonomicznych modeli szacowania ryzyka. Zastosowanie tych modeli dawało bowiem takie skutki jak masowe wykorzystanie urządzeo GPS w jeździe na autostradzie. W przypadku zatłoczenia drogi, wszyscy kierowcy używający GPS, otrzymują polecenie zjazdu z autostrady, ale kiedy to uczynią, z kolei nowa droga korkuje się i GPS sugeruje powrót na starą drogę, która stała się wolna; wszyscy więc znów wracają itd. Z perspektywy czasu wiemy, że nadmierna wiara w samoregulację rynków finansowych stanowiła błąd brzemienny w niezwykle istotne konsekwencje. Jedynie ingerencja zewnętrzna, tj. wkroczenie regulatora, mogła powstrzymad narastanie kryzysu finansowego i załamania się zaufania do instytucji finansowych. Prawdą jest, że nie posiadamy dostatecznych regulacji ponadnarodowych. Niemniej, nawet w tej sytuacji, działania narodowych instytucji regulacyjnych w kilku ważniejszych krajach (przede wszystkim w USA) podjęte w odpowiednim czasie - mogłyby odwrócid niekorzystny trend. W przypadku pułapki społecznej typu commons, problemem jest bowiem defekt koordynacji, który uniemożliwia wycofanie się z realizowanej strategii nawet - gdy w dłuższym okresie prowadzi do katastrofy - bo wymaga to, trudnego do osiągnięcia, 20 G. Garvey, T. Milbourn: Asymmetric Benchmarking in Compensation: Executives are Rewarded for Good Luck But Not Penalized for Bad, Journal of Financial Economics, Volume 82, Issue 1, October J. Stiglitz oceniając osobę A. Greenspana powiedział, że kiedy na regulatora powołuje się osobę, która jest przeciwna regulacji, to rezultat jest łatwy do przewidzenia. (wypowiedź na konferencji Dokąd zmierza światowa gospodarka? Warszawa, 7 października 2008) 6

7 skoordynowanego i zbiorowego działania. Z reguły żywiołowe i spontaniczne mechanizmy społeczne zawodzą tu ze względu na krótki horyzont działania (tj. ignorowanie skutków zdarzeo bardziej odległych), niepełny rachunek wynikający z niezinternalizowanych efektów zewnętrznych, wysokie koszty transakcyjne kolektywnych uzgodnieo i ryzyko zachowao oportunistycznych. Przynajmniej częściowo problemy te można pokonad poprzez zdecydowaną ingerencję zewnętrznego regulatora. Doświadczenie historyczne uczy więc, że nie musimy byd skazani na los lemingów. O ile oczywiście nie hołdujemy przekonaniu o jedynie dobroczynnej roli kryzysów gospodarczych, bez względu na cenę, jaką przychodzi za nie płacid. 7

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Poradnik gracza opcyjnego

Poradnik gracza opcyjnego Poradnik gracza opcyjnego Wstęp Na rynku istnieje całe mnóstwo spekulantów. Szukają oni szybkiego zysku. Chcą pomnożyd kapitał wykorzystując krótkoterminowe (przypadkowe) ruchy cenowe. Handlują nieustannie.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków wnioski z kryzysu finansowego Piotr Urbanek Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Główne kierunki reformy

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Aleksandra Szunke Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Bankowości i Rynków Finansowych aleksandra.szunke@ue.katowice.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych we Włoszech 2013-04-22 15:02:29

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych we Włoszech 2013-04-22 15:02:29 Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych we Włoszech 2013-04-22 15:02:29 2 Rozwój włoskiego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych nastąpił począwszy od końca lat osiemdziesiątych. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansowy 2007

Kryzys finansowy 2007 Kryzys finansowy 2007 Karolina Pawlikowska Jakub Szmaj Plan prezentacji 1. Przyczyny kryzysu finansowego 2. Skutki kryzysu finansowego 3. Bańka spekulacyjna 4. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Bartek Majewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 października 2011 r. JAK POMNAŻAĆ BOGACTWO? Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW

BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW KONFERENCJA WYNAGRADZANIE MENEDŻERÓW ŚREDNIEGO I WYŻSZEGO SZCZEBLA BANK PREMII NARZĘDZIE BUDOWANIA LOJALNOŚCI MENEDŻERÓW dr Kazimierz Sedlak Kraków, 23.02.07 Bank premii (bonus bank) Sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku www.pwc.com Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Czy giełda popłaca? Warszawa, 24 czerwca 2013 Agenda 1) Jakie obserwujemy trendy w wynagradzaniu członków zarządów? 2) Którzy

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego. Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.

Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego. Warszawa, 12 kwietnia 2012 r. Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 r. MoŜliwe implikacje wejścia w Ŝycie pakietu regulacyjnego Bazylea III dla polskich banków komercyjnych Maciej Stańczuk Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF JAJUGA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INNOWACJE FINANSOWE SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

KRZYSZTOF JAJUGA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INNOWACJE FINANSOWE SZANSA CZY ZAGROŻENIE? KRZYSZTOF JAJUGA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INNOWACJE FINANSOWE SZANSA CZY ZAGROŻENIE? INNOWACJA OKREŚLENIE Innowacja intencjonalne stworzenie, wprowadzenie i zastosowanie nowych produktów, procesów

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, 7.05.2015 Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI Agenda Agenda

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie kadry kierowniczej w polskich i amerykańskich bankach analiza porównawcza

Wynagrodzenie kadry kierowniczej w polskich i amerykańskich bankach analiza porównawcza Agata Wieczorek * Wynagrodzenie kadry kierowniczej w polskich i amerykańskich bankach analiza porównawcza Wstęp Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym uważana jest za jedno z głównych

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2.3. Deprecjacja złotego

2.3. Deprecjacja złotego 2.3. Deprecjacja złotego Tymczasem co najmniej od połowy 2008 roku polski złoty zaczął dramatycznie tracić na wartości. Istnieje co najmniej kilka przyczyn tego stanu rzeczy, które w mniej lub bardziej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski. Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008

Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski. Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008 Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008 Plan prezentacji Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych. Przebieg

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009

Wyzwani; w warun OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Wyzwani; w warun o OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 Spis treści Wstęp 11 Władysław Szymański 1. Niekompletny proces globalizacji i jego skutki 15 1.1. Wprowadzenie 15

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki

Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Ład korporacyjny a wynagradzanie menedżerów Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytet Łódzki Geneza norm ładu korporacyjnego Procesy globalizacji gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)

Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) Warszawa, 15 marca 2011 1 Skumulowane wydatki na OFE oraz wynagrodzenia w sektorze publicznym w latach 2000-2010 1400 1200 1151,9 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo