Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1"

Transkrypt

1 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 Budowa aplikacji MIDP utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.midlet Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody: startapp() inicjalizacja MIDlet u lub powrót ze stanu zatrzymania pauseapp() zatrzymanie aplikacji (np. podczas odbierania rozmowy) destroyapp() zamknięcie aplikacji Szkielet aplikacji public class PierwszyMIDlet extends MIDlet { public void startapp(){ public void pauseapp(){ public void destroyapp(boolean unconditional){ 1

2 Wyświetlanie informacji na ekranie import javax.microedition.lcdui.*; public class PierwszyMIDlet extends MIDlet { // wykorzystanie klasy TextBox (okno tekstowe) private TextBox tb; public void startapp() { // tworzymy obiekt klasy TextBox tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE); // ustawiamy ekran poczatkowy Display.getDisplay(this).setCurrent(tb); public void pauseapp() { public void destroyapp(boolean u) { Należy pamiętać o poprawnym wykorzystaniu utworzonych obiektów (sprawdzamy czy istnieje referencja lub tworzymy obiekty w konstruktorze MIDletu) // tworzymy obiekt klasy TextBox tylko gdy go jeszcze nie ma if (tb == null) { tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE); // tworzymy obiekt w konstruktorze MIDletu public PierwszyMIDlet() { tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE); Obsługa komend w MIDletach związana jest z implementacją interfejsu CommandListener public void commandaction(command c, Displayable d); 2

3 Przykładowa aplikacja z obsługą komend (zamykanie MIDletu) import javax.microedition.lcdui.*; /** * MIDlet: Wyswietlanie tekstu * Klasa główna: TextBox (dziedzicząca z klasy Screen) */ public class WyswietlanieTekstu extends MIDlet implements CommandListener { // wykorzystanie klasy TextBox (okno tekstowe) private TextBox tb; // wykorzystanie klasy Command (obsługa komend) private Command exitcommand; public void startapp() { // sprawdzamy czy istnieje instancja obiektu klasy TextBox if (tb == null) { // tworzymy obiekt klasy TextBox tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE); // tworzymy nowe polecenie exitcommand = new Command("Zakończ", Command.EXIT, 0); // dodajemy polecenie do pola tekstowego tb.addcommand(exitcommand); // wskazujemy obiekt obslugujacy zdarzenia tb.setcommandlistener(this); // ustawiamy ekran poczatkowy Display.getDisplay(this).setCurrent(tb); public void pauseapp() { public void destroyapp(boolean u) { // ciało metody z interfejsu CommandListener public void commandaction(command c, Displayable d) { // obsluga polecenia exitcommand (kończymy działanie aplikacji) if (c == exitcommand) { destroyapp(true); notifydestroyed(); 3

4 Klasy wykorzystywane przy tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika (pakiet javax.microedition.lcdui) Komponenty GUI wysokiego poziomu Nazwa klasy Alert Opis Wyświetlanie przez pewien czas lub też do chwili akceptacji przez użytkownika okna dialogowego z komunikatem, obrazkiem. Wyświetlanie grupy elementów w formie formularza Form Element Opis ChoiceGroup Grupa wyboru z opcji DateField Edytowalne pole daty i czasu Gauge Wskaźnik ImageItem Obrazek z tekstem StringItem Nieedytowalny tekst TextField Pole tekstowe List TextBox Wybór z wielu opcji tekstowych lub graficznych Edytowalne pole tekstowe 4

5 Przykładowa aplikacja wykorzystująca klasę Alert import javax.microedition.lcdui.*; public class Alerty extends MIDlet implements CommandListener { private TextBox tb; private Command exitcommand, infocommand; private Display dp; public void startapp() { if (tb == null) { tb = new TextBox("Wprowadzanie danych", null, 160, TextField.ANY); // tworzymy nowe polecenia (polecenia związane z aplikacją // mają typ Command.SCREEN) exitcommand = new Command("Zakończ", Command.EXIT, 0); infocommand = new Command("Informacje", Command.SCREEN, 1); tb.addcommand(exitcommand); tb.addcommand(infocommand); tb.setcommandlistener(this); dp = Display.getDisplay(this); dp.setcurrent(tb); public void pauseapp() { public void destroyapp(boolean u) { public void commandaction(command c, Displayable d) { if (c == exitcommand) { destroyapp(true); notifydestroyed(); // obsluga polecenia infocommand (wyświetlenie informacji // użytkownikowi) if (c == infocommand) { // tworzymy obiekt klasy Alert wraz z odpowiednimi danymi Alert al = new Alert("Informacja", "Wprowadziłeś " + tb.getstring().length() + " znaków", null, AlertType.INFO); // ustawiamy czas (podany w ms) przez jaki Alert ma być // wyświetlany al.settimeout(2000); // wyświetlamy Alert oraz wskazujemy na ekran, który ma // zostać wyświetlony po zamknięciu Alerta dp.setcurrent(al, tb); 5

6 Wykorzystanie klasy Form oraz obsługi zdarzeń (aplikacja obliczająca kwotę brutto) import javax.microedition.lcdui.*; public class ProstyFormularz extends MIDlet implements CommandListener { // wykorzystanie klasy Form (formularz) private Form frm; private Command exitcommand, calccommand; private Display dp; // dodatkowe pola związane z formularzem private TextField netto; // konstruktor tworzacy formularz (jest to alternatywny sposob tworzenia obiektu // głównego) // w poprzednich przykładach obiekty te były tworzone w metodzie startapp() public ProstyFormularz () { frm = new Form("Obliczanie wartości brutto"); netto = new TextField("Podaj kwotę netto:", null, 20, TextField.DECIMAL); frm.append(netto); exitcommand = new Command("Zakończ", Command.EXIT, 0); calccommand = new Command("Oblicz", Command.SCREEN, 1); frm.addcommand(exitcommand); frm.addcommand(calccommand); frm.setcommandlistener(this); public void startapp() { // ustawiamy ekran poczatkowy dp = Display.getDisplay(this); dp.setcurrent(frm); public void pauseapp() { public void destroyapp(boolean u) { public void commandaction(command c, Displayable d) { if (c == exitcommand) { destroyapp(true); notifydestroyed(); // obsluga polecenia calccommand if (c == calccommand) { // obliczamy kwotę netto, brutto oraz VAT 6

7 double kwotanetto = Double.parseDouble(netto.getString()); double kwotabrutto = kwotanetto * 1.22; double kwotavat = kwotabrutto - kwotanetto; // formatowanie liczb (2 miejsca po przecinku) - w Javie ME brak klasy // DecimalFormat kwotanetto = (double)(int)((kwotanetto ) * 100.0) / 100.0; kwotabrutto = (double)(int)((kwotabrutto ) * 100.0) / 100.0; kwotavat = (double)(int)((kwotavat ) * 100.0) / 100.0; // tworzymy obiekt klasy Alert wraz z odpowiednimi danymi (kwoty) Alert al = new Alert("Wynik", "Kwota netto: " + kwotanetto + "\nkwota VAT: " + kwotavat + "\nkwota brutto: " + kwotabrutto, null, AlertType.CONFIRMATION); // ustawiamy Alert modalny al.settimeout(alert.forever); // wyświetlamy Alert oraz wskazujemy na ekran, który ma zostać // wyświetlony po zamknięciu Alerta dp.setcurrent(al, frm); 7

8 Zadania 1. Napisz MIDlet umożliwiający wprowadzanie danych (ogranicz ilość wprowadzanych znaków do 100). Wykorzystaj klasę TextBox. Zapoznaj się z możliwościami tej klasy oraz zmień typ wprowadzanych danych (np. tylko wartości liczbowe, hasło itp.). 2. Uzupełnij MIDlet z pierwszego zadania o nową komendę Test umożliwiającą wyświetlenie Alertu (wykorzystaj klasę Alert) zawierającego wpisany do tej pory tekst. 3. Korzystając z klasy Form oraz odpowiednich komponentów utwórz MIDlet pobierający od użytkownika imię oraz dzień i miesiąc urodzenia oraz wyświetlający po wybraniu opcji Podaj znak odpowiedni znak zodiaku (np. Kasia jest Bykiem). 4. Zmodyfikuj kod aplikacji ProstyFormularz tak, aby móc dokonywać przeliczenia dolarów USD na złotówki. Użytkownik podaje określoną liczbę dolarów, program przelicza ją na złotówki oraz wyświetla wynik na ekranie (możesz wykorzystać np klasę Alert). Ustal stały kurs wymiany. 5. Zapoznaj się z aplikacją FormularzWaluty. Dodaj nową walutę GBP oraz pole umożliwiające podanie ilości środków w danej walucie. Po podaniu wszystkich danych program ma wyświetlić aktualny kurs oraz przeliczoną na PLN wartość podanych środków. 8

Java Platform Micro Edition

Java Platform Micro Edition Java Platform Micro Edition Instalacja środowiska programistycznego Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 for Windows z lokalizacji http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/downloads/sdk30-jsp-139759.html

Bardziej szczegółowo

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009

Agata Gałecka, Martyna Sikorska, Tomasz Cebula. 28 kwietnia 2009 Politechnika Wrocławska Informatyka 28 kwietnia 2009 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3 4 5 6 Profil 7 Klasa 8 Narzędzia 9 Agenda 1 do J2ME 2 J2ME 3

Bardziej szczegółowo

Programowanie na komórki

Programowanie na komórki Programowanie na komórki J2ME, MIDP 2.0 Adam Sawicki http://regedit.gamedev.pl/ sawickiap@poczta.onet.pl Grudzień 2007 W prezentacji wykorzystane są fragmenty dokumentacji MIDP 2.1 firmy Sun. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE

SEMINARIUM DYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu SEMINARIUM DYPLOMOWE Gry na urządzenia mobilne Tomasz Gromek, ASK 23-04-2008 r. Według słownika gra jest to zabawa towarzyska, w której występuje element współzawodnictwa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Tomasz Walkowiak

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Tomasz Walkowiak Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Tomasz Walkowiak Urządzenia mobilne Kieszonkowych rozmiarów urządzenie komputerowe typowo z dotykowym ekranem lub mini-klawiaturą Rodzaje: mobilne komputery (NetBook,

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

9. Swing wprowadzenie

9. Swing wprowadzenie 9.1 Komponenty 9. Swing wprowadzenie 9.2 Przykłady tworzenia GUI W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-1 9.1 Komponenty 1) Przegląd komponentów Swing-a 1. Kontenery główne 2. Kontenery ogólne pośredniego

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera (Wersja 10.5) Strona 1 z 30 Spis treści 1. Konfiguracja bazy głównej i baz zależnych...3 1.1 Konfiguracja bazy głównej...3 1.2 Konfiguracja baz zależnych...4

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Majątek Trwały SPIS TREŚCI 1. Parametryzacja ERP.MT... 2 1.1. Słowniki... 2 1.1.1. Forma przyjęcia,... 3 1.1.2. Forma własności... 3 1.1.3. Likwidacja... 3 1.1.4. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo