Zaawansowane programowanie w C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane programowanie w C++"

Transkrypt

1 Zaawansowane programowanie w C++ Micha l Tanaś, PhD Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics

2 Wykonanie klasycznego programu System operacyjny main() exit() Program

3 Wykonanie programu sterowanego zdarzeniami X11 event return event return Funkcja Funkcja

4 D lugotrwa le wykonywanie funkcji = zablokowanie zdarzeń X11 Funkcja

5 Koszt cz estego generowania zdarzeń X11

6 Rozwiazanie = z loty środek X11

7 Biblioteka QT Opis dowolnej klasy należacej do QT l acznie z opisem wszystkich jej metod można uzyskać przy pomocy polecenia: man nazwa klasy Np. man qapplication

8 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

9 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

10 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

11 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

12 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

13 Biblioteka QT Dostepna na platformy: Linux/X11 - oraz inne UNIX y z zainstalowanym serwerem X11 (np. Solaris) Embedded Linux - nie wymaga X11, dostepne na x86, MIPS, PowerPC, ARM Windows - 7, Vista, Server 2003, XP, ME, 98 Windows CE/Mobile - na x86 i ARM Symbian, MeeGoo Mac OS X

14 Biblioteka QT Wersja nieoficjalna (z która Nokia nie chce mieć nic wspólnego ;) ) Android - Lighthouse,

15 Biblioteka QT Zalety QT + Umożliwia latwe programowanie interfejsu graficznego + Umożliwia latwe pisanie programów niezależnych (na poziomie kodu źród lowego) od sprzetu i systemu operacyjnego

16 Biblioteka QT Zalety QT + Umożliwia latwe programowanie interfejsu graficznego + Umożliwia latwe pisanie programów niezależnych (na poziomie kodu źród lowego) od sprzetu i systemu operacyjnego

17 Biblioteka QT Kompilowanie programu wykorzystujacego QT qmake -project qmake make

18 Biblioteka QT Kompilowanie programu wykorzystujacego QT qmake -project qmake make

19 Biblioteka QT Kompilowanie programu wykorzystujacego QT qmake -project qmake make

20 Program Hello world! # include <QtGui> int main(int argc, char **argv) { QApplication a(argc,argv); QPushButton w( Hello world! ); w.show(); return a.exec(); }

21 QCoreApplication QCoreApplication Klasa zawierajaca g lówna kolejke zdarzeń danego programu Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Zawiera funkcje sterujace aplikacja nie dotyczace interfejsu graficznego. Jest wystarczajaca do dzia lania aplikacji QT nie wykorzystujacych interfejsu graficznego.

22 QCoreApplication QCoreApplication Klasa zawierajaca g lówna kolejke zdarzeń danego programu Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Zawiera funkcje sterujace aplikacja nie dotyczace interfejsu graficznego. Jest wystarczajaca do dzia lania aplikacji QT nie wykorzystujacych interfejsu graficznego.

23 QCoreApplication QCoreApplication Klasa zawierajaca g lówna kolejke zdarzeń danego programu Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Zawiera funkcje sterujace aplikacja nie dotyczace interfejsu graficznego. Jest wystarczajaca do dzia lania aplikacji QT nie wykorzystujacych interfejsu graficznego.

24 QCoreApplication QCoreApplication Klasa zawierajaca g lówna kolejke zdarzeń danego programu Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Zawiera funkcje sterujace aplikacja nie dotyczace interfejsu graficznego. Jest wystarczajaca do dzia lania aplikacji QT nie wykorzystujacych interfejsu graficznego.

25 QCoreApplication QCoreApplication int exec(); Uruchamia przetwarzanie zdarzeń dla aplikacji. Powrót z tej funkcji jest równoznaczny z zakończeniem dzia lania aplikacji (tzn. żadne dalsze zdarzenia nie bed a już obs lużone).

26 QCoreApplication QCoreApplication int exit(int); Zakończenie dzia lania aplikacji z określonym kodem wyjścia. Wywo lanie funkcji exit powoduje powrót z funkcji exec i przekazanie sterowania do funkcji main. int quit(); jak wyżej, z kodem zakończenia 0 int abouttoquit(); Sygna l wysy lany tuż przed zakończeniem dzia lania aplikacji. Odpowiednik atexit.

27 QCoreApplication QCoreApplication int exit(int); Zakończenie dzia lania aplikacji z określonym kodem wyjścia. Wywo lanie funkcji exit powoduje powrót z funkcji exec i przekazanie sterowania do funkcji main. int quit(); jak wyżej, z kodem zakończenia 0 int abouttoquit(); Sygna l wysy lany tuż przed zakończeniem dzia lania aplikacji. Odpowiednik atexit.

28 QCoreApplication QCoreApplication int exit(int); Zakończenie dzia lania aplikacji z określonym kodem wyjścia. Wywo lanie funkcji exit powoduje powrót z funkcji exec i przekazanie sterowania do funkcji main. int quit(); jak wyżej, z kodem zakończenia 0 int abouttoquit(); Sygna l wysy lany tuż przed zakończeniem dzia lania aplikacji. Odpowiednik atexit.

29 QApplication QApplication Klasa przetwarzajaca zdarzenia zwiazane z interfejsem graficznym. Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Umożliwia sterowanie aplikacja (np. ustawienie domyślnego kroju liter, zamkniecie wszystkich otwartych okien, itp.) Interpretuje standardowe opcje programów X11 (np. -geometry, -fn). Dziedziczy klas e QCoreApplication.

30 QApplication QApplication Klasa przetwarzajaca zdarzenia zwiazane z interfejsem graficznym. Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Umożliwia sterowanie aplikacja (np. ustawienie domyślnego kroju liter, zamkniecie wszystkich otwartych okien, itp.) Interpretuje standardowe opcje programów X11 (np. -geometry, -fn). Dziedziczy klas e QCoreApplication.

31 QApplication QApplication Klasa przetwarzajaca zdarzenia zwiazane z interfejsem graficznym. Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Umożliwia sterowanie aplikacja (np. ustawienie domyślnego kroju liter, zamkniecie wszystkich otwartych okien, itp.) Interpretuje standardowe opcje programów X11 (np. -geometry, -fn). Dziedziczy klas e QCoreApplication.

32 QApplication QApplication Klasa przetwarzajaca zdarzenia zwiazane z interfejsem graficznym. Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Umożliwia sterowanie aplikacja (np. ustawienie domyślnego kroju liter, zamkniecie wszystkich otwartych okien, itp.) Interpretuje standardowe opcje programów X11 (np. -geometry, -fn). Dziedziczy klas e QCoreApplication.

33 QApplication QApplication Klasa przetwarzajaca zdarzenia zwiazane z interfejsem graficznym. Istnienie obiektu tej klasy jest niezb edne dla wi ekszości pozosta lych klas QT. Umożliwia sterowanie aplikacja (np. ustawienie domyślnego kroju liter, zamkniecie wszystkich otwartych okien, itp.) Interpretuje standardowe opcje programów X11 (np. -geometry, -fn). Dziedziczy klas e QCoreApplication.

34 QApplication QApplication QApplication(int & argc, char **argv); Konstruktor. Jako parametry musi mieć podane parametry argc i argv funkcji main (czyli parametry z linii komend).

35 QApplication QApplication void lastwindowclosed(); Sygna l wysy lany w momencie zamkniecia (z dowolnego powodu) ostatniego okienka aplikacji. void closeallwindows(); Zamyka wszystkie okna otwarte przez aplikacje (ile by ich nie by lo).

36 QApplication QApplication void lastwindowclosed(); Sygna l wysy lany w momencie zamkniecia (z dowolnego powodu) ostatniego okienka aplikacji. void closeallwindows(); Zamyka wszystkie okna otwarte przez aplikacje (ile by ich nie by lo).

37 QApplication QApplication QWidget * activewindow(); Podaje które z okienek otwartych przez aplikacje jest aktywne. Dotyczy tylko okienek top-level, nie widgetów. QWidget * focuswidget(); Podaje który z widgetów jest aktywny (np. pole tekstowe w którym jest kursor).

38 QApplication QApplication QWidget * activewindow(); Podaje które z okienek otwartych przez aplikacje jest aktywne. Dotyczy tylko okienek top-level, nie widgetów. QWidget * focuswidget(); Podaje który z widgetów jest aktywny (np. pole tekstowe w którym jest kursor).

39 QApplication QApplication QWidget * widgetat(int x, int y); QWidget * widgetat(qpoint); Zwraca wskaźnik na widget do którego należy punkt o wspó lrz ednych ekranowych (x,y).

40 QApplication QApplication QClipBoard * clipboard(); Zwraca wskaźnik na globalny schowek aplikacji. QDesktopWidget * desktop(); Zwraca wskaźnik na obiekt (tzw. root window) reprezentujacy wirtualny ekran systemu operacyjnego (domyślnie: ekran monitora). Przydatne do rysowania poza oknami (np. tapety) odczytania rozdzielczości ekranu

41 QApplication QApplication QClipBoard * clipboard(); Zwraca wskaźnik na globalny schowek aplikacji. QDesktopWidget * desktop(); Zwraca wskaźnik na obiekt (tzw. root window) reprezentujacy wirtualny ekran systemu operacyjnego (domyślnie: ekran monitora). Przydatne do rysowania poza oknami (np. tapety) odczytania rozdzielczości ekranu

42 QApplication QApplication QClipBoard * clipboard(); Zwraca wskaźnik na globalny schowek aplikacji. QDesktopWidget * desktop(); Zwraca wskaźnik na obiekt (tzw. root window) reprezentujacy wirtualny ekran systemu operacyjnego (domyślnie: ekran monitora). Przydatne do rysowania poza oknami (np. tapety) odczytania rozdzielczości ekranu

43 QApplication QApplication QClipBoard * clipboard(); Zwraca wskaźnik na globalny schowek aplikacji. QDesktopWidget * desktop(); Zwraca wskaźnik na obiekt (tzw. root window) reprezentujacy wirtualny ekran systemu operacyjnego (domyślnie: ekran monitora). Przydatne do rysowania poza oknami (np. tapety) odczytania rozdzielczości ekranu

44 QApplication QApplication QFont font(); Zwraca domyślna czcionke aplikacji. void setfont(qfont); Zmienia domyślna czcionke aplikacji. QFontMetrics fontmetrics(); Zwraca tzw. metryk e domyślnej czcionki aplikacji. Ważne, ponieważ zawiera np. informacj e ile pixeli zajmuje dana litera przy aktualnej wielkości czcionki i rozdzielczości ekranu.

45 QApplication QApplication QFont font(); Zwraca domyślna czcionke aplikacji. void setfont(qfont); Zmienia domyślna czcionke aplikacji. QFontMetrics fontmetrics(); Zwraca tzw. metryk e domyślnej czcionki aplikacji. Ważne, ponieważ zawiera np. informacj e ile pixeli zajmuje dana litera przy aktualnej wielkości czcionki i rozdzielczości ekranu.

46 QApplication QApplication QFont font(); Zwraca domyślna czcionke aplikacji. void setfont(qfont); Zmienia domyślna czcionke aplikacji. QFontMetrics fontmetrics(); Zwraca tzw. metryk e domyślnej czcionki aplikacji. Ważne, ponieważ zawiera np. informacj e ile pixeli zajmuje dana litera przy aktualnej wielkości czcionki i rozdzielczości ekranu.

X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 1. X Window System (III) X Window System (II)

X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 1. X Window System (III) X Window System (II) X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska X Window System można

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3 Wykład 3 p. 1/4 Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 3 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska System X Window (I)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Qt4

Podstawy programowania w Qt4 Podstawy programowania w Qt4 Rafał Rawicki 21 kwietnia 2007 Co to jest Qt? Zestaw bibliotek dla języka C++ oraz narzędzia roszerzające jego możliwości Ponad 400 klas Introspekcja oraz mechanizm sygnałów

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Procesy wielowatkowe. Watki. Wspólne dane watków. Prywatne dane watków. Programowanie z użyciem watków

Procesy wielowatkowe. Watki. Wspólne dane watków. Prywatne dane watków. Programowanie z użyciem watków Watki Procesy stanowia podstawowa jednostke, z której tradycyjnie sk lada sie wiekszość systemów operacyjnych. Procesy posiadaja dwie podstawowe cechy: Procesy wielowatkowe Watki z natury rzeczy sa jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w Windows

Wprowadzenie do programowania w Windows Wprowadzenie do programowania w Windows Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Od kilku lat dominującym systemem operacyjnym na rynku komputerów osobistych jest Microsoft Windows. Wersje systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera.

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera. SYSTEMY OPERACYJNE 1. WSTĘP Program, to zestaw instrukcji wykonywanych przez komputer, zapisany w zrozumiałym dla niego języku. Najważniejszym programem jest system operacyjny. System operacyjny (OS) to

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3 Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3 Wersja instrukcji 1.0 (wrzesień 2007) Dotyczy klienta w wersji 131 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski

Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc. dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski Laboratorium 0: System Linux, edytor vim i kompilator gcc dr inż. Arkadiusz Chrobot dr inż. Grzegorz Łukawski 24 lutego 2015 1. Wprowadzenie W tej instrukcji został zawarty opis środowiska, które będzie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Wstęp Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej. Miko laj Rybiński WMIM UW

Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej. Miko laj Rybiński WMIM UW Krótkie wprowadzenie do R dla programistów, z elementami statystyki opisowej Miko laj Rybiński WMIM UW 22 lutego 2011 2 Spis treści Wst ep 5 1 Podstawy R 7 1.1 R jako kalkulator.....................................

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Laboratorium część 3 ćwiczenia 10-11 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Gdańsk 2010 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik KDM. Oswald Buddenhagen Polskie tłumaczenie: Marta Rybczyńska

Podręcznik KDM. Oswald Buddenhagen Polskie tłumaczenie: Marta Rybczyńska Oswald Buddenhagen Polskie tłumaczenie: Marta Rybczyńska 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 6 2 Szybkie wprowadzenie 7 3 Okno logowania 8 4 Konfiguracja kdm 10 4.1 Moduł menedżera logowania w Centrum sterowania

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w środowisku PVM

Pierwsze kroki w środowisku PVM Pierwsze kroki w środowisku PVM Zakres ćwiczenia W tym ćwiczeniu dowiesz się, w jaki sposób utworzyć maszynę wirtualną, jak napisać swój pierwszy program wykorzystujący środowisko PVM i jak taki program

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo