UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)"

Transkrypt

1 System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające pracą całego komputera, wykonujące polecenia użytkownika i zarządzające komunikacją oraz urządzeniami podłączonymi do komputera. UŻYTKOWNIK APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) SYSTEM OPERACYJNY SPRZĘT Ze względu na sposoby, w jakim systemy operacyjny komunikują się z użytkownikiem dzielimy je na: Graficzne (GUI - Graphical User Interface, Graficzny Interfejs Użytkownika) Tekstowe (wszelkie polecenia wydawane są w formie komend tekstowych). Przykład graficznego interfejsu użytkownika systemu operacyjnego MS Windows XP z otwartym oknem wiersza poleceń.

2 Przykład graficznego interfejsu użytkownika systemu Linux Ubuntu z otwartą konsolą tekstową. Budowa systemu operacyjnego. System operacyjny składa się z trzech głównych elementów: jądra systemu (kernel) - podstawowej części systemu operacyjnego odpowiedzialnej za wszystkie jego zadania; powłoki systemowej (shell) programu pełniącego rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym, aplikacjami a użytkownikiem; systemu zapisu plików sposobu przechowywania plików, zarządzania nimi, informacją o pliku, tak aby dostęp do plików oraz danych w nim zawartych był dla użytkownika czytelny łatwy w obsłudze; SPRZĘT STEROWNIKI JĄDRO POWŁOKA UŻYTKOWNIK

3 Podstawowe polecenia MS DOS <komenda> /? (wyświetla krótką pomoc na temat danej komendy) <dysk>: (zmiana bieżącego dysku) np. C:\>D: zamiana bieżącego dysku na dysk D bieżąca ścieżka ścieżka znajdująca się przed znakiem zachęty > np. C:\>Filmy> oznacza, że katalogiem bieżącym jest katalog Filmy na dysku C TYPE (wyświetlenie zawartości piku) np. C:\>TYPE wizytowka.txt na ekranie zostanie wyświetlona zawartość pliku znajdującego się na dysku C o nazwie wizytowka.txt. DIR (wyświetlanie zawartość katalogu) /P wyświetla informacje stronicowo /W wyświetla informacje w kolumnach, wypisując jedynie nazwy, katalogi w nawiasach [ ] /S wyświetla wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w katalogu bieżącym i podkatalogach /A:<atrybut> wyświetla pliki o określonych atrybutach: H ukryte, S systemowe, D katalogi, A archiwalne, R tylko do odczytu, znak poprzedzający atrybut odwraca jego znaczenie /O:<porządek> sortuje pliki według schematu: N wg nazwy, E wg rozszerzenia, D od najstarszych, S od najmniejszych, G katalogi przed plikami, C wg kompresji znak oznacza porządek odwrotny np. DIR D:\system wyświetlanie zawartości katalogu system na dysku D DIR /w wyświetlanie zawartości katalogu bieżącego w kolumnach DIR /O:D wyświetlanie plików w kolejności od najmłodszych TREE (wyświetlanie drzewa katalogów) /F wyświetla również pliki np. TREE temp wyświetlanie drzewa katalogów dla katalogu temp MD, MKDIR <nazwa> (tworzenie nowego katalogu na dysku) np. MD Muzyka\Rockowa tworzenie katalogu Rockowa w katalogu Muzyka (jeśli katalog Muzyka nie istnieje, to zostanie utworzony) MD swiat\europa\wolchy\rzym swiat\afryka swiat\azja polecenie utworzy drzewo katalogów: RD, RMDIR <nazwa> (usuwanie katalogu) komenda może usuwać tylko puste katalogi, nie można usunąć katalogu bieżącego /S pozwala na usunięcie zawartości katalogu np. RD swiat\azja usunie pusty katalog azja z katalogu swiat RD swiat /S usunie katalog swiat wraz z całą zawartością CD, CHDIR <ścieżka katalogu> (zmiana bieżącego katalogu) CD.. przejście poziom w górę CD \ przejście do katalogu głównego

4 np. CD D:\>mojkomp\pliki zmiana katalogu na pliki znajdujący się w mojkomp na dysku D CD..\..\.. przejście trzy poziomy w górę COPY <nazwa pliku> <miejsce docelowe> (kopiowanie plików) * zastępuje dowolny ciąg znaków,? zastępuje jeden znak np. COPY C:\>tekst.txt kopiowanie pliku tekst.txt z dysku C do katalogu bieżącego COPY *.txt D:\>wiersze kopiowanie plików tekstowych (o rozszerzeniu.txt) z bieżącego katalogu do katalogu wiersze na dysku D CON (plik reprezentujący monitor lub klawiaturę w zależności od sposobu jej użycia) COPY CON (kopiuje do pliku to, co zostanie wpisane z klawiatury) np. C:\>COPY CON wizytowka.txt (odczytane dosłownie skopiować klawiaturę do pliku wizytowka.txt jego wykonanie spowoduje, że wszystkie znaki naciskane na klawiaturze będą zapisywane w pliku wizytowka.txt. Należy pamiętać, że po wydaniu tego polecenia kopiowanie znaków będzie trwało do momentu wprowadzenia znaku końca pliku ^Z (Ctrl+Z) Wyświetlenie na ekranie zawartości pliku wizytowka.txt za pomocą polecenia COPY <nazwa_pliku> CON np. C:\> COPY wizytowka.txt CON DEL, ERASE <nazwa pliku> (kasowanie plików) /P pytanie o potwierdzenie przed skasowaniem np. DEL a?????? kasowanie plików, których nazwa zaczyna się na a i składa się z siedmiu znaków z bieżącego katalogu UNDELETE <nazwa pliku> (zabezpieczenie i odtwarzanie omyłkowo skasowanych plików) REN, RENAME <nazwa pliku> <nowa nazwa> (zmienia nazwę pliku) np. REN tekst.txt wiersz.txt zmiana nazwy pliku tekst.txt na wiersz.txt w bieżącym katalogu MOVE <nazwa> <miejsce docelowe> (przenoszenie jednego lub więcej plików z możliwością zmiany nazwy, w przypadku grupy plików nie można zmieniać ich nazw, a jedynie położenie) np. MOVE?a* D:\ przeniesienie wszystkich plików, w których nazwie na drugą literą jest a na dysk D ATTRIB +atrybut -atrybut <ścieżka pliku lub katalogu> /S (wyświetla lub zmienia atrybuty plików) /S komenda dotyczy plików w podanym katalogu i jego podkatalogach +/-ustawianie/usuwanie atrybutu A archiwalny H ukryty R tylko do odczytu S systemowy np: ATTRIB C:\ wyświetlanie wszystkich plików na dysku C i ich atrybuty ATTRIB A +R tekst.txt usuwa atrybut archiwalny a ustawia R tylko do odczytu dla pliku tekst.txt w katalogu bieżącym

5 CLS (czyszczenie ekranu) FDISK (tworzenie partycji) FORMAT <dysk>: <parametr> (przeprowadzanie formatowania danego dysku) UNFORMAT <dysk>: (służy do odzyskiwania danych z omyłkowo sformatowanego dysku) VOL <dysk>: (wyświetlanie etykiety i numeru seryjnego dysku) LABEL <dysk>: <etykieta> (pozwala zakładać, usuwać i zmieniać etykiety dysków) DATE <rrmmdd> (sprawdza i ustawia datę systemową) TIME <gg:mm:ss> (wyświetlanie i sprawdzanie czasu systemowego) VER (wyświetlanie wersji DOS) MEM (wyświetla informacje o zagospodarowaniu pamięci komputera) EDIT (uruchamia pełnoekranowy edytor plików tekstowych) PRINT (przesyłanie pliku na drukarkę) HELP <help komenda> (wyświetlenie opisów podstawowych poleceń) EXIT (wyłącza interpreter poleceń) Obszerne materiały na temat DOS można znaleźć na: Ćwiczenia i zadania: Ćwiczenia: 1. Za pomocą odpowiedniej komendy MS DOS, na dysku utworzyć plik tekstowy o dowolnej nazwie, będący własną wizytówką, wpisując w nim swoje dane. 2. Dane z wizytówki wyświetlić na ekranie monitora w wierszu poleceń. 3. Za pomocą polecenia MS DOS, otworzyć edytor plików tekstowych i wpisać w nim jakiekolwiek dane. Zapisać plik na dysku pod dowolną nazwą. 4. Skopiować dane z pliku utworzonego w ćwiczeniu 1-szym, do innego pliku tekstowego nadając mu dowolną nazwę. 5. Zmienić nazwę pliku z ćwiczenia 4-go i nadać mu nazwę nowszy.txt 6. Utworzyć własne drzewo katalogów składające się, z co najmniej czterech podkatalogów. Przykład: katalog_a\katalog_b\katalog_c\katalog_d katalog_a\katalog_b\katalog_e katalog_a\katalog_b\katalog_f katalog_a\katalog_g 7. W wierszu poleceń wyświetlić to drzewo. 8. Usunąć poleceniem MS DOS wcześniej utworzony przez siebie do ćwiczeń, plik o rozszerzeniu.txt 9. Skopiować wszystkie pliki z dysku C:\> o rozszerzeniu.txt na inny dysk dowolny dysk roboczy. np.: A:\> bądź D:\> 10. Poleceniem MS DOS usunąć jeden z utworzonych w ćwiczeniu 6-tym katalogów wraz z zawartością.

6 Zadania: Zadanie 1. Jakie polecenie należy wydać, aby zmienić nazwę pliku? Proszę podać przykład na własnym pliku utworzonym do ćwiczeń. Zadanie 2. Jakie polecenie należy wydać aby wyświetlić wszystkie pliki o rozszerzeniu.txt z dowolnego dysku roboczego? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 3. Jakie polecenie należy wykonać, aby wyświetlić drzewiastą strukturę katalogów? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 4. Jakie polecenie należy wydać, aby wyświetlić zawartość pliku tekstowego w oknie wiersza poleceń? Proszę podać przykład na własnym pliku utworzonym do ćwiczeń. Zadanie 5. Jakie polecenie należy wydać, aby wyświetlić wszystkie pliki w zasobach dysku roboczego, lub w dowolnym katalogu? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 6. Jakie polecenie trzeba wydać, aby zakończyć edycję pliku tekstowego w wierszu poleceń? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 7. Jakie polecenie trzeba wydać, aby wyświetlić pomoc na temat dowolnej komendy DOS? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 8. Jakie polecenie zmienia atrybut pliku na tylko do odczytu i jak się ten atrybut usuwa? Proszę podać przykład na własnym pliku utworzonym do ćwiczeń. Zadanie 9. Jakim poleceniem kopiuje się pliki a jakim zmienia nazwy katalogów? Proszę podać przykład na własnym pliku utworzonym do ćwiczeń. Zadanie 10. Jakie polecenie czyści ekran w okienku wiersza pleceń? Zadanie 11. Jakie polecenie usuwa pusty katalog a jakie usuwa katalog wraz z zawartością? Proszę podać przykład z własnych ćwiczeń. Zadanie 12. Jakie polecenie zamyka wiersz poleceń? UWAGA! Sprawozdanie powinno być oddane lub przesłane w formie elektronicznej, w dowolnym edytorze tekstowym. Powinno zawierać zrzuty ekranu z okna wiersza poleceń, wraz z wszystkimi komendami oraz wyświetleniem wykonanych wyników z ćwiczeń poleceniem DIR. Zrzut aktywnego okna robi się za pomocą kombinacji klawiszy na klawiaturze (lewy) ALT+PrtSc. Termin oddania lub przesłania sprawozdania upływa po ustalonym na laboratorium terminie. Nieterminowe dostarczenie sprawozdanie skutkuje mniejszą ilością punktów 0,5 pkt za każdy tydzień zwłoki. Maksymalna ilość punktów to 4.

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend

komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend komendy cmd HELP - najwazniejsza komenda po jej spisaniu otrzymujesz spis wiekszosci komend /? - taka sama komenda jak help tylko pozwala dokladniej opisac poszczegolne komendy przykład: dir /? copy /?

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista komend w CMD wraz z krótkim opisem:

Lista komend w CMD wraz z krótkim opisem: Lista komend w CMD wraz z krótkim opisem: A Append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu. Arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo