Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3"

Transkrypt

1 Wykład 3 p. 1/4 Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 3 Dr inż. Tomasz Olas Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska

2 System X Window (I) Wykład 3 p. 2/4 X Window można określić jako okienkowy rozproszony interfejs graficzny Powstał w 1985 roku w Massachusetts Institute of Technology Public Domain Działa na większości systemów zgodnych z C i POSIX obecna wersja: X11R7 jest zbiorem protokołów sieciowych takich jak telnet, ftp, http, które pozwalaja na zbudowanie rozproszonego systemu okienkowego. Istnieja darmowe implementacje systemu X - XFree86, X.Org. Poczawszy od wersji XFree istnieje wsparcie dla akceleracji sprzętowej (DRI - Direct Rendering Infrastructure)

3 System X Window (II) Wykład 3 p. 3/4 X Window opiera sie na modelu klient-serwer. W X Window z użytkownikiem współdziała serwer, podczas gdy w innych typach usług po stronie użytkownika znajduje się klient. Aplikacje będace klientami moga działać na komputerze lokalnym badź odległym. Programy uruchomione na odległych komputerach moga działać na różnych systemach operacyjnych, korzystajac z lokalnego interfejsu graficznego. Działa niezależnie od zastosowanego protokołu komunikacyjnego (TCP/IP, DECnet, gniazdka w domenie UNIX, wspólna pamięć). X zapewniaja tylko podstawowe mechanizmy służace do tworzenia aplikacji. Nie definiuja interfejsu użytkownika - istnieje pewien szczególny klient o nazwie Window Manager zarzadzaj acy całościa interfejsu.

4 System X Window (III) Wykład 3 p. 4/4 W systemie X zapewnione jest, że zachowanie sie (feel) aplikacji będzie takie samo niezależnie od systemu (Window Managera). Natomiast prezentacja (look) zależy od Window Managera. X sa wielookienkowe - na ekranie może być otwartych wiele okien i w każdym z nich będzie uruchomione odrębne zadanie. Okna sa ułożone w sposób hierarchiczny - każde okno ma swoje okno macierzyste. Istnieje jedno okno będace oknem macierzystym dla wszystkich pozostałych okien (root window). W danej chwili aktywne jest tylko jedno okno do którego można wprowadzać informacje za pomoca klawiatury lub myszy.

5 X Window - Komunikacja klient - serwer Wykład 3 p. 5/4 Klient oczekuje zdarzeń określonych typów zachodzacych we wszystkich oknach, od których jawnie zarzadał odbierania zdarzeń. Po potwierdzeniu, że zaszło w danym oknie pewne zdarzenie serwer wysyła je do wszystkich klientów oczekujacych na zdarzenia zachodzace w tym oknie.

6 X Window - Zasoby Wykład 3 p. 6/4 Zarzadzaniem zasobami (oknami, kontekstami graficznymi, czcionkami, tablicami kolorów, itp..) zajmuje się serwer X. Zasoby sa identyfikowane przez 32-bitowe numery i współdzielone przez aplikacje klientów. Okna potomne dziedzicza zasoby od swojego okna macierzystego, chyba że określono inaczej. Definicje czcionek sa przechowywane w plikach umieszczonych na komputerze serwera i w miarę potrzeby ładowane przez klientów. Od wersji X11R5 została wprowadzona usługa X Font Service. X zostały zaprojektowane z myśla o rozszerzaniu ich o nowe żadania, zasoby i zdarzenia. Można go więc rozbudowywać. Dwóch klientów może przesyłać pomiędzy soba za pośrednictwem serwera tzw. pseudozadania (do 20kB).

7 System X Window - klienci Wykład 3 p. 7/4 X-klient jest to aplikacja, która została utworzona przy wykorzystaniu biblioteki Xlib. Uruchamiajac X-klienta (aplikację) można podać określić dodatkowe opcje dotyczace: adresu serwera: -display adres-ip:0.0 geometrii: -geometry szerxwys+xoff+yoff kolorów: -fg yellow -bg blue -bd red innych parametry: -title xxx -fn xxx... Przykładowi klienci X: xclock, xmag, xterm,...

8 Wykład 3 p. 8/4 X Window - Serwer X Serwer X jest niezależnym od jadra procesem UNIX a uruchamianym w tle. Aplikacje klientów korzystaja z biblioteki Xlib. Uruchamianie zdalnej aplikacji: na komputerze zarzadzaj acym panelem graficznym na którym ma być wyświetlana aplikacja należy: uruchomić serwer X, np. startx umożliwić zdalnej maszynie dostęp do panela graficznego, np. xhost +alfa.imi.pcz.czest.pl należy zalogować się na komputer odległy, a następnie: albo nadać zmiennej DISPLAY wartość identyfikujac a panel graficzny, np. export DISPLAY=lab83a:0.0 albo uruchomić aplikację z opcja -display, np. xlogo -display lab83a:0.0

9 Wykład 3 p. 9/4 Biblioteka Qt Qt jest kompleksowym środowiskiem programistycznym dla języka C++ zawierajacym bibliotekę klas i narzędzia do tworzenia aplikacji wieloplatformowych. Wieloplatformowa: Microsoft Windows 95/98/2000, Microsoft Windows NT, MacOS X, Linux, Solaris, HP-UX, Tru64 (Digital UNIX), Irix, FreeBSD, BSD/OS, SCO AIX. Do zastosowań niekomercyjnych jest dostępna wersja darmowa. Narzędzia służace do generowania aplikacji graficznych (RAD - Rapid Application Development) np. Qt Designer, Kdevelopment. Istnieje wersja biblioteki Qt dla Palmtop. Zawiera wsparcie dla biblioteki OpenGL.

10 Biblioteka Qt - przykład aplikacji Wykład 3 p. 10/4 #include <QApplication> #include <QPushButton> int main(int argc, char **argv) { QApplication a(argc, argv); QPushButton hello("hello world!"); hello.resize(160, 30); } hello.show(); return a.exec(); kompilacja: g++ -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4 t1.cpp -L/usr/lib64/qt4 -lqtgui

11 Wykład 3 p. 11/4 Możliwości biblioteki Qt Biblioteka Qt udostępnia dobrze zaprojektowany i intuicyjny zestaw klas służacych do tworzenia rozbudowanych aplikacji wykorzystujacych graficzny interfejs użytkownika (GUI). Umożliwia tworzenie aplikacji wieloplatformowych zgodnie z zasada write once, compile anywhere. Posiada rozbudowany interfejs do baz danych w oparciu o SQL (podobna funkcjonalność co JDBC). Obsługuje MySQL, Oracle, ODBC, PostgreSQL, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, IBM DB2, PostgreSQL, Borland Interbase, SQLite. Posiada wsparcie dla XML. Wbudowany podsystem sieciowy niezależny od platformy. Umożliwia tworzenie aplikacji wielojęzycznych (internationalization).

12 Wykorzystanie Wykład 3 p. 12/4 Zbudowano bardzo wiele udanych produktów komercyjnych wykorzystujacych bibliotekę Qt (wykorzystywane między innymi przez firmy Adobe, IBM, Motorola, NASA, Volvo i wiele innych). Środowisko KDE pod systemy X Window. Firma Borland (Inprise) opiera swoje produkty wykorzystujace język C++ na bibliotece Qt: C++ Builder - kontrolki CLX Kylix - środowisko RAD pod Linux a wykorzystujace Qt.

13 Wykład 3 p. 13/4 Architektura Biblioteka Qt jest zbudowana na niskopoziomowych interfejsach API udostępnianych przez dana architekturę. Qt Application Source Code Qt API Qt/Windows Qt/X11 Qt/Macintosh Qt/Embedded GDI Xlib Carbon MS-Windows Unix/Linux Mac OS X Embedded Linux Zastosowanie takiego podejścia powoduje, że biblioteka Qt jest przenośna, a jednocześnie wydajna.

14 Wykład 3 p. 14/4 Właściwości Biblioteka Qt udostępnia bogaty zbiór widgetów (w systemie MS Windows takie obiekty nazywane sa kontrolkami (controls) lub okienkami (windows), które udostępniaja funkcjonalność GUI. Posiada standardowy model obsługi zdarzeń umożliwiajacy na reagowanie np. na ruch myszy, czy też przyciśnięcie przez użytkownika klawisza. Oprócz tego udostępnia mechanizm sygnałów i slotów (signals and slots), który umożliwia przesyłanie komunikatów pomiędzy obiektami. Jest niezależna od kompilatora. Wprawdzie wprowadza rozszerzenia do języka, ale opieraja się one na Meta Object System (MOC), a nie na rozszerzeniach konkretnego kompilatora.

15 Widgety Wykład 3 p. 15/4 Widgety sa to elementy graficznego interfejsu użytkownika. Sa nimi Wszystkie widoczne elementy aplikacji (przyciski, paski menu, paski przewijania, linie edycyjne). Widget może zawierać pewna liczbę potomnych widgetów (child widgets). Widgety potomne sa wyświetlane wewnatrz obszaru widgetu rodzica (parent widget). Widget, który nie posiada rodzica jest tzw. głównym widgetem aplikacji (oknem). Posiada on zazwyczaj pasek zadań (belkę tytułowa), której wyglad i opcje zależa od systemu operacyjnego (w przypadku X Window od Window Manager a).

16 Hierarchia widgetów Wykład 3 p. 16/4 Klasa bazowa dla widgetów jest klasa QWidget. Widgetami sa wszystkie obiekty klas dziedziczacych bezpośrednio lub pośrednio po klasie QWidget (jak również obiekty klasy QWidget). QObject QTimer QWidget QDialog QFrame QSpinBox QLabel QLineEdit

17 Wykład 3 p. 17/4 Drzewa obiektów Gdy tworzymy obiekt klasy QObject określajac, że rodzicem jest jakiś inny obiekt klasy QObject, to tworzony obiekt jest dodawany do listy children() rodzica. Jeśli obiekt-rodzic zostaje zniszczony, to również automatycznie zostaja zniszczone obiekty z listy children. Zasady te oczywiście dotycza również widgetów. Lista wszystkich drzew obiektów jest dostępna przez statyczna metodę objecttrees klasy QObject. Metody QObject::dumpObjectTree() może być wykorzystana do debugowania aplikacji w przypadku problemów.

18 Mechanizm sygnałów i slotów Wykład 3 p. 18/4 Mechanizm sygnałów i slotów umożliwia komunikację pomiędzy obiektami. Sygnał jest komunikatem informujacym, o wystapieniu pewnego zdarzenia. Obiekty z biblioteki Qt emituja (emit) sygnał w momencie wystapienia zdarzenia, np. gdy użytkownik nacisnał przycisk (QPushButton) - przycisk emituje sygnał clicked. Slot jest specyficzna metoda obiektu z biblioteki Qt, które może obsługiwać zdarzenie, np. zamykajaca aplikacje Qt (quit z klasy QApplication). Zarówno sygnały, jak i sloty moga posiadać parametry, poprzez które można przekazywać dodatkowe informacje o zaistniałym zdarzeniu. Sygnały można dowolnie łaczyć ze slotami (o ile posiadaja takie same parametry).

19 Sygnały i sloty - relacje Dany sygnał może zostać połaczony z wieloma slotami, jak również ze slotem może został połaczonych wiele sygnałów. Do łaczenia sygnałów ze slotami służy metoda connect z klasy QObject. Mechanizm sygnałów i slotów może być wykorzystywany w obiektach klas dziedzicz acych po klasie QObject. Object1 signal1 signal2 connect( Object1, signal1, Object2, slot1 ) connect( Object1, signal1, Object2, slot2 ) Object2 signal1 slot1 slot2 Object3 signal1 slot1 connect( Object1, signal2, Object4, slot1 ) Object4 connect( Object3, signal1, Object4, slot3 ) slot1 slot2 slot3 Wykład 3 p. 19/4

20 Sygnały i sloty - zalety i wady Wykład 3 p. 20/4 Zalety: Wady: wygodniejsze w użyciu od standardowego modelu obsługi zdarzeń, bezpieczne pod względem typu (type safe) - tylko sygnał którego parametry sa zgodne z parametrami slotu moga być ze soba połaczone. projektujac sloty/sygnały nie musimy wiedzieć jak zostana one wykorzystane w aplikacji (pełna abstrakcja i modularyzacja), istnieje możliwość dynamicznego łaczenia/rozł aczania sygnałów i slotów w trakcie działania aplikacji. około 10 razy wolniejsze od tradycyjnego wywołania funkcji.

21 Wykład 3 p. 21/4 Podstawowe typy okien QWidget QDialog QFrame QGridView QScrollView QWizard

22 Podstawowe elementy GUI Wykład 3 p. 22/4

23 Rozbudowane elementy GUI (I) Wykład 3 p. 23/4

24 Rozbudowane elementy GUI (II) Wykład 3 p. 24/4

25 Rozbudowane elementy GUI (III) Wykład 3 p. 25/4

26 Przykład 2 (I) Wykład 3 p. 26/4 class MyWidget: public QWidget { public: MyWidget(QWidget *parent = 0); }; MyWidget::MyWidget(QWidget *parent): QWidget(parent) { setwindowtitle("mywidget"); setminimumsize(220, 120); // setmaximumsize(220, 120); QPushButton *ok = new QPushButton("Ok", this); ok->setgeometry(85, 45, 50, 30); } connect(ok, SIGNAL(clicked()), qapp, SLOT(quit()));

27 Przykład 2 (II) Wykład 3 p. 27/4 int main(int argc, char** argv) { QApplication app(argc, argv); MyWidget widget; widget.show(); } return app.exec();

28 Wykład 3 p. 28/4 Zdarzenia w bibliotece Qt W bibliotece Qt zdarzenia opisywane sa przez obiekty klas dziedziczacych po klasie QEvent. Zdarzenia sa dostarczane do obiektów Qt (dziedziczacych pośrednio lub bezpośrednio po klasie QObject). Do obsługi zdarzeń wykorzystywana jest metoda event(qevent*). Większość zdarzeń jest zwiazanych z GUI, ale istnieja również zdarzenia nie zwiazane z wygladem aplikacji (np. zwiazane z gniazdkami). Zdarzenia moga być obsługiwane w metodzie event. Znacznie wygodniej jest w większości wypadków korzystać ze specjalizowanych metod do obsługi zdarzeń.

29 Wykład 3 p. 29/4 Metody obsługi zdarzeń klasy QWidget Zdarzenia zwiazane z klawiatura: keypressevent(qkeyevent*), keyreleaseevent(qkeyevent*) focusinevent(qfocusevent*), focusoutevent(qfocusevent*) Zdarzenia zwiazane z myszka: mousepressevent(qmouseevent*), mousereleaseevent(qmouseevent*), mousedoubleclickevent(qmouseevent*), mousemoveevent(qmouseevent*), enterevent(qevent*), leaveevent(qevent*) Zdarzenia zwiazane z oknami: paintevent(qpaintevent*), moveevent(qmoveevent*), resizeevent(qresizeevent*), showevent(qshowevent*), hideevent(qhideevent*)

30 Wykład 3 p. 30/4 Przykładowe zdarzenia Wybrane metody klasy QMouseEvent: const QPoint & pos () const int x () const int y () const const QPoint & globalpos () const int globalx () const int globaly () const ButtonState button () const LeftButton RightButton MidButton NoButton Wybrane metody klasy QKeyEvent: int key () const (Qt::Key, np. Qt::Key_End, Qt::Key_J) int ascii () const QString text () const

31 Obsługa zdarzeń - przykład Wykład 3 p. 31/4 class MyPushButton: public QPushButton { public: MyPushButton(const QString & text, QWidget * parent = 0); protected: void keypressevent(qkeyevent * e); }; MyPushButton::MyPushButton(const QString & text, QWidget * parent): QPushButton(text, parent) { } void MyPushButton::keyPressEvent(QKeyEvent * e) { settext(e->text()); }

32 Wykład 3 p. 32/4 Filtrowanie zdarzeń Mechanizm filtrowania zdarzeń pozwala na przechwytywanie i filtrowanie zdarzeń adresowanych do innych obiektów. Jest użyteczny przy tworzeniu GUI, np. okno dialogowe może filtrować zdarzenia zwiazane z przyciśnięciem klawisza w odniesieniu do niektórych jego widgetów (np. zdarzeń zwiazanych z przyciśnięciem klawisza Enter czy Tab). Do filtrowania zdarzeń służa metody klasy QObject: void installeventfilter(const QObject* filterobj) void removeeventfilter(const QObject* obj) virtual bool eventfilter(qobject* watched, QEvent* e)

33 Filtrowanie zdarzeń - przykład Wykład 3 p. 33/4 class KeyPressEater : public QObject {... protected: bool eventfilter( QObject *o, QEvent *e ); }; bool KeyPressEater::eventFilter( QObject *o, QEvent *e ) { if ( e->type() == QEvent::KeyPress ) { QKeyEvent *k = (QKeyEvent *)e;... // obsługa naciśnięcia klawisza w klasie KeyPressEater return TRUE; // zdarzenie nie zostanie wysłane do obiektu QObject } else { return FALSE; // standardowa obsługa pozostałych zdarzeń } }... KeyPressEater *keypresseater = new KeyPressEater(this); QPushButton *pushbutton = new QPushButton(this); pushbutton->installeventfilter(keypresseater);

System X Window (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3. System X Window (III) System X Window (II)

System X Window (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 3. System X Window (III) System X Window (II) System X Window (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska X Window można określić

Bardziej szczegółowo

X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 1. X Window System (III) X Window System (II)

X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 1. X Window System (III) X Window System (II) X Window System (I) Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska X Window System można

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4 Wykład 4 p. 1/1 Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 4 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Obsługa sieci Wykład

Bardziej szczegółowo

The Graphics View Framework. Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. he Graphics View Framework - architektura

The Graphics View Framework. Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. he Graphics View Framework - architektura The Graphics View Framework Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska The Graphics View

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Qt4

Podstawy programowania w Qt4 Podstawy programowania w Qt4 Rafał Rawicki 21 kwietnia 2007 Co to jest Qt? Zestaw bibliotek dla języka C++ oraz narzędzia roszerzające jego możliwości Ponad 400 klas Introspekcja oraz mechanizm sygnałów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach RAD Qt i C++

Programowanie w środowiskach RAD Qt i C++ Programowanie w środowiskach RAD Qt i C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Wprowadzenie do programowania w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt Qt i QtCreator Aktualnie

Bardziej szczegółowo

Qt - podstawowe cechy

Qt - podstawowe cechy Qt - podstawowe cechy Bogdan Kreczmer ZPCiR ICT PWR pokój 307 budynek C3 kreczmer@ict.pwr.wroc.pl Copyright c 2003 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat programowania

Bardziej szczegółowo

Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt

Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem środowiska Qt 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczeń Adresacja IP oraz Implementacja aplikacji sieciowych z wykorzystaniem interfejsu gniazd

Bardziej szczegółowo

Qt sygnały i designer

Qt sygnały i designer Qt sygnały i designer Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++

Zaawansowane programowanie w C++ Zaawansowane programowanie w C++ Micha l Tanaś, PhD Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics http://www.amu.edu.pl/~mtanas Michal.Tanas@amu.edu.pl Wykonanie klasycznego programu System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach RAD QtCreator, Qt i C++

Programowanie w środowiskach RAD QtCreator, Qt i C++ Programowanie w środowiskach RAD QtCreator, Qt i C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Wprowadzenie do programowania w C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt Sygnały i sloty Sygnały

Bardziej szczegółowo

Qt hierarchia elementów graficznych

Qt hierarchia elementów graficznych Qt hierarchia elementów graficznych Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan Kreczmer Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm sygnałów i slotów. Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4. Sygnały i sloty - definicja klasy

Mechanizm sygnałów i slotów. Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4. Sygnały i sloty - definicja klasy Mechanizm sygnałów i slotów Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Mechanizm sygnałów

Bardziej szczegółowo

Praca z aplikacją designer

Praca z aplikacją designer Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2014 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie, część III

Programowanie, część III 9 kwietnia 2010 Biblioteki i podsystemy graficzne Biblioteki graficzne (ang. graphics library) Są potrzebne, aby można było programować grafikę w C++, ponieważ (niestety) we współczesnych systemach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Qt - edycja, obsługa zdarzeń, rozmieszczenie kontrolek

Qt - edycja, obsługa zdarzeń, rozmieszczenie kontrolek Qt - edycja, obsługa zdarzeń, rozmieszczenie kontrolek Bogdan Kreczmer ZPCiR ICT PWR pokój 307 budynek C3 kreczmer@ict.pwr.wroc.pl Copyright c 2003 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały

Bardziej szczegółowo

Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM. Ćwiczenie 1

Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM. Ćwiczenie 1 Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM Ćwiczenie 1 Temat: Aplikacja klient-serwer - implementacja w środowisku QT Creator. Przykładowy projekt aplikacji typu klient - serwer został udostępniony

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tworzenia zaawansowanych interfejsów graficznych: QGraphics View Framework vs. QML. Jakub Bogacz. Patryk Górniak

Wprowadzenie do tworzenia zaawansowanych interfejsów graficznych: QGraphics View Framework vs. QML. Jakub Bogacz. Patryk Górniak Wprowadzenie do tworzenia zaawansowanych interfejsów graficznych: QGraphics View Framework vs. QML Jakub Bogacz Software Engineer Tieto, Jakub.Bogacz@tieto.com Patryk Górniak Software Engineer Tieto, Patryk.Górniak@tieto.com

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres

Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres Artur Kozubski Software Development GigaCon Warszawa 2008 Plan Historia projektu Firebird Architektura serwera Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA...

PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA... WARCABY Spis treści PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA...9 1.PRZYJĘTE ZASADY GRY 1. W grze bierze

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7

Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7 Wykład 7 p. 1/2 Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Zdalne wywołanie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

28 maja 2013 r. X Window System. Autorzy: Jerzy Jelinek Paweł Korpowski

28 maja 2013 r. X Window System. Autorzy: Jerzy Jelinek Paweł Korpowski 28 maja 2013 r. X Window System Autorzy: Jerzy Jelinek Paweł Korpowski Spis treści Wstęp... 3 Architektura... 3 Klienty-serwer... 3 Sieciowa transparentność... 3 Wady... 3 Komunikacja... 4 Uwierzytelnianie...

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone 2 Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone Zastosowania baz danych systemy bankowe (bankomat) systemy masowej obsługi (hipermarket) rezerwacja biletów lotniczych telefonia komórkowa (sms) Dziekanat

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA Synergia Tech Sp. z o.o. ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa tel.: +48 (22) 512 83 99 fax: +48 (22) 872 08 26 e-mail: biuro@intelidom.pl http: www.intelidom.pl Szanowny Pan, Janusz Jabłonowski Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

SAP BASIS Architektura systemu klient Server

SAP BASIS Architektura systemu klient Server SAP BASIS Architektura systemu klient Server Platformy systemowe: Microsoft Windows Server, UNIX, Linux Platformy bazodanowe: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 System SAP WSB: System operacyjny: Windows

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Budowa aplikacji realizowana jest w następujących krokach: Tworzenie interfejsu serwera w języku opisu interfejsu RPCGEN Tworzenie: namiastki serwera namiastki

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIO s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIO s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Interfejs użytkownika Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIO-1-613-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

UNIXOWY PROTOKÓŁ GRAFICZNY ( X PROTOKÓŁ )

UNIXOWY PROTOKÓŁ GRAFICZNY ( X PROTOKÓŁ ) UNIXOWY PROTOKÓŁ GRAFICZNY ( X PROTOKÓŁ ) Unixowy protokół graficzny (X protokół) jest protokołem wysokiego poziomu (warstwy prezentacji) służącym do przesyłania informacji graficznej pomiędzy programem

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator 1.Instalacja środowiska Qt Creator Qt Creator jest wygodnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym do tworzenia projektów, czyli aplikacji zarówno konsolowych, jak i okienkowych z wykorzystaniem biblioteki

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+

Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Systemy operacyjne na platformach mobilnych 2 Programowanie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w GTK+ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo